MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009"

Transcriptie

1 MONITOR AMSTELVEENSE ECONOMIE december 2009

2 In deze bijlage treft de lezer de eerste versie van de economische monitor van de gemeente Amstelveen. In de tabellen worden de ontwikkelingen van de kerngegevens in de tijd weergegeven. Daar waar mogelijk zijn ook vergelijkingen met de regio toegevoegd. De focus ligt op de economische ontwikkeling. Cijfers over bijvoorbeeld uitkeringen zijn samengesteld tot totalen, want het gaat om de trend van de economische ontwikkeling en niet om de exacte aantallen van typen uitkering. Niet alle gegevens die wenselijk zijn om te weten zijn beschikbaar. Zo moeten samengestelde cijfers over 2009 voor de Metropoolregio nog worden gemaakt op het moment van het schrijven van deze bijlage (oktober/november 2009). 1. Vestigingen en werkzame personen (tabellen 1.1 tot en met 1.3) Per 1 januari 2009 zijn er bedrijfsvestigingen, t.o.v vorig jaar. De stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door het toegenomen aantal vestigingen in de zakelijke dienstverlening (+161). Het aantal ZZP-ers 1 is gedurende 2008 met 273 toegenomen en vertoont vergeleken met andere jaren een enorme stijging. Per 1 januari 2009 zijn er arbeidsplaatsen, t.o.v op 1 januari Amstelveen doet het dit jaar wat minder in (het binnenhalen van vestigingen in) het segment groot (> 250 medewerkers). Tabel 1.1 Vestigingen van bedrijven en instellingen naar bedrijfsklasse in Amstelveen per 1 januari Landbouw Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel/reparatie auto's, motorfietsen Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer, opslag en communicatie Financiële instellingen Verzekeringen en pensioenfondsen Activiteiten tbv financiële instellingen Verhuur/handel onroerend goed Verhuur roerende goederen Computerservice- en informatiebureaus Overige zakelijke dienstverlening Overheid, verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Belangen- en ideële organisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam 1 Zelfstandigen Zonder Personeel 1

3 Tabel 1.2 Werkzame personen in vestigingen van bedrijven en instellingen naar bedrijfsklasse in Amstelveen per 1 januari Landbouw Industrie Nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel/reparatie auto's, motorfietsen Groothandel Detailhandel Horeca Vervoer, opslag en communicatie Financiële instellingen Verzekeringen en pensioenfondsen Activiteiten tbv financiële instellingen Verhuur/handel onroerend goed Verhuur roerende goederen Computerservice- en informatiebureaus Overige zakelijke dienstverlening Overheid, verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Belangen- en ideële organisaties Cultuur, sport en recreatie Overige dienstverlening Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam Tabel 1.3 Vestigingen van bedrijven en instellingen naar grootteklasse werkzame personen in Amstelveen per 1 januari Grootteklasse of meer Totaal Bron: Activiteitenregister Regio Amsterdam Gekeken naar sectoren valt een aantal zaken op. Er is een aantal sectoren die een stijging van vestigingen laat zien, een aantal die een stijging van arbeidsplaatsen laat zien, en omgekeerd. Ofwel: er is geen algemeen beeld ten aanzien van de hele economie. Opvallend is dat het aantal arbeidsplaatsen in banken, verzekeringen, andere financiële instellingen, zakelijke dienstverlening en ICT is toegenomen in het begin van de recessietijd; het aantal vestigingen in veel van deze sectoren juist niet. Terwijl het onderwijs een stijging van vestigingen en arbeidsplaatsen vertoont, vertoont de zorg alleen een stijging van aantal vestigingen maar onverwacht een daling van de arbeidsplaatsen. De sector overheid blijft op beide fronten nagenoeg gelijk. De stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de detailhandel is ook opmerkelijk te noemen in deze tijden. Naast de sector zorg daalt het aantal arbeidsplaatsen in de onroerend goed, opslag/vervoer/communicatie, landbouw en groothandel (cf. het landelijke beeld in deze sectoren). 2

4 2. Starters (tabellen 2.1 en 2.1) Het aantal starters in Amstelveen is tot en met de zomer van 2009 niet ingrijpend gedaald. Gekeken naar het aantal per eerste half jaar in de jaren 2004 tot en met 2009 is alleen het aantal starters in het eerste half jaar in 2008 groter geweest dan (in dat van) In de zomer van 2009 is het aantal opgestarte bedrijven vrij laag, maar september laat weer een stijging zien. Doorgetrokken naar heel 2010 lijkt het erop dat het aantal starters in lijn ligt met vorig jaar en zelfs boven die van eerdere jaren. Mogelijk dat een negatieve invloed van de marktsituatie door de recessie op het aantal starters teniet wordt gedaan door een positieve die voortkomt uit het aantal (hoog opgeleide) mensen dat zonder baan komt te zitten en een eigen bedrijf starten (bijv. aan huis als ZZP ers). Het aantal arbeidsplaatsen bij de starters is relatief laag in vergelijking met voorgaande 3 jaren. Tabel 2.1 Het aantal starters in Amstelveen per maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober November December Totaal Prognose 479 Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam Tabel 2.2 Het aantal arbeidsplaatsen bij starters in Amstelveen per maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal Prognose 588 Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam 3. Faillissementen (tabellen 3.1 en 3.2) Om onverklaarbare reden is het aantal faillissementen in augustus 2008 heel hoog. Doordat faillissementen door de rechtbank worden uitgesproken, komen cijfers hierover met enige vertraging tot stand. Er kan aan de cijfers geen crisis worden afgelezen want het aantal faillissementen in de eerste helft van 2009 is lager dan in de eerste helft van de jaren 2004 tot en met

5 In de regio Amstelland en Meerlanden is wel een aanzienlijke stijging te zien. 2 Zo is bijvoorbeeld het aantal faillissementen tot en met september 27% hoger dan vorig jaar; in Amstelveen is het aantal faillissementen zelfs iets gedaald. Ook ten opzichte van Amsterdam heeft Amstelveen relatief weinig faillissementen. In Amstelveen is 0,15% van het totaal aantal vestigingen failliet gegaan, in Amsterdam is dit 0,20%. 3 Veruit de meeste faillissementen in Amstelveen vielen in de financiële dienstverlening, op afstand gevolgd door de sectoren; landbouw, groothandel, detailhandel, transport en zakelijke dienstverlening. Het aantal betrokken arbeidsplaatsen bij faillissementen is in de financiële dienstverlening maar ook in de detailhandel beduidend hoger t.o.v. de overige sectoren. In Amstelveen is 0,08% van het totaal aantal arbeidsplaatsen verdwenen door faillissementen, terwijl dit in Amsterdam 0,34% is. In Amsterdam is het aantal arbeidsplaatsen dat verloren is gegaan door faillissementen in het derde kwartaal al bijna een verdubbeling t.o.v. heel vorig jaar, van 840 naar In Amstelveen is een dergelijke trend niet te zien. Tabel 3.1 Het aantal faillissementen per jaar in Amstelveen per maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Prognose 13 Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam Tabel 3.2 Het aantal bij faillissementen betrokken arbeidsplaatsen in Amstelveen per maand januari februari maart april mei juni juli augustus * 9 september oktober november december Totaal Prognose 45 Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam 2 Amstelland en Meerlanden, kwartaal en jaaroverzicht, KvK 3 Kwartaalrapportage OS Amsterdam. 4

6 4. Opgeheven vestigingen (tabellen 4.1 en 4.2) Het aantal opgeheven vestigingen 4 is in de eerste 9 maanden van 2009 met 12% toegenomen ten opzichte van Dit is hoger dan de toename van 5% in Amsterdam. Ook in vergelijking met de jaren 2004 tot en met 2008 is een flinke stijging waar te nemen in Amstelveen. Sectoren waarin opvallend veel opheffingen plaatsvonden, zijn; de zakelijke dienstverlening en de financiële dienstverlening 5 gevolgd door de detailhandel. Opvallend is vooral het aantal hiermee gemoeide arbeidsplaatsen. Dit schommelt wat door de jaren heen, maar zal dit jaar een stuk hoger uitkomen dan ooit tevoren (zie tabel 4.2). Arbeidsintensieve vestigingen of bedrijven hebben mogelijk zwaardere tijden. Het relatieve verlies aan arbeidsplaatsen door opheffing van vestigingen blijft in Amstelveen met 2% lager dan Amsterdam, waar 2,7% van het totale aantal arbeidsplaatsen verloren is gegaan door opheffingen. Tabel 4.1 Het aantal opgeheven vestigingen per jaar in Amstelveen per maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Prognose 523 Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam Tabel 4.2 Aantal bij opgeheven vestigingen betrokken arbeidsplaatsen in Amstelveen p.m. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal Prognose Opheffingen is inclusief faillissementen, maar exclusief verhuizingen en overnames. 5 Tabel 1.1. bevestigt dat voor financiële instellingen en verzekeringswezen deze opheffingen ook tot daling van het aantal vestigingen heeft geleid doch door schaalvergroting heeft dat bij financiële instellingen kennelijk niet tot banenverlies geleid (zie tabel 1.2). Voor de overige zakelijke dienstverlening geldt dat het aantal nieuwe vestigingen veel groter is dan het aantal opheffingen en deze bedrijfstak vertoont dan ook per saldo een sterke groei van aantal vestigingen en arbeidsplaatsen (zie tabellen 1.1 en 1.2). Bron: Kamer van Koophandel Amsterdam 5

7 5. Aanbod kantoorruimte (tabel 5) Het aanbod van kantoorruimte is in Amstelveen traditioneel laag te noemen. Het op de markt komen van het KPMG kantoor vertekent deze cijfers enigszins, omdat dit een groot gebouw is in een niet al te grote markt. Het toegenomen aanbod dat hier een gevolg van is, staat los van de recessie. Daarbuiten is het aanbod ook toegenomen maar nog steeds is het relatieve aanbod van kantoorruimte in Amstelveen gemiddeld (voor de regio en in vergelijking met Amsterdam). Tabel 5 Aanbod en prijs kantoorruimte in m2 1-jun jun aug sep mei nov-09 aantal m2 aangeboden * 97643* * min. huurprijs m max. huurprijs m * inclusief KPMG m2 Bron: Onderzoek Accountmanagement Economische Zaken 6. Bevolking naar land van nationaliteit (tabel 6) Tabel 6 Bevolking naar land van nationaliteit, 1 januari Nederland België en Luxemburg Duitsland Frankrijk Groot Brittannië Ierland Italië en Malta Portugal Spanje Skandinavië Oostenrijk Zwitserland Griekenland en Cyprus Oost Europa Noord Amerika Suriname Overig Zuid en Midden Amerika India Japan China en Taiwan Overig Azië Afrika Oceanië Onbekend Totaal Aantal vreemdelingen

8 Percentage vreemdelingen 9,1% 9,4% 9,5% 10,3% 11,0% 11,9% Bron: Gemeentelijke Basisadministratie Het aantal buitenlandse inwoners in Amstelveen is 11,9% van de totale bevolking. 2,2% van de inwoners is per van Japanse afkomst. Dit aantal stijgt de laatste jaren licht. Sterke stijger was de groep uit India, nu 1,1% van de bevolking. De groep uit overig Azië is 1,6% groot. De Aziaten komen, zo is de veronderstelling, voornamelijk naar Amstelveen vanwege de zakelijk kansen die er liggen. Overigens groeit over de volle breedte, voor bijna 80 procent van het aantal landen/gebieden, het aantal inwoners. De groei van inwoners uit China, Duitsland en Verenigd-Koninkrijk zet bijvoorbeeld door. Ook het aantal Oost-Europeanen is aan het stijgen. 7. Gemeentelijke inkomsten toeristenbelasting (tabel 7) De inkomsten door de toeristenbelasting van de gemeente laten geen eenduidig beeld zien. Deze inkomsten zijn hier gekozen als graadmeter van het aantal overnachtingen. Aangezien het aantal hotels en kamers beperkt zijn, kunnen kleine dingen (bijvoorbeeld een verbouwing) al snel leiden tot een schommeling in de cijfers. Tabel 7 Gemeentelijke inkomsten afdracht toeristenbelasting door hotels (indicator van volume hotelovernachtingen) Toeristenbelasting Indexcijfers tarief toeristenbelasting 100,0 100,0 101,8 103,4 106,7 Indexcijfers werkelijke afdracht hotels 100,0 81,7 112,5 120,0 119,0 Indexcijfers afdracht bij gelijkblijvend tarief* 100,0 81,7 110,6 116,0 111,4 * is indicator voor volume hotelovernachtingen Bron: Gemeente Amstelveen/Financiën 8. Niet-werkende werkzoekenden (tabellen 8.1 en 8.2) Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW-ers) die bij UWV werkbedrijf staan ingeschreven stijgt, in absolute getallen lijkt de stijging vrij hoog (van januari 2009 tot oktober 2009 zijn er 282 personen bijgekomen). Ten opzichte van de totale beroepsbevolking is dit slechts 0,5% (van 2,8% naar 3,3%). Het percentage NWW-ers ligt in oktober 2009 op hetzelfde niveau als eind 2006/begin Ook in vergelijking met Amsterdam is het aantal NWW-ers laag. Als het aantal NWW-ers wordt gedeeld door het aantal jarigen (43.058; de potentiële beroepsbevolking) is de werkloosheid in 2009 opgelopen van 7% op 1 januari tot 7,8% op 1 september. Tot nu toe neemt de werkloosheid in Amsterdam gemiddeld met ongeveer een tiende procentpunt per maand toe. 6 De groep 40+ is verreweg de grootste. Het niveau ligt echter nog niet zo hoog als in januari De jeugdwerkloosheid (niet-werkende werkzoekenden onder de 23 jaar) is tussen 1 januari 2004 (het hoogtepunt) en 1 januari 2009 enorm gedaald met 80 procent. 6 Kwartaal rapportage economische crisis Amsterdam 7

9 Tabel 8.1 Aantallen NWW absoluut en percentage tov. beroepsbevolking per 1 januari per jaar Absoluut NWW tov. Absoluut NWW tov. Absoluut NWW tov. Absoluut NWW tov. Maand NWW * beroepsb. NWW beroepsb. NWW* beroepsb. NWW beroepsb. Januari ,3% ,7% ,8% Februari ,3% ,7% ,9% Maart ,2% ,6% ,9% April ,1% ,6% ,1% Mei ,0% ,5% ,0% Juni ,0% ,4% ,0% Juli ,0% ,4% ,1% Augustus ,0% ,5% ,1% September ,9% ,5% ,2% Oktober ,9% ,5% ,3% November ,8% ,5% December ,3% ,8% ,6% NWW staat voor niet werkende werkzoekenden. Dit zijn mensen die bij een vestiging van het UWV werkbedrijf actueel ingeschreven staan als werkzoekende zonder werk of werkzoekende die minder dan twaalf uur per week werkt met een inschrijfdatum en geen uitschrijfdatum. Zij dienen ingeschreven te staan in de regio waar zij woonachtig zijn. Bron: UWV Tabel 8.2 Niet-werkende werkzoekenden* naar leeftijdsklasse in Amstelveen (absolute aantallen, per 1 januari) Leeftijd < 23 jaar jaar > 40 jaar Totaal NWW staat voor niet werkende werkzoekenden. Dit zijn mensen die bij een vestiging van het UWV werkbedrijf actueel ingeschreven staan als werkzoekende zonder werk of werkzoekende die minder dan twaalf uur per week werkt met een inschrijfdatum en geen uitschrijfdatum. Zij dienen ingeschreven te staan in de regio waar zij woonachtig zijn. Bron: UWV 9. Wet Werk en Bijstand (tabel 9.1 en 9.2) In het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden vaker uitkeringen aangevraagd dan in voorgaande jaren. Het meest alarmerend is de dalende uitstroom naar betaalde arbeid, dit betekent dat men moeilijker aan een baan kan komen en men langer van de WWB gebruik zal moeten maken. Anders dan in 2006, 2007 en 2008 is bekeken tot en met november in 2009 de uitstroom lager dan de instroom. Tabel 9.1 Instroom/uitstroom WWB (Wet Werk en Bijstand) ontwikkelingen tot en met november * Instroom Uitstroom naar betaalde arbeid Totaal uitstroom * cijfers 2009 tot en met november Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen Het aantal zelfstandigen dat via de BBZ regeling een toekenning voor ondersteuning ontvangt is alleen al tot en met september ruim verdubbeld (zie tabel 9.2). De BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) wordt sinds 2008 vaker aangevraagd. Hoewel het in 2008 nog niet vaak tot toekenning kwam (vaak vonden aanvragers toch nog andere oplossingen of golden contra-indicaties als een partner met voldoende inkomen), zijn in 2009 tot en met medio oktober al 11 verstrekkingen toegekend (tegenover 7 in heel 2008). Het aantal informatieaanvragen bij de gemeente is ook sterk 8

10 toegenomen. Het betreft vooral ZZP ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) die een verzoek indienen voor deze regeling. Tabel 9.2 BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen) Aantal toekenningen * Voorheen 'Nieuwe algemene bijstandswet' Bron: Gemeente Amstelveen/Werk en Inkomen 10. WW-uitkeringen (tabel 10) Het aantal WW-uitkeringen nam tussen 31 december 2008 en 30 september 2009 met 48% toe in Amstelveen, na een lichte daling in Dit zal onherroepelijk gaan leiden tot een toename van het aantal WWB aanvragen. In vergelijking met de regio doet Amstelveen het goed. De groei van het aantal WW ers procentueel gezien ligt overal veel hoger. Tabel 10 Aantal uitkeringen in het kader van de Werkeloosheidwet (WW) per gemeente 31 januari december september 2009 Absoluut Indexcijfer Absoluut Indexcijfer Absoluut Indexcijfer Amstelveen ,4 Haarlemmermeer ,4 Abcoude ,2 Aalsmeer ,4 Amsterdam ,1 Ouder-Amstel ,0 Uithoorn ,6 Totaal ,5 Bron: UWV-FEZ-DHW (uit: stroomgegevens per maand) 9

Monitor Amstelveense Economie 2010

Monitor Amstelveense Economie 2010 Monitor Amstelveense Economie 2010 Staf, Statistiek & Onderzoek 2 december 2010 Inhoud 1. SAMENVATTING EN INLEIDING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS...5 4. FAILLISSEMENTEN...6

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2011

Monitor Amstelveense Economie 2011 Monitor Amstelveense Economie 2011 Staf, Onderzoek & Informatie 13 september 2011 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2012

Monitor Amstelveense Economie 2012 Monitor Amstelveense Economie 212 Staf, Onderzoek & Informatie 12 november 212 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen jaren.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen In november stijgt het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden. De invloed van het seizoen speelt daarbij

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013

Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 Werkgelegenheid in West- Friesland November 2013 1. Inleiding In het kader van de overeenkomst over de statistische dienstverlening houdt I&O Research voor de samenwerkende Westfriese gemeenten statistische

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, november 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, november 2017 Groei webwinkels zorgt voor nieuwe banen Ook in november daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland. Steeds meer mensen doen online

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die vanwege de resultaten van de Quick Scan wat later verschijnt dan gebruikelijk, worden de actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013

Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg update juni 2013 1. Inleiding In 2012 hebben Etil en Research voor Beleid in opdracht van de Provincie Limburg de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt onderzocht

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt zich positief

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt toe in

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013

Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2012 april 2013 Niet Werkende Werkzoekenden en jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio FoodValley april 2 april 213 Het aantal Niet Werkende Werkzoekenden 1 is vanaf januari 2 tot april 213 fors gestegen. In de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juni 2016 Verdere daling WW in Noord-Hollandse regio s In juni is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie