BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDRIJFSWETENSCHAPPEN. 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan"

Transcriptie

1 BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 2: INVESTERINGSANALYSE 1. Toepasbare beoordelingsmethodes 1.1. Pay-back 1.2. Return on investment 1.3. Internal rate of return 1.4. Net present value 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan DISCONTOFACTOREN J/% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 1 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,848 0,840 0, ,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,770 0,756 0,743 0,731 0,718 0,706 0, ,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,609 0,593 0, ,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534 0,516 0,499 0, ,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,650 0,621 0,594 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,437 0,419 0, ,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,596 0,565 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390 0,370 0,352 0, ,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,314 0,296 0, ,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,266 0,249 0, ,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243 0,226 0,209 0, ,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,191 0,176 0,161

2 Investeringsanalyse - 1 van 6 INVESTERINGSBESLISSINGEN Bij investeringen doet men nu uitgaven in de hoop zij in de toekomst voldoende opbrengsten zullen generen. Vandaar ook de noodzaak kosten en opbrengsten zorgvuldig over elkaar af te wegen vooraleer de investeringsbeslissing te nemen. Investeren Wat versta je onder investeren? Investeren is het vastzetten van financiële middelen in vaste activa, vlottende activa en zelfs in beschikbare middelen (werkkapitaal). Soorten investeringen 1/ Vervangingsinvesteringen Ter vervanging van bestaande productiemiddelen; 2/ Uitbreidingsinvesteringen Ter verhoging van de productiecapaciteit; 3/ Rationalisatie-investeringen Ter vermindering van de productiekosten zonder de afzet te verhogen of zonder bestaande productiemiddelen te vervangen. Vertrekpunt Aan de hand van een marktstudie werd uitgemaakt dat er een markt is voor een nieuw product. De ondernemer overweegt over te gaan tot investeringen. Vooraf wil hij echter weten of die investeringen rendabel kunnen uitgevoerd worden (rendabiliteitsonderzoek). Welk investeringsproject is het interessants? Welke investering(en) zou je doen? Waarom? Een investeringsbedrag van 20 mio. (uitgaande kasstromen) geeft volgende netto cash flows (winst na belastingen plus = ingaande kasstromen): Project 1: Gedurende 8 jaar, telkens 4 mio. Project 2: Het eerste jaar 8 mio., het tweede 7 mio., het derde 6 mio., het vierde jaar 5 mio., het vijfde jaar 4 mio. en het zesde jaar 3 mio. Project 3: Het eerste jaar 12 mio., het tweede jaar 10 mio. en het derde jaar 8 mio. Vragen 1. Wat verstaat men onder cash flow? 2. Op welk bedrag worden de belastingen berekend? 3. Hoe bereken je de vermogensbehoeften van een onderneming m.b.t. vlottende activa?

3 Investeringsanalyse - 2 van 6 1. Toepasbare beoordelingsmethodes Methodes om een investering te analyseren 1.1. Pay-back methode of terugverdientijd (PB) De terugverdientijd is de tijd tussen het tijdstip waarop de investeringsuitgaven worden gedaan en de tijd waarop deze uitgaven terug ontvangen worden d.m.v. netto ingaande geldstromen (netto cash flow = winst na belastingen + ). Naarmate de terugverdientijd langer is, wordt het project minder interessant omdat de risico's vergroten met de duur van het project. Nadeel: Deze methode houdt echter geen rekening met 1/ wat er daarna gebeurt, en 2/ ook niet met het tijdsverschil tussen het moment waarop de uitgaven en de ontvangsten plaats vinden. Eén frank nu is meer waard dan één frank morgen. Verklaar. Bereken de terugverdientijd van Project 1: Project 2: Project 3: 1.2 Return on investment (R.O.I.) De ROI geeft de gemiddelde rendabiliteit van een investering over de levensduur van het project. gemiddelde winst per jaar na belastingen ROI = X 100 investeringsuitgave De ROI kan voor of na belastingen, voor af na berekend worden. Bezwaren: - Ook de ROI houdt geen rekening met het tijdstip waarop de uitgaven en de inkomsten plaats vonden. - ROI is gebaseerd op gemiddelden - ROI houdt geen rekening met het terugverdiend kapitaal Bereken de ROI voor de 3 projecten. Project 1: Project 2: Project 3:

4 Investeringsanalyse - 3 van Internal Rate of Return (IRR) of interne rendabiliteit Bij het berekenen van de interne rendabiliteit of I.R.R. houdt men wel rekening met het tijdstip waarop de ontvangsten en de uitgaven plaatsvinden. We berekenen per jaar de netto cash flow, d.i. het verschil tussen de ingaande en uitgaande geldstromen. Let op: bij de berekening van de ingaande geldstromen moeten we de winst na belastingen nemen plus de. Waarom? De in- en uitgaande netto geldstromen gaan we nu actualiseren, d.w.z.. we berekenen de huidige waarde van alle toekomstige geldstromen. Hiervoor moeten we het omgekeerde doen van een samengestelde intrestberekening. Stel dat we een kapitaal K gedurende 1 jaar uitzetten i peruun. Dan hebben we na 1 jaar: K + i.k = K (1+i) = K 1 Het tweede jaar zetten we K 1 uit i peruun. Dan hebben we op het einde van het tweede jaar: Het derde jaar, enz... Na n jaren hebben we dan: We moeten om te actualiseren echter niet de toekomstige maar de huidige waarde kennen. We moeten de formule dus omdraaien: Discontofactor Het actualiseren kunnen we gemakkelijk aan de hand van de discontofactoren die we vinden in discontotabellen. Welke rentevoet heeft het geïnvesteerd kapitaal opgebracht? We kiezen een willekeurig rentepercentage waarmee we de cash flows actualiseren. Zijn de geactualiseerde ingaande geldstromen groter dan de geactualiseerde uitgaande geldstromen dan betekent dit dat het investeringsproject meer opbrengt dan het gekozen rentepercentage. Is de uitkomst negatief dan wil dit zeggen dat het project minder opbrengt dan het gebruikte rentepercentage. Zijn de geactualiseerde in- en uitgaande geldstromen gelijk dan hebben we het juiste percentage gekozen. Praktisch zullen we de interne rendabiliteit berekenen met 'trial and error'. Opmerking: 1/ IRR geeft de rendabiliteit weer van de geïnvesteerde bedragen minus de geleidelijk terug verdiende bedragen. Dus niet de rendabiliteit van de aanvankelijk geïnvesteerde bedragen over de ganse levensduur van het project. 2/ De grootte van de investeringsuitgaven wordt niet in aanmerking genomen. M.a.w. men houdt geen rekening met de beperkte beschikbaarheid van de financieringsmiddelen. Oefening: Bereken zo nauwkeurig mogelijk rendement van de 3 projecten (gebruik bijgevoegde tabel; noteer hier enkel de oplossing en maak berekeningen op een apart blad). Project 1: Project 2: Project 3:

5 Investeringsanalyse - 4 van Net present value (N.P.V.) of contante waardeberekening Wezenlijk is er geen verschil met vorige methode. Vooraf stelt men echter een minimaal gewenst rendement vast. Dit percentage wordt gebruikt voor het disconteren van de netto cash flows. Bij het vaststellen van dit percentage zal men rekening houden met het rendement van nietrisicodragende beleggingen. Hierbij zal men een risicopremie tellen; deze kan variëren, maar 3 % vormt een goede vuistregel. Haalt het project die minimale rendabiliteit niet, dan wordt het verworpen. Welk van de 3 projecten ga je realiseren als een minimaal rendement van 20 % vereist is? 2. De investeringsbeslissing en de verantwoording ervan Weerslag van de investeringsbeslissing op de financiële structuur van de onderneming. Wanneer we bijkomend vreemd vermogen aantrekken heeft dit gevolgen voor de financiële structuur van onze onderneming. Ook hiermee moeten we rekening houden. Om de financiele structuur te analyseren gebruiken we ratio's (zie vorig jaar). Welke? Noot: - Courante winst = winst uit de gewone bedrijfsvoering - Ebitda = winst voor intresten, belastingen en - CEO = Chief Executive Officer Oefeningen Oefening 1 Twee investeringsprojecten, die elk een investering van 10 mio. vergen, leveren volgende netto cash flows op: Project 1: 3, 4, 5 en 6 mio. Project 2: 6, 5, 4 en 3 mio. resp. tijden het 1e, 2e, 3e en 4e jaar. Welk project verkies je? Waarom? Oefening 2 Twee investeringsprojecten, die elk een investering van 23 mio. vergen en een levensduur van 4 jaar hebben, leveren volgende netto cash flows op: Project 1: 10, 10, 5 en 4 mio. Project 2: 5, 10, 10 en 4 mio. resp. in jaar 1, 2, 3 en 4. a) Zullen deze projecten uitgevoerd worden als een minimaal rendement van 11 % vereist wordt? b) Bereken het rendement van de investeringsprojecten. c) Bereken de ROI.

6 Investeringsanalyse - 5 van 6 Oefening 3 Beoordeel volgend investeringsproject (getallen in duizendtallen): Een investering van EUR met een levensduur van 5 jaar ( 20 %), levert een winst voor en voor belastingen op van 300, 380, 450, 320 en 140 EUR, resp. tijdens het 1e, 2e, 3e, 4e en 5e jaar. De V.B. bedraagt 33 %. Welk rendement zal het project opleveren? Jaarlijkse =... Tijd Investering Winst voor Belastingen 39% belastingen Cash flow 11% 12% Nu Na 1 jaar 300 2j 380 3j 450 4j 320 5j 140 Oefening 4 Beoordeel volgend investeringsproject (getallen in duizendtallen): Een investering van EUR met een levensduur van 5 jaar ( 20 %), levert een winst voor en voor belastingen op van 8 000, , 9 000, en 5000 EUR, resp. tijdens het 1e, 2e, 3e, 4e en 5e jaar. Restwaarde EUR. De V.B. bedraagt 33 %. Bij het opstarten van de exploitatie (nu) zal men EUR werkkapitaal nodig hebben (deze worden terug beschikbaar na afloop van het project). Zal de investering doorgevoerd worden als een minimaal rendement van 20 % gevraagd wordt? Jaarlijkse =... Tijd Investering Winst voor Belastingen 39% belastingen Cash flow % % Nu Na 1 jaar 2j 3j 4j 5j

7 Investeringsanalyse - 6 van 6 Oefening 5 Beoordeel volgend investeringsproject (getallen in duizendtallen): Een investeringsproject kost EUR, levensduur 10 jaar. Restwaarde Afschrijving 10 %. Na het 1e jaar wordt een winst voor en belastingen verwacht van EUR, na het 2e , na het 3e en de volgende jaren EUR. Bij het opstarten van de exploitatie zal men EUR werkkapitaal nodig hebben (deze worden terug beschikbaar na afloop van het project). a) Welk rendement zal het project opleveren? b) Bereken pay-backtijd en ROI na belastingen (V.B. 33 %). Tijd Investering Winst voor Belastingen 39% belastingen Cash flow 19% 20% Nu Na 1 j Jaarlijkse =... Besluit: PB = ROI = DISCONTOTABEL J/% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 1 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,917 0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,848 0,840 0, ,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,842 0,826 0,812 0,797 0,783 0,770 0,756 0,743 0,731 0,718 0,706 0, ,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,772 0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,609 0,593 0, ,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,708 0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534 0,516 0,499 0, ,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,650 0,621 0,594 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,437 0,419 0, ,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,596 0,565 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390 0,370 0,352 0, ,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,547 0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,314 0,296 0, ,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,502 0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,266 0,249 0, ,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,460 0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243 0,226 0,209 0, ,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,422 0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,191 0,176 0,161

8

9 Oefening De vermogensbehoefte van de onderneming m.b.t. de vlottende activa Bereken de omloopsnelheid en omlooptijd en vul in: 1/ Klanten of uitstaande vorderingen (UV) Stel: Omzet = 730 mio.; Gemiddelde verkoop per dag =... Stel dat we onze klanten gemiddeld 10 dagen uitstel van betaling geven. Hoeveel bedragen onze uitstaande vorderingen (UV) dan gemiddeld?... Stel UV = 100 mio. Hoeveel uitstel van betaling geven we gemiddeld?... Bereken omloopsnelheid (OS = omzet VP / UV) en omlooptijd (OT = 365 / OS): OS =.../... dwz.... maal per jaar worden onze UV omgezet in geld. OT =.../... dwz. het duurt... dagen voor we onze UV kunnen innen. Stel dat de omzet stijgt tot 900 mio. Hoeveel kapitaal hebben we dan nodig om onze vorderingen te financieren?... Hoeveel kapitaal zouden we nodig hebben om onze vorderingen te financieren als we 60 dagen uitstel van betaling zouden geven?... (Omzet 900 mio.) Besluit: - de vermogensbehoefte stijgt als de omzet of de omlooptijd van de UV... - De OT van de UV geeft informatie over de termijn waarop onze klanten betalen. 2/ Voorraden Stel omzet = 30 mio. Gemiddelde voorraad = 2 mio. Omloopsnelheid?... OS = omzet KP / gem. voorraad Gemiddelde winstmarge = 20 % op de VP. Bereken OS en OT.... 3/ Liquide middelen Teveel liquide middelen drukt de rendabiliteit. Te weinig liquide middelen kan betalingsmoeilijkheden veroorzaken. Daarom zullen we een kasbegroting opstellen, d.i / Leveranciers Het krediet dat wij geven aan onze klanten wordt volledig of gedeeltelijk gecompenseerd door het krediet dat wij krijgen van onze leveranciers. Hoe zal je OS en OT berekenen?... OS = omzet KP / gem. leveranciers Samengevat: OS klanten = Verkopen / gemiddelde vorderingen op klanten Klantenkrediet = OT klanten = 365 / OS (= aantal dagen betalingsuitstel die we geven aan klanten) OS leveranciers = Aankopen / gemiddelde schuld aan leveranciers Leverancierskrediet = OT lev. = 365 / OS (= dagen krediet die we krijgen van ons leveranciers) OS voorraden = Aankopen / gemiddelde voorraad OT voorraden = 365 / OS (= aantal dagen dat de voorraden gemiddeld in stock blijven liggen) Toepassing: Omzet = 60 mio.; bruto winstmarge 30 % op de omzet; omzet KP =... Bereken het benodigde vlottend kapitaal? Conclusies? Voorraad: OS voorraden = 3; gemiddelde voorraad = Klanten: klantenkrediet 30 dagen; gemiddelde vorderingen op klanten = Leveranciers: leverancierskrediet 60 dagen; gemiddelde schuld aan leveranciers = Totaal vermogensbehoeften =

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

De investeringsanalyse

De investeringsanalyse Het programma van vandaag: het investeringsproject de cashflow het gemiddelde rendement de terugverdientijd de netto contante waarde Adele 1 Investeringsbeslissingen Waarom investeren? We verwachten winst

Nadere informatie

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering?

3. Wat is het kenmerkende verschil tussen een uitbreidings - en een expansieinvestering? Hoofdstuk 7 Investeringsselecties Open vragen: 1. Geef het kenmerkende verschil aan tussen investeren en beleggen! 2. In welke categorieën vallen investeringen onder te verdelen? 3. Wat is het kenmerkende

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 2

Oefenopgaven Hoofdstuk 2 Oefenopgaven Hoofdstuk 2 1 Berekening Vrije Kasstroom voor de Investeringsanalyse Een keten van financiële dienstverleners is in gesprek met een nieuwe aanbieder op de markt van generatiehypotheken. Het

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming

Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming Hoofdstuk 14. De kapitaalkost van de onderneming 1 Bron: Laveren E., Engelen P., Limère A. & Vandemaele S. (2002), Handboek Financieel beheer, Intersentia,1ste druk. Inleiding Het begrip kapitaalkost wordt

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat

DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN. Gewestelijk Havencommissariaat DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Gewestelijk Havencommissariaat 1 DE FINANCIËLE GEZONDHEID VAN DE VLAAMSE HAVENBEDRIJVEN Toon Colpaert en Reginald Loyen, Gewestelijk havencommissariaat

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

:: Investeringsanalyse

:: Investeringsanalyse :: Investeringsanalyse Patrick Henckes Business Development 19-03-2010 :: Inhoud Definitie Uitgangsprincipe Basisbegrippen Rendabiliteitscriteria TVT NPV KBE Invloedsfactoren investeringsanalyse Voorbeeld

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Financieel management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Financieel management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Financieel management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van

Nadere informatie

Inleiding We hebben gezien uit welke componenten het nationaal product en het nationaal inkomen bestaat.

Inleiding We hebben gezien uit welke componenten het nationaal product en het nationaal inkomen bestaat. Bestedingsevenwicht - 1 van 15 MACRO-ECONOMISCH BESTEDINGSEVENWICHT Welke factoren bepalen de grootte van het nationaal inkomen? Inleiding We hebben gezien uit welke componenten het nationaal product en

Nadere informatie

Financiering. voor de propedeuse. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Financiering. voor de propedeuse. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Financiering voor de propedeuse drs. H.J.Ots Hellevoetsluis 14-11-2004, Financiering voor de propedeuse, ISBN 90-70619-10-5, drs. H.J. Ots, www.webecon.nl Financiering voor de propedeuse Drs. H.J. Ots

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland

Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Geef gas met aardgas Onderzoek naar de economische haalbaarheid van rijden op aardgas in Noord-Nederland Klaas Kooistra Rob de Vries

Nadere informatie

Krediet. Droedels en rebussen

Krediet. Droedels en rebussen Opdrachten Krediet Droedels en rebussen Vul de ontbrekende woorden in aan de hand van de droedels en rebussen op de twee volgende bladzijden. 1 Bij een verkoop op afbetaling betaalt de koper eerst een..

Nadere informatie

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING

Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING Hoe financier ik de groei van mijn KMO? DE REVISOR EN DE ONDERNEMING 1. Groeifinanciering binnen een KMO:. op zoek naar een gezonde financiële structuur Inhoudstafel 1. Groeifinanciering in een KMO:...

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF

8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF HOOFDSTUK 8 8. WAARDE VAN EEN BEDRIJF Een vuistregel is: zes maal de winst. Maar waarom geen twee keer of 38 keer?en over welke winst hebben we het? Cashflow, daar gaat het om bij waardebepalingen! Joost

Nadere informatie

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24

Auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 OPLOSSING OEFENINGEN HOOFDSTUK 24 Open Vragen OEFENING 1 a) Daar 1 dollar 0,7699 euro waard is, is 1 euro 1/0,7699=1,2989 dollar waard. Vanuit Europees standpunt zetten we dus de wisselkoers met vaste

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Handleiding Deposito

Handleiding Deposito Handleiding Deposito Inhoud KNAB DEPOSITO... 3 1. Deposito openen... 3 1.1 Je inleg... 4 1.2 Looptijd... 4 1.3 Rente... 4 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 5 1.3.2 Wanneer wordt de rente uitgekeerd?...

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie