DC-Services. Defined Contribution in opkomst! Syntrus Achmea gaat verder met efficiënte en innovatieve oplossingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DC-Services. Defined Contribution in opkomst! Syntrus Achmea gaat verder met efficiënte en innovatieve oplossingen"

Transcriptie

1 DC-Services Defined Contribution in opkomst! Syntrus Achmea gaat verder met efficiënte en innovatieve oplossingen

2 Verder gaan is altijd zicht hebben op de actuele stand van zaken.

3 DC-Services Defined Contribution in opkomst! DC-pensioen wint aan populariteit. In Nederland, maar ook internationaal. In deze veranderende omgeving kunnen pensioenfondsen rekenen op Syntrus Achmea als solide, servicegerichte partner. Zo ontwikkelden we een uiterst stabiel, innovatief admini stratie platform dat in staat is mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de pensioenmarkt. Dit platform biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om verschillende pensioen systemen aan te bieden (varianten van een DB- of DC-regeling en combinaties hiervan). Ook kunnen pensioenregelingen in meerdere valuta s en talen worden uitgevoerd. Kostenefficiënte en een klantspecifieke uitvoering staan daarbij altijd centraal. Wat DC-Services van Syntrus Achmea inhoudt? U leest er meer over in deze brochure.

4 Verder gaan is de juiste instrumenten aanreiken. De pensioenmarkt is in het afgelopen jaar dynamischer geweest dan ooit tevoren.

5 Syntrus Achmea DC-Services DC-evolutie in de pensioentoezegging De pensioenmarkt is in het afgelopen jaar dynamischer geweest dan ooit tevoren. Dekkingsgraden van pensioen fondsen staan onder druk en solvabiliteitseisen van verzekeraars nemen toe. Oplossingen worden gezocht om de zekerheid van pensioentoezeggingen waar mogelijk te waarborgen. In het nieuwe pensioen akkoord lijkt de premie-inleg vastgezet te worden. Ook lijkt het flexibele rechten toe te kennen, waardoor er een verschuiving plaatsvindt van risico s naar deelnemers. Tevens zien we dat de DC-markt (Defined Contribution ook wel beschik bare premieregeling genoemd) sterk in ontwikkeling blijft en een groeiversnelling kent op de internationale markt. De invloed van DC wordt op de Nederlandse markt steeds groter, zeker nu er DC-achtige elementen in het pensioenakkoord zitten. De grens tussen DB en DC vervaagt. Naast de sturing op risico en rendement zien we dat de individualisering toeneemt en een versnelling in communi catietechnieken wordt ingezet om deelnemers optimaal te begeleiden in hun bewustwording van financiële risico s. Bij Defined Benefit was de noodzaak van bewustwording beperkter, zeker vanuit het perspectief van de deelnemer dat pensioentoezeggingen een zekere garantie kenden. Inmiddels is dat fundament niet meer houdbaar. We zien een sterke focus op communicatie in DC-regelingen waar nieuwe technieken worden ingezet om de deelnemers te begeleiden in hun individuele keuzes. Tegelijkertijd blijft de behoefte om gebruik te maken van de collectieve- en solidariteitselementen om tegen lage kosten en beperking van individuele risico s een optimale opbouw te realiseren. DC-innovatie In de afgelopen jaren zien we een sterke groei in DC-oplossingen met innovaties. Denk aan webapplicaties met individuele ALM ondersteuning, dynamische life-cycles waar valuta-, inflatie- en renterisico s geïncorporeerd worden. Tevens zien we garantieelementen geïntegreerd worden vanuit verzekeraars of financiële instellingen; denk aan garanties op de inleg, op een minimaal rendement of op de rentestand op pensioendatum. Ook de IT-architectuur staat niet stil. We hebben binnen Syntrus Achmea een efficiënt administratieplatform ontwikkeld voor optimale DC-uitvoering. Straight Through Processing (STP) is geen ideal state meer, het is de basis waarop gestuurd wordt. Naast STP biedt ons platform ook de mogelijkheid van open-architectuur inrichtingen met vrijheid in koppelingen met vermogensbeheerders en (her)verzekeraars. Syntrus Achmea wil in deze dynamische pensioenwereld de partner zijn die verder kijkt en oplossingen inzet om ook in de groeiende DC pensioenmarkt een stabiel innovatief platform te bieden. Hierbij staat kostenefficiënte en klantspecifieke uitvoering in de basis centraal.

6 De rol van Syntrus Achmea De huidige en toekomstige pensioenmarkt en daaraan gekoppeld het DC-landschap is sterk in beweging, waar wij proactief op inspelen voor onze relaties. Syntrus Achmea voert voor veel fondsen de volledige DB- en/of DC-administratie uit. Wij werken hierbij met één van de nieuwste pensioenuitvoeringplatforms met STP als standaard. Dit houdt concreet in dat we sturen op eventuele uitval en dat primaire processen volledig automatisch worden afgehandeld. Binnen onze organisatie zijn we in staat fondsen/ werkgevers te bedienen met de volledige pensioenadministratie vanaf incasso tot en met de uitkering aan de gepensioneerden. Dit houdt concreet in dat we ook diensten als verslag legging, actuariaat, DNB-rapportages en individuele voorziening van de deelnemers, 24 uur na oplevering van de maandelijkse parameters van DNB, volledig en geautomatiseerd opleveren. Hierdoor staan we garant voor een degelijke en hoogwaardige uitvoering. Onze dienstverlening is adequaat geborgd op het ISAE 3402 certificeringsniveau (voorheen SAS 70 Type II). Ondanks dat iedere werkgever zijn eigen pensioen toezegging met specifieke eigenschappen kent, wordt er geen extra-comptabele administratie buiten ons administratiesysteem gevoerd. Ons administratiesysteem is zo opgezet dat het iedere variant van een DB- of DC-regeling (en combinaties hiervan) kan administreren. We werken daarbij samen met het bestuur, accountant, certificerend actuaris, consultants en/of andere partijen die betrokken zijn bij het fonds. Over ons administratieplatform De belangrijkste functionaliteiten van het systeem zijn: administratie van pensioenaanspraken; administratie van deelnemers gekoppeld aan de gemeentelijke basis administratie (GBA); administratie van werkgevers; berekening van de actuariële financiering; actuariële berekening voor de jaarverslaglegging richting DNB op FTK-grondslagen; productie van nota s voor premies en koopsommen; automatische processturing en voortgangssignalering; integrale koppeling met grootboeksystemen, voor een efficiënte samenstelling van het jaarwerk; integrale unit-administratie, voor uitvoering van DC-regelingen.

7 Syntrus Achmea voert voor veel fondsen de volledige DB- en/of DC-administratie uit. Verder gaan is elke dag bezig zijn met de lange termijn.

8 Mogelijkheden voor DC-uitvoering Zoals we hiervoor al aangaven, kan ons administratieplatform elke mogelijke DB-of DC-regeling aan. Hiernaast zoomen we verder in op de mogelijkheden voor DC-uitvoering. Wij hebben hiervoor een perfecte inrichting die het administreren van elk type DC-regeling met de nieuwste uitvoeringstechnologie mogelijk maakt. Kenmerkend zijn de vele maatwerkmogelijkheden in uitvoering. Voor zowel vermogensbeheer als verzekeren zijn er ruime mogelijkheden binnen Achmea breed, aansluiting met andere financiële dienstverleners behoort tot de mogelijkheden. Ons DC-platform is een deelnemers-, verzekerings- en een unitadministratiesysteem in één (zie figuur 1).

9 Bovenstaand een visuele weergave van de unit-administratie. Binnen ons DC-platform voeren we de volledige uniten deelnemersadministratie uit, inclusief de financiële administratie en communicatie. Hierbij leggen we rechtstreekse koppelingen met de vermogensbeheerder(s), die pensioenfondsen separaat kunnen kiezen. De life cycles en individuele accounts (via units) zijn virtueel ingericht binnen het systeem. Hierdoor realiseren we maximale efficien cyvoordelen in onder meer de consolidatie van alle individuele aan- en verkopen op dag-, week- of maandbasis. De pensioen toezegging kan zowel een excedent regeling zijn als een volledige DC-regeling. Verzekerde dekkingen, zoals nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheid, kunnen we op risicobasis administreren. De uitvoering is onafhankelijk van de juridische structuur en kan worden ingezet voor pensioen fondsen, verzekerde regelingen en PPI s.

10 Verder gaan is een eigen koers durven volgen.

11 Het DC-platform binnen de uitvoeringsketen Ons platform maakt deel uit van de totale, modulair opgebouwde uitvoeringsketen. Deze uitvoeringsketen bestaat onder meer uit de volgende onderdelen: DB & DC-modules. Hierin voeren we de administraties van de verschillende DC- en DB-regelingen en kunnen we eenvoudige combinaties leggen in hybride regelingen en CDC-inrichtingen. CRS. In dit onderdeel administreren we alle personen. Uniek is dat elke persoon maar eenmaal voorkomt, maar aan meerdere regelingen gekoppeld kan worden als bijvoorbeeld partner, expartner, hoofdverzekerde, slaper of uitkeringstrekker. Bovendien kunnen we dit doen voor zowel actieve, inactieve regelingen. Ook vindt in dit onderdeel de koppeling met de gemeentelijke basisadministratie (GBA) plaats. Collection. Werkgever- en dienstlijnenadministratiesysteem. Billing. Facturatiesysteem Workflow. Dit is zowel een werkvoorraad-, management rapportage- als processturingssysteem. Voor werkvoorraad- en managementinformatie brengen we gegevens over vanuit de Workflow naar het managementrappor tagesysteem. Van daaruit kunnen klanten sturen op hoog en laag managementniveau. Uit het managementrapportagesysteem komen ook de hiernaast weergegeven webenabled SLArapportages voor onze relaties. Hierin staan onder meer zaken als openstaande opdrachten, telefoon- en mailverkeer, doorlooptijden, normtijden, procesbeschrijvingen en Key Performance Indicators (KPI s). Voorbeeld webenabled SLA-rapportage

12

13 Waarom DC-uitvoering via Syntrus Achmea? Onze uitvoering biedt veel mogelijkheden: DC- platform is niet alleen een administratiesysteem, maar tegelijk ook een Unitadministratiesysteem Groot aantal vermogensbeheerders/custodians zijn aan te sluiten met oneindig veel (o.a. retail en institutionele) beleggingsfondsen. Allocatie binnen de life-cyles (risico afbouw) in te richten in leeftijdtrede per jaar of anders. Naast één life-cycle en Opting out (vrije keuze) ook mogelijkheden van verschillende Life Cycle s van bijvoorbeeld een zeer defensieve asset mix naar zeer offensief (met vaste bandbreedtes). Switchen kunnen plaatsvinden op basis van units, percentage s of kapitaal voor de gehele portefeuille, toekomstige premies of alleen opgebouwd kapitaal. Terugwerkende krachtmutaties mogelijk (koersrisico toe te wijzen aan diverse partijen). Diverse mogelijkheden van verdeling sterftewinst mogelijk. Herbalanceren; mogelijkheid tot herbalanceren van vast eenmaal per jaar op bijvoorbeeld de verjaardag of per vaste datum of collectief met daarnaast herbalancering bij uitschieters boven bandbreedte of herbalancering standaard eenmaal per maand/kwartaal. Diverse mogelijkheden voor kostenopslagen en risicopremie verrekeningen. Mogelijkheden om in prognose ook correlatie tussen fondsen en volatiliteit mee te nemen, zodat in de prognose ook bepaald kan worden wat de bandbreedtes zijn waarin de prognose positief en negatief kan vallen. Zowel te gebruiken voor pensioenfondsen, verzekeraar, multi-client PPI, single-client PPI, maar ook voor buitenlandse DC-constructies, zoals Pan-Europese pensioenfondsregelingen. Mogelijkheden om te administreren in meerdere talen en valuta s. Real-time koppeling met pensioenplanners, deelnemersportaal, werkgeversportaal en/of adviseurportaal.

14 DC-inrichting in de praktijk Een nieuwe inrichting van de pensioenadministratie op basis van ons DC-platform werkt door op meerdere niveaus. Het proces Het leveren van personeels- en salarisgegevens aan de pensioenadministratie kost veel inspanning en geld, zo is de ervaring van veel werkgevers. Syntrus Achmea ontwikkelde daarom het Programma Lastenverlichting (GLAS). Via een dedicated werkgeverswebportaal worden maandelijks, vanuit de personeelsadministraties van de aangesloten werkgever(s), alle gegevens onttrokken voor de administratie. In deze data zitten de nieuwe salarisen parttimegegevens van bestaande deelnemers; ook wordt automatisch herkend als er nieuwe deelnemers inzitten. Maandelijks berekenen wij de premies. Deze berekenen wij aan de hand van de uren, het salaris en de beschikbare (staffel)premie. Ook kan het zijn dat de werkgever de premies doorgeeft (waarbij Syntrus Achmea volgend is), waarna het systeem deze hard inleest. Het systeem bepaalt automatisch of een deelnemer nieuw of bestaand is en of de verdere opbouw premievrij dient te worden gemaakt bij arbeidsongeschiktheid. Nieuwe deel nemers ontvangen automatisch een startbrief; deelnemers die uit dienst zijn een stop brief. De correspondentie kan zowel schriftelijk als per plaatsvinden. Desgewenst gebeurt dit in combinatie met een persoonlijk deelnemersportaal, waarop ook oude correspondentie terug te vinden is. De toegang vindt plaats via een inlogcode en wachtwoord. Alle tussenliggende processen worden geheel geautomati seerd verwerkt: aan de hand van de informatie vanuit het HR/Payroll-systeem van de aangesloten werkgever(s), of van input vanuit de automatische koppelingen met onder meer de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en het UWV. Alleen bij eventuele uitval binnen de processen vinden er nog specifieke handelingen plaats. Beleggingen Syntrus Achmea kan, afhankelijk van de behoefte van de klant, een default life cycle inrichten. Deelnemers nemen hier dan automatisch aan deel. Naast deze default life-cycle zijn uitbreidingen bijvoorbeeld mogelijk naar: meer life-cyles (life-cyle, zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer defensief); mixfondsen (vaste combinaties van beleggingsfondsen, zoals mixfonds neutraal, offensief en defensief); opting out (vrije beleggingskeuzes in een selectie van beleggingsfondsen); Beleggingsoplossingen gebaseerd op doelkapitaal en/of uitkering met eventuele gekoppelde garanties. Afhankelijk van de keuzevrijheid in beleggingen die aangeboden wordt, speelt zorgplicht een grotere of kleinere rol.

15 Een nieuwe inrichting van de pensioenadministratie op basis van ons DC-platform werkt door op meerdere niveaus. Verder gaan is altijd goed geïnformeerd zijn.

16 Bij een life-cyle horen leeftijdscohorten. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt er minder risicovol belegd. Daarnaast kan het risico op tariefswijzigingen in de marktrente worden opgevangen door het hedgen van de rentegevoeligheid op pensioendatum. Binnen het DC-platform worden de wisselingen tussen de beleggings fondsen in de life-cyle, geheel geautomatiseerd, op maat ingericht. Jaarcohorten Standaard worden in life-cycles vaak leeftijdscohorten toegepast van vijf jaar, maar binnen ons systeem is het tevens mogelijk om in cohorten van één jaar te werken. Daardoor vindt een meer geleidelijke afbouw van het risico plaats, waardoor de afhankelijkheid van schommelingen op financiële markten afneemt. Rendementsgericht Risicogericht Renterisico reductie Renterisico aanspraken Renterisico portefeuille 100% 90% 80% Voorbeeld van een concept life-cyles inrichting binnen het DC-Platform. 70% 60% 40 50% 30 40% 30% 20 20% 10% 10 0%

17 Herbalanceren Herbalanceren is het terugzetten naar de juiste allocatie over de beleggingscategorieën horende bij de leeftijd. U kunt er bij ons voor kiezen om deze herbalancering per jaar, kwartaal of maand uit te voeren, of op een vaste datum of op de verjaardag. Automatische herbalancering kan gerealiseerd worden wanneer de portefeuille buiten de vastgestelde bandbreedte komt. beleggingsfondsen gesaldeerd worden. Uiteindelijk volgt er een totaal in aan- en/of verkopen per beleggingsfonds per vermogens beheerder. Dit wordt doorgegeven aan de betreffende vermogensbeheerder(s). Dit is de feitelijke handel voor deze dag. Flexibiliteit Het voordeel van onze DC-inrichting is dat dit een eenmalige inregeling is; de rest gaat volledig geautomatiseerd. Een gekozen Life Cycle moet namelijk in principe een langere tijd meegaan. Zou er toch een wijziging in zijn, dan kan dat vrij eenvoudig door de inrichting hier op aan te passen. Consolidatie Binnen het DC-platform kan er op dagbasis, weekbasis, maandbasis of elke andere basis belegd worden en geconsolideerd. Uiteraard zijn hierin vooral efficiency voordelen te behalen. Bij maandbasis hoeft bijvoorbeeld maar eenmaal per maand koersen ingelezen worden, mutaties verwerkt worden en handel doorgegeven te worden aan de vermogensbeheerders. Beleggingsproces Het standaard beleggingsproces kent een vast verloop. De eerste stap is de koers van de beleggingsfondsen die aangeleverd moet worden. Vervolgens worden alle mutaties verwerkt, zoals salariswijzigingen, extra stortingen, inkomende en uitgaande waardeoverdrachten, overlijden, pensioneringen/expiraties, in- en uit dienst meldingen, switches en rebalancing. Hierna wordt de allocatie gedraaid, waarbij alle mutaties per deelnemer in aan- en te verkopen units

18 Verder gaan is voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen. De Zorgplichtverantwoordelijkheid binnen DC-regelingen is essentieel.

19 Zorgplicht speelt een belangrijke rol bij DC-regelingen De Zorgplicht-verantwoordelijkheid binnen DC-regelingen is essentieel en is onder meer afhankelijk van de keuzes die aan de deelnemers worden voorgelegd. Het is van belang om dit adequaat te borgen in alle processen van de pensioentoezegging. Syntrus Achmea is in staat om de administratieve inrichting van de zorgplicht via bijvoorbeeld webenabled services richting de deelnemers volledig te ondersteunen. Graag gaan we in nauwe samenwerking met onze relaties aan de slag om tot een optimale inrichting te komen en hierover te rapporteren. Schematisch overzicht Zorgplicht bij nieuwe deelnemer en of nieuwe werkgever in combinatie met digitale aanlevering via werkgever en werknemerportalen.

20 Grensoverschrijdende DC-uitvoering Syntrus Achmea is één van de weinige pensioenuitvoerders met aantoonbare multi-linguale en multi-valuta collectieve grensoverschrijdende pensioen uitvoering. Wij zien de centralisatie behoefte bij multinationals toenemen en tevens bij financiële instellingen die oplossingen grensoverschrijdend willen aanbieden. Wij spelen daar in onze uitvoeringsmogelijk heden op in en worden hierin herkend als één van de voorlopers in de markt. Wij bedienen reeds meerdere grensoverschrijdende relaties met onze pensioen administratieplatform. Verder voerde Syntrus Achmea een uitgebreide fit-gap-analyse uit op de pensioentoezeggingen in de verschillende Europese landen. Hieruit kwam naar voeren dat het platform dermate modulair is ingericht, dat uitvoering van diverse regelingen binnen één Pan Europees Pensioenfonds mogelijk is zonder verdere aanpassingen. Pan European Pension fund platform weergave, zie ook;

21 Tot slot De groei van de DC-markt brengt tal van vernieuwingen met zich mee. Naast de sturing op risico en rendement zien we toenemende individualisering en een versnelling van communicatietechnieken (richting opdrachtgever én deelnemers). Tegenover de individualisering blijft de behoefte bestaan om gebruik te maken van de collectieve en solidariteitselementen. Met als doel: een optimale opbouw tegen lage kosten en beperking van individuele risico s. Syntrus Achmea is in deze dynamische pensioen wereld de partner die verder kijkt en oplossingen aandraagt waarbij een kostenefficiënte en klantspecifieke uitvoering centraal staat. Ook is er sprake van vergaande vernieuwing op IT-gebied. Denk aan webapplicaties met individuele ALM-ondersteuning, dynamische life-cycles waar valuta-, inflatie- en renterisico s geïncorporeerd worden. Tevens zien we dat garantie-elementen geïntegreerd worden vanuit verzekeraars en financiële instellingen. In deze veranderende omgeving kunnen pensioenfondsen rekenen op Syntrus Achmea als betrokken, servicegerichte partner. We kennen onze klanten en weten wat ze belangrijk vinden. Kostenbeheersing en in control zijn spelen daarbij de hoofdrol. Syntrus Achmea biedt daarvoor een uiterst stabiel, innovatief administratieplatform, dat in staat is mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de pensioen markt. Tevens biedt ons platform de mogelijkheid van open-architectuur inrichtingen met vrijheid in koppelingen met vermogensbeheerders en (her)verzekeraars. Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Jop Versteegt tel: of met Friso van Dijk tel:

22

23 Verder gaan

24 In opdracht van ruim 80 bedrijfstak-, ondernemings-, en beroepspensioenfondsen verzorgt Syntrus Achmea de pensioenen van ruim drie miljoen deelnemers. Wij bieden onze klanten een keuze uit allle pensioendisciplines: fiduciair management en advies, vermogens- en vastgoedbeheer en pensioenadministratie. Syntrus Achmea beheert een vermogen van bijna 60 miljard euro. Samen werken we aan een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Robeco Direct Inhoud 1. Inleiding 3 2. Flexioen 4 3. Beleggen 5 4. Financieel verslag 15 5. Praktische informatie 17 6. Beleggingsadvies- en

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds.. 4 3. Flexioen...

Nadere informatie

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Bekijk een volledige lijst van onze diensten op www.lcpnl.com. Utrecht, september 2014 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2014 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Utrecht, september 2013 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Utrecht, september 2013 Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. LCP NETHERLANDS LIFECYCLE PENSIOEN 2013 Inzicht in collectieve beschikbare premieregelingen, het aanbod van lifecycle concepten en de verschuldigde beleggingskosten. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V.

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen Februari 2014 EVALUATIE PremiePensioenInstellingen Februari 2014 Evaluatie PPI - Inhoudsopgave 3 Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies...6 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting JAARVERSLAG 2014 2DE BOEKJAAR

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting JAARVERSLAG 2014 2DE BOEKJAAR Shell Nederland Pensioenfonds Stichting JAARVERSLAG 2014 2DE BOEKJAAR INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Voorwoord 6 C Verslag van het Bestuur 8 1) Ontwikkelingen; wet- en regelgeving en financiële

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Evaluatie. PremiePensioenInstellingen

Evaluatie. PremiePensioenInstellingen Evaluatie PremiePensioenInstellingen Februari 2014 EVALUATIE PPI INHOUDSOPGAVE 2 Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies...5 Ontwikkelingen en de rol van de PPI...5 Buitenlandse pensioenregelingen...6

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen

Waardewijs Pensioen Basis. Voor een goed basispensioen Waardewijs Pensioen Basis Voor een goed basispensioen Pensioen als belangrijk onderdeel van uw arbeidsvoorwaardenbeleid Een goede pensioenregeling zorgt voor een onbezorgde oudedag voor werknemers. Daarmee

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie