Nationale Studentenenquête 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale Studentenenquête 2014"

Transcriptie

1 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014

2 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding.

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding Validiteit en betrouwbaarheid Leeswijzer 5 2 Respons 6 3 Fontys High Five 6 4 Prioriteitenmatrix 6 5 Resultaten 8 1

4 Voorwoord Voor u ligt de instituutsrapportage van de Nationale Studenten Enquête 2014 (NSE). Fontys participeert in dit tevredenheidsonderzoek dat onder (vrijwel) alle studenten in Nederland wordt afgenomen. Fontys zal dat blijven doen om heel nadrukkelijk de ontwikkeling in de studenttevredenheid op de voet te kunnen volgen en om jaarlijks de resultaten te kunnen vergelijken met die van de andere hogescholen. De kwaliteitszorgcoördinatoren van de instituten en de dienst Onderwijs en Onderzoek hebben een belangrijke rol vervuld bij het verhogen van de respons. Ik dank hen allen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Alle respondenten van Fontys bedank ik voor het geven van hun mening! Het is uiteraard een belangrijke opdracht voor ons allen om op basis van de resultaten tot verdere verbetermaatregelen te komen. Nienke Meijer Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen 2

5 1 Inleiding In 2013 is de vragenlijst van de NSE veranderd. De vragenlijst van de NSE 2014 is onveranderd ten opzichte van Hiermee zijn de resultaten weer te vergelijken met het voorafgaande jaar. De vergelijkbaarheid geldt niet voor de jaren daarvoor. De vragenlijst NSE 2014 bestaat uit 95 vragen die onderverdeeld zijn in 19 thema s. De volgende thema s zijn opgenomen in de vragenlijst. A. Algemene oordelen (16 items) B. Inhoud en opzet van het onderwijs (11 items) C. Verworven algemene vaardigheden (6 items) D. Praktijkgericht onderzoek (4 items) E. Voorbereiding op de beroepsloopbaan (3 items) F. Docenten van je opleiding (8 items) G. Studiebegeleiding (3 items) H. Toetsen en beoordeling (5 items) I. Informatie vanuit de opleiding (4 items) J. Studieroosters (2 items) K. Studielast (4 items) L. Contacttijd (4 items) M. Groepsgrootte (3 items) N. Stage en opleiding (2 items) O. Stage ervaring (3 items) P. Studiefaciliteiten (6 items) Q. Kwaliteitszorg (4 items) R. Overige faciliteiten en studieomgeving (5 items) S. Huisvesting (2 items) De meeste items zijn beantwoord op een vijfpuntschaal waarbij de antwoordcategorieën varieerden van zeer ontevreden tot zeer tevreden, met een neutrale middencategorie. Ook is de antwoordcategorie niet van toepassing opgenomen. Antwoord Betekenis 1 Zeer ontevreden 2 Ontevreden 3 Neutraal 4 Tevreden 5 Zeer tevreden Bij 5-puntsschaal wordt de absolute norm gesteld op 3,3. De waardering die daarvan afgeleid wordt is als volgt: gemiddelde score waardering 2,5 en lager Slecht 2,6 2,9 Onvoldoende 3,0 3,2 Twijfelachtig 3,3 3,6 Voldoende 3,7 en hoger Goed 3

6 Het thema Toetsen en beoordeling (vraag H_06) en het thema Contacttijd (vraag L_01 tot en met L_04). wijkt hiervan af. Hier staan vragen met diverse schaalverdelingen. Bij vraag H_06 (Het aantal toetsmomenten in je opleiding) en vraag L_02 (Ik vind deze hoeveelheid contacttijd) zijn de antwoordcategorieën : Antwoord Betekenis 1 Percentage (veel) te weinig 2 Percentage precies goed 3 Percentage (veel) te veel Bij vraag L_01 (In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden): Antwoord Betekenis 1 Minder dan 6 uur per week 2 6 tot 12 uur per week 3 13 tot 18 uur per week 4 18 tot 24 uur per week 5 24 tot 30 uur per week 6 30 of meer uur per week Bij vraag L_03 (Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten) en bij vraag L_04 (Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar lessen uit): Antwoord Betekenis 1 Nooit 2 Zelden 3 Soms 4 Meestal 5 Altijd 1.1 Validiteit en betrouwbaarheid De validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst wordt door Studiekeuze 123 gewaarborgd. De volledige verantwoording van bovenstaand traject is vastgelegd in de rapportage Onderzoeksverantwoording NSE Representativiteit Om een zo hoog mogelijke representativiteit na te streven is bij de berekening van de gemiddelde scores van de opleidingen, van de instituten, van Fontys en van alle Nederlandse hogescholen samen, een weegfactor gebruikt. Zowel binnen Fontys als landelijk, is het responspercentage niet gelijk verdeeld over opleidingen. Lerarenopleidingen halen bijvoorbeeld hogere responspercentages dan veel andere opleidingen. Om te voorkomen dat bepaalde opleidingen aan locaties onder- of oververtegenwoordigd zouden zijn bij de berekening van de resultaten, is ervoor gekozen om te wegen op basis van instelling*opleiding*locatie. Dit betekent dat aan een opleiding op een bepaalde locatie, aan alle studenten dezelfde weegfactor is toegekend. Als een opleiding oververtegenwoordigd was in de totale respons, is deze opleiding teruggewogen en als een opleiding ondervertegenwoordigd was, is deze opgewogen. Op deze manier tellen de oordelen van de studenten mee volgens de verdeling die in de totale populatie van Nederlandse studenten in het hoger onderwijs bestaat. Meer informatie is te vinden op de Fontys-NSE-portal /Lists/Deelnemende%20instituten/AllItems.aspx 4

7 1.2 Leeswijzer Allereerst wordt de respons van de studenten binnen het instituut beschreven. Hierna volgt een tabel met enkele NSE-vragen die ook terugkomen in de Fontys High Five. Vervolgens worden de resultaten weergegeven in een prioriteitenmatrix, zodat instituten eenvoudig inzicht kunnen krijgen welke thema s de algemene tevredenheid positief of negatief beïnvloeden. Tenslotte worden de resultaten van de opleidingen en het instituut vergeleken met de resultaten van het eigen Fontysdomein, Fontys als geheel en de landelijke resultaten van het hbo. Hierbij worden themascores en itemscores gepresenteerd. Een themascore is berekend door het gemiddelde te nemen van de items van één thema. Voor het thema Contacttijd is geen themascore berekend vanwege de andersoortige vraagstelling. De domeinverdeling is gemaakt door control. Binnen Fontys Hogescholen zijn er vier domeinen. In onderstaand overzicht kun je zien binnen welk domein het instituut valt. Mens en Techniek en Maatschappij Informatica Economie Educatie 001 Fontys Paramedische Hogeschool X 002 Fontys Hogeschool Verpleegkunde X 003 Fontys Hogeschool HRM & Psychologie X 006 Fontys Hogeschool Pedagogiek X 007 Fontys Lerarenopleiding Tilburg X 008 Fontys Lerarenopleiding Sittard X 009 Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool X 012 Fontys Sporthogeschool X 013 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg X 016 De Nieuwste Pabo X 019 Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing X 020 Fontys Hogeschool Communicatie X 021 Fontys Hogeschool Journalistiek X 022 Fontys Economische Hogeschool Tilburg X 023 Fontys Hogeschool Financieel Management X 024 Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht X 025 Fontys Academy for Creative Industries X 026 Fontys Hogeschool Marketing Management X 027 Fontys International Business School X 029 Fontys Hogeschool ICT X 031 Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen X 034 Fontys Hogeschool voor de Kunsten X 043 Fontys Hogeschool Engineering X 045 Fontys Hogeschool Sociale Studies X 047 Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek X 048 Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en Techniek X 057 Fontys Automotive X 058 Fontys Hogeschool Kind en Educatie X 089 Juridische Hogeschool Avans-Fontys X 5

8 2 Respons De respons van de verschillende opleidingen ziet er als volgt uit: Aantal studenten respons waarvan n % % eerstejaars % vrouw (prop) Commerciële economie IEMES + Publishing Communicatie - IEMES Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Fontys High Five Fontys heeft met de High Five geformuleerd welke kleine onderwijskwaliteit zij belooft. Onderstaand zie je van enkele NSE-vragen (die ook in de High Five terugkomen) het percentage studenten dat (zeer) ontevreden scoort. NSE Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal I_04 De informatie over de opzet van de opleiding I_03 De informatie over regels en procedures I_02 De informatie over jouw studievoortgang I_05 Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen J_01 Het tijdig bekendmaken van de roosters Prioriteitenmatrix Onderstaande prioriteitenmatrix kan snel inzichtelijk maken aan welke thema s gewerkt zou kunnen worden om de algemene tevredenheid van studenten binnen het instituut te verhogen. In de matrix worden de themascores van de NSE 2014 afgezet tegen de correlaties van die thema s met de algemene tevredenheid. De assen liggen op een correlatie van 0,5 (omdat een correlatie een waarde kan hebben tussen 0 en 1, precies op de helft) en op een gemiddelde scoren van 3,74 omdat dat de gemiddelde score is voor Fontys op de vraag hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen?. Kijkend naar de matrix zien we in het kwadrant rechtsonder de thema s die een hoge correlatie hebben met de algemene tevredenheid en een score die lager is dan de 3,74. Verbetering op deze thema s, Inhoud, Docenten, Studiebegeleiding en Toetsing en Beoordeling zou de algemene tevredenheid van studenten kunnen verhogen. Dat geldt ook, maar in iets mindere mate, voor het thema, Wetenschappelijk vaardigheden HBO. Kwaliteitszorg, Studierooster, Studielast, Informatievoorziening en Stage en Opleiding scoren onvoldoende of zeer matig en hebben ook daarom een verbeterslag nodig. Het thema Groepsgrootte heeft een relatief lage correlatie met de algemene tevredenheid en verbetering op dit punt draagt mogelijk minder bij aan de algemene tevredenheid van studenten. Dat geldt helemaal voor de thema s boven de streep, Studieomgeving, Voorbereiding Beroepsloopbaan, Algemene Vaardigheden en Huisvesting. De scores zijn al relatief hoog en de correlatie met algemene tevredenheid is relatief laag. Stage ervaring was niet significant gecorreleerd met algemene tevredenheid en is om die reden niet opgenomen in de matrix. 6

9 themascore 4,1 3,9 Huisvesting 3,7 Studieomgeving Voorbereiding Beroepsloopbaan Algemene Vaardigheden 3,5 Groepsgrootte Docenten Inhoud 3,3 3,1 Studiefaciliteiten Wetenschappelijke Vaardigheden Hbo Studielast Studierooster Toetsing Beoordeling Kwaliteitszorg Informatievoorziening Studiebegeleiding 2,9 2,7 Stage En Opleiding 2,5 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 correlatie themascore en "je studie in het algemeen" 7

10 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Algemeen N A_01 Je studie in het algemeen 3,84 3,86 3,65 3,81 3,71 3,74 3,74 A_02 De inhoud van de opleiding 3,82 3,76 3,70 3,76 3,72 3,76 3,75 A_03 De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,69 3,65 3,66 3,66 3,66 3,70 3,69 A_04 De verworven wetenschappelijke vaardigheden binnen je opleiding 3,57 3,23 3,78 3,44 3,55 3,55 3,53 A_05 De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,62 3,43 3,79 3,56 3,50 3,58 3,52 A_06 De docenten van de opleiding 3,69 3,79 3,47 3,70 3,54 3,66 3,59 A_07 De informatie vanuit je opleiding 3,21 3,13 3,14 3,15 3,23 3,30 3,30 A_08 De studiefaciliteiten 3,56 3,60 3,19 3,50 3,43 3,50 3,49 A_09 Toetsing en beoordeling 3,34 3,35 3,13 3,30 3,33 3,35 3,36 A_10 De studieroosters 3,65 3,60 2,83 3,44 3,53 3,54 3,43 A_11 De studielast 3,54 3,43 2,75 3,30 3,43 3,41 3,39 A_12 De studiebegeleiding 3,52 3,23 3,17 3,29 3,34 3,45 3,37 A_13 De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,66 3,59 3,23 3,53 3,45 3,52 3,52 A_14 De algemene sfeer op je opleiding 4,36 4,29 4,05 4,25 4,00 4,05 4,04 A_15 De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,71 3,49 3,76 3,60 3,47 3,54 3,47 A_16 Zou je je opleiding aanbevelen aan vrienden, familie of collega s 4,08 4,18 3,98 4,11 3,93 3,99 3,96 Inhoud en opzet van het onderwijs B_00 Inhoud (themascore) 3,66 3,53 3,43 3,54 3,49 3,54 3,52 B_01 Het niveau van je opleiding 3,70 3,62 3,47 3,61 3,65 3,73 3,73 B_02 De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van de opleiding had 3,66 3,55 3,26 3,51 3,56 3,63 3,60 B_03 De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding 3,50 3,25 2,96 3,26 3,35 3,38 3,36 B_04 De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is 3,72 3,63 3,50 3,62 3,47 3,54 3,50 B_05 De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen 4,06 3,93 4,33 4,05 3,76 3,72 3,67 B_06 De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding 3,76 3,65 3,53 3,65 3,66 3,64 3,62 B_07 De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen 3,61 3,46 3,54 3,51 3,51 3,52 3,52 B_08 De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen 3,37 3,23 3,05 3,22 2,99 3,10 3,09 B_ 09 De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal 3,56 3,43 3,13 3,40 3,45 3,52 3,51 B_10 De aansluiting bij je werkervaring 3,43 3,53 3,51 B_ 11 De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan 3,44 3,67 3,66 8

11 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Verworven algemene vaardigheden C_00 Algemene vaardigheden (themascore) 3,72 3,72 3,85 3,75 3,71 3,74 3,73 C_01 Het aanleren van een kritische houding 3,61 3,57 3,77 3,62 3,59 3,68 3,67 C_03 Probleemoplossend vermogen 3,65 3,69 3,83 3,71 3,63 3,71 3,71 C_04 Het onderbouwen van conclusies 3,65 3,50 3,63 3,57 3,59 3,66 3,64 C_05 Communicatieve vaardigheden (bijv. mondelinge presentaties, gespreksvoering) 3,75 3,91 3,99 3,89 3,85 3,80 3,83 C_06 Het samenwerken met anderen 4,20 4,11 4,23 4,16 4,01 3,95 3,96 C_07 Argumenteren/redeneren 3,47 3,56 3,66 3,56 3,61 3,62 3,61 Praktijkgericht onderzoek D_00 Praktijkgericht onderzoek (themascore) 3,43 3,15 3,61 3,32 3,45 3,49 3,49 D_01 Analytisch denken 3,42 3,16 3,75 3,36 3,46 3,53 3,54 D_02 Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek 3,43 3,12 3,50 3,28 3,44 3,48 3,48 D_04 Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 3,40 3,10 3,55 3,28 3,48 3,47 3,50 D_05 Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 3,44 3,20 3,64 3,36 3,44 3,46 3,46 Voorbereiding op de beroepsloopbaan E_00 Voorbereiding beroepsloopbaan (themascore) 3,89 3,70 4,01 3,82 3,63 3,68 3,60 E_01 Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 3,73 3,54 3,91 3,67 3,59 3,70 3,63 E_02 De praktijkgerichtheid van je opleiding 3,84 3,70 4,02 3,81 3,70 3,77 3,69 E_03 Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) 4,10 3,86 4,11 3,98 3,60 3,58 3,47 De docenten van je opleiding F_00 Docenten (themascore) 3,65 3,62 3,31 3,56 3,49 3,61 3,53 F_01 De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,76 3,77 3,41 3,69 3,65 3,79 3,76 F_02 De didactische kwaliteit van docenten 3,49 3,50 3,15 3,42 3,39 3,50 3,48 F_03 De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,49 3,42 2,93 3,33 3,45 3,55 3,39 F_04 De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,78 3,69 3,42 3,65 3,56 3,70 3,58 F_05 De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,53 3,48 3,22 3,43 3,44 3,58 3,49 F_06 De kwaliteit van feedback van docenten 3,47 3,42 3,09 3,36 3,34 3,47 3,41 F_07 De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,64 3,72 3,46 3,64 3,29 3,43 3,37 F_08 De kennis van docenten over de beroepspraktijk 4,05 3,97 3,79 3,95 3,81 3,83 3,80 9

12 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Studiebegeleiding G_00 Studiebegeleiding (themascore) 3,47 3,31 3,28 3,34 3,33 3,46 3,40 G_01 De mogelijkheid tot begeleiding 3,65 3,48 3,40 3,50 3,48 3,61 3,55 G_02 De kwaliteit van begeleiding 3,50 3,40 3,35 3,41 3,39 3,51 3,45 G_03 De mate waarin de opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding 3,23 3,07 3,08 3,11 3,13 3,25 3,20 Toetsen en beoordeling H_00 Toetsen en beoordeling (themascore) 3,49 3,37 3,11 3,34 3,44 3,49 3,49 H_01 De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt 3,31 3,26 2,84 3,18 3,36 3,43 3,42 H_02 De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 3,56 3,45 3,20 3,42 3,49 3,54 3,53 H_04 De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 3,61 3,40 3,15 3,39 3,46 3,49 3,50 H_05 De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 3,48 3,37 3,27 3,37 3,43 3,49 3,49 H_06 Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties, ed. in je opleiding is: LET OP ANDER TYPE VRAAG Percentage (veel) te weinig Percentage precies goed Percentage (veel) te veel Informatie vanuit de opleiding I_00 Informatie vanuit de opleiding (themascore) 3,18 3,08 3,12 3,11 3,16 3,26 3,20 I_02 De informatie over jouw studievoortgang 3,41 3,32 3,44 3,37 3,42 3,53 3,49 I_03 De informatie over regels en procedures 3,08 2,99 3,21 3,06 3,15 3,27 3,25 I_04 De informatie over de opzet van de opleiding (varianten, minors, buitenland,e.d.) 3,23 3,19 3,14 3,19 3,06 3,09 3,09 I_05 Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen 2,99 2,82 2,70 2,83 3,00 3,16 2,95 Studieroosters J_00 Studieroosters (themascore) 3,12 3,25 2,63 3,08 3,34 3,43 3,20 J_01 Het tijdig bekendmaken van studieroosters 3,27 3,39 2,89 3,25 3,53 3,60 3,33 J_02 Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster 2,97 3,12 2,37 2,91 3,14 3,23 3,07 10

13 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Studielast K_00 Studielast (themascore) 3,36 3,17 2,92 3,16 3,29 3,34 3,32 K_01 De spreiding van de studielast over het studiejaar 3,01 2,84 2,84 2,88 3,14 3,23 3,26 K_02 De haalbaarheid van deadlines 3,59 3,29 2,90 3,28 3,43 3,46 3,45 K_04 De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te volgen 3,44 3,35 3,05 3,31 3,39 3,45 3,41 K_05 De mate waarin de studiepunten (ECTS) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast 3,41 3,20 2,85 3,18 3,19 3,20 3,15 L_01 L_02 L_03 L_04 Contacttijd In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden: Minder dan 6 uur per week Ik vind deze hoeveelheid contacttijd: Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten: Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar. lessen uit: 6 tot 12 uur per week tot 18 uur per week tot 24 uur per week tot 30 uur per week of meer uur per week Percentage (veel) te weinig Percentage precies goed Percentage (veel) te veel Nooit Zelden Soms Meestal Altijd Nooit Zelden Soms Meestal Altijd

14 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Groepsgrootte M_00 Groepsgrootte (themascore) 3,92 3,50 3,49 3,60 3,79 3,81 3,77 M_01 De groepsgrootte bij werkgroepen 3,97 3,54 3,56 3,66 3,87 3,88 3,85 M_02 De groepsgrootte bij hoorcolleges 4,00 3,46 3,51 3,60 3,74 3,78 3,73 M_03 De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding 3,79 3,45 3,39 3,52 3,74 3,76 3,73 NO Stages Heb je het afgelopen jaar stage gelopen? Ja/nee Percentage Ja Percentage Nee Stage en Opleiding N_00 Stage en Opleiding (themascore) 2,54 2,61 3,06 2,65 2,95 3,14 3,13 N_01 De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding 2,74 2,92 3,21 2,92 3,09 3,26 3,23 N_02 De voorbereiding op de stage door de opleiding 2,34 2,29 2,92 2,39 2,81 3,01 3,02 Stage Ervaring O_00 Stage Ervaring (themascore) 3,97 3,78 4,18 3,88 3,81 3,90 3,87 O_01 De begeleiding op de stageplek door het bedrijf of de instelling 4,14 3,82 4,33 3,97 3,86 3,91 3,88 O_02 Wat je tijdens je stage geleerd hebt 4,23 4,10 4,38 4,17 4,00 4,08 4,09 O_03 De aansluiting van de stages bij het overig onderwijs 3,53 3,43 3,83 3,51 3,56 3,70 3,65 Studiefaciliteiten P_00 Studiefaciliteiten (themascore) 3,45 3,27 2,90 3,23 3,28 3,38 3,32 P_01 De geschiktheid van de onderwijsruimten 3,44 3,35 2,89 3,27 3,47 3,51 3,49 P_02 De geschiktheid van werkplekken 3,41 3,31 2,87 3,24 3,23 3,34 3,23 P_03 De beschikbaarheid van werkplekken 3,09 2,92 2,66 2,91 2,97 3,10 3,01 P_05 De bibliotheek/mediatheek 3,48 3,29 3,11 3,30 3,39 3,54 3,52 P_06 De ICT-faciliteiten 3,64 3,42 3,12 3,41 3,29 3,41 3,32 P_07 De digitale leeromgeving 3,61 3,34 2,84 3,30 3,34 3,38 3,34 Kwaliteitszorg Q_00 Kwaliteitszorg (themascore) 3,25 3,05 3,24 3,15 3,09 3,19 3,13 Q_01 Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden 3,42 3,15 3,43 3,28 3,31 3,39 3,35 Q_02 Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties 3,05 2,90 3,23 3,02 2,96 3,05 2,99 Q_03 De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten evaluaties 3,26 3,07 3,23 3,16 3,08 3,16 3,09 12

15 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Q_04 De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert 3,26 3,14 3,12 3,16 3,02 3,13 3,06 Overige faciliteiten en studieomgeving R_00 Overige faciliteiten en Studieomgeving (themascore) 3,88 3,77 3,36 3,71 3,61 3,79 3,85 R_01 De bereikbaarheid van je instelling 4,01 3,85 3,56 3,83 3,92 4,05 4,14 R_02 De restauratieve voorzieningen op je instelling 3,60 3,46 2,93 3,38 3,24 3,43 3,63 R_04 De horecavoorzieningen in je studiestad 4,26 4,17 3,84 4,12 3,89 4,02 4,08 R_05 Het cultureel aanbod van je studiestad 4,23 4,17 3,89 4,13 3,87 4,00 4,06 R_07 De sportvoorzieningen vanuit je instelling 3,12 3,01 2,48 2,91 2,92 3,24 3,11 Huisvesting S_00 Huisvesting (themascore) 4,07 3,90 3,93 3,95 3,52 3,51 3,11 S_01 De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad 4,16 3,99 4,01 4,03 3,60 3,62 3,26 S_02 De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad 3,98 3,83 3,85 3,87 3,45 3,41 2,97 13

Nationale Studenten enquête 2015

Nationale Studenten enquête 2015 projectnr Title Subtitle Afdeling-Instituut Nationale Studenten enquête 2015 Fontys Academy for Creative Industries Dienst Onderwijs en Onderzoek Dimphy Hooijmaijers, Renate Smits, Eindhoven, 1 juni 2015

Nadere informatie

B Creative Technology

B Creative Technology B Creative Technology Onderdeel 3.3: Tabel (gemiddelden en aantallen) met tevredenheidsoordelen van de onderliggende items van de thema's Jaar 2013 2015 Mean Valid N Mean Valid N Mean Valid N Afwijking

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn.

Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool. Leer- en Innovatiecentrum. Together we make a difference! You learn. Special NSE 2016: Sterke en zwakke punten Avans Hogeschool Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding De aanleiding voor deze NSE special is het verschijnen

Nadere informatie

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding

Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie. Inhoud. 1 Inleiding Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie Inhoud Analyse NSE 2016 opleiding ergotherapie... 1 1 Inleiding... 1 2 Aandachtspunten... 2 2.1 Algemene items... 2 2.2 Onderliggende items... 3 2.3 Organisatie

Nadere informatie

Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk

Bijlage 9. Ongewijzigd Wet.vaardigheden_02 Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk werk Status Variabelenaam Vraag Opmerking Oordeel algemeen Ongewijzigd algemeen_01 We willen je graag vragen hoe jij je studie in het algemeen beoordeelt. Geef hieronder aan hoe tevreden je bent over: Inhoud

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUETE. B Aardwetenschappen

NATIONALE STUDENTEN ENQUETE. B Aardwetenschappen NATIONALE STUDENTEN ENQUETE B Aardwetenschappen Utrecht vergeleken met gemiddelde van 5 opleidingen: Technische Delft (n=119), Utrecht (n=147), Wageningen University (n=126), van Amsterdam (n=0), Vrije

Nadere informatie

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

SIXTAT. Statistiek Marktonderzoek. Rapport Effect melding gebruik ID in de NSE juni 2012 Prof. Dr. D Sikkel

SIXTAT. Statistiek Marktonderzoek. Rapport Effect melding gebruik ID in de NSE juni 2012 Prof. Dr. D Sikkel SIXTAT Statistiek Marktonderzoek Software Rapport Effect melding gebruik ID in de NSE 2012 27 juni 2012 Prof. Dr. D Sikkel d.sikkel@sixtat.nl Schout van Eijklaan 98 2262 XV LEIDSCHENDAM 070-3200031 www.sixtat.nl

Nadere informatie

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE 2017 Het landelijke tevredenheidsonderzoek Figuur X.x Ontwikkeling themascore onder studenten in het hoger onderwijs inhoud naar studieniveau (2013 t/m 2017), waarbij 1 is zeer

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans

NSE-specials. 2014: sterke en zwakke punten Avans NSE-specials 2014: sterke en zwakke punten Avans Inleiding NSE-specials NSE-specials zijn vlugschriften, korte rapportages op hoofdlijnen over speciale NSE-onderwerpen. De specials zijn kort, kernachtig

Nadere informatie

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor?

Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Het Friese hbo in de Keuzegids: Spijkers op laag water, of weeralarm? staat Hoe sterk staan de opleidingen ervoor? Presentatie Wolvega, 24 mrt 2016 Frank Steenkamp, Keuzegids Outline: 1. Aanpak C.H.O.I.

Nadere informatie

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017 Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2017 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Vragenlijst NSE 2016 Voorstel NSE 2017

Vragenlijst NSE 2016 Voorstel NSE 2017 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de in ?

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed

Studentenenquête. Jessica Pass ResearchNed Vernieuwing Nationale Studentenenquête Jessica Pass ResearchNed Aanleiding tot vernieuwing NSE Lange traditie (15 jaar geleden gestart, nadruk op continuïteit, marginale veranderingen) Veel vragenlijsten

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Likert schaal. Aanpassing van de Enquête. Nationale Studenten Enquête. Kwaliteit van de data van de. Nationale Studenten Enquête

Likert schaal. Aanpassing van de Enquête. Nationale Studenten Enquête. Kwaliteit van de data van de. Nationale Studenten Enquête Kwaliteit van de data van de Kwaliteit van de NSE data???? Pascal Brenders Studiekeuze123 Thema scores Thema 2013 Aantal vragen Inhoud 11 Kwaliteit van de NSE data Respons Validiteit Algemene vaardigheden

Nadere informatie

Pilot vragenlijst NSE

Pilot vragenlijst NSE Pilot vragenlijst NSE Kwantitatieve validatie van de enquête voor de Nationale Studenten Enquête 2013 Onderzoek in opdracht van Studiekeuze123 Anja van den Broek Sander Weijers ResearchNed november 2012

Nadere informatie

2 mei Opmerkingen vragenlijst NSE in het licht van de historische data

2 mei Opmerkingen vragenlijst NSE in het licht van de historische data 1 Bijlage 4 Dirk Sikkel Sixtat 2 mei 2016 Opmerkingen vragenlijst NSE in het licht van de historische data Op de vragenlijst van de NSE is gedurende de jaren 2013 2016 van verschillende kanten commentaar

Nadere informatie

NSE-specials. 2014: Tevredenheid over toetsing en beoordeling

NSE-specials. 2014: Tevredenheid over toetsing en beoordeling NSE-specials 2014: Tevredenheid over toetsing en beoordeling Inleiding NSE-specials NSE-specials zijn korte rapportages over specifieke NSE-onderwerpen. specials hebben een signalerende functie en veronderstellen

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE IN HET HBO EN WO (21-214) 1 VOORWOORD STUDIEKEUZE123 Sinds 29 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE); een landelijk

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

AHK Studentenmonitor Faculteitsrapportage. Amsterdam, december Servicebureau Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

AHK Studentenmonitor Faculteitsrapportage. Amsterdam, december Servicebureau Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK Studentenmonitor 2009 Faculteitsrapportage Amsterdam, december 2009 Servicebureau Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 1.1 Opzet...2 1.2 Instrument...2 1.3 Analyse...3

Nadere informatie

Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis. Anja van den Broek & Jessica Nooij

Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis. Anja van den Broek & Jessica Nooij Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis Anja van den Broek & Jessica Nooij Thema s Waarom een vragenlijst Constructie van vragen Kiezen van antwoordschalen Structuur van de vragenlijst en

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Study in Work in Live in. Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen

Study in Work in Live in. Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen Study in Work in Live in Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen Vera Broks Vincent Peters Kennisklik Tilburg University Tilburg, 1 juli 2014

Nadere informatie

Klein Handboek Nationale Studenten Enquête

Klein Handboek Nationale Studenten Enquête Academische Zaken Datum 3 november 2014 Opgemaakt door Hotze Lont Inhoudsopgave 1. Doel van dit handboek... 3 2. De NSE als instrument voor kwaliteitszorg... 4 3. De uitkomsten van de afgelopen jaren...

Nadere informatie

Tom Dousma Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013

Tom Dousma Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013 Memo Aan Tom Dousma Van Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013 1. Taakstelling van de werkgroep De taakstelling van

Nadere informatie

ONDERWERP Samenvatting resultaten UT: Elsevier, De Beste Studies 2014 1. Ter introductie Weekblad Elsevier vergelijkt alle opleidingen in het hoger onderwijs. Het onderzoek is in de eerste plaats gebaseerd

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête. Validatie NSE 2010

Nationale Studentenenquête. Validatie NSE 2010 Nationale Studentenenquête Validatie NSE 2010 Jessica Pass Anja van den Broek ResearchNed November 2009 Inhoud 1 Managementsamenvatting 3 2 Inleiding 5 3 Inventarisatie bestaande vragenlijsten 7 4 Delphi-onderzoek

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD IN HET HOGER ONDERWIJS METING KWANTITATIEVE GEGEVENS

ONDERWIJSTIJD IN HET HOGER ONDERWIJS METING KWANTITATIEVE GEGEVENS ONDERWIJSTIJD IN HET HOGER ONDERWIJS METING 2010-2011 KWANTITATIEVE GEGEVENS INHOUD Samenvatting 1 Inleiding 9 1.1 Achtergrond van het onderzoek 9 1.2 Vraagstelling 9 1.3 Onderzoeksopzet 9 1.4 Definitie

Nadere informatie

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Kwaliteit, planning & control Ellen van den Broek Breda, augustus 2009 2 Studententevredenheidsonderzoek NHTV 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster.

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2017 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website elsevierweekblad.nl/bestestudies.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Hoeksteen Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Minder ontevreden over inhoudelijke deskundigheid en didactiek... 2 Ad-studenten juist ontevreden over inhoudelijke deskundigheid... 3 Studenten uit niet-bekostigd onderwijs ontevreden over betrokkenheid

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website bestestudies.elsevier.nl.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Zicht op. de studeerbaarheid. van de lerarenopleiding. Auteur (s) Janneke Rutten c.s. Referent Geert Hendriks

Zicht op. de studeerbaarheid. van de lerarenopleiding. Auteur (s) Janneke Rutten c.s. Referent Geert Hendriks Zicht op de studeerbaarheid van de lerarenopleiding Auteur (s) Janneke Rutten c.s. Referent Geert Hendriks Wat is studeerbaarheid? Wetenschappelijk literatuur Vakliteratuur Eerder onderzoek op de Kempel

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage Panta Rhei Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD

Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD Jaarverslag Kwaliteitszorg CMD 2014-2015 INHOUD WAARDERING... 2 RENDEMENT... 2 AUDIT/ACCREDITATIE... 3 BIJLAGEN WAARDERING Rapportcijfers Propedeusevakken... 4 Rapportcijfers kernvakken V1... 4 Rapportcijfers

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum

Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum Special NSE 2015: Stage en stagebegeleiding, aansluiting onderwijswerkervaring en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Leer- en Innovatiecentrum You learn We explore Together we make a difference! Inleiding

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster.

NIVEAU De opleidingen zijn ingedeeld in vier niveaus: hbo-bachelor, wo-bachelor, wo-master en woresearchmaster. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2016 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website bestestudies.elsevier.nl.

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Zeearend Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/116 12.30419 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Felipe Salve Onderwerp : Resultaten Nationale Studentenenquête Status : ter kennisname

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Wilgeroos Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Weergave van digitaal assessment project Go or no go

Weergave van digitaal assessment project Go or no go Weergave van digitaal assessment project Go or no go log uit beelen, chantal - PABO Terug naar overzicht Persoonlijke gegevens en omstandigheden Studentennummer Roepnaam Tussenvoegsel Achternaam Adres

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Ark Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek

Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Selectie en intake lerarenopleidingen kwantitatief onderzoek Presentatie deelstudie 2 op werkconferentie Amsterdam, 23 november 2016 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Onderwerpen

Nadere informatie

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014 DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2014 SELECTIE VAN OPLEIDINGEN De Beste Studies 2014 vergelijkt geaccrediteerde voltijd opleidingen in het hoger onderwijs. In de selectie zijn bekostigde opleidingen

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement)

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement) KWALITEITSBAROMETER STUDENTEN (AFNAME 2e SEMESTER 09-10) Bachelor in de Medische beeldvorming Algemeen # respondenten: 84 (51,2%) imago van HUB in Vlaanderen imago van HUB in Vlaanderen internationale

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Westbroek Baken Adviesgroep Maart 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht

Arbeidsmarktmonitor INSTELLINGSRAPPORTAGE. Universiteit Utrecht. Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina 1 Arbeidsmarktmonitor Universiteit Utrecht INSTELLINGSRAPPORTAGE April 2012 Directie Onderwijs & Onderzoek - Institutional Research Pagina

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

Wat doet C.H.O.I. met de resultaten van de NSE? Slotbijeenkomst Nat Stud Enquête (NSE) 2013 Utrecht, 6 juni 2013 Frank Steenkamp

Wat doet C.H.O.I. met de resultaten van de NSE? Slotbijeenkomst Nat Stud Enquête (NSE) 2013 Utrecht, 6 juni 2013 Frank Steenkamp Wat doet C.H.O.I. met de resultaten van de NSE? Slotbijeenkomst Nat Stud Enquête (NSE) 2013 Utrecht, 6 juni 2013 Frank Steenkamp Outline: 1. Historie 2. Onze principes m.b.t. NSE 3. Toepassing in. KEUZEGIDS

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 14/015 13.30459 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Andrea van der Weiden Onderwerp : International Student Barometer Status : Ter

Nadere informatie

Veiligheid en Gezondheid (V&G) Conflict, Risico en Veiligheid (CRV) Gezondheidspsychologie (GP) Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG)

Veiligheid en Gezondheid (V&G) Conflict, Risico en Veiligheid (CRV) Gezondheidspsychologie (GP) Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG) Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie