jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze"

Transcriptie

1 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn er steeds meer jongeren die geen baan kunnen vinden. Van de jongeren zijn er actief op zoek naar werk (37% van de beroepsbevolking). Dit is veel meer dan gemiddeld in (24%). 1 In deze fact sheet zijn alle jongeren op basis van de kenmerken onderwijs, werk en werkloosheid ingedeeld in groepen. 2 Figuur 1 Belangrijkste ontwikkelingen jeugdwerkloosheid laagopgeleide jongeren vaker dan gemiddeld werkloos hoogste jeugdwerkloosheid van 64% werklozen volgt opleiding Ruim jongeren Achttien procent van de bevolking van is tussen de 15 en 27 jaar oud. In wonen relatief veel jongeren van 20 tot 25 jaar. Twee derde van de jongeren is van niet-westerse herkomst, dit is relatief veel. Definities Beroepsbevolking: iedereen tussen de jonge mannen (41%) veel vaker dan gemiddeld werkloos (24%) jongeren werkloos (37% beroepsbevolking) 800 jongeren geregistreerd als werkloze 15 en 64 jaar die minimaal 12 uur per week werkt of wil werken. Bestaat uit de werkzame beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. Werkzame beroepsbevolking: iedereen die relatief veel jongeren met Wajonguitkering inkomen werkende jongeren lager dan gemiddeld 46% van de jongeren heeft een startkwalificatie ( 66%) minimaal 12 uur per week werkt. Werkloze beroepsbevolking: iedereen die actief op zoek is naar een baan van minimaal 12 uur per week.

2 2 Tabel 2 Jongeren naar voornaamste activiteit, en 2013 en 2014 (aantallen en procenten) abs. % abs. % 1 in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding werkloos en in opleiding werkloos en niet in opleiding niet in opleiding en niet werkend, overig totaal Ruim jongeren volgen onderwijs Meer dan de helft van de jongeren uit (61%) volgt onderwijs, dit komt neer op jongeren (groepen 1, 2 en 4 in tabel 2). Een deel hiervan gaat alleen naar school (37% van alle jongeren), anderen combineren een opleiding Zes groepen om werk en werkloosheid in beeld te krijgen Om in beeld te krijgen wat de situatie van jongeren in Oost is qua opleiding, werk en werkloosheid zijn alle jongeren op basis van deze kenmerken ingedeeld in zes hoofdgroepen: 1. In opleiding; 2. In opleiding en aan het werk; 3. Aan het werk en niet in opleiding; 4. Werkloos en in opleiding; 5. Werkloos en niet in opleiding; 6. Niet in opleiding en niet werkend, overig. De grootste groepen jongeren zijn: in opleiding (35%), werkend en niet in opleiding (21%) en werkend en in opleiding (18%). De groep niet in opleiding en niet werkend, overig (groep 6) zoekt niet actief naar een baan of is niet direct beschikbaar voor een baan en geldt daarom niet als werkloos. Deze fact sheet beschrijft de verschillende groepen jongeren. Tabel 3 Jongeren uit naar voornaamste activiteit, 2014 (aantallen en procenten) beroepsbevolking abs % 1 in opleiding nee in opleiding en aan het werk ja aan het werk en niet in opleiding ja werkloos en in opleiding ja werkloos en niet in opleiding ja niet in opleiding en niet werkend, overig nee totaal met een grote bijbaan (12%) en een relatief groot deel (12%) volgt een opleiding en zoekt actief naar een baan. Het opleidingsniveau van de jongeren in is in vergelijking met laag. telt ongeveer werkende jongeren Tweeëndertig procent van de jongeren uit is aan het werk voor minimaal 12 uur per week (groepen 2 en 3 in tabel 2). Van deze jongeren volgen er ook een opleiding. Jongeren in werken minder vaak dan gemiddeld in (42%). Jongeren uit werken relatief vaak in de detailhandel (21%), de gezondheids- en welzijnssector (18%) en de horeca (12%) werkloze jongeren Van de jongeren in behoort 37% tot de werkloze beroepsbevolking, dit zijn ongeveer jongeren. Dit zijn jongeren die meer dan 12 uur willen en kunnen werken maar dat nu nog niet doen (groepen 4 en 5 in tabel 2). Jongeren uit zijn veel vaker werkloos dan gemiddeld in de stad (24%) en ook vaker dan bijvoorbeeld jongeren uit Nieuw-West (31%) en Noord (24%). Van de werkloze jongeren volgt 64% wel een opleiding. In heel is dit 61%. Het valt op dat jongeren zonder startkwalificatie, jongens, jarigen en jongeren van autochtone herkomst uit veel vaker werkloos zijn dan het gemiddelde voor deze groepen in de stad. Sommige jongeren hebben recht op bijstand of een WW-uitkering en schrijven zich daarom in bij DWI of het UWV. Begin 2014 stonden bijna 800 jongeren uit hier ingeschreven. Dit is 5,2% van alle jongeren uit, dat is relatief veel (: 3,8%).

3 Figuur 4 Bevolkingsopbouw en, mannen vrouwen x x Activiteiten van bijna jongeren onbekend Bovenop de eerder genoemde werkloze jongeren zijn er jongeren in die aangeven dat zij niet tot de werkloze beroepsbevolking behoren maar ook niet werken of een opleiding volgen (groep 6 in tabel 2). Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die arbeidsongeschikt zijn en een Wajong-uitkering ontvangen of voortijdig schoolverlaters die al dan niet begeleiding krijgen. Van deze jongeren staan er 400 geregistreerd als werkloze (DWI of UWV 2,6%), 500 ontvangen een Wajong-uitkering (3,3%), 550 zijn voortijdig schoolverlater met begeleiding en 200 zijn voortijdig schoolverlater zonder begeleiding omdat dat (nog) niet mogelijk is of niet gewenst is. Er blijven dan nog 200 jongeren over waarvan we niet weten wat ze doen (1,3%). Demografie In wonen tot en met 26 jarige jongeren (januari 2014). Dit is 18% van de bevolking van en 11% van alle jongeren in. De bevolkingsopbouw van wijkt op een paar punten af van : er zijn relatief veel twintigers en dertigers en jarigen. Van de jongeren van 15 tot en met 26 jaar is 51% vrouw. In heel is dit 54%. Verder wonen er in relatief veel se jongeren van niet-westerse herkomst (67%, 40% ), het aandeel se jongeren van Westerse herkomst is er iets lager dan gemiddeld (10%, 12% ) en ook het aandeel jongeren van autochtone herkomst is veel lager dan gemiddeld (24%, 46% ). Figuur 5 Jongeren en naar leeftijd, herkomst en geslacht, niet-westerse herkomst - jonge vrouw westerse herkomst - jonge vrouw autochtoon - jonge vrouw niet-westerse herkomst - jonge man westerse herkomst - jonge man autochtoon - jonge man

4 4 Tabel 6 Jongeren per gebied in (aantallen en procenten) abs. % Bijlmer Centrum Bijlmer Oost Gaasperdam/Driemond totaal De se bevolking van 15 tot en met 26 jaar kenmerkt zich door een grote instroom van studenten (rond hun 18e jaar) en hoogopgeleide jongeren die in de regio komen werken (rond hun 25ste). Dit is in ook terug te zien, er zijn vooral veel jongeren van jaar. De meeste jongeren uit wonen in Gaasperdam/Driemond (5.400 jongeren), gevolgd door Bijlmer Centrum (5.200 jongeren). In Bijlmer Oost wonen jongeren. Vierenzestig procent van de jongeren is tussen de 15 en 22 jaar. Dit is relatief veel ten opzichte van het gemiddelde in (55%). Onderwijsvolgende jongeren Er zijn in jongeren die een opleiding volgen. Dit is 61% van alle jongeren in. Dat is meer dan gemiddeld in (56%). De jongeren die een opleiding volgen worden in deze fact sheet in drie groepen gedeeld: in opleiding en niet werkend (37%), in opleiding en aan het werk (12%) en werkloos en in opleiding (12%). Dit zijn de groepen 1, 2 en 4 in tabel 4. Van de onderwijsvolgende jongeren in volgt 25% een opleiding in het voortgezet onderwijs, 34% volgt middelbaar beroepsonderwijs, 26% volgt een hboopleiding en 14% studeert aan een universiteit. Jongeren uit gaan in vergelijking met se jongeren vaak naar het middelbaar beroepsonderwijs en veel minder vaak naar het wetenschappelijk onderwijs (zie tabel 7). Voortgezet onderwijs Van de jongeren die in wonen volgt 25% een opleiding in het voortgezet onderwijs, dit zijn jongeren. Jongeren uit zitten relatief vaak op het vmbo en volgen relatief weinig havo of vwo. Tabel 7 Onderwijsvolgende jongeren in en naar type onderwijs, 2012/ 13 (aantallen en procenten) abs. % abs. % voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs hoger beroepsonderwijs wetenschappelijk onderwijs overig totaal Schooljaar 2013/ 14 inclusief speciaal onderwijs en particulier onderwijs (DMO). bron: CBS/DMO, 2 Betreft vavo (volwassenenonderwijs) bewerking O+S Van de vmbo-leerlingen kiest 55% voor de sector economie. Tweeëntwintig procent volgt de richting zorg en welzijn, een vijfde techniek en 2% landbouw. Jongeren uit volgen vaker dan gemiddeld in de richting economie en minder vaak de richting landbouw. In de hogere klassen van de havo en het vwo kiezen zij iets vaker dan gemiddeld voor economie en maatschappij (44%) en iets minder vaak voor een combinatie van richtingen (7%). Vijftien procent volgt natuur en techniek en 17% cultuur en maatschappij. Tabel 8 Onderwijsniveau middelbare scholieren in Oost en, 2012/ 13 (procenten) praktijkonderwijs 7 4 vmbo-b vmbo-b/k vmbo g/t vmbo-t/havo/vwo 4 2 havo vwo totaal Middelbaar beroepsonderwijs Er zijn jongeren uit die een mboopleiding volgen. Dit komt neer op 34% van de onderwijsvolgende jongeren in. In het middelbaar beroepsonderwijs worden vier niveaus onderscheiden. Niveau 1 is het laagste niveau, niveau 4 het hoogste. Zes procent van de mboleerlingen uit volgt niveau 1, 24% niveau 2, 30% niveau 3 en 40% niveau 4. Eenennegentig procent van de mbo-leerlingen uit volgt MBO beroepsopleidende leerweg (bol), 9% volgt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dat is vergelijkbaar met het s gemiddelde.

5 Tabel 9 Onderwijsniveau mbo-leerlingen en, 2012/ 13 (procenten) niveau niveau niveau niveau totaal Een derde van de mbo-leerlingen volgt een opleiding in de richting handel, administratie en juridische ondersteuning en een vijfde gezondheidszorg en welzijn. Dit is vergelijkbaar met de hele stad. Hoger onderwijs Van de jongeren uit volgen er een hbo- of wo-opleiding. Dit is 40% van de onderwijsvolgende jongeren. Van de jongeren in het hoger onderwijs gaat 65% naar het hbo en 35% naar de universiteit, zij gaan vaker dan gemiddeld in naar het hbo ( 44% en 56%). Zowel jongeren uit op het HBO als op het WO volgen vaak een opleiding in de richting van sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten (tabel 8). Jongeren op het WO volgen wel minder vaak dan gemiddeld in een opleiding in deze richting (45% tegenover 53%), maar volgen vaker dan gemiddeld een opleiding in de gezondheidszorg en welzijn. Dit laatste heeft waarschijnlijk te maken met het AMC dat in is gevestigd. 5 Tabel 10 Jongeren in en in het hoger onderwijs naar opleidingsrichting, 2012/ 13 (procenten) HBO WO Onderwijs Taalwetenschappen, geschiedenis en kunst Sociale wetenschappen, bedrijfskunde en rechten Natuurwetenschappen, wiskunde en informatica Techniek, industrie en bouwkunde Landbouw en diergeneeskunde Gezondheidszorg en welzijn Persoonlijke dienstverlening, vervoer, milieu en veiligheid onbekend totaal Figuur 11 Bruto participatie jongeren en, 2014 (procenten) jonge vrouwen 44 jonge mannen jaar jaar autochtone mers mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst met startkwalificatie, hoog met startkwalificatie, middelbaar zonder startkwalificatie Gaasperdam/Driemond Bijlmer Oost Bijmer Centrum totaal %

6 6 Tabel 13 Aandeel jongeren met startkwalificatie per groep, en, 2014 (procenten) in opleiding in opleiding en aan het werk aan het werk en niet in opleiding , 5 en 6 werkloze beroepsbevolking en overige jongeren totaal Arbeidsparticipatie Jongeren met een startkwalificatie Een startkwalificatie 3 geldt als minimale kwalificatie voor de arbeidsmarkt. Tweederde van de se jongeren (66%) is (al) in bezit van een startkwalificatie. In is 46% van de jongeren in het bezit van een startkwalificatie. Een deel van de jongeren zonder startkwalificatie heeft, doordat zij nog op school zitten, nog wel zicht op het behalen van een startkwalificatie. Jongeren die werken en geen opleiding meer volgen behalen meestal geen startkwalificatie meer. Van deze jongeren heeft 63% een startkwalificatie. Dit is veel minder dan gemiddeld in (83%). Bruto arbeidsparticipatie De werkzame en werkloze jongeren samen vormen de beroepsbevolking. De beroepsbevolking bestaat uit mensen die 12 uur per week werken of willen werken (groepen 2 tot en met 5 in tabel 2). De beroepsbevolking uitgedrukt als percentage van de totale bevolking is de bruto participatie. Begin 2014 behoort 50% van de jongeren uit tot de beroepsbevolking. Dit is iets minder dan gemiddeld in (56%). Jongeren uit met startkwalificatie behoren vaker tot de beroepsbevolking dan jongeren zonder startkwalificatie. Een opvallend verschil met het se gemiddelde is dat jonge vrouwen, hoogopgeleide jongeren en jongeren met een Nederlandse herkomst uit minder vaak dan gemiddeld in tot de beroepsbevolking behoren. Werkzame jongeren Ongeveer een derde (31%) van de jongeren in is aan het werk voor minimaal 12 uur per week. Dit zijn in totaal ongeveer jongeren (groepen 2 en 3 in tabel 2). Jongeren uit werken minder vaak dan gemiddeld in, van alle se jongeren was begin % aan het werk. Jongeren uit werken vooral in de detailhandel (21%), de gezondheids- en welzijnssector (18%) en de horeca (12%). Ten opzichte van alle se jongeren werken de jongeren uit relatief vaak in de detailhandel. Van de werkende jongeren werkt 49% 12 tot en met 24 uur per week, dit zijn vooral jongeren die een opleiding combineren met een baan. Achttien procent van de jongeren werkt 25 tot en met 32 uur, 27% werkt 33 tot en met 40 uur en 8% werkt Figuur 13 Werkende jongeren en naar aantal uren werk per week, gemiddelde met startkwalificatie, hoog met startkwalificatie, middelbaar zonder startkwalificatie met startkwalificatie, hoog met startkwalificatie, middelbaar zonder startkwalificatie autochtone mers mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst autochtone mers mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst jaar jaar jaar jaar jonge vrouwen jonge mannen jonge vrouwen jonge mannen totaal totaal % % uur uur 33 uur of meer 41 uur of meer sterk wisselend

7 Tabel 14 Gemiddeld persoonlijk inkomen, , en jonge mannen jonge vrouwen autochtoon niet-westers allochtoon totaal aantal jongeren met heel jaar inkomen meer dan gemiddeld in (39%). Het gemiddeld inkomen van jongeren uit was in , dit is minder dan gemiddeld in ( ). Dit verschil is terug te zien bij zowel jongens als meisjes en bij zowel jongeren van Nederlandse afkomst als jongeren van nietwesterse afkomst. Werkloze en niet actieve jongeren 7 41 uur of meer. Acht procent van de jongeren uit werkt een sterk wisselend aantal uren per week. Jongeren uit werken gemiddeld minder vaak 41 uur of meer dan jongeren in heel. Meisjes uit werken veel minder uur per week dan jongens, dit verschil is in veel groter dan gemiddeld in de stad. Werkende meisjes werken vaak uur, jongens werken vaker 33 uur of meer. Er zijn twee groepen werkende jongeren te onderscheiden: jongeren die naast hun opleiding een baan hebben van minimaal 12 uur per week en jongeren die werken en geen opleiding meer volgen. De tweede groep is in het grootst. Beide groepen zijn kleiner dan gemiddeld in (zie tabel 1). Inkomen jongeren lager dan gemiddeld Vijfenveertig procent van de jongeren uit heeft in 2011 een heel jaar inkomen ontvangen, dit zijn in totaal ruim jongeren. Dit is In tabel 2 van deze fact sheet staan drie groepen minder actieve jongeren: werkloze onderwijsvolgende jongeren, werkloze niet onderwijsvolgende jongeren en overige niet actieve jongeren. Daarnaast zijn er de jongeren die geregistreerd staan als werkloze. Deze groep overlapt deels met de eerder genoemde groepen. Zevenendertig procent werkloos Zoals eerder al beschreven werd, behoort 37% van de jongeren uit tot de werkloze beroepsbevolking, dit komt neer op ongeveer jongeren. Deze jongeren zoeken wel actief naar een baan maar kunnen die nu niet vinden. Jongeren in zijn veel vaker dan gemiddeld in de stad (24%) werkloos. Niet overal in het stadsdeel is de jeugdwerkloosheid even hoog, maar ook wanneer gekeken wordt naar de gebieden binnen het stadsdeel dan valt op dat in alle drie de gebieden de jeugdwerkloosheid bovengemiddeld is. In Bijlmer Centrum is de jeugdwerkloosheid het hoogst (51%), in Gaasperdam/Driemond het laagst (27%) en Bijlmer Oost zit daartussenin (33%). Figuur 15 Werkloze beroepsbevolking jongeren 15 tot 27 jaar naar gebied, 2014 stadsdeel gebied 24% 31% 20% 18% 21% 22% werkloze beroepsbevolking = 24% boven gemiddeld gemiddeld onder gemiddeld 37% Bron: CBS, bewerking O+S, en O+S

8 8 Tabel 16 Werkloze beroepsbevolking jaar naar voornaamste activiteit, en 2014 (procenten) Ruim helft werkloze jongeren volgt opleiding Niet alle werkloze jongeren zitten zonder onderwijsvolgende jongeren dagbesteding thuis. De werkloze jongeren zijn te verdelen in twee groepen: de ene groep (64% van alle werklozen) is werkloos en volgt niet-onderwijsvolgende jongeren een opleiding. De andere groep (36% van alle totaal werklozen) is werkloos maar volgt geen opleiding. Van de onderwijsvolgende jongeren is begin Figuur 17 Aandeel werkloze jongeren in de beroepsbevolking, en, 2014 (procenten) jonge vrouwen 32 jonge mannen jaar jaar autochtone mers mers van westerse herkomst mers van niet-westerse herkomst met startkwalificatie, hoog met startkwalificatie, middelbaar zonder startkwalificatie Gaasperdam/Driemond Bijlmer Oost Bijmer Centrum totaal % Figuur 18 Geregistreerde werkloze jongeren in totale populatie, en, 1 januari 2014 (procenten) jonge vrouwen 5,9 3,6 jonge mannen 5,4 4, jaar 11,4 6, jaar 2,4 1,9 autochtone mers 6,4 3,9 mers van westerse herkomst 3,1 1,9 mers van niet-westerse herkomst 5,7 4,3 Gaasperdam/Driemond 4,9 Bijmer Oost 5,4 Bijmer Centrum 5,5 totaal 5,2 3, % Bron: UWV en DWI, bewerking O+S % werkloos ( 33%), van de niet onderwijsvolgende jongeren is 25% werkloos ( 16%). Jongeren zonder startkwalificatie zijn vaker werkloos dan jongeren met startkwalificatie en van de jongeren met een startkwalificatie zijn de jongeren met een middelbare opleiding vaker werkloos dan de jongeren met en hoge opleiding. Dit geldt voor de hele stad, maar jongeren in zonder startkwalificatie zijn veel vaker (54%) werkloos dan het gemiddelde in voor deze groep (44%). Jongeren van jaar zijn vaker werkloos dan 23-plussers. Ook dit geldt voor de hele stad, alleen het aandeel werkloze jarigen ligt in veel hoger dan gemiddeld (56% vs. 36%), terwijl het aandeel werkloze jarigen rond het gemiddelde ligt (19% vs. 16%). Jongens uit zijn vaker dan meisjes werkloos, terwijl er gemiddeld in geen verschil is tussen jongens en meisjes. Voor elke onderzochte groep geldt dat er in meer werkloze jongeren zijn dan gemiddeld in.

9 Geregistreerde werkloosheid Naast de werkloze beroepsbevolking is er ook nog een andere maat om te kijken naar jeugdwerkloosheid, namelijk het aantal jongeren dat geregistreerd staat als werkzoekende bij UWV of bij het Jongerenloket van de Dienst Werk en Inkomen (DWI). In januari 2014 stonden bijna 800 jongeren uit geregistreerd bij UWV, Tabel 19 Instroom en uitstroom jongeren jaar bij DWI, en, 2014 abs. instroom uitstroom saldo procenten uitstroom aandeel positieve uitstroom aandeel neutrale uitstroom aandeel negatieve uitstroom 8 8 totaal Tabel 20 Jongeren WWB-uitkeringen naar trede, en, 2014 Bijlmer Bijlmer Gaasperdam/ Centrum Oost Driemond Trede Trede Trede Trede Trede onbekend totaal Tabel 21 Jongeren met Wajong-uitkering, en, 2014 (aantallen en procenten) abs. % abs. % jonge mannen 290 4, ,9 jonge vrouwen 210 3, , jaar 260 3, , jaar 240 4, ,8 mers van niet-westerse herkomst 360 5, ,8 mers van westerse herkomst 30 2, ,0 autochtone mers 110 1, ,7 totaal 500 3, ,3 bij DWI of bij beide instanties. Dit komt neer op 5,2%. Dit is meer dan gemiddeld in, van alle se jongeren stond op dat moment 3,8% geregistreerd als werkloze. Van de jonge mannen uit staat 5,4% geregistreerd als werkloze, van de jonge vrouwen 5,9%. Drieëntwintigplussers staan zowel in als in heel vaker geregistreerd als werkloze dan jarigen. De jongste groep heeft dan ook vaak geen recht op een uitkering waardoor zij zich niet snel inschrijven als werkzoekende. In staan jarigen wel veel vaker ingeschreven als werkzoekende (11,4%) dan gemiddeld in (6,2%). In- en uitstroom bij DWI In 2014 stroomden er 474 jongeren in bij DWI in en er stroomden 720 jongeren uit. Er is dus sprake van uitstroomoverschot, dit geldt ook voor als geheel. Er is in wel minder vaak dan gemiddeld in sprake van positieve uitstroom (31% tegenover 40%). Positieve uitstroom betekent uitstroom naar werk of school. Net als gemiddeld in is 8% van de jongeren uitgestroomd omdat zij niet meewerken aan een traject, dit wordt negatieve uitstroom genoemd. Tot slot is er relatief vaak sprake van neutrale uitstroom in (62%). Dit zijn jongeren die om andere redenen uitstromen (bijvoorbeeld een verhuizing, maar ook jongeren die 27 worden en daarom niet langer meetellen als jongere). Jongeren die bij DWI instromen worden ingedeeld in treden die hun afstand tot de arbeidsmarkt weergeven. Trede 1 impliceert een grote afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl jongeren in trede 4 vrijwel direct zonder begeleiding aan de slag kunnen. Trede 5 wordt gebruikt voor jongeren die gedeeltelijk aan het werk zijn. Zestien procent van de jongeren uit is ingedeeld in trede 1, 13% in trede 4. Dit komt overeen met het gemiddelde in. Wajong Er zijn in ongeveer 500 arbeidsongeschikte jongeren die een Wajong-uitkering ontvangen, dat is 3,3% van alle jongeren in. Van alle se jongeren heeft 2,3% een Wajong-uitkering. Vooral jongeren tussen de 23 en 26 jaar (5%) en mers van niet-westerse herkomst (6%) ontvangen relatief veel een Wajong-uitkering. 9

10 10 Tabel 22 Jongeren naar voornaamste activiteit, en 2014 (aantal en procenten) abs. % abs. % 1 in opleiding , ,3 2 in opleiding en aan het werk , ,4 3 aan het werk en niet in opleiding , ,1 4 werkloos en in opleiding , ,2 5a werkloos, niet geregistreerd als werkloze 600 3, ,2 5b werkloos en geregistreerd als werkloze 400 3, ,0 4+5 werkloze beroepsbevolking , ,4 geregistreerd werkloos 400 2, ,8 wajong-uitkering 500 3, ,3 vsv-met begeleiding 550 3, ,4 vsv-begeleiding niet mogelijk of niet wenselijk 200 1, ,2 overig niet werkloos, niet geregistreerd als werkloze 200 1, ,2 6 niet in opleiding en niet werkend , ,9 totaal Overige jongeren De jongeren die niet werken, geen opleiding volgen maar ook niet werkloos zijn kunnen nader in beeld worden gebracht op basis van de kenmerken: geregistreerd als werkloze bij DWI of UWV, geregistreerd staan als voortijdig schoolverlater en het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ongeveer 12% van alle jongeren uit (1.850 jongeren) heeft geen baan en volgt geen opleiding en is ook niet actief op zoek naar een baan. De gemeente kent en ondersteunt jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. Jongeren met een startkwalificatie en jongeren van 23 jaar en ouder zijn alleen bij de gemeente bekend als zij zichzelf voor ondersteuning melden bij het Jongerenloket of als zij als werkzoekende staan ingeschreven bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die arbeidsongeschikt zijn en een wajong-uitkering ontvangen of voortijdig schoolverlater zijn. Van de ongeveer jongeren die tot de overige groep behoren staan er 400 geregistreerd als werkloze (DWI of UWV 2,6%), 500 ontvangen een wajong-uitkering (3,3%), 550 zijn voortijdig schoolverlater met begeleiding en 200 zijn voortijdig schoolverlater zonder begeleiding omdat dat (nog) niet mogelijk is of niet gewenst is. Er blijven dan nog 200 jongeren over waarvan we niet weten wat ze doen (1,3%). Voor weten we niet specifiek wat deze jongeren doen, maar uit analyses voor heel blijkt dat het erop lijkt dat deze jongeren wel een baan willen, maar daar niet actief naar zoeken. Helemaal ontmoedigd zijn ze niet, want de meesten verwachten toch binnen een half jaar werk te vinden. Andere jongeren combineren een kleine baan (minder dan 12 uur) met een parttime opleiding en vallen daardoor niet in de groepen in opleiding of aan het werk omdat deze groepen in deze fact sheet gedefinieerd zijn als respectievelijk fulltime opleidingen en banen van meer dan 12 uur per week. Een kleine groep jonge vrouwen, werkt of studeert niet omdat zij zorgen voor hun kind(eren).

11 Twee definities van werkloosheid 11 Er zijn grofweg twee gangbare definities van (jeugd)werkloosheid. Ten eerste is er de werkloze beroepsbevolking en ten tweede is er de registratie van niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn deels gescheiden en deels overlappende groepen. Beide definities zijn jaren lang voor verschillende doeleinden gebruikt, er is niet een allesomvattende maat. Op dit moment is de werkloze beroepsbevolking de meest gehanteerde maat. Werkloze beroepsbevolking Onder de werkloze beroepsbevolking wordt verstaan: mensen zonder werk in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar die actief zoeken naar een baan van minimaal 12 uur per week. De werkloze beroepsbevolking wordt standaard gepresenteerd als percentage van de beroepsbevolking, en dus niet als percentage van de gehele bevolking. De beroepsbevolking bestaat uit de werkende bevolking en de werkloze beroepsbevolking samen. In behoren jongeren tot de werkloze beroepsbevolking (blauw in de figuur). Geregistreerde werkloosheid De geregistreerde werkloosheid bestaat in deze fact sheet uit de mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan en zich hebben geregistreerd bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de mensen die een WWB-uitkering ontvangen via DWI. Januari 2014 staan er 800 jongeren geregistreerd (grijs in de figuur). Deze definitie wijkt af van de landelijke definitie, daarin worden alleen niet werkende werkzoekenden geregistreerd bij het UWV gebruikt. Afgelopen jaar is gebleken dat de registratie van niet-werkende werkzoekenden niet optimaal is. Deze cijfers worden door O+S bijna niet meer gebruikt. In dit onderzoek worden ze toch gebruikt in verband met de vergelijkbaarheid met de voorgaande monitor en omdat de problemen met de registratie minder gelden voor jongeren (die stonden toch al weinig geregistreerd). Figuur 23 Schematisch overzicht van de relatie tussen de werkloze beroepsbevolking enerzijds en de geregistreerde werkloosheid anderzijds, 2014 Werkloze beroepsbevolking jongeren (18,5% van alle jongeren) Overlap 400 (3,0%) Geregistreerde werkloosheid 800 jongeren (5,3% van alle jongeren) Werklozen die niet geregistreerd staan Werklozen die wel geregistreerd staan Geregistreerde werklozen die niet tot de beroepsbevolking behoren Verschillen tussen definities Er zijn meer jongeren die tot de werkloze beroepsbevolking behoren dan dat er jongeren zijn die ingeschreven staan als werkzoekende. Dit komt doordat veel werkloze jongeren geen recht hebben op een uitkering en zich daarom niet inschrijven als werkzoekende. In bestaat de werkloze beroepsbevolking uit jongeren. Op 1 januari 2014 stonden er 800 jongeren geregistreerd bij het UWV of bij DWI. Er zijn 400 jongeren die tot beide groepen behoren.

12 12 Noten 1 De werk en werkloosheidscijfers in deze fact sheet hebben betrekking op 470 enquêtes die verzameld zijn onder jongeren in in de periode september april Voor de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid met de gehele stad wordt er naar verwezen als Om tot de zes groepen jongeren te komen zijn verschillende gegevensbronnen gecombineerd. Er is gekeken naar bevolkingscijfers (GBA januari 2014), onderwijscijfers (CBS, schooljaar 2012/ 13 + DMO, VO 2013/ 14), inkomenscijfers (CBS 2011), werk- en werkloosheidscijfers (O+S enquête onder 470 jongeren uit, september april 2014) en uitkeringscijfers (DWI, UWV en CBS, januari 2014). Deze fact sheet beschrijft daarmee cijfers per 1 januari Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2 of een havo/vwo diploma. Een vmbo-diploma geldt niet als startkwalificatie. 4 Dit zijn de meest recente beschikbare inkomensgegevens. De cijfers komen vanwege controles en bewerkingen altijd pas enkele jaren na het betreffende jaar beschikbaar. Colofon Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) Oudezijds Voorburgwal GL Telefoon algemeen@os.amsterdam.nl Auteurs: drs. Idske de Jong en Anne Huijzer MSc Opdrachtgever: Stadsdeel

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Oost Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in bijna 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). De meeste jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014

jeugdwerkloosheid Zuid Definities Fact sheet augustus 2014 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 In wonen 21.500 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan, maar de laatste jaren zijn

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt

Noordse jongeren op de arbeidsmarkt 1 se jongeren op de arbeidsmarkt Factsheet september 2014 In wonen bijna 14.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar. Met veel jongeren gaat het goed op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Zij zijn kansrijk

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017

Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2017 Gemeente Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 201 Factsheet maart 201 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald ten opzichte van 201. Van de.000 Amsterdamse

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012

Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 Achtergronddocument bij fact sheet Jeugdwerkloosheid 2012 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 12243 Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 10421

Nadere informatie

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014

Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 Achtergronddocument bij fact sheet jeugdwerkloosheid 2014 In opdracht van: DWI en DMO Projectnummer: 13179 Fotograaf Edwin van Eis (2008) Idske de Jong Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Amsterdam

Jeugdwerkloosheid Amsterdam Jeugdwerkloosheid Amsterdam 201-201 Factsheet maart 201 De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam fors ingezet op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Nu de aanpak jeugdwerkloosheid is afgelopen

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: (( Idske de Jong Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal, Postbus.0, AR Amsterdam

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid 2010

Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Monitor jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt definitief Projectnummer: 11066 In opdracht van: DMO en DWI drs. Idske de Jong drs. Carine van Oosteren Oudezijds

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Werkloosheid 50-plussers

Werkloosheid 50-plussers Gemeente Amsterdam Werkloosheid 50-plussers Amsterdam, 2017 Factsheet maart 2018 Er zijn ruim 150.000 Amsterdammers in de leeftijd van 50 tot en met 64 jaar. Hiervan is 64% aan het werk. Ongeveer 6.200

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Monitor jeugdwerkloosheid over. Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid. Onderzoek, Informatie en Statistiek Monitor jeugdwerkloosheid over Achtergrondrapportage bij de factsheet Jeugdwerkloosheid In opdracht van: WPI en OJZ Projectnummer: ()* Idske de Jong Francien Meester Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld 2013

Jongeren buiten beeld 2013 Paper Jongeren buiten beeld 2013 November 2015 CBS Centrum voor Beleidsstatistiek 2014 1 Inhoud 1. Aanleiding en afbakening 3 2. Omvang van de groep jongeren buiten beeld 4 3. Jongeren buiten beeld verder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV. 17 maart 2011 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks in een gezamenlijk

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Meerdere keren zonder werk

Meerdere keren zonder werk Meerdere keren zonder werk Antoinette van Poeijer Ontvangers van een - of bijstandsuikering en ers worden gestimuleerd (weer) aan de slag te gaan. In veel gevallen is dat succesvol. Er zijn echter ook

Nadere informatie

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB

Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011. Vinodh Lalta, CBS-CvB Jongeren in Rotterdam en Nederland, 2007 en 2011 Vinodh Lalta, CBS-CvB Centrum voor Beleidsstatistiek Commerciële afdeling van het CBS Maakt zelf geen statistieken, maar combineert en koppelt bestaande

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school

Minder jongeren zonder startkwalificatie van school Minder jongeren zonder startkwalificatie van school 09 Aantal voortijdig schoolverlaters gedaald Lissabondoelstelling om voortijdig schoolverlaten terug te dringen bijna gehaald Meer mannen dan vrouwen

Nadere informatie

Notitie Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd

Notitie Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd Notitie a Aansluiting vanuit het onderwijs op de arbeidsmarkt van jongens en meisjes met een diploma gehaald op het mbo bol-voltijd of ho voltijd Juli 2014 Nelet Kuipers, team Onderwijs SQS 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Herintreders op de arbeidsmarkt

Herintreders op de arbeidsmarkt Herintreders op de arbeidsmarkt Sabine Lucassen Voor veel herintreders is het lang dat ze voor het laatst gewerkt hebben. Herintreders zijn vaak vrouwen in de leeftijd van 35 44 jaar en laag of middelbaar

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-013 17 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald Minder sterke daling werkloosheid niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011

Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 Beroepsbevolking Amsterdam, 2011 De beroepsbevolking in cijfers Project: 11017 Nienke Nottelman Idske de Jong Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9544 Fax

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2007

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 2e kwartaal 2007 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 2e kwartaal 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen

Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen iets afgenomen Mei 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 465.000 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Aantal jonge werkzoekenden met 5,6 procent afgenomen - Vooral daling werkzoekenden met korte

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30.

November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) met ruim 30. November 2012 WW-uitkeringen bijna verdubbeld sinds begin crisis eind 2008-322.300 lopende WW-uitkeringen, 4 procent meer dan in ober - Veel meer uitkeringen voor jongeren (+13,4%) - Sterkste toename sectoren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

BIJLAGEN. Jaarrapport integratie 2013

BIJLAGEN. Jaarrapport integratie 2013 Jaarrapport integratie 2013 Willem Huijnk Mérove Gijsberts Jaco Dagevos BIJLAGEN Bijlage bij hoofdstuk 2... 2 Bijlage bij hoofdstuk 3... 8 Bijlage bij hoofdstuk 4... 11 Bijlage bij hoofdstuk 5... 14 Bijlage

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Horeca

Februari 2010. Brancheschets Horeca Februari 2010 Brancheschets Horeca Brancheschets Horeca Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis & Niek Veeken 10-2-2010 Landelijk Bedrijfsadviseur Horeca Patricia Oosthof

Nadere informatie

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren

Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Bijlage 1 Ontwikkeling arbeidsmarktpositie jongeren Definities jongeren 1. De doelgroep jongeren van de PDTFJ betreft jongeren van 15 t/m 22 buiten het volledig dagonderwijs. Arbeidsmarktcijfers over deze

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Achtergrondrapportage bij de Arbeidsmarktmonitor Amsterdam

Achtergrondrapportage bij de Arbeidsmarktmonitor Amsterdam Achtergrondrapportage bij de Arbeidsmarktmonitor Amsterdam In opdracht van: Economische Zaken Amsterdam Projectnummer: 13183 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in

Voortijdig schoolverlaten 0c het voortgezet et onderwijs in e088 Voortijdig schoolverlaten 0c olverlaten vanuit het voortgezet et onderwijs in Nederland en 21 gemeenten naar herkomstgroepering en geslacht Antilianen- Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970

CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 CBS-berichten: Veranderingen in de arbeidsparticipatie in Nederland sinds 1970 Lian Kösters, Paul den Boer en Bob Lodder* Inleiding In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland tussen 1970

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens

Bijlage B3. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Ans Merens Bijlage B3 Eerste treden op de arbeidsmarkt Ans Merens Inhoud Figuur B3.1... 3 Figuur B3.2... 4 Tabel B3.1... 5 Figuur B3.3... 6 Figuur B3.4... 6 Figuur B3.5... 7 Tabel B3.2... 8 Figuur B3.6... 9 Figuur

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Toelichting bij _Arbeidsmarktaanbod_studierichting_onderwijssoort_regio.csv

Toelichting bij _Arbeidsmarktaanbod_studierichting_onderwijssoort_regio.csv Migratieachtergrond van uitgestroomde studenten naar regio, onderwijssoort en studierichting Uitstroom na studiejaar 2016/ 17 pilot Barometer culturele diversiteit CBS Januari 2019 Vragen over deze publicatie

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP)

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort

Voortijdig schoolverlaters 0c van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort 08 Voortijdig schoolverlaters 0c olverlaters verdacht van misdrijf in Nederland, naar woongemeente ente (G4) en schoolsoort Toelichting bij geleverde everde maatwerktabellen De maatwerktabel bevat gegevens

Nadere informatie