Thema 10 De financiering van de onderneming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema 10 De financiering van de onderneming"

Transcriptie

1 Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen. Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op korte termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen. 1 Indeling van de financieringsmiddelen Info en analyse De starten van een onderneming vergt heel wat investeringen. Maar ook daarna is het nog niet gedaan: herstructureren, uitbreiden, afgeschreven materiaal verniewen, een nieuw product lanceren, enz. Hiervoor is geld nodig, soms zeer veel geld. De onderneming zal dan een keuze moeten maken tusen de verschillende financieringsmiddelen om die investeringen te betalen. Waarmee zou de onderneming rekening houden bij de keuze van het financieringsmiddel? In de onderstaande artikels staan enkele financieringsmiddelen waarop de onderneming een beroep kan doen. Over welke financieringsmiddelen gaat het? Probeer het in de tweede kolom te omschrijven in één woord (later zal je ook kolom 3 en 4 invullen). nr financieringsmiddel Lange of korte termijn Balansrekening Obligatielening Lange termijn VIII.A.1. Achtergestelde (obligatie)leningen 8 181

2 2 1 De Belgische beursgenoteerde chocoladeproducent NewTree wil via een kapitaalverhoging 5 miljoen EUR ophalen om zijn distributienetwerk te financieren, evenals zijn marketing- en R&D-activiteiten nieuwe aandelen worden voorbehouden aan bestaande aandeelhouders. De prijsvork ligt tussen 15,13 EUR en 17,65 EUR. D Ieteren wil marktleider zijn in alle activiteitssectoren waarin de groep bedrijvig is. Om deze positie te bereiken en te handhaven, heeft de groep de volgende strategische doelen bepaald: - volgehouden beleid van een zo groot mogelijke zelffinanciering, die de ontwikkeling van de groep mogelijk heeft gemaakt. 5 De inschrijvingsperiode voor de beursgang van de Ieperse specialist in boordcomputers Transics is vervroegd afgesloten. De introductieprijs zal zeer waarschijnlijk op 17,5 EUR per aandeel liggen. Transics haalt met zijn beursgang voor maximaal 26 miljoen EUR nieuwe aandelen op. Het geld zal worden gebruikt voor nieuwe overnames en productontwikkeling. De beursintroductie vindt waarschijnlijk nog voor 18 juni plaats Om uw bestelling helemaal af te ronden dient u nog uw keuze van betaling door te geven. U kunt bij ons betalen per factuur: deze optie geld enkel voor zelfstandigen en bedrijven, hiervoor is een btw-nummer verplicht (uitgezonderd vrije beroepen), u betaald ook per overschrijving binnen 30 dagen na de factuurdatum. Zo geniet u nog uitstel van betaling. Bent u als ondernemer voor de aankoop van een woning of bedrijfspand op zoek naar een hypothecaire lening voor ondernemers? Om als ondernemer via de gemiddelde bank of financieel adviseur in aanmerking te komen voor een hypotheek moet u minimaal 3 jaarcijfers tonen, prognoses en een stabiel inkomen. 7 Natuurpunt gaat in de nabijheid van het station van Mechelen haar nationaal secretariaat vestigen. Het huidig gehuurde secretariaat is te klein, te duur en niet functioneel. Hiervoor schrijft Natuurpunt een obligatielening van 2 miljoen EUR uit, voor een vaste duur van 10 jaar en een jaarlijkse intrest van 4 % bruto. 8 De verkoopsruimte wordt ingericht met felle kleuren, een opvallend logo en stalt uitsluitend zeep uit. Grote blokken met daarop kleinere stukjes als cakeplakjes, in de meest uiteenlopende geuren en smaken, vullen de rekken. De totale investering voor de eerste winkels bedraagt EUR. Hiervoor doen ze een beroep op een investeringskrediet op 10 jaar. 182

3 Bekijken we nu even de balans van een onderneming: Actief Beginbalans Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III. Materiële vaste activa I. Kapitaal A. Gebouwen IV. Reserves C. Rollend materieel V. Overgedragen winst VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN VI. Voorraden VIII. Schulden op meer dan één jaar VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Financiële schulden A. Handelsvorderingen 1. Achtergestelde (obligatie)leningen IX. Liquide middelen 4. Kredietinstellingen X. Overlopende rekeningen IX. Schulden op ten hoogste één jaar B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen 9. Kaskrediet C. Handelsschulden 1. Leveranciers X. Overlopende rekeningen Waar staan de financieringsmiddelen in de balans, m.a.w. waar zie je welk geld je hebt gebruikt om je bezittingen te verwerven? In de balans zijn de schulden zijn ingedeeld in schulden op meer dan één jaar (lange termijn) en schulden op ten hoogste één jaar (korte termijn). Duid in de tabel (kolom 3) uit de inleiding aan of het een financieringsmiddel op korte of lange termijn is. In de vierde kolom vul je de rekening in uit de balans waar je dit financieringsmiddel plaatst; om je op weg te helpen hebben we al een ingevuld. 2 De financieringsmiddelen op lange termijn De financieringsmiddelen op meer dan één jaar worden gebruikt om de vaste activa te financieren, zoals het bedrijfsgebouw, de machines, de uitrusting, het rollend materieel Actief Beginbalans Passief VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN III. Materiële vaste activa I. Kapitaal A. Gebouwen IV. Reserves C. Rollend materieel V. Overgedragen winst SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden 1. Achtergestelde (obligatie)leningen 4. Kredietinstellingen 183

4 Financiering met eigen vermogen: Winstinhouding (zelffinnaciering): op het einde van het boekjaar kan de winst worden ingehouden, waardoor het eigen vermogen in de vorm van reserves toeneemt. Dat geld wordt gebruikt om nieuwe activa te financieren, om schulden af te lossen, enz. Hoeveel winst wordt in deze resultaatverwerking van Omega Pharma ingehouden? Uitgifte van (nieuwe) aandelen: hierdoor wordt op een duurzame manier geld van buiten de onderneming aangetrokken. Het organiseren van een beursgang of een kapitaalverhoging is echter niet zo eenvoudig en zeker niet goedkoop. Bovendien moet je de aandelen verkocht krijgen / Shurgard Self Storage Europe, uitbater van opslagruimtes in Europa, blaast zijn beursgang op Euronext Brussel af vanwege een bijzonder lage interesse voor de aandelen. Financiering met vreemd vermogen: als de onderneming onvoldoende eigen middelen heeft, kan ze een beroep doen op vreemde financieringsmiddelen. Dan rijzen er heel wat vrage: bij wie ga je lenen, hoeveel ga je lenen, op welke termijn ga je de lening aan, welke intrest wil je betalen, enz. Naar welke elementen uit de balans gaan de financiers zeker kijken vooraleer ze geld ter beschikking stellen? De obligatielening: dit is een lening op lange termijn, waarbij de onderneming schuldbekentenissen uitgeeft. Belgacom brengt met succes voor 1,65 miljard EUR obligaties op de markt De obligatie is uitgedrukt in EUR en bestaat uit drie delen: 300 miljoen EUR, looptijd van 3 jaar tegen een variabele rentevoet; 600 miljoen EUR tegen een vaste rentevoet, looptijd van 5 jaar en een coupon van 4,125% 750 miljoen EUR tegen een vaste rentevoet, looptijd van 10 jaar en een coupon van 4,375%. Hoeveel bedraagt de looptijd van deze obligatielening Wie kan de obligaties kopen: Wanneer zou jij als belegger deze obligatie kopen: de hypothecaire lening: hierbij geeft de onderneming aan waarborg aan de kredietverstrekker, meestal onder de vorm van het onroerend goed waarvoor het geld wordt geleend. Het is een vrij duur krediet wegens het opstellen van een 184

5 notariële akte, enz. Als de onderneming de aflossingen en intresten niet meer kan betalen, wordt het onroerend goed verkocht. Het investeringskrediet: is een krediet dat wordt aangewend om de verwerving of vervanging van vaste activa te financieren, met het oog op het behoud of de verhoging van de productiviteit van de onderneming. Wat is de looptijd van deze leningen: Wat is het verschil met een hypothecaire lening: 3 De financieringsmiddelen op korte termijn Financieringsmiddelen op hoogstens één jaar gebruik je om je vlottende activa te financieren. Je financiert geen vaste activa, zoals een gebouw, met kortlopende leningen of met nieuwe aandelen. Waarom niet? Geef enkele voorbeelden waarom je vlottende activa moet financieren: Actief Beginbalans Passief VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN VI. Voorraden IX. Schulden op ten hoogste één jaar VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar B. Financiële schulden A. Handelsvorderingen 1. Kredietinstellingen 9. Kaskrediet C. Handelsschulden 1. Leveranciers Het leverancierskrediet: een onderneming moet haar leverancier meestal pas betalen na 30 dagen. Je kan deze schuld beschouwen als een goedkope lening op korte termijn. De onderneming moet hierop geen intrest betalen, maar verliest daardoor wel haar korting voor contante betaling. Belgen betalen te laat Naar Ondernemer en zelfstandige januari 2004 Veertig procent van de facturen tussen Belgische bedrijven wordt te laat betaald, dit wil zeggen na het verstrijken van de betalingstermijn. De gemiddelde achterstand bedraagt 20 dagen. België zit hiermee in het midden van het Europese peloton. Veel betalingstermijnen lopen op tot 90 of zelfs 120 dagen en toch geraken slechts 3 op de 5 facturen tijdig betaald. 185

6 Hoe lang is het maximale uitstel van betaling dat wordt toegekend: Hoe kunnen ondernemingen vermijden dat men te laat betaalt: Het kaskrediet: je krijgt een automatisch krediet van je bank als je op je zichtrekening in het rood gaat. Per onderneming kan worden afgesproken tot hoeveel je onder nul mag gaan, dit is de zogenaamde kredietlijn. De ondernemings betaalt slechts rente op het opgenomen krediet. Het grote nadeel is dat het een duur krediet is en dus best voor zeer tijdelijke kastekorten wordt gebruikt. Geef enkele voor- en nadelen van elke financieringsvorm. Denk bijvoorbeeld aan intresten, andere kosten, zekerheid Baseer je op de artikels uit de inleiding, de theorie of zoek verder op het internet. Voordelen Nadelen Winstinhouding Uitgifte aandelen Obligatielening Hypothecaire lening Investeringskrediet Leverancierskrediet Kaskrediet 186

7 Oefeningen 1 Welk krediet zou je gebruiken: a als je op het einde van de maand te weinig liquide middelen hebt om de lonen te betalen? b om een nieuwe bestelwagen te kopen? c om een andere onderneming over te kopen? Je hebt echter te weinig eigen middelen om dit te betalen d om 10 nieuwe computers te kopen. 2 Wat kies je? Een korting voor contante betaling van 2 % of een betaling binnen 60 dagen? 3 In dit hoofdstuk hebben we heel wat financieringsmiddelen besproken. Factoring is echter niet behandeld, hoewel het tegenwoordig veel wordt gebruikt. a Zoek op het Internet wat het betekent 187

8 b Is het een financieringsmogelijkheid op lange of korte termijn? c Waarom is factoring een finnacieringsmiddel? Kernleerstof Om de activa te financieren heeft een onderneming geld nodig. Afhankelijk van de looptijd heeft men: Financieringsmiddelen op lange termijn: meer dan één jaar Deze worden gebruikt om de vaste activa, zoals een gebouw, te financieren. De belangrijkste zijn: De obligatielening: duur, onzeker De uitgifte van aandelen: zeer duur, onzeker De hypothecaire lening: duur, notariële akte, waarborg Het investeringskrediet: duur, soepel wat geen waarborgen Financieringsmiddelen op korte termijn: hoogstens één jaar Deze gebruik je om vlottende activa, zoals de aankop van handelsgoederen, te financieren: Het leverancierskrediet: gemakkelijk, geen intrest Het kaskrediet: duur, gemakkelijk 188

Krediet. Droedels en rebussen

Krediet. Droedels en rebussen Opdrachten Krediet Droedels en rebussen Vul de ontbrekende woorden in aan de hand van de droedels en rebussen op de twee volgende bladzijden. 1 Bij een verkoop op afbetaling betaalt de koper eerst een..

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt.

Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. 19. Kapitaal en kredietverlening 19.1.Kapitaal Kapitaal aantrekken is belangrijk voor jouw onderneming. Wij kunnen zeggen dat er een drietal manieren zijn als jij bij de banken niet terecht kunt. De 3

Nadere informatie

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig

Activa die het bedrijf op lange termijn nodig heeft, namelijk de investeringen zijn meestal niet aan dagelijkse veranderingen onderhevig Samenvatting LE 5 1 Inleiding 2 Wijziging in de balans 2.1 Wijziging van het activa Wat is de activa? Geeft informatie over hoe de onderneming haar middelen besteedt 2.1.1 Wijziging van de vaste activa

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren in menselijke

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse

Thema 7. 1 Begrip en belang. Krediet. Info & analyse Thema 7 Krediet Wat zul je leren? Het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen. Het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten. Het begrip kaskrediet

Nadere informatie

Basiskennis van het bedrijfsbeheer

Basiskennis van het bedrijfsbeheer Responsible Young Starters JACARANDA ESF: bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen en door het investeren

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?

Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken? Voorwoord Omdat de overheidsmaatregelen op gebied van financiering nog te weinig bekend zijn, brengt het Agentschap Ondernemen alle bestaande financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen

versie juli 13 Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen versie juli 13 2014 PLANKGAS Dé ondernemingsplanwedstrijd voor secundair onderwijs HANDLEIDING: stel je ondernemersplan op in 10 stappen 1 HANDLEIDING Heb je een goed startersidee? Oké! Dan wordt het nu

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKB Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0849-2. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie