Paper 3 Onderzoeksinstrumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paper 3 Onderzoeksinstrumenten"

Transcriptie

1 Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Auteur: Erik de Vries Gonggrijp September/oktober

2 Inhoudsopgave 1: samenvatting paper 1 blz. 22 2: beschrijving van de onderzoeksmethode blz. 22 Literatuur blz. 28 Bijlagen 3.1. Schriftelijke enquête A blz Schriftelijke enquête B blz. 30 2

3 1. Samenvatting paper 1 Het onderzoek richt zich op de wijze waarop het projectonderwijs binnen de opleiding Marketing & Communicatie van het Horizon College verbeterd kan worden qua begeleiding/begeleidingsstructuur, werkwijze en beoordelingswijze, zodat de tevredenheid van de leerlingen en het rendement van het projectonderwijs toenemen.. Door de begeleidingsstructuur van het projectonderwijs vorm te geven op de wijze van Van Holten en Van Vliet (2009), te werken met kleine groepjes van maximaal drie leerlingen (Karau & Williams, 1993), waarbij ieder van de leerlingen een vaste rol heeft (Johnson & Johnson, 1999; 2009) en de projectgroep deelnemers hun mede projectgroepsleden beoordelen zoals beschreven door Milius, Oost en Holleman (2001), Leenknecht (2011) en Liu & Carless (2006), verwacht ik dat het rendement van het projectonderwijs en de tevredenheid van de leerlingen van de opleiding Marketing & Communicatie over het projectonderwijs significant toenemen. Het onderzoeksontwerp wordt geëvalueerd door middel van een schriftelijke enquête waarin de leerlingen bevraagd worden over de begeleiding/begeleidingsstructuur (begeleiding en fasering van het project), de werkwijze (groepsgrootte, groepsrollen) en de beoordelingswijze (peer assessment). 2. Beschrijving van de onderzoeksmethode 2.1. Onderzoeksvragen Met het onderzoek wil ik antwoord vinden op de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat is het effect van het invullen van een teamcontract op de samenwerking binnen de projectgroep, de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? 2. Wat is het effect van het werken met een groep van drie leerlingen op de samenwerking binnen de projectgroep, de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? 3. Wat is het effect van het werken met teamrollen op de samenwerking binnen de projectgroep? 4. Wat is het effect van het werken met peer assessment op de beoordeling van het eindproduct? 5. Wat is het effect van de gehanteerde begeleidingsstructuur op de tevredenheid van de projectgroepsleden over de begeleiding en de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? 6. Wat is het effect van een duidelijke fasering, inclusief product per fase op de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? 7. Wat is het effect van de gehanteerde werkwijze op de tevredenheid/de waardering van de projectdeelnemers voor het projectonderwijs? 3

4 2.2. Onderzoeksontwerp Onderzoeksvraag Antwoord? 1. Wat is het effect van het invullen van een teamcontract op de samenwerking binnen de projectgroep, de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? 2. Wat is het effect van het werken met een groep van drie leerlingen op de samenwerking binnen de projectgroep, de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? 3. Wat is het effect van het werken met teamrollen op de samenwerking binnen de projectgroep? op de samenwerking binnen de projectgroep, de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? Het antwoord op deze vraag komt tot stand door een schriftelijke enquête in te laten vullen aan het eind van het project. Het antwoord op de vraag wat het effect is van het invullen van een teamcontract/werken met een groep van drie leerlingen en het werken met teamrollen op de samenwerking wordt beantwoord door wat de leerlingen invullen bij deze vraag van de enquête. Het effect van het invullen van een teamcontract/werken met een groep van drie leerlingen en het werken met teamrollen op de kwaliteit van het eindproduct en de beoordeling van het eindproduct haal ik eveneens uit de enquête. Ik wil echter de beleefde kwaliteit en beoordeling van het eindproduct vergelijken met de (werkelijke) cijfers die leerlingen hebben behaald voor het Je kunt in principe stellen dat hoe hoger de uiteindelijke waardering voor het eindproduct is (exclusief de peer beoordeling van het proces!), des te beter de kwaliteit van dat Daarom is het ook interessant om de beoordelingen van de eindproducten van de interventiegroep te vergelijken met de beoordelingen van de eindproducten van de controlegroepen. Daarmee kan objectief beoordeeld worden of de kwaliteit en de beoordeling van de producten van de interventiegroep hoger liggen dan die van de controlegroepen. De vraag is dan nog of dit te verklaren is door het teamcontract en/of werken met een groep van drie leerlingen en/of het werken met teamrollen: tenslotte wordt er bij de interventiegroep gewerkt met meerdere interventies zoals het teamcontract, kleine groepen en teamrollen. Het zal lastig zijn te bepalen aan welk van de interventies het mogelijke verschil in kwaliteit en beoordeling tussen de interventiegroep en de controlegroepen te danken is. 4

5 4. Wat is het effect van het werken met peer assessment op de kwaliteit en beoordeling van het eindproduct? Het antwoord op deze vraag komt tot stand door een schriftelijke enquête in te laten vullen aan het eind van het project. Peer assessment wordt toegepast tijdens het project. het formulier voor de beoordeling van peers wordt slechts in het project gebruikt, het formulier voor assessment van het groepsproces wordt in het project gebruikt maar ook als instrument om de invloed van peer assessment te meten. Uit het formulier voor assessment van het groepsproces is informatie te halen over de samenwerking en de kwaliteit van het Daarnaast geeft het informatie over de beleving van de rollen die de projectgroepsleden hebben, wat ook onderdeel uitmaakt van het onderzoek. 5. Wat is het effect van de gehanteerde begeleidingsstructuur op de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? Het antwoord op deze vraag komt tot stand door een schriftelijke enquête in te laten vullen aan het eind van het project. 6. Wat is het effect van een duidelijke fasering, inclusief product per fase op de kwaliteit en de beoordeling van het eindproduct? 7.Wat is het effect van de gehanteerde werkwijze op de tevredenheid/de waardering van de projectdeelnemers voor het projectonderwijs Het antwoord op deze vraag komt tot stand door een vraag op te nemen in de enquête over de tevredenheid van de leerlingen over de begeleiding van het project. Deze vraag wordt zowel aan de interventiegroep als de controlegroepen gesteld. De uitkomsten van beide typen groepen kan met elkaar vergeleken worden. De verwachting is dat de tevredenheid van projectgroepsleden van de interventiegroep groter is dan die van de controlegroepen. 5

6 2.3. Onderzoeksinstrumenten en verantwoording Als onderzoeksinstrument naar de uitkomsten van de interventie gebruik ik een schriftelijke enquête. Deze schriftelijke enquête verschilt qua vraagstelling/vraag categorieën tussen de groep waar de interventie plaatsvindt en de overige twee groepen die volgens de traditionele projectmethode werken. Zie ook bijlage 3.1. en 3.2. De vragen kunnen worden beantwoord met: helemaal oneens, oneens, neutraal, eens en helemaal eens. Deze vijf puntenschaal biedt de leerlingen de mogelijkheid om hun antwoorden te nuanceren. Hun tevredenheid over de begeleiding van het project kunnen de projectgroepsleden uitdrukken in een cijfer (heel getal). De invloed van het teamcontract, de teamrollen en peer assessment kunnen alleen gemeten worden bij de interventiegroep. De verwachting is dat deze zaken een positieve bijdrage leveren aan het project en de tevredenheid van de leerlingen. De afhankelijke variabelen/interventie-uitkomsten van mijn onderzoek zijn: De samenwerking binnen de projectgroep: uit mijn interventie moet blijken welke invloed een teamcontract, werken met een kleine groep (max. 3 leerlingen) en teamrollen hebben op de samenwerking binnen de groep. Ik ga ervan uit dat de samenwerking binnen de projectgroep verbetert onder invloed van de genoemde onafhankelijke variabelen. De kwaliteit van het eindproduct: uit mijn interventie moet blijken welke invloed een teamcontract, werken met een kleine groep (max. 3 leerlingen), teamrollen en de gehanteerde begeleidingsstructuur hebben op de kwaliteit van het Ik ga ervan uit dat de kwaliteit van het eindproduct verbetert onder invloed van de genoemde onafhankelijke variabelen. Het resultaat (de beoordeling) van het eindproduct: uit mijn interventie moet blijken welke invloed een teamcontract, werken met een kleine groep (max. 3 leerlingen), teamrollen, peer assessment, de gehanteerde begeleidingsstructuur en een duidelijke fasering van het project hebben op het resultaat (de beoordeling) van het Ik ga ervan uit dat het resultaat/de beoordeling van het eindproduct verbetert/positief beïnvloed wordt door de genoemde onafhankelijke variabelen. Een schriftelijke enquête onder alle leerlingen die aan het project deelnemen (zowel de interventiegroep als de controlegroepen) geeft inzicht in de verschillen die optreden qua beleving van de samenwerking, kwaliteit van het eindproduct en resultaat/beoordeling van het eindproduct tussen de leerlingen van de klas waarbij de interventies plaatsvinden en de klassen waarbij dit niet gebeurt. De algehele tevredenheid van de leerlingen over het project kan eveneens gemeten worden via de enquête. De leerlingen kunnen in een cijfer uitdrukken hoe tevreden ze zijn over de begeleiding van het project. Dit geldt voor zowel de interventiegroep als voor de controlegroepen Onderzoeksgroep Het onderzoek wordt gehouden onder alle leerlingen van de klassen MC3A, MC3B en MC3C van de opleiding Marketing & Communicatie van het Horizon College. De interventies worden uitsluitend uitgevoerd bij klas MC3C. De twee andere derde klassen dienen als controlegroepen. Zij (MC3A en MC3B) werken volgens de traditionele projectmethode. 6

7 Bij al deze klassen wordt aan het eind van het project de schriftelijke enquête gehouden. De vragenlijst verschilt echter bij de klas waarbij de beschreven interventies worden toegepast (MC3C) van de vragenlijst die uitgezet wordt bij de twee andere klassen (MC3A en MC3B). Immers, alleen bij klas MC3C vinden de interventies plaats. De overige twee klassen werken volgens de traditionele projectmethode Procedure Ik verzamel de data die ik nodig heb aan het eind van het project. Dan laat ik alle projectgroepsleden, van alle drie de derde klassen, een enquête invullen. De data die ik door middel van deze enquête verzamel geven mij onder andere inzicht in de samenwerking binnen de projectgroep, de beoordeling van de kwaliteit van het geleverde werk en de beoordeling van het Voor de enquête verwijs ik naar bijlage 3.1. en Data-analyse in totaal worden er tijdens de interventie twee meetinstrumenten gebruikt: een schriftelijke enquête, in twee versies (A en B, zie bijlage 3.1. en 3.2.) en twee keer een assessment van het groepsproces. Beide instrumenten werk ik uit per vraag en scoor ik in Excel. Aan de hand van de uitkomsten maak ik per vraag een (staaf)diagram en/of cirkeldiagram en een totaal overzicht per vraag, dat wil zeggen dat ik de totaalscores per enquêtevraag, per instrument aangeef. Dus: per instrument maak ik een totaaloverzicht van alle antwoorden die de respondenten hebben gegeven op de gestelde vragen. Daarnaast maak ik per vraag de uitkomst inzichtelijk door middel van een diagram. Aan de hand van de uitkomsten zal ik conclusies trekken over de verschillende items van de vragenlijsten. Zie het variabelenschema op bladzijde 27. 7

8 Variabelenschema Rendement en tevredenheid project Begeleiding project Fasering project Teamcontract Teamrollen De begeleiding van het project heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het De begeleiding van het project heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het Ik beoordeel de begeleiding van het project met het cijfer (hele cijfers) Het werken met een product per fase heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het Het werken met een product per fase heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het bijdrage geleverd aan de samenwerking bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het bijdrage geleverd aan de beoordeling van het Groepsgrootte Beoordeling positieve invloed op de samenwerking positieve invloed op de kwaliteit van het positieve invloed op de beoordeling van het invloed gehad op de samenwerking invloed gehad op de kwaliteit van het invloed gehad op de beoordeling van het De beoordeling door de andere projectgroepsleden heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het De beoordeling door de andere projectgroepsleden heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het 8

9 Literatuur Holten, M. van, & Vliet, R. van (2009). Projectonderwijs in het hbo. De docent als projectontwikkelaar en projectbegeleider. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Johnson, D.W., & Johnson R.T. (1999) Making Cooperative Learning Work. Theory into practice, 38 (2), Johnson, D.W., & Johnson R.T. (2009) An Educational Psychology Success Story: Social Interdependence Theory and Cooperative Learning. Educational researchers, 38, Karau, S. J., & Williams, K. D. (1993). Social loathing: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, Leenknecht, M. J. M., & Tillema, H. H. (2010). Formative assessment in vocational education: Student involvement in monitoring progress in their learning. Progress in Education 22, Liden, R. C., Wayne, S. J., Jaworski, R. A., & Bennett, N. (2004). Social loathing: A field investigation. Journal of Management, 30 (2), Liu, N. F. & Carless, D. (2006) Peer feedback: the learning element of peer assessment, Teaching in Higher Education, 11(3), Milius, J., Oost, H. & Holleman, W. (2001). Werken aan academische vorming: ideeën voor actief leren in de onderwijspraktijk. Utrecht: IVLOS. 9

10 3. Bijlagen 3.1 Schriftelijke enquête A: groep met interventie MC3C Helemaal oneens Oneens neutraal Eens Helemaal eens Begeleiding project De begeleiding van het project heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het De begeleiding van het project heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het Ik beoordeel de begeleiding van het project met het cijfer (hele cijfers) Fases project Het werken met een product per fase heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het Het werken met een product per fase heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het Teamcontract bijdrage geleverd aan de samenwerking bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het bijdrage geleverd aan de beoordeling van het Teamrollen positieve invloed op de samenwerking positieve invloed op de kwaliteit van het positieve invloed op de beoordeling van het Groepsgrootte invloed gehad op de samenwerking invloed gehad op de kwaliteit van het invloed gehad op de beoordeling van het Beoordeling De beoordeling door de andere projectgroepsleden heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het De beoordeling door de andere projectgroepsleden heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het 10

11 3.2. Schriftelijke enquête B: groepen zonder interventie MC3A en MC3B Helemaal oneens Oneens neutraal Eens Helemaal eens Begeleiding project De begeleiding van het project heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het werk. De begeleiding van het project heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het Cijfer Ik beoordeel de begeleiding van het project met het cijfer (hele cijfers) Fases project Helemaal oneens Oneens neutraal Eens Helemaal eens Het werken met een product per fase heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het Het werken met een product per fase heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het Groepsgrootte invloed gehad op de samenwerking binnen de projectgroep. invloed gehad op de kwaliteit van het invloed gehad op de beoordeling van het Beoordeling De beoordeling door de docent heeft een positieve invloed gehad op de kwaliteit van het De beoordeling door de andere projectgroepsleden heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van het 11

Paper 4 Uitvoering onderzoek

Paper 4 Uitvoering onderzoek Paper 4 Uitvoering onderzoek Auteur: Erik de Vries Gonggrijp Mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting paper 1 blz. 2 2. Uitvoering van de interventie blz. 2 2a. Beschrijving van de uitvoering 2b. Analyse

Nadere informatie

Paper 5 Evaluatie. Auteur: Erik de Vries Gonggrijp

Paper 5 Evaluatie. Auteur: Erik de Vries Gonggrijp Paper 5 Evaluatie Auteur: Erik de Vries Gonggrijp mei 2015 0 Inhoudsopgave 1. Samenvatting paper 1 blz. 18 2. Presentatie en analyse van de resultaten blz. 18 3. Conclusies en discussie blz. 33 4. Suggesties

Nadere informatie

PROJECTONDERWIJS BINNEN DE OP- LEIDING MARKETING & COMMUNICA- TIE VAN HET HORIZON COLLEGE

PROJECTONDERWIJS BINNEN DE OP- LEIDING MARKETING & COMMUNICA- TIE VAN HET HORIZON COLLEGE PROJECTONDERWIJS BINNEN DE OP- LEIDING MARKETING & COMMUNICA- TIE VAN HET HORIZON COLLEGE PAPER 1 INTERVENTIEPLAN EN ONDERZOEKSPLAN Erik de Vries - Gonggrijp 1-5-2014 Masteropleiding Professioneel Meesterschap,

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN ONDERWIJS RESEARCH DAGEN, ROTTERDAM, 26 MEI 2016 CHRISTEL H.D. WOLTERINCK WILMA B. KIPPERS KIM SCHILDKAMP CINDY L. POORTMAN FORMATIEF

Nadere informatie

Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten. Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten. Leraren Opleiding. Management & Organisatie Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Procent rekenen

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Vaardigheden - Enquête HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

HGZO CONGRES. # Het begint met een idee

HGZO CONGRES. # Het begint met een idee HGZO CONGRES # Het begint met een idee WORKSHOP BUNDEL DE KWALITEITEN! SAMENWERKEND LEREN IN SUCCESVOLLE PROJECTGROEPEN. ALLARD GERRITSEN MARIJKE LEIJDEKKERS 2 MENSEN EN SAMENWERKEN Rijkdom? Boeiend? Ingewikkeld?

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten. Ontwerprapport Naam auteur(s) Karin Groen

Paper 3 Onderzoeksinstrumenten. Ontwerprapport Naam auteur(s) Karin Groen Paper 3 Onderzoeksinstrumenten Ontwerprapport Naam auteur(s) Karin Groen Vakgebied Nederlands Titel Historische letterkunde? Kapot saai! Onderwerp Motivatie bij historische letterkunde Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie ONTWERPRAPPORT Naam auteur Elles Lelieveld Vakgebied Economie Titel De juiste stappen, een onderzoek naar de problemen en oplossingen van opgaven over het boxenstelsel Onderwerp Het aanleren van een stappenplan

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Nijenhuis, N Vakgebied Natuurkunde Titel Wiskunde bij Natuurkunde: de afgeleide Onderwerp Wiskunde natuurkunde transfer Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Feedback middels formatief toetsen

Feedback middels formatief toetsen Feedback middels formatief toetsen Studiedag Mbo Taalacademie Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Formatief toetsen en feedback Waar denkt u aan bij de termen formatief toetsen en feedback?

Nadere informatie

Verslag onderzoek rekencursus Online of Boek. Stefan Akkerman Joep Lagrand Ron Leuven

Verslag onderzoek rekencursus Online of Boek. Stefan Akkerman Joep Lagrand Ron Leuven Verslag onderzoek rekencursus 2016 Online of Boek Stefan Akkerman Joep Lagrand Ron Leuven september 2015 - maart 2016 Inleiding Binnen het Nova College hanteren wij de Methode Start rekenen van Deviant.

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Literatuur, leeservaring, dialogisch leren, kwestie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Literatuur, leeservaring, dialogisch leren, kwestie Iris Hoogendoorn 5617596 Schoolvak Nederlands Ontwerponderzoek paper 3: onderzoeksopzet Ontwerprapport Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie

Nadere informatie

Projectonderwijs in het hbo

Projectonderwijs in het hbo Projectonderwijs in het hbo projectonderwijs in het hbo De docent als projectontwikkelaar en projectbegeleider Maria van Holten en Rietje van Vliet (red.) Met bijdragen van Jos de Kleijn en Pieter Mostert

Nadere informatie

Werkvormen voor EBP in het onderwijs. Marthe Heitbrink en Wouter Dijkshoorn

Werkvormen voor EBP in het onderwijs. Marthe Heitbrink en Wouter Dijkshoorn Werkvormen voor EBP in het onderwijs Marthe Heitbrink en Wouter Dijkshoorn Inleiding Evidence-Based Practice (EBP) vormt tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het HBO onderwijs. EBP betekent: Het gewetensvol,

Nadere informatie

Vocabulaireverwerving Frans: motivatie en leerstrategieën Onderwerp Vocabulaireverwerving in Havo 3

Vocabulaireverwerving Frans: motivatie en leerstrategieën Onderwerp Vocabulaireverwerving in Havo 3 Naam auteur Vakgebied Marlieke Joanne Gevaerts Frans Titel Vocabulaireverwerving Frans: motivatie en leerstrategieën Onderwerp Vocabulaireverwerving in Havo 3 Opleiding Doelgroep Havo 3 Sleuteltermen Links

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61729 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Effectieve maatregelen

Effectieve maatregelen Effectieve maatregelen In het taal- en rekenonderwijs Pieter Danes 27 maart 2012 Bijeenkomst Taal in mbo 01-11-2011 Presentatie toen: Van Anja Schaafsma (ROC Mondriaan) Over effectief onderwijs Presentatie

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Stan Buis & Jirka Born

Stan Buis & Jirka Born Toetsen van groepsproducten Toetsen van groepsproducten Stan Buis & Jirka Born Doelen workshop Theoretische achtergrond van toetsen van groepsproducten Beoordelingswijze van groepswerk kritisch onder de

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam. Schrijven, herschrijven, schrijfonderwijs, feedback geven, feedback ontvangen Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Inge van de Wiel Nederlands Peerfeedback in het schrijfproces Schrijfonderwijs Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Doelgroep Gymnasium

Nadere informatie

Meelifters in het projectonderwijs: De invloed van individuele. verantwoordelijkheid op meeliftgedrag.

Meelifters in het projectonderwijs: De invloed van individuele. verantwoordelijkheid op meeliftgedrag. Meelifters in het projectonderwijs: De invloed van individuele verantwoordelijkheid op meeliftgedrag. Masterthesis Onderwijskundig Ontwerp en Advisering Universiteit Utrecht Naam: Madelon Boot Studentnummer:

Nadere informatie

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Fellow onderzoeker Adviseur en coördinator 2 Opzet onderzoekspresentatie 1.

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Menu-engineering in restaurants

Menu-engineering in restaurants Menu-engineering in restaurants Machiel Reinders, Wageningen University & Research Joris Heijnen & Erik van Bommel, Variatie in de Keuken Marlijn Huitink & Coosje Dijkstra, Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN

SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN SMART4U: een app om sociale contacten uit te breiden voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Dr. Willeke Manders Léon van Woerden MScN Inhoud presentatie Wat is Smart4U Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings

Feedback geven en krijgen. Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Feedback geven en krijgen Diepteverwerking 9 november 2016 Marieke Thurlings Overzicht Wat is feedback? Feedback van leraar aan leerlingen Hét model van Hattie & Timperley (2007) Zelf aan de slag Uitwisselen

Nadere informatie

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden.

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Huidige communicatie school : Electronische Leer Omgeving (ELO): informatie

Nadere informatie

Wat heeft het allemaal met elkaar te maken? De gesteentekringloop & systeem denken in 2 vwo.

Wat heeft het allemaal met elkaar te maken? De gesteentekringloop & systeem denken in 2 vwo. Ontwerponderzoek: Paper 3- Onderzoeksinstrumenten Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische referentie Tessa van Mechelen, MSc. Aardrijkskunde Wat

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Paper 3: Uitvoeringsfase. Management & Organisatie

Paper 3: Uitvoeringsfase. Management & Organisatie Paper 3: Uitvoeringsfase Naam auteur L. A. Molijn MSc. Vakgebied Management & Organisatie Titel Geld & Rente Onderwerp Enkelvoudige & Samengestelde interest Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

Ontwerponderzoek: Paper 3

Ontwerponderzoek: Paper 3 Ontwerponderzoek: Paper 3 Naam auteur(s) Karoline Heidrich Vakgebied Duits Titel Duits + Film = plezier? Onderwerp Verhoging van motivatie voor het leren van Duits door middel van leeractiviteiten rondom

Nadere informatie

Onderzoeks- methode. Het beantwoorden van redenatievragen. Naam: Laura Meijer. Studentnummer: Vak: Algemene Economie.

Onderzoeks- methode. Het beantwoorden van redenatievragen. Naam: Laura Meijer. Studentnummer: Vak: Algemene Economie. Onderzoeks- methode Het beantwoorden van redenatievragen Naam: Laura Meijer Studentnummer: 10214542 Vak: Algemene Economie Doelgroep: 5 havo Beoordelaar: Peter Uylings Inhoudsopgave Ontwerpplan... 3 Onderzoeksontwerp...

Nadere informatie

Learning analytics. in het primair onderwijs. dr. Inge Molenaar

Learning analytics. in het primair onderwijs. dr. Inge Molenaar Learning analytics in het primair onderwijs dr. Inge Molenaar Indeling Kahoot vragen (5 minuten) Inleiding (35 minuten) - Adaptieve onderwijstechnologieen - Extracted and embedded analytics - Gebruik embedded

Nadere informatie

Methodische verantwoording

Methodische verantwoording Inleiding In 2012 jaar heeft het VSC een 4-jaarstrategie opgesteld, met daarin de wens om over te stappen naar digitaal onderwijs. De visie ten aanzien van het digitaal onderwijs bleef daarbij onderbelicht,

Nadere informatie

UNIVERSITY OF TWENTS MEESTERSCHAP 1/25/2017 FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: TIPS VOOR IN DE LES

UNIVERSITY OF TWENTS MEESTERSCHAP 1/25/2017 FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: TIPS VOOR IN DE LES UNIVERSITY OF TWENTS MEESTERSCHAP FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: TIPS VOOR IN DE LES Kim Schildkamp Wilma Kippers Christel Wolterinck Fer Coenders 1 IN DEZE WORKSHOP: 1. 2. 3. 4. 5. LEERDOELEN THEORIE VRAGENLIJST

Nadere informatie

Handleiding Sprintkompas. Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten

Handleiding Sprintkompas. Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten Handleiding Sprintkompas Een instrument voor reflectie op het bètatechniekbeleid van hogescholen en universiteiten Colofon Titel Handleiding Sprintkompas Auteur Hester Smulders, Marga de Weerd Versie 1

Nadere informatie

Handleiding Delphi methode

Handleiding Delphi methode IJBURGCOLLEGE.NL Handleiding Delphi methode & 02-06-2012 Inleiding Deze handleiding biedt een stapsgewijze beschrijving van de afname van de Delphi methode. Aan de hand van deze methode kunnen de ervaringen

Nadere informatie

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven

Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven Formatief en Digitaal Informatievaardigheden Meten (DIM) Caroline Timmers & Amber Walraven 27 november 2015 Kom verder. Saxion. Inhoud Over DIM* Effectstudie DIM* DIM* bij Saxion *DIM = Digitaal Informatievaardigheden

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

bijlagen Aanbevolen literatuur Bijlage II Vragen voor een zinvolle teamdiscussie over projectonderwijs Bijlage III Projectequalizer

bijlagen Aanbevolen literatuur Bijlage II Vragen voor een zinvolle teamdiscussie over projectonderwijs Bijlage III Projectequalizer bijlagen Bijlage I Aanbevolen literatuur Bijlage II Vragen voor een zinvolle teamdiscussie over projectonderwijs Bijlage III Projectequalizer Bijlage IV Checklist voor de projectontwikkelaar Bijlage V

Nadere informatie

Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice

Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalisering: het stimuleren van een onderzoekende houding bij honoursdocenten

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012

Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012 Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012 Vraagstelling Kunnen social media in het lesprogramma van de niveau-4 opleiding junior account manager op het

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

De andere kant van feedback

De andere kant van feedback Symposium Platform Toetsen De andere kant van feedback Jorik Arts (Fontys lerarenopleiding) en Kim Dirkx (Welten instituut) Wat verstaan we onder feedback? Feedback is a process whereby learners obtain

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Studiekeuzeconferentie Toegankelijk, Talent en Living Technology Simone van der Donk MSc Onderzoeksgroep Dr. Mark Gellevij Coördinatie en eindredactie Simone

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers

Summery. Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers ummery amenvatting Effectiviteit van een interventieprogramma op arm-, schouder- en nekklachten bij beeldschermwerkers 207 Algemene introductie Werkgerelateerde arm-, schouder- en nekklachten zijn al eeuwen

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Evaluatieonderzoek workshop Nieuws van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Verwachting, waardering en leerwinst van de Workshop Nieuws Laura Gil Castillo en Eva Mulder, januari 2009 Universiteit

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits

Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits Naam auteur Michael Huig Vakgebied Duits Titel Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits Onderwerp Zelfbeoordeling bij schrijfvaardigheid Duits Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

Het leren van de uitspraak van onbekende klanken van Arabische letters. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Het leren van de uitspraak van onbekende klanken van Arabische letters. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPONDERZOEK - PAPER 3 ONDERZOEKSINSTRUMENTEN Naam auteur M.H.J. (Mariska) Verbeek-Keizer MA Vakgebied Arabisch Titel صوت العربية / Arabisch De klank van het Onderwerp Het leren van de uitspraak van

Nadere informatie

Rapporten: een last op de schouders van leerlingen?

Rapporten: een last op de schouders van leerlingen? Rapporten: een last op de schouders van leerlingen? Profielproduct 2 Roy Lagerburg 0418951 OPDRACHTGEVERS EN BEGELEIDERS Daphne van Manen en Hans Schoonheim, waarnemend rectoren Hyperion Lyceum Tolhuisweg

Nadere informatie

EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEF TOETSEN

EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEF TOETSEN EFFECTIEF LEREN DOOR FORMATIEF TOETSEN DR. KELLY MEUSEN-BEEKMAN LECTOR ONDERWIJSEXCELLENTIE ROOSEVELT CENTRE FOR EXCELLENCE IN EDUCATION HOGESCHOOL ZEELAND HET DOEL VAN DEZE LEZING - Ingaan op formatief

Nadere informatie

De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015

De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015 De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015 Siebrich de Vries en Gerrit Roorda, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrag en Maatschappijwetenschappen, Lerarenopleiding Mail: s.de.vries@rug.nl;

Nadere informatie

Social Work under construction: transformeren in onderwijs

Social Work under construction: transformeren in onderwijs Social Work under construction: transformeren in onderwijs Saxion, Lectoraat Community, Care & Youth, Ingrid Verbeek, Med Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie, Drs. Peggy Duckers WELKOM Voorstellen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Festival Monitor App. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Festival Monitor App Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar festivals.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool.

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Onderzoek CNV Schoolleiders Cito-Eindtoets 14-5-2011 pagina

Nadere informatie

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen B.M. Deben Biologie Apenkoppen Verwondering over de overeenkomsten tussen het gedrag van mensen en andere zoogdieren

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2015-2016 Dit rapport toont de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. In het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn de leerlingen bevraagd naar hun algemene tevredenheid

Nadere informatie

Docentenhandleiding Anke Veenstra Algemene economie & Bedrijfseconomie Kennisbasis BE 03-04-2013

Docentenhandleiding Anke Veenstra Algemene economie & Bedrijfseconomie Kennisbasis BE 03-04-2013 Docentenhandleiding Anke Veenstra Algemene economie & Bedrijfseconomie Kennisbasis BE 03-04-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Les 1... 4 Les 2... 7 Les 3... 10 Les 4... 13 Les 5... 15 Beoordeling... 17

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016 WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen e.c.van.geffen@hva.nl 12 mei 2016 1 UITKOMSTEN VORIG ONDERZOEK Een aantal conclusies uit het onderzoek van Amagir,

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011

Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011 Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011 Een onderzoek naar de tevredenheid van ROC s over de praktijkexamens van IBKI Datum: 06-01-2012 Status: definitief Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

Online beoordelen Inleiding Het gebruik

Online beoordelen Inleiding Het gebruik Online beoordelen Inleiding Organisaties moeten steeds sneller in kunnen spelen op de veranderende eisen die de samenleving aan organisaties stelt. De huidige, veelal traditionele P&O instrumenten, zoals

Nadere informatie

DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen M.J.D. van den Bosch- Knip, Ir RBA Wiskunde DOEN! - Praktische opdracht beschrijvende statistiek in 4HAVO beschrijvende statistiek

Nadere informatie

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven

Rapportage Leerlingtevredenheid. Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rapportage Leerlingtevredenheid Samenvatting van leerlingtevredenheidsmetingen onder 57 ECABO- leerbedrijven Rob Swager ECABO, mei 2011 1. Inleiding... 3 2. Tevredenheid algemeen.... 4 3. Aspecten die

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Brabantse Basisscholen in Beweging. Menno Slingerland, Hans Barmentlo, Liesbeth Jans & Yvonne Sanders

Brabantse Basisscholen in Beweging. Menno Slingerland, Hans Barmentlo, Liesbeth Jans & Yvonne Sanders Brabantse Basisscholen in Beweging Menno Slingerland, Hans Barmentlo, Liesbeth Jans & Yvonne Sanders Aanleiding Toegenomen bewegingsarmoede, veel overgewicht, lagere motorische vaardigheid basisschoolkinderen

Nadere informatie

Grafieken, samenwerkend leren, hardop denken, stappenplan

Grafieken, samenwerkend leren, hardop denken, stappenplan PAPER 3 ONTWERPRAPPORT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie Marlinda van Rooijen Steltenpool, drs Economie Grafieken en betekenis Marktvraag

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT. Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton

HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT. Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton 1 250 deelnemers waarvan minimaal 150 leraren op een zaterdag in gesprek over bruikbaar

Nadere informatie

Intermezzo Learning analytics

Intermezzo Learning analytics Intermezzo Learning analytics CHALLENGE DAY 2017 Lianne van Elk Project Flexibele en Persoonlijke Leeromgeving Learning analytics in het onderwijs Kunnen we data ook voor de verbetering van het onderwijs

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de voorspellende waarde van vakadviezen op het Amstelveen College

Onderzoek naar de voorspellende waarde van vakadviezen op het Amstelveen College Onderzoek naar de voorspellende waarde van vakadviezen op het Amstelveen College door: Shannon Vlaar Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Profiel Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische

Nadere informatie

Surf - Onderzoek Toetsgestuurd leren Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie

Surf - Onderzoek Toetsgestuurd leren Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie Surf Onderzoek Toetsgestuurd leren Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie Beschrijvende resultaten Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Jolise t Mannetje MSc Simone van der Donk MSc Dr. Marike Faber

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool

Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool - concept - Tussenevaluatie nieuw rooster op de Jan Vermeerschool Onderzoeksrapportage ouders, leerkrachten en kinderen HCO, drs. Désirée van der Heijden-Herber Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding en opdracht

Nadere informatie

J. Bruin, MSc. in Marketing ( ) Management & Organisatie Havo 4, Lyceum aan Zee te Den Helder

J. Bruin, MSc. in Marketing ( ) Management & Organisatie Havo 4, Lyceum aan Zee te Den Helder J. Bruin, MSc. in Marketing (10201653) Management & Organisatie Havo 4, Lyceum aan Zee te Den Helder Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Begeleiders: 1 dhr. drs. W.A.M. van Kleef

Nadere informatie

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 Evaluatie leerlingen en ouders/verzorgers Rsg Simon Vestdijk 1.0 Inleiding - Ipads op rsg Simon Vestdijk Sinds dit schooljaar, 2013-2014,

Nadere informatie

FORMATIEF TOETSEN OP MARIANUM CHRISTEL WOLTERINCK 1 DECEMBER 2016

FORMATIEF TOETSEN OP MARIANUM CHRISTEL WOLTERINCK 1 DECEMBER 2016 FORMATIEF TOETSEN OP MARIANUM YVONNE HALLINGSE DTT CONFERENTIE CHRISTEL WOLTERINCK 1 DECEMBER 2016 INHOUD Summatieve cultuur in het VO Verschillende benaderingen van formatief toetsen Onderzoek: belemmerende

Nadere informatie

Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie

Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie Gerda Korevaar 1#, Gijs van Duijn *, Roeland van der Rijst * & Dato de Gruijter * # Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Voorstel en voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Naam indiener Mailadres: Telefoonnummer: Naam/namen van de presentatoren: en

Voorstel en voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Naam indiener Mailadres: Telefoonnummer: Naam/namen van de presentatoren: en Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Naam indiener Jolanda Cuijpers Mailadres: jolanda.cuijpers@leijgraaf.nl Telefoonnummer: 0618184849 Naam/namen van de presentatoren: Marielle den

Nadere informatie

Omschrijven, formules, natuurkunde, stappenplan, begripspracticum

Omschrijven, formules, natuurkunde, stappenplan, begripspracticum ONTWERP ONDERZOEK FORMULES OMSCHRIJVEN BIJ NATUURKUNDE IN 3 VWO Naam auteur Margriet van der Laan, Msc Vakgebied Natuurkunde Titel & onderwerp Formules omschrijven bij natuurkunde Opleiding Interfacultaire

Nadere informatie

De praktijk, ontwikkeling en invoering van de ict-route. Jos de Kleijn Carla van den Brandt

De praktijk, ontwikkeling en invoering van de ict-route. Jos de Kleijn Carla van den Brandt z o l e e r j e n o g e e n s w a t De praktijk, ontwikkeling en invoering van de ict-route Jos de Kleijn Carla van den Brandt Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010 Inhoud Driemaal bedankt 9 Om te beginnen

Nadere informatie