Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven."

Transcriptie

1 Investeringsselectie Waarom gaan we investeren We verwachten winst te maken! Alleen rekening houden met toekomstige ontvangsten en uitgaven. belangrijk Calculaties voor beslissingen op lange termijn, die de capaciteit beïnvloeden. 1. Vervangingsinvesteringen 2. Uitbreidingsinvesteringen 3. Kostenbesparing 4. Toekomstige ontwikkelingen 5. Veiligheid en milieu 1

2 Investeringsselectie Investeren Vastleggen van vermogen (geld) in vaste (duurzame) en vlottende (korte termijn) activa (bezit). Levensduur * Technische levensduur * Economische levensduur Bij investeringsbeslissingen is alleen de economische levensduur van belang. Fasen * Aanloopfase (vooraf) * Exploitatiefase (tijdens de looptijd) * Liquidatiefase (na afloop) 2

3 Cashflow (kasstroom) De cashflow is het verschil tussen de inkomende kasstroom en de uitgaande kasstroom. 3

4 Cashflow De cashflow aan het begin van het project. (de investering, min, want het is een uitgave) De cashflow tijdens de looptijd. De cashflow aan het einde van het project. (de restwaarde, positief, want het is een ontvangst) Vooraf De investering Tijdens - De looptijd Achteraf De desinvestering Cashflow negatief Cashflow Ontvangsten uitgaven Afschrijvingen + winst Cashflow positief (restwaarde) 4

5 Opgave 1 a) Bij vervangingsinvesteringen vervangt een onderneming versleten of verouderde kapitaalgoederen (zoals machines) door nieuwe. De productiecapaciteit blijft hierdoor onveranderd. Bij uitbreidingsinvesteringen neemt de voorraad vaste kapitaalgoederen toe: er komen vaste kapitaalgoederen bij. De productiecapaciteit wordt hierdoor groter. b) We moeten ons baseren op de economische levensduur van zes jaar. Omzet Afschrijvingskosten: ( )/ Loonkosten Overige kosten Vennootschapsbelasting Nettowinst

6 Opgave 1 c) De cashflow is het verschil tussen de geldstroom die de onderneming door de investering ontvangt en de geldstroom die zij uitgeeft. Aan het begin van het investeringsproject is de cashflow negatief en gelijk aan de uitgave die veroorzaakt wordt door de investering. Tijdens de levensduur van het project is de cashflow gelijk aan: nettowinst + afschrijving(skosten). In het laatste jaar is de cashflow gelijk aan: nettowinst + afschrijving(skosten) + restwaarde. d) 6

7 Opgave 2 a) Afschrijving gebouw per jaar: 5% = In vijf jaar: = Afschrijving machines: per jaar: 20% = In vijf jaar: = b) Verwachte opbrengst (restwaarde) Boekwaarde na vijf jaar van de grond: Boekwaarde na vijf jaar van het gebouw: = Boekwaarde na vijf jaar van de machines: = Verwachte winst

8 Opgave 2 (bedragen * duizend) 8

9 Opgave 2 (bedragen * duizend) 9

10 De cashflow Stel we gaan investeren. De verwachte inkomsten zijn in de eerst volgende 2 jaren en De verwachte uitgaven zijn en Hoeveel is de cashflow? 1e jaar 2e jaar Ontvangsten Uitgaven Cashflow Hoeveel is de winst? 1e jaar 2e jaar Ontvangsten Uitgaven Saldo Afschrijvingen Winst Constateer dat de afschrijvingen + de winst gelijk is aan de (operationele )cashflow! 10

11 De methode van de terugverdientijd Nodig: Het investeringsbedrag De verwachte levensduur / looptijd van het project De verwachte kasstroom (cashflows) Voordeel: de methode is relatief eenvoudig. Hoe korter de terugverdientijd hoe beter! 11

12 De methode van de terugverdientijd Een voorbeeld: terugverdientijd methode Bereken eerst de investering Bepaal de looptijd 4 jaar Bereken de cashflows, / jaar Restwaarde Wat is de terugverdientijd? In het eerste jaar wordt terugverdiend. Nog terug te verdienen: = In het tweede jaar wordt weer terugverdiend. Nog terug te verdienen: = Daarna duurt het nog 0,5 jaar (2.000 / 4.000) De terugverdientijd is dus 2,5 jaar. Is dit aanvaardbaar? (Omdat de cashflows elk jaar gelijk zijn kan je in dit geval de terugverdientijd ook uitrekenen door: / = 2,5 jaar) 12

13 De methode van de terugverdientijd terugverdientijd Nadeel: De methode houdt geen rekening met inkomsten na de terugverdientijd. De methode houdt geen rekening met de tijdswaarde van geld. 13

14 Opgave 3 a) Bij deze methode wordt berekend hoe lang het duurt voordat de investering terugverdiend is met behulp van de (jaarlijkse) cashflows. De terugverdientijd is de periode waarin de investering zichzelf terugverdient. b) / = 4,33 jaar c) 5 jaar 14

15 Opgave 4 a) Cashflow eerste jaar Cashflow tweede jaar Cashflow derde jaar: Terugverdientijd: 2 jaar / = 2,33 jaar 15

16 Opgave 5 a) Terugverdientijd van project: A: 2 jaar B: 2 jaar / = 2,25 jaar C: 2 jaar / = 2,25 jaar De keus valt op project A. b) De terugverdientijd van project A is twee jaar en van B en C drie jaar. De keus valt op project A. 16

17 Opgave 6 a) Na twee jaar is er terugverdiend. In het derde jaar: / maanden = 3 /5 12 maanden = 7,2 maanden; afgerond 7 maanden. De terugverdientijd is maanden = 31 maanden. b) Na drie jaar is er = terugverdiend. In het vierde jaar: / maanden = 3 /4 12 maanden = 9 maanden. De terugverdientijd is maanden = 45 maanden. c) Kiezen voor machine WP, omdat deze machine de kortste terugverdientijd heeft. d) Er wordt geen rekening gehouden met interest. De verdeling van de cashflows over de verschillende perioden wordt verwaarloosd. Cashflows die na de terugverdientijd worden ontvangen, worden verwaarloosd. 17

18 De tijdswaarde van geld Indien je nu geld betaalt is dat anders dan wanneer je over een jaar gaat betalen! Stel je hebt de keus nu 100 betalen of over een jaar 110 Wat doe je? Je kan het geld ook op de bank zetten. Hoeveel levert dat op? Een ondernemer kan het geld investeren en er winst mee maken. Hetzelfde is van toepassing voor het ontvangen van geld. Als je het later ontvangt, en je geld nodig hebt moet je het lenen, en dan moet je rente betalen. Het maakt dus uit op welk moment je geld ontvangt of betaalt. Dit betekent dat geld dat je later ontvangt een andere waarde heeft als geld dat je nu ontvangt. 18

19 Berekening van de contante waarde Tijdlijn [ ] Beginwaarde eindwaarde Van een bedrag wat we nu hebben rekenen we de waarde uit in de toekomst. We kunnen ook van een bedrag in de toekomst uitrekenen wat het nu waard is. Tijdlijn [ ] Beginwaarde < eindwaarde Deze beginwaarde noemen we de contante waarde. 19

20 Tijdlijn We storten elk jaar een bedrag op een spaarrekening [ ] We rekenende bedragen naar nu (contante waarde) Het eerste bedrag 1 perioden. Het tweede bedrag 2 perioden. Het derde bedrag 3 perioden. Het vierde bedrag 4 perioden. 20

21 De eindwaarde bij samengestelde interest Van beginwaarde naar eindwaarde in formule: Eindwaarde = kapitaal * (1 + interestpercentage)ⁿ E = K * (1 + i)ⁿ Van eindwaarde naar contante waarde in formule Contante waarde = Eindwaarde (1 + interestpercentage)ⁿ Dit is hetzelfde als: Contante waarde = Eindwaarde * (1 + interestpercentage)ˉⁿ 21

22 De netto-contante-waardemethode De netto contante waarde methode contante waarde, tijdswaarde van geld Inflatie / rente bij de bank. Bepaal met de rendementseis de contante waarde. Netto Contante waarde: Totale contante waarde van de cashflow gedurende looptijd min het investeringsbedrag. Indien de netto contante waarde positief is, dan is de investering rendabel en dus verstandig. 22

23 De netto-contante-waardemethode Bereken eerst de investering, Bepaal de looptijd, 4 jaar Bereken de cashflows, / jaar Restwaarde Rendement bijvoorbeeld 10% De contante waarde van de cashflow 1e jaar / 1,1 = 3.636,40 2e jaar / 1,1² = 3.305,60 3e jaar / 1,1³ = 3.005,20 4e jaar / 1,1⁴ = 4.098,00 Totaal ,20 (let op: in het 4e jaar wordt ook de restwaarde terug ontvangen!) Wat zegt dit nou? Netto Contante Waarde: , = 4.045,20 Is dit aanvaardbaar? Ja, de netto contante waarde is positief. 23

24 Opgave 7 a) Deze methode wordt gebruikt om te beoordelen of een investeringsproject acceptabel is en om een keus te maken uit alternatieve investeringsprojecten. De contante waarde van de cashflows wordt verminderd met de (contante waarde van de) investeringen. Is de netto contante waarde negatief, dan wordt een dergelijk project afgewezen. Bij een keus uit alternatieve projecten, wordt het project gekozen met de hoogste netto contante waarde (per geïnvesteerde euro). b) NCW = ,09 ˉ¹ ,09 ˉ² ,09 ˉ³ ,09 ˉ ,09 ˉ NCW = NCW = = Of met behulp van de formule: T 1 (1-(1+i) ˉn) / i (1-1,09 ˉ5) / 0, = = De netto contante waarde is negatief; Cara nv investeert niet. 24

25 Opgave 7 c) NCW = ,03 ˉ ,03 ˉ ,03 ˉ ,03 ˉ ,03 ˉ NCW = NCW = = Of met behulp van de formule: (1 1,03 ˉ5) / 0, = = De netto contante waarde is nu positief en dus zal Cara nv investeren. d) Bij 3% wordt geïnvesteerd; bij 9% niet. De bereidheid tot investeren daalt dus naarmate de gewenste interestvoet stijgt. 25

26 Opgave 8 a) NCW = / 1, / 1,1² / 1,1³ / 1,1⁴ / 1, NCW = NCW = =

27 Opgave 9 a) Project A NCW = ,09 ˉ ,09 ˉ ,09 ˉ ,09 ˉ ,09 ˉ NCW = NCW = = Project B NCW = ,09 ˉ ,09 ˉ ,09 ˉ ,09 ˉ ,09 ˉ ,09 ˉ NCW = NCW = = De netto contante waarde van project A is hoger dan die van project B, dus onderneming Berger zal in project A investeren. 27

28 Opgave 10 a) Na vier jaar is terugverdiend: = Nog terugverdiend moet worden: = Omdat de cashflows aan het eind van het jaar vervallen, is de terugverdientijd 5 jaar. b) NCW = de contante waarde van de (zes) jaarlijkse cashflows + de contante waarde van de restwaarde de investering. NCW: = c) Dit project is niet aanvaardbaar omdat de terugverdientijd te lang is maar vooral omdat de netto contante waarde negatief is. d) NCW wordt: ,08ˉ NCW = = De netto contante waarde wordt weliswaar positief, maar is beperkt bij een investering van Het is zeer wel denkbaar dat de directie besluit het investeringsproject niet uit te voeren, te meer omdat de terugverdientijd te lang is. 28

29 Opgave 11 a) = b) = c) Omdat de cashflows aan het eind van het jaar ontvangen worden, is de terugverdientijd van project A drie jaar. Ook de terugverdientijd van project B is 3 jaar. Op basis van de terugverdientijd kun je tussen de projecten geen onderscheid maken. d) NCW project A: ,09ˉ ,09ˉ2 + ( ) 1,09ˉ3 = = NCW project B: e) Omdat project A een investering vergt van en project B van f) Door van beide projecten de netto contante waarde per geïnvesteerde euro te berekenen. g) Van project A is de netto contante waarde per geïnvesteerde euro 0,23. Voor project B is deze 0,32. Kies voor project B. 29

30 Opgave 12 30

31 Opgave 12 31

32 Opgave 13 32

33 Opgave 13 33

34 Opgave 14 34

35 Opgave 14 a) 35

36 Opgave 15 a) 36

37 Opgave 15 a) 37

38 Opgave 16 a) 38

39 Opgave 16 a) 39

40 Opgave In les huiswerk Niet in les belangrijk 40

De investeringsanalyse

De investeringsanalyse Het programma van vandaag: het investeringsproject de cashflow het gemiddelde rendement de terugverdientijd de netto contante waarde Adele 1 Investeringsbeslissingen Waarom investeren? We verwachten winst

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde.

Daarna komen de economische levensduur en het afschrijvingsplan nog aan de orde. 1 Kosten van duurzame productiemiddelen 1.1 Inleiding Een onderneming maakt kosten om omzet te kunnen behalen. De kosten vormen de basis voor de totstandkoming van de verkoopprijs. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 2

Oefenopgaven Hoofdstuk 2 Oefenopgaven Hoofdstuk 2 1 Berekening Vrije Kasstroom voor de Investeringsanalyse Een keten van financiële dienstverleners is in gesprek met een nieuwe aanbieder op de markt van generatiehypotheken. Het

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling BKC Basiskennis Calculatie Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC - Basiskennis calculatie, ISBN 978-90-415-0635-1. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

16 De beginselen van financiële rekenkunde

16 De beginselen van financiële rekenkunde 16 De beginselen van financiële rekenkunde 16.1 Waardebepaling in samenhang met het tijdstip waarop geld vrijvalt 16.2 Enkelvoudige en samengestelde renteberekeningen 16.3 De contante-waardeberekening

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

:: Investeringsanalyse

:: Investeringsanalyse :: Investeringsanalyse Patrick Henckes Business Development 19-03-2010 :: Inhoud Definitie Uitgangsprincipe Basisbegrippen Rendabiliteitscriteria TVT NPV KBE Invloedsfactoren investeringsanalyse Voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding Zakelijke Roodstand

Handleiding Zakelijke Roodstand Handleiding Zakelijke Roodstand Inhoud Roodstand bij Knab... 1 1. Wat is roodstand bij Knab?... 1 2. Roodstand aanvragen... 1 2.1 Roodstandlimiet... 2 2.2 Knab Alert... 2 2.3 Saldo automatisch aanvullen

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Economie Samenvatting M4

Economie Samenvatting M4 Economie Samenvatting M4 Hoofdstuk 1 De prijs van tijd Ruilen over tijd is een belangrij onderdeel van economisch handelen. Dat geldt voor huishoudens, bedrijven en de overheid. Gezinnen sparen voor hun

Nadere informatie

Handleiding Deposito

Handleiding Deposito Handleiding Deposito Inhoud KNAB DEPOSITO... 3 1. Deposito openen... 3 1.1 Je inleg... 4 1.2 Looptijd... 4 1.3 Rente... 4 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 5 1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd?...

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie