Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012"

Transcriptie

1 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma

2 Belangrijkste bevindingen Noord-Holland heeft minder last gehad van de economische crisis dan Nederland als geheel Dat valt vooral toe te schrijven aan de sterke economische positie van Amsterdam In de meeste regio s buiten Amsterdam is de crisis wel degelijk voelbaar (banenkrimp, hogere werkloosheid) Ook Amsterdam krijgt dit en volgend jaar te maken met een lagere banengroei en oplopende werkloosheid Op middellange termijn ( ) herstelt de banengroei zich, en kan de (beroeps)bevolking door vergrijzing deze banengroei niet bijhouden, waardoor er opnieuw krapte zal ontstaan op de arbeidsmarkt van Noord-Holland

3 Opbouw arbeidsmarktprognose Inleiding Kerncijfers arbeidsmarkt provincie Noord-Holland Economische groei (Bruto Binnenlands Product) Arbeidsvraag: aantal banen Productie en banengroei in Noord-Holland Banengroei per regio en sector Arbeidsaanbod: beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking Arbeidsparticipatie (Werkende) beroepsbevolking Knelpunten: pendel, werkloosheid en vacatures

4 Kerncijfers arbeidsmarkt Noord-Holland Provincie Noord-Holland 2011 Aantal inwoners Potentiële beroepsbevolking (inwoners jaar) Beroepsbevolking Aantal werkenden Aantal werklozen 2,69 miljoen 1,83 miljoen 1,31 miljoen 1,24 miljoen 70 duizend Aantal banen Noord-Holland 1,41 miljoen Aandeel in landelijke werkgelegenheid 17,4% Aantal banen Nederland 8,07 miljoen

5 Banen versus inwoners Noord-Holland West-Friesland 6% Kop van Noord- Holland 5% Zaanstreek 5% IJmond 5% Waterland 4% Amsterdam 38% Kop van Noord- Holland 6% Zaanstreek 6% IJmond 6% Waterland 6% Amsterdam 29% Zuid- Kennemerland 6% Gooi & Vechtstreek 8% Noord- Kennemerland 8% Amstel- Meerlanden 16% West-Friesland 8% Zuid-Kennemerland 8% Gooi & Vechtstreek 9% Noord- Kennemerland 10% Amstel-Meerlanden 12%

6 Economische groei (BBP) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Realisatie Prognose

7 Productie Noord-Holland versus landelijk 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Nederland Provincie Noord-Holland

8 Aandeel sectoren in productievolume 2011 Nijverheid en energie Groot- en detailhandel Zakelijke dienstverlening Financiële dienstverlening Bouwnijverheid Gezondheids- en welzijnszorg Openbaar bestuur en overheidsdiensten Verhuur en handel van onroerend goed Vervoer en opslag Informatie en communicatie Onderwijs Landbouw, bosbouw en visserij Cultuur, recreatie, overige diensten Horeca Nederland Noord-Holland 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

9 Productie- en banengroei Noord-Holland 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Productie Banen

10 Banengroei per regio in Noord-Holland Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland IJmond Waterland Zaanstreek Amsterdam Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Gooi & Vechtstreek Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht Provincie Flevoland Nederland -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

11 Groei aantal banen per regio Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland IJmond Waterland Zaanstreek Amsterdam Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Gooi & Vechtstreek

12 Banengroei per sector in Noord-Holland Landbouw, bosbouw en visserij Nijverheid en energie Bouwnijverheid Groot- en detailhandel Vervoer en opslag Horeca Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Verhuur en handel van onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, recreatie, overige diensten Totaal Noord-Holland -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

13 Conclusies arbeidsvraag Economie Noord-Holland minder conjunctuurgevoelig door sectorstructuur: minder industrie, bouwnijverheid, landbouw, meer handel en diensten, grotere oriëntatie op export en buitenlandse investeringen Arbeidsmarkt reageert met een half jaar tot twee jaar vertraging op productieontwikkeling als gevolg van lopende contracten en labour hoarding Economie van Noord-Holland sterk afhankelijk van Amsterdam

14 Opbouw beroepsbevolking Noord-Holland jongeren tot 15 jaar werkzame beroepsbevolking NH: 1,24 miljoen werkloze beroepsbevolking NH: beroepsbevolking NH: 1,31 miljoen potentiële beroepsbevolking NH: 1,83 miljoen bevolking NH: 2,69 miljoen niet actief op de arbeidsmarkt NH: ouderen vanaf 65 jaar

15 Samenstelling potentiële beroepsbevolking 2011 Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Lager opgeleid Middelbaar opgeleid Hoger opgeleid Autochtoon Allochtoon 8% 9% 10% 10% 19% 22% 22% 28% 30% 32% 40% 50% 50% Nederland Provincie Noord-Holland 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16 Bruto arbeidsparticipatie 2011 Man Vrouw jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Lager opgeleid Middelbaar opgeleid Hoger opgeleid Autochtoon Allochtoon 22% 55% 54% 60% 67% 69% 75% 79% 77% 86% 90% 87% 84% 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nederland Provincie Noord-Holland

17 Ontwikkeling beroepsbevolking 3,5% 3,0% 2,5% 3,0% Nederland Provincie Noord-Holland 2,0% 1,5% 1,6% 1,0% 0,5% 1,0% 0,7% 0,0% -0,3% 0,2% -0,1% 0,0% 0,2% -0,5% -1,0%

18 Ontwikkeling beroepsbevolking per regio Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland IJmond Waterland Zaanstreek Amsterdam Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Gooi & Vechtstreek -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

19 Ontwikkeling aantal werkenden per regio Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland IJmond Waterland Zaanstreek Amsterdam Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Gooi & Vechtstreek

20 Conclusies arbeidsaanbod Potentiële beroepsbevolking groeit nauwelijks als gevolg van vergrijzing (pensionering) Op langere termijn stijgt de bruto arbeidsparticipatie trendmatig (m.n. vrouwen, ouderen en allochtonen) Op korte termijn daalt de bruto arbeidsparticipatie als gevolg van ruime arbeidsmarkt (discouraged worker effect) Met betrekking tot beroepsbevolking zowel krimpregio s (m.n. Kop) als groeiregio s (m.n. Amsterdam) binnen NH

21 Confrontatie arbeidsvraag en -aanbod Discrepanties tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod vertalen zich in veranderingen in: Pendel tussen regio s (woon-werkverkeer) Werkloosheid Aantal openstaande vacatures In prognoses komen vooral kwantitatieve discrepanties naar voren, kwalitatieve discrepanties zijn minstens zo belangrijk

22 Groei beroepsbevolking versus groei banen Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland Beroepsbevolking Banen Beroepsbevolking Banen IJmond Waterland Zaanstreek Amsterdam Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Gooi & Vechtstreek

23 Fictief pendelsaldo (banen werkenden) Kop van Noord-Holland West-Friesland Noord-Kennemerland IJmond Waterland Zaanstreek Amsterdam Zuid-Kennemerland Amstel-Meerlanden Gooi & Vechtstreek Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht Provincie Flevoland

24 Werkloze beroepsbevolking per regio Kop van Noord-Holland 3,3% 4,5% 4,0% 4,5% 4,9% West-Friesland 3,3% 4,6% 4,1% 4,5% 4,9% Noord-Kennemerland 4,6% 4,9% 3,8% 4,4% 4,8% IJmond 3,4% 4,9% 5,5% 6,0% 6,4% Waterland 3,2% 4,0% 3,6% 4,2% 4,7% Zaanstreek 4,7% 4,6% 6,2% 6,6% 7,1% Amsterdam 6,5% 6,7% 7,7% 8,1% 8,7% Zuid-Kennemerland 4,5% 4,6% 3,2% 3,9% 4,3% Amstel-Meerlanden 3,3% 4,5% 4,0% 4,6% 5,0% Gooi & Vechtstreek 5,0% 4,1% 4,7% 5,1% 5,6% Provincie Noord-Holland 4,7% 5,2% 5,3% 5,8% 6,3% Nederland 4,8% 5,4% 5,4% 6,2% 6,8%

25 Ontwikkeling aantal openstaande vacatures Nederland (linkeras) Noord-Holland (rechteras)

26 Aandeel vacatures per sector, Nederland Landbouw, bosbouw en visserij Nijverheid en energie Bouwnijverheid Groot- en detailhandel Vervoer en opslag Horeca Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Verhuur en handel van onroerend goed Zakelijke dienstverlening Openbaar bestuur en overheidsdiensten Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, recreatie, overige diensten 0% 5% 10% 15% 20% 25%

27 Knelpunten arbeidsmarkt Noord-Holland (1) Na de tweede productiedip in 2012 (de eerste was in 2009) zal de werkloosheid nog zeker tot en met 2013 toenemen Vanaf 2014 herstelt de banengroei zich voorzichtig Ondanks groei in de arbeidsparticipatie (m.n. ouderen en allochtonen), kan de beroepsbevolking door vergrijzing de banengroei op middellange termijn niet bijhouden Na verruiming van de arbeidsmarkt in de periode treedt er daardoor vanaf 2014 een verkrapping op

28 Knelpunten arbeidsmarkt Noord-Holland (2) Verkrapping van de arbeidsmarkt treedt op in vrijwel alle regio s van Noord-Holland, ook in krimpregio s Verkrapping zal resulteren in aanpassingen: Toename inkomende pendel (concurrentie regio s) Extra toename arbeidsparticipatie (meer arbeidsaanbod) Extra toename arbeidsproductiviteit (minder vraag) Gelet op de ontwikkeling van het aantal vacatures is er sprake van een stijgende kwalitatieve discrepantie tussen arbeidsvraag en -aanbod

29 Voor vragen n.a.v. deze presentatie: Arjan Heyma Hoofd cluster Arbeid & Onderwijs SEO Economisch Onderzoek

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014. Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nadere informatie

economische verkenningen metropoolregio amsterdam

economische verkenningen metropoolregio amsterdam economische verkenningen metropoolregio amsterdam 2015 Toegevoegde waarde: het verschil tussen marktprijzen en basisprijzen Het totaal van alle toegevoegde waarde in een economie (omzet minus verbruik)

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNINGEN

ECONOMISCHE VERKENNINGEN ECONOMISCHE VERKENNINGEN METROPOOLREGIO AMSTERDAM 2012 ECONOMISCHE VERKENNINGEN METROPOOLREGIO AMSTERDAM 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Belangrijkste bevindingen en conclusies 3 Bijlagen 105 Bijlage 1

Nadere informatie

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor prof. dr. H. Kasper (Etil) drs. J. Meuwissen (Etil) drs. O. Sondermeijer (SBB) Maastricht,

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Visie op regio s in 2014

Visie op regio s in 2014 ingen Noord-Friesland Zuidwest-Friesland Zuido e Zuidwest-Drenthe ING Economisch BureauNoord-Overijssel Zuidwest-O Nijmegen Zuidwest-Gelderland Utrecht Kop van N lomeratie Haarlem Zaanstreek Groot-Amsterdam

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie

Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie Brainport Monitor 2009 Een sterke uitgangspositie Brainport Monitor 2009 2 Brainport Monitor 2009 De Brainport Monitor geeft inzicht in de concurrentiepositie van Brainport als toptechnologie regio in

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Economische Verkenning Rotterdam

Economische Verkenning Rotterdam Economische Verkenning Rotterdam 2013 Economische Verkenning Rotterdam 2013 VOORWOORD pagina 3 Voorwoord Geachte lezer, Kennis over de stand van de economie is van belang om de koers voor een sterke economische

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

De kracht van de slimste

De kracht van de slimste De kracht van de slimste Brainport Monitor 2012 Colofon Copyright 2012 Brainport Development De Brainport Monitor is een jaarlijkse uitgave van Brainport Development Contactgegevens: Brainport Development

Nadere informatie

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt

Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt Trendwatch Nederlandse economie en arbeidsmarkt actuele ontwikkelingen en prognoses Odile Sondermeijer senioradviseur arbeidsmarktonderzoek januari 2011 Inhoudsopgave pag. Inleiding 3 Samenvatting 5 1

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014 Fact sheet nummer 5 mei 2014 Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam Het aantal zzp ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. Amsterdam telt er nu al bijna 50.000. Ze maken 12,8%

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie