SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement"

Transcriptie

1 SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het maken van uw keuze. Voor meer informatie of voor een afspraak met uw P&V adviseur: P&V Klantendienst 02/ maandag - vrijdag F: 02/ V.U.: P&V Verzekeringen CVBA - Koningsstraat 151, 1210 Brussel - O.N Verzekeringsonderneming goedgekeurd onder codenummer RPR Brussel - 010/ /2011 P&V. Het bewijs dat verzekeren ook anders kan.

2 Sparen Ideal Rente EvoluPlan Ideal InvestPlan Protected Capital Plan Perform & Rente Ideal Life Tak 21 met uitkering van een rente Tak 21 (Universal Life) met kapitalisatie van de interesten Tak 23 gekoppeld aan beleggingsfondsen Combinatie tussen tak 21 (EvoluPlan) en tak 23 gekoppeld aan beleggingsfondsen (Ideal InvestPlan) Tak 21 met uitkering van een rente Tak 21 met kapitalisatie van de interesten 10 jaar Minimum 8 jaar Onbeperkt Aanbevolen duurtijd: minstens 5 jaar 8 of 10 jaar 5 of 8 jaar (waarborgperiode) Naar keuze maar aanbevolen duurtijd minimum 10 j Minimum EUR (jaarlijkse rente) Minimum EUR (maandelijkse rente) Opeenvolgende enige premies (eerste storting: min. 200 EUR) of met periodieke premies (min. 30 EUR per maand) Minimum EUR (bijkomende stortingen: EUR) Minimum EUR Minimum EUR (jaarlijkse rente) Minimum EUR (driemaandelijkse rente) Minimum EUR (maandelijkse rente) Minimum 30 EUR per maand Ja, in functie van de gangbare markt rente en de gekozen looptijd 2,50 % (*) Voor elke storting blijft de interestvoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor de volledige looptijd van de belegging Nee: rendement gekoppeld aan de evolutie van de fondsen a. Euro Bond Invest: belegt in obligaties uitgedrukt in EURO (risicoklasse: 1 op een risicoschaal van 0 tot 6) b. Euro Equity Invest: Europese aandelen (risicoklasse: 5 op een risicoschaal van 0 tot 6) Voor het gedeelte belegd in EvoluPlan: 2,50 % (*) Voor elke storting blijft de interestvoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor de volledige looptijd van de belegging Voor het gedeelte belegd in Ideal InvestPlan: Nee; rendement gekoppeld aan de evolutie van het fonds Euro Equity Invest Ja, in functie van de gangbare marktrente en de gekozen looptijd 2,25 % (*) Nee Ja Nee Ja, voor het gedeelte belegd in EvoluPlan Nee Ja Rendement in functie van de gangbare marktrente en de gekozen looptijd 2010: 3,35 % 2009: 3,25 % 2008: 3 % 2007: 4,50 % 2006: 4,25 % 2005: 4,25 % 2004: 4,50 % Euro Equity Invest: 3,23 % in 2010; 21,44 % in 2009; - 11,20 % van 2008 tot 2010; - 1,58 % sinds de oprichting van het fonds (op 15/11/1999) Euro Bond Invest: 2,08 % in 2010; 2,53 % in 2009; 3,40 % van 2008 tot 2010; 1,44 % van 2006 tot 2010; 3,09 % sinds de oprichting van het fonds (op 15/11/1999) Voor het gedeelte belegd in EvoluPlan: 3,35 % in 2010; 3,25 % in 2009; 3 % in 2008; 4,50 % in 2007 Voor het gedeelte belegd in Ideal InvestPlan - Euro Equity Invest - : + 3,23 % in 2010; + 21,44 % in 2009; - 11,20 % van 2008 tot 2010 Rendement in functie van de gangbare marktrente en de gekozen looptijd 2010: 3,25 % 2009: 3,25 % 2008: 2,75 % 2007: 4 % 2006: 4 % 2005: 4 % 2004: 4,25 % 4 % maximum 5 % op de stortingen Van EUR tot EUR: 5 % EUR en meer: 4 % EUR Voor het gedeelte belegd in EvoluPlan: 5 % op de stortingen Voor het gedeelte belegd in Ideal InvestPlan: van EUR tot EUR: 5 %; EUR en meer: 4 % EUR 7 % van de premie Max. 7 EUR/jaar 0,1 % per maand op de waarde van het fonds Voor het gedeelte belegd in EvoluPlan: max. 7 EUR/jaar Voor het gedeelte belegd in Ideal InvestPlan: 0,1 % per maand op de waarde van het fonds Niet van toepassing Voordien: 5 % met degressiviteit van 1 % tijdens de laatste 5 jaar (1 % per jaar) Tijdens de eerste 5 jaar: 5 % degressief (1 % per jaar) Vanaf het 6e jaar: 0 % Verdeling tussen de fondsen: 1 gratis overdracht per jaar Voor het gedeelte belegd in EvoluPlan: - Op vervaldag: geen - Voordien: 5 % met degressiviteit van 1 % tijdens de laatste 5 jaar (1 % per jaar) Voor het gedeelte belegd in Ideal InvestPlan: tijdens de eerste 5 jaar: 5 % degressief (1 % per jaar) Voordien: in functie van de evolutie van de interestvoeten Voordien: 5 % met degressiviteit van 1 % tijdens de laatste 5 jaar (1 % per jaar) Bij overlijden: a. Basisformule: uitbetaling van het opgebouwde spaar tegoed bij overlijden b. Formule 1: uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed met een minimum gelijk aan het aanvullend kapitaal overlijden (minimum EUR) c. Formule 2: uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed verhoogd met het aanvullend kapitaal overlijden (minimum EUR) Waarde van het fonds bij overlijden Gekapitaliseerd spaartegoed, vermeerderd met de waarde van het fonds op datum van de overlijdensaangifte 3 opties: 130 % van de premie van het contract Perform belegde premie en een prorata van de periodieke rente gekapitaliseerde waarde van het Plan Perform Theoretische afkoopwaarde bij overlijden van de verzekerde Wettelijke taks op de premies: 1,1 % Jaarlijkse belasting van 15 % op 3 % van de inlegsom die gebruikt wordt om de rente uit te keren Contracten zonder fiscale vrijstelling: roerende voorheffing (RV) gedurende de eerste 8 jaar RV (15 %) niet verschuldigd onder bepaalde voorwaarden a. Minimale duur van 8 jaar b. Overlijdensdekking: 130 % van de investering roerende voorheffing taks op de beursverrichtingen leveringstaks Voor het gedeelte belegd in EvoluPlan: - wettelijke taks op de premies: 1,1 %; - roerende voorheffing (RV) gedurende de eerste 8 jaar (RV niet verschuldigd onder bepaalde voorwaarden); Voor het gedeelte belegd in Ideal InvestPlan: - wettelijke taks op de premies: 1,1 %; - geen roerende voorheffing; - geen taks op de beursverrichtingen; - geen leveringstaks. Jaarlijkse belasting van 15 % op 3 % van de inlegsom die gebruikt wordt om de rente uit te keren roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden a) duurtijd van min. 8 jaar b) overlijdensdekking: 130 % van de basis investering (Plan Perform Plus) Wettelijke taks op de premies: 1,1 % (behalve in het stelsel pensioen sparen) roerende voorheffing op de vervaldag Mogelijkheid om jaarlijks te genieten van een belastingvermindering tot 40 % van de gestorte premies

3 Sparen of beleggen? U wil een kapitaal opbouwen of u beschikt over een bedrag dat u wil laten groeien. Dat kunt u op verscheidene manieren aanpakken, afhankelijk van uw doelstellingen en uw beschikbare middelen. Bij uw keuze dient u rekening te houden met een aantal elementen die nauw met elkaar verbonden zijn: de zekerheid van de belegging, de looptijd, de beschikbaarheid van uw geld en natuurlijk ook de fiscale kant van de zaak. Niet altijd even eenvoudig om de juiste keuzes te maken. Onze eerste stap? U helpen om uw doel stellingen duidelijk af te lijnen, zodat u makkelijker de juiste beslissing op het juiste moment neemt. Praat erover met uw P&V adviseur. U ontdekt vast tal van interessante oplossingen om uw spaar inspanningen volop te laten renderen. P&V heeft een brede waaier aan spaar- en beleggingsproducten. Elke formule is gekoppeld aan een levensverzekering, een beleggingsconcept dat rendement en veiligheid combineert. In deze brochure stellen we ze één voor één aan u voor. 3

4 P&V FlexiLife: combinatie van rendement met zekerheid en beschikbaarheid Plan Perform: een vast rendement op korte en middellange termijn Met P&V FlexiLife kunt u een kapitaal beleggen tegen een gewaarborgde rentevoet voor een initiële duurtijd van 8 of 10 jaar en uw geld toch beschikbaar houden. Een uitstekend beleggingsalternatief dat een aantrekkelijk rendement combineert met zekerheid en beschikbaarheid. Met het Plan Perform kunt u een kapitaal risicoloos beleggen tegen een gewaarborgde rentevoet voor een vaste duur van 1, 3, 5 of 8 jaar. Op de einddatum ontvangt u uw inlegsom verhoogd met de gekapitaliseerde interesten. Het Plan Perform is dus vergelijkbaar met een kapitalisatiebon, maar met de mogelijkheid om de roerende voorheffing te vermijden. Een uitstekend alternatief om uw spaargeld op korte of middellange termijn rendabel en veilig te beleggen. U krijgt een aantrekkelijke, zekere opbrengst voor uw geld: - een gewaarborgde rentevoet (*) : voor elke storting blijft de rentevoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor de volledige looptijd van de belegging; - jaarlijks variabele winstdeelnemingen, die tot de hoogste van de markt behoren en die het rendement nog verhogen. Beschikbaarheid: u kunt elk jaar kosteloos tot 20 % van uw spaargeld opvragen. Flexibiliteit: u kunt op elk moment aanvullende stortingen verrichten. U krijgt een aantrekkelijke vaste opbrengst voor uw geld: - een gewaarborgde rentevoet voor de hele duur van de belegging; - afhankelijk van de gekozen looptijd (1, 3, 5 of 8 jaar). Verlenging van de garantieperiode mogelijk aan preferentiële voorwaarden. Uw opbrengst is volledig vrijgesteld van roerende voorheffing, in geval onze aanvullende overlijdensdekking onderschreven wordt (via onze formule Plan Perform Plus) of bij een betaling na 8 jaar. Op de vervaldag is uw opbrengst volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. (*) Rentevoet van toepassing op 1/01/2011: 2,75 % 4 5

5 EvoluPlan: zekerheid op lange termijn en flexibiliteit Ideal InvestPlan: het onbeperkte potentieel van de financiële markten Met EvoluPlan kunt u een kapitaal risicoloos beleggen tegen een gewaarborgde rentevoet voor een termijn van minimum 8 jaar. Tijdens de looptijd kunt u aanvullende stortingen verrichten tegen de dan geldende rentevoet. Zo kunt u uw spaargeld jaar na jaar veilig laten aangroeien en onmiddellijk inspelen op stijgende rentevoeten. Met Ideal InvestPlan kunt u een kapitaal op de beurs beleggen via beleggingsfondsen in Europese aandelen of obligaties. Het belegde kapitaal volgt de evolutie van de financiële markten en wanneer u uitstapt, ontvangt u de waarde van het fonds op dat ogenblik. Een goede manier om uw beleggingen te diversifiëren en te genieten van het groeipotentieel van de aandelen- en obligatiemarkten. U krijgt een aantrekkelijke, zekere opbrengst voor uw geld: - een gewaarborgde rentevoet (*) : voor elke storting blijft de rentevoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor de volledige looptijd van de belegging; - jaarlijks variabele winstdeelnemingen, die tot de hoogste van de markt behoren en die het rendement nog verhogen. Flexibiliteit: u kunt op elk moment aanvullende stortingen verrichten. Op de vervaldag is uw opbrengst volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. U beslist zelf welke beleggingsstrategie u wil volgen door uw kapitaal te spreiden over twee fondsen: - Euro Equity Invest dat in Europese steraandelen belegt; - Euro Bond Invest dat uit obligaties uit de Euro-zone bestaat en minder onderhevig is aan schommelingen. U krijgt de totale opbrengst van het belegde kapitaal: - volgens de waarde van het fonds; - niet gewaarborgd maar het potentieel is onbeperkt. Flexibiliteit: - u kunt op elk moment aanvullende stortingen verrichten; - u kunt steeds de verdeling tussen beide fondsen wijzigen volgens de evolutie van de financiële markten. Uw opbrengst is volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. (*) Rentevoet van toepassing op 1/01/2011: 2,50 % 6 7

6 Protected Capital: absolute zekerheid en een deelname in de beurswinst Plan Perform & Rente: aanvullende inkomsten in de vorm van een rente Met Protected Capital kunt u een kapitaal in alle veiligheid beleggen en toch genieten van de beurswinsten. Met het Plan Perform & Rente kunt u een kapitaal beleggen tegen een gewaarborgde rentevoet om gedurende een periode van 5 of 8 jaar een vaste periodieke rente (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks) te ontvangen. Op de eindvervaldag wordt uw inlegsom integraal teruggestort. Een interessante manier om uit uw belegging aanvullende inkomsten te verkrijgen (bijvoorbeeld als complement voor uw pensioen). Kapitaalgarantie: op de eindvervaldag ontvangt u minstens het belegde kapitaal, vermeerderd met de eventuele beurswinsten. - Het hoofdgedeelte van de premie (± 87 %), dat in EvoluPlan wordt belegd, laat u toe uw basisinleg opnieuw samen te stellen ongeacht de beursevolutie. - Het overblijvend gedeelte (± 13 %) van de premie, dat belegd wordt in Ideal Invest- Plan, laat u toe om deel te nemen in de beurswinsten (dankzij ons aandelenfonds). Op de vervaldag is uw opbrengst volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. U krijgt een aantrekkelijke, vaste periodieke rente, afhankelijk van de gekozen looptijd en periodiciteit van de rente. - Garantieperiode 5 of 8 jaar. - Verlenging van de garantieperiode mogelijk aan preferentiële voorwaarden. Een veilige belegging aangezien u het belegde kapitaal op de vervaldag volledig teruggestort krijgt. Aantrekkelijke fiscale voorwaarden. Bij de uitbetaling van de rente, enkel een jaarlijkse belasting van 0,45 % per jaar (15 % op 3 %) op de inlegsom die gebruikt wordt om de rente uit te keren. 8 9

7 Ideal Rente: nog meer rente Met Ideal Rente kunt u een kapitaal beleggen tegen een gewaarborgde rentevoet om gedurende een periode van 10 jaar een vaste periodieke rente (maandelijks of jaarlijks) te ontvangen. De rente bestaat uit de interesten op de belegging, maar wordt aangevuld met een deel van de inlegsom. Een interessante manier om hogere aanvullende inkomsten te verkrijgen. U krijgt een hoge, vaste periodieke rente bestaande uit de interesten op de belegging, aangevuld met een deel van de inlegsom. - Afhankelijk van de gekozen looptijd en periodiciteit van de rente. Mogelijkheid om het startkapitaal terug samen te stellen. Aantrekkelijke fiscale voorwaarden. Bij de uitbetaling van de rente, enkel een jaarlijkse belasting van 0,45 % per jaar (15 % op 3 %) op de inlegsom die gebruikt wordt om de rente uit te keren. 11

8 U krijgt een aantrekkelijke vaste opbrengst voor uw geld: - een gewaarborgde rentevoet (*) voor de hele duur van de belegging; - jaarlijkse winstdeelnemingen, die tot de hoogste van de markt behoren en die het rendement verder verhogen. U kunt ook kiezen voor nog meer zekerheid: - bij invaliditeit wordt de betaling van de premies door P&V ten laste genomen in verhouding tot de invaliditeitsgraad; - bij een ongeval dat uw overlijden of een volledige en permanente invaliditeit tot gevolg heeft, wordt een bijkomend bedrag uitbetaald dat gelijk is aan 1 of 2 maal het voorziene overlijdenskapitaal. Op de vervaldag is uw opbrengst volledig vrijgesteld van roerende voorheffing. U hebt bovendien de mogelijkheid om te genieten van een belastingvermindering waardoor u tot 40 % van de gestorte sommen kan recupereren. Ideal Life: sparen met hoog rendement SPAREN Met Ideal Life kunt u regelmatig sparen tegen een gewaarborgde rentevoet, om een vooropgesteld bedrag samen te stellen tegen een bepaalde datum. Uw spaargeld groeit jaar na jaar aan, zonder enig risico. De ideale formule om op middellange en lange termijn een kapitaal op te bouwen om uw projecten te financieren (studies kinderen/pensioen/...). (*) Rentevoet van toepassing op 1/01/2011: 2,25 % 12 13

9 Beleggen Type levensverzekering Duurtijd P&V FlexiLife Tak 21 (Universal Life) met kapitalisatie van de interesten 8 of 10 jaar Plan Perform Tak 21 met kapitalisatie van de interesten 1, 3, 5 of 8 jaar Premie Minimum EUR Minimum EUR Gewaarborgde rentevoet 2,75 % (*) Voor elke storting blijft de interestvoet die in voege is op het moment van de storting gewaarborgd voor de volledige looptijd van de belegging Ja, in functie van de gangbare marktrente en de gekozen looptijd Winstdeelname Rendement uit verleden Ja 2010: 3,25 % 2009: 3,25 % 2008: 2,75 % 2007: 4,25 % 2006: 4,25 % 2005 en 2004: zonder voorwerp want formule gelanceerd in 2006 Nee Rendement in functie van de gangbare marktrente en de gekozen looptijd Instapkosten 2 % op elke storting Indien de storting kleiner is dan EUR: kosten verhoogd met 3,5 EUR In functie van de gekozen looptijd: van 0,4 % tot 2,50 % Beheerskosten Max. 7 EUR/jaar Uitstapkosten Ervoor: 2 %, met degressiviteit van 1 % tijdens de laatste 2 jaar (1 % per jaar) Mogelijkheid om elk jaar kosteloos tot 20 % van het spaargeld op te vragen Ervoor: in functie van de evolutie van de interestvoeten Kapitaal overlijden Bij overlijden: a. Basisformule: uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed bij overlijden b. Formule 1: uitbetaling van het opgebouwde spaartegoed met een minimum gelijk aan het aanvullend kapitaal overlijden (minimum EUR) Plan Perform: inlegsom gekapitaliseerd aan de gewaarborgde rentevoet Plan Perform Plus: min. 130 % van de basisinvestering Fiscaliteit roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden a. Duurtijd van min. 8 jaar b. Overlijdensdekking: 130 % van de investering roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden a. Duurtijd van min. 8 jaar b. Overlijdensdekking: 130 % van de basisinvestering (Plan Perform Plus) 14 (*) op 1/01/2011 De financiële infofiches zijn beschikbaar op eenvoudig verzoek bij de Klantendienst van P&V of op

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1».

Benaming van het fonds Het fonds heeft als naam «Smart Invest Bon Comfort Bond 1». SMART INVEST BON COMFORT BOND 1 BEHEERSREGLEMENT VAN HET FONDS Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Dit beheersreglement is van toepassing op het fonds

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

News Medische Beroepen

News Medische Beroepen News Medische Beroepen December 2013 Lease uw nieuwe wagen, en zeg onverwachte kosten vaarwel! Binnenkort, in januari, is het weer de jaarlijkse hoogmis voor koning Auto. Als u het wagenpark van uw bedrijf

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen 1 Vergoeding kosten 2 Vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot 1 Inhoudsopgave 1. De berekening van

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen

Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar

Nadere informatie

Toelichting op uw persoonlijke berekening

Toelichting op uw persoonlijke berekening Achmea-regeling beleggingsverzekeringen Toelichting op uw persoonlijke berekening 1 Berekening vergoeding kosten 2 Berekening vergoeding hefboomwerking 3 Verwerking vergoeding 4 Tot slot Berekening vergoeding

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten? Magazine van Federale Verzekering winter 2014 VERJAARDAGS- NUMMER 150 Woning Energiezuinig wonen goed voor u en het milieu! Financieel katern Wachten tot later om van uw aanvullend pensioen te genieten?

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie