BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9"

Transcriptie

1 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2. De i-wlz 1.0 release is de opvolger van AZR 3.2 en ondersteunt de Wet langdurige zorg die op dit moment wordt voorbereid. In dit document vindt u een overzicht van de belangrijkste mutaties die gemaakt zijn t.o.v. de AZR-berichten. Regels Bedrijfsregels Nieuwe bedrijfsegels # Bedrijfsregel Gerelateerd aan 251 Indicatiebesluiten waarvan de ingangsdatum op of na 1 januari 2015 ligt, bevatten alleen zorgeenheden die aan de criteria van de Wlz voldoen ZZPCODE [AW33], FUNCTIECODE [AW33], FUNCTIECODE [IO31], ZZPCODE [IO31], FUNCTIECODE [IO35], ZZPCODE [IO35] 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is. 253 Indien het intrekken van een melding aanvang zorg of mutatie/einde zorg noodzakelijk is, moet deze intrekking altijd zo spoedig mogelijk verstuurd worden. Een bericht waarvan de begindatum respectievelijk de mutatiedatum meer dan een jaar in het verleden ligt, mag alleen na overleg met het zorgkantoor en het CAK worden ingetrokken. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn DATUMGEBRUIK [IO35], DATUMGEBRUIK [IO35], DATUMGEBRUIK [CA317], DATUMGEBRUIK [AW33], DATUMGEBRUIK [AW33], DATUMGEBRUIK [AW39], DATUMGEBRUIK [AW35], DATUMGEBRUIK [CA319] STATUS AANLEVERING RECORD [CA319], STATUS AANLEVERING RECORD [CA319], STATUS AANLEVERING RECORD [CA319], STATUS AANLEVERING RECORD [AW35], STATUS AANLEVERING RECORD [AW35], STATUS AANLEVERING RECORD [AW39], STATUS AANLEVERING RECORD [AW39], STATUS AANLEVERING RECORD [AW39], STATUS AANLEVERING RECORD [CA317], STATUS AANLEVERING RECORD [CA317] 1 / 23

2 Gewijzigde bedrijfsregels # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie De voorkeuren van de cliënt moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven. Deze voorkeuren zijn per zorgeenheid: - de leveringsvorm (ZIN of PGB); - de voorkeursaanbieder (eventueel over te nemen van de door de zorgaanbieder aangeleverde informatie). De voorkeuren van de cliënt ten aanzien van leveringsvorm en voorkeuraanbieder moeten al tijdens het indiceren worden gevraagd en doorgegeven. Alleen de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan aangeven de gemaakte keuze te willen wijzigen. 105 uitgangspunten toegevoegd UP 16: Langdurige zorg wordt uitgedrukt in zorgzwaartepakketten. 107 documentatie Het zorgkantoor moet bij elke intrekking van een zorgtoewijzing aangeven, indien van toepassing, welke zorgaanbieder de zorglevering overneemt. Het zorgkantoor moet, indien van toepassing, bij elke intrekking van een zorgtoewijzing aangeven, indien van toepassing, welke zorgaanbieder de zorglevering overneemt. 113 documentatie De zorgaanbieder moet voor een meeverhuizende partner een indicatie aanvragen via een SIP. 114 documentatie Het CIZ moet voor de meeverhuizende partner een indicatie voor partnerverblijf afgeven met de leveringsvorm zorg in natura. De zorgaanbieder moet voor een meeverhuizende partner een indicatie aanvragen. Het CIZ moet voor de meeverhuizende partner een indicatie voor partnerverblijf afgeven met de leveringsvorm zorg in natura. Het CIZ kan naast het partnerverblijf ook extramurale functies indiceren. 12 documentatie AWBZ-zorg met langdurig verblijf moet worden geïndiceerd als een zorgzwaartepakket. 13 documentatie In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgeenheden voorkomen en kan dezelfde zorgeenheid meermalen voorkomen. Maar: - Op ieder moment kan een zorgeenheid maar één keer geïndiceerd zijn. - Op ieder moment kan er maar één zorgzwaartepakket geïndiceerd zijn. Langdurige zorg moet worden geïndiceerd als een zorgzwaartepakket, uitgezonderd extramurale behandeling en ADL. In een indicatiebesluit kunnen meerdere zorgeenheden voorkomen. - Op ieder moment kan een zorgeenheid maar één keer geïndiceerd zijn. - Op ieder moment kan er maar één zorgzwaartepakket geïndiceerd zijn. 2 / 23

3 # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing. Een zorgeenheid mag op hetzelfde moment niet aan meer dan één zorgaanbieder toegewezen worden met dezelfde soort toewijzing. Daarom gelden de volgende afspraken: - eenzelfde zorgeenheid mag op ieder moment niet twee keer met dezelfde soort toewijzing zijn toegewezen; - eenzelfde zorgeenheid die op een moment twee keer is toegewezen moet aan verschillende aanbieders zijn toegewezen; - in het geval dat eenzelfde zorgeenheid meer dan een keer is toegewezen moet in ieder geval één keer regulier zijn toegewezen. Als er sprake is van een zorgzwaartepakket mag er voor dezelfde periode ook transferzorg of overbruggingszorg worden toegewezen, en kan een administratieve zorgtoewijzing worden verstrekt. In het geval van alternatieve zorg wordt de initiële zorgtoewijzing ingetrokken; een overlap van één dag tussen de reguliere en alternatieve zorgtoewijzing is hierbij toegestaan. 149 documentatie Bij het leveren van transferzorg moet er sprake zijn van een tijdelijke situatie. Een zorgtoewijzing voor transferzorg heeft daarom een maximale geldigheidsduur van vier maanden; de dossierhouder kan indien nodig een nieuwe toewijzing aanvragen voor een vervolgperiode. 159 documentatie De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgeenheden bepalen de geldigheidsduur Daarom gelden de volgende afspraken: - eenzelfde zorgeenheid mag op ieder moment niet twee keer met dezelfde soort toewijzing zijn toegewezen; - in het geval dat eenzelfde zorgeenheid meer dan een keer is toegewezen moet in ieder geval één keer regulier zijn toegewezen. Als er sprake is van een zorgzwaartepakket mag er voor dezelfde periode ook transferzorg of overbruggingszorg worden toegewezen, en kan een administratieve zorgtoewijzing worden verstrekt. In het geval van alternatieve zorg wordt de initiële zorgtoewijzing ingetrokken; een overlap van één dag tussen de reguliere en alternatieve zorgtoewijzing is hierbij toegestaan. Bij het leveren van transferzorg moet er sprake zijn van een tijdelijke situatie. De geldigheidsduren van alle geïndiceerde zorgeenheden bepalen de geldigheidsduur 3 / 23

4 # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 van het indicatiebesluit. van het indicatiebesluit. De geldigheidsduur van een geïndiceerde zorgeenheid kan zowel begrensd (met einddatum) als onbegrensd (zonder einddatum) zijn. 166 documentatie Het zorgkantoor moet alle indicaties die in de selectieperiode geldig zijn geweest voor cliënten uit de AWBZ-regio van het zorgkantoor in het wachtlijstbericht opnemen. Het zorgkantoor moet alle indicaties die in de selectieperiode geldig zijn geweest voor cliënten uit dezijn Wlz-regio van het zorgkantoor in het wachtlijstbericht opnemen. Het zorgkantoor mag geen gegevens exporteren van cliënten waarvoor het via het bovenregionale berichtenverkeer een toewijzing heeft ontvangen. 29 documentatie In overleg met de cliënt kan de zorgaanbieder besluiten een zorgzwaartepakket als volledig pakket thuis (VPT) te leveren. De wijze waarop het zorgzwaartepakket geleverd wordt moet gemeld worden. 32 documentatie Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden. Geleverde zorg is passend binnen de grenzen van de toewijzing als het de toegewezen zorgeenheid betreft en geen hogere klasse betreft dan in de zorgtoewijzing opgenomen. 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode korter Het zorgkantoor mag geen gegevens exporteren van cliënten waarvoor het via het bovenregionale berichtenverkeer een toewijzing heeft ontvangen. De zorgaanbieder meldt aan het zorgkantoor op welke wijze de zorg geleverd wordt. Alleen de zorgaanbieder die in de zorgtoewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de zorgtoewijzing passende aangevangen zorg melden. Geleverde zorg is passend binnen de grenzen van de toewijzing als het de toegewezen zorgeenheid en leveringsvorm betreft en de klasse niet hoger is dan de toegewezen klasse. Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode korter 4 / 23

5 # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 wordt (= intrekken) - aanpassen van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de zorgaanbieder) - verhogen van de omvang van de zorgtoewijzing (klasse en/of opslag) - aanpassen van de soort toewijzing wordt (= intrekken) - aanpassen (of verwijderen) van de gewenste einddatum zorgtoewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de zorgaanbieder) - verhogen van de omvang van de zorgtoewijzing (klasse en/of opslag) - aanpassen van de soort toewijzing De meest recente zorgtoewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de zorgtoewijzing. 35 documentatie Het zorgkantoor geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed kunnen zijn op de eigen bijdrage. Dit zijn de aanvang en het einde van de zorglevering. Indien de zorglevering door een zorgaanbieder wordt beëindigd in verband met een overplaatsing naar een andere zorgaanbieder, dan wordt dit ook doorgegeven. Meldingen op een administratieve zorgtoewijzing worden niet doorgestuurd naar het CAK. 55 documentatie Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan. Deze aanvraag kan zowel aangevraagde zorgeenheden voor de dossierhouder zelf als voor een andere zorgaanbieder bevatten. De meest recente zorgtoewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de zorgtoewijzing. Het zorgkantoor geeft alleen mutaties door aan het CAK die van invloed kunnen zijn op de eigen bijdrage. Dit zijn de aanvang en het einde van de zorglevering en start en stop consumptie PGB. Indien de zorglevering door een zorgaanbieder wordt beëindigd in verband met een overplaatsing naar een andere zorgaanbieder, dan wordt dit ook doorgegeven. Meldingen op een administratieve zorgtoewijzing worden niet doorgestuurd naar het CAK. Indien een zorgaanbieder de toegewezen zorg (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen zorg (nu) nog niet kan of wil ontvangen, vraagt de dossierhouder (in overleg met de zorgaanbieder) een aangepaste zorgtoewijzing aan. Deze aanvraag kan zowel aangevraagde zorgeenheden voor de dossierhouder zelf als voor een andere zorgaanbieder bevatten. Als de dossierhouder geen aanbieder kan vinden die de zorg aan de 5 / 23

6 # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 cliënt kan leveren, mag hij de bemiddelingsrol terugleggen bij het zorgkantoor. 66 documentatie Indien er wijzigingen in de zorglevering plaats vindt moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht. Indien er wijzigingen in de zorglevering plaatsvind moet de zorgaanbieder dit melden met een bericht. Wijzigingen in de zorglevering zijn bijvoorbeeld: - begin zorglevering; - andere geleverde klasse; - andere leveringsstatus; - van volledig pakket thuis (VPT) naar intramurale zorg; - einde zorglevering. Een nieuwe of gewijzigde zorgtoewijzing kan een aanleiding zijn voor een wijziging van de zorglevering; in de berichten moet gerefereerd worden naar de betreffende zorgtoewijzing. Fluctuaties in de hoeveelheid geleverde zorg worden niet gemeld; alleen wijzigingen die leiden tot een andere klasse of leveringsstatus worden gemeld. 79 documentatie Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens. Bij het gebruik van het BSN moeten de ketenpartijen voldoen aan alle regels van de Wbsn-z. In een indicatiebesluit mag alleen een BSN meegestuurd worden als deze bij het SBV-z geverifieerd is; de van SBV-z ontvangen persoons- en adresgegevens moeten dan meegezonden worden in het bericht met als soort adres GBA-adres. Wijzigingen in de zorglevering zijn bijvoorbeeld: - begin zorglevering; - andere geleverde klasse; - andere leveringsstatus; - andere leveringsvorm; - einde zorglevering. Een nieuwe of gewijzigde zorgtoewijzing kan een aanleiding zijn voor een wijziging van de zorglevering; in de berichten moet gerefereerd worden aan de betreffende zorgtoewijzing. Fluctuaties in de hoeveelheid geleverde zorg worden niet gemeld; alleen wijzigingen die leiden tot een andere klasse of leveringsstatus worden gemeld. Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens. Bij het gebruik van het BSN moeten de ketenpartijen voldoen aan alle regels van de Wbsn-z. 6 / 23

7 Verwijderde bedrijfsregels Bedrijfsregel OP 1: De functie tijdelijk verblijf mag alleen in combinatie met andere functies geïndiceerd worden. OP 2: Indien er sprake is van spoedzorg geeft het CIZ een registratief indicatiebesluit af. OP 9: Geïndiceerde functies moeten, indien mogelijk, nader worden toegelicht door activiteiten. OP 185: Logeeropvang voor vier of meer dagen per week moet per periode worden geïndiceerd. OP 19 1: Een registratief indicatiebesluit wordt niet aan de cliënt afgegeven, maar alleen aan het zorgkantoor. OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden. OP 185 1: Logeeropvang voor cliënten met een indicatiebesluit dat is afgegeven voor 1 januari 2011 mag het zorgkantoor toewijzen zonder dat deze logeeropvang afzonderlijk is geïndiceerd. OP 106: Als er sprake is van regelzorg moet het zorgkantoor dit bij een intrekking van een zorgtoewijzing aangeven. OP 108: De dossierhouder moet in het geval van regelzorg bij het zorgkantoor overbruggingszorg aanvragen voor de extramurale zorgaanbieder. OP 42: Er wordt geen zorg toegewezen, wanneer de cliënt geen voorkeuraanbieder heeft opgegeven en aangeeft zijn zorgaanspraken nog niet te willen verzilveren. OP 143: De dossierhouder moet contact onderhouden met cliënten die wachten op (de gewenste) zorg. OP 189: Een zorgeenheid uit een indicatie die door een ERAI-instelling is gesteld mag niet door een andere dan deze zorgaanbieder worden geleverd. OP 189 1: Als de ERAI-instelling de zorg niet zelf kan leveren, dan mag de zorg door een andere dan de ERAI-instelling worden geleverd. OP 188: Alleen zorgaanbieders die aan het project ERAI deelnemen mogen zelf indicaties stellen. OP 40: In geval van spoed zet de zorgaanbieder zorg in nog voor er een indicatiebesluit is afgegeven. OP 66 3: In het geval van logeeropvang voor minder dan vier dagen per week waarbij de frequentie vooraf bepaald is, wordt het einde van de zorglevering gemeld op het moment dat de logeeropvang definitief wordt beëindigd. OP 139: Het definitief beëindigen van de zorglevering leidt tot het beëindigen van de zorgtoewijzing. OP 111: De ketenpartij die het indicatiebericht in de keten brengt moet de oorsprong van het besluit aangeven. OP 127: In het indicatiebesluitbericht kan worden aangegeven of een artikel 60-verklaring is afgegeven met daarbij de datum waarop deze is vastgesteld. OP 79 2: In sommige gevallen kan of mag het BSN van de cliënt niet gebruikt worden. Technische regels Nieuwe technische regels # Regel Niveau Gerelateerd aan 99 LEVERINGSVORM moet gelijk zijn aan LEVERINGSVORM in de bijbehorende zorgtoewijzing. standaard LEVERINGSVORM [AW35], LEVERINGSVORM [CA317] 98 Als FUNCTIECODE de waarde 82 (BG- GRP) bevat, moet de geldigheidsperiode van deze functie gelijk zijn aan de geldigheidsperiode van een zorgzwaartepakket in het indicatiebesluit. De ZZPCODE van dit zorgzwaartepakket standaard 09 FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] 7 / 23

8 # Regel Niveau Gerelateerd aan mag niet 999 (partnerverblijf, ZZP0) zijn. 97 DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Als DATUMGEBRUIK de waarde 3 heeft, moet GEBOORTEDATUM zijn; Als DATUMGEBRUIK de waarde 2 heeft, moet GEBOORTEDATUM EEJJ zijn; Als DATUMGEBRUIK de waarde 1 heeft, moet GEBOORTEDATUM 01-MM-EEJJ zijn. standaard DATUMGEBRUIK [CA319], DATUMGEBRUIK [AW35], DATUMGEBRUIK [AW39], DATUMGEBRUIK [AW33], DATUMGEBRUIK [AW33], DATUMGEBRUIK [IO31], DATUMGEBRUIK [IO31], DATUMGEBRUIK [CA317], DATUMGEBRUIK [IO35], DATUMGEBRUIK [IO35] Gewijzigde technische regels # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie De grootste EINDDATUM van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD. De grootste EINDDATUM van een geïndiceerde zorgeenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD 17 documentatie De BEGINDATUM en SLEUTELDATUM van een geleverd zorgzwaartepakket moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing. 43 documentatie Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor LEVERINGSVORM de waarde 2 (PGB) niet toegestaan. 83 documentatie Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag de rubriek LEVERINGSVORM niet de waarde 2 (PGB) bevatten. Als EINDDATUM leeg is, moet de EINDDATUM van tenminste één geïndiceerde zorgeenheid ook leeg zijn, anders moet de EINDDATUM van een geïndiceerde zorgeenheid samenvallen met de EINDDATUM in het INDICATIEBESLUITRECORD. De BEGINDATUM en (indien van toepassing) SLEUTELDATUM van een geleverde zorgeenheid moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de zorgtoewijzing. Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan. Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, is voor LEVERINGSVORM alleen de waarde 4 (ZIN) toegestaan. 8 / 23

9 # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie Indien geleverde KLASSE en OPSLAG groter of gelijk zijn aan KLASSE en OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan moet LEVERINGSSTATUS de waarde 4 (in zorg) bevatten. Indien geleverde KLASSE en OPSLAG groter of gelijk zijn aan KLASSE en OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan moet LEVERINGSSTATUS de waarde 4 (in zorg) bevatten. Indien geleverde KLASSE ongelijk is aan KLASSE in de zorgtoewijzing of geleverde OPSLAG kleiner is dan OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die LEVERINGSSTATUS mag bevatten. Indien geleverde KLASSE kleiner is dan KLASSE in de zorgtoewijzing of geleverde OPSLAG kleiner is dan OPSLAG in de zorgtoewijzing, dan geldt er geen beperking voor de waarde die LEVERINGSSTATUS mag bevatten. Verwijderde technische regels Regel TR 96: Als SOORT aanvraag de waarde 4 (aanmelden registratieve indicatie) bevat, dan mag EINDDATUM niet meer dan 14 dagen na de INGANGSDATUM liggen van de betreffende zorgeenheid, tenzij de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0 - Partnerverblijf) bevat. TR 12: In een indicatiebesluit mag FUNCTIECODE 71 (tijdelijk verblijf) niet als enige functie voorkomen. TR 62: De ACTIVITEITCODE moet aansluiten op de bijbehorende FUNCTIECODE. TR 44: Indien de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0) bevat, is voor VPT de waarde 1 (ja) niet toegestaan. TR 88: Indien de toewijzing is gebaseerd op een indicatiebesluit waarvan SOORT indicatie de waarde 4 (ERAI-indicatie) bevat en de INSTELLING kom voor in de AZR-AGBcodelijst als ERAI-instelling, dan mag MUTATIECODE niet de waarde 17 (overplaatsing) en 21 (overdracht) bevatten. TR 60: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen. Constraints Nieuwe constraints # Constraint Gerelateerd aan 216 De waarde moet voldoen aan de 11-proef BSN [IO31] (CIZ indicatie) vullen SOORT [IO31] Gewijzigde constraints # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie 02 vullen. 00 vullen. 9 / 23

10 # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie 03 vullen. 04 vullen. Verwijderde constraints Constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen. CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen. CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE. Condities Gewijzigde condities # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen. Als COMMUNICATIEVORM de waarde 1 (tolk taal) heeft, dan verplicht vullen, anders leeglaten. Verwijderde condities Conditie CD 33: Alleen als REDEN INTREKKING de waarde 3 (herindicatie), is vullen toegestaan. CD 23: Als BOPZ de waarde 1 (Opname op basis van artikel 60 is aan de orde) bevat, dan verplicht vullen, anders leeg laten. CD 12: Als BSN gevuld is met de dummywaarde van negens (9*9), dan verplicht vullen, anders leeg laten. Invulinstructies Nieuwe invulinstructies # Invulinstructie Gerelateerd aan 27 Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? 26 Wanneer is een cliënt geheim? 25 Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? 10 / 23

11 Gewijzigde invulinstructies # Eigenschap AZR 3.2 i-wlz documentatie Van iedere zorgeenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgeenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'. Van iedere zorgeenheid wordt een leveringsstatus bepaald en gemeld, die de status van de zorgtoewijzing aangeeft. Initieel heeft een toegewezen zorgeenheid de leveringsstatus 'actief wachtend'. De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'. Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus? Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg' Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'slapend wachtend' of 'actief wachtend' o Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' o Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ( tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend' De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgeenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg. De leveringsstatussen die toegestaan zijn in de melding aanvang zorg zijn 'actief wachtend', 'slapend wachtend' en 'in zorg'. Wanneer gebruikt u welke leveringsstatus? Indien de cliënt de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt: 'in zorg' Indien de cliënt niet de volledige hoeveelheid toegewezen zorg ontvangt zijn er geen beperkingen. o Indien de cliënt akkoord gaat met de (tijdelijke) lagere levering 'slapend wachtend' of 'in zorg' o Indien de cliënt niet akkoord gaat met de ( tijdelijke) lagere levering: 'actief wachtend' De status wenswachtend wordt alleen gebruikt als de cliënt nog géén zorg ontvangt voor de toegewezen zorgeenheid, en is dus niet van toepassing voor de melding aanvang zorg. Verwijderde invulinstructies Invulinstructie Wat vullen als het BSN onbekend is? 11 / 23

12 Berichten Nieuwe rubrieken Record Rubriek Documentatie 29 - MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [CA319] LEVERINGSVORM [CA319] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd) [AW35] LEVERINGSVORM [AW35] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [AW39] LEVERINGSVORM [AW39] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt CLIENTRECORD [AW33] GEHEIME CLIENT [AW33] Indicatie die aangeeft of de (adres)gegevens van de cliënt geheim zijn LEVERINGSVORM [AW33] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen) [AW33] 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] LEVERINGSVORM [AW33] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt CLIENTRECORD [IO31] GEHEIME CLIENT [IO31] Indicatie die aangeeft of de (adres)gegevens van de cliënt geheim zijn FUNCTIERECORD (wachtlijst) [AW317] LEVERINGSVORM [AW317] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlijst) [AW317] LEVERINGSVORM [AW317] Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt CLIENTRECORD [IO35] GEHEIME CLIENT [IO35] Indicatie die aangeeft of de (adres)gegevens van de cliënt geheim zijn. Gewijzigde rubrieken Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD RESERVE [CA319] lengte [CA319] 02 - CLIENTRECORD [CA319] RESERVE [CA319] lengte CLIENTRECORD [CA319] DATUMGEBRUIK [CA319] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn CLIENTRECORD [AW35] RESERVE [AW35] lengte CLIENTRECORD [AW35] DATUMGEBRUIK [AW35] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met 12 / 23

13 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 elkaar in overeenstemming zijn FUNCTIERECORD (geleverd) [AW35] OPSLAG [AW35] constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD (geleverd) [AW35] OPSLAG [AW35] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? 02 - CLIENTRECORD [AW39] RESERVE [AW39] lengte CLIENTRECORD [AW39] DATUMGEBRUIK [AW39] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] INSTELLING [AW39] technische regels TR 60: De gebruikte AGBcode moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] EINDDATUM [AW39] documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] OPSLAG [AW39] constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE. De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden AANVRAAG FUNCTIERECORD [AW39] OPSLAG [AW39] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? 29 - MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [AW39] 29 - MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [AW39] MUTATIECODE [AW39] documentatie De reden van een mutatie/beëindiging van de AWBZ-zorg bij cliënt MUTATIECODE [AW39] technische regels TR 88: Indien de toewijzing is gebaseerd op een indicatiebesluit waarvan SOORT indicatie de waarde 4 (ERAI-indicatie) bevat en de INSTELLING kom voor in de AZR-AGB-codelijst als ERAIinstelling, dan mag MUTATIECODE niet de waarde 17 (overplaatsing) en 21 (overdracht) bevatten MUTATIE FUNCTIERECORD [AW39] MUTATIECODE [AW39] technische regels TR 88: Indien de toewijzing De reden van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliënt. 13 / 23

14 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 is gebaseerd op een indicatiebesluit waarvan SOORT indicatie de waarde 4 (ERAI-indicatie) bevat en de INSTELLING kom voor in de AZR-AGB-codelijst als ERAIinstelling, dan mag MUTATIECODE niet de waarde 17 (overplaatsing) en 21 (overdracht) bevatten MUTATIE FUNCTIERECORD [AW39] MUTATIEDATUM [AW39] documentatie De datum waarop een mutatie in de AWBZ-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [AW39] 31 - AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [AW39] INSTELLING [AW39] technische regels TR 60: De gebruikte AGBcode moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen EINDDATUM [AW39] documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden. De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft plaatsgevonden. De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden AANVRAAG RESERVE [AW39] lengte ZORGZWAARTEPAKKETRECORD [AW39] 03 - RELATIERECORD [AW33] DATUMGEBRUIK [AW33] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn SLUITRECORD [AW33] RESERVE [AW33] lengte BEPERKINGRECORD [AW33] BEPERKING [AW33] constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen ZORGZWAARTEPAKKETRECORD EINDDATUM [AW33] verplichting M O (geïndiceerd) [AW33] 22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD LEVERINGSVORM [AW33] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden (geïndiceerd) [AW33] budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW33] EINDDATUM [AW33] verplichting M O 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW33] OPSLAG [AW33] constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW33] OPSLAG [AW33] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag 14 / 23

15 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 gevuld worden? 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW33] LEVERINGSVOORWAARDE constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) [AW33] niet vullen FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW33] LEVERINGSVORM [AW33] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen SCORE BEPERKINGRECORD [AW33] VRAAG BEPERKING [AW33] documentatie Gecodeerde aanduiding van de vraag over beperking. Gecodeerde aanduiding van de vraag over een beperking ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD [AW33] DIAGNOSECODELIJST [AW33] invulinstructie toegevoegd Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? 02 - CLIENTRECORD [AW33] RESERVE [AW33] lengte CLIENTRECORD [AW33] DATUMGEBRUIK [AW33] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen) [AW33] 25 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (toegewezen) [AW33] INSTELLING [AW33] technische regels TR 60: De gebruikte AGBcode moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen EINDDATUM [AW33] documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden. De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden ZORGZWAARTEPAKKETRECORD EINDDATUM [AW33] verplichting M O (toegewezen) [AW33] 25 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD RESERVE [AW33] lengte (toegewezen) [AW33] 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] INSTELLING [AW33] technische regels toegevoegd 15 - FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] INSTELLING [AW33] technische regels TR 60: De gebruikte AGBcode moet geldig zijn gedurende de periode dat de zorg wordt toegewezen FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] EINDDATUM [AW33] documentatie De datum waarop de toegewezen functie voor de laatste keer geleverd dient te worden. De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer geleverd dient te worden FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] EINDDATUM [AW33] verplichting M O 15 / 23

16 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] REDEN INTREKKING [AW33] bedrijfsregels OP 106: Als er sprake is van regelzorg moet het zorgkantoor dit bij een intrekking van een zorgtoewijzing aangeven FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] OPSLAG [AW33] constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD (toegewezen) [AW33] OPSLAG [AW33] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? 03 - RELATIERECORD [IO31] DATUMGEBRUIK [IO31] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn BEPERKINGRECORD [IO31] BEPERKING [IO31] constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen CLIENTRECORD [IO31] BSN [IO31] constraint CS 2: De waarde moet voldoen aan de 11-proef, CS 216: De waarde moet voldoen aan de 11-proef. tenzij de dummywaarde van negens (9*9) gevuld is CLIENTRECORD [IO31] CLIENTNUMMER [IO31] bedrijfsregels OP 79 1: Als het BSN niet bekend is, wordt de cliënt geïdentificeerd aan de hand van een door het CIZ uitgegeven cliëntnummer CLIENTRECORD [IO31] RESERVE [IO31] lengte CLIENTRECORD [IO31] DATUMGEBRUIK [IO31] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn INDICATIEBESLUITRECORD [IO31] SOORT [IO31] constraint toegevoegd CS 214: 1 (CIZ indicatie) vullen INDICATIEBESLUITRECORD [IO31] SOORT [IO31] bedrijfsregels OP 111: De ketenpartij die het indicatiebericht in de keten brengt moet de oorsprong van het besluit aangeven INDICATIEBESLUITRECORD [IO31] EINDDATUM [IO31] verplichting M C 06 - ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD [IO31] DIAGNOSECODELIJST [IO31] invulinstructie toegevoegd Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om 16 / 23

17 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] - technische regels toegevoegd TR 98: Als FUNCTIECODE de waarde 82 (BG-GRP) bevat, moet de geldigheidsperiode van deze functie gelijk zijn aan de geldigheidsperiode van een zorgzwaartepakket in het indicatiebesluit. De ZZPCODE van dit zorgzwaartepakket mag niet 999 (partnerverblijf, ZZP0) zijn FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] EINDDATUM [IO31] verplichting M O 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] OPSLAG [IO31] constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] OPSLAG [IO31] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? 09 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] LEVERINGSVOORWAARDE constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) [IO31] niet vullen FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] LEVERINGSVORM [IO31] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [IO31] LEVERINGSVORM [IO31] bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd) [IO31] EINDDATUM [IO31] verplichting M O 22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd) [IO31] 22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd) [IO31] LEVERINGSVORM [IO31] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen LEVERINGSVORM [IO31] bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet 17 / 23

18 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz 1.0 worden SLUITRECORD [IO31] RESERVE [IO31] lengte FUNCTIERECORD (wachtlijst) [AW317] RESERVE [AW317] lengte ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd) [AW317] EINDDATUM [AW317] verplichting M O 22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geïndiceerd) [AW317] LEVERINGSVORM [AW317] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen RESERVE [AW317] lengte ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (wachtlijst) [AW317] 09 - BEPERKINGRECORD [AW317] BEPERKING [AW317] constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW317] EINDDATUM [AW317] verplichting M O 11 - FUNCTIERECORD (geïndiceerd) [AW317] LEVERINGSVORM [AW317] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen ZIEKTEBEELD EN STOORNISRECORD [AW317] 27 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd) [CA317] DIAGNOSECODELIJST [AW317] invulinstructie toegevoegd Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? VPT [CA317] documentatie Indicatie of een zorgzwaartepakket als ZZP of VPT geleverd wordt. Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te ontvangen/ontvangt CLIENTRECORD [CA317] RESERVE [CA317] lengte CLIENTRECORD [CA317] DATUMGEBRUIK [CA317] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn FUNCTIERECORD (geleverd) [CA317] SOORT [CA317] technische regels TR 82: Indien de FUNCTIECODE de waarde 91 (ADL) bevat, dan mag SOORT in het toegewezen FUNCTIERECORD niet de waarde 2 (alternatief) of 3 (overbrugging) bevatten RELATIERECORD [IO35] DATUMGEBRUIK [IO35] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. 18 / 23

19 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD [IO35] DIAGNOSECODELIJST [IO35] invulinstructie toegevoegd Hoe gebruik ik de diagnosecodelijsten om ziektebeeld en stoornisgegevens vast te leggen? 07 - BEPERKINGRECORD [IO35] BEPERKING [IO35] constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) niet vullen CLIENTRECORD [IO35] DATUMGEBRUIK [IO35] technische regels toegevoegd TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn CLIENTRECORD [IO35] RESERVE [IO35] lengte FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] EINDDATUM [IO35] verplichting M O 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] EINDDATUM [IO35] technische regels toegevoegd 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] EINDDATUM [IO35] technische regels TR 96: Als SOORT aanvraag de waarde 4 (aanmelden registratieve indicatie) bevat, dan mag EINDDATUM niet meer dan 14 dagen na de INGANGSDATUM liggen van de betreffende zorgeenheid, tenzij de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0 - Partnerverblijf) bevat FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] OPSLAG [IO35] constraint CS 17: Vullen in dezelfde eenheid als KLASSE FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] OPSLAG [IO35] invulinstructie toegevoegd Hoe moet in geval van additionele zorg de opslag gevuld worden? 09 - FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] LEVERINGSVOORWAARDE constraint CS 8: 9 (niet van toepassing) [IO35] niet vullen FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] LEVERINGSVORM [IO35] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen FUNCTIERECORD (aangevraagd) [IO35] LEVERINGSVORM [IO35] bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden. 19 / 23

20 Record Rubriek Eigenschap AZR 3.2 i-wlz SLUITRECORD [IO35] RESERVE [IO35] lengte SCORE BEPERKINGRECORD [IO35] VRAAG BEPERKING [IO35] documentatie Gecodeerde aanduiding van de vraag over beperking. Gecodeerde aanduiding van de vraag over een beperking ZORGZWAARTEPAKKETRECORD EINDDATUM [IO35] verplichting M O (aangevraagd) [IO35] 22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd) [IO35] EINDDATUM [IO35] technische regels TR 96: Als SOORT aanvraag de waarde 4 (aanmelden registratieve indicatie) bevat, dan mag EINDDATUM niet meer dan 14 dagen na de INGANGSDATUM liggen van de betreffende zorgeenheid, tenzij de ZZPCODE de waarde 999 (ZZP0 - Partnerverblijf) bevat ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd) [IO35] 22 - ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd) [IO35] LEVERINGSVORM [IO35] constraint CS 19: 2 (Persoonsgebonden budget (PGB)) of 4 (Zorg in natura (ZIN)) vullen LEVERINGSVORM [IO35] bedrijfsregels OP 3: De cliënt kan per zorgeenheid aangegeven of deze als zorg in natura (ZIN) of als persoonsgebonden budget (PGB) geleverd moet worden. Verwijderde rubrieken Rubrieken REDEN BSN ONBEKEND [AW39] RETOURCODE (01) [AW34] RETOURCODE (02) [AW34] RETOURCODE (03) [AW34] RESERVE [AW34] REDEN BSN ONBEKEND [IO31] BOPZ [IO31] DATUM BOPZ [IO31] AANTAL ACTIVITEITRECORDS [IO31] KENMERK RECORD [IO31] IDENTIFICATIE DETAILRECORD [IO31] 20 / 23

21 Rubrieken INDICATIEORGAAN [IO31] CLIENTNUMMER [IO31] BESLUITNUMMER [IO31] FUNCTIECODE [IO31] INGANGSDATUM [IO31] ACTIVITEITCODE [IO31] RESERVE [IO31] REDEN BSN ONBEKEND [AW33] BOPZ [AW33] DATUM BOPZ [AW33] KENMERK RECORD [AW33] IDENTIFICATIE DETAILRECORD [AW33] INDICATIEORGAAN [AW33] CLIENTNUMMER [AW33] AANVRAAGNUMMER [AW33] BESLUITNUMMER [AW33] FUNCTIECODE [AW33] INGANGSDATUM [AW33] ACTIVITEITCODE [AW33] RESERVE [AW33] REGELZORG [AW33] AANTAL ACTIVITEITRECORDS [AW33] AANTAL ACTIVITEITRECORDS [IO35] KENMERK RECORD [IO35] IDENTIFICATIE DETAILRECORD [IO35] BSN [IO35] AANVRAAGNUMMER [IO35] FUNCTIECODE [IO35] INGANGSDATUM [IO35] ACTIVITEITCODE [IO35] RESERVE [IO35] REDEN BSN ONBEKEND [CA317] RETOURCODE (01) [ZK34] RETOURCODE (02) [ZK34] RETOURCODE (03) [ZK34] RESERVE [ZK34] RETOURCODE (01) [IO36] RETOURCODE (02) [IO36] RETOURCODE (03) [IO36] 21 / 23

22 Rubrieken RESERVE [IO36] REDEN BSN ONBEKEND [AW35] VPT [AW35] RETOURCODE (01) [IO32] RETOURCODE (02) [IO32] RETOURCODE (03) [IO32] RESERVE [IO32] REDEN BSN ONBEKEND [CA319] Codelijsten Verwijderde codelijsten Codelijst COD982 - REDEN BSN NIET GEVULD COD126 - BOPZ COD743 - ACTIVITEIT Nieuwe elementen Codelijst Code Betekenis COD578 - LEVERINGSVORM 5 Volledig pakket thuis (VPT) COD172 - REDEN INTREKKING 6 Uitstroom COD910 - RETOURCODE AZR 0309 Geheime cliënt niet bepaald COD910 - RETOURCODE AZR 9097 Bericht voldoet niet aan technische regel 97 COD910 - RETOURCODE AZR 9098 Bericht voldoet niet aan technische regel 98 COD910 - RETOURCODE AZR 9099 Bericht voldoet niet aan technische regel 99 Verwijderde elementen Codelijst COD539 - BEPERKING COD169 - SOORT INDICATIE COD910 - RETOURCODE AZR COD910 - RETOURCODE AZR COD910 - RETOURCODE AZR COD910 - RETOURCODE AZR Element 9 - Niet van toepassing 4 - ERAI indicatie AANTAL ACTIVITEITRECORDS ontbreekt of is onjuist REDEN BSN ONBEKEND ontbreekt of is onjuist ACTIVITEITCODE ontbreekt of is onjuist BOPZ ontbreekt of is onjuist. 22 / 23

23 Codelijst Element COD910 - RETOURCODE AZR DATUM BOPZ ontbreekt of is onjuist. COD910 - RETOURCODE AZR REGELZORG ontbreekt of is onjuist. COD910 - RETOURCODE AZR Bericht voldoet niet aan technische regel 12 COD910 - RETOURCODE AZR Bericht voldoet niet aan technische regel 44 COD910 - RETOURCODE AZR Bericht voldoet niet aan technische regel 60 COD910 - RETOURCODE AZR Bericht voldoet niet aan technische regel 62 COD910 - RETOURCODE AZR Bericht voldoet niet aan technische regel 88 COD910 - RETOURCODE AZR Bericht voldoet niet aan technische regel 96 COD740 - LEVERINGSVOORWAARDE ZORG 9 - Niet van toepassing COD578 - LEVERINGSVORM 1 - Persoonsvolgend budget (PVB) COD578 - LEVERINGSVORM 9 - Niet van toepassing 23 / 23

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID UP001 UP003 UP004 UP006

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg. UP003 De privacy van

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren van Jeugdzorg

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing)

Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Berichtspecificatie - WMO301 (Wmo-Toewijzing) Bericht voor toewijzingsgegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 03 RELATIERECORD 04 ADRESRECORD 06 ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Wmo berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 1 /16 Inhoud Inleiding 3 1 Verwijderen overbodige elementen 5 1.1 Redenen voor verwijdering 5 2 Dossieroverdracht

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

AZR 3.0 Migratie en Conversie

AZR 3.0 Migratie en Conversie AZR 3.0 Migratie en Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@zorgregistratie.nl Internet www.zorgregistratie.nl Volgnummer Versie Datum Afdeling

Nadere informatie

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 3 juli 2017 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 1 /22 Inhoud RFC17001 - Verwijderen CizCode, Cliëntnummer en Aanvraagnummer 3 RFC17006 - Verhuisbericht

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0

Uitgangspunten. Informatiemodel ijw 2.0 Mutatieoverzicht ijw 2.0 t.o.v. ijw 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Jeugdwet berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Inleiding Het Kwaliteitstraject vindt plaats onder regie van VWS en in samenwerking met ZN en het CVZ. Het Kwaliteitstraject heeft als doel om vast te stellen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Handboek iwlz iwlz release 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Auteur Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Versie 1.0 Contactgegevens

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 2 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Volgnr. Vraag Antwoord Leveringsstatus Wachtlijst 1 Waar kan ik de actiedatum aanpassen en hoe zie ik de aanpassing terug? De actiedatum kan

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

IW801-IW802v1.0_INVu5

IW801-IW802v1.0_INVu5 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 5 Uitgave datum: 12-10-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu5 Adres- en

Nadere informatie

Extra exemplaren kunt u verkrijgen via de website

Extra exemplaren kunt u verkrijgen via de website Rapport Samenvatting Specificaties AZR 2.2 Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@cvz.nl Internet www.cvz.nl Volgnummer Afdeling

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Volgnr. Vraag Antwoord BSN 1 Indien BSN niet gevuld is, wordt dit veld gevuld met 999999999. Dit leidt tot een probleem in mijn

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Achtergrond 5 2.1

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum Status 17 december Definitief Versiebeheer 17 december Voetnoten toegevoegd aan paragraaf Financiering. 7 december

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 - definitief 1 / 26 Inhoudsopgave Mutatieoverzicht iwlz 1.2 t.o.v. iwlz 1.1 1 juli 2016... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 3-2-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2013 Zorgverzekeraars Nederland Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Proces

Nadere informatie

Handleiding ZOTO Web

Handleiding ZOTO Web Handleiding ZOTO Web Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 20 december 2016 N Sipahi Definitief 1.2 Handleiding ZOTO Web iwlz 1 2.docx 20 december 2016 Menzis. Alle rechten voorbehouden. Handleiding

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1.

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1. Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO305 1 / 9 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

Technische referentiegroep iwlz mei 2017

Technische referentiegroep iwlz mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 9 mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 3 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Terugblik vorige technische referentiegroep Actiepunten Inhoud iwlz 2.0 stand van

Nadere informatie

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Externe integratie Externe integratie AWBZ-zorg Standaarden AZR3.0 IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Versiedatum EI-standaarden: 01-12-2010 INVULINSTRUCTIE [INV] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 februari 2017

Referentiegroep iwlz. 14 februari 2017 Referentiegroep iwlz 14 februari 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kader release iwlz 2018 Planning komende periode Het Actieprogramma iwlz (door Eduard

Nadere informatie

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding januari 2013 versie 1.3 PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Inleiding Wijzigingen Op 1 januari 2013 is de nieuwe release van AZR geïmplementeerd, de. De specificaties van deze release

Nadere informatie

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3.

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3. Berichtspecificatie - JW305 1 Start Jeugdhulp Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp. 2 Klassenview Figuur 1: JW305 1 / 9 3 Klassen naam documentatie Header Client Het cliëntrecord

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum 21 oktober 2015 Status Definitief Versiebeheer 5 oktober Paragraaf 4 Nieuwe functie HV (21) is verwijderd. Huishoudelijke

Nadere informatie

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 Klantadvies Het eerste jaar dat we met de Wet langdurige zorg te maken hebben zit er bijna op. Ook al zijn er minder klanten in de Wlz achtergebleven, het werk is er niet minder

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw 28 april 2015 Aanleiding In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het wel of niet toepassen van het veegbesluit-principe een operationeel issue

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz tweede bijeenkomst

Referentiegroep iwlz tweede bijeenkomst Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@istandaarden.nl T +31 (0)20 797 85 55 Referentiegroep iwlz tweede bijeenkomst Vergaderdatum Vergaderplaats Aanwezig

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is gecorrigeerd. Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De Wmo

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ

Handboek Zorgregistratie AWBZ Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 3.0 uitgave 9 april 2010 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie

Nadere informatie

AZERA Gebruikershandleiding

AZERA Gebruikershandleiding AZERA Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2012 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2 Uitgave 4, juli 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

Handleiding AZR voor zorgaanbieders

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.1 3-1-2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Homepagina...

Nadere informatie

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE Algemene principes: 1. De gegevens op het gegevensblad van het JW 303 bericht, moeten gelijk zijn, of passen binnen het JW 301 bericht; 2. De zorg mag dus wel korter duren, of

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Let op: Dit is de vastgestelde versie voor 2014. Pas als de wet- en regelgeving 2015 helder is (najaar 2014), zullen protocollen en voorschriften worden geactualiseerd en

Nadere informatie

ZK33 (Toewijzing zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK33 Toewijzing zorg ZK-ZK

ZK33 (Toewijzing zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK33 Toewijzing zorg ZK-ZK Berichtspecificatie - ZK33 Toewijzing zorg ZK-ZK Bericht voor de bovenregionale overdracht van een zorgtoewijzing (zorgkantoor regionaal naar zorgkantoor bovenregionaal). Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie AWBZ (AZR release 2.2) Uitgave 7 In deze nieuwe

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaard: 1.1, 10-12-2009 FOUTCODELIJST In retourmelding naar de zorgaanbieder Uitgave document: 1.0, 10-12-2009 Kenmerk: AW119v1.1_FOUTCODESu1.pdf Inleiding

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking ijw 2.0-release 1 / 15 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3. Nieuwe

Nadere informatie

AW119 (Excel format)

AW119 (Excel format) AW119 (Excel format) 1. Hoe zie ik dat het AW 119 bestand goed aangeboden is aan het zorgkantoor? - Dit is niet zichtbaar in AZR. Zodra de declaratie beoordeeld is (gebeurt s nachts), ontvangt u bericht.

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Uitgave 3, mei 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview

JW315 (Verzoek om toewijzing Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp. 1 Klassenview Berichtspecificatie - JW315 Verzoek om toewijzing Jeugdhulp Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Jeugdhulp. 1 Klassenview Figuur 1: JW315 1 / 8 2 Klassen naam documentatie Header Client Het

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview.

WMO315 (Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Berichtspecificatie - WMO315 Verzoek om toewijzing Wmo-ondersteuning Bericht voor het aanvragen van een toewijzing voor Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO315 2 Klassen naam Header documentatie

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

AWBZ, Volop in beweging!

AWBZ, Volop in beweging! AWBZ, Volop in beweging! Informatiebijeenkomst Zorgtoewijzing, AZR en Zorgkantoren Coöperatie VGZ Voorschrift Zorgtoewijzing AZR 3.1 VSP (AW319 1.4) Regelarme experimenten Eigen bijdrage oplegging Toekomst

Nadere informatie