Gebruik sociale media door Rotterdammers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik sociale media door Rotterdammers"

Transcriptie

1 rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence

2

3 Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari 2013

4 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteur: M. Dujardin Project: Met dank aan het Digitaal Stadspanel Rotterdam Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Website: 2 Gebruik sociale media door Rotterdammers

5 INHOUD Samenvatting 5 1 Resultaten gebruik sociale media Gebruik Frequentie Doeleinden Twitter Facebook YouTube Informatie via sociale media Communiceren met burgers 15 Bijlagen 17 Gebruik sociale media door Rotterdammers 3

6 4 Gebruik sociale media door Rotterdammers

7 Samenvatting Eind 2012 is een vragenlijst verstuurd naar ruim 2400 panelleden over het gebruik van sociale media. In totaal vulden 896 panelleden de vragenlijst in. De verhouding man/vrouw is nagenoeg 50/50. Onder hen bevinden zich relatief veel alleenstaanden (38%) en paren zonder thuiswonende kinderen (35%). De leeftijd varieert van 16 tot en met 90 jaar waarbij 36% zich in de leeftijdsgroep van 16 t/m 44 jaar bevindt, 44% in de leeftijdsgroep van 45 t/m 64 jaar en 19% 65 jaar of ouder is. Faceboook is het meest gebruikte sociale medium onder de panelleden. Twitter en Hyves worden het minst gebruikt. Echter, Twitter is samen met Facebook wel het meest frequent gebruikte medium. Bijna een kwart van de panelleden maakt geen gebruik van sociale media en verwacht hier over het algemeen op korte termijn ook geen gebruik van te gaan maken. Alle genoemde sociale media met name Facebook en Hyves (en in iets mindere mate Twitter) worden het meest gebruikt om contacten te onderhouden met vrienden. Voor Twitter geldt tevens dat nieuwsgaring en het op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby s belangrijke doeleinden zijn. Voor ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche zijn LinkedIn en Twitter favoriet. Daarnaast wordt LinkedIn relatief vaak gebruikt om contacten te onderhouden met collega s. Voor de landelijke en plaatselijke politiek worden de sociale media maar weinig gebruikt. Als men al geïnteresseerd is in de politiek en hiervan via de sociale media op de hoogte wil blijven, gebruikt men meestal Twitter. Ook voor ontwikkelingen in de stad, buurt of wijk worden sociale media weinig gebruikt, maar wordt Twitter in vergelijking met de andere sociale media het meest gebruikt. Zeven op de tien gebruikers van sociale media zouden wel informatie over de gemeente Rotterdam willen ontvangen via de sociale media. Men is dan het meest geïnteresseerd in informatie over evenementen en festivals. Al met al blijkt dat Twitter door een relatief klein deel van de panelleden wordt gebruikt, maar dat het wel een medium is dat frequent en voor veel verschillende doeleinden wordt gebruikt. Zo blijkt ook dat Twitteraars vaker geïnteresseerd zijn in informatie over de gemeente Rotterdam dan andere gebruikers van sociale media. Tot slot is zowel aan gebruikers van sociale media als aan niet-gebruikers gevraagd wat voor de gemeente het meest geschikte medium is om met haar bewoners te communiceren. Sociale media worden daarbij relatief weinig genoemd. Een derde van de panelleden is van mening dat de gemeente het best via de gratis wijkkranten kan communiceren, een kwart vindt de site van de gemeente Rotterdam het meest geschikte medium en 18% geeft de voorkeur aan de lokale televisie. Daarnaast vindt 8% Facebook een geschikt medium en 6% de lokale radio. Overige media worden minder geschikt geacht. Uit de opmerkingen blijkt dat veel panelleden van mening zijn dat sociale media vooral naast de traditionele media gebruikt moeten worden en ze nooit de traditionele media zouden mogen vervangen. Gebruik sociale media door Rotterdammers 5

8 Nog enkele uitkomsten op een rijtje: - Van alle Twitteraars volgt 45% tenminste één account van de gemeente Rotterdam, een deelgemeente of wordt het meest gevolgd. - 23% van de Facebookgebruikers kijkt wel eens op een van de genoemde Facebookpagina s van de gemeente Rotterdam. De pagina Rotterdam wordt het meest bezocht. - 11% van de YouTube-gebruikers kijkt wel eens op een van de drie gemeentelijke kanalen. 6 Gebruik sociale media door Rotterdammers

9 1 Resultaten gebruik sociale media Eind 2012 is een vragenlijst verstuurd naar ruim 2400 panelleden over het gebruik van sociale media. Voordat we ingaan op het gebruik van sociale media, eerst enkele kenmerken van de 896 panelleden die de vragenlijst hadden ingevuld. De verhouding man/vrouw is nagenoeg 50/50. Onder hen bevinden zich relatief veel alleenstaanden (38%) en paren zonder thuiswonende kinderen (35%). De leeftijd varieert van 16 tot en met 90 jaar waarbij 36% zich in de leeftijdsgroep van 16 t/m 44 jaar bevindt, 44% in de leeftijdsgroep van 45 t/m 64 jaar en 19% 65 jaar of ouder is. 1.1 Gebruik Onderstaande tabel laat zien van welke sociale media de panelleden gebruik maken. Zo blijkt dat Faceboook het meest wordt gebruikt en Twitter en Hyves het minst. Andere (sociale) media die worden genoemd zijn: , Google+, internet, MSN, Pinterest, Skype, en Whatsapp. Bijna een kwart van de panelleden maakt geen gebruik van sociale media. Driekwart van hen geeft aan hier de komende maanden ook geen gebruik van te gaan maken. Een op de vijf weet het nog niet en 3% is wel van plan op korte termijn gebruik te gaan maken van sociale media. Figuur 1 Van welke sociale media maakt u gebruik? Facebook YouTube LinkedIn Twitter Hyves Anders Geen van deze 8% 13% 20% 23% 38% 41% 59% 1.2 Frequentie In figuur 2 is te zien hoe vaak de diverse sociale media worden gebruikt. Wat hierbij opvalt is dat Facebook niet alleen door een groot deel panelleden wordt gebruikt, maar dat het ook zeer frequent wordt gebruikt; bijna tweederde van de gebruikers maakt (bijna) elke dag gebruik van Facebook. Daarnaast blijkt dat Hyves zowel het minst gebruikte medium als het minst frequent gebruikte medium is. Twitter daarentegen, wordt slechts door een vijfde van de panelleden gebruikt, maar wordt wel door een groot deel van hen (bijna) elke dag gebruikt. YouTube en LinkedIn worden gemiddeld eens per week gebruikt waarbij YouTube iets vaker gebruikt wordt dan LinkedIn. Gebruik sociale media door Rotterdammers 7

10 Figuur 2 Hoe vaak gebruikt u de sociale media? Facebook 64% 16% 9% 4% 5% 3 Twitter 46% 17% 13% 8% 7% 7% YouTube 17% 35% 21% 16% 6% 5% LinkedIn 15% 20% 24% 14% 15% 12% Hyves 14% 9% 16% 10% 15% 35% (bijna) elke dag Een paar keer per week Eens per week Eens per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand 1.3 Doeleinden Na de vraag over de frequentie van het gebruik, is gevraagd waarvoor de diverse sociale media worden gebruikt. Figuur 3 geeft de resultaten per type gebruiker weer. Alle genoemde sociale media met name Facebook en Hyves (en in iets mindere mate Twitter) worden het meest gebruikt om contacten te onderhouden met vrienden. Voor Twitter geldt tevens dat nieuwsgaring en het op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby s belangrijke doeleinden zijn. Overige sociale media worden hier minder vaak voor gebruikt. Voor ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche zijn LinkedIn en Twitter favoriet. Daarnaast wordt LinkedIn relatief vaak gebruikt om contacten te onderhouden met collega s. Voor de landelijke en plaatselijke politiek worden de sociale media maar weinig gebruikt. Als men al geïnteresseerd is in de politiek en hier via de sociale media van op de hoogte wil blijven, gebruikt men meestal Twitter. Ook voor ontwikkelingen in de stad, buurt of wijk worden sociale media weinig gebruikt, maar wordt Twitter in vergelijking met de andere sociale media het meest gebruikt. Al met al blijkt dat Twitter door een relatief klein deel van de panelleden wordt gebruikt, maar dat het wel een medium is dat voor veel verschillende doeleinden wordt gebruikt. 8 Gebruik sociale media door Rotterdammers

11 Figuur 3 Waarvoor gebruikt u sociale media? Uitgesplitst naar type gebruiker Facebook Twitter YouTube LinkedIn Hyves Contact onderhouden met vrienden Op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby's Nieuwsgaring (kranten, journalisten, bloggers, opiniemakers, nieuwssites) Contact onderhouden met collega's Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche Op de hoogte gehouden worden en ontwikkelingen volgen van televisieprogramma's, entertainment, computerspelletjes Op de hoogte gehouden worden van landelijke politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van Rotterdamse politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de stad, buurt, mijn wijk Gebruik sociale media door Rotterdammers 9

12 1.4 Twitter Als aan de gebruikers van Twitter wordt gevraagd welke Twitteraccounts van de gemeente Rotterdam zij volgen, blijkt dat 60% van hen geen enkel account volgt. Vier op de tien Twitteraars maakt er dus wel gebruik van. Een kwart van hen, dat is 4% van alle panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft te volgen, 12% volgt Rotterdam Centraal, 10% Stadsinitiatief en 7% College van B en W. Dat is respectievelijk 2%, 2% en 1% van de totale groep panelleden. Overige Twitteraccounts worden minder vaak of helemaal niet gevolgd. Een kwart van de Twitteraars volgt Twitteraccounts van de deelgemeente. De drie meest genoemde accounts zijn Rotterdam Centrum (5%), Hillegersberg-Schiebroek (5%) en Kralingen-Crooswijk (4%). Van de totale groep panelleden is dit voor elk van de deelgemeenten 1%. Twitteraccounts van Rotterdamse wethouders wordt door een nog kleiner deel van de Twitteraars gevolgd; 15% van de Twitteraars volgt een of meer accounts. De accounts van wethouders Hugo de Jonge, Marco Florijn en Jantine Kriens worden het meest genoemd door maximaal 7% van de Twitteraars en 1% van de totale groep panelleden. Van alle Twitteraars volgt 45% tenminste één account van de gemeente Rotterdam, een deelgemeente of wethouder. Als aan alle gebruikers van sociale media een aantal stellingen over Twitter wordt voorgelegd, blijkt dat zich grote verschillen voordoen tussen gebruikers en geen gebruikers van Twitter (figuur 4). Gemiddeld vier op de tien Twitteraars reageren positief op de stellingen terwijl gemiddeld vier op de tien panelleden die geen Twitter gebruiken geen mening hebben. Gebruikers en geen gebruikers verschillen het sterkst van mening als het gaat om de stelling dat politiek een stuk interessanter wordt door politici die twitteren. 42% van de Twitteraars is het met de stelling eens, terwijl van de niet-twitteraars slechts 10% het met de stelling eens is en 38% het oneens is. 10 Gebruik sociale media door Rotterdammers

13 Figuur 4 Stellingen met betrekking tot Twitter Politiek wordt een stuk interessanter door politici die twitteren. Politiek wordt een stuk interessanter door politici die twitteren. Wel Twitteraar Geen Twitteraar 21% 38% 19% 20% 42% 10% 32% 19% Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met wethouders van de gemeente. wethouders van de gemeente. Wel Twitteraar Geen Twitteraar 15% 28% 23% 22% 37% 8% 43% 26% Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met bestuursleden van hun deelgemeente. bestuursleden van hun deelgemeente Wel Twitteraar Geen Twitteraar 14% 21% 38% 27% 28% 21% 9% 43% Oneens Noch oneens, noch eens Eens Weet niet 1.5 Facebook 23% van de Facebookgebruikers kijkt wel eens op een van de genoemde Facebookpagina s van de gemeente Rotterdam. De pagina Rotterdam wordt het meest bezocht (zie Figuur 5). Figuur 5 Kijkt u wel eens op de volgende Facebookpagina s van de gemeente Rotterdam Rotterdam 13% 83% 4% Stadsinitiatief 9% 88% 3% Rotterdam Binnenstad 7% 90% 3% Kun jij de Kaap aan? 7% 90% 3% Wilhelminapier 3 94% 3% Rotterdamse klushuizen 2 96% 2% Ja Nee Weet niet Gebruik sociale media door Rotterdammers 11

14 1.6 YouTube 11% van de YouTube-gebruikers kijkt wel eens op een van de drie gemeentelijke kanalen Kanaal Brandgrens (5%), Kanaal gemeente Rotterdam (7%) en/of Kanaal Wegwerken (4%). 1.7 Informatie via sociale media Aan alle gebruikers van sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of Hyves) is gevraagd wat voor informatie men graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam wil ontvangen. Drie op de tien gebruikers heeft geen behoefte aan informatie over de gemeente via de sociale media, maar zeven op de tien gebruikers heeft dat wel waarbij de interesse het grootst is naar informatie over evenementen en festivals. Figuur 6 Wat voor informatie wilt u graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam ontvangen? Geen behoefte Evenementen en festivals Buurtinitiatieven Wegwerkzaamheden Winkels/winkelen Bewonersavonden/-bijeenkomsten Politiek Parkeren Sporten Anders, namelijk 4% 12% 29% 26% 24% 20% 18% 38% 37% 55% Wanneer aan de panelleden die geïnteresseerd zijn in een specifiek onderwerp gevraagd wordt via welk sociaal medium ze deze informatie bij voorkeur zouden ontvangen, geeft de meerderheid van hen aan de informatie via Facebook te willen ontvangen. Aangezien het gebruik van Facebook onder de panelleden het grootst is, is dit een logische uitkomst. Ook kan per type gebruiker de informatiebehoefte worden bekeken. Zo is in Figuur 7 te zien dat Twitteraars vaker geïnteresseerd zijn in informatie over de gemeente Rotterdam dan andere gebruikers van sociale media. Dit is in lijn met eerdere uitkomsten dat Twitteraars, meer dan gebruikers van andere sociale media, het medium gebruiken voor verschillende doeleinden en er ook frequent gebruik van maken. Daarnaast geven twitteraars vaker dan andere gebruikers van sociale media aan geïnteresseerd te zijn in informatie over evenementen en festivals en over wegwerkzaamheden. 12 Gebruik sociale media door Rotterdammers

15 Figuur 7 Wat voor informatie wilt u graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam ontvangen? Uitgesplitst naar type gebruiker Facebook Twitter YouTube LinkedIn Hyves Evenementen en festivals Sporten Wegwerkzaamheden Bewonersavonden/-bijeenkomsten Anders Winkels/winkelen Parkeren Buurtinitiatieven Politiek Geen behoefte Gebruik sociale media door Rotterdammers 13

16 Aan gebruikers van sociale media is nog een aantal algemene stellingen voorgelegd. In figuur 8 worden de resultaten op de stellingen weergegeven waarbij per stelling de antwoorden zijn uitgesplitst naar type gebruiker en de uitkomsten zijn gesorteerd op het aandeel panelleden dat het met de betreffende stelling eens is. Uit de figuur blijkt dat men het meest eens is met de stelling dat men beter op de hoogte is van welke evenementen en festivals er in de stad plaatsvinden. Gebruikers zijn het minst eens met de stelling dat men door sociale media beter weet wanneer er oponthoud is door wegwerkzaamheden. Opmerkelijk is dat het ook hier weer de Twitteraars zijn die het over het algemeen het meest eens zijn met de stellingen. Figuur 8 Stellingen met betrekking tot sociale media. Uitgesplitst naar type gebruiker (in volgorde van % eens) Door sociale media ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn buurt. Beter op hoogte wat er gebeurt in buurt Twitter Hyves Facebook YouTube LinkedIn 15% 19% 23% 23% 28% 27% 28% 23% 25% 26% 45% 40% 39% 35% 32% 13% 13% 15% 17% 15% Door sociale media weet ik beter wanneer er oponthoud is door wegwerkzaa mheden. Weet ik oponthoud door wegwerkzaamheden. Hyves Twitter Facebook YouTube LinkedIn 28% 23% 32% 32% 38% 20% 26% 23% 23% 24% 37% 33% 27% 26% 20% 15% 18% 18% 19% 18% Ik ben beter op de hoogte van welke evenementen en festivals in Evenementen en festivals in stad. mijn stad plaatsvinden. Twitter Hyves Facebook YouTube LinkedIn 11% 17% 19% 17% 23% 21% 25% 22% 22% 22% 58% 47% 46% 46% 43% 10% 11% 12% 15% 11% Oneens Noch oneens, noch eens Eens Weet niet 14 Gebruik sociale media door Rotterdammers

17 1.8 Communiceren met burgers Zowel aan gebruikers van sociale media als aan niet-gebruikers is gevraagd wat voor de gemeente het meest geschikte medium is om met haar bewoners te communiceren. Sociale media worden daarbij relatief weinig genoemd. Een derde van de panelleden is van mening dat de gemeente het best via de gratis wijkkranten kan communiceren, een kwart vindt de site van de gemeente Rotterdam het meest geschikte medium en 18% geeft de voorkeur aan de lokale televisie. Daarnaast vindt 8% Facebook een geschikt medium en 6% de lokale radio. Overige media worden minder geschikt geacht. Enkele suggesties die panelleden geven over het gebruik van sociale media of andere opmerkingen worden in de bijlage weergegeven. Opvallend aan de opmerkingen is dat veel panelleden van mening zijn dat sociale media vooral naast de traditionele media gebruikt moeten worden en ze nooit de traditionele media zouden mogen vervangen. Een greep uit de opmerkingen: Dat hele gedoe rondom sociale media is volgens mij een hype. Straks communiceren we alleen nog maar via schermpjes met elkaar en zien we de personen, die naast ons ook naar een schermpje staan te turen niet meer. Waar is het echte sociale contact gebleven? We mogen wel uitkijken dat dat niet verleerd wordt. Suggestie: ontmoedig het i.p.v. er zelf ook in mee te gaan. Aan alle opties zit een "maar" verbonden; een combinatie van enkele mogelijkheden lijkt me onvermijdelijk omdat niet iedereen internet heeft maar ook waarschijnlijk veel mensen zelden of nooit de betreffende televisienetten zal bekijken. De mensen beter op de hoogte brengen dat er sociale media kanalen bestaan (voor de voor hen interessante afdelingen/ onderdelen) en mensen motiveren hier actief aan deel te nemen. Ik wist van de meeste sociale media mbt tot de gemeente(politiek) niet dat deze er waren. De wijze waarop de gemeente contact onderhoudt met de inwoners dient altijd zodanig te zijn dat iedereen er kennis van kan nemen. Sociale media zijn weliswaar erg populair geworden, maar men dient er ook rekening mee te houden dat vooral ouderen daar geen boodschap aan hebben en liever op een meer 'klassieke' manier geïnformeerd willen worden (dus: via brieven, huis-aan-huisbladen etc.). Het gebruik van sociale media kan leeftijdsgebonden zijn. Mensen nemen ook uit privacyredenen niet deel hieraan. Ik heb zelf bijvoorbeeld geen behoefte aan de druk die ervan uitgaat. Sommige organisaties die enkel via social media communiceren sluiten daardoor groepen/ mensen uit. Ik zou willen adviseren om alle mogelijke kanalen te gebruiken. Een app of met informatie horen ook bij die mogelijkheden. Informatie is geen impulsaankoop zoals een kassakoopje; ik verwacht dat de gemeente de informatie duurzamer aanbiedt dan op snelle media, waarmee het in veel gevallen ook weer snel vergeten is. Mensen informeren kan via sociale media, maar de traditionele manier (huis aan huis) lijkt mij beter, aangezien sociale media vanuit de mensen zelf moet komen -je moet de Facebook pagina leuk vinden, of een Twitter account toevoegen- en veel mensen zijn daar simpelweg te passief voor. Door (belangrijke) informatie huis aan huis te verspreiden dwing je mensen om er naar te kijken. Gebruik sociale media door Rotterdammers 15

18 Twitter is te vluchtig om echt belangrijk nieuws door te geven, Facebook is wel geschikt. Veel mensen maken onderscheid tussen FB en LinkedIn- Facebook is voor veel mensen echt een puur privé aangelegenheid en daarom NIET geschikt voor 'zakelijke' berichten, LinkedIn is zakelijk en zou kunnen worden gebruikt bv via een LinkedIn groep voor Rotterdam+deelgemeenten. Volledig focussen op één super-communicatiekanaal via internet: de website. 16 Gebruik sociale media door Rotterdammers

19 Bijlagen Gebruik sociale media door Rotterdammers 17

20 Bijlage I: Vragenlijst 1. Van welke van onderstaande sociale media maakt u gebruik? (meer antwoorden mogelijk) Hyves Facebook LinkedIn Twitter YouTube Anders, namelijk. Geen van deze (door naar vraag 11) Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of 5 2. Hoe vaak gebruikt u de sociale media? (is het mogelijk om alleen de sociale media te herhalen die bij vraag 1 zijn aangekruist? In dat geval laatste kolom weglaten) Hyves Facebook LinkedIn Twitter YouTube (bijna) elke dag Een paar keer per week Eens per week Eens per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Niet van toepassing Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of 5 3. Waarvoor gebruikt u sociale media? (meer antwoorden mogelijk) Contact onderhouden met vrienden Op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby's Nieuwsgaring (kranten, journalisten, bloggers, opiniemakers, nieuwssites) Contact onderhouden met collega's Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche Op de hoogte gehouden worden en ontwikkelingen volgen van televisieprogramma's, entertainment, computerspelletjes Op de hoogte gehouden worden van landelijke politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van Rotterdamse politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de stad, buurt, mijn wijk 18 Gebruik sociale media door Rotterdammers

21 Indien vraag 1 code 4 (een twitteraar): 4. Kunt u aangeven welke van de volgende Twitteraccounts van de gemeente Rotterdam u volgt? 010Duurzaam Pandencontrole010 Beter Presteren Parkeren010 BouwenWonen010 Rotterdam Centraal College van B en W Stadsinitiatief GGD Rotterdam-Rijnmond Stadswacht010 het Stadsarchief Waterloket010 Informatiebeheer Rotterdam Werk en Inkomen 010 Jongerenloket Rotterdam Werken bij Rotterdam Maastunnel2012 Wilhelminapier Markten010 Anders, namelijk Geen van deze 5. Van welke deelgemeente(n) volgt u Twitteraccounts? Ik volg geen Twitteraccounts van deelgemeenten Rotterdam centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg Schiebroek Kralingen Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Rozenburg 6. Volgt u Twitteraccounts van Rotterdamse wethouders? Nee Ja, van wethouder Alexandra van Huffelen Ja, van wethouder Antoinette Laan Ja, van wethouder Hugo de Jonge Ja, van wethouder Jantine Kriens Ja, van wethouder Korrie Louwes Ja, van wethouder Marco Florijn Gebruik sociale media door Rotterdammers 19

22 Indien vraag 1 code 2 (een Facebook-gebruiker): 7. Kijkt u wel eens op de volgende facebookpagina s van de gemeente Rotterdam? Ja nee weet niet Kun jij de Kaap aan? Rotterdam Rotterdam Binnenstad Rotterdamse klushuizen Stadsinitiatief Wilhelminapier Indien vraag 1 code 5 (een Youtube gebruiker): 8. Kijkt u op Youtube wel eens naar de volgende kanalen? Ja nee weet niet Kanaal Brandgrens (bombardement) Kanaal gemeente Rotterdam Kanaal Wegwerken Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of 5 9a. Wat voor informatie wilt u graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam ontvangen? (meer antwoorden mogelijk) Informatie over Evenementen en festivals Winkels/winkelen Sporten Parkeren Wegwerkzaamheden Buurtinitiatieven Bewonersavonden/-bijeenkomsten Politiek Anders, namelijk. Ik heb geen behoefte aan informatie over de gemeente via de sociale media 9b. Per onderwerp: Via welk sociaal medium zou u deze informatie bij voorkeur ontvangen? Hyves Facebook LinkedIn Twitter YouTube 20 Gebruik sociale media door Rotterdammers

23 Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of Sociale media worden onder andere gebruikt voor de communicatie tussen bewoners en (deel)gemeente en ook tussen bewoners en politici. Hieronder staat een aantal uitspraken waarvan u kunt aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent. Antwoorden (oneens, niet oneens/niet eens, eens, weet niet) Door sociale media ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn buurt. Door sociale media weet ik beter wanneer er oponthoud is door wegwerkzaamheden. Ik ben beter op de hoogte van welke evenementen en festivals in mijn stad plaatsvinden. Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met bestuursleden van hun deelgemeente. Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met wethouders van de gemeente. Politiek wordt een stuk interessanter door politici die twitteren. Indien vraag 1 code 7 (geen gebruiker van sociale media) 11. U heeft aangegeven geen gebruik te maken van sociale media. Bent u de komende maanden van plan gebruik te gaan maken van sociale media? Ja Nee Weet niet Aan iedereen 12. Wat vindt u voor de gemeente het meest geschikte medium om met haar bewoners te communiceren? Lokale televisie (bijvoorbeeld TV Rijnmond) Lokale radio (bijvoorbeeld radio Rijnmond) Website van de gemeente (Rotterdam.nl) De gratis wijkkranten Twitter Facebook Youtube Hyves Anders, namelijk. Aan iedereen 13. Heeft u suggesties voor de gemeente over het gebruik van sociale media of heeft u nog andere opmerkingen over de gemeente en sociale media? Nee Ja, namelijk Aan iedereen 14. Heeft u opmerkingen en/of suggesties over deze vragenlijst? Nee Ja, namelijk Gebruik sociale media door Rotterdammers 21

24 Bijlage II: Suggesties en opmerkingen Heeft u suggesties voor de gemeente over het gebruik van sociale media of heeft u nog andere opmerkingen over de gemeente en sociale media? Aan alle opties zit een "maar" verbonden; een combinatie van enkele mogelijkheden lijkt me onvermijdelijk omdat niet iedereen internet heeft maar ook waarschijnlijk veel mensen zelden of nooit de betreffende televisienetten zal bekijken. Aangezien (nog) niet iedereen over internet beschikt, altijd ook via papieren 'reclame' Als er gebruik gemaakt wordt van Social media, promoot dit dan ook zodanig dat bewoners weten waar er up to date nieuws beschikbaar is. Facebook en Twitter is voor de drukke bewoners die niet thuis zijn om tv rijnmond te kijken of het nieuws op de radio af te wachten om te weten wat er speelt. Ik ben groot voorstander van Social media. Als je in de wijk komt wonen direct een folder met daarin ook de fb pagina die vermeld staat Beperk zoveel mogelijk het gebruik van sociale media; omgekeerd, neem een tijdige en volledige informatievoorziening als uitgangspunt (bijv via internet en krantjes). Bestaande media zijn voldoende, het kost alleen weer extra geld dus het is onzinnig Biedt gevarieerd aan, dan is de kans op gelezen wordt het grootst, maar dat hebben jullie zelf ook al wel bedacht. Concentreer uw communicatie Daar je waarschijnlijk het meeste effect op Facebook hebt, zullen er minder mensen lid worden van de pagina waardoor minder mensen deze informatie krijgen. Twitter pagina van Rotterdam zal mijn inziens een groter aantal volgers krijgen. Dat hele gedoe rondom sociale media is volgens mij een hype. Straks communiceren we alleen nog maar via schermpjes met elkaar en zien we de personen, die naast ons ook naar een schermpje staan te turen niet meer. Waar is het echte sociale contact gebleven? We mogen wel uitkijken dat dat niet verleerd wordt. Suggestie: ontmoedig het i.p.v. er zelf ook in mee te gaan. Dat ik denk dat niet alle doelgroepen willen / of kunnen twitteren. Gebruik gangbare media die voor elke portemonnee bereikbaar zijn. De gemeente kan en mag mij niet verplichten tot het gebruiken van sociale media om mij op de hoogte te houden van alles wat er speelt, althans niet als dit inhoudt dat diezelfde informatie mij niet meer via andere wegen bereikt. Ik wens geïnformeerd te worden via de weg van (gratis) krant, (lokale) TV- of radiozender, en/of de website van de gemeente. Ik dien zelf de keuzevrijheid te hebben om daarnaast ook nog via de sociale media op de hoogte te worden gesteld. Als early adapter van zowel Hyves, Facebook als Twitter ben ik daar reeds ca. 2 jaar geleden mee gestopt; het kostte me teveel tijd en ik kwam tot het inzicht dat de sociale media helemaal niet sociaal zijn. Niet voor mijzelf, en niet voor de mensen om mij heen. Bovendien wens ik voor betreffende organisaties anoniem en onbekend (en dus zonder account) te blijven, mede omdat ik niet zit te wachten op dingen die ik niet weten wil zoals 'aanbiedingen' van derde partijen aan wie men mijn persoonsgegevens verkoopt of 'uitleent'. Kortom, sociale media: ja, lekker doen, maar niet ten koste van andere, meer anonieme communicatiewegen. De gemeente kan meer gebruik maken door bijvoorbeeld een Facebookpagina aan te maken en hier discussies of informatie uit te wisselen. Belangrijk hierbij is wel dat mensen deze pagina vinden. Dus moet het aantrekkelijk gemaakt worden waardoor het interessant wordt om te lezen. Zoals discussies over de interesses die spelen bij Facebookgebruikers die in Rotterdam wonen, zoals aankomende evenementen, nieuwjaar of bijvoorbeeld werkgelegenheid. 22 Gebruik sociale media door Rotterdammers

25 De mensen beter op de hoogte brengen dat er sociale media kanalen bestaan (voor de voor hen interessante afdelingen/ onderdelen) en mensen motiveren hier actief aan deel te nemen. Ik wist van de meeste sociale media mbt tot de gemeente(politiek) niet dat deze er waren. De sociale media kunnen een rol spelen in informatievoorzieningen van en naar de gemeente. Het mag echter niet de énige bron van info zijn omdat voorlopig nog veel mensen er geen gebruik van (kunnen) maken. Op dit moment zijn vooral jongere mensen goed bereikbaar, dus met name info die (ook) voor hen bedoeld is, kan heel effectief via de s.m. verspreid worden. De wijze waarop de gemeente contact onderhoudt met de inwoners dient altijd zodanig te zijn dat iedereen er kennis van kan nemen. Sociale media zijn weliswaar erg populair geworden, maar men dient er ook rekening mee te houden dat vooral ouderen daar geen boodschap aan hebben en liever op een meer 'klassieke' manier geïnformeerd willen worden (dus: via brieven, huis-aanhuisbladen etc.). Denk hier goed over na, want met name veel ouderen beschikken niet over een PC Denk na of het nut heeft en vergeet niet dat niet alle bewoners het op dezelfde manier gebruiken. Denk ook om de burgers zonder pc of smartphone Doe het niet Door dit soort enquêtes, steekproeven, weten wat er leeft. Gebruikersvriendelijke site, waar absoluut geen gescheld ed. op mag,maar wel positieve gebeurtenissen of vragen stellen. Een combinatie van Rijnmond tv, Rotterdam.nl, de wijkkrant en Facebook Een informatiebrief, mede doordat de oudere bewoners vaak niet in het bezit van een computer zijn. Dus ook de lokale huis aan huiskrant bereikt deze mensen. Een simpele website waar eenvoudig voorgaande items zijn te vinden. Een verzamelpagina met alle erkende Rotterdam FB pages / Twitter accounts zou handig zijn, vervolgens kan je zelf uitzoeken wie/wat/waar je wilt volgen. Er is niet veel mis met sociale media, maar je bereikt er nooit iedereen mee. Wel kan het nuttig zijn om bewoners op de mogelijkheden van social media te wijzen. Flyers uitdelen dat je de gemeente kan volgen via Twitter of Facebook. Ik wist dat namelijk niet. Gaarne actief deelnemen, dus niet alleen een berichtje verzenden, maar ook reageren op berichten of vragen. Het is vaak eenrichtingsverkeer. Gebruik het alleen als het echt toegevoegde waarde heeft. Gebruik uw eigen website en geen sociale media. Probeer de inwoners van Rotterdam maar zelf wegwijs te laten worden en op zoek te gaan naar info wanneer ze dit nodig hebben, in plaats van het via sociale mediakanalen als hapklare brokken aan te leveren Gebruik van sociale media is voor heel veel mensen nog niet bereikbaar, alle mensen die met dit onderzoek via digitaal stadspanel meedoen, willen dit wel gebruiken, maar zijn niet representatief voor de Rotterdammers. Geef eens wat meer naar buiten door de sociale media nu weet ik niet met wie ik te maken heb of waar ik naartoe kan als er iets is...ik organiseer graag evenementen voor Pernis maar bij wie kan ik terecht wat kan ik doen en zijn deeden...bv stads initiatief is er voor zover ik ben daar heb je het alweer ik ben gewoon een particulier en heb geen zaak achter me staan ) enkel maar voor de grote bedrijven of als je zelf geld heb. Ik heb geen geld maar stik wel van de goede ideeën voor Pernis. Dus duidelijker alles aub. Geef meer ruchtbaarheid aan de socialmedia juist ook voor mensen met een Nee/Nee sticker op de brievenbus. ik had van een heleboel twitter-accounts nog nooit gehoord. geen overkill aan informatie geven Gebruik sociale media door Rotterdammers 23

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet

tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet tieners en onlineprivacy Een onderzoek naar de manier waarop tieners omgaan met hun privacy op internet Colofon Tieners en online-privacy Het onderzoek Tieners en online-privacy is uitgevoerd door het

Nadere informatie

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates...

Introductie... 3. Waarom Facebook?... 5. 2. Adverteer met Facebook... 14. 3.Starten met Facebook... 18. 4. Facebook Status Updates... Inhoud Introductie... 3 Waarom Facebook?... 5 2. Adverteer met Facebook... 14 3.Starten met Facebook... 18 4. Facebook Status Updates... 29 5.Opbouwen & Versterken van uw Bedrijf... 34 6. Overzicht - Facebook

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel

m s Peuters en kleuters op internet Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel a pp noot ui Peuters en kleuters op internet m s Onder redactie van Remco Pijpers Onderzoekers Stefanie Jansen Clare Brouwer Marion Duimel Met medewerking van Justine Pardoen Peter Nikken 2 app oo n t

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

boodschappen doen in de toekomst

boodschappen doen in de toekomst boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 boodschappen doen in de toekomst de supermarkt anno 2015 inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Wat 8 Verandering Bevolkingssamenstelling 10 Time Management

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012

Samen doen, samen zijn. De jeugd van 2012 Samen doen, samen zijn De jeugd van 2012 1 2 Voorwoord De jeugd van 2012, een voorspelling van een nieuwe generatie? Voorspellen is risico s nemen, je hebt immers geen idee of je gelijk gaat krijgen. Het

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, in samenwerking met adviesbureau

Nadere informatie

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG

ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG ALLEEN AANWEZIG ZIJN OP SOCIAL MEDIA IS NIET GENOEG Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland David Kok 1 Copyright 2011 D.S.C. Kok, Amsterdam Alle rechten zijn niet voorbehouden.

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Netwerken via sociale media

Netwerken via sociale media Netwerken via sociale media Inhoudsopgave Even voorstellen 3 Wat is netwerken precies? 4 Twitter 4 Facebook 6 Twitter en Facebook 7 Netwerken via je e-mail 7 Je eigen website 8 Netwerken, is dat veel werk?

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Ondernemen met sociale netwerken

Ondernemen met sociale netwerken WERKBOEK: Ondernemen met sociale netwerken Kennis en relaties opbouwen via internet 1-2-3 SNELGIDS 1) SOCIALE NETWERKEN EN SOCIALE INTERACTIE IS DAGELIJKSE REALITEIT! 73% van de Nederlanders gebruikt

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie