:: Investeringsanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ":: Investeringsanalyse"

Transcriptie

1 :: Investeringsanalyse Patrick Henckes Business Development :: Inhoud Definitie Uitgangsprincipe Basisbegrippen Rendabiliteitscriteria TVT NPV KBE Invloedsfactoren investeringsanalyse Voorbeeld stookplaatsrenovatie :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 1

2 :: Definitie Investeren = Vastleggen van financiële middelen (die je anders ergens anders voor zou gebruiken) Hoe bepaal je of de investering rendabel is? Wanneer investeer je in energie-efficiëntie? :: Definitie Investeringsanalyse = Een methode om de economische impact van een project te beoordelen Een methode om de economische rendabiliteit van projecten te vergelijken. Een methode om investeringen te verantwoorden (Wat zijn de werkelijke kosten en de werkelijke opbrengsten) :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 2

3 :: Uitgangsprincipe In het dagelijkse leven, in het bedrijfsleven moeten voortdurend beslissingen genomen worden Vaak vergen beslissingen ook investeringen Om een goede keuze te kunnen maken tussen de verschillende alternatieven, moet men een juiste vergelijking kunnen maken tussen de resultaten van elk alternatief. :: Uitgangsprincipe : voorbeeld Aanbod 1: de wagen kost EUR, en je krijgt EUR extra als je je huidige wagen inruilt. Aanbod 2: de wagen kost , maar je krijgt 10 % korting wegens salonvoorwaarden. Aanbod 3: de wagen kost EUR per maand gedurende 5 jaar. Aanbod 4: de wagen kost EUR, en je krijgt er gratis aluminium velgen, elektrische ramen, getinte ruiten, sneeuwkettingen en een GSM bij (waarde = EUR). :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 3

4 :: Uitgangsprincipe Om alternatieven juist te kunnen vergelijken moeten er correcties of transformaties worden uitgevoerd met betrekking tot: de waarde de koopkracht de tijd het risico :: Doel van investeren Hoger rendement Hogere cash-flow :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 4

5 :: Basisbegrippen Kapitalisatie Actualisatie Maandelijkse interest Gelijkheidsprincipe van geld :: Basisbegrippen Kapitalisatie T = B(1 i) n Met: T = Gekapitaliseerde waarde B = Belegd bedrag i = intrestvoet n = duur van de belegging :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 5

6 :: Basisbegrippen Kapitalisatie Kasstroom Duur van de kapitalisatie n Belegd kapitaal B B B(1i) B(1i) 2 B(1i) n-1 interesten 0 ib ib(1i) ib(1i) 2 ib(1i) n-1 Gekapitaliseerde waarde B B(1i) B(1i) 2 B(1i) 3 B(1i) n Voorbeeld : je belegt 100 EUR voor 5 jaar aan een interestvoet van 5%. Hoeveel krijg je na 5 jaar? T = 100*(1 0,05) 5 = 100*1,2763 = 127,63 :: Basisbegrippen Actualisatie T AW = (1 a) n Met: AW = Actuele waarde T = Gekapitaliseerd bedrag a = actualisatievoet n = duur 1 ontvangen in de toekomst is momenteel minder waard bij een hoge rentevoet (a) en bij lange termijn (n) :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 6

7 :: Basisbegrippen Actualisatie Kasstroom Geactualiseerde waarde Tijdstip van beschikbaarheid 0 1 n-2 n-1 n T/(1a) n T/(1a) n-1 T/(1a) 2 T/(1a) T Voorbeeld : hoeveel geld moet je op een rekening plaatsen als de rente 5% bedraagt, om na 5 jaar 100 EUR te bezitten? VA = 100/(1 0,05) 5 = 100 /1,2763 = 78,35 :: Basisbegrippen Maandelijkse interest versus jaarlijkse intrest: i e 12 = (1 i ) 1 i = 12 (1 i ) 1 Met: m i e = effectieve jaarlijkse intrestvoet i m = maandelijkse intrestvoet Voorbeeld 6: Welke lening is de interessantste? Een lening met een effectieve jaarlijkse intrestvoet van 6,1 % of een lening met een maandelijkse intrestvoet van 0,5 %? m e :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 7

8 :: Basisbegrippen Gelijkwaardigheidsprincipe van geld: Kasstroom Tijdstip van beschikbaarheid n-1 n Beginsom B Obligatielening ib ib ib ib ib ibb Annuïteitenlening A A A A A A Eindsom T :: Rendabiliteitscriteria Terugverdientijd - TVT of PB Netto Contante Waarde - NCW of NPV Intern Rendement - IR of IRR KBE :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 8

9 :: Terugverdientijd - TVT of PB Terugverdientijd - TVT of PB De terugverdientijd is de tijd die nodig is om het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen. TVT = I Oj Met: I = Begininvestering O j = Jaarlijkse netto opbrengsten Het project is rendabel indien de TVT kleiner is dan een vooropgesteld periode (bv. 2 of 5 jaar) Vooropgestelde periode kan = levensduur van het project :: Terugverdientijd - TVT of PB Terugverdientijd - TVT of PB Eenvoudige berekening - Er wordt geen rekening gehouden met de tijdswaarde van geld en met de levensduur van het project. - Kasstromen na de terugverdientijd worden niet in rekening gebracht. - Er wordt geen rekening gehouden met de grootte van de investering. => je neemt soms economisch onjuiste beslissing :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 9

10 :: Terugverdientijd - TVT of PB Terugverdientijd - TVT of PB Indien de opbrengsten variëren => gebruik de geactualiseerde TVT Bereken de gemiddelde opbrengst over de periode rekening houdend met de actualisatievoet Voorbeeld : je investeert EUR en dit levert volgende kasstromen op J 1 J2 J3 J4 J5 Scen Scen TVT : scen 1 = 5,9 jaar, in scen 2 = 4,9 jaar (a=15%) :: Bestaande gebouwen optimaliseren: wat? Energie-audits: aandachtspunten Maximale TVT Type maatregel Levensduur (jaar) TVT hoge rendabiliteit (jaar) (*) TVT rendabel (jaar) (**) Maatregelen mbt elektrische apparaten (bv. energiezuinige pompen, elektrische apparaten,...) Installatiemaatregelen (bv. stookplaatsrenovatie, relighting,...) en nieuwe ramen Isolatiemaatregelen (bv. plaatsen dak- of muurisolatie) (*) Berekend uitgaande van een reëel financieel rendement van 7% per jaar, dit is het rendement op lange termijn van aandelen. Een investering die precies de vermelde TVT heeft zal dus even rendabel zijn als een belegging op lange termijn in aandelen. (**) Berekend uitgaande van een reëel financieel rendement van 3% per jaar, dit is het lange termijn rendement van overheidsobligaties. :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 10

11 :: Netto Contante Waarde - NCW Netto Contante Waarde - NCW of NPV NCW NCW = = n AW (opbr.) - O j n AW (kosten) -Inv. K j j j= 0 (1 a) j= 0 (1 a) j= 0 (1 j = n Cj a) j Met: O = Opbrengsten; K = Kosten C = Netto kasstromen of Cash-flow CRITERIA : De investering is rendabel indien NCW > 0 :: Netto Contante Waarde - NCW Netto Contante Waarde - NCW of NPV Alle baten én kosten worden geactualiseerd naar het beginjaar van de investering. NCW t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 = Investerin g Besparing 1 Besparing 2 Besparing 3 ( ) ( 1 ) ( 1 ) r r r 1 (1 r ) 1 (1 r ) 2 1 (1 r ) 3... Als NCW > 0 dan levert het project geld op! :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 11

12 :: Netto contante waarde Netto Contante Waarde corrigeert voor tijdswaarde van geld: NCW = Investering n t= 1 Besparing ( 1 a ) j t NCW = Investering Besparing 1 Besparing ( 1 a) 2 ( 1 a ) ( 1 a ) 2 Besparing :: Netto contante waarde Netto Contante Waarde - NCW of NPV Er wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. De opbrengsten over de volledige levensduur van het project worden in rekening gebracht. - Ingewikkelde berekening - Herinvesteringsassumptie: er wordt verondersteld dat lenen en ontlenen aan dezelfde interestvoet kan (a=i) :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 12

13 :: Relatie NCW en TVT Bij constante cash-flows zijn beide methoden vergelijkbaar; bij een bepaalde levensduur en rendement. Bij NCW = 0, hoort één specifieke TVT (zie tabel) Rendement in % Levensduur (jaren) :: Oefening 1: rendabiliteit Projectgegevens: Levensduur van het project is 5 jaar Rentevoet lening = a = 15% Jaarlijkse besparing (cash flow) = ,- Aanvangsinvestering is ,- Vraag 1: Bereken de TVT en de NCW Vraag 2: Is het project rendabel volgens de criteria: - TVT < 5 jaar en NCW > 0? :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 13

14 :: Oefening 1: rendabiliteit Netto contante waarde corrigeert voor tijdswaarde en risico van geld (via rentevoet): NCW NCW NCW NCW = Investering = ,15 1 ( ) a 2 ( ) 2 1 1,15 besparing 1,15 1, ,15 = = besparing 1 a... :: Oefening 1: rendabiliteit Simpele TVT: TVT = Investering / besparing per jaar / = 3,5 jaar Netto contante waarde: NCW = EUR Als NCW > 0 dan levert het project geld op! :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 14

15 :: Intern Rendement Intern Rendement - IR of IRR Het intern rendement van de investering is de actualisatievoet waarvoor de NCW = 0. De IR of IRR wordt berekend door middel van de iteratiemethode. De IR of IRR wordt vergeleken met een vooropgestelde rentevoet i*. De investering is rendabel indien IR > i*. :: Intern Rendement Intern Rendement - IR of IRR Wat is i*? Volgens de convenanten mag je rekenen met een vermogenskostenvoet van 15% voor energieinvesteringen :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 15

16 :: Intern Rendement Intern Rendement - IR of IRR Er wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. De opbrengsten over de volledige levensduur van het project worden in rekening gebracht. - Ingewikkelde berekening via iteraties - Herinvesteringsassumptie: er wordt verondersteld dat positieve kasstromen kunnen belegd worden aan de IRvoet :: Kost van Bespaarde Energie Definitie KBE kostprijs maatregel (EUR/jaar) vermeden kost(eur/jaar) KBE = energiebesparing (kwh/jaar) De kostprijs van de maatregel wordt omgezet in annuïteiten over de levensduur van de maatregel. De maatregel is rendabel indien de KBE kleiner is dan de eenheidsprijs (EUR/kWh). :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 16

17 :: Kost van Bespaarde Energie Eenvoudige berekening Er wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van geld. Er wordt rekening gehouden met de levensduur van de maatregel. - Er wordt geen rekening gehouden met de grootte van de investering. :: Invloedsfactoren Welke actualisatievoet = a? 3 mogelijkheden Geld moet ontleend worden Intrestvoet = rentevoet van de lening Geld is beschikbaar Intrestvoet = financieel rendement (bv rentevoet op spaarrekening, obligatielening, ) Geld moet deels ontleend worden Intrestvoet = gewogen gemiddelde van rentevoet van de lening en het financieel rendement van de belegging :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 17

18 :: Invloedsfactoren Investeringsbedrag Als men moet investeren = de meerprijs die men moet betalen voor energiezuinige technieken Als investeringen niet nodig zijn = de totale investeringskost de afbraakwerken De maatregel de bijkomende aanpassingswerken vb decentrale stookplaats = ketel brandveiligheid gasleiding, :: Invloedsfactoren Stijgende energieprijzen Verwachte prijsstijgingen kan je mee in rekening nemen Elektriciteit 3%/jaar Brandstof 3 à 6%/jaar Inflatie 2 à 3% /jaar (1p)/(1a) vervangt de factor 1/(1a) Met a = de actualisatiefactor p= de verwachte prijsstijging :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 18

19 :: Invloedsfactoren Stijgende energieprijzen Formule NCW wordt NCW = NCW = n AW (opbr.) C j * j= 0 (1 (1 p) j a) - AW (kosten) -Inv. Met: C = Netto kasstromen of Cash-flow Rendabel indien NCW > 0 :: Invloedsfactoren Afschrijvingsbedragen Indien niet onderworpen aan de belastingen : Worden niet in rekening gebracht want geen fiscale implicaties Indien er fiscale effecten zijn door de investering De kasstromen van deze effecten worden in rekening gebracht Subsidies Subsidies worden verrekend in de investeringsanalyse Naarmate ze sneller worden verkregen hebben ze meer effect op de rendabiliteit van een project :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 19

20 :: Voorbeeld Stookplaatsrenovatie Ketel 350 kw, 15 jaar oud, rendement 65% Verbruik liter stookolie Prijs 0,6 EUR/liter Mogelijke maatregelen Scen 1 : Ketel met aangeblazen brander 92% rendement, investeringskost EUR Scen 2 : Condensatieketel 101% rendement, investeringskost EUR Scen 3 : Brandervervanging, rendement 80%, investeringskost EUR :: Voorbeeld Verbruik (huidig verbruik/toekomstig rendement*huidig rendement) Actueel : liter Scen 1 : liter Scen 2 : liter Scen 3 : liter Besparing Scen 1 : l of Eur Scen 2 : l of Eur Scen 3 : l of Eur :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 20

21 :: Voorbeeld TVT Scen 1 : /7.920=3,2 jaar Scen 2 : /9.300=3,4 jaar Scen 3 : /5.100=2,9 jaar TVT van de ecologische meerinvestering (condensatie tov traditioneel) Meerinvestering EUR Hogere besparing EUR TVT van de meerinv. = 4,3 jaar :: Voorbeeld NPV Scen 1 : EUR Scen 2 : EUR Scen 3 : EUR :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 21

22 :: Voorbeeld KBE Scen 1 : 1,7 ceur/kwh Scen 2 : 1,8 ceur/kwh Scen 3 : 3,9 ceur/kwh Prijs brandstof 60 ceur/kwh Scenario 1 heeft de laagste kost om 1 kwh te besparen = meest interessant :: Conclusie Economie is en blijft een menswetenschap. Een exacte bepaling van besparing, levensduur en rentevoet is normaal gezien niet mogelijk. Diverse methodes om de rendabiliteit van een project te bepalen: TVT Netto contante waarde IRR KBE Hou rekening met de waarde van geld, de koopkracht, het tijdsaspect en het risico bij elke analyse :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 22

23 :: Meer info : :: Gitschotellei 138 :: B-2600 Berchem :: 32(0)3/ :: 32(0)3/ :: :: :: p. 23

De investeringsanalyse

De investeringsanalyse Het programma van vandaag: het investeringsproject de cashflow het gemiddelde rendement de terugverdientijd de netto contante waarde Adele 1 Investeringsbeslissingen Waarom investeren? We verwachten winst

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Collectieve huisvesting > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Volgens de regels van de kunst

Volgens de regels van de kunst Een Haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een WKK Volgens de regels van de kunst Te volgen methodologie en hypothesen Lastenboek opgesteld door de WKK Facilitator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Versie

Nadere informatie

Investeringsanalyse. Inleiding. Inleiding. Investeringsanalyse. Investeringsanalyse. projectverantwoordelijke. Inleiding. H1: Basiskenmerken

Investeringsanalyse. Inleiding. Inleiding. Investeringsanalyse. Investeringsanalyse. projectverantwoordelijke. Inleiding. H1: Basiskenmerken Academiejaar 25-26 projectverantwoordelijke manager Academiejaar 25-26 2 .. Basiskenmerken van een investering.. Horizon.2. Inkomstenstr..3. Uitgavenstr..4. Nood actualis. Doel van een investering: vervanging

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden

De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden De bestaande stookplaats renoveren met hernieuwbare energie: hoe begint men er aan? Technische opties en terugverdientijden Door Ivan Piette U beschikt over een oude ketel met een hoog verbruik. U wenst

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Dienstensector > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be > ondernemingen

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

16 De beginselen van financiële rekenkunde

16 De beginselen van financiële rekenkunde 16 De beginselen van financiële rekenkunde 16.1 Waardebepaling in samenhang met het tijdstip waarop geld vrijvalt 16.2 Enkelvoudige en samengestelde renteberekeningen 16.3 De contante-waardeberekening

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Financieel Managment

Financieel Managment 3de bach TEW/HIR Financieel Managment Hoorcolleges - Deloof Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 162 4.00 EUR FINANCIEEL MANAGEMENT: HOORCOLLEGE 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Financieringsmogelijkheden Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Samenvatting De gemeente Tiel heeft Green Spread gevraagd een aantal financieringsvormen uit

Nadere informatie

Meer met minder. Financiële haalbaarheid van energetische renovaties. Jolanda Toeters - Jansen

Meer met minder. Financiële haalbaarheid van energetische renovaties. Jolanda Toeters - Jansen Meer met minder Financiële haalbaarheid van energetische renovaties Jolanda Toeters - Jansen 31-5-2011 Meer met minder Financiële haalbaarheid van energetische renovaties Saxion Hogescholen, academie FEM

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Ortec Finance Artikel. Financiële planning. Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico.

Ortec Finance Artikel. Financiële planning. Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico. Ortec Finance Artikel Financiële planning Een integrale benadering van inkomensplanning en vermogensplanning met inzicht in risico Oktober 2014 inleiding In wet en regelgeving wordt steeds meer nadruk

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2 STUDIE NAAR KOSTENOPTIMALE NIVEAUS VAN DE MINIMUMEISEN INZAKE ENERGIEPRESTATIES VAN NIEUWE RESIDENTIËLE GEBOUWEN Jeroen Van der Veken Jan Creylman Toon Lenaerts Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak

IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK. Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak eenergiezorg IN HET GEMEENTELIJK GEBOUWENPARK Draaiboek voor het opstellen van een plan van aanpak 2 Inhoud Inleiding 4 Doelstellingen 5 Voorbeeld actieplan 6 Stap 0 -Kader scheppen voor energiezorg binnen

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie