Werkloosheid Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkloosheid Amsterdam"

Transcriptie

1 Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon Fax Amsterdam, februari

2 Werkloosheid in Amsterdam neemt verder af Op 1 januari stond 9,6% van de Amsterdammers tussen de 15 en 64 jaar als werkloos te boek. De werkloosheid in Amsterdam daalde daarmee voor het tweede achtereenvolgende kwartaal. Tussen begin en juli steeg de werkloosheid in de stad van 8,3% naar 9,8%. In bedroeg het percentage niet-werkende werkzoekenden in Amsterdam nog 10%. Vooral jongeren tot 25 jaar kwamen in het laatste kwartaal van gemakkelijker aan een baan, gevolgd door mensen tussen de 25 en 35 jaar. Ouderen (vanaf 55 jaar) vinden daarentegen steeds moeilijker een baan. Tabel 1 Percentage niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar leeftijdsgroep, -, geïndexeerd, =100 als % vd jr bevolking - 0 als % vd jr bevolking -* jaar 6, ,0 80,8 69,1 88,2 82,1 75,7 76, , jaar 9, ,0 91,0 82,9 99,9 97,8 94,1 91, , jaar 12, ,0 92,9 81,6 94,3 98,6 97,3 96, , jaar 12, ,0 93,2 81,6 91,4 97,1 98,2 98, , jaar 7, ,0 109,2 107,7 120,9 128,8 131,2 133, ,1 Onbekend Totaal 10, ,0 92,6 83,0 96,6 98,1 96,6 96, ,6 * als % van de jarige bevolking van 1 januari bron:cwi/o+s, bewerking O+S De cijfers uit bovenstaande tabel zijn gebaseerd op het aantal ingeschrevenen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Per leeftijdsgroep zijn deze aantallen ingeschrevenen uitgedrukt als percentage van de Amsterdamse bevolking in die leeftijdsgroep. Als basisjaar is gekozen voor. Dat jaar krijgt het cijfer 100. Vervolgens is steeds per nieuwe datum gekeken hoe de werkloosheid in Amsterdam zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het basisjaar. Toename werkloosheid in westelijke tuinsteden, Noord en Zuideramstel De werkloosheid in de stad ontwikkelt zich niet overal op dezelfde manier. In de periode - nam in acht van de veertien stadsdelen de werkloosheid af: met name in Amsterdam-Centrum, Zeeburg, Oost/Watergraafsmeer en Zuidoost trad deze afname in het laatste kwartaal van versterkt op. In diezelfde periode nam de werkloosheid in de zes overige stadsdelen toe. In Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam-Noord, Slotervaart en Zuideramstel was deze toename aanzienlijk, ook in het laatste kwartaal. In Amsterdam Oud Zuid en Osdorp verliep de ontwikkeling van de werkloosheid wat grilliger: afwisselend nam de werkloosheid toe of af, maar bleef boven het niveau van. Gunstige ontwikkeling in Centrum en Oud-West Er is gekeken hoe het werkloosheidspercentage van per stadsdeel zich verhoudt tot het stedelijke gemiddelde. Begin was het werkloosheidspercentage in de stad als

3 geheel 10%. Sommige stadsdelen namen een goede positie in (het werkloosheidspercentage was er lager dan het stadsgemiddelde) en andere een slechte (daar bedroeg het werkloosheidspercentage meer dan het stadsgemiddelde). Vervolgens is in kaart gebracht hoe de werkloosheid zich vanaf begin heeft ontwikkeld. In sommige stadsdelen is de werkloosheid afgenomen, zij hebben daarmee een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. In andere stadsdelen is de werkloosheid toegenomen ten opzichte van de startpositie van : hier is sprake van een ongunstige ontwikkeling. De ontwikkeling van de werkloosheid in Amsterdam is op deze manier in vier richtingen uit te splitsen, zoals de figuren laten zien. Figuur 2 geeft de ontwikkeling vanaf tot oktober weer, figuur 3 geeft de meest recente situatie, die van januari weer. De werkloosheid in de stadsdelen Amsterdam-Centrum en Oud-West maakte de afgelopen vier jaar de meest gunstige ontwikkeling door. Beide stadsdelen hadden in een goede uitgangspositie en de werkloosheid is hier tot januari verder afgenomen. Figuur 2 Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari en oktober (procenten) Amsterdam = 10,0% Amsterdam = 9,2% goede positie - gunstige ontwikkeling slechte positie - gunstige ontwikkeling goede positie - ongunstige ontwikkeling slechte positie - ongunstige ontwikkeling

4 Figuur 3 Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari en januari (procenten) Amsterdam = 10,0% Amsterdam = 9,6% goede positie - gunstige ontwikkeling slechte positie - gunstige ontwikkeling goede positie - ongunstige ontwikkeling slechte positie - ongunstige ontwikkeling Sinds ongunstige ontwikkeling in Oud Zuid en Noord Amsterdam Oud Zuid en Amsterdam-Noord maakten tot oktober nog een gunstige ontwikkeling door (in hadden ze beide een lager werkloosheidspercentage dan het stadsgemiddelde en nam de werkloosheid tot die periode af). Na sloeg deze gunstige ontwikkeling echter om in een ongunstige (vergelijk de figuren 2 en 3). Werkloosheid daalt in West binnen de ring en het (zuid)oosten van de stad In Westerpark, Bos en Lommer, De Baarsjes, Zeeburg, Oost/Watergraafsmeer en Zuidoost was sprake van een ongunstige uitgangspositie: de werkloosheid was hier in hoger dan in de stad als geheel. Tussen en nam de werkloosheid in deze stadsdelen echter af. De ontwikkeling van de werkloosheid is hier derhalve gunstig te noemen. Spectaculair is de afname van de werkloosheid in de stadsdelen Zeeburg, Zuidoost en Westerpark: in de laatste 4 jaar nam de werkloosheid hier met (ruim) 2 procentpunt af (Zeeburg: -2.2; Zuidoost: -2.1; Westerpark: -2.0). Ter vergelijking: in Amsterdam als geheel nam het aandeel niet-werkende werkzoekenden in dezelfde periode met 0.4 procentpunt af: van 10% in tot 9,6% in januari.

5 Werkloosheid neemt het meest toe in Zuideramstel Vorig jaar was al te zien dat de ontwikkeling van de werkloosheid in Osdorp, Slotervaart en Zuideramstel minder gunstig verliep: hier was sprake van een goede uitgangspositie in. Vanaf dat jaar nam de werkloosheid gestaag toe. In Zuideramstel bedroeg het werkloosheidspercentage in 5,6%, en bedraagt op dit moment 6,7%. Het percentage werklozen in Zuideramstel blijft daarmee overigens nog steeds het laagst van de hele stad. Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer is het enige stadsdeel dat vanuit een slechte startpositie te kampen heeft met een steeds verder toenemende werkloosheid. Tabel 4 Percentage niet-werkende werkzoekenden (NWW) per stadsdeel, -, geïndexeerd, =100 als % vd jr bevolking - 0 als % vd jr bevolking -* Amsterdam-Centrum 8, ,3 78,2 93,7 94,5 93,3 90, ,2 Westerpark 13, ,3 77,8 86,8 86,0 85,4 84, ,1 Oud-West 9, ,8 81,3 91,0 90,0 89,7 88, ,6 Zeeburg 12, ,9 79,3 90,5 88,0 83,8 82, ,5 Bos en Lommer 13, ,1 87,5 98,0 97,6 96,5 97, ,6 De Baarsjes 11, ,6 90,0 97,1 95,6 97,5 96, ,0 Amsterdam-Noord 9, ,1 81,9 103,1 104,5 105,2 108, ,4 Geuzenveld-Slotermeer 12, ,1 93,2 107,3 111,3 110,2 114, ,8 Osdorp 8, ,2 87,9 104,5 103,5 102,4 103, ,1 Slotervaart 8, ,1 93,6 109,8 109,4 111,3 113, ,2 Zuidoost 12, ,7 69,3 83,9 89,9 87,0 83, ,4 Oost/Watergraafsmeer 10, ,7 79,5 95,3 93,9 89,3 87, ,5 Amsterdam Oud Zuid 7, ,1 94,0 101,2 108,9 106,5 106, ,8 Zuideramstel 5, ,8 95,4 112,8 119,1 116,8 118, ,7 Onbekend Totaal 10, ,6 83,0 96,6 98,1 96,6 96, ,6 * als % van de jarige bevolking van 1 januari bron:cwi/o+s, bewerking O+S Afname werkloosheid onder allochtonen De afname van de werkloosheid onder jongeren vertaalt zich ook naar een afname van de werkloosheid onder allochtonen: van 13,6% in tot 11,1% begin. De werkloosheid onder autochtonen is in diezelfde periode daarentegen toegenomen: van 7,9% in tot 8,7% op dit moment.

6 Tabel 5 Percentage niet-werkende werkzoekenden (NWW) per etnische groep, -, geïndexeerd, =100 als % vd eigen etnische groep - 0 als % vd eigen etnische groep -** autochtoon* 7, ,0 93,2 86,1 108,1 109,6 108,8 109, ,7 Allochtoon 13, ,0 91,1 78,4 83,4 84,9 82,9 81, ,1 Totaal 10, ,0 92,6 83,0 96,6 98,1 96,6 96, ,6 * inclusief westerse allochtonen ** als % van de jarige bevolking van 1 januari bron:cwi/o+s, bewerking O+S Minder langdurig werklozen Als wordt gekeken naar de duur van de werkloosheid, dan is te zien dat er tot januari sprake is geweest van een forse toename van het aantal werklozen dat tot één jaar werkloos is. Nog steeds heeft het merendeel van alle ingeschreven NWW-ers een korte werkloosheidsduur, hoewel hun aandeel in het laatste jaar flink is afgenomen. Het aandeel werkzoekenden met een werkloosheidsduur tussen 1 en 3 jaar is daarentegen aanzienlijk toegenomen in deze periode. Opvallend is dat het aandeel mensen met een lange werkloosheidsduur tot flink afnam. In het afgelopen jaar is hier sprake geweest van een lichte afname. Tabel 6 Percentage niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar duur niet-werkend, -, geïndexeerd, =100 duur nietwerkend als % totaal - 0 duur nietwerkend als % totaal - t/m 1 jaar 28, ,0 112,4 158,9 188,2 170,7 160,1 156, ,1 1-3 jaar 24, ,0 87,4 72,8 82,6 106,1 117,5 123, ,8 langer dan 3 jaar 47, ,0 99,0 78,8 56,5 55,0 55,5 54, ,1 totaal 100, ,0 92,6 83,0 96,6 98,1 96,6 96, ,0 bron:cwi/o+s, bewerking O+S Meer werklozen met kort traject Uit tabel 7 blijkt dat er vanaf sprake is van een spectaculaire afname (met bijna de helft) van het aandeel niet-bemiddelbare werkzoekenden. Tot april nam het aandeel werklozen dat direct bemiddelbaar is toe, om vervolgens vlot af te nemen. Het aandeel werkzoekenden dat een kort traject moet volgen blijft sinds enorm toenemen. Indertijd vormden zij nog geen 4% van alle werkzoekenden, terwijl dat nu bijna een vijfde is. Het aandeel werklozen dat een lang traject moet volgen is in dezelfde periode meer dan verdubbeld.

7 Tabel 7 Percentage niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar bemiddelingsfase, -, geïndexeerd, =100 bemid. fase als % totaal - 0 bemid. fase als % totaal - direct bemiddelbaar 15, ,0 101,0 134,0 136,9 105,2 93,8 88, ,0 kort traject 3, ,0 132,5 177,8 293,1 425,9 477,8 524, ,8 lang traject 13, ,0 112,8 137,9 170,6 200,8 210,0 215, ,9 (nog) niet bemiddelbaar 58, ,0 92,5 73,0 56,7 54,2 54,6 53, ,5 nader te bepalen 8, ,0 115,8 129,5 136,7 109,3 91,6 78, ,8 Totaal 100, ,0 92,6 83,0 96,6 98,1 96,6 96, ,0 bron:cwi/o+s, bewerking O+S Werkloosheid onder lager opgeleiden neemt af Tot slot is nog gekeken naar het opleidingsniveau van de werklozen. Uit de Regionale Enquête Beroepsbevolking van O+S is het opleidingsniveau van de jarige Amsterdammers bekend. Per opleidingsniveau is het aandeel werklozen gepercenteerd op de bevolking en vervolgens geïndexeerd, waarbij wederom het uitgangsjaar is. Tabel 8 laat zien dat het aandeel werkzoekenden met een laag opleidingsniveau (basisonderwijs tot en met mavo) in de loop der jaren is afgenomen, terwijl dit voor hoger opgeleiden (mbo tot en met universiteit) juist is toegenomen. De toename van de groep hoger opgeleide werklozen vond plaats vanaf april en lijkt zich voor de mbo/havo/vwo-ers te stabiliseren in het laatste half jaar van. Bij werkloze hbo ers en academici valt sinds begin een lichte afname te constateren. Tabel 8 Percentage niet-werkende werkzoekenden (NWW) naar opleidingsniveau (uitgedrukt als % van het opleidingsniveau van de jarige bevolking), -, geïndexeerd, =100 opleiding als % oplniveau bev jr - 0 opleiding als % oplniveau bev jr - Basisonderwijs 15, ,0 91,0 76,4 82,7 82,6 81,0 79, ,3 vbo / mavo 13, ,0 86,8 73,7 83,3 86,1 84,4 84, ,7 mbo / havo / vwo 6, ,0 97,3 96,8 123,5 127,5 127,1 127, ,6 hbo / wo 6, ,0 100,9 97,3 118,3 117,5 115,7 114, ,7 totaal (als % vd jarige bevolking) 10, ,0 92,6 83,0 96,6 98,1 96,6 96, ,6 bron:cwi/o+s, bewerking O+S bron opleidingsniveau jarige bevolking: REB en, O+S

8 Meer vacatures bij het CWI Vergeleken met januari nam het aantal openstaande vacatures bij het CWI met meer dan de helft af tot oktober, om vervolgens weer gestaag toe te nemen tot zelfs boven het niveau van. Opvallend is dat ondanks deze toename het aantal vacatures waarvoor een opleiding op het niveau van het basisonderwijs vereist is het kleinst is, terwijl zij in de grootste groep vormden. Tabel 9 Bij het CWI aangemelde vacatures naar opleidingsniveau ingediend in de voorlaatste 12 maanden basisonderwijs* vbo / mavo mbo / havo / vwo hbo / wo Amsterdam Index vacatures, op peildatum openstaand basisonderwijs* vbo / mavo mbo / havo / vwo hbo / wo Amsterdam Index vacatures, op peildatum langer dan 3 maanden openstaand basisonderwijs* vbo / mavo mbo / havo / vwo hbo / wo Amsterdam Index * inclusief onbekend opleidingsniveau bron:cwi/o+s, bewerking O+S Werkgelegenheid neemt af, aantal bedrijven neemt toe De werkgelegenheid nam tot met bijna banen toe om daarna (tot ) weer met zo n banen af te nemen tot onder het niveau van. Het aantal bedrijven in Amsterdam nam in deze periode eveneens eerst toe om in onder het niveau van uit te komen. Het laatste jaar valt hier echter weer een toename te constateren: in nam het aantal bedrijven met 576 toe en komt daarmee op het niveau van uit. Tabel 10 Werkgelegenheid werkzame personen bedrijven bron: O+S

9 Begrippen en gebruikte afkortingen bemiddelingsfase werkzoekenden worden ingedeeld op basis van hun afstand tot de arbeidsmarkt: fase 1 - direct bemiddelbaar: werkzoekenden met een geringe afstand tot de arbeidsmarkt en die op eigen kracht werk kunnen zoeken; fase 2 - kort traject: werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die na een kort traject (bv scholing of het regelen van kinderopvang e.d.) werk kunnen vinden; fase 3 - lang traject: werkzoekenden met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt die na een lang traject werk kunnen vinden; fase 4 - (nog) niet bemiddelbaar: werklozen met een dermate grote afstand tot de arbeidsmarkt dat bemiddeling naar werk voorlopig niet mogelijk is beroepsbevolking ccs 1991 volgens deze definitie van het ccs uit 1991 worden tot de beroepsbevolking gerekend personen van 15 tot en met 64 jaar die - tenminste 12 uur per week werken, of - werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste 12 uur per week gaan werken, of - verklaren ten minste 12 uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor tenminste 12 uur per week te vinden. van de beroepsbevolking worden personen die ten minste 12 uur per week werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en degenen die niet of minder dan 12 uur per week werken tot de werkloze beroepsbevolking bruto participatie beroepsbevolking (werkzaam + werkloos) in procenten van de bevolking van jaar netto participatie werkzame beroepsbevolking in procenten van de bevolking van jaar cbs centraal bureau voor de statistiek ccs centrale commissie voor de statistiek cwi centrum voor werk en inkomen (voorheen arbeidsbureau) geregistreerde werkloosheid(1991) personen die bij een CWI ingeschreven zijn in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar die - niet of minder dan 12 uur per week werken èn - beschikbaar zijn voor een baan van 12 uur of meer per week of werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste 12 uur per week gaan werken gwl geregistreerde werklozen

10 o+s reb/o+s vestiging (bedrijfs) werklozen werkloze beroepsbevolking werkloosheidspercentage werkzame beroepsbevolking werkzame personen niet-werkende werkzoekenden. hiertoe worden alle bij de centra voor werk en inkomen ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 64 jaar gerekend die geen werk hebben. wordt meestal uitgedrukt als percentage van de bevolking van jaar dienst onderzoek en statistiek van de gemeente amsterdam regionale enquête beroepsbevolking/dienst onderzoek en statistiek een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar, dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan, waarin of van waaruit een economische activiteit, andere (niet economische)activiteit, of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend zie niet-werkende werkzoekenden (), werkloze beroepsbevolking en geregistreerde werkloosheid mensen die niet of minder dan 12 uur per week werken, binnen twee weken beschikbaar zijn voor een baan van 12 of meer uur per week en daar actief naar op zoek zijn werkloze beroepsbevolking in procenten van de totale beroepsbevolking alle mensen tussen jaar die tenminste twaalf uur per week in loondienst of eigen bedrijf werken (zie ook definitie beroepsbevolking) personen die een beroep uitoefenen en 12 uur of meer per week werkzaam zijn. hieronder vallen directeuren van nv s en bv s, eigenaars, meewerkende gezinsleden, personeel in loondienst, krachten geleend van uitzendbureaus en personen werkzaam via regelingen voor gesubsidieerde arbeid zoals wet inschakeling werkzoekenden (jwg, banenpool), melkert -banen en wsw. tot de werkenden worden ook buitendienstmedewerkers gerekend zoals vertegenwoordigers, service-/onderhoudsmedewerkers, varend/rijdend personeel en thuiswerkers die op de loonlijst staan. ook personen afwezig wegens ziekte/vakantie worden meegeteld

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Werken is één van de primaire vormen van participatie. Naast een inkomen, geeft een baan ook toegang tot sociale netwerken en opleidingsmogelijkheden. Nu de economie in zwaar weer

Nadere informatie

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal

x Verandering t.o.v. voorgaand jaar Totaal Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 Cees Maas De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 22 laten geen gunstig beeld zien. De werkgelegenheid nam nog wel toe, maar de groei was veel kleiner dan in voorafgaande

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 6 Participatie in arbeid Goede werkgelegenheid voor iedereen houdt een stad gezond, aldus het Amsterdamse Programakkoord 2006-2010. Het hebben van een baan bevordert immers de deelname aan andere maatschappelijke

Nadere informatie

Trendrapportage Economie Arnhem

Trendrapportage Economie Arnhem Trendrapportage Economie Arnhem Onderzoek en Statistiek Augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 4 3 Vraag 5 3.1 Werkgelegenheid in Arnhem 5 3.2 Ontwikkelingen in de tijd 6 3.3 Arnhem in

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie

De Staat van de Stad Amsterdam V. Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie De Staat van de Stad Amsterdam V Ontwikkelingen in participatie en leefsituatie Kernpunten 10 jaar Staat van de Stad Gemiddelde leefsituatiescore naar herkomstgroepen, 2000, 2002, 2004, 2006 en 2008 108

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 De beroepsbevolking in cijfers Project: 11017 Nienke Nottelman Idske de Jong Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste werkloosheid in vier jaar. Werkloosheid zowel bij mannen als vrouwen sterk gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste werkloosheid in vier jaar. Werkloosheid zowel bij mannen als vrouwen sterk gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-047 19 juni 2007 9.30 uur Laagste werkloosheid in vier jaar De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode maart-mei 2007 gemiddeld 347 duizend

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert

Persbericht. Werkloosheid hoger na jaar van daling. Centraal Bureau voor de Statistiek. Daling werkloosheid hapert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-098 19 oktober 2006 9.30 uur Werkloosheid hoger na jaar van daling De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2007

Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2007 Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2007 De beroepsbevolking in cijfers Project: 7017 Nienke Nottelman Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax 020 527

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2005

Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2005 Beroepsbevolking Amsterdam en regio, 2005 De beroepsbevolking in cijfers herziene versie n.a.v. wijziging definitie etniciteit in 2006 Project: 5014 In opdracht van: Programmaraad Nienke Nottelman Weesperstraat

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007

Fact sheet. Autochtonen in Amsterdam. Helft Amsterdammers is autochtoon. nummer 2 maart 2007 Fact sheet nummer 2 maart 2007 Autochtonen in Amsterdam De samenstelling van de Amsterdamse bevolking is de laatste jaren sterk veranderd. Het percentage autochtonen neemt af; het percentage allochtonen

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar

(65%) Totaal Mannen Vrouwen. Totaal jaar jaar Ontwikkeling van de WW in de periode 21 24 Ton Ferber Tussen eind 21 en eind 24 is het aantal WW-uitkeringen bijna verdubbeld. Vooral het aantal uitkeringen aan mannen jonger dan 45 is sterk gestegen.

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling werkloosheid houdt aan. Sinds het derde kwartaal 60 duizend werklozen minder

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Daling werkloosheid houdt aan. Sinds het derde kwartaal 60 duizend werklozen minder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-055 18 mei 2006 9.30 uur Daling werkloosheid houdt aan Nederland telde in de periode februari-april 2006 gemiddeld 447 duizend werklozen. Na correctie

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door

Persbericht. Werkloosheid loopt sterk terug. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Daling werkloosheid zet door Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-039 15 mei 2007 9.30 uur Werkloosheid loopt sterk terug De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald

Persbericht. Werkloosheid in alle provincies gedaald Persbericht PB99-191 28 juli 1999 9.30 uur Werkloosheid in alle provincies gedaald De gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt in 1998 leidde in alle provincies tot een daling van de werkloosheid en een

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

economische ontwikkelingen

economische ontwikkelingen 5 Participatie in arbeid en economische ontwikkelingen Het al dan niet hebben van een baan is één van de sterkste indicatoren voor iemands positie in de samenleving en het bijbehorende welzijnsniveau.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-145 29 juni 2000 9.30 uur Arbeidsmarkt: verschil tussen Utrecht en Noorden van het land blijft groot Door de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005 Fact sheet nummer 2 maart 2005 Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants De oer-hollandse snackbar en het traditionele café zijn steeds minder in trek. Landelijk is hun aantal de laatste tien

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend

Persbericht. Werkloosheid blijft dalen in januari Centraal Bureau voor de Statistiek. Trend werkloosheid blijft dalend Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-018 16 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid blijft dalen in januari 2006 Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Projectnummer: 9159 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Mara van Laaren Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opgelopen tot 6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opgelopen tot 6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-012 16 februari 2012 9.30 uur Werkloosheid opgelopen tot 6 procent In januari hogere werkloosheid dan de piek in februari 2010 Vooral toename aantal

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht.  Werkloosheid stijgt verder. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-033 19 februari 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt verder De werkloosheid is de afgelopen maanden verder gestegen. In de periode november 2002-januari

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 6 e editie. Opzet en inhoud 6 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de zesde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2009

Beroepsbevolking Amsterdam, 2009 Beroepsbevolking Amsterdam, 2009 De beroepsbevolking in cijfers Project: 9017 Nienke Nottelman Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax 020 527 9595 n.nottelman@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2007/10 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies)

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 29 O&S Juni 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder afgenomen. Grafiek 1: Werkloze beroepsbevolking (3-maandsgemiddelden)

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder afgenomen. Grafiek 1: Werkloze beroepsbevolking (3-maandsgemiddelden) Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-070 16 oktober 2008 9.30 uur Werkloosheid verder afgenomen Afname afgelopen half 4 duizend per maand Vooral daling werkloosheid onder vrouwen In de periode

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005 Fact sheet nummer 6 juni 2005 Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil De werkgelegenheid in Amsterdam is in 2004 op peil gebleven. Dit is een prestatie van formaat ten opzichte van de eerdere jaren,

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij. Lichte daling aantal werkzoekenden

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij. Lichte daling aantal werkzoekenden Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-059 16 september 2010 9.30 uur Werkloosheid daalt voor de zesde maand op rij www.cbs.nl Vanaf maart gemiddeld 6 duizend werklozen per maand minder Minder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie