Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales"

Transcriptie

1 FOD Binnenlandse Zaken Arbeidsreglement - Deel arbeidstijd in de Noodoproepcentrales Vademecum 1

2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Lexicon De arbeidstijd a. Het begin en het einde van de week c. De maximale wekelijkse arbeidsduur De berekening van de gepresteerde uren a. De duur van de theoretische prestatie b. Overuren en negatief saldo c. Compensatierust voor de overuren d. e. f. Het opnemen van de compensatierust voor de overuren en de overdracht van overuren naar de volgende referentieperiode Dagelijkse uurroosters en organisatie van de dienst b. Duur van de prestaties De boeking van het vakantieverlof: c. De debetmogelijkheid e. De aflossing h. De rusttijd k. Opnemen van verlof Zendingen Vakantieverlof a. Het aantal dagen b. De omzetting van het aantal dagen in uren en minuten c. Het aanvragen van vakantieverlof e. De rechten en plichten

3 8. De feestdagen het vervangingsverlof a. De lijst met feestdagen c. De omzetting van het aantal dagen in uren en minuten Voorbeelden van de berekening van de duur van het vakantieverlof voor het jaar 2012: d. De compensatie van de gepresteerde feestdagen en de vervangingsdagen en de overdracht naar het volgende jaar Het omstandigheidsverlof en het uitzonderlijk verlof a. De boeking van het omstandigheidsverlof en van het uitzonderlijk verlof b. Het opnemen van het omstandigheidsverlof en het uitzonderlijk verlof Dienstvrijstelling(en) toegekend per omzendbrief of per beslissing van de Ministerraad of van de Minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld: de brugdagen , 12 en 13. Administratieve of sociale dienstvrijstelling, dienstvrijstelling om dienstredenen en dienstvrijstelling om gezondheidsredenen Het ziekteverlof a. De melding van het ziekteverlof b. Het opnemen van ziekteverlof zonder medisch attest c. De boeking van het ziekteverlof d. Het ziekteverlof op een feestdag De overgangsmaatregelen

4 Inleiding De betekenis van dit document is informatief en verklarend. Het doel ervan is om de principes in het arbeidsreglement deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales uit te leggen. Bijgevolg zal een wijziging van het arbeidsreglement deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales een aanpassing van dit vademecum met zich meebrengen. Dit vademecum is geen alleenstaand document. Het is nodig dit document samen te lezen met het arbeidstijdreglement van de noodoproepcentrales. Om dit te vergemakkelijken werd de nummering van de hoofdstukken in dit document parallel gehouden met de nummering van het arbeidstijdreglement. 4

5 Lexicon a. Operationele prestatie: enkel de prestaties inzake calltaking/dispatching die uitgevoerd worden binnen een noodoproepcentrale. b. Onvoorziene prestaties (4.f.): alle prestaties die niet voorzien waren in de dienstroosters met geplande prestaties. c. Opdracht: elke dienstprestatie uitgevoerd buiten de gewoonlijke arbeidsplaats. d. Jaarlijks vakantieverlof: verlof dat toegekend wordt conform artikel 10 van het koninklijk besluit van betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen. e. Vervangingsverlof: verlof dat toegekend wordt conform artikel 14 2 van het koninklijk besluit van betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen: «De ambtenaar is met verlof tijdens de periode van 27 december tot en met 31 december als compensatie voor de feestdagen bedoeld in 1 die samenvallen met een niet-werkdag». f. Brugdag: dienstvrijstelling toegekend bij ministeriële omzendbrief. g. Vervangend verlof: verlof dat toegekend wordt conform artikel 14 3 van het koninklijk besluit van betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen: «De ambtenaar die krachtens de arbeidstijdregeling die op hem van toepassing is, of ten gevolge van de behoeften van de dienst verplicht is te werken op één van de dagen bedoeld in 1 of gedurende de periode bedoeld in 2, bekomt vervangende verlofdagen die kunnen genomen worden onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof». Dit verlof heeft betrekking op: 1. De vervanging van de feestdagen bedoeld in artikel 14 1 van het koninklijk besluit van betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen 2. De vervanging van de vervangende dagen bedoeld in artikel 14 2 van het koninklijk besluit van betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen 3. De vervanging van de dienstvrijstellingen die toegekend worden bij ministeriële omzendbrief (brugdagen) 4. De vervanging van de dagen bedoeld in 1, 2 en 3 hierboven als ze effectief gepresteerd zijn. 5

6 3. De arbeidstijd 3. a. Het begin en het einde van de week De week begint op maandag om 00 :00. De week eindigt dus op de volgende zondag om middernacht. 3. c. De maximale wekelijkse arbeidsduur De wekelijkse arbeidsgrens van 50 :00 wordt berekend zonder rekening te houden met de definitie van het begin en het einde van de week, maar er wordt wel rekening gehouden met het begrip van de 7 opeenvolgende kalenderdagen. Deze grens geldt zowel voor de planning als voor de dagelijkse uitvoering van de dienst (vervanging van een afwezigheid wegens ziekte, omwisseling van diensten tussen twee personeelsleden, enz.), uitgezonderd de gevallen voorzien door de wet, namelijk: bij een ramp of bij een dreigende ramp bij infrastructuurwerken. Voorbeeld: Een personeelslid heeft gewerkt: woensdag 13 van 07 :00 tot 19 :00 = 12 uur donderdag 14 van 19 :00 tot 00 :00 = 5 uur vrijdag 15 van 00 :00 tot 07 :00 = 7 uur zaterdag 16 van 07 :00 tot 19 :00 = 12 uur zondag 17 van 19 :00 tot 00 :00 = 5 uur maandag 18 van 00 :00 tot 09 :00 = 9 uur (+ 2 uur omdat de aflossing niet op tijd aangekomen is). Op maandag 18 om 09 :00 telt het personeelslid dus 50 :00 gepresteerd sinds woensdag 13 om 07 :00. Behalve bij een ramp, mag het personeelslid niet meer werken voor woensdag 20. Op dit moment mag hij maximum opnieuw 12 :00 werken tot donderdag 21. Dan opnieuw maximum 12 :00 tot zaterdag 23, enz. 6

7 4. De berekening van de gepresteerde uren 4. a. De duur van de theoretische prestatie De duur van de theoretische prestatie = de gemiddelde duur van de arbeidstijd = 38 uren x het aantal weken begrepen in de referentieperiode van vier maanden. Voor stukken van een week, wordt 07 :36 gerekend voor iedere dag van maandag tot en met vrijdag. Bij de berekening van de duur van de theoretische prestatie zijn de feestdagen (met inbegrip van 02.11, en 26.12), de vervangingsdagen (van tot 31.12) die op een maandag, een dinsdag, een woensdag, een donderdag of een vrijdag vallen en de dagen dienstvrijstelling (brugdagen) inbegrepen. Voorbeeld 1: Referentieperiode van tot volledige weken x 38 :00 = 608 :00 2 onvolledige weken: van dinsdag tot zondag en van maandag tot woensdag 29.02, ofwel = 7 x 7 :36 = 53 :12 Theoretische prestatie van referentieperiode: 608 : :12 = 661 :12 Referentieperiode van tot Dinsdag :36 Woensdag :36 Donderdag :36 Vrijdag :36 Zaterdag :00 Zondag :00 Maandag :36 Dinsdag :36 Woensdag :36 16 volledige weken x 38:00 608:00 Totaal 661:12 7

8 Voorbeeld 2 : Referentieperiode van tot volledige weken x 38 :00 = 608 :00 2 onvolledige weken: van donderdag tot zondag en van maandag tot zaterdag 30.06, of = 7 x 7 :36 = 53 :12 Theoretische prestatie van referentieperiode: 608 : :12 = 661 :12 Referentieperiode van tot donderdag :36 Vrijdag :36 Zaterdag :00 Zondag :00 Maandag :36 Dinsdag :36 Woensdag :36 Donderdag :36 Vrijdag :36 Zaterdag :00 16 volledige weken x 38:00 608:00 Totaal 661:12 Voorbeeld 3 : Referentieperiode van tot volledige weken x 38 :00 = 646 :00 2 onvolledige weken: zondag en van maandag tot woensdag 31.10, of = 3 x 7 :36 = 22 :48 Theoretische prestatie van referentieperiode: 646 : :48 = 668 :48 8

9 Referentieperiode van tot Zondag :00 Maandag :36 Dinsdag :36 Woensdag :36 17 volledige weken x 38:00 646:00 Totaal 668:48 Voorbeeld 4: Referentieperiode van tot volledige weken x 38 :00 = 608 :00 2 onvolledige weken: van donderdag tot zondag en van maandag tot donderdag 28.02, ofwel = 6 x 7 :36 = 45 :36 Theoretische prestatie van de referentieperiode: 608 : :36 = 653 :36 Referentieperiode van tot Donderdag :36 Vrijdag :36 Zaterdag :00 Zondag :00 Maandag :36 Dinsdag :36 Woensdag :36 Donderdag :36 16 volledige weken x 38:00 608:00 Totaal 653:36 9

10 Voorbeeld 5 : Referentieperiode van tot Het personeelslid werkt halftijds omwille van persoonlijke redenen. 17 volledige weken x 38 :00 = 646 :00 2 onvolledige weken: zondag en van maandag tot woensdag ofwel = 3 x 7 :36 = 22 :48 Theoretische prestatie van de referentieperiode: 646 : :48 = 668 :48 x 50 % = 334 :24 Referentieperiode van tot Zondag :00 Maandag :36 Dinsdag :36 Woensdag :36 17 volledige weken x 38:00 646:00 Totaal 668:48 x 50% = 334 :24 Werkorganisatie bij verminderde prestaties omwille van medische redenen: Contractuelen: overeen te komen met de ambtenaar, zijn dienst, de ziekenkas en de arts Statutairen: beslissing van Medex algemeen een % van elke prestatie behalve in geval van andere specificaties van Medex. Nachtprestaties: 22 :00 06 :00 10

11 4. b. Overuren en negatief saldo De uren die gepresteerd worden bovenop de theoretische prestatie bepaald in punt 4.a. zijn overuren. De uren die gepresteerd werden onder de theoretische prestatie bepaald in punt 4.a. vormen het negatief saldo. De overuren en het negatief saldo worden uitgedrukt in uren en minuten. Voorbeeld 1: Voor de referentieperiode van tot heeft een personeelslid 670 :00 gewerkt. De duur van de theoretische prestatie voor de periode bedraagt 661 :12 (zie voorbeeld 1 van punt 4.a.). Hij heeft dus 08 :48 overuren (670 : :12 = 08 :48). Voorbeeld 2 : Voor de referentieperiode van tot heeft een personeelslid 650 :00 gewerkt. De duur van de theoretische prestatie voor de periode bedraagt 661 :12 (zie voorbeeld 1 van punt 4.a.). Hij heeft dus een negatief saldo van 11 :12 (650 : :12 = - 11 :12). 4. c. Compensatierust voor de overuren De overuren worden gecompenseerd in de vorm van compensatierust. De compensatierust wordt toegekend in de loop van de referentieperiode volgens de beschikbaarheden van de dienst door de vervanging van het jaarlijks vakantieverlof (cf. voorbeeld 2 p.13). Voorbeeld: Tijdens de referentieperiode van tot , moet een personeelslid volgens de operationele prestaties voorzien in de dienstregeling 684 :00 werken. De duur van de theoretische prestatie voor de periode bedraagt 661 :12 (zie voorbeeld 1 van punt 4.a.). Hij zal dus 22 :48 overuren hebben (684 : :12 = 22 :48). Het personeelslid geniet van een compensatierust van een maximale duur van 22 :48 dat ten laatste op opgenomen moet worden. 11

12 4. d. e. f. Het opnemen van de compensatierust voor de overuren en de overdracht van overuren naar de volgende referentieperiode 4.e. Dit punt betreft de overuren die gemaakt zijn op het moment van de opstelling van het dienstrooster. Indien de geplande dienst, op het moment van de bekendmaking, een krediet voorzag en dat dit krediet er nog is op het einde van de periode, dan kan het overgedragen worden naar de volgende periode met een maximum van 12u00. Voorbeeld: Voor de referentieperiode van tot , werd het dienstrooster voor de maanden januari en februari uitgehangen op 01/12/2011. Er was een krediet van 12u00. Op , ofwel op het einde van de periode, werd geen enkele pauze toegevoegd. Het overblijvende krediet van 12u00 kan overgedragen worden naar de volgende periode. 4.f. Dit punt betreft de overuren die gemaakt worden TIJDENS de referentieperiode door vervangingen, toegevoegde diensten, enz. Het saldo van de TIJDENS de referentieperiode verzamelde overuren kan overgedragen worden naar de volgende periode met een maximum van 60 uren. Voorbeeld: Tijdens dezelfde periode als het vorige voorbeeld werden twee shifts van 12:00 en een shift van 10:00 toegevoegd. Het personeelslid heeft dus een bijkomend krediet van 34:00 uur (2 x 12: :00). De 34:00 uur kunnen overgedragen worden naar de volgende periode. 4.g. De saldo s die bekomen worden in 4.e. en 4.f. kunnen gecumuleerd worden. Zo kan een operator maximum 72:00 uur overdragen (12:00 uren + 60:00 uren). Voorbeeld 1: Voor de referentieperiode van tot , voorzag het dienstrooster bij de bekendmaking een krediet van 12:00. 12

13 Tijdens de periode heeft het personeelslid 4 shifts van 12:00 en een versterkingsshift van 10:00 gepresteerd ter vervanging van een zieke collega. Een andere shift van 12:00 werd geschrapt en vervangen door compensatierust. Hij heeft dus 46:00 uur (4 x 12: x 10:00 1 x 12:00) meer verzameld dan voorzien. Hij kan 58:00 uren (12: :00) overdragen naar de volgende periode. Voorbeeld 2: Voor de referentieperiode van tot , voorzag het dienstrooster bij de bekendmaking een krediet van 10:00. Tijdens de periode heeft het personeelslid twee opdrachten gepresteerd die meegeteld werden aan 10:00 en 5 shifts van 12:00 ter vervanging van een zieke collega. Bovendien heeft hij 5 dagen vakantieverlof opgenomen die meegeteld zijn aan 60:00. Hij heeft dus 80:00 uren (5 x 12: x 10:00) meer verzameld dan voorzien. Op het einde van de periode kan hij maximum 70:00 uren (10: :00) overdragen naar de volgende periode. Het surplus van 20 uren kan vervangen worden door uren vakantieverlof die opgenomen worden tijdens de periode. Zo worden er 20 uren toegevoegd aan het saldo van het jaarlijkse vakantieverlof. In dit geval wordt er maar 40 uur (60 20) afgetrokken van het krediet van het vakantieverlof en het personeelslid draagt 60 uitzonderlijke overuren over naar de volgende referentieperiode. 13

14 5. Dagelijkse uurroosters en organisatie van de dienst 5.b. Duur van de prestaties Het aantal te presteren of door een verlof te dekken uren moet begrepen zijn tussen de duur van de theoretische prestatie 24 uren en de duur van de theoretische prestatie + 12 uren (zie punt 4a). Het verdient aanbeveling dat de planning van de diensten een effectieve prestatie voor elk personeelslid voorziet die is aan de theoretische prestatie. De boeking van het vakantieverlof: A. Voor de mededeling van het dienstrooster: 1. de vakantieverloven die apart genomen worden = 7 :36 per kalenderdag die op een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag valt 2. De vakantieverloven die een periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen dekken = 38 :00 per periode van 7 kalenderdagen Opmerking: het dienstrooster mag geen prestatie voorzien op de dagen dat het personeelslid in verlof is. Er kan een informeel systeem georganiseerd worden om de beschikbaarheden te kennen als er iemand opgeroepen moet worden. Voorbeeld 1: Het personeelslid wil verlof nemen op vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 juli. Zijn kapitaal vakantieverlof zal verminderd worden met 2 x 07 :36 = 15 :12. Voorbeeld 2: Het personeelslid wil twee weken vakantie nemen van donderdag 12 tot en met woensdag 25 juli. Zijn kapitaal vakantieverlof zal verminderd worden met 2 x 38 :00 = 76 :00. Voorbeeld 3: Het personeelslid wil vakantieverlof nemen van donderdag 12 tot en met zondag 29 juli. Zijn kapitaal vakantieverlof wordt verminderd met 2 x 38 :00 (voor de 14 opeenvolgende kalenderdagen van 12 tot 25) + 2 x 07 :36 (donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29.07). Voorbeeld waarbij de uren en compensatie meegeteld zijn op het einde van de viermaandelijkse periode: Referentieperiode van tot Theoretische prestatie van de viermaandelijkse referentieperiode: 661 :12 14

15 Het personeelslid heeft 600 :00 gewerkt en heeft 2 opeenvolgende weken verlof genomen voor de bekendmaking van het dienstrooster. Op het einde van de viermaandelijkse referentieperiode, bedraagt de duur van de prestatie 600 : :00 (2 x 38 :00) = 676 :00 Het personeelslid telt dus 14 :48 overuren (676 : :12 = 14 :48). Maximum 12 :00 kan overgedragen worden naar de volgende viermaandelijkse referentieperiode. Opdat het personeelslid het kapitaal aan uren boven de toegestane overgedragen 12 :00 niet zou verliezen, wordt het kapitaal vakantieverlof gecrediteerd voor minimum 02 :48. B. Na de mededeling van de dienstrooster: De dagen vakantieverlof worden geboekt voor de duur van de geplande prestatie en dit ongeacht de dag van de week waarop het verlof genomen wordt. Dit impliceert dus een vermindering van het kapitaal vakantieverlof, ook voor verlof op een zaterdag, een zondag of een feestdag. Voorbeeld 1: Referentieperiode van tot Theoretische prestatie van de referentieperiode: 661 :12 Het personeelslid heeft 648 :00 gewerkt en heeft verlof genomen tijdens 2 geplande operationele prestaties (2 x 12 :00 = 24 :00). Op het einde van de viermaandelijkse referentieperiode bedraagt de duur van de prestatie 648 : :00 = 672 :00. Het personeelslid telt dus 10 :48 overuren (672 : :12 = 10 :48) die overgedragen kunnen worden naar de volgende viermaandelijkse referentieperiode. Voorbeeld met opnemen van verlof voor en na de planning van het prestatierooster: Referentieperiode van tot Theoretische prestatie van de viermaandelijkse referentieperiode: 668 :48 Het personeelslid heeft 570 :00 gewerkt, heeft 2 opeenvolgende weken verlof genomen (2x 38 :00 = 76 :00) en heeft verlof genomen tijdens 2 operationele prestaties (2x 12 :00 = 24 :00). De duur van de prestatie bedraagt 570 : : :00 = 670 :00. Het personeelslid telt dus 01 :12 overuren (670 : :48 = 01 :12) die overgedragen kunnen worden naar de volgende viermaandelijkse referentieperiode. 15

16 5.c. De debetmogelijkheid Voorbeeld 1: De theoretische prestatie bedraagt 661 :12. Het geplande uurrooster van het personeelslid voorziet 664 :00 werk, waarvan 8 :00 opleiding. De opleiding wordt geannuleerd. De 08 :00 van de duur van de opleiding wordt afgetrokken van de geplande prestaties. Op het einde van de viermaandelijkse referentieperiode zal het personeelslid dus maar 656 :00 (664 :00 08 :00 = 656 :00) gewerkt hebben. Op het einde van de viermaandelijkse referentieperiode zal het debetsaldo ongedaan gemaakt worden. Voorbeeld 2: De theoretische prestatie bedraagt 661 :12. Bij het begin van de referentieperiode voorziet het uurrooster van het personeelslid 662 :00 arbeidstijd. Of bij het begin van de referentieperiode is voorzien dat het personeelslid een positief saldo van 0 :48 zal hebben op het einde van de referentieperiode. Tijdens de referentieperiode geniet het personeelslid van een omstandigheidsverlof van 4 dagen voor het overlijden van een bloedverwant in de 1ste graad. Dit verlof wordt gevaloriseerd aan 30 :24 (4 x 07 :36). Drie operationele prestaties van 12 :00 (totaal 36 :00) die gepland waren in het dienstrooster, worden geannuleerd naar aanleiding van de gebeurtenis. Het personeelslid zal op het einde van de periode een debetsaldo hebben van 4 :48 (0 : :24 36 :00). Indien dit nieuwe debetsaldo, rekening houdend met het in het verleden al verzamelde debetsaldo (overdrachten van de vorige referentieperiodes), niet overgedragen kan worden naar de volgende referentieperiode, kan het personeelslid ertoe gebracht worden om een regularisatieprestatie uit te voeren. Voorbeeld 3 : Een personeelslid was voorzien voor een calltakingshift van tot uur. Omwille van persoonlijke redenen wisselt hij om met een collega die een geplande shift had van tot uur. Deze omwisseling bezorgt hem een negatief saldo van 2.00 uur ten opzichte van de geplande prestaties. Deze zijn ten laste van het personeelslid en zijn bijgevolg overdraagbaar naar de volgende periode als ze op het einde van de periode nog niet zijn weggewerkt. 16

17 5.e. De aflossing De prestaties mogen niet meer dan 12 uren bedragen. Aangezien de aflossing gewaarborgd moet zijn vooraleer iemand de dienst kan verlaten, kan de duur van de prestatie uitzonderlijk verlengd worden met maximaal 2 uur. Voorbeeld: Het personeelslid beëindigt zijn dienst om 07 :00. De collega die hem aflost is om 07 :00 nog niet aangekomen op het werk. Het personeelslid gaat door met zijn dienst na 07 :00 tot de collega die hem aflost, aangekomen is met een maximum van 2 :00. Het na 07 :00 gepresteerde werk wordt meegerekend in de onvoorziene prestaties. 5.h. De rusttijd De rusttijd is inbegrepen in de duur van alle prestaties boven de 6 uur. De rusttijd kan opgesplitst worden. Niettemin geven enkel de operationele prestaties (calltaking/dispatching) en de opdrachten recht tot de verrekening van de maaltijdpauze als prestatietijd. De verrekening van de maaltijdpauze als prestatietijd is dus uitgesloten voor de vergaderingen en de opleidingen, en de project- en programmeringprestaties met inbegrip van de operationele programmering. De duur van de maaltijdpauze is inbegrepen in de globale rusttijd die berekend wordt naar verhouding van de duur van de dienstprestatie en wordt er niet bij opgeteld. Voorbeeld: Een personeelslid vertrekt op opdracht naar een terreinstage met een interventieteam van tot uur vanaf de gewoonlijke arbeidsplaats. Het personeelslid heeft recht op 45 minuten rusttijd waarvan 30 minuten maaltijdpauze en 15 minuten rust (break). 17

18 Berekening van de rust voor de operationele prestaties: Duur van de prestatie Rusttijd < 06:00 0:00 de 06:00 tot 08:00 0:30 09:00 0:34 10:00 0:38 11:00 0:42 12:00 0:45 - Voor een operationele prestatie van 08 :00 bedraagt de rusttijd 30. Deze tijd wordt beschouwd als arbeidstijd. De prestatie zal 08 :00 arbeidstijd tellen. - Voor een operationele prestatie van 09 :00 bedraagt de rusttijd (09u 8u = 1u = 1/8 van 8u = 1/8 van 30 rust = 3 45 ). Deze tijd wordt beschouwd als arbeidstijd. De prestatie zal 09 :00 arbeidstijd tellen. - Voor een operationele prestatie van 10 :00 bedraagt de rusttijd (10u 8u = 2u = ¼ van 8u = ¼ van 30 rust = 7 30 ). Deze tijd wordt beschouwd als arbeidstijd. De prestatie zal 10 :00 arbeidstijd tellen. - Voor een operationele prestatie van 11 :00 bedraagt de rusttijd (11u 8u = 3u = 3/8 van 8u = 3/8 van 30 rust = ). Deze tijd wordt beschouwd als arbeidstijd. De prestatie zal 11 :00 arbeidstijd tellen. - Voor een operationele prestatie van 12 :00 bedraagt de rusttijd 45 (12-8 = 4 = ½ 8 = ½ van 30 rust = 15 ). Deze tijd wordt beschouwd als arbeidstijd. De prestatie zal 12 :00 arbeidstijd tellen. 5.k. Opnemen van verlof Voor de boeking, zie punt 5. b. Het verlof of de dienstvrijstelling moet de volledige duur van de prestatie dekken waarvoor het personeelslid wenst te worden vrijgesteld van dienst. Het opnemen van verlof kan opgedeeld worden middels het akkoord van de functionele chef. Het personeelslid kan eventueel een kortere operationele prestatie leveren en het resterend saldo dekken met verlof. 18

19 Voorbeeld: Het personeelslid wil verlof nemen tijdens de namiddag van een dag waarop hij in dienst is van 07 :00 tot 19 :00. Middels het akkoord van de hiërarchische verantwoordelijke kan hij het werk verlaten om 12 :00 of later naargelang de noden van de dienst. Zijn prestatie wordt gevaloriseerd voor de tijd die hij effectief gewerkt heeft en de rest van de prestatie kan afgetrokken worden van het kapitaal aan vakantieverlof. 19

20 6. Zendingen Enkel de trajecttijd bovenop de trajecttijd «woonplaats gebruikelijke werkplek» wordt toegevoegd aan de arbeidstijd. Indien de trajecttijd naar de plaats van de opdracht korter zou zijn dan die naar de gebruikelijke werkplek, dan is de arbeidstijd gelijk aan de effectieve duur van de geleverde prestatie in het kader van de opdracht. De duur die in aanmerking genomen moet worden is de werkelijke duur van het traject, dit wil zeggen rekening houdend met eventuele vertragingen. De referentie voor de berekening van de trajectduur tijdens de opdrachten is de website Voorbeeld 1 (6.b.) : Het personeelslid woont in Oostende, werkt in Brugge en moet zich naar Brussel begeven om een prestatie te leveren van 08:00 (pauze inbegrepen) voor een zending. De arbeidstijd die toegevoegd zal worden aan de duur van de prestatie is gelijk aan het verschil tussen de duur van het traject Oostende - Brugge en die van het traject Oostende Brussel. Oostende Brugge = 14 Oostende Brussel= 01:18 Verschil= 01:04 Toe te voegen aan prestatie voor een enkel traject = 01:04 Deze duur wordt vermenigvuldigd met twee aangezien het gaat om een traject heen en terug. Dus: totale duur missie = duur prestatie (08:00) + extra trajecttijd (02:08) = 10:08 Voorbeeld 2 (6.d) : Het personeelslid woont in Mechelen en werkt in Antwerpen. Hij start zijn werkdag in Antwerpen, moet zich vervolgens voor een zending naar Brussel begeven om een prestatie te leveren van 04 :00. Hij keert rechtstreeks naar huis na het einde van de opdracht. De arbeidstijd die toegevoegd zal worden aan de duur van de prestaties van 04 :00 is gelijk aan de duur van het traject Antwerpen - Brussel plus het verschil tussen de duur van het traject Mechelen Antwerpen en die van het traject Mechelen Brussel. Mechelen Antwerpen = 16 Antwerpen Brussel = 35 Brussel Mechelen = 17 20

21 Verschil tussen traject Mechelen Antwerpen en Brussel Mechelen = 1 Toe te voegen aan de prestatie = 1 Dus: totale duur missie = duur prestatie te Brussel (04:00) + totale duur van de trajecttijd tussen Antwerpen en Brussel (35 ) + extra trajecttijd (1 ) = 04:36. Er wordt geen tijd toegevoegd bovenop het traject als het terugkeertraject van de opdracht (in ons voorbeeld Brussel Mechelen) korter is dan het traject woonplaats werkplaats (in ons voorbeeld Mechelen Antwerpen). Voorbeeld 3 (6.b.) : Het personeelslid woont in Leuven, werkt in Hasselt en moet zich naar Leuven begeven om een prestatie te leveren van 08 :00 (pauze inbegrepen) voor een zending. Aangezien het traject Leuven Leuven korter is dan het traject Leuven Hasselt, zal de arbeidstijd gelijk zijn aan de duur van de geleverde prestatie in het kader van de opdracht, ofwel 08 :00. 21

22 7. Vakantieverlof 7.a. Het aantal dagen Het aantal dagen jaarlijks vakantieverlof hangt af van de leeftijd: Aantal werkdagen /leeftijd «Gewoon» aantal werkdagen jaarlijks vakantieverlof «Bijkomend» aantal werkdagen jaarlijks vakantieverlof < 45 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaalaantal werkdagen jaarlijks vakantieverlof Het kalenderjaar tijdens welk u een bepaalde leeftijd bereikt, bepaalt het aantal dagen. Het gaat dus niet om de leeftijd die u hebt op 1 januari. Voorbeeld: Het personeelslid wordt 45 jaar op 5 oktober Hij krijgt een bijkomende dag verlof op 1 januari Het vakantieverlof wordt vooraf toegekend op 1 januari van het jaar of bij de indiensttreding. Het wordt proportioneel verminderd als u geen volledig jaar in dienst bent of als u de volgende verloven opneemt: verlof voor kandidaatstelling bij verkiezingen verlof voor stage of proefperiode halftijdse vervroegde uittreding vrijwillige vierdagenweek verlof voor opdracht loopbaanonderbreking verminderde prestaties wegens medische redenen afwezigheden waarbij je in de administratieve stand van non-activiteit of disponibiliteit bent geplaatst. 22

23 De regel geldt ook voor contractuele personeelsleden, behalve voor het geboorteverlof, het adoptieverlof, het ziekteverlof en het pleegzorgverlof. Deze verloven worden beschouwd als dienstactiviteit. Het bijkomend verlof vanaf 55 jaar wordt niet verminderd. 7.b. De omzetting van het aantal dagen in uren en minuten De duur van het vakantieverlof is gelijk aan het aantal dagen vakantieverlof waarop het personeelslid recht heeft, vermenigvuldigd met 07 :36. Voorbeelden: - Een personeelslid jonger dan 45 jaar geniet op 1 januari van 26 x 07 :36 = 197 :36 vakantieverlof. - Een personeelslid van 57 jaar geniet op 1 januari van (45 jaar) + 1 (50 jaar) + 1 (55 jaar) = 29 x 07 :36 = 220 :24 vakantieverlof. 7.c. Het aanvragen van vakantieverlof Voor de bepalingen in 7C II en III worden enkel de kerst-, paas- en zomervakantie bedoeld met schoolvakantie. Termijn waarbinnen verlof aangevraagd dient te worden: Aantal dagen verlof Termijn van aanvraag Buiten schoolvakantie + gedurende herfst en krokusvakantie Kerst-, paas-, en zomervakantie 1 dag 3 dagen vooraf 15 dagen vooraf Meer dan 1 dag 15 dagen vooraf 3 maanden vooraf De start- en einddata van de schoolvakanties kunnen geraadpleegd worden op de website Voor de opvolging van de verlofaanvragen kunnen de aanvragen, bij gebrek aan een beter akkoord binnen het basisoverlegcomité, ten vroegste op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor het verlof wordt toegekend, schriftelijk ingediend worden. Voorbeeld: De verlofaanvragen voor het jaar 2013 kunnen ten vroegste ingediend worden op 1 oktober

24 De verlofaanvragen voor het jaar 2014 kunnen ten vroegste ingediend worden op 1 oktober De verlofaanvraag moet ten laatste ingediend worden: - 3 dagen voor de datum van een verlof van één dag buiten de schoolvakanties - 15 dagen voor de datum van het begin van het verlof voor een periode van minstens twee opeenvolgende dagen buiten de schoolvakanties of voor één dag tijdens de schoolvakanties voor Kerst, Pasen en tijdens de zomer. Het antwoord van de functionele chef wordt meegedeeld aan het personeelslid binnen een termijn van maximum 8 kalenderdagen na de indiening van de aanvraag. Voorbeeld: Een verlofaanvraag voor de periode van tot kan ten laatste ingediend worden op Het antwoord van de functionele chef wordt ten laatste meegedeeld op maanden voor de datum voor een duur van minstens twee opeenvolgende dagen tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie. De herfstvakantie (Allerheiligen) en het krokusverlof tellen niet mee voor deze maatregel. Het antwoord van de functionele chef wordt meegedeeld aan het personeelslid binnen een termijn van maximum 2 maanden voor de start van het verlof. Voorbeeld: Een verlofaanvraag voor de periode van tot kan ten vroegste op en ten laatste op ingediend worden. Het antwoord van de functionele chef wordt ten laatste meegedeeld op e. De rechten en plichten De verloven worden naar believen van het personeelslid opgenomen. Ze worden opgenomen met het akkoord van de hiërarchische chef. Het personeelslid heeft het recht om twee opeenvolgende weken verlof te nemen per jaar. De periode van het jaar waarin het personeelslid dit recht kan laten gelden wordt niet gepreciseerd. Het personeelslid moet minstens een keer per jaar een periode van 2 opeenvolgende weken verlof nemen. Er is geen beroepsprocedure voorzien, aangezien de meeste verloven een recht zijn. Enkel het «administratief» beroep bij de Raad van State is mogelijk, zoals voor elke juridische handeling waarbij het personeelslid meent nadeel te zijn berokkend. 24

25 Als een personeelslid voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van het verlof, kan hij het recht erop laten gelden. Algemeen ontgaat de toekenning van het verlof aan de beoordelingsmacht van de administratie en het enige punt dat besproken kan worden is de startdatum van het verlof en de (eventuele) vrije dag(en). Algemeen behoren slechts twee verlofstelsels tot een soevereine beoordelingsmacht, waarvoor enkel de minister (onder wie het personeelslid valt) gemachtigd is om een beslissing te nemen. Het gaat om: - verloven om een functie binnen een kabinet uit te oefenen en - verloven voor een opdracht van algemeen belang Ook voor deze verloftypes kan een beslissing tot weigering enkel aangevochten worden bij de Raad van State. Het jaarlijkse vakantieverlof is eveneens een recht van het personeelslid. Het jaarlijks vakantieverlof kan echter geweigerd worden omwille van dienstredenen. Deze weigering kan aangevochten worden bij de Raad van State. Een personeelslid moet uiteraard rekening houden met een dergelijke beslissing tot weigering. Het statuut voorziet uitdrukkelijk dat een personeelslid niet afwezig mag zijn van zijn dienst zonder vooraf een verlof of dienstvrijstelling te hebben gekregen. Een statutair die afwezig is zonder toelating of die het aantal verlofdagen overschrijdt zonder geldige reden wordt ambtshalve in nonactiviteit geplaatst met als gevolg een inhouding op het loon. Voor een contractueel betekent dit dat hij de verplichting niet respecteert die voorzien is in de arbeidsovereenkomst om prestaties te leveren en dat hij dan ook geen recht heeft op de verloning. Om echter te voldoen aan de elementaire rechtsprincipes op het vlak van uiteenzetting door beide partijen en het recht op verdediging, moet de betrokkene eerst in gebreke gesteld worden. Dit wil zeggen dat hij geïnformeerd moet worden over de te nemen maatregel en de mogelijkheid moet hebben om uit te leggen waarom hij niet aanwezig was op de arbeidsplek. Bij haar oordeel moet de administratie uiteraard rekening houden met de ingeroepen redenen van de betrokkene. 25

26 8. De feestdagen het vervangend verlof 8.a. De lijst met feestdagen De feestdagen zijn: 1 januari Paasmaandag 1 mei Hemelvaart Pinkstermaandag 21 juli 15 augustus 1 november 11 november 25 december De reglementaire dagen zijn: 2 november 15 november 26 december 8.c. De omzetting van het aantal dagen in uren en minuten De duur van het vervangend verlof dat toegekend wordt ter vervanging voor de feestdagen wordt vooraf toegevoegd op 1 januari van het jaar aan de duur van het vakantieverlof. Voorbeelden: 2012: 10 feestdagen (niet die op een zondag valt, niet die op een zaterdag valt en niet die op een zondag valt) + 3 dagen (27.12, en 31.12) + 4 brugdagen (30.04, 17.05, en 24.12) = 17 x 07 :36 = 129 :12 die toegevoegd moeten worden aan de duur van het vakantieverlof. 2013: 11 feestdagen (niet die op een zondag valt en niet die op een zaterdag valt) + 3 dagen (27.12, en 31.12) + X brugdagen (deze dagen zijn nog niet gekends) = (14 + X brugdagen) x 07 :36 = 106 :24 + (X x 07 :36) die toegevoegd moeten worden aan het vakantieverlof. 26

27 Voorbeelden van de berekening van de duur van het vakantieverlof voor het jaar 2012: Voorbeeld 1 : - Een personeelslid van 28 jaar heeft op recht op: 26 dagen vakantieverlof + 10 feestdagen + 3 dagen begrepen tussen en brugdagen = 43 x 07 :36 = 326 :48 Voorbeeld 2 : - Een personeelslid van 59 jaar heeft op recht op: 29 dagen vakantieverlof + 10 feestdagen + 3 dagen begrepen tussen en brugdagen = 46 x 07 :36 = 349 :36 8. d. Het vervangend verlof van de gepresteerde feestdagen en de vervangingsdagen en de overdracht naar het volgende jaar Het personeelslid dat werkt op een feestdag of een reglementaire dag (met inbegrip van zaterdag en zondag) of op een dag tussen en 31.12, krijgt 07 :36 vakantieverlof. Dit vervangend verlof wordt toegekend na een effectieve prestatie. Als het gaat om de vervanging van een dag vanaf 01.11, kan deze zonder toelating overgedragen worden tot van het volgende jaar bovenop de overdracht van 38 :00 waarvoor geen toelating vereist is. Voor de overdracht naar het volgende kalenderjaar met een maximum van 38 :00 vakantieverlof is geen toelating nodig. Deze 38 :00 verlof moeten ten laatste opgenomen worden op Voor meer dan 38 :00 of voor een overdracht na en tot ten laatste 31.08, geeft de functionele chef de aanvragen tot overdracht door aan de directeur-generaal Civiele Veiligheid met zijn advies en commentaar. Voor een overdracht na of voor een verlofoverdracht na als deze overdracht niet gerechtvaardigd is omwille van dienstredenen, is het akkoord van de voorzitter van het directiecomité vereist. Voorbeeld: Op heeft een personeelslid nog 50 uren vakantieverlof. De betrokkene moet werken op 02.11, en Nadat deze prestaties geleverd zijn, krijgt dit personeelslid 3 x 07 :36 vervangingsverlof = 22 :48. Deze tijd wordt toegevoegd aan de duur van het overblijvende vakantieverlof. In totaal geniet de betrokkene dus van 50 : :48 = 72 :48. 27

28 De overdracht van de tijd van het vakantieverlof waarvoor geen toelating vereist is, bedraagt 38 : :48 = 60 :48. Als ze niet opgenomen worden voor 31.12, dan kan 12 uren vakantieverlof niet overgedragen worden naar het volgende kalenderjaar zonder toelating. 28

29 9. Het omstandigheidsverlof en het uitzonderlijk verlof 9.a. De boeking van het omstandigheidsverlof en van het uitzonderlijk verlof De omzetting in uren van deze verloven is vermeld in de twee bijlagen bij het Arbeidsreglement FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales. De bijlagen maken een onderscheid tussen de statutaire ambtenaren en de contractuele personeelsleden. 9.b. Het opnemen van het omstandigheidsverlof en het uitzonderlijk verlof Op de desbetreffende kalenderdag(en) van de gebeurtenis hoeft geen enkele prestatie geleverd te worden. Indien een prestatie gespreid is over twee kalenderdagen waarbij de gebeurtenis minstens betrekking heeft op één van deze dagen, dan hoeft het saldo van de prestatie dat betrekking heeft op de kalenderdag voorafgaand aan of volgend op de gebeurtenis niet gepresteerd te worden. Voorbeeld 1 : - Een statutaire ambtenaar is aangeduid om de functie van bijzitter in een stembureau uit te oefenen. De dag van de verkiezingen had hij moeten werken van 07 :00 tot 19 :00. Hij krijgt maximum 12 :00 omstandigheidsverlof om de volledige duur van de prestatie te dekken. Voorbeeld 2 : - De oom van een contractuele ambtenaar sterft. Op de dag van de begrafenis had hij moeten werken van 19 :00 tot 07 :00 de volgende ochtend. De prestatie moet niet geleverd worden. Hij krijgt een verlof met een duur van 07 :36. Het saldo van de niet-gepresteerde arbeidstijd (04 :24)zal beschouwd worden als een negatief saldo en wordt gecompenseerd of overgedragen op het einde van de referentieperiode. 29

30 10. Dienstvrijstelling(en) toegekend per omzendbrief of per beslissing van de Ministerraad of van de Minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld: de brugdagen De uren dienstvrijstelling worden toegevoegd aan het quotum vakantieverlof bij het begin van het kalenderjaar of als ze officieel meegedeeld worden. Het personeelslid dat ertoe gebracht wordt om te werken op een brugdag geniet van een vervangend verlof 7 :36 die toegevoegd wordt aan zijn saldo vakantieverlof. 11, 12 en 13. Administratieve of sociale dienstvrijstelling, dienstvrijstelling om dienstredenen en dienstvrijstelling om gezondheidsredenen Er wordt geen dienstvrijstelling toegekend voor de inspuiting van een vaccin op de werkplek. 30

31 14. Het ziekteverlof 14.a. De melding van het ziekteverlof Onverminderd de formaliteiten in verband met de bezorging van het medisch attest en behalve bij overmacht is het personeelslid ertoe gehouden om zijn afwezigheid wegens ziekte persoonlijk en telefonisch aan zijn onmiddellijke hiërarchische meerdere te melden van zodra hij kennis heeft van zijn arbeidsongeschiktheid en ten laatste 1 uur voor het begin van de voorziene prestatie. De duur van de afwezigheid moet ten laatste de volgende dag meegedeeld worden aan de betrokken chef volgens dezelfde regels als voor de kennisgeving van de ziekte. 14.b. Het opnemen van ziekteverlof zonder medisch attest Het personeelslid kan genieten van twee niet opeenvolgende dagen ziekteverlof zonder medisch attest per kalenderjaar. Een nachtprestatie die verspreid is over twee kalenderdagen wordt slechts als een enkele afwezigheid zonder attest beschouwd. Voorbeeld: Een personeelslid had een dinsdag moeten werken van 19 :00 tot woensdag 07 :00. Hij is die dag ziek en geniet van een dag ziekteverlof zonder medisch attest. Hij kan in de loop van het jaar genieten van een tweede dag ziekteverlof zonder medisch attest. Als het personeelslid echter nog altijd ziek is en de volgende dag niet kan werken, dan moet hij deze tweede arbeidsongeschiktheid dekken met een medisch attest. 14.c. De boeking van het ziekteverlof Het ziekteverlof schrapt volledig de duur van de uit te voeren prestaties tijdens de periode waarin het personeelslid in ziekteverlof is, met een maximum van 12 uur per prestatie. Voorbeeld: Een personeelslid had een dinsdag moeten werken van 19 :00 tot woensdag 07 :00. Hij is die dag ziek en krijgt ziekteverlof. 12 :00 van de prestatietijd worden meegeteld in de arbeidstijd als ziekteverlof. De directie neemt de nodige maatregelen om de continuïteit van de dienst te garanderen. Het personeelslid dat de dienst na ziekte wenst of moet hervatten, neemt contact op met de dienst om na te gaan of een eerder geplande prestatie behouden werd, zo niet wanneer de volgende prestatie gepland werd. 31

32 14.d. Het ziekteverlof op een feestdag Het personeelslid in ziekteverlof of in disponibiliteit wegens ziekte op een feestdag of een brugdag, blijft beschouwd worden als zijnde in ziekteverlof en geniet niet van een dag vervangingsverlof zoals bepaald in g 4 van het lexicon. Het gaat niet om de dagen tussen en Als het personeelslid ziek is op een van die dagen, wordt er 07 :36 toegevoegd aan zijn saldo vakantieverlof. Voorbeeld 1: Een personeelslid moest werken van 07 :00 tot 19 :00 op Het personeelslid is die dag ziek. De prestatie wordt geannuleerd, de totale duur van de prestatie (12 uur) wordt beschouwd als ziekteverlof en het personeelslid geniet niet van 07 :36 vakantieverlof ter vervanging (cf. punt 8d.). Voorbeeld 2 : Een personeelslid moest werken van 19 :00 tot 07 :00 op 28 en Hij is die dag ziek. De prestatie wordt geannuleerd, er wordt 07 :36 toegevoegd aan zijn saldo vakantieverlof en de totale duur van de prestatie (12 uur) wordt beschouwd als ziekteverlof. 32

33 15. De overgangsmaatregelen De gemeentelijke aangestelden die gefederaliseerd worden behouden gedurende 5 jaar het aantal dagen jaarlijks vakantieverlof en het aantal feestdagen dat hen toegekend werd op 1 januari 2011 conform het gemeentelijk statuut, als dit globaal aantal groter is dan het aantal dagen jaarlijks vakantieverlof en het aantal feestdagen dat hen toegekend wordt conform het verlofstelsel dat van toepassing is op de rijksambtenaren. De gedetacheerde brandweerlieden behouden steeds hun verlof-, afwezigheids- en feestdagen als hun aantal groter is dan het aantal dat voorzien wordt in het statuut van de rijksambtenaren. 33

Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales April 2014

Vademecum van het arbeidsreglement van de FOD Binnenlandse Zaken deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales April 2014 FOD Binnenlandse Zaken Arbeidsreglement Deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales VADEMECUM 1 Inhoudsopgave Lexicon... 4 3. De arbeidstijd... 5 3. a. Het begin en het einde van de week... 5 3. c. De maximale

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Vademecum Arbeidsreglement Deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Inhoudstafel Vademecum 1 Arbeidsreglement Deel arbeidstijd

Nadere informatie

Arbeidsreglement FOD Binnenlandse Zaken. Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales

Arbeidsreglement FOD Binnenlandse Zaken. Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales Arbeidsreglement FOD Binnenlandse Zaken Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales 1. Doelstellingen De openbare diensten moeten een permanente behandeling garanderen van de noodoproepen bestemd voor

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2009 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 oktober 2008 CM 2008/2009-01/15 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2007 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 4 oktober 2006 CM 2006/2007-01/05 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen.. BETREFT

Nadere informatie

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*).

Voor de hulparbeiders (conciërgerie en schoonmaak) zal het verlofblad aangepast worden door het Departement Personeel (*). VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 2 maart 2011 BS/TP 2010/2011 01/27 Aan de schoolhoofden en de hoofden van de bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2014 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 23 januari 2014 CVH 2013/2014 01/13 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel

Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangende feestdagen in UZ Brussel Wettelijke feestdagen en vervangingsdagen Page 1 of 20 Inhoudstabel 1 DOELSTELLING... 4 2 DEFINITIES / BEGRIPPEN ARBEIDSDUUR... 4 2.1 Jobtime...

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

- continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en f eestdagen SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

- continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en f eestdagen SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 140.383 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 NOVEMBER EN 23 DECEMBER 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van de ambtenaar met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste twee weken 26 dagen < 45 jaar 27 dagen: 45-49 jaar 28

Nadere informatie

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

De verloven voor 2015 worden berekend volgens de instructies die werden vastgelegd door de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. VILLE DE BRUXELLES Département Instruction publique STAD BRUSSEL Departement Openbaar Onderwijs Brussel, 21 januari 2015 CVH 2014/2015 01/16 Aan de directies van de schoolse en bijschoolse instellingen.

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van de ambtenaar met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste twee weken 26 dagen < 45 jaar 27 dagen: 45-49 jaar 28

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding...

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt.

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt. C 4 Datum : 17 november 1993 Departement Algeniene Zaken en Financiën Adminizcratic Ambfenamzakm Bestuur wenlenteringen en Toczicht Omzendbrief OAIMIN 931 io Aan de personeelsdiensten en personeelsleden

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

<45 jaar = 26 wd jaar = 27 wd jaar = 28 wd jaar = 29 wd jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd jaar = 33 wd

<45 jaar = 26 wd jaar = 27 wd jaar = 28 wd jaar = 29 wd jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd jaar = 33 wd JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van de ambtenaar met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste twee weken

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ).

PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC ). PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02). COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 29 MAART 2001 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN VIJF AANVULLENDE

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis

Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis Wettelijk roosteren: de context en de principes Arbeidsduur in het ziekenhuis 29 april 2010 Mr. Peter Roosens Mr. Liesbeth te Rijdt 1 Overzicht I. Waarom is arbeidsduur een actueel thema? II. III. IV.

Nadere informatie

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01

Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 Informatiefiche Arbeidsduur in de sector 319.01 1. De wekelijkse arbeidsduur voor voltijdse werknemers De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur bedraagt 38 uur per week (zie CAO van 1/07/1998 betreffende veralgemening

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

uitgedrukt in uren om het aldus voor deeltijdsen pro rata van hun werkregeling te kunnen uitrekenen.

uitgedrukt in uren om het aldus voor deeltijdsen pro rata van hun werkregeling te kunnen uitrekenen. 1 Het jaarlijks verlof 2017 wordt geregeld zoals hierna bepaald. Elke wijziging in deze verlofregeling wordt besproken in de ondernemingsraad. De directie kan steeds bijkomend verlof toekennen. 1. Totaal

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008

Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Het nieuwe Rechtspositiebesluit van 7 december 2007 Toelichting voor mandatarissen VVSG, 4 december 2008 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1 Aan de slag met de nieuwe rechtspositieregeling

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00307 Onderwerp: Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Nadere informatie

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren

Feestdagenregeling. Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Feestdagenregeling Pieter Jansen Hilde Thiebaut Evi Verschorren Doelstelling Duidelijk overzicht van de regeling wettelijke feestdagen Toelichting wijzigingen in de toepassing vervangende feestdagen 2

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren

De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren De regels van de arbeidsduur anno 2017 Overuren en vrijwillige overuren Annelies Mattheus Agenda 1 Inleiding 2 Wettelijke overuren 3 Absolute grenzen 4 toekennen 5 Toeslag berekenen 6 Gesplitste betaling

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2013 Bijwerking van 14-08-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL WERKBONUS Bijwerking 04-02-2014 (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2 Wie

Nadere informatie

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR

INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR INSTRUCTIES AAN DE WERKGEVERS ASR 3 1 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 Bijkomende informatie... 10 28/02/2013 Administratieve instructies - Werkloosheid

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

Verloven binnen het federaal openbaar ambt

Verloven binnen het federaal openbaar ambt Verloven binnen het federaal openbaar ambt V.U. : Mark Saenen, ACV-Openbare Diensten, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 1. Jaarlijks verlof 1 Dit hoofdstuk is van toepassing op al het personeel: statutair,

Nadere informatie

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ

Infosessie. Infosessie. onregelmatige prestaties RPR OZ Infosessie Infosessie onregelmatige prestaties RPR OZ Toepassingsgebied RPR OZ Personeel artikel 104, 6 OCMWdecreet Binnen OCMW Gent: het voltallig personeel van: * de woonzorgcentra * de lokale dienstencentra

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding wordt bepaald op 1/10/1999 wat betekent dat het salaris van oktober volgens de nieuwe formule zal worden berekend.

De datum van inwerkingtreding wordt bepaald op 1/10/1999 wat betekent dat het salaris van oktober volgens de nieuwe formule zal worden berekend. mzend brief Vlaamse regering Kabinet van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport Omzendbrief AZ/MIN/99/9/D en AZ/V01/99/8/~ Kreupelenstraat 2, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Inhoud Inleiding Invloed op het pensioenrecht Deeltijdse diensten Onvolledige kalenderjaren Volledige loopbaanonderbreking (LO)

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Zevende scenario Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats Inleiding 1 - Inleiding Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens

Nadere informatie

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten

Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten Voorstel tekst Sociaal Statuut van Magistraten uitgewerkt door de Adviesraad van de magistratuur Hoofdstuk I Toepassingsgebied en defini4es v De ontwerptekst wordt van toepassing verklaard op de magistraten

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/1 Provinciepersoneel. Wijziging van de rechtspositieregeling.

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN BEDIENDE BELPAALDE DUUR Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar

26 dagen < 45 jaar 27 dagen: jaar 28 dagen > 50 jaar Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF KB 19.11.98 Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN Tussen de ondertekenden : ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR STUDENTEN En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer: De arbeider,

Nadere informatie

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL WERKBONUS FEDERAAL 14.02.2017 (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

1060100 Cementfabrieken

1060100 Cementfabrieken Paritair comité voor het cementbedrijf 1060100 Cementfabrieken Driemaandelijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Maaltijdcheques... 4 Eenmalige ecocheque... 5 Geschenkencheque... 5 Kosten eigen aan de

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST BEDIENDE BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal

Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110001 Metaalverwerkingsondernemingen Nationaal Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Jaarlijks vakantieverlof (art. VIII.III.1 Wettelijke en reglementaire feestdagen (art. VIII.III.12 Omstandigheidsverloven

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2014 Bijwerking van 05-09-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Werkinstructie nr: Uitstel verjaardatum toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden

Werkinstructie nr: Uitstel verjaardatum toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden Proces nr: Versie 16-09-2009 Werkinstructie nr: Uitstel verjaardatum toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bepaalde afwezigheden Referenties: 1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

<45 jaar = 26 wd 45-49 jaar = 27 wd 50-54 jaar = 28 wd 55-59 jaar = 29 wd 60-61 jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd 64 jaar < = 33 wd

<45 jaar = 26 wd 45-49 jaar = 27 wd 50-54 jaar = 28 wd 55-59 jaar = 29 wd 60-61 jaar = 30 wd 62 jaar = 31 wd 63 jaar = 32 wd 64 jaar < = 33 wd Voorwaarden Duur van de duur Recht op wedde Recht op JAARLIJKS VAKANTIEVERLOF Art. 10-13 Naar keuze van het personeelslid met inachtneming van de behoeften van de dienst één continu periode van ten minste

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/3

Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz saevlaanderen.

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN

SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN VAN KORTE DUUR WERKKALENDER IN DAGEN HALVE DAGEN MET OF ZONDER DAGCONSTANTE CTRT = 5 Supan / Csupan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 8α

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie