Persoonlijk Pensioen Plan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Pensioen Plan"

Transcriptie

1 Persoonlijk Pensioen Plan Juli 2015 Algemeen Modulaire pensioenregeling op basis van beschikbare premie Duidelijk in kosten en tarief met een nettostaffel (zie p. 5) Bij waardeoverdracht vindt geen verrekening plaats met de werkgever Standaard beleggen in zorgvuldig ontwikkelde Lifecycles Mogelijkheid voor de werkgever om gegarandeerd pensioen aan de regeling toe te voegen Als werkgever heeft gekozen voor gegarandeerd pensioen in de regeling, bepaalt de deelnemer zelf of hij hier gebruik van wil maken Online ondersteuning van de deelnemer bij het maken van zijn keuzes met de pensioenplanner in Pensioen Service Online Doelgroep Bedrijven met twee of meer werknemers Als volledige regeling, basisregeling, excedentregeling Minimale jaarpremie 2.500

2 Standaard geregeld Ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum Partnerpensioen voor pensioendatum (op basis van rente of op basis van kapitaal) Wezenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Extra toe te voegen aan de pensioenregeling Inkoop gegarandeerd pensioen Verplicht of vrijwillig Arbeidsongeschiktheidspensioen Verplicht of vrijwillig Anw-hiaatpensioen Standaard module Beleggen Basisregeling is beleggen Werkgever bepaalt of de deelnemer de premie kan gebruiken voor gegarandeerd pensioen Ouderdomspensioen Ministeriele staffel 2 uit het staffelbesluit 17 december 2014 Op basis van 3% rekenrente of 4% rekenrente. (Fiscale toetsing vindt plaats zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht.) Minimaal 50% van de staffel of gelijkblijvende staffel Gelijkblijvende premie is het percentage van de laagste leeftijdscohort van de staffel. Bij een toezegging vanaf 21 kan het percentage liggen tussen het percentage van het laagste cohort (vanaf 15) en het percentage behorend bij de cohort van leeftijd 21 Partnerpensioen voor pensioendatum Standaard in de pensioenregeling opgenomen Op basis van een gegarandeerde uitkering (éénjarige risicopremies) of een kapitaal Hoogte pensioen: maximaal 1,16% Stijging ingegane pensioenen 1%, 2% of 3% 90% restitutie bij overlijden na uitdiensttreding Tot 50 deelnemers bepaald partnersysteem. Boven 50 deelnemers onbepaald partnersysteem Risicoknip voor 1 januari 2015 mogelijk door middel van het bijverzekeren van een vast bedrag aan excedent partnerpensioen Wezenpensioen Standaard in de pensioenregeling opgenomen Gegarandeerde uitkering (eenjarige risicopremies) Hoogte 20% van het partnerpensioen: maximaal 0,232% Uitkering tot 18 of 21 jaar met uitbreiding tot 27 jaar mogelijk Stijging ingegane pensioenen 1%, 2% of 3% Altijd onbepaalde wezendekking Keuze verdubbeling wezenpensioen Risicoknip voor 1 januari 2015 mogelijk door middel van het bijverzekeren van een vast bedrag aan excedent wezenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Standaard in de pensioenregeling opgenomen 6-klassen WIA-volgend Bij een stijgende staffel is de vrijstelling stijgend meeverzekerd De vrijstelling van aanvullende premie is altijd gelijkblijvend meeverzekerd Aanvullende modules Gegarandeerd pensioen inkopen (zie pagina 4) Niet standaard in de pensioenregeling opgenomen Als het in de pensioenregeling is opgenomen kan iedere deelnemer hier gebruik van maken Arbeidsongeschiktheidspensioen Niet standaard in de pensioenregeling opgenomen Keuze verplicht aanbieden voor iedereen of vrijwillige keuze deelnemer 70% van het verschil tussen het jaarsalaris en het WIA-grenssalaris Stijging ingegane pensioenen 1%, 2% of 3% Anw-hiaatpensioen Niet standaard in de pensioenregeling opgenomen Keuze verplicht aanbieden voor iedereen of vrijwillige keuze deelnemer Wettelijk Anw-bedrag, 8/7 van het wettelijk Anw-bedrag of een vast bedrag Stijging ingegane pensioenen 1%, 2% of 3% Tot 50 deelnemers is er sprake van bepaald partnersysteem Boven 50 deelnemers onbepaald partnersysteem, behalve bij vrijwillige dekking. Dan is er sprake van bepaald partnersysteem 2

3 Neutrale Lifecycle (standaard lifecyle) 100% Pensioenstabilisatiefonds Emerging Market Debt 75% Bedrijfs- en overige leningen Staatsobligaties 50% 25% Vastgoed Aandelen opkomende landen Aandelen gevestigde landen 0% Defensieve Lifecycle ---> jaren tot pensioenleeftijd 100% Pensioenstabilisatiefonds Emerging Market Debt 75% Bedrijfs- en overige leningen Staatsobligaties 50% 25% Vastgoed Aandelen opkomende landen Aandelen gevestigde landen 0% Offensieve Lifecycle ---> jaren tot pensioenleeftijd 100% Pensioenstabilisatiefonds Emerging Market Debt 75% Bedrijfs- en overige leningen Staatsobligaties 50% 25% Vastgoed Aandelen opkomende landen Aandelen gevestigde landen 0% > jaren tot pensioenleeftijd 3

4 Pensioenstabilisatiefonds Zelf Beleggen Als werkgever kiest voor keuze 2 Ruim aanbod beleggingsfondsen, kijk op voor het actuele fondsenaanbod Hoogte van de pensioenuitkering Marktrente Zelf extra pensioen opbouwen Deelnemer kan extra premie inleggen binnen de fiscale ruimte Eenmalig een bedrag storten of jaarlijks een bedrag storten Het bedrag wordt op dezelfde manier besteedt als de beschikbare premie voor pensioen Beleggen Lifecycles Standaard belegt Delta Lloyd de premie voor de deelnemer in de Neutrale Lifecycle Werkgever bepaalt of er Passieve Lifecycles of Dynamische Lifecycles worden aangeboden Standaard onderdeel van de Lifecycles is het Pensioenstabilisatiefonds Beleggingsvrijheid Werkgever bepaalt mate van beleggingsvrijheid van de deelnemer Standaard Geen beleggingsvrijheid Neutrale Lifecycle Keuze 1 Beperkte beleggingsvrijheid - Defensieve Lifecycle - Neutrale Lifecycle - Offensieve Lifecycle Keuze 2 Volledige beleggingsvrijheid - Defensieve Lifecycle - Neutrale Lifecycle - Offensieve Lifecycle en - Beleggingsfondsen binnen Zelf Beleggen Gegarandeerd pensioen Gegarandeerd pensioen is een uitgesteld levenslang ouderdomspensioen in combinatie met partnerpensioen bij overlijden vanaf de pensioendatum in de 10 : 7 - verhouding. Als de werkgever kiest voor beleggen en de mogelijkheid tot inkoop van gegarandeerd pensioen gelden de volgende uitgangspunten: Standaard beleggen wij de premie voor de deelnemer in de Neutrale Lifecycle De deelnemer kan (een deel van) zijn toekomstige premie gebruiken voor gegarandeerd pensioen De deelnemer kan (een deel van) zijn beleggingswaarde omzetten naar gegarandeerd pensioen Een keuze voor inkoop gegarandeerd pensioen leidt niet tot opting out De deelnemer kan bij start in de pensioenregeling zijn gewenste verdeling beleggen-gegarandeerd pensioen doorgeven Vervolgens kan de deelnemer jaarlijks zijn toekomstige verdeling aanpassen. De deelnemer krijgt een melding wanneer hij de verdeling aan kan passen De deelnemer krijgt ondersteuning (onder andere door middel van een kennistoets) bij het maken van de keuze voor gegarandeerd pensioen met pensioenplanner in Pensioen Services Online Als de deelnemer uitdienst gaat wordt het gegarandeerde pensioen omgezet naar uitgesteld levenslang ouderdomspensioen in combinatie met levenslang partnerpensioen met direct ingaand risico in de 10 : 7 verhouding Als de deelnemer uitdienst is kan hij geen gegarandeerd pensioen meer inkopen 4

5 Let op! Gegarandeerd pensioen - Is nominaal - Kan niet meer worden omgezet in beleggingen - Biedt meer zekerheid, maar het verwachte pensioen kan lager zijn dan bij belegd pensioen Rentevoet De rekenrente stellen wij vast op basis van een rekenrentecurve. De rekenrente die wij hanteren is gebaseerd op de interbancaire swapcurve. De vaststelling van de swapcurve vindt plaats volgens de oorspronkelijke methodiek van DNB (zonder middeling of Ultimate Forward Rate). Daarbij worden op- en afslagen gehanteerd. De rekenrentecurve wordt jaarlijks per de hoofdvervaldag vastgesteld op basis van de swapcurve geldend op de laatste handelsdag voor 1 november (als hoofdvervaldag is 1 januari) Het gegarandeerd pensioen wordt sekseneutraal ingekocht tegen het koopsommensysteem In Pensioen Services Online kan de deelnemer het effect van de jaarlijks wijzigende curve zien en daar naar handelen Overige kenmerken Contractsduur 5 jaar of 10 jaar Deelname Verplicht voor alle werknemers Uitgezonderd gemoedsbezwaarden en buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken Toetredingsleeftijd Tussen 15 en 21 jaar Wachttijd van 2 maanden voor het ouderdomspensioen is mogelijk Voorportaalregeling Voor het partner- en wezenpensioen En voor het arbeidsongeschiktheidspensioen als dit onderdeel is van de pensioenregeling Partnerdefinitie Als partner van de deelnemer geldt de echtgenote of echtgenoot/de geregistreerde partner/de ongehuwde partner met wie de ongehuwde deelnemer een gezamenlijke huishouding voert. De partner mag geen bloed-/aanverwant in de rechte lijn zijn De gezamenlijke huishouding moet minimaal een half jaar bestaan (aantoonbaar met notariële samenlevingsovereenkomst of met een uittreksel uit het GBA) Pensioenrichtleeftijd 67 jaar Pensioengevend salaris Maximaal Maximaal voor het arbeidsongeschiktheidspensioen Salarisstijgingen onder het WIA-grenssalaris zijn onbeperkt Salarisstijgingen boven het WIA-grenssalaris mogen maximaal 25% zijn Franchise Witteveen franchise middelloon Witteveen franchise eindloon WIA grenssalaris Vrij bedrag (minimaal witteveen eindloon) Premiebetaling Jaar, half jaar, kwartaal of maand Automatische incasso bij maandbetaling Waardeoverdracht Bij inkomende waardeoverdracht wordt de waarde volledig belegd De koers van het moment dat het geld bij Delta Lloyd binnenkomt wordt gehanteerd Voor gegarandeerd pensioen wordt de wettelijke waarde overgedragen bij een individuele uitgaande waardeoverdracht Er vindt geen verrekening plaats met de werkgever, ook niet na beëindiging uit voerings overeenkomst 5

6 Pensionering Bij pensionering ontvangt de deelnemer: een ouderdomspensioen op basis van het beleggingspensioen. De beleggingsparticipaties worden verkocht en het pensioenkapitaal op de pensioendatum wordt aangewend voor aankoop van ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden. De deelnemer kan shoppen met het pensioenkapitaal op basis van de beleggingswaarde een ouderdomspensioen op basis van het gegarandeerd pensioen als hij gedurende de looptijd daarvoor heeft gekozen. Delta Lloyd keert het gegarandeerde pensioen uit aan de deelnemer. De deelnemer kan niet shoppen met het gegarandeerde pensioen Bij pensionering kan de deelnemer gebruik maken van de hoog-laag constructie en de gebruikelijke uitruilmogelijkheden zijn beschikbaar (zoals ouderdomspensioen voor partnerpensioen of omgekeerd). Services Voor u als adviseur Toegang tot Pensioen Services Online Online inzage in alle pensioengegevens van uw relaties Snel wijzigingen doorgeven Samen met de werkgever maakt u de keuze of u de pensioenregeling beheert of dat de werkgever zelf het beheer uitvoert Koppeling met Employee Benefits portalen, zoals Benefits Plaza, Ebenefits en EBlinc Meer informatie op Voor de werkgever Toegang tot Pensioen Services Online Inzicht in en eenvoudig beheer van uw pensioenregeling Op elk gewenst moment online wijzigingen doorgeven Koppeling met Employee Benefits portalen, zoals Benefits Plaza, Ebenefits en EBLinc Meer informatie op Communicatie in het Engels Meer informatie op Kosten werkgever Administratiekosten De onderstaande administratiekosten zijn van toepassing als de werkgever kiest voor beleggen en inkoop gegarandeerd pensioen. Als de werkgever kiest voor beleggen zonder inkoop gegarandeerd pensioen, dan zijn de administratiekosten per deelnemer 20 euro lager. De hoogte van de administratiekosten stellen wij eenmalig vast bij aanvang van het contract. Dit geldt voor alle actieve deelnemers in het contract. Aantal deelnemers > Administratiekosten Bovenstaande bedragen worden jaarlijks geïndexeerd (bedragen van 2015). Overige kosten Uitgaande collectieve waardeoverdracht eenmalig 1212 éénmalig en 39 per polis (2015) Geen kosten voor Inkomende individuele waardeoverdracht 0 Uitgaande individuele waardeoverdracht 0 Echtscheiding 0 Meer informatie op Voor de deelnemer Toegang tot Pensioen Services Online en de pensioenplanner. Startbrief Jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Jaarlijks een Kosten- en waardeoverzicht Duidelijke uitleg van de pensioenregeling door middel van uitlegvideo s 6

7 Kosten deelnemer Beleggingskosten 0,5% aankoopkosten 0,0% verkoopkosten Passieve Lifecycle 0,23% Lopende kosten 0,24% Beheerkosten Dynamische Lifecycle 0,30% Lopende kosten 0,24% Beheerkosten Zelf Beleggen Lopende kosten verschilt per fonds 0,44% Beheerkosten Binnen Lifecycles geen switchkosten Tussen Lifecycles geen switchkosten Van Zelf Beleggen naar Lifecycle geen switchkosten Binnen Zelf Beleggen wel switchkosten Voor meer informatie over de Lifecycles, de fondsen binnen Zelf Beleggen, lopende kosten, inkoop- en afgiftekosten zie Gegarandeerd pensioen 35 bpt opslag Swaprente 57 bpt afslag Swaprente voor beheerkosten en kosten vermogensbeheer 22 bpt totale afslag Klantbediening Het Persoonlijk Pensioen Plan mag alleen met advies aan werkgevers worden verkocht. Graag verwijzen wij u ook naar Execution Only in Artikel 4.3 in de Voorwaarden Pensioenbemiddeling en in Artikel 6 in de Algemene Bemiddelingsvoorwaarden. 7

8 Meer informatie? Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw Accountmanager. Delta Lloyd Levensverzekering NV Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam P Kamer van Koophandel Amsterdam: Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Het Garantiepensioen. rentestandkorting

Het Garantiepensioen. rentestandkorting Het Garantiepensioen met rentestandkorting We verrekenen de toekomstige winstdeling direct met u Het Garantiepensioen met rentestandkorting Pag. 3/8 Het Garantiepensioen met rentestandkorting Zekerheid

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting. Allianz Advantage Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Toelichting Allianz Advantage Pensioen 2 Inhoud 1 Allianz Nederland 5 4 De kosten en verzekeringstarieven 19 1.1 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. 5 4.1

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text]

Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014. [Type text] Aegon PPI B.V. Pensioenreglement PL 67 Staffel 3% 1 januari 2014 [Type text] Vooraf In dit pensioenreglement leest u uw pensioenregeling van uw werkgever. Het pensioenreglement regelt ook de relatie tussen

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012

Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies. Uitgave 2012 Fiscale feiten en cijfers, voor een goed pensioenadvies Uitgave 2012 Pag. 1 Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2012 Pensioen Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages uitkeringsovereenkomsten

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verzekeringen. Werkgever en personeel. Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle Zelf beleggen Verzekeringen 2008 Werkgever en personeel Het Persoonlijk Pensioen Plan: verstandig beleggen voor een goed pensioen Werkgever

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie