Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland"

Transcriptie

1 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco

2 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding Pensioenregeling Flexioen Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland... 5 Bijlage 1 Uw pensioen en Flexioen Bijlage 2 Begrippenlijst 2 / 6

3 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) is statutair opgericht op 5 december Het fonds voert vanaf 1 januari 2004 de pensioenregeling uit voor de werknemers van Jacobs Nederland BV. Het stichtingsbestuur bestaan uit 7 bestuursleden, waarvan er 3 leden zijn benoemd door de werkgever en 3 leden gekozen door de deelnemers en 1 lid gekozen door de pensioengerechtigden. Een van de onderdelen van onze pensioenregeling is de aanvullende pensioenrekening (APR). Het bestuur heeft begin 2008 besloten om de APR en gesloten prepensioenregeling m.i.v. september 2008 onder te brengen bij Robeco. De reden waarom we gekozen hebben voor Robeco is tweeërlei: enerzijds is er vanuit de deelnemers behoefte aan meer -dagelijks- inzicht in de beleggingen. Anderzijds eist de Pensioenwet dat uw pensioenfonds een goede invulling aan de zorgplicht geeft om te voorkomen dat u te grote beleggingsrisico s neemt. Robeco voldoet aan beide voorwaarden: via Internet hebt u dagelijks inzicht in de stand van uw beleggingen en de invulling van de zorgplicht vindt plaats door monitoring via de Life Cycle Service. 3 / 6

4 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2. Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland bestaat uit een basispensioenregeling en een keuzepakket. Regeling in het kort: Basispensioenregeling U bouwt de volgende aanspraken op: Ouderdomspensioen De volgende pensioenen en premievrijstelling zijn op basis van een risicoverzekering afgedekt: Partnerpensioen Tijdelijk aanvullend partnerpensioen Wezenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidspensioen Flexibele elementen U kunt: een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen op de datum van uitdiensttreding of als u met pensioen gaat; een deel van het omgezette partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen op het moment dat u met pensioen gaat (alleen voor gewezen deelnemers); uw ouderdomspensioen vóór uw 65ste laten ingaan, in overleg met de werkgever (minimum leeftijd is 60 jaar, maximum 65 jaar). gedurende een bepaalde periode eerst een hogere pensioenuitkering ontvangen en daarna een lagere. Keuzepakket De regeling biedt verder: een aanvullend partnerpensioen op basis van een risicoverzekering. een extra aanvullend partnerpensioen op basis van een risicoverzekering; een aanvullende pensioenrekening (APR) via Robeco voor opbouw van extra pensioen. Wij verwijzen u graag naar de verkorte versie van het pensioenreglement op de SPJNL website: Op de website vindt u ook het volledige pensioenreglement. Daarnaast verwijzen wij u naar de algemene brochure: Uw pensioen en Flexioen (bijlage 1) 4 / 6

5 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Welke beleggingsmogelijkheden heeft u bij Robeco Flexioen? Standaard worden de pensioenpremies belegd door Robeco Flexioen volgens het Life Cycle principe. Bij Life Cycle beleggen wordt de samenstelling van de beleggingen automatisch aangepast naarmate u ouder wordt. Het doel van Life Cycle beleggen is het afbouwen van risico en veilig stellen van uw pensioen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. De beleggingsresultaten komen ten gunste/laste van uw pensioenkapitaal. Hieronder vindt u een overzicht van de Life Cycle beleggingsmixen van Robeco Flexioen. Uiteraard kunt u ook kiezen om zelf een beleggingsmix samen te stellen (Eigen Beheer). Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Mix 5 Mix 6 Mix 7 Mix 8 Mix 9 Mix 10 Fonds Leeftijd < Beleggingshorizon > Aandelen Robeco Emerging Markets Equities I-shares 15% 15% 15% 10% 5% 5% Robeco Property Equities I-shares 5% 5% 5% 5% 5% Robeco 40% 35% 25% 20% 15% 10% 10% 5% 5% Robeco European Conservative Equities I-shares 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% Alternatieve Beleggingen Robeco Commodities 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% Obligaties Robeco High Yield Bonds IH shares 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% Rorento 5% 10% 20% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 30% Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI-shares 5% 5% 10% 10% 10% Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH-shares 10% 20% 30% 40% 35% 30% 25% Liquiditeiten Flexioen Spaarrekening 10% 20% 30% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De Flexioen Spaarrekening geeft u momenteel een rente van 2,15% (peildatum 17 januari 2013). Wanneer u zelf wilt beleggen en/of sparen (Eigen Beheer) kunt u kiezen uit een groot fondsassortiment. Meer informatie over de producten vindt u op de Robeco Flexioen website 5 / 6

6 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Welke kosten zitten verbonden aan Robeco Flexioen? Hieronder geven we u de kosten aan van de beleggingsfondsen uit de adviesmix. Beleggingsfondsen Vermogensbeheer kosten Robeco Flexioen = Uw voordeel Aandelen Robeco Emerging Markets Equities I-shares 1,13% 0,49% 1,62% Robeco Property Equities I-shares 1,13% 0,49% 1,62% Robeco 0,87% 0,25% 1,12% Robeco European Conservative Equities I EUR 0,83% 0,29% 1,12% Alternatieve beleggingen Robeco Commodities 1,17% 0,45% 1,62% Obligaties Robeco High Yield Bonds IH-shares 0,73% 0,29% 1,02% Rorento 0,64% 0,13% 0,77% Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI-shares 0,63% 0,24% 0,87% Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH-shares 0,63% 0,24% 0,87% Particuliere vermogensbeheer kosten De vermogensbeheerkosten voor u als deelnemer staan in de tabel hierboven. Indien u belegt via het Life Cycle principe zijn de kosten afhankelijk van uw leeftijd. Voor sommige niet-robeco beleggingsfondsen zijn aan- en verkoopkosten van toepassing. De pensioenuitvoeringskosten, het aanhouden van de beleggingsrekening en initiële kosten, worden in rekening gebracht bij het Pensioenfonds. Voor begrippenlijst: zie bijlage 2. Communicatie Robeco Flexioen Robeco Flexioen werkt via internet en . Dit houdt in dat u via uw persoonlijke pagina inzage heeft in uw beleggingen en wijzigingen kunt aanbrengen. Vragen over Flexioen? Neem contact op met Robeco Flexioen: of telefoonnummer: (lokaal tarief). Vragen over pensioenregeling SPJNL? Neem contact op met SPJNL: of telefoonnummer: Postadres: Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Postbus LM TILBURG 6 / 6

7 Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen

8 Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering. Uw pensioenfonds heeft een deel van uw pensioenopbouw of uw volledige opbouw ondergebracht bij Robeco. Het kan ook dat zijn dat u gekozen heeft voor extra opbouw van pensioen. Deze extra opbouw loopt in dat geval via Robeco. Het pensioen dat u opbouwt bij Robeco heet Flexioen. Flexioen staat voor Flexibel Individueel Pensioen. In deze brochure leggen we uit hoe Flexioen werkt en welke keuzes u heeft. Wat is Flexioen? U bouwt bij Robeco geleidelijk een pensioenkapitaal op. Uw werkgever stort hiervoor regelmatig een premie. Mogelijk betaalt u zelf een deel van deze premie of zelfs de volledige premie. Het deel van de premie dat u zelf betaalt wordt meestal ingehouden op uw salaris. Robeco belegt de premies die voor u gestort zijn. Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt het opgebouwde kapitaal teruggestort naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds gebruikt het geld om uw pensioenuitkering aan te kopen. U ontvangt deze uitkering zo lang u leeft. U weet vooraf niet wat de hoogte van het pensioenkapitaal zal zijn op het moment dat u met pensioen gaat. U weet dus vooraf ook niet hoe hoog uw uiteindelijke pensioenuitkering zal zijn. De hoogte van de uitkering die het pensioenfonds aankoopt met het opgebouwde kapitaal is onder andere afhankelijk van de hoogte van de betaalde premies en het resultaat van de beleggingen. Het Life Cycle beleggen Beleggen is een manier om kapitaal op te bouwen. Beleggen houdt in dat Robeco de pensioenpremie investeert in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of spaarproducten. Het resultaat van de beleggingen (de koersstijgingen of dalingen en de ontvangen dividenden en rente) noemen we rendement. 2 Uw pensioen en Flexioen

9 Waarom beleggen voor uw pensioen? Omdat de waarde van de beleggingen niet alleen kan stijgen, maar ook kan dalen, is er altijd een risico verbonden aan beleggen. U weet vooraf niet hoe groot het pensioenkapitaal zal zijn op het moment dat u met pensioen gaat. Op de lange termijn is beleggen toch te verkiezen boven sparen, omdat het verleden heeft aangetoond dat beleggen op de lange termijn vaker een hoger rendement oplevert dan sparen. Waarde-ontwikkeling beleggen en sparen Aandelen Obligaties Kasgeld Robeco is een van de grootste gespecialiseerde vermogensbeheerders van Europa. De ervaring die Robeco sinds de oprichting in 1929 heeft opgedaan met beleggen, wordt ook ingezet voor Flexioen. Robeco streeft er met Flexioen naar om op verantwoorde wijze uw pensioenkapitaal te beheren, zodat uw pensioenuitkering of de aanvulling op uw pensioenuitkering op het moment dat u met pensioen gaat zo hoog mogelijk is. De oplossing die Robeco standaard binnen Flexioen aanbiedt, is Life Cycle beleggen. Dit betekent dat Robeco voor u belegt en het beleggingsrisico geleidelijk afbouwt, naarmate u ouder wordt. In de praktijk houdt dit in dat Robeco in de eerste jaren waarin u pensioenkapitaal opbouwt meer belegt in aandelen en later geleidelijk meer in obligaties en spaarproducten. De laatste jaren voor uw pensionering zal het verwachte rendement op uw belegde pensioenkapitaal lager zijn. Tegelijk zal de waarde van uw beleggingen minder schommelen. In de regel gaan beleggingen die een hoog rendement kunnen opleveren gepaard met een hoger risico. Te voorzichtig beleggen leidt er echter toe dat het uiteindelijke pensioenresultaat tegenvalt. Met Life Cycle beleggen maakt u de eerste jaren gebruik van de mogelijkheid om een hoger rendement te behalen en beperkt u het risico dat de hoogte van uw pensioenuitkering daalt tegen de tijd dat u met pensioen gaat. De standaard Life Cycle gaat er vanuit dat je op je 65ste met pensioen gaat. Je kunt online een afwijkende pensioenleeftijd registreren. Hierdoor zal de beleggingshorizon aangepast worden naar de gewenste pensioenleeftijd. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor uw beleggingen. Uw pensioen en Flexioen 3

10 Volledig Beheer en Eigen Beheer Standaard: Volledig Beheer Standaard worden de pensioenpremies voor u belegd in een beleggingsmix die past bij uw leeftijd. Een beleggingsmix is een combinatie van aandelen, obligaties en spaarproducten. Automatisch past Robeco de mix aan het aantal jaren dat u tot uw pensionering aan. Geleidelijk wordt een steeds groter deel van uw pensioenkapitaal in obligaties en op een spaarrekening bij Robeco gezet. Kijk op om de precieze verdeling te zien over de beleggingscategorieën per leeftijdsgroep. Deze vorm van pensioenbeleggen valt onder serviceniveau Volledig Beheer. Eigen Beheer U kunt er ook voor kiezen af te wijken van de standaard. Dit valt onder serviceniveau Eigen Beheer. In dat geval stelt u zelf een beleggingsportefeuille samen. Deze portefeuille kunt u vervolgens gedurende uw opbouwperiode naar eigen inzicht aanpassen. U heeft de keuze uit Robeco beleggingsfondsen die voor Flexioen deelnemers beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om beleggingsfondsen en indextrackers van andere vermogensbeheerders dan Robeco te kiezen. Kiest u voor zelf beleggen, dan heeft Robeco een extra wettelijke zorgplicht. U moet een beleggersprofiel van uzelf opstellen, waaruit blijkt hoeveel risico u kunt en wilt lopen. Robeco controleert vervolgens minimaal één keer per jaar of uw beleggingen nog aansluiten bij de mix die volgens uw pensioenfonds bij u past. Valt uw beleggingsmix buiten de bandbreedtes, dan informeert Robeco u over hoe de portefeuille kan worden aangepast. Op vindt u meer informatie over zelf beleggen. 4 Uw pensioen en Flexioen

11 Kosten Kosten voor het pensioenfonds De pensioenuitvoeringskosten, het aanhouden van de beleggingsrekening en initiële kosten, worden in rekening gebracht bij het Pensioenfonds. Kosten voor de deelnemer De kosten die u betaalt aan de vermogensbeheerder van de beleggingsfondsen in de portefeuille, bestaan uit de volgende drie componenten. a. Vermogensbeheerkosten in de beleggingsfondsen: 1. Beheervergoeding of management fee Voor het dagelijkse beheer van beleggingsfondsen berekenen vermogensbeheerders kosten. Deze kosten worden ook wel de managementfee genoemd en verschillen per fonds. Waar mogelijk, geeft Robeco een korting op deze kosten. 2. Service fee De service fee is een vaste jaarlijkse fee, die dient te dekking van allerlei kosten, die verbonden zijn aan het beheer van een beleggingsfonds. Bijvoorbeeld de kosten voor bewaring, accountantscontrole en administratie. 3. Overige kosten Daarnaast brengen beleggingsfondsen ook overige kosten in rekening. Omdat deze overige kosten jaarlijks achteraf bekend zijn en worden berekend, zitten ze niet in de getoonde totale vermogensbeheerkosten. Deze jaarlijkse kosten staan op de factsheet van het beleggingsfonds en worden verrekend in de Total Expense Ratio (TER). b. Verrekening vermogensfee en korting management fee: Op de particuliere management fee van de beleggingsfondsen geeft Robeco een korting. Deze korting wordt aan het eind van elk jaar via de beleggingsrekening verrekend. De korting wordt verrekend met de vermogensfee, die door Robeco rekening wordt gebracht over het saldo dat op de pensioenrekening. Als er een institutioneel beleggingsfonds beschikbaar is, zit deze korting direct in de prijs van het beleggingsfonds verrekend. Via het deelnemersportaal kunt u terugvinden wat de netto kosten (beheersfee en verrekening korting minus vermogensfee) zijn van de beleggingsfondsen. Voor de spaarrekening worden geen beheerskosten in rekening gebracht. c. Transactiekosten Robeco rekent voor de Robeco fondsen geen aankoopen verkoopkosten. Voor een aantal fondsen van externe partijen (Vanguard) worden in wel aan- en/of verkoopkosten gerekend. Deze transactiekosten worden op de storting, onttrekking of switch (zijnde een aankoop en een verkoop) ingehouden. Via het deelnemersportaal zijn alle bovenstaande kosten per beleggingsfonds terug te vinden. Uw pensioen en Flexioen 5

12 Tot slot Via heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens. Na inloggen ziet u het saldo op uw beleggingsrekening bij Robeco en de beleggingsmix. U kunt ook zien welke aan- en verkopen zijn gedaan. Op de website vindt u tevens een online dossier en kunt u wijzigingen doorgeven. Wanneer u het pensioenfonds verlaat, doordat u bijvoorbeeld van werkgever verandert, blijft uw pensioenkapitaal bij Robeco staan. Heeft u gekozen voor Volledig Beheer, dan belegt Robeco automatisch volgens de adviesmix die past bij aantal jaren dat u nog te gaan heeft tot uw pensioenleeftijd. Heeft u gekozen voor Eigen Beheer, dan kunt u nog steeds zelf online uw portefeuille aanpassen. Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt het pensioenkapitaal naar het pensioenfonds teruggestort. Het pensioenfonds koopt met het kapitaal een pensioenuitkering voor u. U kunt er ook voor kiezen het pensioenkapitaal over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U vindt hierover meer informatie op de website van uw pensioenfonds. 6 Uw pensioen en Flexioen

13 Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over flexioen, dan kunt u contact met ons opnemen of raadplegen. Voor vragen over pensioen, zoals uw pensioenregeling, waardeoverdracht, stortingen, verwijzen wij u naar uw pensioenfonds. Contact T (lokaal tarief). Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en uur. E Postadres Robeco Flexioen Postbus AZ ROTTERDAM Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever. 7 Uw pensioen en Flexioen Uw pensioen en Flexioen

14 Bijlage 2 Begrippenlijst Adviesmix Beheervergoeding Beleggingshorizon Beleggingsprofiel Life Cycle Service Monitoringsbrief Rebalance Service fee Serviceniveau Eigen Beheer Serviceniveau Volledig Beheer Stortingsmix Switch Waardeoverdracht Een kant en klare portefeuille met daarin een combinatie van spaaren beleggingsproducten. De jaarlijkse kosten die in rekening worden gebracht door de fondsaanbieder voor het beheren van een beleggingsfonds. Deze kosten worden in de dagelijkse koers van het beleggingsfonds verwerkt. Periode tot de pensioendatum. Uitgangspunten waaruit blijkt hoeveel risico een deelnemer kan en wil lopen. Service waarbij het beheren van de beleggingsportefeuille automatisch door Robeco wordt gedaan volgens de leeftijdsgerelateerde mixen (=serviceniveau Volledig Beheer) of waar het beheren van de beleggingsportefeuille door de deelnemer zelf wordt gedaan (= serviceniveau Eigen Beheer). Hierbij blijft de rol van Robeco beperkt tot advisering. Brief die de deelnemer jaarlijks in de maand van zijn/haar verjaardag ontvangt waarin de huidige portefeuille wordt getoetst aan de voor hem/haar geldende adviesmix. Het aanpassen van de huidige portefeuille aan de adviesmix c.q. stortingsmix. Jaarlijkse vergoeding die dient ter dekking van allerlei formele kosten. Bijv: juridische, administratieve en operationele kosten. Serviceniveau waarbij de deelnemer zelf een stortingsmix kan samenstellen en waarbij de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de beleggingen. Serviceniveau waarbij de deelnemer er voor kiest om het beheren van de beleggingsportefeuille door Robeco te laten doen. De door de deelnemer gekozen combinatie van spaar- en beleggingsproducten waar alle binnenkomende stortingen/premies automatisch in worden belegd. Een verkoop en een aankoop. Het overhevelen van pensioenrechten van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden

Beleggen voor een goed pensioen. Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Beleggen voor een goed pensioen Maak kennis met onze mogelijkheden Deze brochure gaat over het beleggen van de pensioenpremie. Met als

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Stichting Pensioenfonds Gasunie Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Altijd online inzage in uw vermogensopbouw.

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie