Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009"

Transcriptie

1 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland , sept 2009

2 Inhoudsopgave Toelichting Tabellenrapportage 6 Legenda... 6 Tabel 1. Voorbereiding op hbo v.w.b. actieve leerstofverwerking... 7 Tabel 2. Voorbereiding op hbo v.w.b. basisvaardigheden en kennis.. 7 Tabel 3. Waardering aansluiting actieve werkvormen 8 Tabel 4. Waardering aansluiting basisvaardigheden en kennis... 8 Tabel 5. Belang van vakken/studieonderdelen bij de hbo opleiding.. 9 Tabel 6. Waardering aansluiting vakken/studieonderdelen Tabel 7. Tevredenheid over sociale integratie Tabel 8. Tevredenheid over professionele/academische integratie 11 Tabel 9. Tevredenheid over leven en studeren.. 11 Tabel 10. Vasthoudendheid studiekeuze Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 2

3 Toelichting In december 2008 januari 2009 is de aansluitingsmonitor afgenomen onder studenten van zes hogescholen die in september 2008 met een een hbo opleiding zijn begonnen. De aansluitingsmonitor brengt in beeld hoe studenten van deze zes hogescholen de aansluiting tussen vooropleiding/voortraject en hbo opleiding ervaren en geeft informatie over de factoren die van invloed zijn op een goede aansluiting. Ook studenten van uw opleiding hebben aan dit onderzoek deelgenomen. In deze opleidingsspecifieke monitor wordt in een tiental tabellen weergegeven hoe uw studenten de aansluiting tussen hun vooropleiding en het hbo hebben ervaren. Daarmee biedt deze monitor aanknopingspunten die u kunt gebruiken bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de aansluiting. Hoe we tot de keuze van deze tabellen zijn gekomen, lichten we toe door eerst kort stil te staan bij het onderzoeksmodel dat is gebruikt. Wilt u een volledig beeld krijgen van het theoretisch kader, dan verwijzen we u naar de Aansluitingsmonitor (die reeds in uw bezit is). In onderstaande figuur ziet u het onderzoeksmodel dat is gebruikt. Figuur 1: onderzoeksmodel aansluiting Presage Process Product 1 Hbo-opleiding: Sector Instelling 4 Waardering aansluiting: Waardering leeromgeving w.b. Activerende werkvormen en Basisvaardigheden en -kennis 8 2 Individuele factoren: Geslacht Leeftijd Vooropleiding Ex cijfers Profiel/sector Vrijstellingen Ervaringen leeromgeving vo/mbo 3 Tijdbesteding: Contacturen en Zelfstudie-uren Waardering aansluiting: Belang en waardering vakken voor aansluiting Waardering aansluiting: Sociale integratie Academische Integratie Voorlichting vanuit vo/mbo en hbo Studeerbaarheid Combinatie leven en studeren Waardering aansluiting: Zelfde keuze weer? Studiesucces: Studiepunten Uitval ja/nee Switch ja/nee Onderzoeksmodel werkgroep aansluiting 2009 De waardering van uw studenten over de aansluiting (blok 4 tot en met 7 in bovenstaand model) wordt beïnvloed door opleidingsfactoren (blok 1), door individuele factoren (blok 2), door tijdbesteding (blok 3) en door de interactie tussen deze drie. Omdat we ons in deze rapportage richten op de waardering van uw studenten over de aansluiting, omvatten de tabellen factoren uit blok 4 tot en met 7, namelijk: a. de leeromgeving (blok 4 in het model, tabel 1 tot en met 4 in de rapportage), b. de vakken (blok 5 in het model, tabel 5 en 6 in de rapportage), c. de mate waarin de student zich binnen de opleiding op zijn plaats voelt (blok 6 in het model, tabel 7, 8 en 9 in de rapportage), en d. de vraag of de student (drie maanden na de start van de opleiding) dezelfde keuze opnieuw zou maken (blok 7 in het model, tabel 10 in de rapportage). Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 3

4 a. de leeromgeving Ter voorbereiding op deelname aan het hoger onderwijs werkt het toeleverend onderwijs in toenemende mate met actieve werkvormen. Actieve werkvormen zijn: het maken van een probleemanalyse, het reflecteren op het eigen leerproces, het bijhouden van een portfolio of logboek, het werken aan grote opdrachten, het werken in groepen en het reflecteren op de werkwijze van medestudenten. Hoe uw studenten de hoeveelheid tijd inschatten die zij tijdens de vooropleiding hebben besteed aan actieve werkvormen en hoe zij de aansluiting wat betreft de actieve werkvormen waarderen, leest u af in tabel 1 en 3. Ook de hoeveelheid tijd die leerlingen besteden aan de basisvaardigheden en kennis is van belang voor de voorbereiding op hun deelname aan het hoger onderwijs. Basisvaardigheden zijn: zelfstandig werken, informatievaardigheden, studievaardigheden, schriftelijke vaardigheden, communicatieve vaardigheden, omgaan met de computer en de presentatievaardigheden. Hoe uw studenten de hoeveelheid tijd inschatten die zij tijdens de vooropleiding hebben besteed aan basisvaardigheden en kennis en hoe zij de aansluiting wat betreft de basisvaardigheden en kennis waarderen, kunt u zien in tabel 2 en 4. b. de vakken Het belang dat uw studenten hechten aan vakken die zij tijdens hun vooropleiding hebben gehad voor hun deelname aan het hoger onderwijs en hoe zij de aansluiting waarderen wat betreft deze vakken, kunt u aflezen in tabel 5 en 6. Daarbij is in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen: - exacte vakken (natuurkunde, scheikunde en biologie), - Nederlands ( schrijfvaardigheid, grammatica en leesvaardigheid), - ICT, rekenen en wiskunde, - economie en m&o, - Engels, - profielwerkstuk en praktijkopdrachten. c. de mate waarin de student zich binnen de opleiding op zijn plaats voelt Bij de mate waarin de student zich binnen de opleiding op zijn plaats voelt, wordt onderscheid gemaakt tussen: - sociale integratie (zie tabel 7), - professionele integratie (zie tabel 8), en - leven en studeren (zie tabel 9). Hoe tevreden uw studenten zijn over de mate waarin zij zich sociaal geïntegreerd voelen, kunt u aflezen in tabel 7. Het gaat bij sociale integratie om aspecten als het ontwikkelen van contacten met medestudenten, het gemakkelijk maken van nieuwe vrienden in de opleiding, het hebben van raakvlakken met het type student van de opleiding en het hebben van contacten met medestudenten in de opleiding. Hoe tevreden uw studenten zijn over de mate waarin zij zich professioneel/academisch geïntegreerd voelen, kunt u aflezen in tabel 8. Het gaat bij professionele/academische integratie om aspecten als de manier van werken, het contact met docenten van de opleiding en de studiebegeleiding. Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 4

5 Tot slot is in tabel 9 weergegeven hoe uw studenten de afzonderlijke items `leven en studeren waarderen. Het gaat daarbij om: de hoeveelheid tijd voor activiteiten naast de studie, de ondersteuning door de toeleverende school bij de studiekeuze, de ondersteuning door de hboopleiding bij de studiekeuze en de studeerbaarheid van de opleiding. d. de vraag of de student (drie maanden na de start van de opleiding) dezelfde keuze opnieuw zou maken In de laatste tabel (10) krijgt u tenslotte antwoord op de vraag welk percentage van uw studenten opnieuw dezelfde studiekeuze zou maken. Samen geven de tabellen goed weer hoe uw studenten de aansluiting waarderen. Daarmee biedt de informatie aanknopingspunten die u kunt gebruiken bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de aansluiting en is deze wellicht een hulpmiddel bij het aanscherpen van uw beleid met betrekking tot onderwijs/decanaat/studieloopbaanbegeleiding/kwaliteitszorg. Voor vragen of een nadere toelichting op de maatwerkrapportage voor de opleiding kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor de Aansluitingsmonitor bij de hogeschool, >, < adres> Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 5

6 Tabellenrapportage Legenda: Resultatenkolom eenheid Vergelijkende kolom (peer group) =% significant lager (p<0.05) = % significant hoger (p<0.05) 70% of meer tevredenheid/mee eens n (max) Kolom waarin de uitkomsten van de onderzochte eenheid zijn opgenomen Kolom met uitkomsten van groep waarmee de onderzochte eenheid wordt vergeleken bij berekenen van verschillen Markering in resultatenkolom bij significant lagere uitkomst bij de onderzochte eenheid vergeleken met peer-group Idem maar dan bij significant hogere uitkomst bij de onderzochte eenheid vergeleken met de peer-group 70% markering in alle kolommen; alleen bij de waarderings- en tevredenheidsvragen 3, 4, 6, 7, 8, 9 Maximaal aantal geldige antwoorden per groep; sommige vragen/stellingen zijn door minder respondenten beantwoord Het gemiddelde (tevredenheids)percentage per factor of vak /studieonderdelencluster wordt berekend door alle antwoorden van respondenten met de waarden in de gepresenteerde tabel (redelijk wat tijd zeer veel tijd, voldoende zeer goed, neutraal heel erg belangrijk, tevreden/zeer tevreden) op de onderliggende stellingen te sommeren en dit aantal te delen door het totaal aantal gegeven antwoorden op de onderliggende stellingen. Dit komt neer op een naar het aantal antwoorden per stelling gewogen gemiddelde van het (tevredenheids)percentage per stelling. Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 6

7 1. Voorbereiding op hbo v.w.b. actieve leerstofverwerking (% redelijk wat tijd heel veel tijd) 'n n (max) maken probleemanalyse 35% 34% 45% 38% reflectie op leerproces 33% 32% 60% 42% logboek/portfolio bijhouden 45% 40% 54% 44% werken aan grote opdrachten 70% 75% 82% 76% werken in groepen 76% 75% 84% 78% reflectie op werkwijze medestudenten 24% 25% 53% 35% actieve leerstofverwerking 47% 47% 63% 52% schaal: 5 punt 1=geen tijd 2=weinig tijd 3=redelijk wat tijd 4=veel tijd 5=heel veel tijd 2. Voorbereiding op hbo v.w.b. basisvaardigheden en kennis (% redelijk wat tijd heel veel tijd) 'n n (max) inhoud van de vakken 89% 89% 77% 85% zelfstandig werken 87% 84% 83% 84% informatievaardigheden 79% 78% 74% 76% studievaardigheden 66% 61% 58% 59% schriftelijke vaardigheden 93% 92% 78% 86% communicatieve vaardigheden 61% 64% 78% 69% omgaan met de computer 68% 67% 71% 68% presentatievaardigheden 76% 72% 75% 73% basisvaardigheden en kennis 77% 76% 74% 75% schaal: 5 punt 1=geen tijd 2=weinig tijd 3=redelijk wat tijd 4=veel tijd 5=heel veel tijd Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 7

8 3. Waardering aansluiting actieve werkvormen (% voldoende zeer goed) 'n n (max) maken probleemanalyse 52% 52% 58% 55% reflectie op leerproces 57% 57% 70% 62% logboek/portfolio bijhouden 56% 56% 63% 59% werken aan grote opdrachten 67% 75% 80% 77% werken in groepen 83% 80% 86% 82% reflectie op werkwijze medestudenten 56% 51% 67% 58% activerende werkvormen 62% 62% 71% 66% schaal: 6 punt 1=zeer slecht 2=slecht 3=onvoldoende 4=voldoende 5=goed 6=zeer goed 4. Waardering aansluiting basisvaardigheden en kennis (% voldoende zeer goed) 'n n (max) inhoud van de vakken 81% 77% 68% 74% zelfstandig werken 81% 79% 82% 80% informatievaardigheden 81% 83% 79% 81% studievaardigheden 75% 71% 69% 70% schriftelijke vaardigheden 86% 86% 76% 82% communicatieve vaardigheden 79% 79% 83% 80% omgaan met de computer 83% 81% 82% 81% presentatievaardigheden 84% 79% 80% 79% basisvaardigheden en kennis 81% 79% 77% 79% schaal: 6 punt 1=zeer slecht 2=slecht 3=onvoldoende 4=voldoende 5=goed 6=zeer goed Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 8

9 5. Belang van vakken/studieonderdelen bij de hbo opleiding (% neutraal heel erg belangrijk) 'n n (max) natuurkunde 33% 31% 27% 30% scheikunde 24% 25% 22% 24% biologie 39% 37% 29% 35% exacte vakken 32% 31% 26% 30% schrijfvaardigheid Nederlands 96% 92% 91% 91% grammatica Nederlands 96% 91% 90% 90% leesvaardigheid Nederlands 95% 90% 88% 88% Nederlands 95% 91% 90% 89% ict vaardigheden 70% 71% 69% 69% rekenvaardigheden in het algemeen 77% 75% 70% 73% wiskunde 72% 64% 56% 61% ict/rekenen/wiskunde 73% 70% 65% 68% economie 53% 55% 54% 55% m&o 50% 51% 65% 56% economie/m&o 52% 53% 60% 56% Engels 78% 79% 79% 79% profielwerkstuk 55% 54% 48% 51% praktijkopdrachten 81% 81% 82% 81% profilering 68% 68% 65% 66% schaal: 6 punt 1=zr onbel. 2=onbel. 3=neutraal 4=behoorlijk bel. 5=heel erg bel. 6=n.v.t./ik heb dit onderdeel niet meer Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 9

10 6. Waardering aansluiting vakken/studieonderdelen (% voldoende zeer goed) deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die het vak/studieonderdeel neutraal tot heel erg belangrijk vonden 'n n (max) natuurkunde 81% 80% 54% 72% scheikunde 78% 77% 52% 69% biologie 82% 83% 65% 78% exacte vakken 81% 80% 58% 73% schrijfvaardigheid Nederlands 90% 86% 69% 80% grammatica Nederlands 89% 84% 67% 78% leesvaardigheid Nederlands 90% 88% 73% 82% Nederlands 90% 86% 69% 80% ict vaardigheden 76% 77% 83% 79% rekenvaardigheden in het algemeen 88% 86% 66% 80% wiskunde 87% 85% 55% 76% ict/rekenen/wiskunde 84% 83% 69% 78% economie 84% 84% 67% 78% m&o 82% 76% 70% 75% economie/m&o 83% 80% 69% 77% Engels 81% 81% 67% 77% profielwerkstuk 85% 88% 77% 84% praktijkopdrachten 85% 84% 88% 85% profilering 85% 86% 84% 85% schaal: 6 punt 1=zeer slecht 2=slecht 3=onvoldoende 4=voldoende 5=goed 6=zeer goed Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 10

11 7. Tevredenheid over sociale integratie (% mee eens/zeer mee eens en tevreden/zeer tevreden) 'n n (max) heb contacten ontwikkeld met medestudenten 92% 93% 92% 92% vrienden maken gaat gemakkelijk op deze opleiding 81% 82% 77% 79% type studenten op deze opleiding ligt mij goed 74% 76% 75% 76% tevredenheid over contacten met medestudenten 89% 90% 89% 89% sociale integratie 84% 85% 83% 84% schaal: 5 punt 1=zr mee oneens (zr ontervr.) 2=mee oneens (ontevr.) 3=neutraal 4=mee eens (tevr.) 5=zr mee eens (zr tevr.) 8. Tevredenheid over professionele/academische integratie (% tevreden/zeer tevreden) 'n n (max) de manier van werken in eerste maanden van het hbo 60% 63% 64% 63% contact met docenten van de opleiding 72% 73% 75% 74% studiebegeleiding door mijn opleiding 61% 60% 63% 62% professsionele/academische integratie 64% 65% 67% 66% schaal: 5 punt 1=zeer ontevr. 2=ontevr. 3=neutraal 4=tevr. 5=zeer tevr. 9. Tevredenheid over leven en studeren (% tevreden/zeer tevreden) 'n n (max) hoeveelheid tijd voor activiteiten naast studie 54% 55% 47% 52% ondersteuning door school van vooropleiding bij mijn studiekeuze 44% 44% 39% 42% ondersteuning door hogeschool bij mijn studiekeuze 44% 46% 49% 47% studeerbaarheid van mijn opleiding 69% 69% 65% 68% leven en studeren 53% 54% 50% 53% schaal: 5 punt 1=zeer ontevr. 2=ontevr. 3=neutraal 4=tevr. 5=zeer tevr. Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 11

12 10. Vasthoudendheid studiekeuze (% zelfde opleiding bij dezelfde hogeschool weer kiezen) 'n n (max) vasthoudendheid studiekeuze 78% 82% 82% 82% schaal: 6 punt 1=ja dezelfde opl bij dezelfde hs, 2=dezelfde opl bij andere hs, 3=nee andere opl bij dezelfde hs, 4=nee andere opl bij andere hs, 5=nee opl buiten hbo, 6=nee niet studeren Tabellenbijlage o.b.v. aansluitingsmonitor Noordoost Nederland opleiding: 12

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2014-2015 speciaal rapport: havisten en mbo-ers studiejaar: 2014-2015 1 COLOFON In de HBO Aansluitingsmonitor geven eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende

Nadere informatie

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Vergelijkende studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2008 2009. Juni 2009. Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer

Aansluitingsmonitor 2008 2009. Juni 2009. Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer Aansluitingsmonitor 2008 2009 Juni 2009 Jan Kamphorst (HG) Pieter Jansen (CHW) m.m.v. Paul Dulfer 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Doel en opzet van de aansluitingsmonitor... 16 1.1 Inleiding... 16

Nadere informatie

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland.

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Definitief. 15 Juni 2012. Groningen/Zwolle Juni 2012 1 Inhoud 1

Nadere informatie

Samenvatting. resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005. Vragenlijst december 2004

Samenvatting. resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005. Vragenlijst december 2004 Samenvatting resultaten Aansluitingsmonitor havisten en mbo ers in noordoost Nederland 2004-2005 Vragenlijst december 2004 Pieter Jansen Jan Kamphorst Zwolle/Groningen, 31 mei 2005 Samenvatting resultaten

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding Indra Newton Willem Vrooland Tijdlijn Matching CompetentieTest + Reflectievragenlijst SLB-gesprek Studievoortgangsassessment

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort 16-17-18

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort 16-17-18 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân

Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Propedeuserapport 2012-2013 Hbo Fryslân Studieresultaten Friese eerstejaars Hbo-studenten. Bert Jan Flim en Jelle Nauta Coördinatoren Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân September 2014 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld In deze bijlage worden theoretische aanknopingspunten voor de inzet en inrichting van studiekeuze gesprekken binnen dit project

Nadere informatie

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. André Bartels Studentendecaan Studeren met een Specifieke Hulpvraag André Bartels Studentendecaan Kader / achtergrond 2007: start maatjesproject voor studenten met ASS (subsidie OC&W) 2009: presentatie projectresultaten + uitbreidingsplannen,

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

http://pws5.parantion.nl/index.php?a=print

http://pws5.parantion.nl/index.php?a=print Beste docent, Dit studiejaar hebben we binnen Pabo Thomas More voor het eerst de Pabo-Linked-In-dagen georganiseerd voor alle nieuwe voltijdstudenten. In het kader van het Surfproject 'Eerst de Relatie,

Nadere informatie

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo

Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Doorstroom mbo-hbo: studenten aan het woord over studiekeuze, verwachtingen en beleving NRO-onderzoek doorstroom mbo-hbo Deze publicatie is onderdeel van een grootschalig onderzoek dat loopt naar de doorstroom

Nadere informatie

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014

DOEL van de WORKSHOP. KIESKEURIG 3 jaar OPDRACHT. Hoe KIESKEURIG bent u geweest bij het kiezen van deze workshop? 13-11-2014 KIESKEURIG 3 jaar Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO November 2014 Eveline Hartman RSG Wolfsbos Hoogeveen Franca Hiddink Lectoraat rehabilitatie

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

Tekst aanpassen. Ondertitel of andere uitleg. Ondertitel of andere uitleg

Tekst aanpassen. Ondertitel of andere uitleg. Ondertitel of andere uitleg Tekst aanpassen Ondertitel of andere uitleg Ondertitel of andere uitleg Agnimaxim qui num lam, sit asimi, seque nessitatum Untis aut optam, velentis sit expero te eos exces id et re llabore moluptatqui

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête studenten lerarenopleidingen Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Probleemstelling Onderzoeksvraag Methode Resultaten Discussie Aanbevelingen en vervolgonderzoek

Inhoudsopgave. Probleemstelling Onderzoeksvraag Methode Resultaten Discussie Aanbevelingen en vervolgonderzoek De invloed van de leeromgeving en het docentgedrag op de motivatie om te studeren van aanstaande leraren primair onderwijs Helmond, 2014 Bron: Rooijmans, M. (2013). De invloed van de leeromgeving en het

Nadere informatie

Doorstroom naar hbo. Dr. José Mulder

Doorstroom naar hbo. Dr. José Mulder Doorstroom naar hbo Dr. José Mulder Onderzoek doorstroom NRO-subsidie om te kijken hoe overgang mbo-hbo verbeterd kan worden Fase 1: wat is er reeds bekend? Fase 2: monitoren doorstroomtrajecten bij scholen

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring:

Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Docentenvragenlijst op het gebied van ict-gebruik en natuur- en techniekonderwijs, voormeting Naam: School: basisschool voortgezet onderwijs Plaats: Leeftijd: Aantal jaar onderwijservaring: Ik ben een:

Nadere informatie

Vragenlijst voor leerlingen

Vragenlijst voor leerlingen Competentie Vakinhoud Vragenlijst voor leerlingen Zet in het onderstaande overzicht je gemiddelde cijfer voor elk vak. Daarnaast kun je opschrijven waar je sterk en zwak in bent. Overzicht vakken Alfa

Nadere informatie

Vragenlijst voor Begeleiders

Vragenlijst voor Begeleiders Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Vragenlijst voor Begeleiders Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma

Nadere informatie

Competentie Vakinhoud

Competentie Vakinhoud Competentie Vakinhoud Overzicht vakken Alfa Cijfer Sterk Zwak Nederlands Engels Duits Frans Grieks Latijn Beta Cijfer Sterk Zwak Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Gamma Cijfer Sterk Zwak Aardrijkskunde

Nadere informatie

KIESKEURIG Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO Oktober 2015

KIESKEURIG Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO Oktober 2015 KIESKEURIG Ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding voor middelbare scholieren HAVO en VWO Oktober 2015 Franca Hiddink MRc, docent Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Rehabilitatie) WAT IS

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Inleiding In het kader van de Monitor en evaluatie Tweede Fase HAVO / VWO heeft het ITS voor het Ministerie van OCenW, directie voortgezet onderwijs, onderzoek gedaan in het

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit 1 2 Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Matching op Hogeschool Rotterdam Peter van Gulik, Hogeschool Rotterdam Djurre Holtrop, NOA / VU 1. Matching: Wat is het en wat mist het? 2. Onderzoek:

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête 2014

Nationale Studentenenquête 2014 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

startmeter Betekenis van de iconen PERSOONLIJKE ACHTERGROND STUDIE- EN BEROEPSBEELD MOTIVATIE/VERTROUWEN LEERCOMPETENTIES Naam student:

startmeter Betekenis van de iconen PERSOONLIJKE ACHTERGROND STUDIE- EN BEROEPSBEELD MOTIVATIE/VERTROUWEN LEERCOMPETENTIES Naam student: Naam student: J den Hertog Studentnummer: 0839947 Opleiding: Communication and Multimedia Design Pluspunt: in orde, behoeft geen verdere aandacht Betekenis van de iconen Onderzoekspunt: verder onderzoeken

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Rekentoets Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Rekentoets Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Locatierapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Pieter Brueghelschool de heer W. Leerink Utrecht, mei 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Show & Share 2016 Haarlem, 15 juni 2016 Dr. F. Rutger Kappe, Carlijn Knuiman MSc, Eline Vis, lectoraat studiesucces Inholland Opzet SKC in het hbo Resultaten SKC

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA

Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Van mbo-er naar succesvolle hbo-student Workshop doorstroom HBO - KNMP/SBA platformdag AA Oefening van mbo-er naar succesvolle hbo-student Toelichting Als docent aan de opleiding voor apothekersassistent

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Studeren met een Specifieke Hulpvraag.

Studeren met een Specifieke Hulpvraag. Studeren met een Specifieke Hulpvraag http://www.ru.nl/studenten/tijdensstudie/begeleiding/oud/studeren-specifieke-hulpvraag/ SmeSH-doelen Verbeteren van de overgang van vooropleiding (VWO) naar RU Aanbieden

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 VWO 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Begripsbepalingen 1.1 Periode Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Switch in het wo neemt toe... 2 Soorten switch... 4 Mbo ers switchen minder vaak... 5 Naar een opleiding in de sector Economie of Natuur... 6 studenten minder vaak van hbo naar wo... 7 Studenten wiskunde,

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid

Leerlingtevredenheid Leerlingtevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: KUBUS Kinholt en Waal te Emmen Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Een selectie van resultaten uit de Startmonitor 15 oktober 2010 SURF Academy: Masterclass studiekeuzegesprekken Jules Warps, ResearchNed De Startmonitor:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Presentatie deelstudie 2 op werkconferentie Amsterdam, 23 november 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Onderwerpen

Nadere informatie

Nationale Studenten enquête 2015

Nationale Studenten enquête 2015 projectnr Title Subtitle Afdeling-Instituut Nationale Studenten enquête 2015 Fontys Academy for Creative Industries Dienst Onderwijs en Onderzoek Dimphy Hooijmaijers, Renate Smits, Eindhoven, 1 juni 2015

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele

WORKSHOP FACTA CONGRES. - donderdag 26 januari Wa ht iet tot ze struikele WORKSHOP FACTA CONGRES - donderdag 26 januari 2017 - Wa ht iet tot ze struikele Hé MBO er! Klaar voor een volgende stap? Jaap Kloos Teamleider opleiding Facility Management, Haagse Hogeschool. Even voorstellen..

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2015-2016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 015-016 Basisberoepsgerichte Leerweg Leerwerk Traject Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands PTA Periode

Nadere informatie

Binding. Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten

Binding. Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten Binding Initiatieven bij Hogeschool Inholland voor het binden en boeien van studenten Facta studiedag: Binding Nikkie Gubbels & Riet de Jong, Hogeschool Inholland 22 september 2016 De enige manier om te

Nadere informatie

100 DAGEN HR RAPPORTAGE

100 DAGEN HR RAPPORTAGE Concernstaf 100 DAGEN HR RAPPORTAGE Instituut/Dienst Auteur(s) Functie auteur(s) Concernstaf Claudia Gomes Beleidsonderzoeker Datum April 2016 (c) Hogeschool Rotterdam 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvattende

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER

INLICHTINGENFORMULIER INLICHTINGENFORMULIER Logo aanleverende school Inlichtingenformulier Opleidingen Bestemd voor de Unit.. van: Leerlinggegevens Naam Roepnaam en voorletters Geboortedatum Adres Postcode Plaats Telefoon (Mobiel)

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie