dag van de wiskunde 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dag van de wiskunde 2012"

Transcriptie

1 dag van de wiskunde 2012 kulak, 17 november 2012 financiële algebra voor de derde graad nicole de wilde leraar sint-franciscusinstituut melle

2 Doelstelling Wat niet? Het is niet de bedoeling om een theoretische uiteenzetting over financiële algebra te geven. Om inzicht in de theorie te verwerven zijn er al voldoende handboeken op de markt, bijvoorbeeld: Delta 5/6 Financiële Algebra PI Financiële algebra (6/8 uur) - leerboek Pienter 5-6 ASO/TSO (3/4/6/8 uur) Financiële Algebra Van basis tot limiet 5/6 financiële algebra Wat wel? Het aanreiken van een cursus Financiële Algebra en materiaal om het maatschappelijke, sociale en economische aspect voldoende aan bod te laten. Het is leuker voor de leerlingen om te kunnen werken in hun eigen leefwereld. Ook kun je via krantenartikelen, bankdocumentatie, web materiaal de inhoud van de leerstof wat opfleuren. De voorbeelden bij financiële algebra hebben een continu evoluerend karakter. Het blijft een opgave en een uitdaging, om de leerstof actueel te houden. In wat volgt worden de verschillende leerplandoelstellingen overlopen om zo te kunnen zien welk extra materiaal kan worden gebruikt. Wat is 'Financiële Algebra' en waarom dit onderwerp? De cursus 'Financiële Algebra' in het secundair onderwijs bestaat uit de volgende onderwerpen: - enkelvoudige en samengestelde intrestberekening (hierbij komen onder andere eerstegraadsfuncties en exponentiële functies voor); - het bespreken en berekenen van rendementen bij vrij eenvoudige beleggingsvormen: zichten spaarrekening, termijnrekening, kasbon; - annuïteiten met als voornaamste toepassingen: een hypothecaire lening en het consumentenkrediet. Het zou jammer zijn te veel aandacht te besteden aan bijvoorbeeld het berekenen van intresten en het opstellen van aflossingsplannen zonder te verwijzen naar realistische financiële achtergronden. 'Financiële Algebra' mag niet enkel wiskundig vormend zijn, maar moet evengoed sociaal, maatschappelijk en economisch vormend zijn. Af en toe een passende illustratie kan de aandacht van de leerlingen versterken. Financiële algebra 2

3 Inleiding van het hoofdstuk 'Financiële Algebra' Naargelang de doelgroep en de interesse van de leerlingen kan men bijvoorbeeld het volgende toepassen. 1 Groepswerk Geef de leerlingen ongeveer een week vóór de aanvang van de lessen financiële algebra een aantal vragen, bijvoorbeeld: 1 Waarom hebben de meeste mensen een zichtrekening bij een bank? 2 Men beweert dat een spaarrekening of een depositoboekje de meest eenvoudig vorm is om tijdelijk geld te beleggen. Waarom is dit zo? Wat is de huidige rentevoet op een spaarrekening? 3 Wat is een termijnrekening? 4 Welke spaarvormen bestaan er als men een hoger rentepercentage wil verkrijgen? Som er twee op en geef telkens de voor- en nadelen. 5 Welke spaarvormen biedt men aan jongeren aan? Som er twee op en bespreek enkele voordelen. 6 Hoe en waarvoor kun je bij een financiële instelling een lening aangaan? Bespreek twee mogelijkheden. 7 Bespreek twee kredietkaarten. 8 Wat is de functie van een protonkaart? 9 Wat betekent 'elektronisch bankieren'? Gedurende die week kunnen de leerlingen informatie verzamelen (documentatie opvragen bij een financiële instelling, bij hun familie, via het internet ). In de les kunnen ze dan in groepjes hun informatie samenbrengen om zo alle vragen te beantwoorden en dan kan een bespreking volgen met een 'financiële babbel'. Men kan bijvoorbeeld ook verschillende vragen verdelen over verschillende groepen leerlingen zodat niet alle leerlingen dezelfde vragen behandelen en ze ook nog wat van elkaar kunnen leren. Uiteraard kan zo een werk worden geëvalueerd. 2 Indien de leerlingen niet zo happig zijn op groepswerk, kan men zelf vragen stellen en peilen naar hun financiële kennis en interesse (eventueel met voorleggen van zelf verzamelde documentatie). 3 Ook een video- of dvd-film (te verkrijgen bij een bank of bijvoorbeeld een zelf opgenomen tv-programma) behoort tot de mogelijkheden om het geheel in te leiden. 4 Financiële test (16 vragen) Financiële algebra 3

4 Financiële algebra 4

5 Enkelvoudige en samengestelde intrest Leerplandoelstellingen De leerplandoelstellingen zijn afhankelijk van de studierichting. - Het verschil kunnen uitleggen tussen enkelvoudige en samengestelde intrest. - Een jaarlijkse rentevoet omzetten in een gelijkwaardige maandelijkse, trimestriële of semestriële rentevoet en omgekeerd. - Een aantal beleggingsvormen vergelijken en het nettorendement ervan berekenen. - In verband met de aangeleerde begrippen informatie verzamelen en interpreteren. - De aangeleerde begrippen kaderen binnen de actuele situatie. Documentatiemateriaal Financiële algebra 5

6 Financiële algebra 6

7 Financiële algebra 7

8 Financiële algebra 8

9 Annuïteiten Leerplandoelstellingen - Het verschil uitleggen tussen pre- en postnumerandoannuïteit. - De eindwaarde en het termijnbedrag berekenen bij een postnumerandoannuïteit. - Het te lenen bedrag en het termijnbedrag berekenen bij een schuldaflossing met dadelijk ingaande annuïteit. - Het bedrag berekenen dat moet worden betaald als de schuld afgelost wordt voor de vervaldag. - Het termijnbedrag berekenen bij een variabele rentevoet. - Het verschil uitleggen tussen een lening met constante annuïteit en een lening met constante kapitaalsaflossing. - Een aflossingstabel opstellen met behulp van ICT en interpreteren. - Een aflossingstabel interpreteren. - In verband met de aangeleerde begrippen informatie verzamelen en interpreteren. - De aangeleerde begrippen kaderen binnen de actuele situatie. Documentatiemateriaal Financiële algebra 9

10 Aantal jaar gespaard Jaarlijks gecumuleerd spaarbedrag van 48 Intrest in % Vaste premie ( 50) en aangroeipremie in EUR Totaal in EUR Intrest in % Vaste premie ( 40) en aangroeipremie in EUR Totaal in EUR Intrest in % Aangroeipremie in EUR Totaal in EUR Voorhuwelijkssparen Voor kinderen vanaf veertien jaar kunnen ouders kiezen voor een 'voorhuwelijksspaarplan'. Hiertoe stort de ouder jaarlijks minimum 18 en maximum 48. Op het gespaarde bedrag worden intresten, een aangroeipremie en een vaste premie toegekend en dit in verhouding met het gespaarde bedrag. Er zijn vijf mogelijkheden om het gespaarde bedrag te krijgen uitbetaald: - bij huwelijk, - na een jaar samenwonen, - op de leeftijd van 30 jaar indien de spaarder nog niet gehuwd is of samenwoont, - eventueel vroeger, maar mits aanpassing van premies en intresten, - bij overlijden. In de volgende tabel kan je spaarresultaten aflezen (bron: Federatie van Socialistische Mutualiteiten). HUWELIJK SAMENWONEN 30 JAAR (ongehuwd, niet samenwonend) OF BIJ OVERLIJDEN , , , , , , , , , , ,40 334, , , ,40 420, , , ,00 512, , , ,00 624, , , ,40 730, , , ,40 860, , , ,00 979, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 1 Stel dat Jana huwt nadat er vier jaar 48 is gespaard. Reken het bedrag na dat ze ontvangt. 2 Warren is dertig jaar geworden en woont nog steeds thuis. Zijn ouders hebben vanaf zijn veertiende verjaardag elk jaar 48 gestort. Welk bedrag ontvangt hij op zijn dertigste verjaardag? Controleer dit resultaat. Financiële algebra 10

11 Financiële algebra 11

12 Financiële algebra 12

13 Financiële algebra 13

14 Daphné wil graag een keuken kopen op afbetaling en bekijkt grondig de volgende advertentie. 1 Is het voorschot wettelijk in orde? Noteer je bewerking. 2 Controleer of het termijnbedrag juist is. Noteer je schermafdruk. 3 Controleer het totale bedrag op afbetaling. Noteer je bewerking. 4 Hoeveel kost de koop op afbetaling meer dan bij contante betaling? Aflossingsplan bij moto ( ) Zie volgend blad Financiële algebra 14

15 Financiële algebra 15

16 Financiële algebra 16

17 In de krant van 3 februari 2005 stond te lezen dat er weer grote vraag is naar hypothecaire leningen met vaste rentevoet, uiteraard ten koste van de lening met jaarlijkse herzienbare rentevoet. Dit komt omwille van de verlaging bij vele banken van de rente op de woonkredieten met vaste rentevoet (de meeste banken blijven onder de 5 %). In de krant (De Gentenaar) van 22 februari 2005 de volgende informatie: historisch lage rente voor een hypothecaire lening, herfinanciering interessant, zeker bij een lopende lening met variabele rentevoet. Gezin 1 HUIDIGE LENING: euro, over 20 jaar, vaste rentevoet van 5,32 procent, afgesloten in april MAANDELIJKSE AFLOSSOM: 966 euro. TOESTAND APRIL 2005: nog 228 maanden afbetalen; openstaand leenbedrag: euro. KOSTEN HERFINANCIERING: euro. NIEUWE LENING: euro (openstaande leenbedrag plus kosten) over 19 jaar, vaste rentevoet van 4,39 procent. NIEUWE MAANDELIJKSE AFLOSSOM: 940 euro. BESPARING NA AFLOSSING LENING: euro. Gezin 2 HUIDIGE LENING: euro, over 25 jaar, aan variabele rentevoet van 5,65 procent, afgesloten in oktober De rentevoet kan om de tien jaar aangepast worden met een maximale stijging of daling van 2 procent. MAANDELIJKSE AFLOSSOM: geschat op 997,6 euro. TOESTAND NU: openstaand leenbedrag euro. KOSTEN HERFINANCIERING: euro. NIEUWE LENING: euro over 19 jaar, variabele rentevoet van 2,99 procent, jaarlijks herzienbaar en met een maximale schommeling van drie procent. NIEUWE MAANDELIJKSE AFLOSSOM: geschat op 877 euro. BESPARING NA AFLOSSING LENING: euro. VARIATIE: de goedkoopste vaste lening heeft rentevoet van 4,39 procent, of maandelijkse aflossing van 894 euro. Besparing: euro. Gezin 3 HUIDIGE LENING: euro, over 22 jaar, met jaarlijks herzienbare rentevoet met maximale schommeling van 3 procent. De rentevoet start aan 3,35 procent. Lening afgesloten in MAANDELIJKSE AFLOSSOM: in euro; gemiddeld naar schatting 748,47 euro. TOESTAND NU: openstaand leenbedrag van euro. KOSTEN HERFINANCIERING: euro. NIEUWE LENING: De nieuwe lening is dus een variabele lening die start met een rentevoet van 2,99 procent. NIEUWE MAANDELIJKSE AFLOSSOM, onder dezelfde voorwaarden. De 746 euro. BESPARING NA AFLOSSING LENING: Het gezin bespaart 589 euro na negentien jaar. Rentevoet van 4,39 procent. Dat is dus geen besparing, maar een MEERKOST van euro. Reken de eventuele besparing na. Financiële algebra 17

18 Voorbeelden Excel Vul de tabel in soort annuïteit post pre post periodiciteit stortingen jaarlijks maandelijks trimestrieel 0, duur annuïteit 7 jaar 4 jaar 3 jaar 0, rentepercentage 4% 3,75% 3,50% aanvangswaarde , , termijn ,07 352,34 slotwaarde , ,87 lening duur 10 jaarlijkse betalingen rente 4,25% 1 Stel een aflossingsplan op voor een lening met constante termijnen. 2 Stel een aflossingsplan op voor een lening met constante kapitaaldelen. periode termijnbedrag rentedeel aflossingsdeel schuldsaldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 763, ,17 0,00 Financiële algebra 18

19 periode termijnbedrag rentedeel aflossingsdeel schuldsaldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 637, ,00 - Simulaties Financiële algebra 19

20 Schermafdrukken bij TI-84 SI, jaarlijkse stortingen SI, maandelijkse stortingen eindwaarde postnum. ann. hoe lang sparen? aflossingsplan aflossingsplan aflossingsplan aflossingsplan aflossingsplan aantal dagen tussen 2 data Financiële algebra 20

21 Cursus Financiële Algebra Financiële algebra Inhoud 1 Intrestberekening 1.1 Enkelvoudige intrest 1.2 Samengestelde intrest 1.3 Gelijkwaardige rentevoeten 2 Toepassingen op intrestberekening 2.1 Zichtrekening en spaarrekening 2.2 Termijnrekening 2.3 Kasbon 3 Annuïteiten 3.1 Postnumerando- en prenumerandoannuïteit 3.2 Woonkrediet 3.3 Consumentenkrediet Schooljaar Klas: Nicole De Wilde Financiële algebra 21

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Nieuwe Delta-T leermap 5/6 beknopte financiële algebra

Nieuwe Delta-T leermap 5/6 beknopte financiële algebra Nieuwe Delta-T leermap 5/6 beknopte financiële algebra Jos Casteels Luc Goris Frederik Smessaert Plantyn De site www.knooppunt.net geeft je toegang tot het digitale lesmateriaal bij dit boek. Activeer

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet

Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p c o n s u m p t i e f krediet. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de situaties

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale

Nadere informatie

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5

JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK. Doorlopend krediet/huurkoop. Financieringen. 15 x 5 15 x 5 JE AUTO FINANCIEREN? DAT DOE JE MET AUTOWEEK Doorlopend krediet/huurkoop Financieringen We brengen je favoriete auto binnen handbereik Je hebt hem gevonden: de auto die aan al je wensen en eisen

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

pdf12 VERZEKEREN ASYMMETRISCHE INFORMATIE

pdf12 VERZEKEREN ASYMMETRISCHE INFORMATIE pdf12 VERZEKEREN ASYMMETRISCHE INFORMATIE Iedereen loopt risico s in het leven. Risico kan als volgt worden gedefiniëerd: risico = kans op een gebeurtenis (in %) schade als gevolg van die gebeurtenis (in

Nadere informatie

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor:

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor: I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p s p a r e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende spaarmotieven

Nadere informatie

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik

We brengen uw favoriete auto binnen handbereik We brengen uw favoriete auto binnen handbereik Uw favoriete auto toch bereikbaar, ook als u niet over het hele bedrag beschikt. U hebt hem gevonden: de auto die aan al uw eisen en wensen voldoet. Nu het

Nadere informatie

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie