Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland"

Transcriptie

1 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco

2 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding Pensioenregeling Flexioen Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland... 5 Bijlage 1 Uw pensioen en Flexioen Bijlage 2 Begrippenlijst 2 / 6

3 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) is statutair opgericht op 5 december Het fonds voert vanaf 1 januari 2004 de pensioenregeling uit voor de werknemers van Jacobs Nederland BV. Het stichtingsbestuur bestaan uit 7 bestuursleden, waarvan er 3 leden zijn benoemd door de werkgever en 3 leden gekozen door de deelnemers en 1 lid gekozen door de pensioengerechtigden. Een van de onderdelen van onze pensioenregeling is de aanvullende pensioenrekening (APR). Het bestuur heeft begin 2008 besloten om de APR en gesloten prepensioenregeling m.i.v. september 2008 onder te brengen bij Robeco. De reden waarom we gekozen hebben voor Robeco is tweeërlei: enerzijds is er vanuit de deelnemers behoefte aan meer -dagelijks- inzicht in de beleggingen. Anderzijds eist de Pensioenwet dat uw pensioenfonds een goede invulling aan de zorgplicht geeft om te voorkomen dat u te grote beleggingsrisico s neemt. Robeco voldoet aan beide voorwaarden: via Internet hebt u dagelijks inzicht in de stand van uw beleggingen en de invulling van de zorgplicht vindt plaats door monitoring via de Life Cycle Service. 3 / 6

4 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2. Pensioenregeling De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland bestaat uit een basispensioenregeling en een keuzepakket. Regeling in het kort: Basispensioenregeling U bouwt de volgende aanspraken op: Ouderdomspensioen De volgende pensioenen en premievrijstelling zijn op basis van een risicoverzekering afgedekt: Partnerpensioen Tijdelijk aanvullend partnerpensioen Wezenpensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidspensioen Flexibele elementen U kunt: een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen op de datum van uitdiensttreding of als u met pensioen gaat; een deel van het omgezette partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen op het moment dat u met pensioen gaat (alleen voor gewezen deelnemers); uw ouderdomspensioen vóór uw 65ste laten ingaan, in overleg met de werkgever (minimum leeftijd is 60 jaar, maximum 65 jaar). gedurende een bepaalde periode eerst een hogere pensioenuitkering ontvangen en daarna een lagere. Keuzepakket De regeling biedt verder: een aanvullend partnerpensioen op basis van een risicoverzekering. een extra aanvullend partnerpensioen op basis van een risicoverzekering; een aanvullende pensioenrekening (APR) via Robeco voor opbouw van extra pensioen. Wij verwijzen u graag naar de verkorte versie van het pensioenreglement op de SPJNL website: Op de website vindt u ook het volledige pensioenreglement. Daarnaast verwijzen wij u naar de algemene brochure: Uw pensioen en Flexioen (bijlage 1) 4 / 6

5 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Welke beleggingsmogelijkheden heeft u bij Robeco Flexioen? Standaard worden de pensioenpremies belegd door Robeco Flexioen volgens het Life Cycle principe. Bij Life Cycle beleggen wordt de samenstelling van de beleggingen automatisch aangepast naarmate u ouder wordt. Het doel van Life Cycle beleggen is het afbouwen van risico en veilig stellen van uw pensioen naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. De beleggingsresultaten komen ten gunste/laste van uw pensioenkapitaal. Hieronder vindt u een overzicht van de Life Cycle beleggingsmixen van Robeco Flexioen. Uiteraard kunt u ook kiezen om zelf een beleggingsmix samen te stellen (Eigen Beheer). Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 Mix 5 Mix 6 Mix 7 Mix 8 Mix 9 Mix 10 Fonds Leeftijd < Beleggingshorizon > Aandelen Robeco Emerging Markets Equities I-shares 15% 15% 15% 10% 5% 5% Robeco Property Equities I-shares 5% 5% 5% 5% 5% Robeco 40% 35% 25% 20% 15% 10% 10% 5% 5% Robeco European Conservative Equities I-shares 15% 15% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% Alternatieve Beleggingen Robeco Commodities 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% Obligaties Robeco High Yield Bonds IH shares 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% Rorento 5% 10% 20% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 30% Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI-shares 5% 5% 10% 10% 10% Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH-shares 10% 20% 30% 40% 35% 30% 25% Liquiditeiten Flexioen Spaarrekening 10% 20% 30% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% De Flexioen Spaarrekening geeft u momenteel een rente van 2,15% (peildatum 17 januari 2013). Wanneer u zelf wilt beleggen en/of sparen (Eigen Beheer) kunt u kiezen uit een groot fondsassortiment. Meer informatie over de producten vindt u op de Robeco Flexioen website 5 / 6

6 Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Welke kosten zitten verbonden aan Robeco Flexioen? Hieronder geven we u de kosten aan van de beleggingsfondsen uit de adviesmix. Beleggingsfondsen Vermogensbeheer kosten Robeco Flexioen = Uw voordeel Aandelen Robeco Emerging Markets Equities I-shares 1,13% 0,49% 1,62% Robeco Property Equities I-shares 1,13% 0,49% 1,62% Robeco 0,87% 0,25% 1,12% Robeco European Conservative Equities I EUR 0,83% 0,29% 1,12% Alternatieve beleggingen Robeco Commodities 1,17% 0,45% 1,62% Obligaties Robeco High Yield Bonds IH-shares 0,73% 0,29% 1,02% Rorento 0,64% 0,13% 0,77% Robeco All Strategy Euro Bonds IHHI-shares 0,63% 0,24% 0,87% Robeco All Strategy Euro Bonds 40IH-shares 0,63% 0,24% 0,87% Particuliere vermogensbeheer kosten De vermogensbeheerkosten voor u als deelnemer staan in de tabel hierboven. Indien u belegt via het Life Cycle principe zijn de kosten afhankelijk van uw leeftijd. Voor sommige niet-robeco beleggingsfondsen zijn aan- en verkoopkosten van toepassing. De pensioenuitvoeringskosten, het aanhouden van de beleggingsrekening en initiële kosten, worden in rekening gebracht bij het Pensioenfonds. Voor begrippenlijst: zie bijlage 2. Communicatie Robeco Flexioen Robeco Flexioen werkt via internet en . Dit houdt in dat u via uw persoonlijke pagina inzage heeft in uw beleggingen en wijzigingen kunt aanbrengen. Vragen over Flexioen? Neem contact op met Robeco Flexioen: of telefoonnummer: (lokaal tarief). Vragen over pensioenregeling SPJNL? Neem contact op met SPJNL: of telefoonnummer: Postadres: Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Postbus LM TILBURG 6 / 6

7 Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen

8 Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering. Uw pensioenfonds heeft een deel van uw pensioenopbouw of uw volledige opbouw ondergebracht bij Robeco. Het kan ook dat zijn dat u gekozen heeft voor extra opbouw van pensioen. Deze extra opbouw loopt in dat geval via Robeco. Het pensioen dat u opbouwt bij Robeco heet Flexioen. Flexioen staat voor Flexibel Individueel Pensioen. In deze brochure leggen we uit hoe Flexioen werkt en welke keuzes u heeft. Wat is Flexioen? U bouwt bij Robeco geleidelijk een pensioenkapitaal op. Uw werkgever stort hiervoor regelmatig een premie. Mogelijk betaalt u zelf een deel van deze premie of zelfs de volledige premie. Het deel van de premie dat u zelf betaalt wordt meestal ingehouden op uw salaris. Robeco belegt de premies die voor u gestort zijn. Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt het opgebouwde kapitaal teruggestort naar het pensioenfonds. Het pensioenfonds gebruikt het geld om uw pensioenuitkering aan te kopen. U ontvangt deze uitkering zo lang u leeft. U weet vooraf niet wat de hoogte van het pensioenkapitaal zal zijn op het moment dat u met pensioen gaat. U weet dus vooraf ook niet hoe hoog uw uiteindelijke pensioenuitkering zal zijn. De hoogte van de uitkering die het pensioenfonds aankoopt met het opgebouwde kapitaal is onder andere afhankelijk van de hoogte van de betaalde premies en het resultaat van de beleggingen. Het Life Cycle beleggen Beleggen is een manier om kapitaal op te bouwen. Beleggen houdt in dat Robeco de pensioenpremie investeert in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of spaarproducten. Het resultaat van de beleggingen (de koersstijgingen of dalingen en de ontvangen dividenden en rente) noemen we rendement. 2 Uw pensioen en Flexioen

9 Waarom beleggen voor uw pensioen? Omdat de waarde van de beleggingen niet alleen kan stijgen, maar ook kan dalen, is er altijd een risico verbonden aan beleggen. U weet vooraf niet hoe groot het pensioenkapitaal zal zijn op het moment dat u met pensioen gaat. Op de lange termijn is beleggen toch te verkiezen boven sparen, omdat het verleden heeft aangetoond dat beleggen op de lange termijn vaker een hoger rendement oplevert dan sparen. Waarde-ontwikkeling beleggen en sparen Aandelen Obligaties Kasgeld Robeco is een van de grootste gespecialiseerde vermogensbeheerders van Europa. De ervaring die Robeco sinds de oprichting in 1929 heeft opgedaan met beleggen, wordt ook ingezet voor Flexioen. Robeco streeft er met Flexioen naar om op verantwoorde wijze uw pensioenkapitaal te beheren, zodat uw pensioenuitkering of de aanvulling op uw pensioenuitkering op het moment dat u met pensioen gaat zo hoog mogelijk is. De oplossing die Robeco standaard binnen Flexioen aanbiedt, is Life Cycle beleggen. Dit betekent dat Robeco voor u belegt en het beleggingsrisico geleidelijk afbouwt, naarmate u ouder wordt. In de praktijk houdt dit in dat Robeco in de eerste jaren waarin u pensioenkapitaal opbouwt meer belegt in aandelen en later geleidelijk meer in obligaties en spaarproducten. De laatste jaren voor uw pensionering zal het verwachte rendement op uw belegde pensioenkapitaal lager zijn. Tegelijk zal de waarde van uw beleggingen minder schommelen. In de regel gaan beleggingen die een hoog rendement kunnen opleveren gepaard met een hoger risico. Te voorzichtig beleggen leidt er echter toe dat het uiteindelijke pensioenresultaat tegenvalt. Met Life Cycle beleggen maakt u de eerste jaren gebruik van de mogelijkheid om een hoger rendement te behalen en beperkt u het risico dat de hoogte van uw pensioenuitkering daalt tegen de tijd dat u met pensioen gaat. De standaard Life Cycle gaat er vanuit dat je op je 65ste met pensioen gaat. Je kunt online een afwijkende pensioenleeftijd registreren. Hierdoor zal de beleggingshorizon aangepast worden naar de gewenste pensioenleeftijd. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor uw beleggingen. Uw pensioen en Flexioen 3

10 Volledig Beheer en Eigen Beheer Standaard: Volledig Beheer Standaard worden de pensioenpremies voor u belegd in een beleggingsmix die past bij uw leeftijd. Een beleggingsmix is een combinatie van aandelen, obligaties en spaarproducten. Automatisch past Robeco de mix aan het aantal jaren dat u tot uw pensionering aan. Geleidelijk wordt een steeds groter deel van uw pensioenkapitaal in obligaties en op een spaarrekening bij Robeco gezet. Kijk op om de precieze verdeling te zien over de beleggingscategorieën per leeftijdsgroep. Deze vorm van pensioenbeleggen valt onder serviceniveau Volledig Beheer. Eigen Beheer U kunt er ook voor kiezen af te wijken van de standaard. Dit valt onder serviceniveau Eigen Beheer. In dat geval stelt u zelf een beleggingsportefeuille samen. Deze portefeuille kunt u vervolgens gedurende uw opbouwperiode naar eigen inzicht aanpassen. U heeft de keuze uit Robeco beleggingsfondsen die voor Flexioen deelnemers beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk om beleggingsfondsen en indextrackers van andere vermogensbeheerders dan Robeco te kiezen. Kiest u voor zelf beleggen, dan heeft Robeco een extra wettelijke zorgplicht. U moet een beleggersprofiel van uzelf opstellen, waaruit blijkt hoeveel risico u kunt en wilt lopen. Robeco controleert vervolgens minimaal één keer per jaar of uw beleggingen nog aansluiten bij de mix die volgens uw pensioenfonds bij u past. Valt uw beleggingsmix buiten de bandbreedtes, dan informeert Robeco u over hoe de portefeuille kan worden aangepast. Op vindt u meer informatie over zelf beleggen. 4 Uw pensioen en Flexioen

11 Kosten Kosten voor het pensioenfonds De pensioenuitvoeringskosten, het aanhouden van de beleggingsrekening en initiële kosten, worden in rekening gebracht bij het Pensioenfonds. Kosten voor de deelnemer De kosten die u betaalt aan de vermogensbeheerder van de beleggingsfondsen in de portefeuille, bestaan uit de volgende drie componenten. a. Vermogensbeheerkosten in de beleggingsfondsen: 1. Beheervergoeding of management fee Voor het dagelijkse beheer van beleggingsfondsen berekenen vermogensbeheerders kosten. Deze kosten worden ook wel de managementfee genoemd en verschillen per fonds. Waar mogelijk, geeft Robeco een korting op deze kosten. 2. Service fee De service fee is een vaste jaarlijkse fee, die dient te dekking van allerlei kosten, die verbonden zijn aan het beheer van een beleggingsfonds. Bijvoorbeeld de kosten voor bewaring, accountantscontrole en administratie. 3. Overige kosten Daarnaast brengen beleggingsfondsen ook overige kosten in rekening. Omdat deze overige kosten jaarlijks achteraf bekend zijn en worden berekend, zitten ze niet in de getoonde totale vermogensbeheerkosten. Deze jaarlijkse kosten staan op de factsheet van het beleggingsfonds en worden verrekend in de Total Expense Ratio (TER). b. Verrekening vermogensfee en korting management fee: Op de particuliere management fee van de beleggingsfondsen geeft Robeco een korting. Deze korting wordt aan het eind van elk jaar via de beleggingsrekening verrekend. De korting wordt verrekend met de vermogensfee, die door Robeco rekening wordt gebracht over het saldo dat op de pensioenrekening. Als er een institutioneel beleggingsfonds beschikbaar is, zit deze korting direct in de prijs van het beleggingsfonds verrekend. Via het deelnemersportaal kunt u terugvinden wat de netto kosten (beheersfee en verrekening korting minus vermogensfee) zijn van de beleggingsfondsen. Voor de spaarrekening worden geen beheerskosten in rekening gebracht. c. Transactiekosten Robeco rekent voor de Robeco fondsen geen aankoopen verkoopkosten. Voor een aantal fondsen van externe partijen (Vanguard) worden in wel aan- en/of verkoopkosten gerekend. Deze transactiekosten worden op de storting, onttrekking of switch (zijnde een aankoop en een verkoop) ingehouden. Via het deelnemersportaal zijn alle bovenstaande kosten per beleggingsfonds terug te vinden. Uw pensioen en Flexioen 5

12 Tot slot Via heeft u toegang tot uw persoonlijke gegevens. Na inloggen ziet u het saldo op uw beleggingsrekening bij Robeco en de beleggingsmix. U kunt ook zien welke aan- en verkopen zijn gedaan. Op de website vindt u tevens een online dossier en kunt u wijzigingen doorgeven. Wanneer u het pensioenfonds verlaat, doordat u bijvoorbeeld van werkgever verandert, blijft uw pensioenkapitaal bij Robeco staan. Heeft u gekozen voor Volledig Beheer, dan belegt Robeco automatisch volgens de adviesmix die past bij aantal jaren dat u nog te gaan heeft tot uw pensioenleeftijd. Heeft u gekozen voor Eigen Beheer, dan kunt u nog steeds zelf online uw portefeuille aanpassen. Op het moment dat u met pensioen gaat, wordt het pensioenkapitaal naar het pensioenfonds teruggestort. Het pensioenfonds koopt met het kapitaal een pensioenuitkering voor u. U kunt er ook voor kiezen het pensioenkapitaal over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U vindt hierover meer informatie op de website van uw pensioenfonds. 6 Uw pensioen en Flexioen

13 Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over flexioen, dan kunt u contact met ons opnemen of raadplegen. Voor vragen over pensioen, zoals uw pensioenregeling, waardeoverdracht, stortingen, verwijzen wij u naar uw pensioenfonds. Contact T (lokaal tarief). Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en uur. E Postadres Robeco Flexioen Postbus AZ ROTTERDAM Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend. U kunt het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever. 7 Uw pensioen en Flexioen Uw pensioen en Flexioen

14 Bijlage 2 Begrippenlijst Adviesmix Beheervergoeding Beleggingshorizon Beleggingsprofiel Life Cycle Service Monitoringsbrief Rebalance Service fee Serviceniveau Eigen Beheer Serviceniveau Volledig Beheer Stortingsmix Switch Waardeoverdracht Een kant en klare portefeuille met daarin een combinatie van spaaren beleggingsproducten. De jaarlijkse kosten die in rekening worden gebracht door de fondsaanbieder voor het beheren van een beleggingsfonds. Deze kosten worden in de dagelijkse koers van het beleggingsfonds verwerkt. Periode tot de pensioendatum. Uitgangspunten waaruit blijkt hoeveel risico een deelnemer kan en wil lopen. Service waarbij het beheren van de beleggingsportefeuille automatisch door Robeco wordt gedaan volgens de leeftijdsgerelateerde mixen (=serviceniveau Volledig Beheer) of waar het beheren van de beleggingsportefeuille door de deelnemer zelf wordt gedaan (= serviceniveau Eigen Beheer). Hierbij blijft de rol van Robeco beperkt tot advisering. Brief die de deelnemer jaarlijks in de maand van zijn/haar verjaardag ontvangt waarin de huidige portefeuille wordt getoetst aan de voor hem/haar geldende adviesmix. Het aanpassen van de huidige portefeuille aan de adviesmix c.q. stortingsmix. Jaarlijkse vergoeding die dient ter dekking van allerlei formele kosten. Bijv: juridische, administratieve en operationele kosten. Serviceniveau waarbij de deelnemer zelf een stortingsmix kan samenstellen en waarbij de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor de beleggingen. Serviceniveau waarbij de deelnemer er voor kiest om het beheren van de beleggingsportefeuille door Robeco te laten doen. De door de deelnemer gekozen combinatie van spaar- en beleggingsproducten waar alle binnenkomende stortingen/premies automatisch in worden belegd. Een verkoop en een aankoop. Het overhevelen van pensioenrechten van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Wijziging beleggingsmogelijkheden

Wijziging beleggingsmogelijkheden Wijziging beleggingsmogelijkheden Aanvullende PensioenRekening & Pre-pensioen Rekening (SPJNL) Ed Vermeulen Robeco Accountmanager Institutional Clients Leiden, mei 2010 1 Agenda Doelstelling Pensioenregeling

Nadere informatie

Onderwerp: nieuwe pensioenregeling bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds

Onderwerp: nieuwe pensioenregeling bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds Mw/Dhr S. Vitzer English version, see website (Service, Download) www.nedlloydpensioenfonds.nl/service-mainmenu-16/download-mainmenu-23.html Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

aanvullen via het Pluspakket

aanvullen via het Pluspakket Het > Uw Smurfit Kappa Pensioen zelf aanvullen via het Als deelnemer aan het Smurfit Kappa Pensioen bouwt u automatisch pensioen op via Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland ( het Pensioenfonds

Nadere informatie

Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) juli 2008. Begrippenlijst

Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) juli 2008. Begrippenlijst Jacobs Pensioenperspectief Special bij de overgang van PBP naar Flexioen van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland (SPJNL) 8 juli 2008 Voorwoord Eén van de opties binnen het keuzepakket van de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service

Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Stichting Pensioenfonds Schuitema Deelnemersbrochure Life Cycle Service Inhoud 1. Uw pensioenregeling... 3 2. Life Cycle Service... 4 3. Beleggen bij Robeco... 5 4. Hoe werkt Life Cycle Service?... 8 5.

Nadere informatie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie

MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie MIJN HEINZ PENSIOEN Werking Beschikbare premie Deze slides zijn in juni 2010 gepresenteerd aan deelnemers aan de informatiesessies. De inhoud heeft een puur informatief karakter. Aan de informatie in deze

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef

Robeco Direct. Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Robeco Direct Deelnemersbrochure Flexibel Individueel Pensioen Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef Deelnemersbrochure ACF/Brocacef Inhoud 1. Inleiding...3 2. Flexioen...4 3. Beleggen...5 4. financieel

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE

ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE ONDERDEEL VAN EEN GEOLIEDE MACHINE PENSIOENMANTEL BESCHIKBARE PREMIE 1 november 2013 UW KAPITAAL ZIJN UW MENSEN SPECIAAL VOOR WTG Cappital: een unieke pensioenregeling voor WTG De pensioenregeling bij

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN

Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Pensioenfonds Metaal en Techniek PENSIOENBELEGGEN Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2006 PENSIOENBELEGGEN Wie een dienstverband heeft, bouwt onder voorwaarden vanaf zijn 18 e pensioen op. Elke maand

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van

Wat verandert voor u in de TOP-regeling. Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van Wat verandert voor u in de TOP-regeling Lees meer over de mogelijkheden en de wijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht worden ten aanzien van uw pensioenbeleggingen bij ING IM. 1 Introductie Naast

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht.

Nieuwe deelnemers worden bij opname in de pensioenregeling standaard in Volledig Beheer geplaatst. Hieronder worden de hoofdvormen nader toegelicht. DEELNEMERSBROCHURE ROBECO 1. Uw beschikbare premieregeling bij Pensioenfonds Deloitte U neemt deel aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Deloitte. Voor uw pensioenopbouw stelt Deloitte een premie ter

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA februari 2015, versie 2.4 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen

Pensioen. Beleggen voor uw p ensioen Uw Pensioen Beleggen voor uw p ensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan de Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) een algemeen beeld te geven. We besteden

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS

Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Robeco Direct BROCHURE VOOR DEELNEMERS FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN STICHTING ORTEC PENSIOENFONDS Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De beschikbare premieregeling van Stichting Ortec Pensioenfonds.. 4 3. Flexioen...

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

het gemak van het Pension Lifecycle Fund

het gemak van het Pension Lifecycle Fund het gemak van het Pension Lifecycle Fund 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is een lifecycle fonds? 2 2. Hoe werkt het ABN AMRO Pension Lifecycle Fund? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen? 3 4. Wat

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen

UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen UW SNPS PENSIOEN als u na 30 juni 2013 in dienst bent gekomen Welkom! U neemt deel aan de bruto pensioenregeling van SNPS. Deze regeling geldt voor het pensioengevend salaris tot het fiscale maximum. De

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief 15 nieuwsbrief voor alle deelnemers en gepensioneerden van de stichting pensioenfonds jacobs nederland oktober 2011 Voorwoord Op 10 juni 2011 werd bekend gemaakt dat de sociale

Nadere informatie

Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling

Robeco. Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenspaarregeling Deelnemersbrochure Inhoud 1. Inleiding 3 2. Pensioenregeling 4 3. Pensioenspaarregeling (Flexioen) 5 4. Beleggen 6 5. Financieel

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door

Nadere informatie

Beschikbarepremieregeling

Beschikbarepremieregeling Beschikbarepremieregeling Beleggen voor uw pensioen Meer weten? Hoe werkt beleggen? 4 Hoeveel pensioen krijgt u? Beleggingsmogelijkheden 5 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 8 Geef uw keuze door Goed om te

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA augustus 2016, versie 2.5 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE BELEGGINGSREKENING...2

Nadere informatie

Vroegpensioenregeling - Smart Pension. Robeco PPI

Vroegpensioenregeling - Smart Pension. Robeco PPI Vroegpensioenregeling - Smart Pension Robeco PPI Bert Eijkelenboom en Ed Vermeulen, 12 november 2014 Agenda > Inleiding > Pensioen algemeen > Vroegpensioen in perspectief > Regeling in vogelvlucht > Pensioenuitvoerder

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenspaarkapitaal

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling.

Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. 28 november 2015 Welkom bij Pensioenfonds KPN. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in uw pensioenregeling. Wat vindt u in laag 1, 2 en 3? Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Hieronder

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Individueel pensioenbeleggen Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 5 Deel 2 6 2.1 Wat is beleggen?

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson Robeco Direct Inhoud 1. Inleiding 3 2. Flexioen 4 3. Beleggen 5 4. Financieel verslag 15 5. Praktische informatie 17 6. Beleggingsadvies- en

Nadere informatie

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat?

Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welke keuzes maakt u voordat u straks met pensioen gaat? Inhoud Welke pensioenkeuzes hebt u? 1. Uw pensioenleeftijd kiezen 2. Deeltijdpensioen 3. Definitieve

Nadere informatie

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20

Portefeuillemodel Strategisch 65-60 59-58 57-55 54-53 52-50 49-20 Na invulling en ondertekening kunt u dit formulier zenden aan: St. Pensioenfonds SCA Ring P Aanmeldingsformulier beschikbare Mutatieformulier premieregeling Afdeling Personeelszaken van de vestiging waar

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure excedent regelingen Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure Excedent middelloonregeling 3 Excedent premieregeling 4 Premievoorbeeld 6 Meer weten? 7 extrapensioen voor uw werknemers Kies

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel beleggingsrisico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel

Nadere informatie

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling

Pensioenbrochure. Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland. Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Premiepensioenregeling 2015 en WIA-excedentregeling Deze brochure maakt onderdeel uit van de startbrief Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Welk

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen. Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Alles over uw beleggingsmogelijkheden Allianz Pensioen Beleggen Welkom bij Allianz. Via uw werkgever neemt u deel aan een pensioenregeling bij

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer

Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Generali beleggingsmogelijkheden pensioen informatie voor de deelnemer Inhoudsopgave Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen op

Nadere informatie

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen

Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen Generali beleggingsmogelijkheden Generali pensioen informatie voor de deelnemer INHOUDSOPGAVE Algemene informatie over dit document 2 1. Zorgvuldig beleggingsbeleid 3 2. Algemene informatie over een pensioen

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

beschikbare premieregeling

beschikbare premieregeling Brochure voor deelnemers beschikbare premieregeling via ABN AMRO Bank N.V. Afdeling Pension Services Stichting Pensioenfonds SCA Ring P Oktober 2013, versie 2.3 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...2 INDIVIDUELE

Nadere informatie

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST

Pensioen Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor nettopensioenregeling Augustus 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een nettopensioenregeling. U mag

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen

Q&A Evi Pensioenbeleggen Q&A Evi Pensioenbeleggen 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de lifecyclesystematiek? 4. Waar beleggen wij

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting

WELKOM. bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting WELKOM bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Welkom! U neemt deel aan de pensioenregeling van SNPS. Dit is een Individueel Beschikbare Premieregeling. In deze regeling bouwt u een eigen pensioenkapitaal

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

1. Vragen over het ouderdomspensioen

1. Vragen over het ouderdomspensioen Aegon Uitkerend Beleggingspensioen Veelgestelde vragen 1. Vragen over het ouderdomspensioen Wat heeft invloed op de hoogte van mijn pensioen? De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van uw pensioen:

Nadere informatie

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik

Kostentransparantie. Kostentransparantie. Bindend besluit December 2015. Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Kostentransparantie Bindend besluit December 015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Richtlijn 1: wanneer het kostenoverzicht opstellen Vanaf 1 juli 01 moet er een online kostenoverzicht zijn voor

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Pensioenfonds Unisys 2012 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid om te

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen

Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen Na uw pensioendatum doorbeleggen. Gaat u binnenkort

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling.

Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waaruit bestaat pensioenregeling A? Pensioenregeling A bestaat uit twee onderdelen: de aansprakenregeling en de pensioenbeleggingsregeling. Waarom deze startbrief en uitleg? De inhoud van pensioenregeling

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? 2. Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling? 3. Hoe bouwt u pensioen op? 1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u een ouderdomspensioen. Op uw pensioendatum koopt u met het opgebouwde pensioenkapitaal een ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Februari 2016 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie