SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank"

Transcriptie

1 SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

2 SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft nu een US dollar spaarrekening en een US dollar deposito waarbij u profiteert van hogere rente én van koersvoordeel. Met volkomen transparante wisselkoersen en zonder verborgen kosten. De USD Rekening en het USD Deposito zijn er niet alleen voor de particuliere, maar ook voor de zakelijke spaarders! USD Rekening en USD Deposito De USD Rekening van GarantiBank biedt een aantrekkelijke dagelijks variabele rente, die aan het eind van elk kalenderjaar aan u wordt uitgekeerd. Het door u gespaarde bedrag is altijd vrij opneembaar. De kenmerken en voorwaarden van de USD Rekening staan verderop in deze brochure. Het USD Deposito is een spaarvorm met gegarandeerde rente gedurende een vaste looptijd. Deze looptijd kan variëren van 3 maanden tot 2 jaar. Het door u in deposito gestorte bedrag wordt uitgekeerd aan het eind van de looptijd. De rente wordt gedurende de overeengekomen looptijd jaarlijks uitgekeerd op uw USD Rekening. Bij een kortere looptijd dan een jaar vindt de rente-uitkering plaats aan het einde van de afgesproken looptijd. De kenmerken en voorwaarden van het USD Deposito staan verderop in deze brochure. Hoe opent u een USD Rekening? Bent u al klant bij GarantiBank? Dan kunt u op elk gewenst moment een USD Rekening aanvragen! Dit doet u gemakkelijk via onze website of door te bellen met (gratis). Nog geen klant bij GarantiBank? Open dan nu eerst uw Gouden Internet Rekening. Dit kan via onze website of door te bellen met (gratis). Zodra u een Gouden Internet Rekening en een USD Rekening hebt geopend, kunt u deze gebruiken voor alle euro/dollar-transacties. Hoe opent u een USD Deposito? Heeft u een USD Rekening bij GarantiBank, dan kunt u het USD Deposito openen. Dit doet u eveneens via onze website of door te bellen met (gratis).

3 Let op het valutarisico! De USD Rekening en het USD Deposito kennen een valutarisico. Op het moment van storting wordt de euro omgerekend naar US dollar. Bij opname gebeurt het omgekeerde, namelijk omrekening van US dollar naar euro. Dit gebeurt op basis van de dan geldende middenkoers EUR/USD, vastgelegd door de Europese Centrale Bank. Is de waarde van de US dollar op het moment van opname (of bij afloop van het deposito) ten opzichte van de euro gedaald, dan krijgt u per dollar minder euro s terug. Is de waarde gestegen, dan krijgt u er meer. Verderop in deze brochure vindt u hiervan een rekenvoorbeeld. Verder in deze brochure vindt u: Kenmerken USD Rekening Kenmerken USD Deposito Rekenvoorbeeld Voorwaarden USD Rekening Voorwaarden USD Deposito VRAGEN? BEL ONS WIJ DOEN DE REST!

4 Kenmerken USD Rekening Geld overmaken U kunt op elk gewenst moment geld overmaken naar de USD Rekening. Stortingen ten gunste van de USD Rekening geschieden via de Gouden Internet Rekening of de Gouden Klaver Rekening. Deze storting doet u schriftelijk middels het stortingsformulier. U kunt ook op elk gewenst moment geld opnemen van de USD Rekening. Opnames van de USD Rekening lopen via de Gouden Internet Rekening of de Gouden Klaver Rekening. Wisselkoers EUR/USD Het over te maken bedrag in euro s wordt omgewisseld naar US dollars en vervolgens op de USD Rekening geplaatst. De aan- en verkoopkoers van de US dollar is gebaseerd op de middenkoers EUR/USD, vastgelegd door de Europese Centrale Bank. Deze koers wordt op werkdagen door de Europese Centrale Bank vastgesteld en kan dus dagelijks wijzigen. Klik hier voor de huidige koers van de US Dollar. Rente De rente op de USD Rekening is variabel en wordt op jaarbasis berekend. Het rentepercentage kan per dag wijzigen. De actuele rentestanden kunt u nalezen op de website of opvragen bij onze klantenservice. Kosten Alleen voor de omwisseling wordt 0,20% kosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt van uw spaarrekening afgeschreven. Voor bedragen die in dollars worden overgemaakt worden geen omwisselkosten berekend. Voorwaarden Aan het eind van de brochure vindt u de Algemene voorwaarden van de USD Rekening.

5 Kenmerken USD Deposito Openen U kunt op elk gewenst moment het USD Deposito openen. Stortingen ten gunste van het USD Deposito gaan via uw USD Rekening. Het minimum depositobedrag is USD. Omdat de storting reeds in dollars is, is de wisselkoers EUR/USD van dat moment niet van toepassing. Looptijd De looptijd van het USD Deposito varieert van 3 maanden tot 2 jaar. Tussentijdse opname is niet mogelijk. Rente Het USD Deposito kent een vaste rente die wordt overeengekomen voor de looptijd van het deposito. De rente wordt berekend over de hoeveelheid dollars in deposito. Minimum depositobedrag is USD. Actuele rentestanden kunt u nalezen op de website of opvragen bij onze klantenservice. Voorwaarden Aan het eind van de brochure vindt u de Algemene voorwaarden van de USD Deposito.

6 Rekenvoorbeeld Boekdatum: 01/03/2013 Wisselkoers (op 01/03/2013): 1,30 EUR/USD EUR bedrag: ,00 Transactiekosten 0,20%: 50,00 EUR (25.000,00 * 0,20%) Omgerekend naar USD: ,00 USD (25.000,00-50,00) * 1,30 Totaal USD (32.435, ,40) Dalende wisselkoers zorgt voor een hoger rendement Op 1 maart 2013 boekt de heer Van Dijk , - op zijn USD Rekening. De rente op jaarbasis is 1,70%. De wisselkoers (euro/us dollar) is op dat moment USD 1,30. Dit betekent dat de heer Van Dijk 1,30 US dollar voor elke 1,00 euro krijgt. Op 1 maart 2014 besluit de heer Van Dijk zijn dollars op te nemen en terug te wisselen naar euro s. De wisselkoers is dan USD 1,20. Opnamedatum: 01/03/2014 Opgebouwde rente 551,40 USD (32.435,00 * 1,70%) Wisselkoers (op 01/03/14): 1,20 EUR/USD EUR bedrag: ,67 (32.986,40 / 1,20) Transactiekosten 0,20%: 54,98 EUR (27.488,67 * 0,20%) Netto EUR bedrag: ,69 (27.488,67 54,98) Verschil in EUR: 2.433,69 (27.433, ) Winst 2.433,69 Stijgende wisselkoers zorgt voor een lager rendement Had de heer Van Dijk dezelfde investering gedaan met een wisselkoers van 1,30 EUR/USD op 01/03/13 en een wisselkoers van 1,40 op 01/03/14 (afloopdatum) dan is de berekening als volgt: Opnamedatum: 01/03/2014 Opgebouwde rente 551,40 USD (32.435,00 * 1,70%) Wisselkoers (op 01/03/14): 1,40 EUR/USD Omgerekend in EUR: ,72 ( / 1,40) Transactiekosten 0,20%: EUR (23.561,72 * 0,20%) Netto bedrag: EUR ,59 (23.561,72 47,13) Verlies 1.485,41 Verschil: EUR ,41 (23.514, )

7 Voorwaarden USD Rekening Artikel 1 Definities GarantiBank: GarantiBank International N.V., gevestigd te Amsterdam. USD Rekening: de door de rekeninghouder(s) bij GarantiBank aangehouden rekening met de naam USD Rekening. Rekeninghouder(s): de tenaamgestelde(n) van de USD Rekening en tegenrekening. Tegenrekening: de rekening die door de rekeninghouder(s) bij GarantiBank wordt aangehouden ten gunste en ten laste van welke mutaties ter zake de USD Rekening kunnen plaatsvinden. Valutadatum: de datum vanaf wanneer een bedrag rentedragend wordt of de datum tot wanneer een bedrag rentedragend is. Artikel 2 De USD Rekening 2.1 De USD Rekening kan door de rekeninghouder(s) van een bij GarantiBank aangehouden tegenrekening worden geopend zodra GarantiBank in het bezit is gesteld van een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend openingsformulier. 2.2 Opening van de USD Rekening wordt schriftelijk aan de rekeninghouder(s) bevestigd. 2.3 De USD Rekening krijgt dezelfde rekeninghouder(s) en tenaamstelling als de tegenrekening. 2.4 De USD Rekening heeft geen minimum inleg of saldo. 2.5 Overboekingen naar en van de USD Rekening kunnen slechts plaatsvinden via de tegenrekening. 2.7 Overboekingen naar en van de USD Rekening worden uitgevoerd met dezelfde valutadatum. 2.8 Overboekingen naar en van de USD Rekening worden door GarantiBank verantwoord in een rekeningafschrift dat in de op een overboeking volgende maand aan de rekeninghouder wordt toegezonden. 2.9 Opheffing van de USD Rekening kan uitsluitend schriftelijk en met rechtsgeldige ondertekening door de rekeninghouder(s) plaatsvinden. Artikel 3 Gezamenlijke USD Rekening 3.1 In het geval dat de USD Rekening op naam gesteld is van twee natuurlijke personen, dan is er sprake van een gezamenlijke USD Rekening met twee rekeninghouders. 3.2 Elk der rekeninghouders heeft een zelfstandig beschikkingsrecht over (het tegoed op) de USD Rekening tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3.3 Bescheiden behorende bij de USD Rekening worden verzonden naar het adres van de in de administratie van GarantiBank als eerste vermelde rekeninghouder.

8 Artikel 4 Koers Amerikaanse Dollar en kosten. 4.1 De bij storting respectievelijk opname van de USD Rekening plaatsvindende koop respectievelijk verkoop van Amerikaanse Dollars vindt plaats tegen de zogenaamde middenkoers van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze koers is variabel, kan dagelijks wijzigen en wordt dagelijks door de ECB bekend gemaakt. 4.2 Door GarantiBank zullen de in verband met de aan- of verkoop van Amerikaanse Dollars gemaakte kosten aan de rekeninghouder(s) in rekening worden gebracht en worden geboekt ten laste van de tegenrekening. Artikel 5 Rente 5.1 De tussen GarantiBank en de rekeninghouder(s) overeengekomen rente is variabel, kan bij bedragen boven de tegenwaarde van EUR afwijkend zijn en kan dagelijks worden aangepast. Rentetarieven en wijzigingen daarvan worden gepubliceerd op de internetsite van GarantiBank (www.garantibank.nl). 5.2 De renteberekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal dagen van zowel de maand als het jaar (maand juist/jaar juist). 5.3 De betaling en bijschrijving van rente, te rekenen vanaf de datum van inleg, vindt jaarlijks, te rekenen per 1 januari, plaats op de tegenrekening. 5.4 Bij opheffing van de USD Rekening wordt het saldo op die rekening met de tot de datum van opheffing lopende en verschuldigde rente overgeboekt en betaald op de tegenrekening. Artikel 6 Toepasselijkheid, wijziging en aanvulling van voorwaarden 6.1 Op de USD Rekening zijn deze Voorwaarden USD Rekening van toepassing. 6.2 GarantiBank kan de Voorwaarden USD Rekening wijzigen en/of aanvullen of besluiten om de USD Rekening niet meer als product aan te bieden. Van één en ander zal in ieder geval via de website van GarantiBank kennis kunnen worden genomen. 6.3 Voor zover in deze Voorwaarden USD Rekening daarvan niet wordt afgeweken, zijn op de overeenkomst tussen GarantiBank en de rekeninghouder(s) ter zake de USD Rekening eveneens van toepassing de Algemene Bankvoorwaarden, zoals gedeponeerd door de Nederlandse Vereniging.

9 Voorwaarden USD Deposito Artikel 1 Definities Deposito: de door de depositohouder(s) bij GarantiBank gestorte gelden die voor een bepaalde periode worden aangehouden op de rekening met de naam USD Deposito tegen vergoeding door GarantiBank van rente. Depositohouder(s): de tenaamgestelde(n) van het deposito en de tegenrekening. GarantiBank: GarantiBank International N.V., gevestigd te Amsterdam. Tegenrekening: de USD Rekening die door de depositohouder(s) bij GarantiBank als rekeninghouder(s) wordt aangehouden ten gunste en ten laste van welke mutaties ter zake het deposito kunnen plaatsvinden. Valutadatum: de datum vanaf wanneer een bedrag rentedragend wordt of de datum tot wanneer een bedrag rentedragend is. Artikel 2 Het deposito 2.1 Het deposito kan door de rekeninghouder(s) van een tegenrekening worden geopend door een opdracht via de tegenrekening. 2.2 Opening van het deposito wordt schriftelijk aan de depositohouder(s) bevestigd, tenzij het deposito wordt geopend met gebruikmaking van internetbankieren De minimuminleg op het deposito is USD Het deposito krijgt dezelfde tenaamstelling als de tegenrekening. 2.5 Overboekingen naar en van het deposito kunnen slechts plaatsvinden via de tegenrekening. 2.6 Overboekingen naar en van het deposito worden uitgevoerd met dezelfde valutadatum. 2.7 Aan het einde van de looptijd van het deposito wordt het depositobedrag overgeboekt naar de tegenrekening. Artikel 3 Gezamenlijk deposito 3.1 In het geval dat het deposito op naam gesteld is van twee natuurlijke personen, dan is er sprake van een gezamenlijk deposito met twee depositohouders. 3.2 Elk der depositohouders heeft een zelfstandig beschikkingsrecht over (het tegoed op) het deposito. 3.3 Bescheiden behorende bij het deposito worden verzonden naar het adres van de in de administratie van GarantiBank als eerste vermelde depositohouder.

10 Artikel 4 Looptijd en rente 4.1 De tussen GarantiBank en de depositohouder(s) overeengekomen looptijd van het deposito is vast en kan niet tussentijds worden opgezegd. 4.2 De tussen GarantiBank en de depositohouder(s) overeengekomen rente kan bij bedragen boven EUR afwijkend zijn en is vast gedurende de overeengekomen looptijd van het deposito. 4.3 De renteberekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal dagen van zowel de maand als het jaar (maand juist/jaar juist). 4.4 De uitbetaling van de rente vindt direct plaats na afloop van de overeengekomen looptijd van het deposito ten gunste van de tegenrekening. Voor deposito s met een looptijd van meerdere jaren vindt een jaarlijkse rentevergoeding plaats. Artikel 5 Toepasselijkheid, wijziging en aanvulling van voorwaarden 5.1 Op het deposito zijn deze Voorwaarden USD Deposito van toepassing. 5.2 GarantiBank kan de Voorwaarden USD Deposito wijzigen en/of aanvullen of besluiten om het USD Deposito niet meer als product aan te bieden. Van één en ander zal in ieder geval via de website van GarantiBank kennis kunnen worden genomen. 5.3 Het bepaalde in artikel 5.2. is niet van toepassing op lopende deposito s. 5.4 Voor zover in deze Voorwaarden USD Deposito daarvan niet wordt afgeweken, zijn op de overeenkomst tussen GarantiBank en de depositohouder(s) ter zake het deposito eveneens van toepassing de Algemene Bankvoorwaarden, zoals gedeponeerd door de Nederlandse Vereniging van Banken, meest recente versie.

11

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Reglement Argenta Spaarbank NV

Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Argenta Spaarbank NV - Versie dd. 30062012 Pagina 1 van 15 Reglement Argenta Spaarbank NV Reglement Internetbankieren met digipass...3 1. Definities...3 2. Aanmelden...3 3. Gebruik van Internetbankieren...3

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor:

Inleiding. Sparen. verschillende motieven voor: I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p s p a r e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de verschillende spaarmotieven

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013

Concept regeling schatkistbankieren decentrale overheden consultatieversie juli 2013 Regeling schatkistbankieren decentrale overheden De minister van Financiën; handelende in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Infrastructuur

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie

AEGON Lijfrenterekening. Productinformatie AEGON Lijfrenterekening Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Lijfrenterekening 4 Belangrijke productkenmerken 4 Algemene productkenmerken 5 Wat is de AEGON Lijfrenterekening 5 Doelgroep 5 Voor wie geschikt

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie

Wegwijzer KapitaalPlan

Wegwijzer KapitaalPlan Wegwijzer KapitaalPlan Over de Wegwijzer KapitaalPlan In deze Wegwijzer KapitaalPlan vindt u algemene informatie over het product KapitaalPlan van MoneyMaxx België. Aan de hand van een serie vragen en

Nadere informatie

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

36-7514-423 A/0506. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet 36-7514-423 A/0506 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

Handleiding E-bankieren

Handleiding E-bankieren Handleiding E-bankieren Inhoud 1 Starten met E-bankieren 3 1.1 Inloggen en uitloggen 3 1.2 Wachtwoord wijzigen 3 1.3 Inloggegevens vergeten 3 1.4 Goed om te weten voordat u begint 3 2 Sparen 4 2.1 Naar

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding Allianz Pro Rekening Inhoudsopgave Wie is Allianz? 3 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen 4 Switchen 4 Aan- en verkoop

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet

36-7514-428 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet 36-7514-428 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie