Gebruik sociale media door Rotterdammers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruik sociale media door Rotterdammers"

Transcriptie

1 rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence

2

3 Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari 2013

4 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteur: M. Dujardin Project: Met dank aan het Digitaal Stadspanel Rotterdam Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Website: 2 Gebruik sociale media door Rotterdammers

5 INHOUD Samenvatting 5 1 Resultaten gebruik sociale media Gebruik Frequentie Doeleinden Twitter Facebook YouTube Informatie via sociale media Communiceren met burgers 15 Bijlagen 17 Gebruik sociale media door Rotterdammers 3

6 4 Gebruik sociale media door Rotterdammers

7 Samenvatting Eind 2012 is een vragenlijst verstuurd naar ruim 2400 panelleden over het gebruik van sociale media. In totaal vulden 896 panelleden de vragenlijst in. De verhouding man/vrouw is nagenoeg 50/50. Onder hen bevinden zich relatief veel alleenstaanden (38%) en paren zonder thuiswonende kinderen (35%). De leeftijd varieert van 16 tot en met 90 jaar waarbij 36% zich in de leeftijdsgroep van 16 t/m 44 jaar bevindt, 44% in de leeftijdsgroep van 45 t/m 64 jaar en 19% 65 jaar of ouder is. Faceboook is het meest gebruikte sociale medium onder de panelleden. Twitter en Hyves worden het minst gebruikt. Echter, Twitter is samen met Facebook wel het meest frequent gebruikte medium. Bijna een kwart van de panelleden maakt geen gebruik van sociale media en verwacht hier over het algemeen op korte termijn ook geen gebruik van te gaan maken. Alle genoemde sociale media met name Facebook en Hyves (en in iets mindere mate Twitter) worden het meest gebruikt om contacten te onderhouden met vrienden. Voor Twitter geldt tevens dat nieuwsgaring en het op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby s belangrijke doeleinden zijn. Voor ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche zijn LinkedIn en Twitter favoriet. Daarnaast wordt LinkedIn relatief vaak gebruikt om contacten te onderhouden met collega s. Voor de landelijke en plaatselijke politiek worden de sociale media maar weinig gebruikt. Als men al geïnteresseerd is in de politiek en hiervan via de sociale media op de hoogte wil blijven, gebruikt men meestal Twitter. Ook voor ontwikkelingen in de stad, buurt of wijk worden sociale media weinig gebruikt, maar wordt Twitter in vergelijking met de andere sociale media het meest gebruikt. Zeven op de tien gebruikers van sociale media zouden wel informatie over de gemeente Rotterdam willen ontvangen via de sociale media. Men is dan het meest geïnteresseerd in informatie over evenementen en festivals. Al met al blijkt dat Twitter door een relatief klein deel van de panelleden wordt gebruikt, maar dat het wel een medium is dat frequent en voor veel verschillende doeleinden wordt gebruikt. Zo blijkt ook dat Twitteraars vaker geïnteresseerd zijn in informatie over de gemeente Rotterdam dan andere gebruikers van sociale media. Tot slot is zowel aan gebruikers van sociale media als aan niet-gebruikers gevraagd wat voor de gemeente het meest geschikte medium is om met haar bewoners te communiceren. Sociale media worden daarbij relatief weinig genoemd. Een derde van de panelleden is van mening dat de gemeente het best via de gratis wijkkranten kan communiceren, een kwart vindt de site van de gemeente Rotterdam het meest geschikte medium en 18% geeft de voorkeur aan de lokale televisie. Daarnaast vindt 8% Facebook een geschikt medium en 6% de lokale radio. Overige media worden minder geschikt geacht. Uit de opmerkingen blijkt dat veel panelleden van mening zijn dat sociale media vooral naast de traditionele media gebruikt moeten worden en ze nooit de traditionele media zouden mogen vervangen. Gebruik sociale media door Rotterdammers 5

8 Nog enkele uitkomsten op een rijtje: - Van alle Twitteraars volgt 45% tenminste één account van de gemeente Rotterdam, een deelgemeente of wordt het meest gevolgd. - 23% van de Facebookgebruikers kijkt wel eens op een van de genoemde Facebookpagina s van de gemeente Rotterdam. De pagina Rotterdam wordt het meest bezocht. - 11% van de YouTube-gebruikers kijkt wel eens op een van de drie gemeentelijke kanalen. 6 Gebruik sociale media door Rotterdammers

9 1 Resultaten gebruik sociale media Eind 2012 is een vragenlijst verstuurd naar ruim 2400 panelleden over het gebruik van sociale media. Voordat we ingaan op het gebruik van sociale media, eerst enkele kenmerken van de 896 panelleden die de vragenlijst hadden ingevuld. De verhouding man/vrouw is nagenoeg 50/50. Onder hen bevinden zich relatief veel alleenstaanden (38%) en paren zonder thuiswonende kinderen (35%). De leeftijd varieert van 16 tot en met 90 jaar waarbij 36% zich in de leeftijdsgroep van 16 t/m 44 jaar bevindt, 44% in de leeftijdsgroep van 45 t/m 64 jaar en 19% 65 jaar of ouder is. 1.1 Gebruik Onderstaande tabel laat zien van welke sociale media de panelleden gebruik maken. Zo blijkt dat Faceboook het meest wordt gebruikt en Twitter en Hyves het minst. Andere (sociale) media die worden genoemd zijn: , Google+, internet, MSN, Pinterest, Skype, en Whatsapp. Bijna een kwart van de panelleden maakt geen gebruik van sociale media. Driekwart van hen geeft aan hier de komende maanden ook geen gebruik van te gaan maken. Een op de vijf weet het nog niet en 3% is wel van plan op korte termijn gebruik te gaan maken van sociale media. Figuur 1 Van welke sociale media maakt u gebruik? Facebook YouTube LinkedIn Twitter Hyves Anders Geen van deze 8% 13% 20% 23% 38% 41% 59% 1.2 Frequentie In figuur 2 is te zien hoe vaak de diverse sociale media worden gebruikt. Wat hierbij opvalt is dat Facebook niet alleen door een groot deel panelleden wordt gebruikt, maar dat het ook zeer frequent wordt gebruikt; bijna tweederde van de gebruikers maakt (bijna) elke dag gebruik van Facebook. Daarnaast blijkt dat Hyves zowel het minst gebruikte medium als het minst frequent gebruikte medium is. Twitter daarentegen, wordt slechts door een vijfde van de panelleden gebruikt, maar wordt wel door een groot deel van hen (bijna) elke dag gebruikt. YouTube en LinkedIn worden gemiddeld eens per week gebruikt waarbij YouTube iets vaker gebruikt wordt dan LinkedIn. Gebruik sociale media door Rotterdammers 7

10 Figuur 2 Hoe vaak gebruikt u de sociale media? Facebook 64% 16% 9% 4% 5% 3 Twitter 46% 17% 13% 8% 7% 7% YouTube 17% 35% 21% 16% 6% 5% LinkedIn 15% 20% 24% 14% 15% 12% Hyves 14% 9% 16% 10% 15% 35% (bijna) elke dag Een paar keer per week Eens per week Eens per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand 1.3 Doeleinden Na de vraag over de frequentie van het gebruik, is gevraagd waarvoor de diverse sociale media worden gebruikt. Figuur 3 geeft de resultaten per type gebruiker weer. Alle genoemde sociale media met name Facebook en Hyves (en in iets mindere mate Twitter) worden het meest gebruikt om contacten te onderhouden met vrienden. Voor Twitter geldt tevens dat nieuwsgaring en het op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby s belangrijke doeleinden zijn. Overige sociale media worden hier minder vaak voor gebruikt. Voor ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche zijn LinkedIn en Twitter favoriet. Daarnaast wordt LinkedIn relatief vaak gebruikt om contacten te onderhouden met collega s. Voor de landelijke en plaatselijke politiek worden de sociale media maar weinig gebruikt. Als men al geïnteresseerd is in de politiek en hier via de sociale media van op de hoogte wil blijven, gebruikt men meestal Twitter. Ook voor ontwikkelingen in de stad, buurt of wijk worden sociale media weinig gebruikt, maar wordt Twitter in vergelijking met de andere sociale media het meest gebruikt. Al met al blijkt dat Twitter door een relatief klein deel van de panelleden wordt gebruikt, maar dat het wel een medium is dat voor veel verschillende doeleinden wordt gebruikt. 8 Gebruik sociale media door Rotterdammers

11 Figuur 3 Waarvoor gebruikt u sociale media? Uitgesplitst naar type gebruiker Facebook Twitter YouTube LinkedIn Hyves Contact onderhouden met vrienden Op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby's Nieuwsgaring (kranten, journalisten, bloggers, opiniemakers, nieuwssites) Contact onderhouden met collega's Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche Op de hoogte gehouden worden en ontwikkelingen volgen van televisieprogramma's, entertainment, computerspelletjes Op de hoogte gehouden worden van landelijke politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van Rotterdamse politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de stad, buurt, mijn wijk Gebruik sociale media door Rotterdammers 9

12 1.4 Twitter Als aan de gebruikers van Twitter wordt gevraagd welke Twitteraccounts van de gemeente Rotterdam zij volgen, blijkt dat 60% van hen geen enkel account volgt. Vier op de tien Twitteraars maakt er dus wel gebruik van. Een kwart van hen, dat is 4% van alle panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft te volgen, 12% volgt Rotterdam Centraal, 10% Stadsinitiatief en 7% College van B en W. Dat is respectievelijk 2%, 2% en 1% van de totale groep panelleden. Overige Twitteraccounts worden minder vaak of helemaal niet gevolgd. Een kwart van de Twitteraars volgt Twitteraccounts van de deelgemeente. De drie meest genoemde accounts zijn Rotterdam Centrum (5%), Hillegersberg-Schiebroek (5%) en Kralingen-Crooswijk (4%). Van de totale groep panelleden is dit voor elk van de deelgemeenten 1%. Twitteraccounts van Rotterdamse wethouders wordt door een nog kleiner deel van de Twitteraars gevolgd; 15% van de Twitteraars volgt een of meer accounts. De accounts van wethouders Hugo de Jonge, Marco Florijn en Jantine Kriens worden het meest genoemd door maximaal 7% van de Twitteraars en 1% van de totale groep panelleden. Van alle Twitteraars volgt 45% tenminste één account van de gemeente Rotterdam, een deelgemeente of wethouder. Als aan alle gebruikers van sociale media een aantal stellingen over Twitter wordt voorgelegd, blijkt dat zich grote verschillen voordoen tussen gebruikers en geen gebruikers van Twitter (figuur 4). Gemiddeld vier op de tien Twitteraars reageren positief op de stellingen terwijl gemiddeld vier op de tien panelleden die geen Twitter gebruiken geen mening hebben. Gebruikers en geen gebruikers verschillen het sterkst van mening als het gaat om de stelling dat politiek een stuk interessanter wordt door politici die twitteren. 42% van de Twitteraars is het met de stelling eens, terwijl van de niet-twitteraars slechts 10% het met de stelling eens is en 38% het oneens is. 10 Gebruik sociale media door Rotterdammers

13 Figuur 4 Stellingen met betrekking tot Twitter Politiek wordt een stuk interessanter door politici die twitteren. Politiek wordt een stuk interessanter door politici die twitteren. Wel Twitteraar Geen Twitteraar 21% 38% 19% 20% 42% 10% 32% 19% Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met wethouders van de gemeente. wethouders van de gemeente. Wel Twitteraar Geen Twitteraar 15% 28% 23% 22% 37% 8% 43% 26% Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met bestuursleden van hun deelgemeente. bestuursleden van hun deelgemeente Wel Twitteraar Geen Twitteraar 14% 21% 38% 27% 28% 21% 9% 43% Oneens Noch oneens, noch eens Eens Weet niet 1.5 Facebook 23% van de Facebookgebruikers kijkt wel eens op een van de genoemde Facebookpagina s van de gemeente Rotterdam. De pagina Rotterdam wordt het meest bezocht (zie Figuur 5). Figuur 5 Kijkt u wel eens op de volgende Facebookpagina s van de gemeente Rotterdam Rotterdam 13% 83% 4% Stadsinitiatief 9% 88% 3% Rotterdam Binnenstad 7% 90% 3% Kun jij de Kaap aan? 7% 90% 3% Wilhelminapier 3 94% 3% Rotterdamse klushuizen 2 96% 2% Ja Nee Weet niet Gebruik sociale media door Rotterdammers 11

14 1.6 YouTube 11% van de YouTube-gebruikers kijkt wel eens op een van de drie gemeentelijke kanalen Kanaal Brandgrens (5%), Kanaal gemeente Rotterdam (7%) en/of Kanaal Wegwerken (4%). 1.7 Informatie via sociale media Aan alle gebruikers van sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube of Hyves) is gevraagd wat voor informatie men graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam wil ontvangen. Drie op de tien gebruikers heeft geen behoefte aan informatie over de gemeente via de sociale media, maar zeven op de tien gebruikers heeft dat wel waarbij de interesse het grootst is naar informatie over evenementen en festivals. Figuur 6 Wat voor informatie wilt u graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam ontvangen? Geen behoefte Evenementen en festivals Buurtinitiatieven Wegwerkzaamheden Winkels/winkelen Bewonersavonden/-bijeenkomsten Politiek Parkeren Sporten Anders, namelijk 4% 12% 29% 26% 24% 20% 18% 38% 37% 55% Wanneer aan de panelleden die geïnteresseerd zijn in een specifiek onderwerp gevraagd wordt via welk sociaal medium ze deze informatie bij voorkeur zouden ontvangen, geeft de meerderheid van hen aan de informatie via Facebook te willen ontvangen. Aangezien het gebruik van Facebook onder de panelleden het grootst is, is dit een logische uitkomst. Ook kan per type gebruiker de informatiebehoefte worden bekeken. Zo is in Figuur 7 te zien dat Twitteraars vaker geïnteresseerd zijn in informatie over de gemeente Rotterdam dan andere gebruikers van sociale media. Dit is in lijn met eerdere uitkomsten dat Twitteraars, meer dan gebruikers van andere sociale media, het medium gebruiken voor verschillende doeleinden en er ook frequent gebruik van maken. Daarnaast geven twitteraars vaker dan andere gebruikers van sociale media aan geïnteresseerd te zijn in informatie over evenementen en festivals en over wegwerkzaamheden. 12 Gebruik sociale media door Rotterdammers

15 Figuur 7 Wat voor informatie wilt u graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam ontvangen? Uitgesplitst naar type gebruiker Facebook Twitter YouTube LinkedIn Hyves Evenementen en festivals Sporten Wegwerkzaamheden Bewonersavonden/-bijeenkomsten Anders Winkels/winkelen Parkeren Buurtinitiatieven Politiek Geen behoefte Gebruik sociale media door Rotterdammers 13

16 Aan gebruikers van sociale media is nog een aantal algemene stellingen voorgelegd. In figuur 8 worden de resultaten op de stellingen weergegeven waarbij per stelling de antwoorden zijn uitgesplitst naar type gebruiker en de uitkomsten zijn gesorteerd op het aandeel panelleden dat het met de betreffende stelling eens is. Uit de figuur blijkt dat men het meest eens is met de stelling dat men beter op de hoogte is van welke evenementen en festivals er in de stad plaatsvinden. Gebruikers zijn het minst eens met de stelling dat men door sociale media beter weet wanneer er oponthoud is door wegwerkzaamheden. Opmerkelijk is dat het ook hier weer de Twitteraars zijn die het over het algemeen het meest eens zijn met de stellingen. Figuur 8 Stellingen met betrekking tot sociale media. Uitgesplitst naar type gebruiker (in volgorde van % eens) Door sociale media ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn buurt. Beter op hoogte wat er gebeurt in buurt Twitter Hyves Facebook YouTube LinkedIn 15% 19% 23% 23% 28% 27% 28% 23% 25% 26% 45% 40% 39% 35% 32% 13% 13% 15% 17% 15% Door sociale media weet ik beter wanneer er oponthoud is door wegwerkzaa mheden. Weet ik oponthoud door wegwerkzaamheden. Hyves Twitter Facebook YouTube LinkedIn 28% 23% 32% 32% 38% 20% 26% 23% 23% 24% 37% 33% 27% 26% 20% 15% 18% 18% 19% 18% Ik ben beter op de hoogte van welke evenementen en festivals in Evenementen en festivals in stad. mijn stad plaatsvinden. Twitter Hyves Facebook YouTube LinkedIn 11% 17% 19% 17% 23% 21% 25% 22% 22% 22% 58% 47% 46% 46% 43% 10% 11% 12% 15% 11% Oneens Noch oneens, noch eens Eens Weet niet 14 Gebruik sociale media door Rotterdammers

17 1.8 Communiceren met burgers Zowel aan gebruikers van sociale media als aan niet-gebruikers is gevraagd wat voor de gemeente het meest geschikte medium is om met haar bewoners te communiceren. Sociale media worden daarbij relatief weinig genoemd. Een derde van de panelleden is van mening dat de gemeente het best via de gratis wijkkranten kan communiceren, een kwart vindt de site van de gemeente Rotterdam het meest geschikte medium en 18% geeft de voorkeur aan de lokale televisie. Daarnaast vindt 8% Facebook een geschikt medium en 6% de lokale radio. Overige media worden minder geschikt geacht. Enkele suggesties die panelleden geven over het gebruik van sociale media of andere opmerkingen worden in de bijlage weergegeven. Opvallend aan de opmerkingen is dat veel panelleden van mening zijn dat sociale media vooral naast de traditionele media gebruikt moeten worden en ze nooit de traditionele media zouden mogen vervangen. Een greep uit de opmerkingen: Dat hele gedoe rondom sociale media is volgens mij een hype. Straks communiceren we alleen nog maar via schermpjes met elkaar en zien we de personen, die naast ons ook naar een schermpje staan te turen niet meer. Waar is het echte sociale contact gebleven? We mogen wel uitkijken dat dat niet verleerd wordt. Suggestie: ontmoedig het i.p.v. er zelf ook in mee te gaan. Aan alle opties zit een "maar" verbonden; een combinatie van enkele mogelijkheden lijkt me onvermijdelijk omdat niet iedereen internet heeft maar ook waarschijnlijk veel mensen zelden of nooit de betreffende televisienetten zal bekijken. De mensen beter op de hoogte brengen dat er sociale media kanalen bestaan (voor de voor hen interessante afdelingen/ onderdelen) en mensen motiveren hier actief aan deel te nemen. Ik wist van de meeste sociale media mbt tot de gemeente(politiek) niet dat deze er waren. De wijze waarop de gemeente contact onderhoudt met de inwoners dient altijd zodanig te zijn dat iedereen er kennis van kan nemen. Sociale media zijn weliswaar erg populair geworden, maar men dient er ook rekening mee te houden dat vooral ouderen daar geen boodschap aan hebben en liever op een meer 'klassieke' manier geïnformeerd willen worden (dus: via brieven, huis-aan-huisbladen etc.). Het gebruik van sociale media kan leeftijdsgebonden zijn. Mensen nemen ook uit privacyredenen niet deel hieraan. Ik heb zelf bijvoorbeeld geen behoefte aan de druk die ervan uitgaat. Sommige organisaties die enkel via social media communiceren sluiten daardoor groepen/ mensen uit. Ik zou willen adviseren om alle mogelijke kanalen te gebruiken. Een app of met informatie horen ook bij die mogelijkheden. Informatie is geen impulsaankoop zoals een kassakoopje; ik verwacht dat de gemeente de informatie duurzamer aanbiedt dan op snelle media, waarmee het in veel gevallen ook weer snel vergeten is. Mensen informeren kan via sociale media, maar de traditionele manier (huis aan huis) lijkt mij beter, aangezien sociale media vanuit de mensen zelf moet komen -je moet de Facebook pagina leuk vinden, of een Twitter account toevoegen- en veel mensen zijn daar simpelweg te passief voor. Door (belangrijke) informatie huis aan huis te verspreiden dwing je mensen om er naar te kijken. Gebruik sociale media door Rotterdammers 15

18 Twitter is te vluchtig om echt belangrijk nieuws door te geven, Facebook is wel geschikt. Veel mensen maken onderscheid tussen FB en LinkedIn- Facebook is voor veel mensen echt een puur privé aangelegenheid en daarom NIET geschikt voor 'zakelijke' berichten, LinkedIn is zakelijk en zou kunnen worden gebruikt bv via een LinkedIn groep voor Rotterdam+deelgemeenten. Volledig focussen op één super-communicatiekanaal via internet: de website. 16 Gebruik sociale media door Rotterdammers

19 Bijlagen Gebruik sociale media door Rotterdammers 17

20 Bijlage I: Vragenlijst 1. Van welke van onderstaande sociale media maakt u gebruik? (meer antwoorden mogelijk) Hyves Facebook LinkedIn Twitter YouTube Anders, namelijk. Geen van deze (door naar vraag 11) Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of 5 2. Hoe vaak gebruikt u de sociale media? (is het mogelijk om alleen de sociale media te herhalen die bij vraag 1 zijn aangekruist? In dat geval laatste kolom weglaten) Hyves Facebook LinkedIn Twitter YouTube (bijna) elke dag Een paar keer per week Eens per week Eens per twee weken Eens per maand Minder dan eens per maand Niet van toepassing Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of 5 3. Waarvoor gebruikt u sociale media? (meer antwoorden mogelijk) Contact onderhouden met vrienden Op de hoogte gehouden worden van persoonlijke interesses en hobby's Nieuwsgaring (kranten, journalisten, bloggers, opiniemakers, nieuwssites) Contact onderhouden met collega's Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen binnen het werk, vakgebied of branche Op de hoogte gehouden worden en ontwikkelingen volgen van televisieprogramma's, entertainment, computerspelletjes Op de hoogte gehouden worden van landelijke politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van Rotterdamse politieke partijen en politici Op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de stad, buurt, mijn wijk 18 Gebruik sociale media door Rotterdammers

21 Indien vraag 1 code 4 (een twitteraar): 4. Kunt u aangeven welke van de volgende Twitteraccounts van de gemeente Rotterdam u volgt? 010Duurzaam Pandencontrole010 Beter Presteren Parkeren010 BouwenWonen010 Rotterdam Centraal College van B en W Stadsinitiatief GGD Rotterdam-Rijnmond Stadswacht010 het Stadsarchief Waterloket010 Informatiebeheer Rotterdam Werk en Inkomen 010 Jongerenloket Rotterdam Werken bij Rotterdam Maastunnel2012 Wilhelminapier Markten010 Anders, namelijk Geen van deze 5. Van welke deelgemeente(n) volgt u Twitteraccounts? Ik volg geen Twitteraccounts van deelgemeenten Rotterdam centrum Delfshaven Overschie Noord Hillegersberg Schiebroek Kralingen Crooswijk Feijenoord IJsselmonde Pernis Prins Alexander Charlois Hoogvliet Hoek van Holland Rozenburg 6. Volgt u Twitteraccounts van Rotterdamse wethouders? Nee Ja, van wethouder Alexandra van Huffelen Ja, van wethouder Antoinette Laan Ja, van wethouder Hugo de Jonge Ja, van wethouder Jantine Kriens Ja, van wethouder Korrie Louwes Ja, van wethouder Marco Florijn Gebruik sociale media door Rotterdammers 19

22 Indien vraag 1 code 2 (een Facebook-gebruiker): 7. Kijkt u wel eens op de volgende facebookpagina s van de gemeente Rotterdam? Ja nee weet niet Kun jij de Kaap aan? Rotterdam Rotterdam Binnenstad Rotterdamse klushuizen Stadsinitiatief Wilhelminapier Indien vraag 1 code 5 (een Youtube gebruiker): 8. Kijkt u op Youtube wel eens naar de volgende kanalen? Ja nee weet niet Kanaal Brandgrens (bombardement) Kanaal gemeente Rotterdam Kanaal Wegwerken Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of 5 9a. Wat voor informatie wilt u graag via de sociale media over de gemeente Rotterdam ontvangen? (meer antwoorden mogelijk) Informatie over Evenementen en festivals Winkels/winkelen Sporten Parkeren Wegwerkzaamheden Buurtinitiatieven Bewonersavonden/-bijeenkomsten Politiek Anders, namelijk. Ik heb geen behoefte aan informatie over de gemeente via de sociale media 9b. Per onderwerp: Via welk sociaal medium zou u deze informatie bij voorkeur ontvangen? Hyves Facebook LinkedIn Twitter YouTube 20 Gebruik sociale media door Rotterdammers

23 Indien vraag 1 code 1,2,3,4 of Sociale media worden onder andere gebruikt voor de communicatie tussen bewoners en (deel)gemeente en ook tussen bewoners en politici. Hieronder staat een aantal uitspraken waarvan u kunt aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent. Antwoorden (oneens, niet oneens/niet eens, eens, weet niet) Door sociale media ben ik beter op de hoogte van wat er gebeurt in mijn buurt. Door sociale media weet ik beter wanneer er oponthoud is door wegwerkzaamheden. Ik ben beter op de hoogte van welke evenementen en festivals in mijn stad plaatsvinden. Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met bestuursleden van hun deelgemeente. Door Twitter komen Rotterdammers makkelijker in contact met wethouders van de gemeente. Politiek wordt een stuk interessanter door politici die twitteren. Indien vraag 1 code 7 (geen gebruiker van sociale media) 11. U heeft aangegeven geen gebruik te maken van sociale media. Bent u de komende maanden van plan gebruik te gaan maken van sociale media? Ja Nee Weet niet Aan iedereen 12. Wat vindt u voor de gemeente het meest geschikte medium om met haar bewoners te communiceren? Lokale televisie (bijvoorbeeld TV Rijnmond) Lokale radio (bijvoorbeeld radio Rijnmond) Website van de gemeente (Rotterdam.nl) De gratis wijkkranten Twitter Facebook Youtube Hyves Anders, namelijk. Aan iedereen 13. Heeft u suggesties voor de gemeente over het gebruik van sociale media of heeft u nog andere opmerkingen over de gemeente en sociale media? Nee Ja, namelijk Aan iedereen 14. Heeft u opmerkingen en/of suggesties over deze vragenlijst? Nee Ja, namelijk Gebruik sociale media door Rotterdammers 21

24 Bijlage II: Suggesties en opmerkingen Heeft u suggesties voor de gemeente over het gebruik van sociale media of heeft u nog andere opmerkingen over de gemeente en sociale media? Aan alle opties zit een "maar" verbonden; een combinatie van enkele mogelijkheden lijkt me onvermijdelijk omdat niet iedereen internet heeft maar ook waarschijnlijk veel mensen zelden of nooit de betreffende televisienetten zal bekijken. Aangezien (nog) niet iedereen over internet beschikt, altijd ook via papieren 'reclame' Als er gebruik gemaakt wordt van Social media, promoot dit dan ook zodanig dat bewoners weten waar er up to date nieuws beschikbaar is. Facebook en Twitter is voor de drukke bewoners die niet thuis zijn om tv rijnmond te kijken of het nieuws op de radio af te wachten om te weten wat er speelt. Ik ben groot voorstander van Social media. Als je in de wijk komt wonen direct een folder met daarin ook de fb pagina die vermeld staat Beperk zoveel mogelijk het gebruik van sociale media; omgekeerd, neem een tijdige en volledige informatievoorziening als uitgangspunt (bijv via internet en krantjes). Bestaande media zijn voldoende, het kost alleen weer extra geld dus het is onzinnig Biedt gevarieerd aan, dan is de kans op gelezen wordt het grootst, maar dat hebben jullie zelf ook al wel bedacht. Concentreer uw communicatie Daar je waarschijnlijk het meeste effect op Facebook hebt, zullen er minder mensen lid worden van de pagina waardoor minder mensen deze informatie krijgen. Twitter pagina van Rotterdam zal mijn inziens een groter aantal volgers krijgen. Dat hele gedoe rondom sociale media is volgens mij een hype. Straks communiceren we alleen nog maar via schermpjes met elkaar en zien we de personen, die naast ons ook naar een schermpje staan te turen niet meer. Waar is het echte sociale contact gebleven? We mogen wel uitkijken dat dat niet verleerd wordt. Suggestie: ontmoedig het i.p.v. er zelf ook in mee te gaan. Dat ik denk dat niet alle doelgroepen willen / of kunnen twitteren. Gebruik gangbare media die voor elke portemonnee bereikbaar zijn. De gemeente kan en mag mij niet verplichten tot het gebruiken van sociale media om mij op de hoogte te houden van alles wat er speelt, althans niet als dit inhoudt dat diezelfde informatie mij niet meer via andere wegen bereikt. Ik wens geïnformeerd te worden via de weg van (gratis) krant, (lokale) TV- of radiozender, en/of de website van de gemeente. Ik dien zelf de keuzevrijheid te hebben om daarnaast ook nog via de sociale media op de hoogte te worden gesteld. Als early adapter van zowel Hyves, Facebook als Twitter ben ik daar reeds ca. 2 jaar geleden mee gestopt; het kostte me teveel tijd en ik kwam tot het inzicht dat de sociale media helemaal niet sociaal zijn. Niet voor mijzelf, en niet voor de mensen om mij heen. Bovendien wens ik voor betreffende organisaties anoniem en onbekend (en dus zonder account) te blijven, mede omdat ik niet zit te wachten op dingen die ik niet weten wil zoals 'aanbiedingen' van derde partijen aan wie men mijn persoonsgegevens verkoopt of 'uitleent'. Kortom, sociale media: ja, lekker doen, maar niet ten koste van andere, meer anonieme communicatiewegen. De gemeente kan meer gebruik maken door bijvoorbeeld een Facebookpagina aan te maken en hier discussies of informatie uit te wisselen. Belangrijk hierbij is wel dat mensen deze pagina vinden. Dus moet het aantrekkelijk gemaakt worden waardoor het interessant wordt om te lezen. Zoals discussies over de interesses die spelen bij Facebookgebruikers die in Rotterdam wonen, zoals aankomende evenementen, nieuwjaar of bijvoorbeeld werkgelegenheid. 22 Gebruik sociale media door Rotterdammers

25 De mensen beter op de hoogte brengen dat er sociale media kanalen bestaan (voor de voor hen interessante afdelingen/ onderdelen) en mensen motiveren hier actief aan deel te nemen. Ik wist van de meeste sociale media mbt tot de gemeente(politiek) niet dat deze er waren. De sociale media kunnen een rol spelen in informatievoorzieningen van en naar de gemeente. Het mag echter niet de énige bron van info zijn omdat voorlopig nog veel mensen er geen gebruik van (kunnen) maken. Op dit moment zijn vooral jongere mensen goed bereikbaar, dus met name info die (ook) voor hen bedoeld is, kan heel effectief via de s.m. verspreid worden. De wijze waarop de gemeente contact onderhoudt met de inwoners dient altijd zodanig te zijn dat iedereen er kennis van kan nemen. Sociale media zijn weliswaar erg populair geworden, maar men dient er ook rekening mee te houden dat vooral ouderen daar geen boodschap aan hebben en liever op een meer 'klassieke' manier geïnformeerd willen worden (dus: via brieven, huis-aanhuisbladen etc.). Denk hier goed over na, want met name veel ouderen beschikken niet over een PC Denk na of het nut heeft en vergeet niet dat niet alle bewoners het op dezelfde manier gebruiken. Denk ook om de burgers zonder pc of smartphone Doe het niet Door dit soort enquêtes, steekproeven, weten wat er leeft. Gebruikersvriendelijke site, waar absoluut geen gescheld ed. op mag,maar wel positieve gebeurtenissen of vragen stellen. Een combinatie van Rijnmond tv, Rotterdam.nl, de wijkkrant en Facebook Een informatiebrief, mede doordat de oudere bewoners vaak niet in het bezit van een computer zijn. Dus ook de lokale huis aan huiskrant bereikt deze mensen. Een simpele website waar eenvoudig voorgaande items zijn te vinden. Een verzamelpagina met alle erkende Rotterdam FB pages / Twitter accounts zou handig zijn, vervolgens kan je zelf uitzoeken wie/wat/waar je wilt volgen. Er is niet veel mis met sociale media, maar je bereikt er nooit iedereen mee. Wel kan het nuttig zijn om bewoners op de mogelijkheden van social media te wijzen. Flyers uitdelen dat je de gemeente kan volgen via Twitter of Facebook. Ik wist dat namelijk niet. Gaarne actief deelnemen, dus niet alleen een berichtje verzenden, maar ook reageren op berichten of vragen. Het is vaak eenrichtingsverkeer. Gebruik het alleen als het echt toegevoegde waarde heeft. Gebruik uw eigen website en geen sociale media. Probeer de inwoners van Rotterdam maar zelf wegwijs te laten worden en op zoek te gaan naar info wanneer ze dit nodig hebben, in plaats van het via sociale mediakanalen als hapklare brokken aan te leveren Gebruik van sociale media is voor heel veel mensen nog niet bereikbaar, alle mensen die met dit onderzoek via digitaal stadspanel meedoen, willen dit wel gebruiken, maar zijn niet representatief voor de Rotterdammers. Geef eens wat meer naar buiten door de sociale media nu weet ik niet met wie ik te maken heb of waar ik naartoe kan als er iets is...ik organiseer graag evenementen voor Pernis maar bij wie kan ik terecht wat kan ik doen en zijn deeden...bv stads initiatief is er voor zover ik ben daar heb je het alweer ik ben gewoon een particulier en heb geen zaak achter me staan ) enkel maar voor de grote bedrijven of als je zelf geld heb. Ik heb geen geld maar stik wel van de goede ideeën voor Pernis. Dus duidelijker alles aub. Geef meer ruchtbaarheid aan de socialmedia juist ook voor mensen met een Nee/Nee sticker op de brievenbus. ik had van een heleboel twitter-accounts nog nooit gehoord. geen overkill aan informatie geven Gebruik sociale media door Rotterdammers 23

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn

Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Leuk en veilig op social media, hoe doe je dat? Twitter, Facebook, LinkedIn Social media voor ouderen? 2 S o c i a l e n e t w e r k e n Communicatie tussen mensen, bedrijven en organisaties in een online

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief

Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Resultaten stadspanelmeting Stadsinitiatief Ruim 950 respondenten hebben de vragenlijst ingevuld, respons 53 procent. Figuur 1: Aandeel stemmers Ja Nee Weet niet, wil niet zeggen Het aandeel stemmers is

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk.

Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) Anders, namelijk. Op wat voor manier bent u de afgelopen maand in contact gekomen met HorSense? (meerdere opties mogelijk) 9 8 7 6 5 4 1 Anders, namelijk. o op bezoek geweest bij de boerderij o leden vergadering o tijdens

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN.

ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. ZAKELIJK TWITTEREN KUN JE GEBRUIKEN VOOR VERSCHILLENDE DOELEN. In de eerste plaats om in contact te komen met anderen met dezelfde interesses. Twitter is erg geschikt om snel met elkaar van gedachten te

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Henk Jaap Kloosterman & Sonia Drannikova Waarom een enquete? Social Media krijgen een steeds prominentere

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Docnet handleiding 1

Docnet handleiding 1 Docnet handleiding 1 Inleiding... page 3 Homepagina.. page 4 Profiel...........page 5 Docbox..........page 6 Ontdek........page 7 Vraag en antwoord..... page 8 Contactgegevens........page 10 2 Ontdek Docnet

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten.

In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Startopdracht: Waarom met je bedrijf op Twitter? In deze les ga ik er een beetje vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Twitter wilt benutten. Misschien

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Media wijsheid. Wifigeneratie. Privacy. Onderwerpen. Games. Cyberpesten

Media wijsheid. Wifigeneratie. Privacy. Onderwerpen. Games. Cyberpesten Mark van den Bosch? Media wijsheid Privacy Wifigeneratie Onderwerpen Games Cyberpesten Mediawijsheid Waarom mediawijsheid? Welke media gebruikt u? E-mail Website(s) Mobiele telefoon(s) Vaste pc ipad Laptop

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

De deelnemers zijn (in enige mate) bekend met social media, maar hoe ga je er als OR mee om?

De deelnemers zijn (in enige mate) bekend met social media, maar hoe ga je er als OR mee om? OR en social media Dit document bevat enige toelichting bij de powerpointpresentatie. Eerst noem ik enkele zaken naar aanleiding van de gedachtenwisseling tussen de deelnemers en mijzelf. Naar aanleiding

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt:

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: 1 of 5 6/8/2016 13:28 Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: Je stuurt snelle tekstberichten, spraakberichten

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan

Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan 1 2 3 Bedrijven die wegblijven van social media missen belangrijke opportuniteiten. Via sociale media kan je namelijk connecteren met je klanten, je kan het inzetten om een wow service aan te bieden, je

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Social media workshop

Social media workshop Social media workshop Doel van vandaag: Een introductie, wat is social media. Verdieping binnen een Facebook fanpage. Wat is Social Media Social media zijn communicatiekanalen op internet waarop informatie,

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone 7 oktober 2017 Onderzoek: 10 jaar smartphone Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek helpt u daar

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012

Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs. Maart 2012 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk Voortgezet Onderwijs Maart 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Rapportage Open Dag Evaluatie - Landelijk

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap

OR en socialmedia. MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015. Laura van Hofwegen InMedezeggenschap OR en socialmedia MEDEZEGGENSCHAP in beweging, 6 maart 2015 Laura van Hofwegen InMedezeggenschap Programma 1. Inleiding 2. Ervaringen 3. Wensen, doelen en randvoorwaarden 4. Keuze medium 5. Korte berichten

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media

Aan de slag met Social Media Welkom Aan de slag met Social Media Programma * Kennismaken * Social Media ontwikkelingen * Netwerken * Succesverhalen * Personal Branding * Het begin * LinkedIn * Twitter * Facebook * Communiceren * Richtlijnen

Nadere informatie