Monitor Amstelveense Economie 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Amstelveense Economie 2013"

Transcriptie

1 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213

2 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN LEEGSTAND BEDRIJFS- EN KANTOORRUIMTE BEVOLKING NAAR LAND VAN NATIONALITEIT HOTELOVERNACHTINGEN ARBEIDSMARKT UITKERINGEN

3 1. Inleiding en samenvatting Naar aanleiding van de economische recessie die aanving in 28, wordt sinds 29 jaarlijks de monitor Amstelveense economie opgesteld. Voor u ligt de vijfde versie. Landelijk beeld Het Centraal Planbureau geeft in de Macro Economische Verkenning 214 de volgende verwachtingen voor de nabije toekomst: De wereldeconomie groeit matig, in 214 is er voorzichtig herstel (groei mondiale bruto binnenlands product 2,75% in 213 en 3,5% in 214). Voor het eurogebied wordt een krimp van,5% verwacht in 213 en 1% groei in 214. Het gestage herstel in de Verenigde Staten zet door maar de groei in opkomende economieën is in de eerste helft van 213 vertraagd. Voor de Nederlandse economie (bruto binnenlands product) is de verwachting dat na een krimp van 1,25% in 213 er in 214 groei plaatsvindt van,5%. Overheidsbestedingen, investeringen en uitvoer groeien in 214, de consumptie krimpt nog wel maar minder dan in voorgaande jaren. De werkloosheid stijgt door van gemiddeld 7% in 213 naar 7,5% in 214. De koopkracht daalt in 213 en 214 onder invloed van dalende reële lonen (loonstijging in relatie tot inflatie) en beleidsmaatregelen. Voor 213 en 214 worden overheidstekorten verwacht van achtereenvolgend 3,2% en 3,3%. De overheidsschuld neemt toe tot ruim 76% in 214. Regionaal beeld Uit de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 212 (Economische Zaken Amsterdam en Kamer van Koophandel Amsterdam) blijkt het volgende: In 211 was er een groei van het bruto regionaal product van 1,8% en voor 213 wordt 1,% groei verwacht. Naar verwachting neemt de werkeloosheid in de regio toe van 5,8% in 212 naar 6,5% in 213. In Amsterdam is de werkeloosheid naar verwachting 8,4% in 213. Vergeleken met andere Europese stedelijke regio s is de groei van de regio Amsterdam matig, hoewel ten opzichte van Nederland gunstig. De schulden- en eurocrisis trekt diepe sporen in Europa maar met name binnenlandse factoren, zoals dalende huizenprijzen en consumentenbestedingen, zijn verantwoordelijk voor relatief zwakke groei in de regio. Het luchthavencomplex zal in de toekomst leidend zijn voor het realiseren van groei. De groothandel pikt het herstel van de wereldhandel makkelijk op, de industrie in mindere mate. Groothandel is namelijk niet gebonden aan een categorie producten of een specifieke afzetmarkt zoals de industrie. De financiële sector staat onder druk en zal minder bijdragen aan economische ontwikkeling. Lokaal beeld Uit diverse registraties van de gemeente Amstelveen blijkt het volgende: Het aantal bedrijfsvestigingen in Amstelveen neemt nog steeds toe (met name door ZZPers) en ook het aantal werkzame personen nam, na een lichte daling in 211, in 212 weer toe. Het aantal betrokken arbeidsplaatsen bij bedrijfsopheffingen was in 212 met ruim 2. lager dan in 21 en 211 maar nog wel hoger dan de jaren daarvoor. Het aantal faillissementen is met 16 bedrijven in 212 een verdubbeling ten opzichte van de voorgaande twee jaren. De leegstand van kantoorruimte is de afgelopen jaren toegenomen tot momenteel 24%. Met name het aantal inwoners uit India, China en Taiwan en Oost Europa is de afgelopen jaren toegenomen. Inwoners uit India vormen sinds 212 de grootste buitenlandse bevolkingsgroep in Amstelveen. Jarenlang waren Japanners dat. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is eind 212 toegenomen richting de 2. en lijkt in de eerste helft van 213 redelijk stabiel rond dat aantal. Het aantal vacatures bij het UWV is het afgelopen jaar afgenomen. Het aantal WWB uitkeringen is in 212 iets toegenomen. Met name het aantal WWuitkeringen nam verder toe. 3

4 2. Bedrijfsvestigingen en werkzame personen Per 1 januari 213 zijn er in Amstelveen 8.39 bedrijfsvestigingen, een jaar eerder waren dat er (zie figuur 2.1). Het aantal arbeidsplaatsen nam gedurende 212 toe met 811. In figuur 2.2 is te zien dat de toename van het aantal vestigingen voornamelijk eenmanszaken betreft. De totale toename in 212 betrof 173 vestigingen, het aantal eenmanszaken nam in 212 toe met 18. Sinds 28 vertoont het aantal eenmanszaken een grote stijging. In 212 is het aantal bedrijven met 2 tot en met 49 werknemers met 7 afgenomen en het aantal bedrijven met 1 of meer werknemers is met 2 toegenomen van 62 per 1 januari 212 naar 64 in per 1 januari 213. Toename van het aantal vestigingen in 212 is vooral te zien in de sectoren Overheid, onderwijs en gezondheidszorg (+79), Overige dienstverlening (+38) en Overige zakelijke dienstverlening (+37), zie tabel 2.1. De afname van het aantal vestigingen zat met name in de sector Financiële instellingen. Toename van het aantal werkzame personen in 212 was er vooral in de sectoren Overheid, onderwijs, gezondheidszorg (+893), Transport (+165) en Handel (+19), zie tabel 2.2. De afname van het aantal werkzame personen zit met name in de sectoren Overige zakelijke dienstverlening (- 153), Industrie en nutsbedrijven (-92) en Overige dienstverlening (-85). Toename van het aantal vestigingen en tegelijkertijd afname van het aantal personen in de sectoren Overige dienstverlening en Overige zakelijke dienstverlening kan bijvoorbeeld plaatsvinden doordat voormalige werknemers in deze sectoren vergelijkbare werkzaamheden als zelfstandige zijn gaan verrichten. Figuur 2.1 Aantal bedrijven en werkzame personen in Amstelveen per 1 januari, Bedrijven Werkzame personen Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam 4

5 Figuur 2.2 Vestigingen naar aantal werkzame personen, per 1 januari tot 4 5 tot 19 2 tot 49 5 tot 99 1 of meer Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam Tabel 2.1 Aantal vestigingen naar sector, per 1 januari Landbouw Industrie en nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Transport Horeca Informatie, communicatie Financiële instellingen Overige zakelijke dienstverlening Overheid, onderwijs, gezondheidszorg Overige dienstverlening Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam 5

6 Tabel 2.2 Aantal werkzame personen naar sector, per 1 januari Landbouw Industrie en nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Transport Horeca Informatie, communicatie Financiële instellingen Overige zakelijke dienstverlening Overheid, onderwijs, gezondheidszorg Overige dienstverlening Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam 3. Starters, faillissementen en opheffingen Het aantal startende bedrijven (nul tot drie jaar actief) en arbeidsplaatsen bij starters in Amstelveen was in 212 met 534 ongeveer gelijk aan 21 en 211 en hoger dan voorgaande jaren, zie tabel 3.1. Het aantal faillissementen in 212 (16) is hoger dan voorgaande jaren en ook het aantal betrokken arbeidsplaatsen bij faillissementen was in 212 (127) hoger dan voorgaande jaren. Het aantal opgeheven vestigingen (inclusief faillissementen, exclusief verhuizingen en overnames) ligt in 212 iets hoger dan in 211 en een stuk hoger in dan de jaren voor 211. Het aantal hiermee gemoeide arbeidsplaatsen is met 2.26 lager dan de voorgaande twee jaren. Tabel 3.1 Starters, faillissementen en opheffingen, gedurende het jaar starters: aantal vestigingen starters: aantal werknemers faillissementen: aantal vestigingen faillissementen: aantal werknemers opheffingen: aantal vestigingen opheffingen: aantal werknemers Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam/O+S Amsterdam 6

7 4. Leegstand bedrijfs- en kantoorruimte Het aantal vierkante meter en het aandeel kantoorruimte dat leeg staat is over het afgelopen jaar toegenomen, zie figuur % van de beschikbare kantoorruimte in Amstelveen staat in 213 leeg. Leegstand is overigens iets anders dan het aanbod van kantoorruimte. Kantoorruimte die in gebruik is kan ook aangeboden worden op de markt. Ook het aantal vierkante meters en het aandeel bedrijfsruimte (productie, showroom of opslag) dat leeg staat is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren, zie figuur 4.2. In 213 staat 12% van de beschikbare bedrijfsruimte in Amstelveen leeg, een verdubbeling ten opzichte van het vorige jaar. Figuur 4.1 Leegstand kantoorruimte in m2, per juni van het genoemde jaar % 82% 8% 76% % 18% 2% 24% Leegstaand Gebruikt Bron: Gemeente Amstelveen/Financiën Figuur 4.2 Leegstand bedrijfsruimte in m2, per juni van het genoemde jaar % 95% 94% 88% % 5% 6% 12% Leegstaand Gebruikt Bron: Gemeente Amstelveen/Financiën 7

8 5. Bevolking naar land van nationaliteit Op 1 januari 213 had Amstelveen inwoners. In figuur 5.1 is te zien dat het aandeel buitenlandse inwoners in Amstelveen de afgelopen jaren is toegenomen. Buitenlandse inwoners zijn inwoners met een andere dan de Nederlandse nationaliteit (paspoort). Nationaliteit is iets anders dan allochtone herkomst, waar het gaat om het geboorteland van de persoon zelf en van zijn of haar ouders. Per 1 januari 213 is het aandeel buitenlandse inwoners 13,7% van de totale bevolking. Met name het aantal inwoners uit India, China en Taiwan maar ook bijvoorbeeld uit Oost Europa is de afgelopen jaren toegenomen (zie figuur 5.2). Naast uit Europa komen buitenlandse inwoners in Amstelveen met name uit Azië. De grootste buitenlandse bevolkingsgroep in Amstelveen bestond jarenlang uit Japanners. Het aantal Japanners neemt sinds 29 af. Het aantal inwoners uit India is de laatste jaren fors toegenomen en zij vormen per 212 de grootste buitenlandse bevolkingsgroep. De veronderstelling is dat Aziaten voornamelijk naar de regio Amsterdam komen vanwege de zakelijke kansen die er liggen (bijvoorbeeld bij een bedrijf als Tata Consultancy Services) en vervolgens voor Amstelveen kiezen vanwege het aantrekkelijke woonmilieu. Figuur 5.1 Aantal inwoners naar nationaliteit en werelddeel, per 1 januari Afrika en Oceanië Azië Amerika Europa Nederland Bron: Gemeente Amstelveen GBA Figuur 5.2 Aantal inwoners naar nationaliteit van de grootste buitenlandse groepen, per 1 januari India Japan Groot Brittannië China en Taiwan Duitsland Zuid-Korea Polen Italië en Malta Verenigde Staten Bron: Gemeente Amstelveen GBA 8

9 6. Hotelovernachtingen In Amstelveen bevinden zich vijf hotels met in totaal ruim 3 bedden. Het aantal hotelovernachtingen in Amstelveen liet na een daling in 29 weer een toename zien maar is het afgelopen jaar weer afgenomen (zie figuur 6.1). Aangezien het aantal hotels en hotelkamers in Amstelveen beperkt is, kunnen kleine dingen zoals een verbouwing overigens snel leiden tot een schommeling in de cijfers. Figuur 6.1 Indexcijfers aantal hotelovernachtingen in Amstelveen (26 = 1) Bron: Gemeente Amstelveen Financiën 7. Arbeidsmarkt Niet-werkende werkzoekenden (NWW) zijn mensen die bij een vestiging van het UWV werkbedrijf staan ingeschreven als werkzoekende zonder werk of werkzoekende die minder dan 12 uur per week werkt met een inschrijfdatum en geen uitschrijfdatum. Werkzoekenden dienen ingeschreven te staan in de regio waar zij woonachtig zijn. Het aantal NWW-ers in Amstelveen is vooral toegenomen in de periode eind 28 tot medio 21. Vanaf eind 212 is het aantal NWW-ers weer toegenomen (zie figuur 7.1). Het aandeel NWW-ers ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van 15 tot en met 64 jaar) is in 212 toegenomen van 3,% naar 3,5% (zie tabel 7.1). NB! De verhouding NWW/potentiële beroepsbevolking is iets anders dan het werkeloosheidspercentage. Het werkeloosheidspercentage is het aandeel van de beroepsbevolking dat minder dan 12 uur per week werkt en dat (ook zonder te zijn geregistreerd bij het UWV) op zoek is naar een baan van meer dan 12 uur per week. Figuur 7.1 Aantal Niet-werkende werkzoekenden januari 27 juli

10 Tabel 7.1 Potentiële beroepsbevolking* en Niet-werkende werkzoekenden, per 1 januari Potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) NWW Aandeel NWW/Pot. b.b. 3,3% 2,8% 2,5% 3,4% 3,4% 3,% 3,5% / O&I Amstelveen NWW-ers zitten met name in de leeftijdsgroep 4+, tot 23 jaar is het aandeel klein (zie tabel 7.2). Naar opleidingsniveau is de samenstelling van de NWW-ers redelijk constant. De laatste jaren is het aandeel tot VBO iets toegenomen en het aandeel VBO, MAVO iets afgenomen, zie figuur 7.2. Tabel 7.2 Niet-werkende werkzoekenden naar leeftijdsklasse, per 1 januari Leeftijd < 23 jaar t/m 4 jaar > 4 jaar Totaal Figuur 7.2 Niet-werkende werkzoekenden naar opleidingsniveau, per 1 januari Tot VBO VBO, MAVO MBO, HAVO, VWO HBO WO Niet bekend Als de relatieve ontwikkeling van NWW-ers voor een aantal gemeenten uit de regio wordt vergeleken (aan de hand van indexcijfers) dan valt op dat met name Amsterdam een andere ontwikkeling laat zien dan de andere gemeenten, zie tabel 7.3 en figuur 7.3. Omdat Amsterdam een zeer groot aandeel heeft van het totale aantal NWW-ers in tabel en figuur 7.3, heeft Amsterdam een grote invloed op het totaal. Amsterdam laat in de periode een afname zien van het aantal NWW-ers ten opzichte van 28 die vanaf 212 overigens wel weer wat toeneemt. De regio-gemeenten laten over het algemeen een toename zien ten opzichte van 28. De toename van het aandeel NWW-ers in de periode is in Amstelveen groter dan in Amsterdam maar kleiner dan in gemeenten als Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. 1

11 Tabel 7.3 Aantal NWW-ers regiogemeenten, per 1 juli Amstelveen Aalsmeer Amsterdam Haarlemmermeer Ouder-Amstel Uithoorn Totaal Figuur 7.3 Indexcijfers NWW-ers regiogemeenten (28 = 1), per 1 juli Amstelveen Aalsmeer Amsterdam Haarlemmermeer Ouder-Amstel Uithoorn Totaal Het aantal vacatures dat in juli 213 open stond bij het UWV was in Amstelveen, Amsterdam en Uithoorn lager dan in 29, zie tabel 7.4. Aalsmeer, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel laten een toename zien waardoor het totaal voor de genoemde gemeenten op een vergelijkbaar niveau komt als in 29. Ten opzichte van 212 zijn er in 213 veel minder vacatures, met name door veel minder vacatures in Amsterdam (ruim 1.). Tabel 7.4 Aantal openstaande vacatures bij het UWV bij regiogemeenten met indexcijfers (29 = 1), per 1 juli Absoluut Index Absoluut Index Absoluut Index Amstelveen Aalsmeer Amsterdam Haarlemmermeer Ouder-Amstel Uithoorn Totaal

12 8. Uitkeringen Het totaal aantal uitkeringen in Amstelveen nam tussen 1 januari 212 en 1 januari 213 licht toe van naar 2.235, zie figuur 8.1. De toename van het aantal uitkeringen in 212 is met name het gevolg van de toename van het aantal inwoners dat een uitkering heeft in het kader van de Werkeloosheidswet (WW). Het aantal inwoners met een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) fluctueerde in de afgelopen jaren maar kent geen grote toename zoals gezien bij de WW in 29 en 212. In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn vanaf 29 vaker uitkeringen aangevraagd dan in voorgaande jaren. In vergelijking met de regio scoort Amstelveen redelijk gemiddeld als wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal WW-ers, zie figuur 8.2. Alle opgenomen gemeenten laten een toename zien, die relatief sterker is in Uithoorn en minder sterk in Ouder-Amstel. Figuur 8.1 Aantal uitkeringen naar soort, per 1 januari WW WWB WIJ* Overig (IOAW, BBZ, Krediethypotheek) *De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is ingevoerd per oktober 21 en per januari 212 afgeschaft waardoor deze klanten weer behoren tot de WWB Figuur 8.2 Aantal WW-uitkeringen regiogemeenten met indexcijfers (29 = 1), per 1 januari Amstelveen Haarlemmermeer Aalsmeer Amsterdam Ouder-Amstel Uithoorn Totaal 12

13 Het aandeel WWB-ers dat uitstroomt naar betaalde arbeid was vooral in 29 laag, wat betekent dat men moeilijk aan een baan kan komen en men langer van de WWB gebruik zal moeten maken. Het aandeel WWB-ers dat uitstroomt naar betaalde arbeid is de afgelopen jaren toegenomen, zie tabel 8.2. Tabel 8.2 Jaarlijkse uitstroom WWB, 29 tot en met juni * Uitstroom totaal Aandeel uitstroom naar betaalde arbeid 33% 32% 37% 44% 41% *Tot en met juni Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen Het aantal zelfstandigen dat via de BBZ-regeling (Besluit Bijstand Zelfstandigen) ondersteuning aanvraagt neemt sinds 28 toe. Omdat aanvragers toch vaak nog andere oplossingen vinden of contra-indicaties gelden als een partner met voldoende inkomen komt het nog niet vaak tot een toekenning maar het aantal toekenningen stijgt sinds 29 behoorlijk. In 29 is het aantal toekenningen verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren en ook in de jaren daarna verder toegenomen (zie figuur 8.3). Het absolute aantal BBZ-toekenningen is overigens nog wel laag (22 in 212). Figuur 8.3 Aantal toekenningen BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) per jaar, Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen 13

Monitor Amstelveense Economie 2012

Monitor Amstelveense Economie 2012 Monitor Amstelveense Economie 212 Staf, Onderzoek & Informatie 12 november 212 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2011

Monitor Amstelveense Economie 2011 Monitor Amstelveense Economie 2011 Staf, Onderzoek & Informatie 13 september 2011 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN

Nadere informatie

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 In deze bijlage treft de lezer de eerste versie van de economische monitor van de gemeente Amstelveen. In de tabellen worden de ontwikkelingen van de kerngegevens

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2010

Monitor Amstelveense Economie 2010 Monitor Amstelveense Economie 2010 Staf, Statistiek & Onderzoek 2 december 2010 Inhoud 1. SAMENVATTING EN INLEIDING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS...5 4. FAILLISSEMENTEN...6

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen In november stijgt het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden. De invloed van het seizoen speelt daarbij

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt 16 Mei 2011 Drs. Jan Dirk Gardenier MBA, directeur CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen (050) 311 51 13 www.cabgroningen.nl 1 Regio Groningen

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 1. Werkloosheidspercentage CBS Definitie werkloze beroepsbevolking: personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, April 2017 Aantal WW-uitkeringen daalt over de volle breedte De daling van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zet door in de Noord-Hollandse regio s. Ten

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie