BEREKENING VAKANTIEGELD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEREKENING VAKANTIEGELD"

Transcriptie

1 BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2008 inleiding... 3 Vakantiegeld 2008 federale overheid (92%)... 4 Klassieke berekening vakantiegeld Vakantiegeld 2008 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad Cumulatie vakantiegeld Federaal verloven en afwezigheden en hun invloed op de berekening van het vakantiegeld Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld 2008 berekend? Berekening vakantiegeld

3 BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 INLEIDING De dienst Betalingen Wedden gebruikt momenteel 3 verschillende berekeningswijzen voor het vakantiegeld, afhankelijk van het statuut van het personeelslid: 1. Vakantiegeld federale overheid 92% 2. Klassieke berekening vakantiegeld (= uitzonderingen op punt 1) 3. Vakantiegeld Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel - Hoofdstad Het vakantiegeld 2008 wordt betaald op 15 mei Berekening vakantiegeld

4 VAKANTIEGELD 2008 FEDERALE OVERHEID (92%) WETTELIJKE BASIS Koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur. Koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen. REFERENTIEPERIODE De prestaties van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 BEREKENINGSWIJZE Berekeningswijze vakantiegeld vast gedeelte + wijzigbaar gedeelte + Copernicuspremie = brutovakantiegeld bij volledige prestaties x prestaties = brutovakantiegeld rekening houdend met prestaties + vakantiegeld op competentietoelage = te betalen brutovakantiegeld - inhouding 13,07% - bedrijfsvoorheffing = nettovakantiegeld Berekening vakantiegeld

5 Vast gedeelte Het vast gedeelte van het vakantiegeld wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie). Het vast gedeelte is voor iedereen gelijk, dus niet afhankelijk van de jaarwedde (opgelet: wel vermindering naargelang de prestaties zie verder). Voor 2008 bedraagt het vast gedeelte 1028,6442. Wijzigbaar gedeelte Het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld is afhankelijk van de brutojaarwedde en het brutojaarbedrag van de haard- of standplaatstoelage van het personeelslid en wordt als volgt berekend: 1,1% x (brutojaarwedde van maart brutojaarbedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2008) o Brutojaarwedde maart 2008 = jaarwedde maart 2008 x 1,4282* o Brutojaarbedrag haard- of standplaatstoelage maart 2008 = jaarbedrag haard- of standplaatstoelage maart 2008 x 1,4282* Copernicuspremie De Copernicuspremie zorgt ervoor dat de personeelsleden uiteindelijk een toelage ontvangen die 92% van hun brutomaandwedde van maart % van hun brutomaandbedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2008 bedraagt. Berekening Copernicuspremie: 92% brutomaandwedde maart 2008 bij volledige prestaties + 92% brutomaandbedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2008 bij volledige prestaties (vast + wijzigbaar gedeelte vakantiegeld) Diplomaten hebben voor de periode dat zij in het buitenland verblijven enkel recht op de Copernicuspremie en niet op de rest van het vakantiegeld. Prestaties De referentieperiode voor het vakantiegeld 2008 loopt van 1 januari 2007 t.e.m. 31 december Indien u tijdens deze periode een wedde ontving, heeft u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt pro rata verminderd bij onvolledige prestaties. Voor het ganse jaar heeft men dus uiteindelijk een te betalen breuk gelijk aan x/360sten. Een lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op het vakantiegeld vindt u op pagina 20. * indexcoëfficiënt maart 2008 Berekening vakantiegeld

6 Vakantiegeld op de competentietoelage Indien u een competentietoelage krijgt, heeft u ook recht op vakantiegeld op die competentietoelage. Dit bijkomend bedrag vakantiegeld wordt als volgt berekend: effectief betaald brutobedrag competentietoelage 2007 x Inhouding 13,07% Op het vakantiegeld wordt er een inhouding van 13,07% gedaan. (bruto vakantiegeld + het supplement competentietoelage) x 13,07% Deze inhouding wordt gestort: voor de statutaire personeelsleden: aan het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels voor de contractuelen: aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld wordt forfaitair berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (dus geen berekening van de bedrijfsvoorheffing volgens het barema bedrijfsvoorheffing op de wedde). Meer uitleg over de berekeningswijze en de tabel bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld vindt u op pagina s 21 en 22. Nettovakantiegeld Dit is het bedrag dat op 15 mei 2008 betaald wordt. Berekening vakantiegeld

7 VOORBEELD * Een statutair personeelslid heeft in maart 2008 jaarwedde ,41 standplaatstoelage 359,95 In 2007 ontving hij brutocompetentietoelage 800,00 Hij heeft kinderen ten laste voor de bedrijfsvoorheffing 3 Zijn prestaties in 2007 Loopbaanonderbreking 50% t/m Loopbaanonderbreking 100% t/m Volledige prestaties t/m Verlof zonder wedde (3 werkdagen) t/m Berekening vakantiegeld: Vast gedeelte = 1028,64 Wijzigbaar gedeelte Stap 1: berekening brutojaarwedde maart 2008 = ,41 x 1,4282 = ,67 Stap 2: berekening brutojaarbedrag standplaatstoelage maart 2008 = 359,95 x 1,4282 = 514,08 Stap 3: berekening wijzigbaar gedeelte = 1,1% x (brutojaarwedde maart brutojaarbedrag standplaatstoelage maart 2008) = 1,1% x (22 724, ,08) = 255,62 Copernicuspremie Stap 1: berekening brutomaandwedde maart 2008 bij volledige prestaties ,41 x 1, = x 92% = 1 742,22 Stap 2: berekening bruto standplaatstoelage maart 2008 bij volledige prestaties 359,95 x 1, = x 92% = 39,41 * Het is mogelijk dat er een zéér klein verschil in resultaat is (maximum 1 cent) tussen het voorbeeld zoals hier manueel berekend, en een berekening door het berekeningsprogramma vakantiegeld dat door onze diensten gebruikt wordt. Berekening vakantiegeld

8 Stap 3: berekening copernicuspremie = (92% brutomaandwedde maart % brutostandplaatstoelage maart 2008) - (vast gedeelte + wijzigbaar gedeelte) = (1 742, ,41) (1028, ,62) = 497,37 Brutovakantiegeld bij volledige prestaties Prestaties = vast gedeelte + wijzigbaar gedeelte + Copernicuspremie = 1 028, , ,37 = 1 781,63 MAAND PRESTATIES AANTAL 30STEN 2007/1 loopbaanonderbreking 50% 15/ /2 loopbaanonderbreking 50% 15/ /3 loopbaanonderbreking 50% 15/ /4 loopbaanonderbreking 50% 15/ /5 loopbaanonderbreking 50% 15/ /6 loopbaanonderbreking 100% 0/ /7 loopbaanonderbreking 100% 0/ /8 loopbaanonderbreking 100% 0/ /9 volledige prestaties 30/ /10 volledige prestaties 30/ /11 volledige prestaties 30/ /12 Volledige prestaties + 3 werkdagen verlof zonder wedde = 30 x 18/21 = 25,714/30 TOTAAL AANTAL 360STEN 190,714/360 Prestaties van t.e.m = 190,714/360. Brutovakantiegeld rekening houdend met prestaties = 1 781,63 x 190,714/360 = 943,83 Vakantiegeld op de competentietoelage = effectief betaalde brutobedra g competenti etoelage x 92 % 800,00 x 92% = = 61,33 12 Berekening vakantiegeld

9 Te betalen brutovakantiegeld = brutovakantiegeld rekening houdend met prestaties + vakantiegeld op competentietoelage = 943, ,33 = 1 005,16 Inhouding 13,07% 1 005,16 (1 005,16 x 13,07%) = 1 005,16 131,37 = 873,79 Dit is het belastbaar bedrag van het vakantiegeld Bedrijfsvoorheffing 1. Berekening van de belastbare maandwedde van maart 2008 bij volledige prestaties: ,41 x 1,4282 o Brutomaandwedde = = 1 893,72 12 o Inhouding F.O.P. = 1 893,72 x 7,5% = 142,02 o Inhouding ziekteverzekering Z.V. = 1 893,72 x 3,55% = 67,23 359,95 x 1,4282 o Standplaatstoelage = = 42,84 12 o Belastbaar = brutomaandwedde F.O.P. - ZV + standplaatstoelage = 1 893,72 142,02 67, ,84 = 1 727,31 2. Berekening van de reële belastbare maandwedde: = 1 727,31 x 190,714/360 = 915,06 3. Berekening bedrijfsvoorheffing (zie pagina s 21 en 22): o Percentage = 26,25% (belastbaar ligt tussen 861,18 en 941,25) o Verminderingen voor 3 kinderen ten laste: a) de bedrijfsvoorheffing wordt met 96,03 verminderd b) het bedrag bedrijfsvoorheffing wordt nog eens extra met 35% verminderd Berekening vakantiegeld

10 o Berekening bedrijfsvoorheffing: = (belastbaar vakantiegeld x percentage) bedrag voor kinderen ten laste = (915,06 x 26,25%) 96,03 = 240,20 96,03 = 144,17 Op dit bedrag wordt nog eens 35% extra vermindering voor 3 kinderen ten laste toegekend. = 144,17 (144,17 x 35%) = 144,17 50,45 = 93,72 Nettovakantiegeld = belastbaar vakantiegeld bedrijfsvoorheffing = 915,06 93,72 = 821,34 Berekening vakantiegeld

11 KLASSIEKE BEREKENING VAKANTIEGELD 2008 WETTELIJKE BASIS Koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur. REFERENTIEPERIODE De prestaties van 1 januari 2007 tot en met 31 december BEREKENINGSWIJZE Berekeningswijze vakantiegeld vast gedeelte + wijzigbaar gedeelte = brutovakantiegeld bij volledige prestaties x prestaties = brutovakantiegeld rekening houdend met prestaties - inhouding 13,07% - bedrijfsvoorheffing = nettovakantiegeld Berekening vakantiegeld

12 Vast gedeelte Het vast gedeelte van het vakantiegeld wordt jaarlijks vastgelegd (verhoging door indexatie). Het vast gedeelte is voor iedereen gelijk, dus niet afhankelijk van de jaarwedde (opgelet: wel vermindering naargelang de prestaties zie verder). Voor 2008 bedraagt het vast gedeelte 1028,6442. Wijzigbaar gedeelte Het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld is afhankelijk van de brutojaarwedde en het brutojaarbedrag van de haard- of standplaatstoelage van het personeelslid en wordt als volgt berekend: 1,1% x (brutojaarwedde van maart brutojaarbedrag haard- of standplaatstoelage van maart 2008) o Brutojaarwedde maart 2008 = jaarwedde maart 2008 x 1,4282* o Brutojaarbedrag haard- of standplaatstoelage maart 2008 = jaarbedrag haard- of standplaatstoelage maart 2008 x 1,4282* Prestaties De referentieperiode voor het vakantiegeld 2008 loopt van 1 januari 2007 t.e.m. 31 december Indien u tijdens deze periode een wedde ontving, heeft u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt pro rata verminderd bij onvolledige prestaties. Voor het ganse jaar heeft men dus uiteindelijk een te betalen breuk gelijk aan x/360sten. De lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op het vakantiegeld vindt u op pagina 20. Inhouding 13,07% Op het vakantiegeld wordt er een inhouding van 13,07% gedaan. Deze inhouding wordt gestort voor de statutairen: aan het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels voor de contractuelen: aan de R.S.Z. of de R.S.Z. P.P.O. * indexcoëfficiënt maart 2008 Berekening vakantiegeld

13 Bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld wordt forfaitair berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (dus geen berekening van de bedrijfsvoorheffing volgens het barema bedrijfsvoorheffing op de wedde). Meer uitleg over de berekeningswijze en de tabel bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld vindt u op pagina s 21 en 22. Nettovakantiegeld Dit is het bedrag dat op 15 mei 2008 betaald wordt. Berekening vakantiegeld

14 VOORBEELD * Een statutair personeelslid heeft in maart 2008 jaarwedde ,41 Standplaatstoelage 359,95 Hij heeft kinderen ten laste voor de bedrijfsvoorheffing 3 Zijn prestaties in 2007 loopbaanonderbreking 50% t/m loopbaanonderbreking 100% t/m volledige prestaties t/m verlof zonder wedde (3 werkdagen) t/m Berekening vakantiegeld: Vast gedeelte = 1028,64 Wijzigbaar gedeelte Stap 1: berekening brutojaarwedde maart 2008 = ,41 x 1,4282 = ,67 Stap 2: berekening brutojaarbedrag standplaatstoelage maart 2008 = 359,95 x 1,4282 = 514,08 Stap 3: berekening wijzigbaar gedeelte = 1,1% x (brutojaarwedde maart brutojaarbedrag standplaatstoelage maart 2008) = 1,1% x (22 724, ,08) = 255,62 Brutovakantiegeld bij volledige prestaties = vast gedeelte + wijzigbaar gedeelte = 1 028, ,62 = 1 284,26 * Het is mogelijk dat er een zéér klein verschil in resultaat is (maximum 1 cent) tussen het voorbeeld zoals hier manueel berekend, en een berekening door het berekeningsprogramma vakantiegeld dat door onze diensten gebruikt wordt. Berekening vakantiegeld

15 Prestaties MAAND PRESTATIES AANTAL 30STEN 2007/1 loopbaanonderbreking 50% 15/ /2 loopbaanonderbreking 50% 15/ /3 loopbaanonderbreking 50% 15/ /4 loopbaanonderbreking 50% 15/ /5 loopbaanonderbreking 50% 15/ /6 loopbaanonderbreking 100% 0/ /7 loopbaanonderbreking 100% 0/ /8 loopbaanonderbreking 100% 0/ /9 volledige prestaties 30/ /10 volledige prestaties 30/ /11 volledige prestaties 30/ /12 Volledige prestaties + 3 werkdagen verlof zonder wedde = 30 x 18/21 = 25,714/30 TOTAAL AANTAL 360STEN 190,714/360 Prestaties van t.e.m = 190,714/360 Brutovakantiegeld rekening houdend met prestaties = 1 284,26 x 190,714/360 = 680,35 Inhouding 13,07% 680,35 (680,35 x 13,07%) = 680,35 88,92 = 591,43 Dit is het belastbaar bedrag van het vakantiegeld Berekening vakantiegeld

16 Bedrijfsvoorheffing 1. Berekening van de belastbare maandwedde van maart 2008 bij volledige prestaties: ,41 x 1,4282 o Brutomaand wedde = = 1 893,72 12 o Inhouding F.O.P. = 1 893,72 x 7,5% = 142,02 o Inhouding ziekteverzekering Z.V. = 1 893,72 x 3,55% = 67,23 359,95 x 1,4282 o Standplaat stoelage = = 42,84 12 o Belastbaar = brutomaandwedde F.O.P. - ZV + standplaatstoelage = 1 893,72 142,02 67, ,84 = 1 727,31 2. Berekening van de reële belastbare maandwedde: = 1 727,31 x 190,714/360 = 915,06 3. Berekening bedrijfsvoorheffing (zie pagina s 21 en 22): o Percentage = 26,25% (belastbaar ligt tussen 861,18 en 941,25) o Verminderingen voor 3 kinderen ten laste: a) de bedrijfsvoorheffing wordt met 96,03 verminderd b) het bedrag bedrijfsvoorheffing wordt nog eens extra met 35% verminderd o Berekening bedrijfsvoorheffing: = (belastbaar vakantiegeld x percentage) bedrag voor kinderen ten laste = (591,43 x 26,25%) 96,03 = 155,25 96,03 = 59,22 Op dit bedrag wordt nog eens 35% extra vermindering voor 3 kinderen ten laste toegekend. = 59,22 (59,22 x 35%) = 59,22 20,72 = 38,50 Nettovakantiegeld = belastbaar vakantiegeld bedrijfsvoorheffing = 591,43 38,50 = 552,93 Berekening vakantiegeld

17 VAKANTIEGELD 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD WETTELIJKE BASIS Besluit van 27 mei 2004 van het Verenigd College tot wijziging van het Besluit van het Verenigd College van 18 maart 1993 betreffende het statuut van de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. REFERENTIEPERIODE De prestaties van 1 januari 2007 tot en met 31 december BEREKENINGSWIJZE Berekeningswijze vakantiegeld brutovakantiegeld bij volledige prestaties x prestaties = brutovakantiegeld rekening houdend met prestaties - 13,07% vermindering - bedrijfsvoorheffing = nettovakantiegeld Brutovakantiegeld bij volledige prestaties = 92% x (brutomaandwedde maart 2008 bij volledige prestaties + brutohaardof standplaatstoelage maart 2008 bij volledige prestaties) Berekening vakantiegeld

18 Prestaties De referentieperiode voor het vakantiegeld 2008 loopt van 1 januari 2007 t.e.m. 31 december Indien u tijdens deze periode een wedde ontving, heeft u recht op vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt pro rata de prestaties berekend: elke maand met volledige prestaties wordt gelijkgesteld met 30/30sten. De teller wordt pro rata verminderd bij onvolledige prestaties. Voor het ganse jaar heeft men dus uiteindelijk een te betalen breuk gelijk aan x/360sten. De lijst van verloven en afwezigheden en hun invloed op het vakantiegeld vindt u op pagina 20. Vermindering vakantiegeld met 13,07% Sinds 1984 wordt het vakantiegeld met 13,07% verminderd. Bedrijfsvoorheffing De bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld wordt forfaitair berekend, d.w.z. dat er een bepaald percentage bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden (dus geen berekening van de bedrijfsvoorheffing volgens het barema bedrijfsvoorheffing op de wedde). Meer uitleg over de berekeningswijze en de tabel bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld vindt u op pagina s 21 en 22. Nettovakantiegeld Dit is het bedrag dat op 15 mei 2008 betaald wordt. Berekening vakantiegeld

19 CUMULATIE VAKANTIEGELD WETTELIJKE BASIS Koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur. Omzendbrief nr 245 van 27 maart 1984 i.v.m. de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur. ALGEMEEN PRINCIPE Een personeelslid van de overheidssector mag geen vakantiegelden cumuleren boven het bedrag dat overeenstemt met het hoogste vakantiegeld dat hij voor één van zijn ambten of beroepen ontvangt (berekend op basis van volledige prestaties). Er wordt geen rekening gehouden met de Copernicuspremie voor het bepalen van dit hoogste vakantiegeld. Cumulatie is mogelijk binnen de overheidssector, maar ook met de privé-sector. De ambten of beroepen moeten gelijktijdig uitgeoefend worden. WERKWIJZE Voor elk van de ambten of beroepen wordt er een fictief vakantiegeld bij volledige prestaties berekend. Deze bedragen worden met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag is het maximumbedrag vakantiegeld, dat betrokkene voor beide functies samen mag ontvangen. VOORBEELD Een personeelslid oefent deeltijds een ambt uit bij de overheid en heeft daarnaast deeltijds een beroep in de privé-sector. Ontvangen vakantiegeld overheid: 400,00 Ontvangen vakantiegeld privé-sector: 300,00 Fictief bedrag vakantiegeld bij volledige prestaties overheid: 600,00 Fictief bedrag vakantiegeld bij volledige prestaties privé-sector: 650,00 Het maximumbedrag vakantiegeld dat hij voor beide functies samen mag ontvangen is 650,00. Hij ontvangt echter 400, ,00 = 700,00 Dit betekent dat er 50,00 moet ingehouden worden op het vakantiegeld van de overheidssector. De inhouding mag in geen geval gebeuren op het vakantiegeld ontvangen in de privé-sector. Berekening vakantiegeld

20 BIJLAGEN FEDERAAL VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN EN HUN INVLOED OP DE BEREKENING VAN HET VAKANTIEGELD LOOPBAANINCIDENTEN Adoptieverlof Afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden Ambt bij een erkende politieke groep (geen behoud van wedde) Ambt bij een erkende politieke groep (met behoud van wedde) Arbeidsongeval Bevallingsverlof Deeltijdse loopbaanonderbreking (alle soorten) Dispo ambtsontheffing in belang van de dienst Disponibiliteit wegens ziekte Halftijdse vervroegde uitdiensttreding Loopbaanonderbreking 100% (alle soorten) Non-activiteit familiale redenen Omstandigheidverlof Ongewettigde afwezigheid Opvangverlof voor adoptie of pleegvoogdij Ouderschapsverlof Overlijden Politiek verlof dienstvrijstelling Politiek verlof facultatief of van ambtswege Profylactisch verlof Schorsing in belang van de dienst (met inhouding wedde) Schorsing in belang van de dienst (zonder weddenverlies) Staking - georganiseerde werkonderbreking Tuchtschorsing (met inhouding wedde) Vaderschapsverlof Vaderschapsverlof als omzetting bevallingsverlof Vakantie en feestdagen Vakbondsverlof Verlof erkende opdracht van algemeen belang Verlof interim school Verlof kandidaat verkiezingen Verlof niet-erkende opdracht van algemeen belang Verlof opdracht ministerieel kabinet Verlof ter beschikkingstelling koning of prins Verlof voor stage Verlof voorafgaand aan de pensionering Verlof wegens proeftijd (extern/intern) Verlof zonder wedde dwingende familiale redenen Verminderde prestaties Verminderde prestaties met bonus Vrijwillige schorsing contract Wederoproeping onder de wapens Ziekteverlof RECHT OP VAKANTIEGELD, pro rata prestaties, pro rata prestaties, t.e.m. datum overlijden, pro rata prestaties, pro rata percentage, pro rata prestaties, pro rata wedde Berekening vakantiegeld

21 HOE WORDT DE BEDRIJFSVOORHEFFING OP HET VAKANTIEGELD 2008 BEREKEND? Stap 1: Berekenen van een fictieve belastbare maandwedde voor maart 2008 bij volledige prestaties: Deze fictieve belastbare maandwedde wordt als basis genomen voor de verdere berekening van de bedrijfsvoorheffing op het vakantiegeld. Hoe u zelf een belastbare maandwedde bij volledige prestaties berekent, kan u op onze website terugvinden bij Berekening wedde. Hieronder vindt u alvast de schematische voorstelling van de berekening. STATUTAIR Brutomaandwedde - bijdrage F.O.P. - bijdrage Z.V. + haard- of standplaatstoelage = belastbare maandwedde CONTRACTUEEL Brutomaandwedde + haard- of standplaatstoelage - bijdrage R.S.Z. = belastbare maandwedde Indien u de berekening niet zelf wil doen, kan u op onze website bij Publicaties het Barema wedden gebruiken. Stap 2: De bekomen belastbare maandwedde wordt vermenigvuldigd met de prestaties 2007, d.w.z. met de breuk die bij de berekening van het vakantiegeld wordt gebruikt (x/360). Stap 3: Op basis van dit reële belastbare bedrag moet u in de tabel (zie volgende pagina) het toe te passen percentage bedrijfsvoorheffing opzoeken. Stap 4: Indien u kinderen ten laste heeft, wordt de bedrijfsvoorheffing in voorkomend geval verminderd: 1. met het bedrag dat in de kolom met het aantal kinderen ten laste voorkomt, 2. en met het percentage dat u bovenaan de kolom met het aantal kinderen ten laste. Deze extra vermindering wordt alleen in de grijs gearceerde zone toegepast. Berekening vakantiegeld

22 BEDRIJFSVOORHEFFING OP VAKANTIEGELD Aantal kinderen ten laste Belastbaar bedrag van VERMINDERING WEGENS KINDERLAST de normale maandelijkse bezoldiging % PERCENTAGE EXTRA VERMINDERING WEGENS KINDERLAST Van tot en met 7,50% 20% 35% 55% 75% 0,01 513,33 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513,34 637,50 19,17 30,72 66,68 136,81 213,94 290,52 367,10 443,67 520,26 596,84 673,42 738,67 814,08 637,51 673,58 21,20 7,65 47,42 124,97 210,27 294,96 379,65 464,33 549,02 633,72 718,41 790,74 874,15 673,59 793,33 21,20 0,00 39,77 117,32 202,62 287,31 372,00 456,68 541,38 626,07 710,76 783,55 866,95 793,34 861,17 26,25 17,81 113,84 219,45 324,32 429,18 534,03 638,90 743,77 848,64 939, ,56 861,18 941,25 26,25 0,00 96,03 201,64 306,51 411,38 516,22 621,09 725,96 830,83 921, ,71 941, ,42 31,30 89,44 215,37 340,41 465,45 590,47 715,51 840,56 965, , , , ,00 34,33 45,17 183,29 320,44 457,58 594,71 731,85 869, , , , , ,83 34,33 0,00 138,12 275,26 412,41 549,53 686,68 823,83 960, , , , ,00 36,34 137,54 282,72 427,90 573,05 718,23 863, , , , , ,50 36,34 28,82 174,00 319,18 464,33 609,51 754,69 899, , , , ,33 39,37 28,28 185,56 342,84 500,09 657,38 814,66 971, , , , ,00 39,37 0,00 157,28 314,56 471,81 629,10 786,38 943, , , , ,08 39,37 127,49 284,77 442,02 599,31 756,59 913, , , , ,00 42,39 134,27 303,61 472,93 642,28 811,62 980, , , , ,83 42,39 5,86 175,21 344,52 513,87 683,22 852, , , , ,00 42,39 0,00 169,34 338,66 508,01 677,35 846, , , , ,25 42,39 109,50 278,82 448,16 617,51 786,86 942, , , ,33 47,44 46,05 235,53 425,05 614,58 804,10 979, , , ,75 47,44 0,00 189,48 379,00 568,52 758,04 933, , , ,25 47,44 0,00 189,51 379,04 568,56 746,62 933, , ,25 53,50 64,72 278,46 492,19 696,12 906, , ,75 53,50 0,00 213,72 427,45 631,51 841, , ,25 53,50 0,00 213,72 420,99 631, , ,75 53,50 0,00 210,47 420, , ,25 53,50 0,00 210,47 Berekening 4.751,68 vakantiegeld , ,

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening vakantiegeld 2007 inleiding...3

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2011 Bijwerking van 27-04-2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 Berekening

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2013 Bijwerking van 25-04-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2016 Versie van 03-05-2016 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2015 Versie van 08-04-2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2015...

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2017 Versie van 19-05-2017 FOD BOSA PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2017... 3 Vakantiegeld

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2013 Bijwerking van 14-08-2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2015 17 november 2015 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2012 9 november 2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2014 Bijwerking van 05-09-2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel.. 2

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2012 Bijwerking van 25-07-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel..

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2014 17 november 2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2016 21 november 2016 FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2013 5 november 2013 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage

Nadere informatie

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE

BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE BEREKENING EINDEJAARSTOELAGE 2017 30 november 2017 FOD BOSA PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening eindejaarstoelage 2017... 3 Voorbeelden

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2016 BIJWERKING VAN 5.09.2016 FOD P&O PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Berekening van de premie

Nadere informatie

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING BEREKENING PREMIE VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING 2017 BIJWERKING VAN 28.08.2017 FOD P&O PERSOPOINT WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Berekening van de premie

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 23.06.2011 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID Bijwerking van 21.02.2014 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL

WERKBONUS. Bijwerking (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN BRUSSEL WERKBONUS Bijwerking 04-02-2014 (wijziging wetgeving) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN - WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2 Wie

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave Versie van 18-12-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk II Eindejaarstoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van

Nadere informatie

SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN

SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN SAMENVATTING CODIFICATIE VAN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN VERLOVEN EN AFWEZIGHEDEN VAN KORTE DUUR WERKKALENDER IN DAGEN HALVE DAGEN MET OF ZONDER DAGCONSTANTE CTRT = 5 Supan / Csupan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 8α

Nadere informatie

1. Wijziging codificatie CDVU

1. Wijziging codificatie CDVU Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 14 juli 2010 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN CONTRACTUEEL PERSONEELSLID Bijwerking van 28.07.2017 FOD BOSA - PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL

WERKBONUS FEDERAAL (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT BRUSSEL WERKBONUS FEDERAAL 14.02.2017 (Aanpassing 4-dagenweek) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE PERSOPOINT - WEDDEN HANDELSSTRAAT 96 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be Inhoudstafel Blz. 1 Wat is de werkbonus?... 3 2

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID

BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID BEREKENING VAN DE NETTOMAANDWEDDE VAN EEN STATUTAIR PERSONEELSLID Bijwerking van 28.07.2017 FOD BOSA PERSOPOINT Handelsstraat 96 1040 BRUSSEL www.persopoint.be www.wedden.fgov.be 1 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld. Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 5.10 : Vakantiegeld Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 1.1 Rechthebbenden 2 Definities 2.1 Volledige prestaties

Nadere informatie

Samenvatting codificatie CDVU

Samenvatting codificatie CDVU Samenvatting codificatie CDVU Verloven en afwezigheden van korte duur Werkkalender in dagen/halve dagen met of zonder dagconstante TRT = 5 Supan / Csupan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 8α of Bα Pos 1 5 = 00000 Pos

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 21-03-2011 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave Versie van 03-09-2014 DEEL V Titel III Hoofdstuk I Vakantiegeld Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijk en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Definitie 4.1 Algemeen 4.2 Invloed van bepaalde

Nadere informatie

WEDDEFICHE STATUTAIREN

WEDDEFICHE STATUTAIREN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE STATUTAIREN BIJWERKING VAN 15.01.2007 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE STATUTAIREN

Nadere informatie

2.3 Het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging

2.3 Het gedeelte dat varieert met de maandelijkse bezoldiging Proces nr : Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 18-11-2010 Bureau KCE Initiële versie Werkinstructie nr: Eindejaarstoelage 1. Wettelijke basis Art. XI.III.4.4 RPPol; KB van 28-11-2008

Nadere informatie

BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL

BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL BAREMA WEDDEN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN BAREME S PERSONNEL CONTRACTUEL FEDERAAL FEDERAL 01-03-2012 (index) FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be

Nadere informatie

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld

MEDEDELING. Vakantiegeld voor de gesubsidieerde personeelsleden. 1 Reglementering. 2 Personeelsleden met recht op vakantiegeld Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2014-059 datum : 2014-09-08 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI

Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Loopbaanincidenten Invloed op de geldelijke anciënniteit Bevoegde instantie Seining aan het SSGPI Jaarlijks vakantieverlof (art. VIII.III.1 Wettelijke en reglementaire feestdagen (art. VIII.III.12 Omstandigheidsverloven

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk IV Verbintenistoelage Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4

Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Aanvraagformulier voor het bekomen van een verlofstelsel voor personeelsleden van SGR Kla4 Inleiding Dit formulier wordt ingevuld voor het aanvragen van een verlofstelsel waarvoor de toestemming van de

Nadere informatie

WEDDEFICHE STATUTAIREN

WEDDEFICHE STATUTAIREN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE STATUTAIREN BIJWERKING VAN 19.10.2009 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE STATUTAIREN

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1.

Koninklijk Besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van s lands algemeen bestuur 1. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2011-043 datum : 2011-06-09 gewijzigd : 2014-01-21 contact : Dienst Personeel en Schoolbeheer,

Nadere informatie

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE CONTRACTUELEN BIJWERKING VAN 15.04.2007 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE

Nadere informatie

WEDDEFICHE STATUTAIREN

WEDDEFICHE STATUTAIREN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE STATUTAIREN BIJWERKING VAN 14.09.2010 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE STATUTAIREN

Nadere informatie

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kuntslaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 27 mei 2010 THESAURIE correspondentieadres Kuntslaan 30 1040 BRUSSEL Betalingen Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk III Vergoeding voor het onderhoud van het uniform Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011

MEDEDELING M VAKANTIEGELD VOOR DE GESUBSIDIEERDE PERSONEELSLEDEN VANAF 2011 Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.11.028 BRUSSEL, 2011-06-22 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN

WEDDEFICHE CONTRACTUELEN DIENST BETALINGEN WEDDEN WEDDEFICHE CONTRACTUELEN BIJWERKING VAN 27.09.2010 FOD FINANCIEN - THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN EN PENSIOENEN BETALING VAN DE WEDDEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL WEDDEFICHE

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling IV Functietoelage Detachement belast met de politie van de militairen Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014

Loopbaanonderbreking in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei 2014 Loopbaanonderbreking Veel personeelsleden in de openbare sector hebben mogelijkheden om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of

Nadere informatie

Hoe lees ik mijn loonbrief?

Hoe lees ik mijn loonbrief? Hoe lees ik mijn loonbrief? Agenda 1. Het loon: basisbegrippen 2. Van barema naar brutoloon 3. Verschil statutair contractueel 4. Vast loon toelagen & vergoedingen 5. De timing van loonberekening en betaling

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)

Minister van Binnenlandse Zaken. Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) FAQ 2016-01 Uitgiftedatum 21-12-2016 ONDERWERP Eindejaarstoelage 2016 Veel gestelde vragen Antwoordelementen Dossierbeheerder

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte

MEDEDELING M.10.014 VAKANTIEGELD. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL. Geachte Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M.10.014 BRUSSEL, 2010-05-19 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO en BuSO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN:

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel

GOB ALS WERKGEVER. Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Inhoudstafel GOB ALS WERKGEVER Wie zijn wij? Wat doen wij? Hoe leven wij? 1. Loopbaan 2. Evaluatie 3. Arbeidsregeling 4. Bezoldiging en voordelen 5. Vorming 6. Welzijn En u? Vraag en

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 4 juli 2005 THESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen

Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Invloed van de loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden op het pensioen Inhoud Inleiding Invloed op het pensioenrecht Deeltijdse diensten Onvolledige kalenderjaren Volledige loopbaanonderbreking (LO)

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 12-10-2006 Boek 2 Hoofdstuk 3.3 : Haard- of standplaatstoelage Inhoudstafel 1 Wettelijke en reglementaire grondslagen 2 Principe 2.1 Begunstigden

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk IV Toelage voor een ononderbroken dienst van meer dan vierentwintig uur Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe

INFO. Nieuws. De nieuwe ziekteverlofregeling. Politiehervorming. Federale Politie STATUUT: Nummer april Principe Nummer 1338 10 april 2001 N 206 205 Politiehervorming INFO Nieuws STATUUT: De nieuwe ziekteverlofregeling Principe Alle personeelsleden van de politiediensten, met uitzondering van de contractuele personeelsleden,

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 3.5 : Huisvestingstoelage en voordelen in natura Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Het operationeel personeelslid

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel

Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel Versie 30-06-2015 DEEL VI Titel I Hoofdstuk V Vergoeding voor vaste dienst bij de SHAPE Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5.

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

- continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en f eestdagen SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

- continuregelingen: berekening van het aantal vakantiedagen en f eestdagen SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 140.383 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 NOVEMBER EN 23 DECEMBER 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 20 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Einde Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave

Versie van DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling VIII Functietoelage Operationeel misdrijfanalist Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire basis 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt.

Overgangsmaatregelen inzake de verlofregeling en de waarneming van een hoger ambt. C 4 Datum : 17 november 1993 Departement Algeniene Zaken en Financiën Adminizcratic Ambfenamzakm Bestuur wenlenteringen en Toczicht Omzendbrief OAIMIN 931 io Aan de personeelsdiensten en personeelsleden

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden

Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Overzicht verschillen statutaire en contractuele personeelsleden Dit overzicht heeft als doel een duidelijk beeld te scheppen van de voorwaarden en bepalingen die gelden voor de personeelsleden met een

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL FISCALE FICHES 2012 Bijwerking van 25-04-2012 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

FOR 53. Aanvraag voor het bekomen van een verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling. Naam, voornaam: Stamboeknummer: Personeelscategorie :

FOR 53. Aanvraag voor het bekomen van een verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling. Naam, voornaam: Stamboeknummer: Personeelscategorie : Versie: 16 september 2016 FOR 53 Aanvraag voor het bekomen van een verlof, afwezigheid of terbeschikkingstelling Aanvraag langer werken dan 65 jaar Naam, voornaam: Stamboeknummer: Personeelscategorie :......

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

SPECIALE VERGOEDINGEN

SPECIALE VERGOEDINGEN SPECIALE VERGOEDINGEN SPECIALE VERGOEDINGEN Inhoudsopgave WOORD VOORAF...1 A. NIET-VERWORVEN SALARISSCHALEN BIJZONDERE DIPLOMA S EN GETUIGSCHRIFTEN...2 1.REGLEMENTERING...2 2.TOEKENNEN VAN EEN NIET-VERWORVEN

Nadere informatie

De rechtspositieregeling van het

De rechtspositieregeling van het De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel Verloven en afwezigheden Het besluit van 7 december 2007 van de Vlaamse regering bevat de minimale voorwaarden voor de verloven en afwezigheden van het

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling XII Functietoelage Toelage houder van een brevet van testpiloot en/of monitor Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen

Nadere informatie

correspondentieadres Kunstlaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n)

correspondentieadres Kunstlaan BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1040 Brussel, 16 januari 2006 TESAURIE Betalingen Wedden en Pensioenen correspondentieadres Kunstlaan 30 1040 BRUSSEL Nota aan de Ordonnateurs uw bericht van uw kenmerk

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2009 Bijwerking van 18-05-2009 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

1. Algemeen Overzicht van de klasse voltijdse afwezigheid (lange duur) Type Omschrijving NL Code Omschrijving NL Stat. Contr.

1. Algemeen Overzicht van de klasse voltijdse afwezigheid (lange duur) Type Omschrijving NL Code Omschrijving NL Stat. Contr. Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 16-09-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 17-12-2009 Björn Jans Aanpassing gegevens 3 11-02-2011 KCE Wijzigingen aangebracht Werkinstructie nr: Afwezigheden

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk IV Vergoeding voor het onderhoud of het herbergen van een politiehond Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie