SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT"

Transcriptie

1 SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

2 SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico s. De meest ideale situatie is een optelsom van lage lasten en een hoge mate van zekerheid. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. En toch: die unieke combinatie is nu mogelijk. Bij de SpaarXtra Hypotheek geniet u de voordelen van lage maandlasten, gecombineerd met een gegarandeerd rendement op uw spaarpolis. twee belangrijke componenten De SpaarXtra Hypotheek combineert op bijzondere wijze een geldlening en een kapitaalverzekering (de polis). Op uw geldlening wordt gedurende de looptijd van de lening niet afgelost, u betaalt hiervoor alleen rente. Voor de polis betaalt u maandelijks premie. Een deel van deze premie wordt gebruikt om te sparen. Aan het einde van de looptijd wordt het gegarandeerde verzekerde bedrag gebruikt om uw lening af te lossen. Een ander deel van de premie is bestemd voor de uitkering in geval dat verzekerde vóór het einde van de looptijd overlijdt. Het verzekerd bedrag en de polisduur zijn gelijk aan respectievelijk het leningbedrag en de looptijd van de lening.

3 Bij de grootste financiële beslissing van ons leven willen we niet te veel risico s lopen. Daarom kiezen we voor een spaarhypotheek. Bij de SpaarXtra Hypotheek krijgen we een aantrekkelijk gegarandeerd polisrendement. En de lasten van de hypotheek zijn ook nog eens laag. Dat maakt het kiezen voor de SpaarXtra Hypotheek erg makkelijk. Spaarhypotheken tot nu toe: koppeling rentepercentages Een spaarhypotheek is al decennialang een populaire manier om een woning te financieren. Bij de meeste spaarhypotheken is de polisrente gelijk aan het rentepercentage dat u over de geldlening betaalt. Overzichtelijk en bij aftrekbaarheid van de leningrente fiscaal aantrekkelijk. Maar ook weinig flexibel. Bij een hoge leningrente heeft u het voordeel van een hoge polisrente. Kiest u liever voor een lagere leningrente, dan zult u ook genoegen moeten nemen met een lagere polisrente. Met de SpaarXtra Hypotheek behoort dit echter tot het verleden tijd. de nieuwe generatie spaarhypotheken Het unieke van de SpaarXtra Hypotheek heeft alles te maken met de verschillende rentepercentages voor verschillende rentevaste perioden. U weet wellicht dat voor korte rentevaste perioden, bijvoorbeeld een jaar, normaal gesproken een lagere rente geldt dan voor lange rentevaste perioden. Soms kan het ook andersom zijn. De laatste jaren kennen we voornamelijk de normale rentestructuur en daar gaan we in deze brochure dan ook van uit. Het belangrijkste kenmerk van de SpaarXtra Hypotheek is dat u de leningrente en de polisrente onafhankelijk van elkaar kunt kiezen. Dit betekent dat u kunt kiezen voor de voordeligste combinatie: een lage leningrente betalen én een hoge polisrente ontvangen. Optimaal variëren met rentepercentages Zeker als er een duidelijk verschil is tussen de korte en de lange rente, kan het verstandig zijn om te kiezen voor een korte rentevaste periode voor de lening en een lange rentevaste periode voor de polis. U kiest daarmee dus voor een lage leningrente, voor een korte termijn. Bijvoorbeeld de Euriplus Rente. Bij de Euriplus Rente geldt een korte rentevaste periode van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden. De Euriplus Rente is gelijk aan respectievelijk het 1-maands, 6-maands en 12-maands Euribor-tarief (de rente die banken elkaar in rekening brengen), vermeerderd met een vaste opslag. Als de leningrente daalt, profiteert u extra, want dan geldt immers voor de volgende rentevaste periode een nog lagere rente. U loopt ook het risico dat de rente stijgt. Als u zich daartegen wilt indekken, kunt u kiezen voor de Click-Vast Rente van WestlandUtrecht. De Click-Vast Rente biedt u het voordeel van een variabele rente, zonder het risico van onbeperkte rentestijgingen. Samen met uw hypotheekadviseur bepaalt u vooraf de hoogte van de rente die u gedurende een bepaalde periode maximaal wilt of kunt betalen. Stijgt de rente boven de door u vastgestelde limiet, dan klikken wij de rente automatisch voor u vast en betaalt u vanaf dat moment het vooraf bepaalde rentepercentage. Uw adviseur kan u hier alles over vertellen. Voor de polis van de SpaarXtra Hypotheek kunt u dan kiezen voor een langere rentevaste periode (bijvoorbeeld twintig jaar), met een hogere rente. Deze rente ontvangt u dan gegarandeerd! over het gespaarde bedrag in uw polis. Deze hogere rente op uw polis leidt ook weer tot een lagere maandpremie. Dubbel voordeel dus. Bij de SpaarXtra Hypotheek maakt u optimaal gebruik van de verschillende rentes!

4 De mogelijkheden van een unieke combinatie Met de SpaarXtra Hypotheek combineert u een aantrekkelijk, gegarandeerd polisrendement met lage rente- en premielasten. Een bijzondere combinatie, die WestlandUtrecht als eerste mogelijk heeft gemaakt! Maar de SpaarXtra Hypotheek, die in 2004 werd gekozen tot hypotheek van het jaar, heeft nog veel meer interessante mogelijkheden. Bijvoorbeeld combinaties met alle rentevormen en andere hypotheekvormen van WestlandUtrecht. Beschikt u over eigen middelen, dan kan het aantrekkelijk zijn om bij aanvang van de hypotheek extra geld in een premiedepot te storten. Binnen de SpaarXtra Hypotheek sluit u automatisch een overlijdensrisicodekking af. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiële consequentie bij het overlijden van u of uw partner. De lening van de SpaarXtra Hypotheek wordt bij overlijden afgelost met de overlijdensuitkering. Wanneer de verzekerde komt te overlijden voor de einddatum van de verzekering, wordt een bedrag uitgekeerd waarmee de SpaarXtra Hypotheek kan worden afgelost. De hoogte van de maandelijkse premie is mede gebaseerd op de hoogte van uw SpaarXtra Hypotheek. De looptijd van uw verzekering is gelijk aan de looptijd van uw SpaarXtra Hypotheek. De verzekering kan uitgebreid worden met bijvoorbeeld een dekking bij arbeidsongeschiktheid. Verschillende hypotheekvormen WestlandUtrecht kent diverse hypotheekvormen die kunnen aansluiten bij uw persoonlijke financiële behoefte en fiscale situatie. Laat u uitgebreid adviseren over de verschillende mogelijkheden door uw hypotheekadviseur. Financiële bijsluiter Voor de SpaarXtra Hypotheek is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. De financiële bijsluiter is kosteloos verkrijgbaar en is te vinden op pluspunten van de SPAARXTRA Hypotheek Lage maandlasten mogelijk door lage rente- én premielasten. Gegarandeerde rente over uw gespaarde premies. SpaarXtra Hypotheek wordt bij overlijden afgelost met de overlijdensuitkering. Mogelijkheid van arbeidsongeschiktheidsdekking. Nationale Hypotheek Garantie mogelijk. Combinaties met alle hypotheekvormen en rentevormen van WestlandUtrecht mogelijk.

5 KOSTEN Uw maandelijkse lasten bestaan uit rente en premie. Daarnaast betaalt u bij het afsluiten van de SpaarXtra Hypotheek een afsluitprovisie. Deze bedraagt 1% van de hoofdsom, met een minimum van v 225. Bij nieuwbouw hoeft er geen afsluitprovisie te worden betaald. De rente bestaat uit de marktrente en een opslag. In de betaalde premie zijn naast de verzekeringspremie voor de overlijdensrisicodekking en de premie voor de waardeopbouw ook administratiekosten verwerkt. Deze dienen als compensatie voor verkoopkosten, provisie, kosten voor medische acceptatie en inbreng in de administratie. Dit zijn de zogenaamde eerste kosten. Daarnaast geldt er een zogenoemde termijnopslag, aangezien de premie per maand wordt geïncasseerd en de verzekeringspremie per jaar vooraf berekend wordt. Bij het voortijdig beëindigen van de polis worden de nog niet terugbetaalde eerste kosten in mindering gebracht op de waarde van de polis. Deze kosten zijn al verwerkt in de opgave van de afkoopwaarde, die u van ons ontvangt in de polis. In geval van vervroegde aflossing van de SpaarXtra Hypotheek en/of vervroegde beëindiging van de polis kunnen kosten verschuldigd zijn. Tevens kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht bij onder andere looptijdwijzigingen, tussentijdse renteaanpassingen en wijziging van hypotheekvorm. Meer informatie hierover staat in de Algemene Voorwaarden en de clausulebladen. Deze zijn bijgevoegd in de offerte. Uw hypotheek en de fiscus Bij een kapitaalverzekering eigen woning betaalt u tijdens de looptijd geen belasting over de opgebouwde waarde. De uitkering is aan het einde van de looptijd tot een bepaald maximum belastingvrij. De rente op de lening voor de eigen woning is aftrekbaar binnen de voorwaarden van de huidige wetgeving. De mogelijkheden voor renteaftrek zijn in 2001 en 2004 beperkt. Laat u dus altijd goed adviseren, ook bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie tijdens de looptijd van uw hypotheek. De huidige fiscale mogelijkheden worden ook toegelicht in de brochure Uw eigen huis, uw eigen hypotheek Voor de renteherziening op de renteherzieningsdatum verwijzen wij u graag naar onze brochure Uw eigen huis, uw eigen hypotheek. Hierin wordt beschreven wat u kunt verwachten wanneer uw rentevaste periode afloopt. Daarnaast gelden voor de SpaarXtra Hypotheek enkele aanvullende regels. Zo mag de einddatum van de nieuwe rentevaste periode van de lening maximaal 5 jaar ná de einddatum van de rentevaste periode van de polis liggen. Op de renteherzieningsdatum hebt u binnen de SpaarXtra Hypotheek (met inachtneming van de fiscale regels) de mogelijkheid om de looptijd en/of de premiebetalingsduur in te korten. Dit verzoek kan afkomstig zijn van uzelf of van ons. Wanneer wij u een verzoek doen tot inkorting van de looptijd en/of premiebetalingsduur, dan gebeurt dit om te voorkomen dat u de fiscaal maximaal toegestane premieverhouding in de polis overschrijdt. Voor meer informatie over de fiscale gevolgen kunt u contact opnemen met uw adviseur. Indien er sprake is van een SpaarXtra Hypotheek met restant in het premiedepot, hebt u de mogelijkheid om op de renteherzieningsdatum in het premiedepot bij te storten. Wij maken in dat geval een voorstel voor u met daarin het nieuwe bruto- en nettolastenverloop van uw hypotheek voor de komende periode. WAAR U OP MOET LETTEN De lening- en/of polisrente is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markt. Dit kan betekenen dat u na een renteherziening per maand minder hoeft te betalen, maar ook dat u meer moet gaan betalen. Door de loskoppeling van de leningrente en de polisrente bestaat op het moment dat de rente wordt herzien het risico dat de polisrente lager wordt dan de leningrente. Uw maandlasten kunnen daardoor veranderen. De SpaarXtra Hypotheek is aantrekkelijk wanneer u een lage hypotheekrente betaalt en over het spaardeel van de verzekeringen een hoge rente ontvangt. Bij een kortlopende rente kunnen de rentelasten op korte termijn stijgen. Uitgangspunt is dat de rente voor korte rentevaste perioden lager is dan de rente voor lange rentevaste perioden. Het omgekeerde komt weinig voor, maar is wel mogelijk. Een dergelijke omslag in de rentestructuur kan zich ook voordoen nadat u al een SpaarXtra Hypotheek hebt gesloten. Laat u dus goed informeren. De risico s die verbonden zijn aan renteherziening en aan het aangaan van een hypotheek vindt u terug in de brochure Uw eigen huis, uw eigen hypotheek. Als u na het aflossen van uw lening uw SpaarXtra Polis wilt voortzetten, zullen de voorwaarden en het rendement worden aangepast. Een tussentijdse aanpassing van de SpaarXtra Polis kan voor u kosten met zich meebrengen. Het wijzigen of voortijdig beëindigen van de SpaarXtra Polis kan betekenen dat de polis niet fiscaal onbelast tot uitkering komt. Het voortijdig beëindigen van de polis kan betekenen dat de afkoopwaarde gering of nihil is. Deze brochure is onlosmakelijk met de brochure Uw eigen huis, uw eigen hypotheek van WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. verbonden. U kunt naar deze brochure vragen bij uw hypotheekadviseur of hem bestellen via

6 WestlandUtrecht Hypotheekbank N.V. Postbus EJ Amsterdam T: F: I: (0704)

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen.

Om het rapport voor u herkenbaar en leesbaar te houden is getracht het zo beknopt, helder en overzichtelijk mogelijk op te stellen. De Heer De Vries en Mevrouw Janssen Geachte Heer De Vries en Mevrouw Janssen, In opvolging van uw bezoek aan de site mijnhypotheekhulp.nl, ontvangt u dit rapport met informatie over herfinanciering van

Nadere informatie

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur?

Inleiding. AEGON Hypotheken. Hoe gebruikt u de gebruiksaanwijzing? Wat is de rol van uw adviseur? AEGON Hypotheken Inleiding Voor u ligt de gebruiksaanwijzing voor uw AEGON Hypotheek. Tijdens uw hypotheekcarrière kunnen uw situatie, uw wensen of uw mogelijkheden wijzigen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat. Aflossingsvrije hypotheek

Hypotheekvormen samengevat. Aflossingsvrije hypotheek Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen

Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Meepraten over hypotheken als u een huis wilt kopen Inleiding Welkom bij ZO.nl 3 De beste rente 1.1 Kijk verder dan het laagste rentepercentage 5 1.2 De samenstelling van je maandlast 6 1.3 Pas op met

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie