ACTIEF. Scmactn.doc [22]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEF. Scmactn.doc [22]"

Transcriptie

1 ACTIEF I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend materieel...24 D. Leasing en soortgelijke rechten...25 E. Overige materiële vaste activa...26 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen...27 IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen...280/1 1. Deelnemingen Vorderingen B. Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat...282/3 1. Deelnemingen Vorderingen C. Andere financiële vaste activa...284/8 V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen Vorderingen uit hoofde van borgstellingsactiviteiten a. Te ontvangen premies b. Te ontvangen verliezen c. Lopende rekening van de herwaarborgers d. Overige Deel van de herwaarborgers in de technische voorzieningen Andere VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (p.m.) Scmactn.doc [22]

2 2.- VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar... 40/41 A. Handelsvorderingen...40 B. Overige vorderingen Vorderingen uit hoofde van borgstellingsactiviteiten a. Te ontvangen premies b. Te ontvangen verliezen c. Lopende rekening van de herwaarborgers d. Overige Deel van de herwaarborgers in de technische voorzieningen Andere VIII. Geldbeleggingen... 50/53 A. Eigen aandelen...50 B. Overige beleggingen...51/53 1. Aandelen en deelnemingen...51 a. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten b. Rechten in beleggingsfondsen Vastrentende effecten...52 a. Obligaties en andere vastrentende effecten b. Obligaties van het Beroepskrediet Termijndeposito's...53 a. Deposito's op meer dan één jaar b. Deposito's op meer dan één maand en ten hoogste één jaar c. Deposito's op ten hoogste één maand d. Overige IX. Liquide middelen... 54/58 X. Overlopende rekeningen /491 A. Over te dragen kosten B. Verworven, niet vervallen intresten C. Overige verworven opbrengsten

3 PASSIEF I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal Verplicht ingeschreven kapitaal Vrijwillig ingeschreven kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal (-) II. Uitgiftepremies III. Herwaarderingsmeerwaarden IV. Reserves A. Wettelijke reserve B. Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere C. Belastingvrije reserves D. Beschikbare reserves V. Overgedragen winst Overgedragen verlies (-) VI. Kapitaalsubsidies VII.A. Voorzieningen voor risico's en kosten...160/3 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten a. Technische voorzieningen Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's Voorziening voor te betalen verliezen Voorziening voor egalisatie Andere technische voorzieningen b. Andere voorzieningen B. Uitgestelde belastingen VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden...170/ Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Scmpassn.doc [25]

4 2.- B. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen D. Overige schulden...178/ Borgtochten ontvangen in contanten Overige schulden a. Technische schulden Terug te storten premies Overige b. Overige schulden Lopende rekening van de herwaarborgers Overige IX. Schulden op ten hoogste één jaar... 42/48 A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen...42 B. Financiële schulden Kredietinstellingen...430/8 2. Overige leningen C. Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen...46 E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen...450/3 2. Bezoldigingen en sociale lasten...454/9 F. Overige schulden...47/48 1. Schulden uit de bestemming van het resultaat, vervallen obligaties en coupons, borgtochten ontvangen in contanten... 47/ Andere diverse schulden a. Technische schulden Te betalen verliezen Terug te storten premies Overige b. Overige schulden Lopende rekening van de herwaarborgers Overige X. Overlopende rekeningen /3 A. Toe te rekenen kosten B. Over te dragen opbrengsten...493

5 RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten... 70/74 A. Omzet Borgstellingsactiviteiten (bruto uitgegeven premies) Uitgaande herwaarborgingspremies (-) Activiteiten, andere dan de borgstelling D. Andere bedrijfsopbrengsten...74 II. Bedrijfskosten (-)... 60/64 A. Verliezen (Uitkeringen) Bruto verliezen (uitkering van de borg) Deel van de herwaarborgers in de verliezen (-) Bruto terugwinningen (-) Deel van de herwaarborgers in de terugwinningen B. Diensten en diverse goederen...61 C. Personeelskosten...62 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Afschrijvingen Waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op handelsvorderingen...631/4 Scmresn.doc [25]

6 2.- F. Voorzieningen voor risico's en kosten...635/7 1. Wijziging van de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen, belastingen, grote herstellings- en onderhoudswerken...635/6 2. Wijziging van de voorzieningen voor overige risico's en kosten a. Wijziging van de technische voorzieningen aa. Wijzig. v/d voorz. voor niet-verdiende prem. en lopende risico's Bruto Deel van de herwaarborgers (-) bb.wijziging van de voorziening voor te betalen verliezen Bruto Deel van de herwaarborgers (-) cc. Wijziging van de voorziening voor egalisatie Bruto Deel van de herwaarborgers (-) dd. Wijziging van de andere technische voorzieningen Bruto Deel van de herwaarborgers (-) b. Wijziging van de andere voorzieningen G. Andere bedrijfskosten...640/8 III. Bedrijfswinst (+)... 70/64 Bedrijfsverlies (-)... 64/70 IV. Financiële opbrengsten A. Beleggingsopbrengsten Verbonden ondernemingen Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Overige beleggingen a. Terreinen en gebouwen b. Niet-vastrentende effecten c. Obligaties en vastrentende effecten d. Obligaties Beroepskrediet e. Rechten in beleggingsfondsen f. Deposito's bij kredietinstellingen g. Overige

7 3.- B. Meerwaarden op realisatie C. Overige V. Financiële kosten (-) A. Kosten van schulden B. Minderwaarden op realisatie C. Andere VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting (+)... 70/65 Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting (-)... 65/70 VII. Uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten (-) IX. Winst van het boekjaar vóór belasting (+)... 70/66 Verlies van het boekjaar vóór belasting (-)... 66/70 IXbis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen (+) B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) X. Belastingen op het resultaat (-) (+)... 67/77 A. Belastingen (-)...67 B. Regularisering v belastingen en terugneming v voorzieningen voor belastingen...77 XI. Winst van het boekjaar (+)... 70/67 Verlies van het boekjaar (-)... 67/70 XII.Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+) Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) XIII.Te bestemmen winst van het boekjaar (+)... 70/68 Te verwerken verlies van het boekjaar (-)... 68/70

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/6 - Financieel plan voor de BVBA Starter Advies van 19 mei 2010 1. Inleiding De Regering heeft besloten een vennootschapsvorm in het leven te roepen

Nadere informatie

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5

ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 4 HOE WORDT DE JAARREKENING BESTUDEERD IN DIT BOEK?... 5 DEEL 0 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER 1 WELKE JAARREKENINGEN WORDEN BESTUDEERD?... 3 2 ONDERNEMINGEN: VOLLEDIGE VERSUS VERKORTE JAARREKENING... 3 2.1 Ondernemingen... 3 2.2 Jaarrekening volgens het volledige

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR

1ste bach TEW. Accountancy. 1ste en 2de semester. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 5.50 EUR 1ste bach TEW Accountancy 1ste en 2de semester Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 125 5.50 EUR Accountancy samenvatting semester 1 samenvatting semester 2, vanaf p 34 Accountancy

Nadere informatie

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Directoraat-generaal Gezondheidszorg Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel Gegevensinzameling Budget

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be

Balans lezen. Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming. De passiefposten vertegenwoordigen de bronnen van de onderneming m.a.w. waar heeft de onderneming het

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108

Deel 1. Adviezen 19. van de boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken advies 1/6 Europese economische samenwerkingsverbanden en economische 108 5 bevoegdheid 1 woord vooraf 3 Deel 1. Adviezen 19 1. Adviezen m.b.t. de bevoegdheid van de CBN 20 1.1. Adviesbevoegdheid 20 advies 14/1 Adviesbevoegdheid 20 1.2 Afwijkingen 23 advies 108/1 Afwijkingen

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN

INVESTERINGEN IN DUURZAME MIDDELEN EN ANDERE BELEGGINGEN INVESTERINGEN IN UURZAME MIELEN EN ANERE BELEGGINGEN Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar HOOFSTUK 1 Oprichtingskosten

Nadere informatie