Financiële Markten 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Markten 2"

Transcriptie

1 1ste bach TEW Financiële Markten 2 De Ceuster Q uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2 Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

3 Financiële markten 2 samenvatting 1. INLEIDING 1.1 opzet en afspraken 1.2 Basisvragen FINANCIEEL REKENEN MET MICROSOFT aanvangskapitaal = K(0) waarde van het vermogen = K(t) o K = kapitaal o t = tijdstip van de waardebepaling heden = 0 = t 0 vervaldag = T looptijd = τ interest = I jaarlijkse interest = interest die kapitaal oplevert over een periode van één jaar slotkapitaal = K(T) K(T) = K(0) + I positieve bruto interestfactor = if K(T) = K(0) x if (r, τ) rentevoet of rentepercentage = r (aantal % per tijdseenheid) Het aanvangskapitaal zal tegen een overeengekomen rentevoet over de looptijd van de lening/belegging oprenten tot een slotkapitaal. Ø Dagtelconventies: bepalen hoe de looptijd van een lening berekend wordt belang is afhankelijk van de bedragen die in het spel zijn en van de situatie Ø Interestconventies: o Enkelvoudige interest conventie: geen rekening houdend met interest op interest o Samengestelde interest conventie: voegt de over een interestperiode verworven interest aan het kapitaal toe en laat deze oprenten. Beide worden veel gebruikt financiële producten (korte termijn producten): enkelvoudige interest kapitaalproducten (lange termijn producten): samengestelde interest financiële modellen: continue interestvoeten (elke seconde interest erbij en kapitaliseren) belegging karakteriseren: K(0), I, K(T) à aanvangskapitaal wordt belegd tegen een afgesproken rentevoet, om zo over de looptijd van de lening een bepaalde interest te genereren. Rendement (y) dikwijls niet gelijk aan de in het contract vermelde rentevoet (dagtel en interestconventies) 1

4 Financiële markten 2 samenvatting Drie problemen: Oprenten: wat is de grootte van de verschuldigde interest (I) of het slotkapitaal K(T) gegeven het startkapitaal, de looptijd en de rentevoet? Verdisconteren: Wat is het aanvangskapitaal of de huidige waarde van een toekomstig kapitaal gegeven het gecontracteerde of gewenste slotkapitaal, de looptijd en de rentevoet. Interne rendementsbepaling: Gegeven de aanvangswaarde, de slotwaarde, eventuele andere tussentijdse betalingen en de looptijd, stelt zich vaak het probleem dat de belegger graag weet welk rendement hij eigenlijk verdient 2

5 Financiële markten 2 samenvatting 2. DE DAGTELCONVENTIES 2.0 inleiding de looptijd τ à uitgedrukt in jaren τ =!! n = # rentedagen dat de lening loopt en N = # dagen in een jaar wijze waarop de teller en de noemer bepaald worden, varieert van land tot land ACT/ACT ACT/365 ACT/360 30/360 (amerikaans) 30E/360 (Europees) 30E+/360 (Europees Extended ) 2.1 ACT ACT in de teller ACT in deze dagtelconventies voor actual (=werkelijk # dagen tussen begin en einddatum) De interesten beginnen pas te lopen vanaf de valutadatum datum van de verrichting de volgende dag T+1 (storting levert interest vanaf de werkdag na de boekdatum) à geldafhaling: omgekeerd principe valutadatum is belangrijk! Deze datum geeft voor de banken aan wanneer een saldo, waarop interesten dienen berekend te worden, wijzigt. à vervaldatum wordt nooit meegerekend bij het bepalen van de looptijd (ook rekening houden met schrikkeljaren!!) : Today() of vandaag() à dynamische functie: verandert bij openen op andere dag CTRL + ; à statische functie Uur: now () of nu() à dynamische functie CTRL+; SPACE CTRL+: à statische functie Date(year; month; day) of datum(jaar, maand, dag) à formaat veranderen? Tabblad Home en dan Number ACT in de noemer looptijd van een lening binnen één jaar: 365 dagen als noemer of 366 (schrikkeljaar) looptijd over meerdere jaren: het gemiddelde van het aantal dagen in alle betrokken jaren yearfrac(start_date; end_date; [basis]) of jaar.deel() à berekent de dagen tussen begin en einddatum à derde argument: ACT/ACT dagtelconventie dient gebruikt te worden 3

6 Financiële markten 2 samenvatting 2.2 Speciale dagtelconventies noemer 360 = men gaat ervan uit dat elke maand 30 dagen heeft noemer 365 = hier worden eventuele schrikkeljaren verwaarloosd Om het aantal dagen te berekenen tussen D1/M1/J1 en D2/M2/J2, wijzigt men bij de 30/360, de 30E/360 en de 30E+/360 methode, D1 in 30 als D1 31 is. Vervolgens moet men: bij 30/360: D2 wijzigen in 30 als D2 31 is én D1 30 of 31 is; bij 30 E /360: D2 onvoorwaardelijk wijzigen in 30 als D2 31 is; bij 30 E +/360: D2 wijzigen in 1 en M2 wijzigen in M2+1 als D2 31 is. Tenslotte berekent men het aantal dagen als: (J2 J1) x (M2 M1) x 30 + (D2 D1) yearfrac() omvat enkel de functie 30 E +/360 niet wel met days360( )+1/360 Dagtelconventies zijn niet onveranderlijk à dus zeker nakijken!! 2.3 Andere nuttige Microsoft Excel datumfuncties functies die informatie halen uit het seriële nummer year() month() day() weekday() à zie bij home, numbers en dan algemeen functies die het seriële nummer genereren datevalue(tekst) of datumwaarde( ) edate(start_date; months) of zelfde.dag( ) edate(date(2010;1;14);2) eomonth(start_date;months) of laatste.dag( ) 4

7 Financiële markten 2 samenvatting 3. INTERESTCONVENTIES 3.1 Enkelvoudige interest Oprenten belegger zet geld op een rekening en er wordt een bepaalde rentevoet op betaald door de bank originele belegging verworven interest è rentevoet per tijdseenheid enkelvoudige interest, I I = K(0) x r x τ K(0) = belegde bedrag, r = rentevoet, τ = looptijd Merk op dat: rentevoet niet op jaarlijkse basis vastgelegd moet worden de looptijd van de lening volgens een afgesproken dagtelconventie wordt bepaald De slotwaarde, K(T) K(T) = K(0) x (1 + r x τ) ZIE TABEL PAGINA 3437 spaarder krijgt een basisrentevoet waarvan het plafond (= de maximale rentevoet die de bank kan geven) dmv KB bepaald wordt. Basis rentevoet is makkelijk te berekenen: w berekend op elke euro die op de rekening staat 1. duidelijkheid rond de periode 2. kan op elk moment aangepast worden 3. onmiddellijk toepasbaar op het volledige bedrag of getrouwheidspremie: krijg je als je een bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden op je rekening laat staan Equivalente rentevoeten Annualiseren: hierbij drukken we een rentevoet die per maand is uitgedrukt, per jaar uit. à nalatigheidsinterest van 1% per maand = enkelvoudige interest van 12% per jaar à soms rentevoeten vergelijken die een verschillende dagtelconventie hebben Discontopercentage (Bankers discount) = een percentage op het slotkapitaal omrekenen van discontopercentage d naar een equivalente rentevoet (couponequivalent) à d x K(T) = I en r* x K(0) = I à!! d = en omgekeerd r =!!!!!! 5

8 Financiële markten 2 samenvatting symbolisch is het ontleende kapitaal K(0) eigenlijk K(T) K(T) x d x τ = K(T) x (1 d x τ) à equivalente rentevoet die de betaalde interest repliceert met als startkapitaal K(T) x (1 d x τ) Zodat: K(T) x (1 d x τ) x r* = K(T) x d x τ r* =!!!!!!!! vervangen we τ door de dagtelconventie n/n, dan krijgen we: r* =!!!!!!!! Verdisconteren Wat is de huidige (contante) waarde (present value) van een in de toekomst te realiseren kasstroom (cash flow) of een in de toekomst te ontvangen slotkapitaal bij een gegeven rentevoet? Uit de formule van de toekomstige waarde: K(T) = K(0) x (1 + r x τ) Kunnen we eenvoudig de formule voor de contante waarde afleiden K(0) =!(!) (!!!!!) niet echt een functie om te verdisconteren anders npv(rate;value) of nhw( ) wanneer we slechts één getal in value invullen, zal de functie!"#$% berekenen. Wanneer we dan als rate de!!!"#$ rentevoet vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde jaardeel gebruiken, verdisconteren we correct met een enkelvoudige rentevoet Tussentijdse betalingen Oplossing 1: Merchant Rules Plaatst zich op de vervaldag en rent alle kasstromen tot dan op. Het saldo is het verschil tussen de opgerente inkomsten en uitgaven Oplossing 2: Declining Balance methode Berekent de interest die verschuldigd is op elk betalingsmoment en verrekent de betaling om zo tot een nieuw uitstaand saldo te komen. à wordt vaak gebruikt bij tussentijdse betalingen 6

9 Financiële markten 2 samenvatting 3.2 Samengestelde interest Oprentingsprincipe als we voor langer dan een jaar beleggen à regel van samengestelde interest (interest die we verdienen, begint ook interest te genereren) K(T) = K(0) x (1 + si) τ met si: Samengestelde interest Het opstellen van een tabel met oprentingsfactoren vroeger: financiële tabellen (vb: Horne: toekomstige waarde van 1 ifv looptijd en rentevoet) twoway data we starten met eenvoudig rekenblad we maken een tabel klaar data selecteren Data/DataTools/WhatIfAnalysis/DataTable als rijinput: rentevoet en als kolominput: de looptijd OF fv(rate;nper;[pmf];pv;[type]) of tw( ) Het verschil tussen K(T) en K(0) noemen we de gekapitaliseerde interest: I = ((1 + si) τ 1) x K(0) Voorbeelden van de kracht van samengestelde interest zie pagina Oprentingsfrequentie een formule voor samengestelde interest die rekening houdt met deze verhoogde frequentie van oprenting. K(T) = K(0) x (1 +!"! )!!! Waarbij m = aantal periodes binnen één jaar Samengestelde handelsdisconto we kunnen het disconto berekenen als een samengestelde interest op de slotwaarde I = K(T) (1 + d) τ K(T) of I = K(T) x ((1 + d) τ 1) De aanvangswaarde wordt dan K(0) = K(T) K(T) x ((1 + d) τ 1) = 2K(T) K(T) (1 + d) τ Dit wordt: K(0) = K(T) x (2 (1 + d) τ ) 7

Financieel Managment

Financieel Managment 3de bach TEW/HIR Financieel Managment Hoorcolleges - Deloof Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 162 4.00 EUR FINANCIEEL MANAGEMENT: HOORCOLLEGE 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

16 De beginselen van financiële rekenkunde

16 De beginselen van financiële rekenkunde 16 De beginselen van financiële rekenkunde 16.1 Waardebepaling in samenhang met het tijdstip waarop geld vrijvalt 16.2 Enkelvoudige en samengestelde renteberekeningen 16.3 De contante-waardeberekening

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Overzicht vragenlijst Waarom een hervorming van de gereglementeerde spaarrekeningen? 3 Wat houdt de hervorming concreet in? 3 Wie is geïmpacteerd door deze hervorming?

Nadere informatie

Financiële algebra Woonkrediet

Financiële algebra Woonkrediet Financiële algebra Woonkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.00 16 november 2009 Copyright 2009 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Juni 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding

OPTIE THEORIE. 1. Inleiding OPTIE THEORIE 1. Inleiding Het begrip aandeel is ongetwijfeld bij velen bekend. Je kunt op de financiële pagina van een willekeurige krant elke dag de aandelenkoersen van bekende en minder bekende ondernemingen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken;

Dienstverleningsdocument Hypotheken; Steijvers & Korsten Assurantiën BV Stationsstraat 7a 6093 BJ HEYTHUYSEN 0475 49 77 39 info@steijvers-korsten.nl www.steijvers-korsten.nl Dit document laat zien wat wij voor u kunnen betekenen bij het inwinnen

Nadere informatie

Real Options: Economische techniek bij planning van netwerkinvesteringen.

Real Options: Economische techniek bij planning van netwerkinvesteringen. Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Paul Lagasse Real Options: Economische techniek bij planning van netwerkinvesteringen. Door Hendrik De Raeve Promotors: Prof. Dr. Ir. Mario Pickavet en

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Augustus 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam

Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam Hoe beheert u wissel- en renterisico s in uw bedrijf? KBC-Productnaam Inhoud Wisselrisico Welke invloeden hebben wisselkoersen op mijn bedrijf?.... 10 VALUTATERMIJNCONTRACT Definitie, toelichting... 13

Nadere informatie

dag van de wiskunde 2012

dag van de wiskunde 2012 dag van de wiskunde 2012 kulak, 17 november 2012 financiële algebra voor de derde graad nicole de wilde leraar sint-franciscusinstituut melle Doelstelling Wat niet? Het is niet de bedoeling om een theoretische

Nadere informatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie

Compensatieregeling beleggingsverzekeringen. Achtergrondinformatie Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Achtergrondinformatie 1 Over onze Compensatieregeling 1.1 Inleiding 4 1.2 Wat houdt de Compensatieregeling in? 4 1.3 Wat compenseren wij? 5 1.4 Wijze van uitkeren

Nadere informatie

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS De MeDirect-planningsinstrumenten bieden online oplossingen voor het plannen van uw financiële toekomst en beleggingen. Ze bieden beleggingsadvies en voorspellingen van

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Een tocht door het obligatielandschap

Een tocht door het obligatielandschap Een tocht door het obligatielandschap we hebben het voor u Een goed gespreide beleggingsportefeuille is evenwichtig verdeeld over de verschillende beleggingsvormen. Obligaties zijn één van die beleggingsvormen.

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland

Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland Meer informatie over de Compensatieregeling ASR Nederland December 2011 Lees deze brochure goed door en bewaar deze bij uw verzekeringspapieren Zie binnenzijde voor Begrippenlijst Wat leest u in deze brochure?

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen Erfpacht in Amsterdam Meest gestelde vragen INHOUD INLEIDING 5 VRAGEN OVER ERFPACHT 7 1 Wat is erfpacht? 7 2 Waarom erfpacht in Amsterdam? 7 3 Hoeveel brengt erfpacht de gemeente op? 8 4 Wat doet de gemeente

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie