Productwijzer. Rentederivaten ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productwijzer. Rentederivaten ( )"

Transcriptie

1 Productwijzer Rentederivaten ( ) 1

2 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk) om toekomstige renterisico s af te dekken door reeds nu maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld voor in de toekomst aan te trekken financieringen of voor renteconversies van bestaande leningen. Zo kunt u bijvoorbeeld toekomstige rentepercentages al op dit moment vastleggen door middel van een FORWARD STARTING INTEREST SWAP. Wenst u bescherming tegen een rentestijging en tegelijkertijd te profiteren van een gunstige renteontwikkeling, dan biedt een SWAPTION uitkomst. Profiteren van een relatief lage korte rente met bescherming tegen een hoge rente is ook een interessant alternatief door de aanschaf van een zogenaamde CAP. Op de volgende pagina s worden enkele producten beschreven die gebruikt kunnen worden voor het afdekken van renterisico s. De wijze waarop deze RENTEDERIVATEN worden gehanteerd verschilt van geval tot geval. Inhoud Interest rate swap (IRS) 3 Beschrijving van het product... 3 Hoe werkt een Interest Rate Swap? (I)... 3 Hoe werkt een Interest Rate Swap?(II)... 4 Toekomstige rente fixeren... 6 Voordelen/nadelen/risico s... 7 Tussentijdse beëindiging... 7 Interest rate swaption 9 Hoe werkt een Interest Rate SWAPTION?... 9 Voordelen/nadelen/risico s Tussentijdse beëindiging Interest Rate CAP 12 Beschrijving van het product...12 Hoe werkt een Interest Rate CAP? (I)...12 Hoe werkt een Interest Rate CAP? (II)...13 Voordelen/nadelen/risico s...14 Tussentijdse beëindiging...15 Interest Rate Floor 16 Beschrijving van het product...16 Hoe werkt een Interest Rate FLOOR? (I)...16 Hoe werkt een Interest Rate FLOOR?(II)...17 Voordelen/nadelen/risico s...18 Tussentijdse beëindiging...19 Interest Rate Collar 20 Beschrijving van het product Hoe werkt een Interest Rate COLLAR?...21 Hoe werkt een Interest Rate COLLAR?(II) Voordelen/nadelen/risico s Tussentijdse beëindiging Informatie 25 Bevestiging Benodigde documentatie Rapportages Verdere informatie

3 Interest rate swap (IRS) Beschrijving van het product Alle Swaps bevatten zowel een variabele rente als een vaste rente Een Interest Rate Swap (IRS) is een afspraak tussen u en SNS Bank om gedurende een bepaalde periode de betaling van een variabele rente te ruilen tegen de betaling van een vaste rente of omgekeerd. De vaste (Fixed) rente wordt bij het afsluiten van de transactie vastgesteld. Gedurende de looptijd van de transactie wordt de variabele (Floating) rente steeds opnieuw vastgesteld, meestal met een drie- of zesmaands interval. Voor deze rentevaststelling wordt een officieel gepubliceerd tarief gebruikt (bijv. Euribor). en een betaler en een ontvanger Een Interest Rate Swap (IRS) is gebaseerd op een afgesproken nominaal bedrag. Meestal betreft het de ruil van een variabele (Floating) rente voor een vaste (Fixed) rente. Een van beide partijen gaat de vaste rente betalen (de Betaler) de ander gaat deze ontvangen (de Ontvanger). Het doel van een Betaler van de Fixed rente is om de variabele rente om te ruilen voor een vaste rente verplichting. Het omgekeerde geldt voor een Ontvanger. Bij een Interest Rate Swap (IRS) worden geen hoofdsommen getransfereerd er worden alleen rentebedragen verrekend. Hoe werkt een Interest Rate Swap? (I) Situatie 1 Lening met variabel tarief ruilen naar vast tarief Stel u heeft een lening waarover u een variabele rente betaald. Uw verwachting is dat de variabele rente zal stijgen en u wilt deze variabele rente verplichting ruilen voor een langlopende vaste rente. Door middel van een Interest Rate Swap (IRS) kunt u deze rentestroom ruilen van een variabel naar vast tarief. Risico: als na het afsluiten van de IRS de rente daalt profiteert u niet van deze lagere rente Voorbeeld Een lening met een looptijd van 5 jaar van nominaal met een variabel tarief gebaseerd op de 3 maands Euribor met een opslag van 1,50%. ~ ~ Bij een Euribor van 4% zijn de rentekosten dus 5,50% voor de eerste 3 maanden. U sluit een IRS transactie af met de SNS Bank waarbij u de Betaler bent van de vaste (Fixed) rente en de Ontvanger bent van de variabele (Floating) rente. ~ ~ IRS nominaal jaar vast (Fixed) 4,25% tegen Euribor 3 maands (Floating) 3

4 Uit hoofde van de IRS: Betaalt u de Fixed rente 4,25% IRS jaarlijks en Ontvangt u de 3 maands Euribor 4% (IRS variabel) Cashflow Client: ~ ~ 3 maandelijks betalen 4% Euribor + 1,50% (Lening) ontvangen 4% Euribor ~ ~ Jaarlijks betalen 4,25% vast (IRS) ~ ~ Per Saldo jaarlijks 4,25%+ 1,50% = 5,75 Als de Euribor dus volgens uw verwachting naar bv. 5% zou gaan dan blijven uw financieringslasten toch constant namelijk 4,25% + 1,50% = 5,75% (op jaarbasis). Voorbeeld lening met variabel tarief ruilen naar vast tarief: SNS Bank IRS Variabele rente IRS 3 maands Euribor (4%) Vaste rente (4,25%) IRS Klant Variabele rente IRS 3 maands Euribor + opslag (4% + 1,50%) Lening Hoe werkt een Interest Rate Swap?(II) Situatie 2 Lening met vast tarief ruilen naar variabel tarief Stel u heeft een lening waarover u een vaste rente betaald. Uw verwachting is dat de rente zal dalen. U kunt dan de vaste rente verplichting ruilen voor een variabel tarief. 4

5 Door middel van een Interest Rate Swap (IRS) kunt u deze rentestroom ruilen van een vast tarief naar een variabel tarief. Risico: Na het afsluiten van de IRS bent u afhankelijk van de ontwikkeling van de variabele rente. U gaat bewust een risico lopen. De variabele rente kan namelijk weer gaan stijgen. Voorbeeld Een lening van nominaal met een 5 jaar vast tarief van 4,25% met een opslag van 1,50%. U sluit een IRS transactie af met de SNS Bank waarbij U de Ontvanger bent van de vaste (Fixed) rente en de Betaler bent van de variabele (Floating) rente. ~ ~ IRS nominaal jaar vast (Fixed) 4,25% tegen Euribor 3 maands (Floating) Uit hoofde van de IRS: Ontvangt u de Fixed rente 4,25% IRS jaarlijks en Betaalt u de 3 maands Euribor 4% (IRS variabel) Cashflow Klant: ~ ~ 3 maandelijks betalen 4% Euribor IRS ~ ~ Jaarlijks betalen 4,25% (Fixed) coupon lening + 1,50% ontvangen 4,25%(Fixed) IRS ~ ~ Per Saldo jaarlijks 4%(euribor)+ 1,50% = 5,50% Voorbeeld lening met vast tarief ruilen naar variabel tarief: SNS Bank IRS Vaste rente (4,25%) IRS Variabele rente IRS 3 maands Euribor (4%) Klant Vast rente + opslag (4,25% + 1,50%) Lening

6 Toekomstige rente fixeren Situatie 3: Stel uw rentevast periode vervalt over 2 jaar en u wilt nu al uw rente voor de volgende 5 jaar vastleggen. Uw verwachting is dat de rente over 2 jaar hoger zal zijn. Situatie 4: Stel u verwacht over 2 jaar een financiering aan te gaan. U wilt nu al het 5 jaars rentetarief dat ingaat over 2 jaar vastleggen. Uw verwachting is dat de rente over 2 jaar hoger zal zijn. U gaat dan op uw lening een variabel tarief betalen. Door middel van Forward Starting Interest Rate Swap kunt u de variabele rente verplichting op uw lening ruilen naar een vaste rente verplichting. ~ ~ De Cashflows (Geldstromen) van een Forward Starting Interest Rate Swap zijn identiek aan een gewone Interest Rate Swap. Het enige verschil is dat de ingangsdatum van de onderliggende Interest Rate Swap in de toekomst ligt. Een Forward Starting Interest Rate Swap is eigenlijk een gewone Interest Rate Swap met een uitgestelde startdatum. Deze Forward Starting Interest Rate Swap is vanaf het moment van afsluiten van het contract onderhevig aan schommelingen van de rentecurve. Dit komt tot uiting in de marktwaardeontwikkeling van deze transactie. ~ ~ De waarde van een Forward Starting Interest Rate Swap kan zich gedurende de looptijd zowel positief als negatief ontwikkelen. Als gevolg hiervan kan door SNS Bank een zekerheidsstelling worden verlangd. Voorbeeld van een Forward Starting Interest Rate Swap: SNS Bank Forward Starting Interest Rate Swap 5 jaar vast (4,25%) tegen 3 maanden Euribor Variabele rente IRS 3 maands Euribor (4%) SNS Bank IRS looptijd 5 jaar 5 jaar Vaste rente IRS (4,25%)IRS Klant Klant Variabele rente 3 maands Euribor + opslag (4% + 1,50%) Startdatum contract T=0 Lening T=0 1 jaar 2 jaar 7 jaar Forward Starting IRS is onderhavig aan renteveranderingen Ingangsdatum IRS na 2 jaar Einde looptijd IRS na 7 jaar 6

7 Voordelen/nadelen/risico s Voordelen ~ ~ Een Interest Rate Swap is een flexibel product. Het is mogelijk om het nominale bedrag, de betalingsfrequentie, de looptijd af te stemmen op uw cashflow. ~ ~ Via een Interest Rate Swap kunnen uw toekomstige renterisico s op eenvoudige wijze worden beheerst. ~ ~ U kunt inspelen op de renteontwikkeling. Nadelen/Risico s ~ ~ U legt zich vast voor de in het contract afgesproken rente. Indien de daadwerkelijke renteontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat achteraf gezien het risico dat de keuze voor een andere strategie een hogere opbrengst zou hebben opgeleverd. Bij het afsluiten van de IRS kunt u, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert u dat risico. ~ ~ Een Interest Rate Swap kan, onder voorwaarden, tussentijds geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. De waarde is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging. ~ ~ Als de marktwaarde van de IRS positief is voor de klant dan betaalt SNS Bank. ~ ~ Als de marktwaarde van de IRS negatief is voor de klant dan moet de klant deze waarde aan de SNS Bank betalen. ~ ~ De waarde van een Interest Rate Swap kan zich gedurende de looptijd zowel positief als negatief ontwikkelen. Als gevolg hiervan kan door SNS Bank een zekerheidsstelling worden verlangd. Tussentijdse beëindiging Tussentijds beëindigen U kunt de SNS Bank vragen om het contract geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. De waarde van de Swap is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging. Na het accepteren van de kosten voor het beëindigen van de Swap wordt het contract ontbonden. U moet er wel rekening mee houden dat het contract ook een negatieve waarde kan hebben als gevolg van deze vervroegde beëindiging. ~ ~ Deze waarde moet op moment van beëindigen direct worden betaald. Voorbeeld Stel de lening van wordt tussentijds (na 2 jaar) afgelost. De IRS is hierdoor overbodig geworden en zal meestal automatisch worden afgelost. ~ ~ SNS Bank bepaalt op basis van de resterende looptijd en de dan geldende markttarieven de waarde van het derivaat. ~ ~ Deze waarde kan zowel positief als negatief zijn. ~ ~ De waarde is het contant gemaakte verschil tussen de rente van de IRS en de dan geldende IRS-tarieven voor de resterende looptijd. Situatie 5 IRS tussentijds aflossen indien rente is gestegen naar 6% U bent betaler van de 5 jaar Fixed 4,25% en ontvanger van de Floating (3 maands Euribor). De rente voor de resterende looptijd (3 jaar) is opgelopen naar 6%. 7

8 De IRS heeft in dit geval een positieve waarde nl: ~ ~ Het verschil in percentage (6%- 4,25%) met een resterende looptijd van 3 jaar over ~ ~ Dit verschil wordt dan contant gemaakt en de contante waarde zou dan uitkomen op ongeveer ten gunste van de klant. Situatie 6 IRS tussentijds aflossen indien rente is gedaald naar 2,50% U bent betaler van de 5 jaar Fixed 4,25% en ontvanger van de Floating (3 maands Euribor). De rente voor de resterende looptijd (3 jaar) is gedaald naar 2,50%. De IRS heeft in dit geval een negatieve waarde nl: ~ ~ Het verschil in percentage (2,50%- 4,25%) met een resterende looptijd van 3 jaar over ~ ~ Dit verschil wordt dan contant gemaakt en de contante waarde zou dan uitkomen op ongeveer ten nadele van de klant. 8

9 Interest rate swaption Een Interest Rate SWAPTION Een Interest Rate SWAPTION is een optiecontract tussen u (koper) en SNS Bank (verkoper). De koper krijgt gedurende een vooraf overeengekomen periode het recht om een vooraf afgesproken Interest Rate SWAP af te sluiten. Op de expiratiedatum wordt de SWAPTION strike- of uitoefenprijs (een Interest Rate Swap rente tarief voor een bepaalde periode) vergeleken met een op dat moment geldende referentierente (het Interest Rate Swap rentepercentage voor een looptijd volgens het contract). Er zijn twee typen Swaptions nl: Een Swaption met levering van de Interest Rate Swap. Een Swaption met Cash settlement. Op de expiratiedatum kunnen zich drie situaties voordoen: ~ ~ De referentierente (het IRS percentage voor de afgesproken looptijd) ligt onder de SWAPTION strike- of uitoefenprijs dan vindt er geen verrekening plaats De Swaption loopt waardeloos af. U kunt op dat moment profiteren van de lagere rente en een goedkopere Interest Rate Swap in de markt afsluiten. ~ ~ De referentierente (het IRS percentage voor de afgesproken looptijd) ligt boven de strike- of uitoefenprijs van de SWAPTION (met levering) dan kunt u de vooraf afgesproken IRS afsluiten bij de SNS Bank. ~ ~ De referentierente (het IRS percentage voor de afgesproken looptijd) ligt boven de strike- of uitoefenprijs van de SWAPTION (met CASH Settlement) dan ontvangt u het contant gemaakte verschil tussen de IRS percentage van de SWAPTION en het IRS percentage in de markt. Zekerheden Op het moment van afsluiten van een SWAPTION met levering heeft de klant dezelfde verplichtingen als bij het afsluiten van een Interest Rate SWAP. De klant heeft namelijk op expiratie het recht om met de SNS Bank een Interest Rate SWAP af te sluiten en daaruit voortvloeiend is SNS Bank verplicht om een Interest Rate SWAP af te sluiten met de klant. Als gevolg hiervan kan door SNS Bank een zekerheidsstelling worden verlangd. Bij een SWAPTION met Cash Settlement vindt er alleen een verrekening plaats. Hoe werkt een Interest Rate SWAPTION? Toekomstige rente maximaliseren Stel u verwacht over 2 jaar een financiering aan te gaan. U wilt nu al het 5 jaars rentepercentage dat ingaat over 2 jaar maximaliseren en u wilt ook nog kunnen profiteren van eventuele lagere tarieven. Uw verwachting is dat de rente over 2 jaar hoger zal zijn. Door middel van een SWAPTION kunt u zich beschermen tegen een hogere rente en blijven profiteren van een lagere rente. Voor deze bescherming betaalt u wel een eenmalige premie. De premieberekening voor een SWAPTION is afhankelijk van een aantal factoren nl: 9

10 ~ ~ de SWAPTION Strike- of Uitoefenprijs (het rentepercentage van de IRS volgens contract) ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd van de optie en looptijd van IRS ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve). Voorbeeld U koopt een Swaption met een looptijd van 2 jaar die recht geeft op het afsluiten van een 5 jaars IRS met een percentage van 4,25% en een nominaal bedrag van ~ ~ U betaalt voor de SWAPTION een premie van 1% van de hoofdsom. De SWAPTION geeft u het recht om op de expiratiedatum de volgens het contract afgesproken IRS af te sluiten. Bij de expiratie van de SWAPTION kunnen zich de volgende situaties voordoen: ~ ~ Als de 5 jaars IRS rente op expiratiedatum boven de SWAPTION Strikeprijs ligt dan sluit u de IRS af volgens het SWAPTION contract. ~ ~ Als de 5 jaars IRS rente op expiratiedatum onder de SWAPTION Strikeprijs ligt dan sluit u de IRS af op het lagere markttarief. U profiteert dan van de lagere marktrente waardoor uw financieringslasten lager zullen zijn. Schematisch ziet dat er als volgt uit: Voorbeeld van een expiratie van een SWAPTION met levering SNS Bank Swaption met 2 jaar looptijd op een 5 jaars IRS met een strike van 4,25% SNS Bank IRS looptijd 5 jaar uit Forward Starting contract Premie 1% Swaption Variabele rente IRS 3 maands Euribor (4%) 5 jaar Vaste rente IRS (4,25%) Klant Klant Variabele rente 3 maands Euribor + opslag (4% + 1,50%) Startdatum contract T=0 Lening T=0 1 jaar 2 jaar 7 jaar SWAPTION is onderhavig aan renteveranderingen Ingangsdatum IRS na 2 jaar Einde looptijd IRS na 7 jaar 10

11 Voordelen/nadelen/risico s Voordelen ~ ~ Een Interest Rate SWAPTION is een flexibel product. Het is mogelijk om het nominale bedrag, de betalingsfrequentie,de looptijd af te stemmen op uw financieringsbehoefte. ~ ~ Via een Interest Rate SWAPTION kunt u renterisico s op eenvoudige wijze beheersen. ~ ~ Met een Interest Rate SWAPTION stelt u een maximum aan uw toekomstige rentelasten, waardoor het renterisico wordt afgedekt. U kunt mogelijk blijven profiteren van een lage rente, terwijl uw rentelasten nooit meer zullen bedragen dan het overeengekomen maximum tarief. ~ ~ Een Interest Rate SWAPTION kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. De waarde is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging. ~ ~ De waarde van een gekochte Interest Rate SWAPTION kan nooit negatief worden. Nadelen/Risico s ~ ~ Indien de daadwerkelijke renteontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat achteraf gezien- het risico dat de keuze voor een andere strategie een hogere opbrengst zou hebben opgeleverd. Bij het afsluiten van de SWAPTION kunt u, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert u dat risico. Tussentijdse beëindiging Tussentijds beëindigen U kunt de SNS Bank vragen om het contract geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. De waarde van de Interest Rate SWAPTION is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging met onder andere de volgende variabelen: ~ ~ de SWAPTION Strike- of Uitoefenprijs (het rentepercentage van de IRS volgens contract) ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd van de optie en looptijd van IRS ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve) De waarde van een gekochte Interest Rate SWAPTION kan minder waard worden maar nooit negatef. 11

12 Interest Rate CAP Beschrijving van het product Een Interest Rate CAP Een Interest Rate CAP is een optiecontract tussen u (koper) en SNS Bank (verkoper). De koper krijgt gedurende een vooraf overeengekomen reeks van renteperiodes de garantie dat hij niet meer dan een vooraf afgesproken rentetarief (CAP strike- of uitoefenprijs) betaald en kan profiteren als de marktrente onder dat tarief ligt. Twee werkdagen voor het begin van elke rente periode wordt de CAP strike- of uitoefenprijs vergeleken met een op dat moment geldende referentierente (Euribor). Er kunnen zich twee situaties voordoen: ~ ~ De referentierente (Euribor) ligt onder de CAP strike- of uitoefenprijs dan vindt er geen verrekening plaats. De koper kan profiteren van de gunstige marktrente door zich goedkoper dan de CAP strikeprijs te financieren. ~ ~ De referentierente (Euribor) ligt boven de CAP strike- of uitoefenprijs dan vergoedt de verkoper van de Interest Rate CAP aan het einde van de betreffende rente periode het verschil aan de koper. Hoe werkt een Interest Rate CAP? (I) Situatie Lening met variabel tarief beschermen tegen hogere rente en toch kunnen profiteren van mogelijk lagere rente. Stel u heeft een lening waarover u een variabele rente betaald. Uw verwachting is dat de variabele rente laag zal blijven maar u wilt desondanks de zekerheid dat u nooit meer zal gaan betalen dan een vooraf gekozen tarief. Door middel van een Interest Rate CAP kunt u deze garantie kopen tegen betaling van een eenmalige premie. De premieberekening is afhankelijk van een aantal factoren nl: ~ ~ de CAP Strike- of Uitoefenprijs ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd ~ ~ de gekozen Referentierente (periode) ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve) Voorbeeld Een lening met een looptijd van 5 jaar van nominaal met een variabel tarief gebaseerd op de 3 maands Euribor met een opslag van 1,50%. ~ ~ Bij een Euribor van 4% zijn de rentekosten dus 5,50% voor de eerste 3 maanden. U wilt de garantie dat u nooit meer zal gaan betalen dan 4,50% voor de Euribor (dus 6% incl. opslag) Door middel van een Interest Rate CAP kunt u deze garantie kopen tegen betaling van een eenmalige premie. De eenmalig verschuldigde premie voor een CAP met een strikeprijs van 4,50% is op dat moment 1% over de hoofdsom. Omgerekend naar gemiddelde kosten gedurende de looptijd van de lening is dat circa 0,2% per jaar. 12

13 Voorbeeld lening met variabel tarief met Interest Rate CAP van 4,5%: SNS Bank CAP Verrekening van het verschil Euribor - CAP Strike Alleen als Euribor > CAP Strike Optiepremie 1% (gemiddeld 0,2% per jaar) Klant Variabele rente 3 maands Euribor + opslag (4% + 1,50%) Lening Hoe werkt een Interest Rate CAP? (II) Wat gebeurt er op het moment van fixing. Twee werkdagen voor het begin van elke rente periode wordt de CAP strike- of uitoefenprijs vergeleken met een op dat moment geldende referentierente (Euribor). ~ ~ Bij een Euribor van 3,50% Als de 3 maands Euribor 3,50% is (dus onder de 4,50% CAP strikeprijs) dan vindt er geen verrekening plaats. De financieringslasten voor de komende 3 maanden zijn dan: 3,50% (Euribor) + 1,50% (opslag) + 0,20% (gem. optiepremie) = 5,20% ~ ~ Bij een Euribor van 6% Als de 3 maands Euribor 6% is (dus boven de 4,50% CAP strikeprijs) dan is de bescherming van de CAP van toepassing en vindt er een verrekening plaats nl: 6% (Euribor) 4,50% (Cap strikeprijs) = 1,50% keert SNS Bank uit aan koper van de CAP. De financieringslasten voor de komende 3 maanden zijn dan: 6%(Euribor) + 1,50%(opslag) + 0,20%(gem. optiepremie) 1,50% (uitkering CAP) = 6,20%. Als u geen Interest Rate CAP had afgesloten dan waren de financieringslasten voor de komende 3 maanden: 6% (Euribor) + 1,50% (opslag) = 7,50% 13

14 Grafiek van de mogelijke prijsontwikkeling en het resultaat van de gekozen strategie. Lening met variabel tarief en een Interest Rate CAP van 4,50%. Voordelen/nadelen/risico s Voordelen ~ ~ Een Interest Rate CAP is een flexibel product. Het is mogelijk om het nominale bedrag, de betalingsfrequentie,de looptijd af te stemmen op uw financieringsbehoefte. ~ ~ Via een Interest Rate CAP kunt u renterisico s op eenvoudige wijze beheersen. ~ ~ Met een Interest Rate CAP stelt u een maximum aan uw toekomstige variabele rentelasten, waardoor het renterisico wordt afgedekt. U kunt mogelijk blijven profiteren van een lage variabele rente, terwijl uw rentelasten nooit meer zullen bedragen dan het overeengekomen maximum tarief. ~ ~ Een Interest Rate CAP kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. De waarde is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging. De waarde van een gekochte Interest Rate CAP kan minder worden maar nooit negatief. Nadelen/Risico s ~ ~ Indien de daadwerkelijke renteontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat achteraf gezien het risico dat de keuze voor een andere strategie een hogere opbrengst zou hebben opgeleverd. Bij het afsluiten van de CAP kunt u, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert u dat risico. 14

15 Tussentijdse beëindiging Tussentijds beëindigen U kunt de SNS Bank vragen om het contract geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. De waarde van de Interest Rate CAP is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging met onder andere de volgende variabelen: ~ ~ de CAP Strike- of Uitoefenprijs ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd ~ ~ de gekozen Referentierente (periode) ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve). De waarde van een gekochte Interest Rate CAP kan minder worden maar nooit negatief. 15

16 Interest Rate Floor Beschrijving van het product Een Interest Rate FLOOR Een Interest Rate FLOOR is een optiecontract tussen u (koper) en SNS Bank (verkoper). De koper krijgt gedurende een vooraf overeengekomen reeks van renteperiodes de garantie dat hij niet minder dan een vooraf afgesproken rentetarief (FLOOR strike- of uitoefenprijs) krijgt en kan profiteren als de marktrente boven dat tarief ligt. Twee werkdagen voor het begin van elke rente periode wordt de FLOOR strike- of uitoefenprijs vergeleken met een op dat moment geldende referentierente (Euribor). Er kunnen zich twee situaties voordoen: ~ ~ De referentierente (Euribor) ligt boven de FLOOR strike- of uitoefenprijs dan vindt er geen verrekening plaats. De koper kan profiteren van de gunstige marktrente door een hogere rentevergoeding te ontvangen dan de FLOOR strikeprijs. ~ ~ De referentierente (Euribor) ligt onder de FLOOR strike- of uitoefenprijs dan vergoedt de verkoper van de Interest Rate FLOOR aan het einde van de betreffende rente periode het verschil tussen de FLOOR strike- of uitoefenprijs en referentierente (Euribor) aan de koper. Hoe werkt een Interest Rate FLOOR? (I) Situatie Belegging met variabel tarief beschermen tegen lagere rente en toch kunnen profiteren van mogelijk hogere rente. Stel u heeft een belegging die afhankelijk is van de variabele rente (bv. Euribor). Uw verwachting is dat de variabele rente gelijk of hoger zal gaan maar u wilt desondanks de zekerheid dat u nooit minder zal gaan ontvangen dan een vooraf gekozen tarief. Door middel van een Interest Rate FLOOR kunt u deze garantie kopen tegen betaling van een eenmalige premie. De premieberekening is afhankelijk van een aantal factoren nl: ~ ~ de FLOOR Strike- of Uitoefenprijs ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd ~ ~ de gekozen Referentierente (periode) ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve) Voorbeeld Een belegging met een looptijd van 5 jaar van nominaal EUR met een variabel tarief gebaseerd op de 3 maands Euribor met een afslag van 0,50%. ~ ~ Bij een Euribor van 4% zijn de renteopbrengsten dus 3,50% voor de eerste 3 maanden. U wilt de garantie dat u nooit minder zal gaan ontvangen dan 3% voor de Euribor. 16

17 Door middel van een Interest Rate FLOOR kunt u deze garantie kopen tegen betaling van een eenmalige premie. De eenmalig verschuldigde premie voor een FLOOR met een strikeprijs van 3% is op dat moment 0,20% over de hoofdsom. Omgerekend naar gemiddelde kosten gedurende de looptijd van de lening is dat circa 0,04% per jaar. Voorbeeld lening met variabel tarief met Interest Rate FLOOR van 4,5%: SNS Bank FLOOR Verrekening van het verschil FLOOR Strike - Euribor Alleen als FLOOR Strike > Euribor Optiepremie 0,2% (gemiddeld 0,04% per jaar) Klant Variabele rente 3 maands Euribor + afslag (4% 0,50%) Belegging Hoe werkt een Interest Rate FLOOR?(II) Wat gebeurt er op het moment van fixing. Twee werkdagen voor het begin van elke rente periode wordt de FLOOR strike- of uitoefenprijs vergeleken met een op dat moment geldende referentierente (Euribor). ~ ~ Bij een Euribor van 5,50% Als de 3 maands Euribor 5,50% is (dus boven de 3% FLOOR strikeprijs) dan vindt er geen verrekening plaats. De renteopbrengsten voor de komende 3 maanden zijn dan: 5,50% (Euribor) 0,50%(afslag) 0,04% (gem. optiepremie) = 4,96% ~ ~ Bij een Euribor van 2,50% Als de 3 maands Euribor 2,50% is (dus onder de 3% FLOOR strikeprijs) dan is de bescherming van de FLOOR van toepassing en vindt er een verrekening plaats nl: 3% (Floor strikeprijs) 2,50%(Euribor) = 0,50% keert SNS Bank uit aan de koper van de FLOOR. 17

18 De renteopbrengsten voor de komende 3 maanden zijn dan: 2,50% (Euribor) 0,50%(afslag) 0,04% (gem. optiepremie) + 0,50% (uitkering FLOOR) = 2,46%. Als u geen Interest Rate FLOOR had afgesloten dan waren de renteopbrengsten voor de komende 3 maanden: 2,50% (Euribor) 0,50%(afslag) = 2%. Grafiek van de mogelijke prijsontwikkeling en het resultaat van de gekozen strategie. Belegging met variabel tarief en een Interest Rate FLOOR van 3%. Voordelen/nadelen/risico s Voordelen ~ ~ Een Interest Rate FLOOR is een flexibel product. Het is mogelijk om het nominale bedrag, de betalingsfrequentie, de looptijd af te stemmen op uw cashflow. ~ ~ Via een Interest Rate FLOOR kunt u renterisico s op eenvoudige wijze beheersen. ~ ~ Met een Interest Rate FLOOR stelt u een minimum aan uw toekomstige variabele renteopbrengsten, waardoor het renterisico wordt afgedekt. U kunt mogelijk blijven profiteren van een hoge variabele rente, terwijl uw renteopbrengsten nooit minder zullen bedragen dan het overeengekomen minimum tarief. ~ ~ Een Interest Rate FLOOR kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. De waarde is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging. De waarde van een gekochte Interest Rate FLOOR kan minder worden maar nooit negatief. Nadelen/Risico s ~ ~ Indien de daadwerkelijke renteontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat achteraf gezien het risico dat de keuze voor een andere strategie een hogere opbrengst zou hebben opgeleverd. Bij het afsluiten van de FLOOR kunt u, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert u dat risico. 18

19 Tussentijdse beëindiging Tussentijds beëindigen U kunt de de SNS Bank vragen om het contract geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. De waarde van de Interest Rate FLOOR is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging met o.a de volgende variabelen: ~ ~ de FLOOR Strike- of Uitoefenprijs ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd ~ ~ de gekozen Referentierente (periode) ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve). De waarde van een gekochte Interest Rate FLOOR kan minder worden maar nooit negatief. 19

20 Interest Rate Collar Beschrijving van het product Een Interest Rate COLLAR Een Interest Rate COLLAR is een optiestrategie bestaande uit een combinatie van een Interest Rate CAP en een Interest Rate FLOOR. Om het risico van een stijging van de rente in te dekken wordt een gekochte Interest Rate CAP gecombineerd met een verkochte (ofwel geschreven) Interest Rate FLOOR. Andersom kan voor een bescherming tegen dalende rente de Interest Rate FLOOR worden gekocht en de Interest Rate CAP worden verkocht. De strike- of uitoefenprijzen van de opties zijn verschillend en worden zodanig gekozen dat een bandbreedte ontstaat (de COLLAR). ~ ~ Voor een financiering ontstaat hierdoor een maximaal en een minimaal te betalen rentetarief. U kunt profiteren van rentedalingen tot het overeengekomen minimale tarief en u bent verzekerd van een maximum tarief. U bent dan koper van de COLLAR strategie en koopt een CAP en verkoopt een FLOOR. ~ ~ Voor een belegging ontstaat hierdoor een minimaal en een maximaal te ontvangen rentetarief. U kunt profiteren van rentestijgingen tot het overeengekomen maximum en u bent verzekerd van een minimum tarief. U bent dan verkoper van de COLLAR strategie en verkoopt de CAP en koopt de FLOOR Meestal worden de uitoefenprijzen zodanig gekozen dat geen premie hoeft te worden betaald. Het is echter ook mogelijk om een combinatie van uitoefenprijzen te kiezen met bijbetaling van premie of met ontvangst daarvan. Twee werkdagen voor het begin van elke rente periode worden de CAP en FLOOR strike- of uitoefenprijzen vergeleken met een op dat moment geldende referentierente (Euribor). Er kunnen zich drie situaties voordoen: ~ ~ De referentierente (Euribor) ligt tussen de CAP en FLOOR strike- of uitoefenprijs dan vindt er geen verrekening plaats. De koper van de COLLAR kan profiteren van de gunstige marktrente door zich goedkoper in de markt financieren. ~ ~ De referentierente (Euribor) ligt boven de CAP strike- of uitoefenprijs dan vergoedt de verkoper van de COLLAR (de bank) aan het einde van de betreffende rente periode het verschil tussen deze twee prijzen aan de koper van de COLLAR (de Klant). ~ ~ De referentierente (Euribor) ligt onder de FLOOR strike- of uitoefenprijs dan vergoedt de verkoper van de COLLAR (de Klant) aan het einde van de betreffende rente periode het verschil tussen deze twee prijzen aan de koper van de COLLAR (de bank). 20

21 Hoe werkt een Interest Rate COLLAR? Situatie Lening met variabel tarief beschermen tegen hogere rente en toch kunnen profiteren van mogelijk lagere rente waarbij de rente wel geminimaliseerd is. Stel u heeft een lening waarover u een variabele rente betaalt. Uw verwachting is dat de variabele rente laag zal blijven maar u wilt desondanks de zekerheid dat u nooit meer zal gaan betalen dan een vooraf gekozen tarief. Door middel van een Interest Rate CAP kunt u deze garantie kopen tegen betaling van een eenmalige premie. U vindt de premie op de CAP te hoog en wil eigenlijk helemaal geen premie betalen. U kunt door een FLOOR te verkopen (schrijven) de premie reduceren. U verplicht zich dan wel voor het betalen van een minimaal rente tarief. Deze combinatie van een CAP en een FLOOR noemen we een COLLAR. De premieberekening is afhankelijk van een aantal factoren nl: ~ ~ de CAP en FLOOR Strike- of Uitoefenprijs ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd ~ ~ de gekozen Referentierente (periode) ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve). Voorbeeld Een lening met een looptijd van 5 jaar van nominaal met een variabel tarief gebaseerd op de 3 maands Euribor met een opslag van 1,50%. ~ ~ Bij een Euribor van 4% zijn de rentekosten dus 5,50% voor de eerste 3 maanden. U wilt de garantie dat u nooit meer zal gaan betalen dan 5% voor de Euribor (dus 6,50% incl. opslag). Door middel van een Interest Rate CAP kunt u deze garantie kopen tegen betaling van een eenmalige premie. ~ ~ De eenmalig verschuldigde premie voor een CAP met een strikeprijs van 5% is op dat moment 0,75% over de hoofdsom. De premie voor deze bescherming vindt u te hoog en wil de premie reduceren. Dit doet u door een Interest Rate FLOOR te verkopen. ~ ~ De eenmalige te ontvangen premie voor het verkopen van de FLOOR met een strikeprijs van 3% is 0,75% over de hoofdsom. ~ ~ U betaalt dus geen premie voor deze COLLAR strategie. ~ ~ U verplicht zich dan wel voor het betalen van een minimaal rente tarief nl.: 3% Floor strike + 1,50% (opslag)= 4,50% minimum financieringslasten. 21

22 Voorbeeld lening met variabel tarief met Interest Rate COLLAR van 5% - 3%: SNS Bank COLLAR Verrekening van het verschil Euribor - CAP Strike als Euribor > CAP Strike Optiepremie 0,0% FLOOR Strike - Euribor als FLOOR Strike > Euribor Klant Variabele rente 3 maands Euribor + opslag (4% + 1,50%) Lening Hoe werkt een Interest Rate COLLAR?(II) Wat gebeurt er op het moment van fixing. Twee werkdagen voor het begin van elke rente periode wordt de CAP en FLOOR strike- of uitoefenprijs vergeleken met een op dat moment geldende referentierente (Euribor). ~ ~ Bij een Euribor tussen de 3% en 5% Als de 3 maands Euribor tussen de 3% en 5% is (dus onder de 5% CAP strikeprijs en boven de FLOOR strikeprijs) dan vindt er geen verrekening plaats. De financieringslasten voor de komende 3 maanden zijn dan bij een Euribor van 3,50%: 3,50% (Euribor) + 1,50% (opslag) = 5% 22

23 ~ ~ Bij een Euribor van 6% Als de 3 maands Euribor 6% is (dus boven de 5% CAP strikeprijs) dan is de bescherming van de CAP van toepassing en vindt er een verrekening plaats nl: 6% (Euribor) 5% (Cap strikeprijs) = 1% keert SNS Bank uit aan koper van de CAP. De financieringslasten voor de komende 3 maanden zijn dan: 6% (Euribor) + 1,50% (opslag) 1% (uitkering CAP) = 6,50%. Als u geen Interest Rate CAP had afgesloten dan waren de financieringslasten voor de komende 3 maanden: 6% (Euribor) + 1,50% (opslag) = 7,50% ~ ~ Bij een Euribor van 2,50% Als de 3 maands Euribor 2,50% is (dus onder de 3% FLOOR strikeprijs) dan is de verplichting uit hoofde van de FLOOR van toepassing en vindt er een verrekening plaats nl: 2,50% (Euribor) 3% (Floor strikeprijs) = 0,50% betaalt de klant aan SNS Bank. Grafiek van de mogelijke prijsontwikkeling en het resultaat van de gekozen strategie. Lening met variabel tarief en een Interest Rate COLLAR van 5% 3%. Voordelen/nadelen/risico s Voordelen ~ ~ Een Interest Rate COLLAR is een flexibel product. Het is mogelijk om het nominale bedrag, de betalingsfrequentie de looptijd af te stemmen op uw cashflow. ~ ~ Via een Interest Rate COLLAR kunt u renterisico s op eenvoudige wijze beheersen. ~ ~ Met een Interest Rate COLLAR stelt u een maximum aan uw toekomstige variabele rentelasten, waardoor het renterisico wordt afgedekt. 23

24 ~ ~ U kunt profiteren van een lage variabele rente met een minimum van de FLOOR strike, terwijl uw rentelasten nooit meer zullen bedragen dan het overeengekomen maximum tarief. ~ ~ Een Interest Rate COLLAR kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. De waarde is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging. Nadelen/Risico s ~ ~ Bij tussentijdse beëindiging kan de waarde van de COLLAR negatief zijn afhankelijk van de marktwaarde. ~ ~ U kunt niet onbeperkt profiteren van de lagere rente. Het rentetarief is geminimaliseerd. ~ ~ De waarde van een Interest Rate COLLAR kan zich gedurende de looptijd zowel positief als negatief ontwikkelen. Uit hoofde van de verkochte FLOOR heeft u een verplichting tot het betalen van het verschil tussen de Euribor en de FLOOR strikeprijs (als de Euribor lager is dan de Floor strikeprijs). Als gevolg hiervan kan door SNS Bank een zekerheidsstelling worden verlangd. ~ ~ Indien de daadwerkelijke renteontwikkeling afwijkt van uw verwachting, bestaat achteraf gezien- het risico dat de keuze voor een andere strategie een hogere opbrengst zou hebben opgeleverd. Bij het afsluiten van de COLLAR kunt u, op basis van de geaccepteerde variabelen, het risico vaststellen. Daarmee accepteert u dat risico. Tussentijdse beëindiging Tussentijds beëindigen U kunt de SNS Bank vragen om het contract geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen. De waarde van de Interest Rate COLLAR is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging met o.a. de volgende variabelen: ~ ~ de CAP en FLOOR Strike- of Uitoefenprijs ~ ~ het nominale Bedrag en het verloop van dit nominale bedrag ~ ~ de Looptijd ~ ~ de gekozen Referentierente (periode) ~ ~ de Marktrente op het moment van afsluiten ~ ~ en de Volatiliteit (de mate van beweeglijkheid van de rentecurve). Afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van beëindiging kan de waarde zowel positief als negatief zijn. Een positieve waarde wordt door de SNS Bank uitgekeerd, een negatieve waarde wordt bij de klant in rekening gebracht. 24

25 Informatie Voor de beheersing van uw renterisico s staan vele instrumenten tot uw beschikking. Welk instrument voor u de juiste keuze is, hangt af van uw specifieke situatie, uw rentevisie en van de actuele situatie op de financiële markten. Bevestiging Na het aangaan van een rentederivaat stuurt SNS Bank u een bevestiging van de transactie. Het is erg belangrijk dat u deze goed controleert en eventuele verschillen direct meldt bij SNS Bank. Benodigde documentatie Vóór het afsluiten van een derivaat dienen onderstaande documenten in het bezit te zijn van SNS Bank: ~ ~ Een volledig ingevuld en ondertekend Risico Inventarisatieformulier. ~ ~ Een getekende Overeenkomst Financiële Derivaten. ~ ~ Algemene Voorwaarden Financiële Derivaten. Rapportages SNS Bank zal u gedurende de looptijd van de transactie periodiek op de hoogte houden van de waardeontwikkeling van het derivaat. Verdere informatie Wij zijn graag bereid om met u te bezien op welke wijze u de beste invulling kunt geven aan de beheersing van uw renterisico s. Voor meer informatie over renterisicobeheersing of een van onze andere diensten kunt u contact opnemen met uw account manager bij SNS Bank of met SNS Financial Markets (telefoonnummer ). 25

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank. www.deutschebank.nl. Uw rentederivaat bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Uw rentederivaat bij Deutsche Bank Uw derivaat bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? U heeft op dit moment een rentederivaat. In deze brochure geven

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB

POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB POSITION PAPER INZET RENTEDERIVATEN BIJ KREDIETVERLENING AAN HET MKB Kernboodschappen Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Rentederivaten worden door Nederlandse banken aangeboden om renterisico s voor

Nadere informatie

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets FX Derivatives Valutaoptie ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Optiepremie... 2 Kosten... 3 Voorbeeld

Nadere informatie

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair

Treasury producten in KRM dossiers. Yvonne Einig Marc Leclair Treasury producten in KRM dossiers Yvonne Einig Marc Leclair Waarom het onderwerp "Treasury producten in KRM dossiers"? Elsevier 25 juli 2015: "Banken bloeden steeds vaker om renteswaps" Onderzoek AFM:

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets FX Derivatives Forward ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Kosten... 2 Voorbeeld van een Forward...

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat

Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat Voorbereiding voor het gesprek met uw bank over de herbeoordeling van uw rentederivaat De banken zijn op dit moment bezig met het uitvoeren van herbeoordelingen van alle lopende rentederivaten bij het

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36912 29 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 12

Oefenopgaven Hoofdstuk 12 Oefenopgaven Hoofdstuk 12 1 Methoden Bij de bepaling van de omvang van het renterisico kunnen verschillende technieken gebruikt worden. De bekendste zijn: o o o Duration Gap-analyse VAR-methodiek In welke

Nadere informatie

Renderen bij een stijgende rente

Renderen bij een stijgende rente ARTIKEL 26 juni 2015 Voor professionele beleggers Renderen bij een stijgende rente Bij stijgende rentes verliezen zowel de verplichtingen als de rentedragende beleggingen van pensioenfondsen waarde. Om

Nadere informatie

FX Derivatives. FX Swap. ING Financial Markets

FX Derivatives. FX Swap. ING Financial Markets FX Derivatives FX Swap ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Kosten... 2 Voorbeeld van een FX Swap...

Nadere informatie

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten

Levensverzekeraars reduceren renterisico met derivaten Levensverzekeringen worden in de regel voor een lange periode afgesloten. De rente speelt hierdoor voor levensverzekeraars een belangrijke rol. Bij een rentedaling daalt het eigen vermogen van deze sector

Nadere informatie

Financiële Markten & Instrumenten

Financiële Markten & Instrumenten Financiële Markten & Instrumenten Experience knowledge 15 oktober 2009 Dr. ir. T.P.G. (Fedor) van Mullem Inhoud Financiële markten Financiële instrumenten Aandelen Obligaties Derivaten Het no-arbitrage

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel. Finance & Riskmanagement. Vrijdag 24 juni uur SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel Finance & Riskmanagement Vrijdag 24 juni 2016 11.30 14.00 uur SPD Bedrijfsadministratie Finance & Riskmanagement B / 8 2016 NGO-ENS B / 8 Opgave 1 aantal te behalen

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

(Utrechtse) derivaten

(Utrechtse) derivaten (Utrechtse) derivaten Hier komt tekst 10 maart 2016 Hier Robert komt de Geus ook tekst QT, BCS Programma (ca. 30 min) Introductie Wat zijn derivaten en welke soorten onderscheiden we? Wettelijk en eigen

Nadere informatie

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-1095 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'.

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-1095 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'. BELEIDSREGEL CI-1134 Rente 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZVW) die wordt geleverd door instellingen voor medisch

Nadere informatie

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma

Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma Januari 2009, Case renterisico management: Analyse portefeuille rente-instrumenten en rentehedging programma In deze case wordt uiteen gezet op welke wijze renterisico effectief kan worden beheerst door

Nadere informatie

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-974 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'.

c. De beleidsregel Rente met nummer CI-974 eindigt op 31 december 2008. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'. BELEIDSREGEL Rente 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische

Nadere informatie

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Stel u sluit met uw bank een (her)financieringsovereenkomst met op het oog redelijke kredietopslagen op het Euribor. Echter, de bank verplicht

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB

Treasurystatuut 2011. Auteur F&BI. Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl. Datum 29 augustus 2011. Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Auteur F&BI Inlichtingen E janny.bultena@hu.nl Datum 29 augustus 2011 Versie F&BI/2011-138/2.0CvB Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2011 Treasurystatuut 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2056

BELEIDSREGEL BR/CU-2056 BELEIDSREGEL Rente Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

De Invloed van de methodiek op de effectiviteit van een fair value hedge bij hedge accounting

De Invloed van de methodiek op de effectiviteit van een fair value hedge bij hedge accounting De Invloed van de methodiek op de effectiviteit van een fair value hedge bij hedge accounting BWI werkstuk Bob Stroomer Inhoud 1 Introductie 3 2 Achtergrondinformatie 4 2.1 Derivaten 4 2.2 De marktwaarde

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel FINANCE EN RISK MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 08.45-11.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Finance en risk management Dinsdag 3 maart 2015 B / 6 2015 Stichting ENS

Nadere informatie

Valutatermijn- transactiewijzer

Valutatermijn- transactiewijzer Valutatermijn- transactiewijzer U hebt of verwacht betalingen of ontvangsten in vreemde valuta. U loopt dan een mogelijk koersrisico. U kunt dit koersrisico afdekken met een valutatermijntransactie. Of

Nadere informatie

Retouradres: Postbus AA DORDRECHT ^ ^. ^ Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. de gemeenteraad T F (078)

Retouradres: Postbus AA DORDRECHT ^ ^. ^ Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT. de gemeenteraad T F (078) DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT ^ ^. ^ Gemeentebestuur Aan Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad T 14078 F (078) 639 8080 www.dordrecht.nl Datum 18 december 2012 Contactpersonen

Nadere informatie

SNS Budget Hypotheek

SNS Budget Hypotheek Productwijzer Hypotheken SNS Budget Hypotheek De eerste hypotheek zonder onnodige extra s Wat voor huis u ook koopt, u wilt nooit teveel geld uitgeven. Dus waarom moet u bij de meeste hypotheken betalen

Nadere informatie

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN

Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Prospectus effectenkrediet INSINGERGILISSEN Identiteit en contactgegevens van de aanbieder InsingerGilissen Bankiers N.V., hierna te noemen: de Bank Herengracht 537, 1017 BV AMSTERDAM T: 020-527 6000 M:

Nadere informatie

SNS Stabielrente. Productwijzer

SNS Stabielrente. Productwijzer Productwijzer U wilt renteschommelingen dempen en flexibiliteit Het bestaat: langdurige zekerheid tegen stabiele rente. Stel, u wilt een hypotheekrente waarmee forse renteschommelingen worden gedempt.

Nadere informatie

Waardering van derivaten

Waardering van derivaten Hoofdstuk 5 Waardering van derivaten Inleiding Van tijd tot tijd moeten financiële instrumenten en dus ook derivaten gewaardeerd worden. Ondernemingen die volgens de IFRS verslaggevingregels rapporteren,

Nadere informatie

MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI UUR

MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel TREASURY MANAGEMENT MAANDAG 22 JUNI 2015 12.15-14.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Treasury management B / 7 2015 Nederlandse Associatie voor voor Praktijkexamens

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement December 2015 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement November 2016 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Renteswaps. Problemen en oplossingen: Renteswaps, de kranten, financlele blogs, radio en andere. media staan er vol van.

Renteswaps. Problemen en oplossingen: Renteswaps, de kranten, financlele blogs, radio en andere. media staan er vol van. - Problemen en oplossingen: Renteswaps Renteswaps, de kranten, financlele blogs, radio en andere media staan er vol van. Veel ondernemers, maar ook particulieren, gaan gebukt onder hoge vaste rentes en

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017

Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Hedgen van FX risico met FX opties waarom niet? Joris Vermeulen Corporate Sales 14/11/2017 Agenda Mifid complexiteit opdeling producten : Fx 1 : termijncontract Fx 2 : plain vanilla optie Fx 3 : barrier

Nadere informatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie

Rabo Variabele Lange Rente Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

Antwoorden Kamervragen Tweede Suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) 2016

Antwoorden Kamervragen Tweede Suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) 2016 Antwoorden Kamervragen Tweede Suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) 2016 Vraag 1 Is de mutatie bij de post opbrengst verkoop vermogenstitels 3,2 miljard euro zoals in de budgettaire

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen

Nadere informatie

Treasurydienstverlening ABN AMRO

Treasurydienstverlening ABN AMRO Informatie Treasurydienstverlening ABN AMRO Voorwaarden Treasurydienstverlening ABN AMRO Informatieblad Treasurydienstverlening ABN AMRO Veel gebruikte begrippen bij de Treasurydienstverlening ABN AMRO

Nadere informatie

c. De Beleidsregel rente met nummer CA-414 eindigt op 31 december 2009. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'.

c. De Beleidsregel rente met nummer CA-414 eindigt op 31 december 2009. d. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel rente'. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/16c BELEIDSREGEL Rente 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie

Nederlandse Waterschapsbank. ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele Lange Rente Obligatie Rabobank. Een bank met ideeën. Nederlandse Waterschapsbank Variabele Lange Rente Obligatie De Nederlandse Waterschapsbank ('NWB') Variabele

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-401 d.d. 5 november 2014 (Mr. J. Wortel, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. M.J.M. Fennis, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost?

Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Voorwaarden boetevrij aflossen Vraag1: Hoeveel procent van de oorspronkelijke hoofdsom kan per jaar boetevrij worden afgelost? Vraag 2: Wordt het boetevrij deel per leningdeel of over de gehele lening

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Valutatermijntransactie

Valutatermijntransactie Valutatermijntransactie Vooraf zekerheid over betalingen en ontvangsten in vreemde valuta Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1

Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 De Rabo Vast naar Variabele Coupon Obligatie 1 ( de Obligatie ) is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen

Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 2 Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen 3 In deze Wegwijzer AEGON beleggingsverzekeringen vindt u algemene informatie over uw AEGON beleggingsverzekering van AEGON

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden:

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden: Hoofdstuk 6 Opties Opties zijn instrumenten waarbij sprake is van een eenzijdige verplichting van de ene contractpartij en daartegenover een eenzijdig recht van de andere contractpartij. Het recht in een

Nadere informatie

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Voorstel aan Algemeen Bestuur cm Voorstel aan Algemeen Bestuur Datum AB-vergadering 21 december 2012 Nummer: 2012.08985 Voor akkoord Afdeling BO: W.H. Boneschansker Datum 3 december 2012 Paraa Directeur: H.D. Post 3 december 2012 Onderwerp:

Nadere informatie

Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam

Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam Inhoud Wisselrisico Welke invloeden hebben wisselkoersen op mijn bedrijf?.... 10 VALUTATERMIJNCONTRACT Definitie, toelichting... 13

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Financiele pijler)

Raads informatiebrief (Financiele pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer O4.R854.OOI Inboeknummer o4joo6aas Classificatienummer oz Dossiernummer 4sa.aor 25 mei 2004 Raads informatiebrief (Financiele pijler) Betreft overzicht beleggingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie Koen Dessens Financial Risk Management 1 veel voorkomende plain vanilla derivaten 2 veel voorkomende exotics derivaten 3 invloed renteveranderingen

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996

Wegwijzer KoersPlan met een ingangsdatum tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1996 KP05.061.a februari 2006 Spaarbeleg Kas N.V. Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden www.spaarbeleg.nl Spaarbeleg Kas N.V. is statutair gevestigd te Utrecht Handelsregister 30001360 Wegwijzer KoersPlan met een

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9

Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 De Rabo Variabele Coupon Obligatie 9 (de 'Obligatie') is een beleggingsproduct met een variabele rente

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave FINANCE & RISKMANAGEMENT VRIJDAG 19 JUNI 2015 11.30-14.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie