Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille"

Transcriptie

1 Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille 3.2 Middelen, die werden aangehouden als buffer tegenover negatieve marktwaarden op derivaten en opvangen van eventuele Margin Calls AFRONDEN; CONTROLEREN, AFDRUKKEN, AFSLUITEN EN ONDERTEKENEN A. Controleren (P-toetsen) B. Stresstest C. Afdrukken D. Afsluiten en verzenden E. Ondertekening bestuursverklaring N.b.: De grijs gearceerde gegevens in de vragenlijst zijn afgeleide gegevens (optellingen, berekeningen of eerder ingevulde gegevens). Deze behoeven niet afzonderlijk te worden opgegeven. Pagina 1 van 5

2 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE GEGEVENS Gegevens corporatie Instellingsnummer (L-nummer) Statutaire naam Vestigingsgemeente Contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon Telefaxnummer contactpersoon adres contactpersoon Naam ondertekenend bestuurder Is er sprake van een derivatenportefeuille per peildatum 30 juni 2012? Toelichting Dit betreft een JA/NEE vraag. Indien met JA wordt beantwoord moeten de hoofdstukken 2 en 3 worden ingevuld. Indien het antwoord NEE is niet en kan volstaan worden met afronden. Pagina 2 van 5

3 HOOFDSTUK 2. DERIVATEN ZONDER TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING 2.1 Overzicht portefeuille (in 1.000) Derivatenpositie per 30 juni 2012 Totaal van de onderliggende waarde (notional) Totaal van de marktwaarde Caps Floors Collar Renteswaps payer Renteswaps receiver Forward Rate Agreements (FRA's) Gekochte swaptions payer Gekochte swaptions receiver Verkochte swaptions payer Verkochte swaptions receiver Futures of andere op een beurs verhandelde derivaten Gestructureerde derivaten - Constant Maturity Swaps Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een index Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een gespecificeerde formule Anders Totaal Toelichting bij vraag (Anders): Wat is de inschatting van de marktwaarde van de totale hierboven opgenomen portefeuille bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling (in 1.000) Indien er in de hiervoor ingevulde portefeuille sprake is van contracten met Break Clauses (Mandatory en Mutual) in 2012, wat is hiervan de marktwaarde bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling(in 1.000)? Welk bedrag moet worden verrekend bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling in verband eventuele breakclauses in 2012 (In principe is dit het hiervoor opgegeven bedrag van de marktwaarde bij 1% rentedaling van de contracten met een breakclause in 2012)? Indien de opgegeven bedragen bij en niet gelijk zijn, geef dan hiernaast aan wat daarvoor de verklaring is: Pagina 3 van 5

4 HOOFDSTUK 3. DERIVATEN MET TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING (BIJSTORTVERPLICHTING OF ANDERZIJDS) DEEL Overzicht portefeuille (in 1.000) Derivatenpositie per 30 juni 2012 Totaal van de onderliggende waarde (notional) Totaal van de marktwaarde Totaal threshold en/of afgesproken bedrag Gestort onderpand (collateral uit hoofde van Margin Call) Caps Floors Collar Renteswaps payer Renteswaps receiver Forward Rate Agreements (FRA's) Gekochte swaptions payer Gekochte swaptions receiver Verkochte swaptions payer Verkochte swaptions receiver Futures of andere op een beurs verhandelde derivaten Gestructureerde derivaten - Constant Maturity Swaps Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een index Gestructureerde derivaten - Swaps gelinked aan een gespecificeerde formule Anders Treshold of afgesproken bedrag indien op Bankniveau afspraken zijn gemaakt en niet op basis van de afzonderlijke contracten Totaal Toelichting bij vraag : Indien niet op contract- of derivaatniveau afspraken over threshold(of afgesproken bedragen) zijn gemaakt, maar op bank niveau, dan kunt u in die gevallen hier het bedrag of, bij verschillende banken, het totaal bedrag aan threshold (en/of afgesprokenbedrag) worden opgenomen. In een situatie dat er bij één bank een thresholdafspraak is op bankniveau en bij een andere bank op contract niveau dan wordt u verzocht om voor de ene bank een specificatie op te geven en voor de andere bank het totaalbedrag bij De totaaltelling van de kolom threshold/afgesproken bedrag moet overeenkomen met het totaalbedrag aan threshold bij alle banken. Toelichting bij vraag (Anders): Pagina 4 van 5

5 HOOFDSTUK 3. DERIVATEN MET TUSSENTIJDSE MARKTWAARDEVERREKENING (BIJSTORTVERPLICHTING OF ANDERZIJDS) DEEL Wat is de inschatting van de marktwaarde van de totale hierboven opgenomen portefeuille bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling (in 1.000) Indien er in de hiervoor ingevulde portefeuille sprake is van contracten met Break Clauses (Mandatory en Mutual) in 2012, wat is hiervan de marktwaarde bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling(in 1.000)? Iindien aan de orde wat is het 'gebruikte' bedrag aan threshold van de hiervoor bedoelde contracten met Break Clauses in 2012 (in 1.000)? Welk bedrag aan onderpand moet worden verrekend bij 1% (= 100 basispunten) rentedaling en rekening houdend met eventuele breakclauses in 2012, threshols en gestort collateral? Wat is de omvang van het bedrag van het hiervoor opgegeven te verrekenen onderpand dat cash gestort moet worden? Wat is de omvang van het bedrag van het hiervoor opgegeven te verrekenen onderpand dat op een andere wijze als zekerheid moet worden geleverd? 3.2 Middelen, die worden aangehouden als buffer tegenover negatieve marktwaarden op derivaten en opvangen van eventuele Margin Calls Bank en deposito's Obligaties en andere rentedragende effecten Geldmarktfondsen Overig Kredietfaciliteit met een bank om een directe liquiditeitsbehoefte in relatie tot calls uit hoofde van derivaten op te kunnen vangen Totaal van de buffer Bedragen (in 1.000) 3.3 Opgave van andere zekerheden (niet zijnde liquiditeiten) die worden aangehouden om te kunnen voldoen aan verplichtingen tegenover negatieve marktwaarden op derivaten die NIET hoeven of moeten worden voldaan door middel van cashstortingen Hypotheek niet DAEB bezit Derivaten.Zekerheid.Overig1_j Derivaten.Zekerheid.Overig2_j Derivaten.Zekerheid.Overig3_j Totaal van de buffer andere zekerheden Bedragen (in 1.000) Pagina 5 van 5

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Beleggingen K201 BELEGGINGEN VOOR RISICO FONDS In te vullen door: Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Wanneer in te vullen: Elk kwartaal Laatste wijziging

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 Advies van 8 september 2010 I. Inleiding a. Het ontbreken

Nadere informatie

3. Testsheet Kan op de DNB website een testsheet worden gepubliceerd waarop pensioenfondsen de juistheid van hun rapportage kunnen laten testen?

3. Testsheet Kan op de DNB website een testsheet worden gepubliceerd waarop pensioenfondsen de juistheid van hun rapportage kunnen laten testen? Algemeen 1. Aantal vragen dat DNB stelt Is het logisch dat DNB zoveel vragen moet stellen over de derivatenstaat? (Naar aanleiding van het feit dat alle aanwezigen in de zaal aangaven vragen te hebben

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Toelichting derivaten

Toelichting derivaten Toelichting derivaten 2 Inhoudsopgave Toelichting derivaten Wat zijn opties en futures? 4 Beschrijving van opties 5 De contractspecificaties 7 Doelstellingen van de optiebelegger 9 Het kopen van opties

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

Officieel bericht opties en futures

Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures Officieel bericht opties en futures 1 Wat zijn opties en futures? 5 2 Beschrijving van opties 6 3 De contractspecificaties 8 4 Doelstellingen van de optiebelegger 11

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE

ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. INFO@ASSUSOFT.BE TEL: 03/289.83.85 WWW.ASSUSOFT.BE ASSUSOFT: BORDERELCONTROLE ASSUSOFT N.V. TEL: 03/289.83.85 Doel 1 INHOUD 1. Doel... 2 2. Werkwijze... 3 3. Rapportering... 4 4. Parameters vooraf te bespreken... 5 4.1 Algemeen... 5 4.2 Per te vergelijken

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

prospectus effectenkrediet

prospectus effectenkrediet prospectus effectenkrediet INHOUDSOPGAVE 1 Omschrijving Effectenkrediet 3 2 Procedure aanvraag en beoordeling 4 3 Procedure kredietregistratie 5 3.1 Intrekking kredietregistratie 5 4 Kredietwaardigheid

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 20.5.2014 L 148/29 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 528/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Zekerheidswaarde, Risico, Debet Geld en Debet Effecten DEGIRO B.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. 1/16 Inleiding In

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1

NOTA. Derivaten beheersen. Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013. Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 NOTA Derivaten beheersen Pieter Omtzigt CDA- fractie 3 september 2013 Nota derivatengebruik P.H. Omtzigt 1 Inhoud Samenvatting... 2 1 Over derivaten en risico s... 4 1.1 Renterisico, derivaten en speculatie...

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Pensioen aanvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon

Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen. Treasury Statuut Nvon Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen Treasury Statuut Nvon Wijdenes, september 2007 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasury Statuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie