DC-Services. Defined Contribution in opkomst! Syntrus Achmea gaat verder met efficiënte en innovatieve oplossingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DC-Services. Defined Contribution in opkomst! Syntrus Achmea gaat verder met efficiënte en innovatieve oplossingen"

Transcriptie

1 DC-Services Defined Contribution in opkomst! Syntrus Achmea gaat verder met efficiënte en innovatieve oplossingen

2 Verder gaan is altijd zicht hebben op de actuele stand van zaken.

3 DC-Services Defined Contribution in opkomst! DC-pensioen wint aan populariteit. In Nederland, maar ook internationaal. In deze veranderende omgeving kunnen pensioenfondsen rekenen op Syntrus Achmea als solide, servicegerichte partner. Zo ontwikkelden we een uiterst stabiel, innovatief admini stratie platform dat in staat is mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de pensioenmarkt. Dit platform biedt pensioenfondsen de mogelijkheid om verschillende pensioen systemen aan te bieden (varianten van een DB- of DC-regeling en combinaties hiervan). Ook kunnen pensioenregelingen in meerdere valuta s en talen worden uitgevoerd. Kostenefficiënte en een klantspecifieke uitvoering staan daarbij altijd centraal. Wat DC-Services van Syntrus Achmea inhoudt? U leest er meer over in deze brochure.

4 Verder gaan is de juiste instrumenten aanreiken. De pensioenmarkt is in het afgelopen jaar dynamischer geweest dan ooit tevoren.

5 Syntrus Achmea DC-Services DC-evolutie in de pensioentoezegging De pensioenmarkt is in het afgelopen jaar dynamischer geweest dan ooit tevoren. Dekkingsgraden van pensioen fondsen staan onder druk en solvabiliteitseisen van verzekeraars nemen toe. Oplossingen worden gezocht om de zekerheid van pensioentoezeggingen waar mogelijk te waarborgen. In het nieuwe pensioen akkoord lijkt de premie-inleg vastgezet te worden. Ook lijkt het flexibele rechten toe te kennen, waardoor er een verschuiving plaatsvindt van risico s naar deelnemers. Tevens zien we dat de DC-markt (Defined Contribution ook wel beschik bare premieregeling genoemd) sterk in ontwikkeling blijft en een groeiversnelling kent op de internationale markt. De invloed van DC wordt op de Nederlandse markt steeds groter, zeker nu er DC-achtige elementen in het pensioenakkoord zitten. De grens tussen DB en DC vervaagt. Naast de sturing op risico en rendement zien we dat de individualisering toeneemt en een versnelling in communi catietechnieken wordt ingezet om deelnemers optimaal te begeleiden in hun bewustwording van financiële risico s. Bij Defined Benefit was de noodzaak van bewustwording beperkter, zeker vanuit het perspectief van de deelnemer dat pensioentoezeggingen een zekere garantie kenden. Inmiddels is dat fundament niet meer houdbaar. We zien een sterke focus op communicatie in DC-regelingen waar nieuwe technieken worden ingezet om de deelnemers te begeleiden in hun individuele keuzes. Tegelijkertijd blijft de behoefte om gebruik te maken van de collectieve- en solidariteitselementen om tegen lage kosten en beperking van individuele risico s een optimale opbouw te realiseren. DC-innovatie In de afgelopen jaren zien we een sterke groei in DC-oplossingen met innovaties. Denk aan webapplicaties met individuele ALM ondersteuning, dynamische life-cycles waar valuta-, inflatie- en renterisico s geïncorporeerd worden. Tevens zien we garantieelementen geïntegreerd worden vanuit verzekeraars of financiële instellingen; denk aan garanties op de inleg, op een minimaal rendement of op de rentestand op pensioendatum. Ook de IT-architectuur staat niet stil. We hebben binnen Syntrus Achmea een efficiënt administratieplatform ontwikkeld voor optimale DC-uitvoering. Straight Through Processing (STP) is geen ideal state meer, het is de basis waarop gestuurd wordt. Naast STP biedt ons platform ook de mogelijkheid van open-architectuur inrichtingen met vrijheid in koppelingen met vermogensbeheerders en (her)verzekeraars. Syntrus Achmea wil in deze dynamische pensioenwereld de partner zijn die verder kijkt en oplossingen inzet om ook in de groeiende DC pensioenmarkt een stabiel innovatief platform te bieden. Hierbij staat kostenefficiënte en klantspecifieke uitvoering in de basis centraal.

6 De rol van Syntrus Achmea De huidige en toekomstige pensioenmarkt en daaraan gekoppeld het DC-landschap is sterk in beweging, waar wij proactief op inspelen voor onze relaties. Syntrus Achmea voert voor veel fondsen de volledige DB- en/of DC-administratie uit. Wij werken hierbij met één van de nieuwste pensioenuitvoeringplatforms met STP als standaard. Dit houdt concreet in dat we sturen op eventuele uitval en dat primaire processen volledig automatisch worden afgehandeld. Binnen onze organisatie zijn we in staat fondsen/ werkgevers te bedienen met de volledige pensioenadministratie vanaf incasso tot en met de uitkering aan de gepensioneerden. Dit houdt concreet in dat we ook diensten als verslag legging, actuariaat, DNB-rapportages en individuele voorziening van de deelnemers, 24 uur na oplevering van de maandelijkse parameters van DNB, volledig en geautomatiseerd opleveren. Hierdoor staan we garant voor een degelijke en hoogwaardige uitvoering. Onze dienstverlening is adequaat geborgd op het ISAE 3402 certificeringsniveau (voorheen SAS 70 Type II). Ondanks dat iedere werkgever zijn eigen pensioen toezegging met specifieke eigenschappen kent, wordt er geen extra-comptabele administratie buiten ons administratiesysteem gevoerd. Ons administratiesysteem is zo opgezet dat het iedere variant van een DB- of DC-regeling (en combinaties hiervan) kan administreren. We werken daarbij samen met het bestuur, accountant, certificerend actuaris, consultants en/of andere partijen die betrokken zijn bij het fonds. Over ons administratieplatform De belangrijkste functionaliteiten van het systeem zijn: administratie van pensioenaanspraken; administratie van deelnemers gekoppeld aan de gemeentelijke basis administratie (GBA); administratie van werkgevers; berekening van de actuariële financiering; actuariële berekening voor de jaarverslaglegging richting DNB op FTK-grondslagen; productie van nota s voor premies en koopsommen; automatische processturing en voortgangssignalering; integrale koppeling met grootboeksystemen, voor een efficiënte samenstelling van het jaarwerk; integrale unit-administratie, voor uitvoering van DC-regelingen.

7 Syntrus Achmea voert voor veel fondsen de volledige DB- en/of DC-administratie uit. Verder gaan is elke dag bezig zijn met de lange termijn.

8 Mogelijkheden voor DC-uitvoering Zoals we hiervoor al aangaven, kan ons administratieplatform elke mogelijke DB-of DC-regeling aan. Hiernaast zoomen we verder in op de mogelijkheden voor DC-uitvoering. Wij hebben hiervoor een perfecte inrichting die het administreren van elk type DC-regeling met de nieuwste uitvoeringstechnologie mogelijk maakt. Kenmerkend zijn de vele maatwerkmogelijkheden in uitvoering. Voor zowel vermogensbeheer als verzekeren zijn er ruime mogelijkheden binnen Achmea breed, aansluiting met andere financiële dienstverleners behoort tot de mogelijkheden. Ons DC-platform is een deelnemers-, verzekerings- en een unitadministratiesysteem in één (zie figuur 1).

9 Bovenstaand een visuele weergave van de unit-administratie. Binnen ons DC-platform voeren we de volledige uniten deelnemersadministratie uit, inclusief de financiële administratie en communicatie. Hierbij leggen we rechtstreekse koppelingen met de vermogensbeheerder(s), die pensioenfondsen separaat kunnen kiezen. De life cycles en individuele accounts (via units) zijn virtueel ingericht binnen het systeem. Hierdoor realiseren we maximale efficien cyvoordelen in onder meer de consolidatie van alle individuele aan- en verkopen op dag-, week- of maandbasis. De pensioen toezegging kan zowel een excedent regeling zijn als een volledige DC-regeling. Verzekerde dekkingen, zoals nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheid, kunnen we op risicobasis administreren. De uitvoering is onafhankelijk van de juridische structuur en kan worden ingezet voor pensioen fondsen, verzekerde regelingen en PPI s.

10 Verder gaan is een eigen koers durven volgen.

11 Het DC-platform binnen de uitvoeringsketen Ons platform maakt deel uit van de totale, modulair opgebouwde uitvoeringsketen. Deze uitvoeringsketen bestaat onder meer uit de volgende onderdelen: DB & DC-modules. Hierin voeren we de administraties van de verschillende DC- en DB-regelingen en kunnen we eenvoudige combinaties leggen in hybride regelingen en CDC-inrichtingen. CRS. In dit onderdeel administreren we alle personen. Uniek is dat elke persoon maar eenmaal voorkomt, maar aan meerdere regelingen gekoppeld kan worden als bijvoorbeeld partner, expartner, hoofdverzekerde, slaper of uitkeringstrekker. Bovendien kunnen we dit doen voor zowel actieve, inactieve regelingen. Ook vindt in dit onderdeel de koppeling met de gemeentelijke basisadministratie (GBA) plaats. Collection. Werkgever- en dienstlijnenadministratiesysteem. Billing. Facturatiesysteem Workflow. Dit is zowel een werkvoorraad-, management rapportage- als processturingssysteem. Voor werkvoorraad- en managementinformatie brengen we gegevens over vanuit de Workflow naar het managementrappor tagesysteem. Van daaruit kunnen klanten sturen op hoog en laag managementniveau. Uit het managementrapportagesysteem komen ook de hiernaast weergegeven webenabled SLArapportages voor onze relaties. Hierin staan onder meer zaken als openstaande opdrachten, telefoon- en mailverkeer, doorlooptijden, normtijden, procesbeschrijvingen en Key Performance Indicators (KPI s). Voorbeeld webenabled SLA-rapportage

12

13 Waarom DC-uitvoering via Syntrus Achmea? Onze uitvoering biedt veel mogelijkheden: DC- platform is niet alleen een administratiesysteem, maar tegelijk ook een Unitadministratiesysteem Groot aantal vermogensbeheerders/custodians zijn aan te sluiten met oneindig veel (o.a. retail en institutionele) beleggingsfondsen. Allocatie binnen de life-cyles (risico afbouw) in te richten in leeftijdtrede per jaar of anders. Naast één life-cycle en Opting out (vrije keuze) ook mogelijkheden van verschillende Life Cycle s van bijvoorbeeld een zeer defensieve asset mix naar zeer offensief (met vaste bandbreedtes). Switchen kunnen plaatsvinden op basis van units, percentage s of kapitaal voor de gehele portefeuille, toekomstige premies of alleen opgebouwd kapitaal. Terugwerkende krachtmutaties mogelijk (koersrisico toe te wijzen aan diverse partijen). Diverse mogelijkheden van verdeling sterftewinst mogelijk. Herbalanceren; mogelijkheid tot herbalanceren van vast eenmaal per jaar op bijvoorbeeld de verjaardag of per vaste datum of collectief met daarnaast herbalancering bij uitschieters boven bandbreedte of herbalancering standaard eenmaal per maand/kwartaal. Diverse mogelijkheden voor kostenopslagen en risicopremie verrekeningen. Mogelijkheden om in prognose ook correlatie tussen fondsen en volatiliteit mee te nemen, zodat in de prognose ook bepaald kan worden wat de bandbreedtes zijn waarin de prognose positief en negatief kan vallen. Zowel te gebruiken voor pensioenfondsen, verzekeraar, multi-client PPI, single-client PPI, maar ook voor buitenlandse DC-constructies, zoals Pan-Europese pensioenfondsregelingen. Mogelijkheden om te administreren in meerdere talen en valuta s. Real-time koppeling met pensioenplanners, deelnemersportaal, werkgeversportaal en/of adviseurportaal.

14 DC-inrichting in de praktijk Een nieuwe inrichting van de pensioenadministratie op basis van ons DC-platform werkt door op meerdere niveaus. Het proces Het leveren van personeels- en salarisgegevens aan de pensioenadministratie kost veel inspanning en geld, zo is de ervaring van veel werkgevers. Syntrus Achmea ontwikkelde daarom het Programma Lastenverlichting (GLAS). Via een dedicated werkgeverswebportaal worden maandelijks, vanuit de personeelsadministraties van de aangesloten werkgever(s), alle gegevens onttrokken voor de administratie. In deze data zitten de nieuwe salarisen parttimegegevens van bestaande deelnemers; ook wordt automatisch herkend als er nieuwe deelnemers inzitten. Maandelijks berekenen wij de premies. Deze berekenen wij aan de hand van de uren, het salaris en de beschikbare (staffel)premie. Ook kan het zijn dat de werkgever de premies doorgeeft (waarbij Syntrus Achmea volgend is), waarna het systeem deze hard inleest. Het systeem bepaalt automatisch of een deelnemer nieuw of bestaand is en of de verdere opbouw premievrij dient te worden gemaakt bij arbeidsongeschiktheid. Nieuwe deel nemers ontvangen automatisch een startbrief; deelnemers die uit dienst zijn een stop brief. De correspondentie kan zowel schriftelijk als per plaatsvinden. Desgewenst gebeurt dit in combinatie met een persoonlijk deelnemersportaal, waarop ook oude correspondentie terug te vinden is. De toegang vindt plaats via een inlogcode en wachtwoord. Alle tussenliggende processen worden geheel geautomati seerd verwerkt: aan de hand van de informatie vanuit het HR/Payroll-systeem van de aangesloten werkgever(s), of van input vanuit de automatische koppelingen met onder meer de gemeentelijke basisadministratie (GBA) en het UWV. Alleen bij eventuele uitval binnen de processen vinden er nog specifieke handelingen plaats. Beleggingen Syntrus Achmea kan, afhankelijk van de behoefte van de klant, een default life cycle inrichten. Deelnemers nemen hier dan automatisch aan deel. Naast deze default life-cycle zijn uitbreidingen bijvoorbeeld mogelijk naar: meer life-cyles (life-cyle, zeer defensief, defensief, neutraal, offensief en zeer defensief); mixfondsen (vaste combinaties van beleggingsfondsen, zoals mixfonds neutraal, offensief en defensief); opting out (vrije beleggingskeuzes in een selectie van beleggingsfondsen); Beleggingsoplossingen gebaseerd op doelkapitaal en/of uitkering met eventuele gekoppelde garanties. Afhankelijk van de keuzevrijheid in beleggingen die aangeboden wordt, speelt zorgplicht een grotere of kleinere rol.

15 Een nieuwe inrichting van de pensioenadministratie op basis van ons DC-platform werkt door op meerdere niveaus. Verder gaan is altijd goed geïnformeerd zijn.

16 Bij een life-cyle horen leeftijdscohorten. Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, wordt er minder risicovol belegd. Daarnaast kan het risico op tariefswijzigingen in de marktrente worden opgevangen door het hedgen van de rentegevoeligheid op pensioendatum. Binnen het DC-platform worden de wisselingen tussen de beleggings fondsen in de life-cyle, geheel geautomatiseerd, op maat ingericht. Jaarcohorten Standaard worden in life-cycles vaak leeftijdscohorten toegepast van vijf jaar, maar binnen ons systeem is het tevens mogelijk om in cohorten van één jaar te werken. Daardoor vindt een meer geleidelijke afbouw van het risico plaats, waardoor de afhankelijkheid van schommelingen op financiële markten afneemt. Rendementsgericht Risicogericht Renterisico reductie Renterisico aanspraken Renterisico portefeuille 100% 90% 80% Voorbeeld van een concept life-cyles inrichting binnen het DC-Platform. 70% 60% 40 50% 30 40% 30% 20 20% 10% 10 0%

17 Herbalanceren Herbalanceren is het terugzetten naar de juiste allocatie over de beleggingscategorieën horende bij de leeftijd. U kunt er bij ons voor kiezen om deze herbalancering per jaar, kwartaal of maand uit te voeren, of op een vaste datum of op de verjaardag. Automatische herbalancering kan gerealiseerd worden wanneer de portefeuille buiten de vastgestelde bandbreedte komt. beleggingsfondsen gesaldeerd worden. Uiteindelijk volgt er een totaal in aan- en/of verkopen per beleggingsfonds per vermogens beheerder. Dit wordt doorgegeven aan de betreffende vermogensbeheerder(s). Dit is de feitelijke handel voor deze dag. Flexibiliteit Het voordeel van onze DC-inrichting is dat dit een eenmalige inregeling is; de rest gaat volledig geautomatiseerd. Een gekozen Life Cycle moet namelijk in principe een langere tijd meegaan. Zou er toch een wijziging in zijn, dan kan dat vrij eenvoudig door de inrichting hier op aan te passen. Consolidatie Binnen het DC-platform kan er op dagbasis, weekbasis, maandbasis of elke andere basis belegd worden en geconsolideerd. Uiteraard zijn hierin vooral efficiency voordelen te behalen. Bij maandbasis hoeft bijvoorbeeld maar eenmaal per maand koersen ingelezen worden, mutaties verwerkt worden en handel doorgegeven te worden aan de vermogensbeheerders. Beleggingsproces Het standaard beleggingsproces kent een vast verloop. De eerste stap is de koers van de beleggingsfondsen die aangeleverd moet worden. Vervolgens worden alle mutaties verwerkt, zoals salariswijzigingen, extra stortingen, inkomende en uitgaande waardeoverdrachten, overlijden, pensioneringen/expiraties, in- en uit dienst meldingen, switches en rebalancing. Hierna wordt de allocatie gedraaid, waarbij alle mutaties per deelnemer in aan- en te verkopen units

18 Verder gaan is voorop lopen bij nieuwe ontwikkelingen. De Zorgplichtverantwoordelijkheid binnen DC-regelingen is essentieel.

19 Zorgplicht speelt een belangrijke rol bij DC-regelingen De Zorgplicht-verantwoordelijkheid binnen DC-regelingen is essentieel en is onder meer afhankelijk van de keuzes die aan de deelnemers worden voorgelegd. Het is van belang om dit adequaat te borgen in alle processen van de pensioentoezegging. Syntrus Achmea is in staat om de administratieve inrichting van de zorgplicht via bijvoorbeeld webenabled services richting de deelnemers volledig te ondersteunen. Graag gaan we in nauwe samenwerking met onze relaties aan de slag om tot een optimale inrichting te komen en hierover te rapporteren. Schematisch overzicht Zorgplicht bij nieuwe deelnemer en of nieuwe werkgever in combinatie met digitale aanlevering via werkgever en werknemerportalen.

20 Grensoverschrijdende DC-uitvoering Syntrus Achmea is één van de weinige pensioenuitvoerders met aantoonbare multi-linguale en multi-valuta collectieve grensoverschrijdende pensioen uitvoering. Wij zien de centralisatie behoefte bij multinationals toenemen en tevens bij financiële instellingen die oplossingen grensoverschrijdend willen aanbieden. Wij spelen daar in onze uitvoeringsmogelijk heden op in en worden hierin herkend als één van de voorlopers in de markt. Wij bedienen reeds meerdere grensoverschrijdende relaties met onze pensioen administratieplatform. Verder voerde Syntrus Achmea een uitgebreide fit-gap-analyse uit op de pensioentoezeggingen in de verschillende Europese landen. Hieruit kwam naar voeren dat het platform dermate modulair is ingericht, dat uitvoering van diverse regelingen binnen één Pan Europees Pensioenfonds mogelijk is zonder verdere aanpassingen. Pan European Pension fund platform weergave, zie ook;

21 Tot slot De groei van de DC-markt brengt tal van vernieuwingen met zich mee. Naast de sturing op risico en rendement zien we toenemende individualisering en een versnelling van communicatietechnieken (richting opdrachtgever én deelnemers). Tegenover de individualisering blijft de behoefte bestaan om gebruik te maken van de collectieve en solidariteitselementen. Met als doel: een optimale opbouw tegen lage kosten en beperking van individuele risico s. Syntrus Achmea is in deze dynamische pensioen wereld de partner die verder kijkt en oplossingen aandraagt waarbij een kostenefficiënte en klantspecifieke uitvoering centraal staat. Ook is er sprake van vergaande vernieuwing op IT-gebied. Denk aan webapplicaties met individuele ALM-ondersteuning, dynamische life-cycles waar valuta-, inflatie- en renterisico s geïncorporeerd worden. Tevens zien we dat garantie-elementen geïntegreerd worden vanuit verzekeraars en financiële instellingen. In deze veranderende omgeving kunnen pensioenfondsen rekenen op Syntrus Achmea als betrokken, servicegerichte partner. We kennen onze klanten en weten wat ze belangrijk vinden. Kostenbeheersing en in control zijn spelen daarbij de hoofdrol. Syntrus Achmea biedt daarvoor een uiterst stabiel, innovatief administratieplatform, dat in staat is mee te bewegen met de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de pensioen markt. Tevens biedt ons platform de mogelijkheid van open-architectuur inrichtingen met vrijheid in koppelingen met vermogensbeheerders en (her)verzekeraars. Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Jop Versteegt tel: of met Friso van Dijk tel:

22

23 Verder gaan

24 In opdracht van ruim 80 bedrijfstak-, ondernemings-, en beroepspensioenfondsen verzorgt Syntrus Achmea de pensioenen van ruim drie miljoen deelnemers. Wij bieden onze klanten een keuze uit allle pensioendisciplines: fiduciair management en advies, vermogens- en vastgoedbeheer en pensioenadministratie. Syntrus Achmea beheert een vermogen van bijna 60 miljard euro. Samen werken we aan een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.

DC in een Notendop. Versie 17 januari 2015

DC in een Notendop. Versie 17 januari 2015 DC in een Notendop Versie 17 januari 2015 DC voor beginners Denified Contributions/ Beschikbare premie: Niet de aanspraken, maar de premie is de toezegging, premie staat vast, uitkering onzeker. Beschikbare

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Think Pension, act Now.

Think Pension, act Now. Keylane Pensioen Keylane Think Pension, act Now Think Pension, act Now. De Keylane Pensioen Suite, de one-stop-shop voor de pensioensector. De flexibele pensioenoplossingen van Keylane zijn snel, efficient

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

ICK Beschikbare Premieregeling

ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling Uitleg over een nieuwe de regeling van bedrijfstakpensioenfonds ICK 30 mei 2013 Diede Panneman Rutger van Asselt ' Copyright 2012 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

De Nationale Algemeen Pensioenfonds

De Nationale Algemeen Pensioenfonds De Nationale Algemeen Pensioenfonds 1 Waarom De Nationale APF De deelnemer centraal in een onafhankelijk APF. De Nationale APF is niet alleen juridisch maar ook in praktische uitvoering volstrekt onafhankelijk

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 HET WERKNEMERS PENSIOEN Regie over pensioen Blijvend lage kosten Overzichtelijke pensioenopbouw Uw onderneming is uniek.

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact

De beleggingsmogelijkheden. op een rij. Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact Waardewijs Pensioen en Waardewijs Pensioen Compact De beleggingsmogelijkheden op een rij Let op: deze brochure geldt alleen voor collectieve pensioenregelingen met een ingangsdatum voor 1 januari 2013.

Nadere informatie

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen

Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk. NN Prestatie Pensioen Een collectief pensioen, maar dan persoonlijk NN Prestatie Pensioen 2 Een pensioen van deze tijd Het Nederland van nu verwacht openheid van zaken en neemt graag zélf beslissingen. Zeker als het om de financiële

Nadere informatie

a. De IWO DC overdrachtswaarde wordt dus bij geld afkomstig van DB:

a. De IWO DC overdrachtswaarde wordt dus bij geld afkomstig van DB: Inhoudsopgave 1) Termen... 2 2) Inleiding... 2 3) Inkomende waarde?... 2 4) Extra diensttijd voor risico nabestaandenpensioen... 4 5) Communicatie IWO DC met prognose kapitaal/rente... 5 Bladnummer 1 van

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 1 Agenda Introductie APF Wat is een Algemeen Pensioenfonds? Het nut van een APF Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van De Nationale APF?

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Aanpassingen BPR regeling C&T per 1 januari 2014

Aanpassingen BPR regeling C&T per 1 januari 2014 Aanpassingen BPR regeling C&T per 1 januari 2014 November 2013 Elvin van den Hoek Aanpassing BPR - verlaging fiscaal maximum per 2014 - overgang naar Pensional per 1 jan 2014 Wat is de beschikbare premieregeling

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN

NETTO WERKNEMERS PENSIOEN NETTO WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor adviseurs en werkgevers Versie: 1 januari 2016 Voor pensioen opbouw boven 100.000 salaris Het Netto Werknemers Pensioen van De Amersfoortse is een aanvullende

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen?

Nadere informatie

Welkom bij de informatiemiddag van PGB

Welkom bij de informatiemiddag van PGB Welkom bij de informatiemiddag van PGB Vanaf 2016 ook een beschikbarepremieregeling 2 1 Tom Vollebergh Bestuurslid PGB Informatietechnologie Luuk Lennaerts Bestuurssecretaris PGB 3 Middelloonregeling (DB-regeling)

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz. Netto Pensioen. Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100. Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Netto Pensioen Dé pensioenoplossing voor werknemers die meer dan 100.000,- verdienen Dé pensioenoplossing bij een salaris boven 100.000,- Pensioen opbouwen

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting WELKOM bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welkom! U neemt deel aan de pensioenregeling van SNPS. Dit is een Individueel Beschikbare Premieregeling. In deze regeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan 77-5001-43A 30-07-2010 11:27 Pagina 1 Fondskeuze Zelf Beleggen Persoonlijk Pensioen Plan Toelichting Met dit formulier kunt u de beleggingen in uw ABN AMRO Persoonlijk Pensioen Plan opgeven. Leest u deze

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Het Allianz Pensioen onderscheidt zich door. deskundigheid betaalbaarheid

Het Allianz Pensioen onderscheidt zich door. deskundigheid betaalbaarheid Het Allianz Pensioen onderscheidt zich door gemak deskundigheid betaalbaarheid Pensioen in een veranderende wereld De pensioenwereld verandert snel. Door demografische, wettelijke en markttechnische ontwikkelingen

Nadere informatie

CDC & DC BINNEN HET APF

CDC & DC BINNEN HET APF CDC & DC BINNEN HET APF Barbara van Bogaert - Montae Arnout Korteweg - De Nationale APF 13 september 2017 Inhoud Introductie Collectief DC bij een APF Individueel DC bij een APF Conclusie en afronding

Nadere informatie

Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB

Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB date: 23.06.2014 place: Amsterdam Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB Frank van Alphen, FD media Het verschil tussen de uitkering in een pessimistisch en een optimistisch scenario

Nadere informatie

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten

Het Werknemers Pensioen. Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten Het Werknemers Pensioen In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

LifeSight. De persoonlijke pensioenregeling.

LifeSight. De persoonlijke pensioenregeling. LifeSight. De persoonlijke pensioenregeling. 2 LifeSight. De persoonlijke pensioenregeling. Introductie U bent op zoek naar een moderne pensioenregeling voor uw werknemers. Een pensioenregeling waarbij

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

Webinar DGA Pensioen

Webinar DGA Pensioen Webinar DGA Pensioen Inhoudsopgave. 1. Wetgeving en gevolgen voor DGA. 2. Wat doet Zwitserleven met bestaande portefeuille? 3. Zwitserleven Pensioen Individueel. Kenmerken Voordelen Wetgeving en gevolgen

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor een transparante, efficiënte pensioenadministratie?

Hoe zorgt u voor een transparante, efficiënte pensioenadministratie? Pensioenbeheer Hoe zorgt u voor een transparante, efficiënte pensioenadministratie? De dagelijkse pensioenuitvoering ligt onder een vergrootglas. Toezichthouders, werkgevers en deelnemers verwachten de

Nadere informatie

Fiduciair management

Fiduciair management Fiduciair management Fiduciair management De identiteit van uw fonds staat centraal Ontwikkelingen in de pensioenwereld vragen om een brede opvatting van fiduciair management. Om verder te kijken dan

Nadere informatie

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015

100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente. Versie 19 januari 2015 100K+/Netto Pensioen/Netto Lijfrente Versie 19 januari 2015 Wat is er veranderd per 1-1-2015? Voor 1-1-2015 gold er geen salarisbeperking waarover met pensioen op mocht bouwen. Vanaf 1-1-2015 is wetgeving

Nadere informatie

Dienstenwijzer BeFrank

Dienstenwijzer BeFrank Dienstenwijzer BeFrank I 15.3.01-0612 Met deze dienstenwijzer informeren wij u over BeFrank, onze producten en wat u van ons kunt verwachten in het kader van onze dienstverlening. Wie zijn wij? BeFrank

Nadere informatie

Marktonderzoek Pensioen beschikbare premieregeling

Marktonderzoek Pensioen beschikbare premieregeling Marktonderzoek Pensioen beschikbare premieregeling Inhoudsopgave Inleiding De beschikbare premieregeling Marktonderzoek beschikbare premieregeling Voordelen pensioenvoorziening Conclusie Mercer De wijze

Nadere informatie

OP NAAR EEN NOG BETER ONTWERP EN UITVOERING VAN DC REGELINGEN! ONTWIKKELING, UITDAGINGEN EN TOEKOMST VAN DC VANUIT HET UITVOERINGSPERSPECTIEF VAN SNPS

OP NAAR EEN NOG BETER ONTWERP EN UITVOERING VAN DC REGELINGEN! ONTWIKKELING, UITDAGINGEN EN TOEKOMST VAN DC VANUIT HET UITVOERINGSPERSPECTIEF VAN SNPS OP NAAR EEN NOG BETER ONTWERP EN UITVOERING VAN DC REGELINGEN! ONTWIKKELING, UITDAGINGEN EN TOEKOMST VAN DC VANUIT HET UITVOERINGSPERSPECTIEF VAN SNPS VBA Bijeenkomst Amsterdam, 20 november 2015 Shell

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.

Pensioen. Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus. Pensioen Verzekeraar of Algemeen Pensioenfonds? Een algemeen pensioenfonds als alternatief voor uw salaris-diensttijdregeling. meeus.com/pensioen 1 Het Algemeen Pensioenfonds Vanaf 1 januari 2016 is het

Nadere informatie

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen

Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen Overzicht Beleid & Wet- en regelgeving pensioenen 14 september 2015 VERD VERD VERD VERD GEWIJZI Vooraf VERD VERD 08 VERD Herziening IORP-richtlijn VERD G 01 02 03 04 05 VERD Toekomst pensioenstelsel Algemeen

Nadere informatie

Pensioen voor uw medewerkers

Pensioen voor uw medewerkers Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Pensioen voor uw medewerkers Allianz Design Pensioen Een goed pensioen voor uw medewerkers U wilt uw personeel goed belonen. Omdat ze het verdienen, omdat u hen

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014

Allianz Netto Pensioen. Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Factsheet november 2014 Allianz Netto Pensioen Per 1 januari 2015 gelden andere regels voor de opbouw van pensioen. Zo zijn de opbouwpercentages voor ouderdoms-, partner- en wezenpensioen

Nadere informatie

Over onze communicatie

Over onze communicatie Over onze communicatie Stap Algemeen Pensioenfonds Heldere pensioenen, lage kosten, optimaal rendement, geen zorgen Stap komt tegemoet aan de moderne pensioenwensen van werknemers en werkgevers. Dit betekent

Nadere informatie

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 1 Cordares 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 10 1.4 Opdrachtgevers 11 1.5 Premies en uitkeringen 11 1.6 Cordares op het internet 12

Nadere informatie

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioenregeling U geeft uw werknemers goede

Nadere informatie

Pensioenuitvoering Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Pensioenuitvoering Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Personeelspresentatie Pensioenuitvoering Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Door Syntrus Achmea OPF Amsterdam / Rotterdam mei 2010 Even voorstellen Maurice Vollebregt Fondsmanager Syntrus Achmea OPF

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Collectief Variabel Pensioen

Collectief Variabel Pensioen SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Collectief Variabel Pensioen Voor wie is deze brochure bedoeld? U neemt deel aan de pensioenregeling van SNPS en/of aan de Shell netto pensioenregeling voor

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens

Voor pensioenopbouw boven de fiscaal gefaciliteerde salarisgrens Netto Werknemers Pensioen Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2018 Voor pensioenopbouw boven de fiscaal Het Netto Werknemers Pensioen Het Netto Werknemers Pensioen van

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie