Monitor Amstelveense Economie 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Amstelveense Economie 2011"

Transcriptie

1 Monitor Amstelveense Economie 2011 Staf, Onderzoek & Informatie 13 september 2011

2 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN LEEGSTAND BEDRIJFS- EN KANTOORRUIMTE BEVOLKING NAAR LAND VAN NATIONALITEIT HOTELOVERNACHTINGEN ARBEIDSMARKT UITKERINGEN

3 1. Inleiding en samenvatting Naar aanleiding van de economische recessie die aanving in 2008, is in december 2009 een eerste monitor economie voor de gemeente Amstelveen opgesteld en in december 2010 een tweede. Voor u ligt de derde versie. Hoe het Amstelveense bedrijven en werknemers vergaat, heeft uiteraard een sterke relatie met de mondiale, nationale en regionale economische ontwikkelingen. De economische situatie in Nederland wordt op dit moment door het Centraal Planbureau gekenschetst als matige economische groei. Eind 2010 was dat nog stabilisatie na een periode van recessie. Het Centraal Planbureau heeft de volgende verwachting voor de nabije toekomst: Economie in : De economie vertoont dit en volgend jaar gematigde groei. Na een hevige financiële crisis is dat een gebruikelijk patroon: de economische groei is niet uitbundig en het geleden groeiverlies wordt niet ingehaald. Het begrotingstekort loopt in 2011 en 2012 snel terug, mede dankzij de saldoverbeterende maatregelen van het nieuwe kabinet. Deze maatregelen dempen het herstel en zijn ook voelbaar in de koopkracht, die dit en volgend jaar in doorsnee met ¾% per jaar daalt. De arbeidsmarkt blijft - positief - verrassen: de werkloosheid daalt verder tot 4% in Daarmee is alweer sprake van evenwicht en zelfs al bijna krapte op de arbeidsmarkt, wat opmerkelijk is zo kort na een heftige recessie. De internationale omgeving blijft onzeker, zelfs al lijkt de onrust binnen het eurogebied wat af te nemen. (Centraal Economisch Plan 2011, CPB maart 2011) In de periode is de economie in de Metropoolregio Amsterdam sterk gegroeid, het aantal banen nam toe van tot 1,1 miljoen. Tot en met 2007 was er stabilisatie en daarna nog een groei van banen. Het totaal van 1,18 miljoen banen leidde tot krapte op de arbeidsmarkt en een lage werkloosheid. Door de crisis eind 2008 is de productiviteit terug gelopen maar het aantal banen nauwelijks. De verwachting voor de Metropoolregio tot en met 2015 is, afhankelijk van de snelheid van herstel van de wereldeconomie, een toename van tot banen. Daarnaast is er de komende vijf jaar een vervangingsvraag van ongeveer banen (met name vanwege pensioneringen). Groei zit met name in de zakelijke dienstverlening (Amsterdam) en zorg. Werkgelegenheid in de industrie (IJmond, Zaanstreek) zal naar verwachting verder dalen vanwege stijgende arbeidsproductiviteit. Groei van het aantal banen in de transport en logistiek (Amstel- en Meerlanden / Schiphol) is onzeker vanwege de samenhang met internationale conjuncturele ontwikkelingen. (Bron: De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam, SEO september 2010) De belangrijkste bevindingen voor Amstelveen: Aantal bedrijven en arbeidsplaatsen blijft groeien (7.794 bedrijven met werkzame personen per 1 januari 2011). De groei komt vooral door toename van het aantal ZZP-ers; Aantal betrokken arbeidsplaatsen bij bedrijfsopheffingen stijgt (van in 2009 naar in 2010); De groei van inwoners uit India, Oost Europa, China en Taiwan in de afgelopen jaren zette ook in 2010 door. Het aantal Japanners neemt sinds 2009 licht af; 21,6% van de Amstelveense kantoorruimte wordt aangeboden op de markt (al dan niet in gebruik). Leegstand van kantoorruimte neemt toe (van 11% in 2010 naar 16% in 2011); Aantal niet-werkende werkzoekenden per 1 januari 2011 (1.797) is vergelijkbaar met 2010 (1.785 ) maar nog steeds flink hoger dan 2008 (1.410) en 2009 (1.312); Aantal hotelovernachtingen neemt toe (indexcijfer 117 voor 2010 met 2004 als basisjaar); Aantal uitkeringen in 2011 vergelijkbaar met 2010, nog steeds hoger dan voorgaande jaren. Algemene conclusie: Ondanks de recessie staat Amstelveen er redelijk goed voor. Zo is nog steeds groei te zien van het aantal bedrijven en werknemers en is het aantal niet-werkende werkzoekenden nauwelijks verder toegenomen. Ook ten opzichte van de landelijke en regionale situatie staat Amstelveen er redelijk goed voor. Op basis van landelijke verwachtingen is de verwachting voor Amstelveen een gematigde economische groei. Voor de zakelijke dienstverlening wordt groei verwacht. Voor transport en logistiek is de toekomst onzeker. In dit rapport wordt de ontwikkeling van kerngegevens over Amstelveen in de tijd weergegeven. Aangezien veel cijfers alleen jaarlijks per 1 januari beschikbaar zijn, is 1 januari 2011 vaak het laatst bekende cijfer. Waar mogelijk zijn vergelijkingen met de regio en Amsterdam toegevoegd. 3

4 2. Bedrijfsvestigingen en werkzame personen Er is een aantal sectoren dat een stijging van het aantal vestigingen laat zien, een aantal dat een stijging van het aantal arbeidsplaatsen laat zien en omgekeerd. Omdat de Kamer van Koophandel in 2009 de categorie-indeling van bedrijven heeft aangepast, is het niet mogelijk de sectoren in de jaren voor en na 2010 exact met elkaar te vergelijken. Per 1 januari 2011 zijn er bedrijfsvestigingen, een jaar eerder waren dat er (zie tabel 2.1). Per 1 januari 2011 zijn er arbeidsplaatsen, per 1 januari 2010 waren dat er (zie tabel 2.2). Dat betekent een toename van 507 bedrijven en werkzame personen in Toename van het aantal vestigingen in 2010 is vooral te zien in de sectoren Overige zakelijke dienstverlening (+195) en Gezondheids- en welzijnszorg (+115). De toename zit met name in het aantal eenmanszaken en kleine bedrijven. De toename van het aantal bedrijven in de Overige zakelijke dienstverlening vindt tegelijkertijd plaats met een grote afname (-1.354) van het aantal werkzame personen in deze sector. De oorzaak hiervan is de verplaatsing van een groot bedrijf binnen Amstelveen dat op het nieuwe adres is ingedeeld in een andere sector (namelijk Activiteiten tbv financiële instellingen). Als het betreffende bedrijf wordt weggelaten uit de cijfers neemt het aantal werkzame personen in de Overige zakelijke dienstverlening overigens nog steeds af met ongeveer 200 werknemers. De grote toename in de sector Activiteiten tbv financiële instellingen (+1.943) is met voorgaande grotendeels verklaard. Uit tabel 2.2 blijkt ook een grote toename (+810) van het aantal werknemers in de Groothandel. Dit wordt met name veroorzaakt door uitbreiding (verplaatsing binnen Nederland) van een groot bedrijf dat computers produceert/assembleert en verhandeld. De afname van het aantal werkzame personen in de sector Computerservice- en informatiebureaus (-457) komt met name door een bedrijf dat is opgegaan in het hiervoor bedoelde computerbedrijf. De toename van het aantal werknemers in de sector Overheid/verplichte sociale verzekeringen (+470) komt met name door verplaatsing van meer activiteiten naar een in Amstelveen gevestigde nationale uitvoeringsdienst. Het aantal ZZP-ers in Amstelveen is gedurende 2010 met 406 toegenomen en vertoont vanaf 2008 een grote stijging (zie tabel 2.3). Het aantal grote bedrijven (>250 medewerkers) is de laatste jaren constant (+/- 20). Tabel 2.1 Vestigingen van bedrijven en instellingen naar bedrijfsklasse, per 1 januari Jaar Landbouw Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel/reparatie auto's, motorfietsen Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer, opslag en communicatie Financiële instellingen Verzekeringen en pensioenfondsen Activiteiten tbv financiële instellingen Verhuur/handel onroerend goed Verhuur roerende goederen Computerservice- en informatiebureaus Overige zakelijke dienstverlening Overheid, verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Belangen- en ideële organisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam 4

5 Tabel 2.2 Werkzame personen naar bedrijfsklasse, per 1 januari Jaar Landbouw Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel/reparatie auto's, motorfietsen Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer, opslag en communicatie Financiële instellingen Verzekeringen en pensioenfondsen Activiteiten tbv financiële instellingen Verhuur/handel onroerend goed Verhuur roerende goederen Computerservice- en informatiebureaus Overige zakelijke dienstverlening Overheid, verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Belangen- en ideële organisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam Tabel 2.3 Vestigingen naar aantal werkzame personen, per 1 januari Grootteklasse of meer Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam 5

6 3. Starters, faillissementen en opheffingen Het aantal startende bedrijven (nul tot drie jaar actief) en arbeidsplaatsen bij starters in Amstelveen was in 2010 met 519 hoger dan voorgaande jaren, zie tabel 3.1. Mogelijk dat een negatieve invloed van de marktsituatie door de recessie op het aantal starters teniet wordt gedaan door het aantal (hoog opgeleide) mensen dat zonder baan komt te zitten en een eigen bedrijf start (bijvoorbeeld aan huis als ZZP-er). Het aantal faillissementen (8) en daarbij betrokken arbeidsplaatsen (53) was in 2010 lager dan voorgaande jaren maar nog niet op het lage niveau van Het aantal opgeheven vestigingen (inclusief faillissementen, exclusief verhuizingen en overnames) is in 2010 redelijk gelijk aan voorgaande jaren (442). Opvallend in 2010 is vooral het aantal hiermee gemoeide arbeidsplaatsen. Dit schommelt door de jaren heen maar was in 2010 met hoger dan voorgaande jaren. Tabel 3.1 Starters, faillissementen en opheffingen, gedurende het jaar starters: aantal vestigingen starters: aantal werknemers faillissementen: aantal vestigingen faillissementen: aantal werknemers opheffingen: aantal vestigingen opheffingen: aantal werknemers Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam/O+S Amsterdam 4. Leegstand bedrijfs- en kantoorruimte Het aantal vierkante meter kantoorruimte dat leegstaat is over het afgelopen jaar toegenomen, zie tabel % van de beschikbare kantoorruimte in Amstelveen staat in 2011 leeg. NB! Leegstand is iets anders dan het aanbod van kantoorruimte. Kantoorruimte die in gebruik is kan immers ook aangeboden worden op de markt. Volgens de Rapportage kantoorruimte 2010 van de Metropoolregio Amsterdam werd in ,6% van de Amstelveense kantoorruimte aangeboden. Voor Amsterdam en Nederland totaal is ook een toename van het aandeel leegstaande kantoorruimte te zien, in 2010 tot ruim 18% voor Amsterdam en bijna 14% voor Nederland. (Bron: Factsheet dashboard economische situatie februari 2011, O+S Amsterdam/Nederland compleet, DTZ Zadelhoff) In tegenstelling tot de kantoorruimte is leegstand van bedrijfsruimte (productie, showroom of opslag) afgenomen tot 3% in 2011, zie tabel 4.2. Volgens de Rapportage bedrijfsruimte 2010 van de Metropoolregio Amsterdam werd in ,2% van de Amstelveense bedrijfsruimte aangeboden. Tabel 4.1 Leegstand kantoorruimte in m aantal m2 aandeel aantal m2 aandeel Leegstaand % % Gebruikt % % Totaal % % Bron: Gemeente Amstelveen/Financiën Tabel 4.2 Leegstand bedrijfsruimte in m aantal m2 aandeel aantal m2 aandeel Leegstaand % % Gebruikt % % Totaal % % Bron: Gemeente Amstelveen/Financiën 6

7 5. Bevolking naar land van nationaliteit Het aandeel buitenlandse inwoners in Amstelveen is per 1 januari ,8% van de totale bevolking. De groei van inwoners uit India, Oost Europa en China en Taiwan in de afgelopen jaren zette ook in 2010 door. 2,0% van de inwoners is van Japanse afkomst. Het aantal Japanners neemt sinds 2009 licht af. Het aantal inwoners uit India is de laatste jaren fors toegenomen en vormt nu een aandeel van 1,6% van de totale bevolking. De groep uit overig Azië is 1,2% groot. De veronderstelling is dat Aziaten voornamelijk naar de regio Amsterdam komen vanwege de zakelijk kansen die er liggen en vervolgens voor Amstelveen kiezen vanwege het aantrekkelijke woonmilieu. Tabel 5.1 Bevolking naar land van nationaliteit, per 1 januari Jaar Nederland België en Luxemburg Duitsland Frankrijk Groot Brittannië Ierland Italië en Malta Portugal Spanje Scandinavië Oostenrijk Zwitserland Griekenland en Cyprus Polen Overig Oost Europa Noord Amerika Suriname Overig Zuid en Midden Amerika India Japan China en Taiwan Zuid-Korea Overig Azië Afrika Oceanië Onbekend Totaal Aantal buitenlanders Percentage buitenlanders 9,4% 9,5% 10,3% 11,0% 11,9% 12,4% 12,8% Bron: Gemeente Amstelveen GBA 7

8 6. Hotelovernachtingen In Amstelveen bevinden zich vijf hotels met in totaal ruim 300 bedden. Het aantal hotelovernachtingen in Amstelveen laat na een daling in 2009 weer een toename zien (zie tabel 6.1). Aangezien het aantal hotels en kamers beperkt is, kunnen kleine dingen zoals een verbouwing overigens snel leiden tot een schommeling in de cijfers. Het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam laat vanaf begin 2008 een daling zien en vanaf juli 2009 een stijging die in 2010 heeft doorgezet. (Bron: Factsheet dashboard economische situatie februari 2011, O+S Amsterdam) Tabel 6.1 Indexcijfers aantal hotelovernachtingen in Amstelveen (2004 = 100) Bron: Gemeente Amstelveen - Financiën 7. Arbeidsmarkt Niet-werkende werkzoekenden (NWW) zijn mensen die bij een vestiging van het UWV werkbedrijf ingeschreven staan als werkzoekende zonder werk of werkzoekende die minder dan twaalf uur per week werkt met een inschrijfdatum en geen uitschrijfdatum. Werkzoekenden dienen ingeschreven te staan in de regio waar zij woonachtig zijn. Het aantal Amstelveense NWW-ers is in de afgelopen jaren gestegen tot een maximum van in april 2010, zie tabel 7.1. Vooral in 2009 is het aantal NWW-ers toegenomen: in absolute getallen met 473, als percentage van de potentiële beroepsbevolking (alle inwoners van 15 tot en met 64 jaar) van 2,5% naar 3,4%, zie tabel 7.2. De stijging van het aantal NWW-ers is in de leeftijdsgroep 40+ het grootst, zie tabel 7.3. Het aantal niet-werkende werkzoekenden onder de 23 jaar is nog ver verwijderd van het hoogtepunt van 1 januari NB! De verhouding NWW/potentiële beroepsbevolking is iets anders dan het werkeloosheidspercentage. Het werkeloosheidspercentage is het aandeel van de beroepsbevolking dat minder dan 12 uur per week werkt en dat op zoek is naar een baan van meer dan 12 uur per week. In vergelijking met Amsterdam is het aandeel NWW-ers ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking in Amstelveen laag. Voor Amsterdam 7,0% in 2009, 7,5% in 2010 en 6,3% in 2011 (per 1 januari). In totaal had Amsterdam NWW-ers per 1 januari 2011 (bron: O+S Amsterdam). Dat is een flinke afname ten opzichte van een jaar eerder ( in 2010). Deze afname van het aantal NWW-ers is in Amstelveen niet te zien (toename van in 2010 naar in 2011). Tabel 7.1 Aantal NWW-ers absoluut per einde van de maand Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bron: UWV 8

9 Tabel 7.2 Potentiële beroepsbevolking en Niet werkende werkzoekenden, per 1 januari Potentiële beroepsbevolking (15 t/m 64 jaar) NWW Aandeel NWW/Pot. BB 3,3% 2,8% 2,5% 3,4% 3,4% Bron: UWV / O&I Amstelveen De toename van het aantal NWW-ers zit met name bij jongeren tot 23 jaar en ouderen boven de 40, zie tabel 7.3. Naar opleidingsniveau is de toename vooral te zien bij de zeer laag opgeleiden en ook voor academici is een lichte toename, zie tabel 7.4. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het aandeel bedrijven dat vacatures heeft en het aantal vacatures in 2010 is gedaald ten opzichte van 2006, zie tabel 7.5. Ook het aantal stage- en leerwerkplekken was in 2006 hoger dan in 2010, zie tabel 7.6. Tabel 7.3 Niet-werkende werkzoekenden naar leeftijdsklasse (absolute aantallen, per 1 januari) Leeftijd < 23 jaar t/m 40 jaar Bron: UWV > 40 jaar Totaal Tabel 7.4 Niet-werkende werkzoekenden naar opleidingsniveau (absolute aantallen, per 1 januari) Tot VBO VBO, MAVO MBO, HAVO, VWO HBO WO Niet bekend Totaal Bron: UWV Tabel 7.5 Percentage bedrijven met vacatures en het aantal vacatures in Amstelveen Bedrijven met vacatures 28% 31% 24% Benadering totaal aantal vacatures Bron: O&I Amstelveen (Bedrijvenpeiling 2010) Tabel 7.6 Stage- of leerwerkplekken Bedrijven met plekken 39% 36% Benadering totaal aantal plekken Bereid extra plekken beschikbaar te stellen 28% 25% Bron: O&I Amstelveen (Bedrijvenpeiling 2010) 9

10 8. Uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen (Werkeloosheidwet) in Amstelveen nam tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011 af met 43, zie tabel 8.1. De toename van 424 in 2009 heeft in 2010 niet doorgezet. In vergelijking met de regio doet Amstelveen het redelijk goed. De groei van het aandeel WW-ers aan de hand van indexcijfers ligt in de meeste buurgemeenten hoger, zie tabel 8.2. Tabel 8.1 Aantal uitkeringen naar soort, per 1 januari WW WWB WIJ* nvt 2 68 Overig (IOAW, BBZ) Totaal *Ingevoerd per oktober 2010 Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen Tabel 8.2 Aantal WW-uitkeringen met indexcijfers (2008 = 100), per 1 januari Absoluut Index Absoluut Index Absoluut Index Absoluut Index Amstelveen Haarlemmermeer Abcoude Aalsmeer Amsterdam Ouder-Amstel Uithoorn Totaal Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn in 2009 en 2010 vaker uitkeringen aangevraagd dan in voorgaande jaren. In 2011 lijkt het totale aantal aanvragen ongeveer uit te komen op het niveau van Alarmerend is de verhoudingsgewijs geringe uitstroom naar betaalde arbeid, dit betekent dat men moeilijker aan een baan kan komen en men langer van de WWB gebruik zal moeten maken. Tabel 8.3 Instroom/uitstroom WWB (Wet Werk en Bijstand) ontwikkelingen t/m juni * 2011** Instroom Uitstroom naar betaalde arbeid Totaal uitstroom *In 2010 zijn in verband met nieuwe wetgeving (WIJ: Wet investering in Jongeren, tot 27 jaar) 40 tot 50 WWBuitkeringen beëindigd en omgezet in WIJ-uitkeringen **Tot en met juni Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen 10

11 Het aantal zelfstandigen dat via de BBZ-regeling (Besluit Bijstand Zelfstandigen) een toekenning voor ondersteuning ontvangt is in 2009 verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren (zie tabel 8.4) en ook in 2010 verder toegenomen. Als het aantal aanvragen in 2011 doorzet zoals tot en met juni van dit jaar, dan zal het totale aantal in 2011 op een vergelijkbaar aantal uitkomen als in De BBZ wordt sinds 2008 vaker aangevraagd. Hoewel het in 2008 nog niet vaak tot toekenning kwam (vaak vonden aanvragers toch nog andere oplossingen of golden contra-indicaties als een partner met voldoende inkomen), zijn in verstrekkingen toegekend (tegenover 7 in heel 2008). Vooral ZZP-ers dienen een verzoek in voor deze regeling. Tabel 8.4 Aantal toekenningen BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) tot en met juni 2011 Jaar Aantal * 10 *Tot en met juni Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen 11

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2010

Monitor Amstelveense Economie 2010 Monitor Amstelveense Economie 2010 Staf, Statistiek & Onderzoek 2 december 2010 Inhoud 1. SAMENVATTING EN INLEIDING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS...5 4. FAILLISSEMENTEN...6

Nadere informatie

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009

MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009 In deze bijlage treft de lezer de eerste versie van de economische monitor van de gemeente Amstelveen. In de tabellen worden de ontwikkelingen van de kerngegevens

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2012

Monitor Amstelveense Economie 2012 Monitor Amstelveense Economie 212 Staf, Onderzoek & Informatie 12 november 212 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015

Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 Factsheet Strategie&Beleid Economie, Werk en Onderwijs, Juni 2015 1. Werkloosheidspercentage CBS Definitie werkloze beroepsbevolking: personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen

Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Factsheet Arbeidsmarkt en sociale uitkeringen Deze factsheet geeft een beeld van de Arnhemse arbeidsmarkt. Daarbij gaat het eerst in op de vraag naar arbeid; Hoe staat het met de werkgelegenheid in (de

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, Februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, Februari 2017 Daling WW zet door, ook in zorg In februari daalde het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse arbeidsmarktregio s. Het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht

Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht www.onderzoek.utrecht.nl Arbeidsmarktgegevens WGO Utrecht beroepsbevolking, werkloosheid, baankansen, vacatures notitie van Onderzoek maart 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie