Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van"

Transcriptie

1 Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1

2 Introductie Naast deelname in de Middelloonregeling heeft iedereen die vóór 1 januari 2006 in dienst was bij een aangesloten werkgever van het Pensioenfonds TNO voor eigen risico een pensioenkapitaal opgebouwd via een beleggingsrekening bij ING Investment Management (ING IM). Met het kapitaal kan een Tijdelijk Ouderdomspensioen (TOP) worden ingekocht. Het is mogelijk het pensioen geheel of gedeeltelijk in te laten gaan tussen 59 en 65 jaar. Het kapitaal kan ook gebruikt worden voor de inkoop van een levenslang ouderdomspensioen, al dan niet bij het pensioenfonds. Indien u bent geboren vóór en nog in dienst bent, dan is voor de TOP een premie betaald tot uiterlijk de 62-jarige leeftijd. Bent u geboren op of na dan is de premiebetaling op gestopt. Bent u inmiddels uit dienst en heeft u geen waardeoverdracht gedaan naar een andere pensioenuitvoerder, dan staat uw pensioenkapitaal nog steeds op uw beleggingsrekening bij ING IM. Het doel van deze brochure is u te informeren over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. Bent u geboren tussen en dan ontving u (mogelijk) een overgangspremie tot 1 januari Na deze datum is de overgangspremie tot maximaal 62 jaar via de werkgever aangewend voor de levensloopregeling. Disclaimer Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Voor de leesbaarheid zijn niet alle details van de pensioenregeling uitgewerkt. U kunt daarvoor het reglement raadplegen, dat overigens bindend is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie is uitsluitend opgesteld om u te informeren. Het Pensioenfonds TNO is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer gemaakte keuzes. 2

3 Hoe is het nu? U heeft bij het beleggen bij ING IM de keuze uit enkele adviesmixen: defensief, neutraal en offensief. De standaardvariant is de defensieve adviesmix met een laag risicoprofiel. U heeft ook de mogelijkheid om zelf te beleggen met een eigen verdeling in de mix of u doet zelf aanen verkopen van beleggingsfondsen. Het geld kan ook geheel of gedeeltelijk op een renterekening worden gezet. Via de website van Mijn Pensioen heeft u direct inzicht in uw portefeuille. Op het moment dat u gebruik wilt maken van uw TOP, wordt de rekening bij ING opgeheven. Met het geld wordt bij het Pensioenfonds TNO een TOP ingekocht. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de duur van de uitkering, het aantal jaren dat u premie heeft betaald, de hoogte van de ingelegde premie, het rendement dat behaald is op de beleggingen (als er wordt belegd) en de (actuariële) rekenfactoren op het moment dat het pensioenkapitaal wordt omgezet in een pensioenuitkering. Gaat of bent u uit dienst dan kan de waarde van uw TOP-kapitaal worden overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. De ING-rekening wordt dan eveneens opgeheven. Beleggen heeft alles te maken met uw persoonlijk risicoprofiel. Via de website Mijn Pensioen van ING is dat vast te stellen. Aan de hand van dat beleggingsprofiel belegt u in een van de varianten: defensief, neutraal of offensief (zie hierna). Heeft u nooit ingelogd op de website van Mijn Pensioen en dus ook niet uw persoonlijk risicoprofiel ingevuld? In dat geval is uw pensioengeld automatisch belegd in de LifeCycle Mix Defensief. Dat is de Mix met het laagste risicoprofiel. Let wel: ook dan blijft u een beleggingsrisico lopen. 3

4 Wat verandert er en wat zijn voor u de gevolgen? U belegt in de ING LifeCycle Mix? U belegt via Eigen Verdeling of Vrije keus? U hebt via het Pensioenfonds TNO een rekening bij Mijn Pensioen van ING IM en belegt in een mix gevuld met fondsen van ING. Deze fondsen worden in de loop van januari 2012 vervangen door fondsen van vermogensbeheerder BlackRock. Dit zijn fondsen met een gunstige rendement/risico verhouding en lage beheerkosten. Evenals voorheen zijn er drie LifeCycle Mix varianten: LifeCycle Mix Defensief; LifeCycle Mix Neutraal; LifeCycle Mix Offensief. De omzetting betekent dat uw huidige portefeuille met ING-fondsen wordt verkocht. Zodra de verkoopopbrengst is ontvangen, wordt deze automatisch herbelegd in de nieuwe TNO LifeCycle Mix. Omdat eerst de verkopen en pas daarna de aankopen plaatsvinden, heeft het gehele traject, door de handelssystematiek van deze beleggingsfondsen, enkele werkdagen doorlooptijd. Gedurende die periode kunt u via de website van Mijn Pensioen de verschillende transacties volgen en uw uiteinde lijke portefeuille raadplegen. U hoeft zelf dus niets te doen. Zodra de aanpassingen zijn voltooid ontvangt u van ING IM een bevestiging. Dan veranderen de door u gekozen beleggingsfondsen niet. U hoeft dus niets te doen. U heeft wel de vrijheid om ook te kiezen voor de nieuwe fondsen van BlackRock. U heeft uw geld geheel of gedeeltelijk op de renterekening? U kunt uw geld gewoon op de rente - rekening laten staan. De rente bestond uit een variabele marktconforme rente vermeerderd met een aflopende bonusrente. De bonusrente komt per 1 januari 2012 te vervallen. Per 1 december 2011 bedraagt de rentevergoeding 2,9%. Voor een uitleg van de mogelijkheden, de vaststelling van uw persoonlijk risicoprofiel, de beleggingsfondsen en de samenstelling van de nieuwe mixen, verwijzen wij u naar de brochure Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen. Deze kunt u downloaden van onze website onder het hoofdstuk Documenten. Heeft u geen toegang tot internet, dan kunt u de brochure ook bij ons aanvragen. 4

5 Kosten Er worden geen aparte transactiekosten in rekening gebracht voor aan- en verkopen van beleggingsfondsen dan wel aanpassingen in de beleggingsmixen. Wel zijn bij een aantal beleggingsfondsen kosten van toepassing bij aan- en verkopen ter bescherming van de andere beleggers in deze fondsen. De totale beheerkosten van de nieuwe LifeCycle Mixen bedragen gemiddeld 0,70% van het belegd vermogen. Deze kosten bestaan gemiddeld afhankelijk van uw beleggingen uit 0,30% voor het fondsbeheer en verder 0,32% algemene beheerkosten voor ING IM en 0,08% administratiekosten van het Pensioenfonds. De fondsbeheerkosten zijn in de koersen verwerkt. De algemene beheer- en administratiekosten worden per kwartaal of halfjaarlijks in mindering gebracht op uw beleggingen. Gebruik van de site van Mijn Pensioen Met uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft u via de site https://mijnpensioen.ingim.nl online eenvoudig toegang tot alle informatie over uw pensioenbeleggingen. Heeft u deze niet meer dan kunt u deze aanvragen via https://mijnpensioen.ingim.nl. Wordt er voor u belegd, dan kunt u online uw portefeuille raadplegen. Als u zelf belegt, dan kunt u ook online fondsen kopen en verkopen. U bent via de site van Mijn Pensioen dus altijd op de hoogte van uw pensioenkapitaal. Daarnaast ontvangt u elk jaar per post of per een overzicht van de waarde en ontwikkeling van uw persoonlijke rekening. Elke pagina op de site geeft een duidelijke toelichting over wat u ziet en wat u kunt of moet doen. De uitleg vindt u op de pagina zelf of door in de pagina op het vraagteken te klikken. Met het menu links navigeert u door de site. 5

6 Zorgplicht Pensioenuitvoerders zijn volgens de Pensioenwet verplicht hun zorgplicht op bepaalde wijze te vervullen bij een regeling waarbij de deelnemer zelf een pensioenkapitaal opbouwt en een (beperkte) vrijheid heeft om de beleggingen te bepalen. Het doel hiervan is dat u als deelnemer in staat bent om een weloverwogen beleggingskeuze te maken en u zo veel mogelijk te beschermen tegen het nemen van verkeerde beleggingsbeslissingen. Zorgplichtmodule Onderdeel van de site van Mijn Pensioen is de Zorgplichtmodule. In deze module wordt u in een aantal stappen geïnformeerd over wat beleggen voor uw pensioen inhoudt, welke risico s u loopt en hoe u een beleggingsportefeuille opbouwt die aansluit bij uw risicoprofiel. Elke stap wordt afgesloten met een vrijwillige toets. Daar kunt u uw opgedane kennis testen. De toets is niet verplicht om de Zorgplichtmodule af te ronden. Heeft u na het doorlopen van de Zorgplichtmodule gekozen voor een bepaalde wijze van beleggen, dan ondersteunt de module u bij het regelmatig controleren van uw risicoprofiel en uw wijze van beleggen. Is uw risicoprofiel verouderd of sluiten uw beleggingen niet meer aan bij de adviesmix, passend bij uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon, dan krijgt u een waarschuwingsmelding. U kunt dan via de Zorgplichtmodule actie ondernemen. Wij raden u aan om met de nieuwe module op de website van ING IM uw risicoprofiel en wijze van beleggen te toetsen en eventueel aan te passen aan de uitkomst. 6

7 Gebruik van de site van het Pensioenfonds TNO Op onze website vindt u allerlei pensioeninformatie. Deelnemers kunnen ook inloggen op onze Pensioenplanner. Bent u uit dienst dan kunt u dit als gewezen deelnemer niet. U kunt wel onze website bezoeken. Persoonlijke informatie over uw pensioen kunt u vinden op Als deelnemer kunt u al uw pensioenaanspraken inzien. Een inlogcode hiervoor heeft u al eens ontvangen. Heeft u deze niet meer? Neem dan gerust contact op met het pensioenfonds Wij sturen u dan een nieuwe. Heeft u nog vragen? Heeft u nog vragen, dan beantwoorden wij deze graag. U kunt hiervoor met ons contact opnemen via telefoonnummer: Ook kunt u een sturen naar Raadpleeg de website https://mijnpensioen.ingim.nl als u vragen heeft over ING Mijn Pensioen of neem contact op met de Klantenservice van ING Mijn Pensioen. Deze is bereikbaar op werkdagen van tot uur en op zaterdag van tot uur via telefoonnummer Vanuit het buitenland kunt u bellen naar Ook kunt u een sturen naar 7

8 Stichting Pensioenfonds TNO Postadres Postbus KA Rijswijk Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn DD te Rijswijk 8

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw Extra Pensioen via Mijn Pensioen Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen

Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure TNO 2012 Opbouw kapitaal voor Extra Pensioen via Mijn Pensioen Zorgplicht; Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te sparen; Altijd online

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) juli 2008. Begrippenlijst

Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) juli 2008. Begrippenlijst Jacobs Pensioenperspectief Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) 8 juli 2008 Voorwoord Eén van de opties binnen het keuzepakket van de pensioenregeling

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT Verkorte versie 2015 PENSIOENREGLEMENT PENSIOENREGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Pensioen in het algemeen 1.2 Je pensioen bij Van Lanschot 2 ONDERDELEN

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak

De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen. LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak De LifeCycle Mix bij Mijn Pensioen LifeCycle Mix (LCM): online oplossing met maximale transparantie en gemak Gespecialiseerd team onderhoudt en ontwikkelt LCM WWW.INGIM.COM 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie