Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen. Werkgever en personeel. Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers. April 2007"

Transcriptie

1 Verzekeringen April 2007 Werkgever en personeel Persoonlijk Pensioen Plan (collectief) voor werknemers

2 Werkgever en personeel Verzekeringen 2007 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen? 2 De hoogte van uw pensioen 2 Persoonlijk Pensioen Plan 3 Hoe werkt het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan? 3 Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan biedt u meerdere keuzes 4 Aantrekkelijke garantie 7 Heldere informatie 7 Meer informatie 8 Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Minder werken of eerder stoppen met werken. Lekker op vakantie en vaker op reis. Meer tijd voor familie, (klein)kinderen, vrienden en hobby s. Na uw pensionering wilt u ook uw levensstijl en activiteiten kunnen voortzetten, zoals u gewend was vóór uw pensioendatum. Maar daarvoor hebt u wel voldoende financiële middelen nodig. Nu de overheid de sociale voorzieningen steeds meer beperkt, is het nog belangrijker om voor een goede pensioenvoorziening te zorgen. Uw werkgever beseft dit als geen ander en heeft voor u en uw collega s het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan gesloten. Deze flexibele pensioenregeling biedt u niet alleen vandaag maar ook in de toekomst financiële zekerheid. Het eerste uitgangspunt van het Persoonlijk Pensioen Plan is een goed inkomen voor later. Bovendien kunt u extra voorzieningen meeverzekeren. Zoals een nabestaandenpensioen en eventueel een aanvullend inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Met het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan kunt u uw pensioen optimaal afstemmen op uw persoonlijke situatie. Daarnaast heeft u de mogelijkheid, als uw werkgever die geeft, om pensioen bij te sparen. Kortom met het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan verzekert u zich van een goed verzorgde oudedag. 1/8

3 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Wat is pensioen? Pensioen is uitgesteld loon dat u bovenop uw AOW ontvangt. Wanneer u ophoudt met werken, stopt uw werkgever met het betalen van salaris. Vanaf uw 65ste krijgt u weliswaar AOW, maar dat is slechts een basisvoorziening die op het niveau van het minimumloon ligt. Een pensioen is dus zeker geen luxe, maar een echte noodzaak. Wie nog jong is, zal daar niet zo snel van wakker liggen. Maar het is juist veel makkelijker om een goed pensioen op te bouwen als u tijdig begint. De hoogte van uw pensioen Hoeveel pensioen u later gaat ontvangen, hangt af van het kapitaal dat tot uw pensionering is opgebouwd. Dit wordt door een aantal factoren bepaald, die u voor een deel zelf in de hand heeft. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste factoren. Het aantal jaren dat er pensioenpremie wordt gestort Hoe meer jaren, hoe meer pensioen. Als u in het verleden nog geen of onvoldoende pensioen heeft opgebouwd, kunt u binnen de wettelijk voorgeschreven fiscale grenzen extra bijstorten. Over deze extra storting(en) hoeft u onder bepaalde voorwaarden geen belasting en premies af te dragen. Deze storting(en) moet u laten inhouden door uw werkgever. Bijvoorbeeld van uw vakantiegeld, eventuele winstdeling of dertiende maand. De voorzieningen van uw keuze De samenstelling van de diverse voorzieningen heeft invloed op de hoogte van het pensioen. Kiest u voor een voorziening voor uw nabestaanden na uw overlijden, dan wordt een deel van de pensioenpremie daarvoor gebruikt. Het te behalen rendement U kunt aangeven hoe uw pensioenpremie belegd gaat worden. Zo heeft u zelf invloed op het rendement. U kunt daarvoor kiezen uit verschillende beleggingsfondsen. Uiteenlopend van zeer solide met een gegarandeerde opbrengst, tot meer risicovol maar met een hogere rendementsverwachting. 2/8

4 Persoonlijk Pensioen Plan De tijd dat werkgevers alles regelden en beslisten, is voorbij. Daardoor heeft u nu veel meer mogelijkheden om zelf grote invloed uit te oefenen op uw pensioen. En dus op de uiteindelijke hoogte daarvan. Met het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan kunt u uw eerdere gemaakte keuze aanpassen aan ingrijpende veranderingen zoals samenwonen, trouwen, scheiden, geboorte van een kind of het besluit om eerder te stoppen met werken. Zo loopt uw pensioenopbouw in de pas met zowel geplande als onvoorziene wijzigingen in uw leven. Kortom met het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan heeft u de volledige vrijheid om uw pensioen optimaal af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Hoe werkt het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan? Elk jaar stelt uw werkgever voor uw pensioen een bedrag beschikbaar, de pensioenpremie. Deze pensioenpremie wordt na aftrek van administratieve kosten belegd in de beleggingsfondsen die behoren bij het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan. In welke fondsen u belegt, bepaalt u zelf. U kunt voor één fonds kiezen, maar ook voor een mix van fondsen. Door koersontwikkelingen en herbelegging van dividenden renderen de door u in de fondsen gestorte pensioenpremies. Dit is uw belegde waarde. Voor de dekking van kosten en voor de premie van uw overlijdensen/of arbeidsongeschiktheidsverzekering worden tussentijds bedragen aan de belegde waarde onttrokken. Afhankelijk van de hoogte van de storting en de prestatie van de fondsen kunt u met de opbrengst van die participaties een aantrekkelijk kapitaal opbouwen. 3/8

5 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Op de pensioendatum komt het opgebouwde kapitaal vrij, waarvoor u vervolgens pensioen moet aankopen. De pensioenuitkeringen vormen belastbaar inkomen, waarover u loonbelasting moet betalen. Als op uw bruto salaris eventueel een eigen bijdrage wordt ingehouden, hoeft u daarover geen belasting en sociale premies te betalen. Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan biedt u meerdere keuzes Het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan is meer dan een goede oudedagsvoorziening. Door de modulaire opzet kunt u extra voorzieningen meeverzekeren. Uit welke modules u kunt kiezen, is ten dele afhankelijk van de afspraken die uw werkgever met u heeft gemaakt. Kortom met het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan kunt u uw pensioen op verschillende manieren aanvullen. Onderstaand vindt u een overzicht van de mogelijkheden. Nabestaandenpensioen Dit is het inkomen voor uw partner, indien u vroegtijdig komt te overlijden. De uitkering ontvangt uw partner de rest van zijn of haar leven. Het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan biedt u de keuze tussen een levenslange uitkering en/of een tijdelijke uitkering voor uw partner. 4/8

6 Wezenpensioen Het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan biedt u ook de mogelijkheid om wezenpensioenen voor eventuele minderjarige en/of studerende kinderen te verzekeren. Wezenpensioenen worden uitgekeerd tot de leeftijd van 18 jaar van het kind of 30 jaar indien studerend of arbeidsongeschikt. Anw-hiaatpensioen Door de Algemene nabestaandenwet kan slechts een beperkt aantal nabestaanden aanspraak maken op financiële steun van de overheid. Voor veel nabestaanden betekent dit een forse achteruitgang in inkomen. Anderen komen zelfs niet in aanmerking voor een uitkering. Met het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan heeft u de mogelijkheid om een Anw-hiaatpensioen voor uw partner te verzekeren. Deze uitkering loopt tot uiterlijk de 65ste verjaardag van uw partner. Hierdoor heeft uw partner na uw overlijden voldoende financiële armslag. Arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek. Of een ongeval. U moet er niet aan denken. Toch kan arbeidsongeschiktheid elk mens overkomen. Van de regen in de drup? Ja, want arbeidsongeschiktheid ondermijnt ook de opbouw van uw pensioen. Als u arbeidsongeschikt wordt krijgt u, afhankelijk van uw situatie, een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze uitkering kan ontoereikend zijn; bijvoorbeeld omdat u meer verdient dan het maximum salaris op grond waarvan de WIA uitkeert. Om een inkomensval te voorkomen kunt u voor dergelijke situaties een arbeidsongeschiktheidspensioen afsluiten. 5/8

7 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Daarnaast kunt u Delta Lloyd tijdens uw arbeidsongeschiktheid de premiebetaling geheel of gedeeltelijk voor haar rekening laten nemen. De opbouw van uw pensioen loopt op deze manier gewoon door. Dat betekent minder zorgen aan uw hoofd. En blijvend zicht op een goed pensioen. Extra pensioensparen Is uw pensioen in de toekomst wel toereikend om écht te kunnen genieten van een goedverzorgde en comfortabele oudedag? Het Persoonlijk Pensioen Plan biedt de volledige vrijheid om extra pensioen te sparen. Mogelijk bent u pas laat begonnen met uw pensioenopbouw. Of u kampt met een breuk in uw pensioenopbouw. Met het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan heeft u de mogelijkheid om een deel van uw salaris, vakantiedagen, ATVdagen, dertiende maand, bonus en overwerkuren om te zetten in extra pensioen. Uiteraard, voor zover dit kan, via uw werkgever, en voor zover dat fiscaal is toegestaan. Keuze uit solide beleggingsfondsen In welke fondsen u kunt beleggen is ten dele afhankelijk van de afspraken die uw werkgever met Delta Lloyd heeft gemaakt. Vanzelfsprekend houdt u het laatste woord. Zo beslist u zelf in welke van de beschikbare fondsen uw premies worden belegd. Hiertoe kunt u als werknemer een selectie maken uit de Delta Lloyd Profielmixfondsen. Die keuze is sterk afhankelijk van persoonlijke factoren zoals het aantal jaren tot uw pensioen, ook wel looptijd genoemd. Of de mate van risico die voor u aanvaardbaar is. Het Delta Lloyd Persoonlijk Pensioen Plan biedt u de mogelijkheid om de opgebouwde waarde in een beleggingsfonds over te zetten naar een andere fonds. Dit noemen we switchen. Voor iedere switch worden aan- en verkoopkosten in rekening gebracht. U kunt er ook voor kiezen om de waarde die u heeft opgebouwd in een beleggingsfonds te laten staan en alléén toekomstige pensioenpremies in een nieuw gekozen beleggingsfonds te storten. Dit noemen we bijstellen. Aan het bijstellen zijn geen extra kosten verbonden. Welk fonds u ook kiest, in alle gevallen heeft u de zekerheid dat uw geld beheerd wordt door de ervaren beleggingsexperts van de Delta Lloyd Groep. 6/8

8 Aantrekkelijke garantie De Delta Lloyd Profielmixfondsen bieden u een aantal aantrekkelijke garanties. Bij een belegging in deze fondsen gedurende een bepaalde aaneengesloten periode kunt u een inleggarantie of rendementsgarantie bijkopen. Daarmee wordt niet alleen uw inleg of uw rendement veilig gesteld maar wordt ook de uitkering op de pensioendatum gegarandeerd. Als u meer informatie wenst over de Delta Lloyd Profielmixfondsen, de voorwaarden waaronder de inleg- en rendementsgaranties worden gegeven en de kosten van het bijkopen raadpleeg dan uw assurantieadviseur of werkgever. Heldere informatie Periodiek ontvangt u een waardeoverzicht omtrent de waardeontwikkeling van de fondsen waarin u heeft belegd. Daarnaast vermeldt een ander overzicht, de zogenaamde pensioenopgave de eventueel door u verzekerde pensioenen. Zo houdt u continu zicht op de groei van uw pensioen. U kunt de waardeontwikkeling van uw participaties ook op de voet volgen. De actuele koersen van de beursgenoteerde Delta Lloyd Profielmixfondsen vindt u dagelijks op De belangrijkste pluspunten van het Persoonlijk Pensioen Plan: pensioen is af te stemmen op de persoonlijke (gezins)situatie extra pensioenopbouw is mogelijk vrije keuze uit de Delta Lloyd ProfielMixfondsen optimale flexibiliteit en keuzemogelijkheden flexibele pensioendatum Rendements- en inleggarantie mogelijk met de Delta Lloyd Profielmixfondsen zeer overzichtelijk opgave, voor een volledige omschrijving van uw pensioenregeling verwijzen u graag naar de de startbrief / het pensioenreglement 7/8

9 Persoonlijk Pensioen Plan voor werknemers Meer informatie Wilt u meer weten over het Persoonlijk Pensioen Plan van Delta Lloyd? Neem dan contact op met uw werkgever en/of assurantieadviseur. Uw assurantieadviseur geeft graag antwoord op al uw vragen. Zijn adviezen zijn deskundig, onafhankelijk en toegesneden op uw situatie. Ook als uw persoonlijke situatie plotseling verandert, is uw assurantieadviseur de aangewezen persoon om te kijken wat de financiële consequenties daarvan voor u zijn. Verzeker u te allen tijde van diens deskundige ondersteuning. Delta Lloyd beschikt over een uitgebreid assortiment aan verzekeringen, voor inkomen maar ook voor particuliere verzekeringen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw assurantieadviseur. Let op! Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Ook bij deze levensverzekering - loopt u een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. De rendementen die gehanteerd worden zijn de rendementen die in het verleden zijn behaald en garanderen dus niets voor de toekomst. 8/8

10 Delta Lloyd Verzekeringen Postbus BA Amsterdam P

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek

Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Opstap Hypotheek 2 Hypotheken 2 Naam product Opstap Hypotheek 3 Ik kies voor lage maandlasten, met de Opstap Hypotheek Een huis kopen. Een spannend avontuur. Daarbij gaat u niet over één nacht ijs. Bij

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Vrij Vermogen Verzekering

Vrij Vermogen Verzekering Vrij Vermogen Verzekering 2 Meer mogelijkheden met de Vrij Vermogen Verzekering U wilt geld opzij zetten voor later. Om straks te kunnen doen waar u nu van droomt. Een jaar ertussenuit bijvoorbeeld en

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie