Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11. Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend"

Transcriptie

1 Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11 Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Opgave 1 Een nv beschikt op 1 januari 2010 over de volgende gegevens: - geplaatst aandelenvermogen aandelen in portefeuille agioreserve nominale waarde per aandeel 20 Alle aandelen zijn via 1 emissie geplaatst. a. Bereken het maatschappelijk aandelenvermogen op 1 januari b. Bereken hoeveel aandelen geplaatst zijn. c. Bereken tegen welke koers de aandelen geplaatst zijn. Opgave 2 Van Langevoort nv is de volgende balans per 1 januari 2010 gegeven. (x ) Balans per Bezittingen 56 Aandelenvermogen 20 in portefeuille Reserves 8 Vreemd vermogen 27 Nettowinst De nominale waarde per aandeel bedraagt Er is een positief saldo bij de bank. a. Bereken de intrinsieke waarde per aandeel op 1 januari In januari 2010 worden aandelen per bank geplaatst. De emissiekoers per aandeel is 72. b. Bereken met welk bedrag het eigen vermogen toeneemt als gevolg van deze emissie. c. Leg zonder berekening uit of de intrinsieke waarde per

2 aandeel als gevolg van deze emissie stijgt, daalt of gelijk blijft. d. Noem twee redenen waarom de aandeelhouders belangstelling hebben voor de intrinsieke waarde per aandeel. e. Stel de balans opnieuw samen na de bovengenoemde emissie. -2- Opgave 3 Fresko nv beschikt op 31 december 2010 over de volgende gegevens: - geplaatst aandelenvermogen aandelen in portefeuille nettowinst eigen vermogen* nominale waarde per aandeel 50 * inclusief de nettowinst over 2010 a. Bereken het maatschappelijk aandelenvermogen per 31 december b. Bereken de intrinsieke waarde per aandeel op 31 december c. Bereken de totale reserves per 31 december De directie van Fresko nv neemt in januari 2011 de volgende besluiten: - het maatschappelijk aandelenvermogen wordt met 20% vergroot, - er worden aandelen geplaatst per bank tegen een koers van 82,- - de gebouwen worden geherwaardeerd: de balanswaarde wordt vergroot met d. Bereken het geplaatste aandelenvermogen na de verhoging van het maatschappelijk aandelenvermogen en na de emissie. e. Bereken met welk bedrag de agioreserve toeneemt als gevolg van de emissie van aandelen. f. Bereken de intrinsieke waarde per aandeel na verwerking van bovenstaande veranderingen in januari Door een emissie van aandelen kan de intrinsieke waarde per aandeel dalen. g. Leg uit wanneer dat zal gebeuren.

3 Opgave 4 Falco nv beschikt op 31 december 2010 over de volgende gegevens: - nettowinst geplaatst aandelenvermogen nominale waarde per aandeel 5 De nettowinst over 2010 wordt als volgt verdeeld: - vennootschapsbelasting 25% - cashdividend 12% - dividendbelasting 15% - restant: reserveren a. Geef een berekening van de winstverdeling. Janneke heeft 620 aandelen Falco nv. b. Bereken hoeveel dividend Janneke op haar bankrekening krijgt bijgeschreven. Veronderstel dat het dividendpercentage als volgt is samengesteld: stockdividend 5%, cashdividend 7% De dividendbelasting is weer 15%. c. Bereken in dat geval opnieuw hoeveel netto cashdividend Janneke op haar bankrekening krijgt gestort. Opgave 5 Leen ontvangt per aandeel Bungenberg nv 3,40 cashdividend op zijn betaalrekening bij zijn bank. Leen bezit aandelen Bungenberg nv. De nominale waarde per aandeel bedraagt 50. De dividendbelasting is 15%. a. Bereken het dividendpercentage. b. Bereken welk bedrag Leen in totaal ontvangt aan dividend. Veronderstel dat 2% stockdividend en 6% cashdividend was uitgekeerd. c. Bereken hoeveel netto cashdividend Leen dan ontvangt. d. Bereken hoeveel aandelen Leen als stockdividend ontvangt. e. Noem twee redenen waarom Leen liever geen stockdividend had ontvangen.

4 Opgave 6 Van Dancom nv is per 31 december 2010 gegeven: - maatschappelijk aandelenvermogen aandelen in portefeuille nettowinst totaal eigen vermogen * * inclusief de nettowinst over 2010 De nominale waarde per aandeel Dancom nv is 20. De nettowinst over 2010 wordt als volgt verdeeld: - vennootschapsbelasting 25% - totaal cashdividend 10% - restant van de winst reserveren. De dividendbelasting is 15%. a. Bereken de intrinsieke waarde per aandeel voor de winstverdeling. b. Geef een berekening van de winstverdeling. Tante Jans bezit aandelen Dancom nv. c. Bereken hoeveel netto cashdividend tante Jans op haar bankrekening ontvangt. De directie had aanvankelijk het plan de winst als volgt te verdelen: - vennootschapsbelasting 25% - dividend 10%, waarvan 6% cashdividend en 4% stockdividend - restant van de winst reserveren d. Bereken hoeveel netto cashdividend tante Jans in dat geval had ontvangen. e. Bereken ook hoeveel aandelen tante Jans als stockdividend had ontvangen. f. Bereken hoeveel aandelen er geplaatst zijn na de uitreiking van alle stockdividend. g. Bereken de intrinsieke waarde per aandeel na de verdeling van de winst en na de uitbetaling van alle dividend: ga uit het oorspronkelijke plan van de directie.

5 Management en Organisatie VWO 4 Hoofdstuk 11 Oefenopgaven: aandelen, intrinsieke waarde en dividend Uitwerking Opgave 1 a. Maatschappelijk aandelenvermogen = 40 mln + 18 mln = , b. Aantal geplaatst = = c. Emissiekoers = = Opgave a. Intrinsieke waarde = aandelen = 90,625 b. Toename EV = x 72 = ,- c. Daalt: de emissiekoers is lager dan de intrinsieke waarde per aandeel net voordat de emissie plaats vindt. Opgave 3 a. Maatsch. aandelenvermogen = = , b. Intrinsieke waarde p/a = = 106, aandelen c. Reserves = eigen vermogen - geplaatst aandelenvermogen = = ,- d. Geplaatst aandelenvermogen = emissie: x 50 = ,- e. Toename agioreserve = x ( 82-50) = ,-

6 f. Geplaatst aandelenvermogen Reserves Toename agioreserve Toename herwaarderingsreserve Intrinsieke waarde Intrinsieke waarde p/a = = 92, aandelen g. Wanneer de emissiekoers lager is dan de intrinsieke waarde vlak voor de emissie. Opgave 4 a. Winst Vennootschapsbelasting 25% Dividend 12% Reserveren b. Cashdividend = 12% x 5 x 85% x 620 = 316,20 c. Dividend 12% x 5 = 0,60 Dividendbelasting 0,09 0,51 Stockdividend 0,25 - Netto cashdividend 0,26 Janneke ontvangt: 620 x 0,26 = 161,20

7 Opgave 5 a. Brutodividend = 3,40/85 x 100 = 4 4 Dividendpercentage = x 100% = 8% 50 b. Leen ontvangt: x 3,40 = 5.100,- c. Dividend: 8% x 50 = 4 Dividendbelasting 0,60 3,40 Stockdividend 1,- Netto cashdividend 2,40 Leen ontvangt: x 2,40 = 3.600, x 1 d. Stockdividend = = 30 aandelen 50 e. - Het eigen vermogen wordt verdeeld over een groter aantal aandelen. Daardoor daalt de intrinsieke waarde per aandeel en kan de beurskoers dalen. - In de toekomst moet het dividend over meer aandelen verdeeld worden.dus is er minder dividend per aandeel. - De aandeelhouders geven de voorkeur aan cashdividend, bijvoorbeeld om ze contant geld prefereren boven aandelen. Opgave a. IW p/a = = 38, aandelen b. Winst Vennootschapsbelasting 25% = Dividend: 10% x 28 mln = Reserveren c. (10% x 20 x 85%) x = 2.040

8 d. Totaal dividend: 10% x 20 = 2 Dididendbelasting 15% 0,30 1,70 Stockdividend 4% x 20 = 0,80 Netto cashdividend 0,90 Jans ontvangt: x 0,90 = e x 0,80 Aantal aandelen = = f. Aantal geplaatste aandelen was (zie a): x 0,80 Bij: stockdividend = g. N.B. Bij vraag g ga ik er van uit dat het aanvankelijke plan voor de winstverdeling is gevolgd. Eigen vermogen was Af: winst, want die is nu verdeeld Bij: stockdividend: x 0,80 = Bij: gereserveerde winst Intrinsieke waarde p/a = = 35, (zie f)

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans havo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Antwoorden hoofdstuk 6

Antwoorden hoofdstuk 6 Antwoorden hoofdstuk 6 Opgave 6.1 In omloop zijn 50.000 : 10 = 5.000 aandelen a. Intrinsieke waarde per aandeel (50.000 + 35.000) : 5.000 = 17 Contante waarde van alle aandelen is 20.000 : 0,08 = 250.000

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering Opgave 1.1 Een groothandel heeft in de maanden maart tot en met oktober 600.000, extra vermogen nodig. Het benodigde extra vermogen kan voor deze periode worden

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A

Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Oefenopgaven Hoofdstuk 8A Opgave 1 1. Welke vormen van dividend kunnen worden onderscheiden? 2. Een NV heeft in 2013 in maanden januari, april en juli per keer 0,34 aan dividend uitgekeerd. Het totale

Nadere informatie

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen.

Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. www.jooplengkeek.nl Enkelvoudige interest Als we geld lenen noemen we dat vreemd vermogen. Voor een lange periode (lang krediet) of een korte periode (kort krediet), maar het is altijd tijdelijk. We moeten

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Handleiding Effectenkrediet voor insiders

Handleiding Effectenkrediet voor insiders voor insiders 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitleg effectenkrediet 4 3 Afwijkende dekkingswaarde 5 3.1 Fondsen met lage koers 5 3.2 Illiquide posities 5 3.3 Gedekt geschreven calls 6 3.4 Debetstand boven

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen.

In tabel 1 zie je de eenmaandsrendementen van het aandeel LUXA over 2005, steeds afgerond op twee decimalen. Beleggen in aandelen De waarde van aandelen kan sterk schommelen. Zo kan een aandeel op dit moment 23,30 euro waard zijn en over een maand gezakt zijn tot 21,10 euro, dat is een daling met ongeveer 9,44%.

Nadere informatie

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis

Uitwerkingen. Aandelen, obligaties en derivaten. drs. H.J.Ots. Hellevoetsluis Uitwerkingen Aandelen, obligaties en derivaten drs. H.J.Ots Hellevoetsluis Opgaven H1 Opgave 2 Antwoord C. Opgave 3 Antwoord A. Opgave 4 Antwoord B. Opgave 5 Antwoord C. Opgave 6 Opgave 7 Antwoord A.

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA

Financiële analyse. Les 2 Vermogensbehoefte en financiering. Auteur: Witek ten Hove, MBA Financiële analyse Les 2 Vermogensbehoefte en financiering Auteur: Witek ten Hove, MBA In deze les gaan we kijken naar onderdelen uit de balans. Er wordt aangenomen dat de student weet hoe een balans is

Nadere informatie