BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BeterExcedent. Pensioenregeling 2015"

Transcriptie

1 BeterExcedent Pensioenregeling 2015

2 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze pensioenregeling kent een maximum pensioenloon. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari ,95 (inclusief vakantietoeslag). BpfBOUW geeft u de mogelijkheid om de pensioenopbouw boven het maximum pensioenloon voor uw werknemers eveneens bij het bedrijfstakpensioenfonds onder te brengen. Daarvoor biedt bpfbouw bovenop de middelloonregeling een aanvullende pensioenregeling: de Pensioenregeling BeterExcedent. In deze brochure leest u meer over deze regeling. BeterExcedent Pensioenregeling 2

3 Beschikbare premieregeling De pensioenregeling BeterExcedent is een beschikbare premieregeling. Jaarlijks wordt op basis van een door u vooraf overeengekomen premiestaffel een bepaalde premie vastgesteld en afgedragen. Keuzevarianten Bij aanvang van de deelneming dient uw werknemer een keuze te maken tussen twee pensioenvarianten: 1. de Pensioeninkoopvariant 2. de Beleggingsvariant Beide varianten lichten we hieronder toe. Pensioeninkoopvariant Bij de Pensioeninkoopvariant zet bpfbouw de ingelegde premies van uw werknemer jaarlijks aan het eind van het jaar om in extra pensioen (pensioenaanspraken). Dit gebeurt op basis van het op dat moment aanwezige spaarsaldo. Dit saldo wordt op 31 december bepaald. In de (pensioen)inkoopvariant wordt de ingelegde premie niet belegd en vindt er dus geen jaarlijkse bij - of afschrijving van rendement plaats. De hoogte van de jaarlijks aan te kopen pensioenaanspraken is afhankelijk van de op het moment van inkoop ingelegde premie, de rentestand, het pensioenreglement voor de Bouwnijverheid van bpfbouw, de op dat moment geldende pensioentarieven en grondslagen van bpfbouw. De keuze voor de Pensioeninkoopvariant geldt voor de gehele duur van de deelneming. Beleggingsvariant Bij de Beleggingsvariant wordt de premie belegd door bpfbouw. De hoogte van het te verkrijgen pensioen is hierbij afhankelijk van de ingelegde premie en van het rendement op het spaarsaldo. Het pensioenkapitaal dat uw werknemer met de jaarlijkse beschikbare premie opbouwt, wordt op zijn pensioendatum omgezet in pensioen(aanspraken). BeterExcedent Pensioenregeling 3

4 Uw werknemer kan de keuze voor de Beleggingsvariant eenmalig wijzigen tijdens zijn deelname. Hij kan ervoor kiezen om per 31 december zijn deelname te wijzigen in de Pensioeninkoopvariant. Deze keuze dient hij schriftelijk door te geven vóór 1 november in enig jaar. Nadat uw werknemer deze keuze heeft gemaakt, blijft hij de resterende looptijd deelnemer in de Pensioeninkoopvariant. De premie De hoogte van de premie die beschikbaar wordt gesteld, wordt bepaald aan de hand van een premiestaffel. De staffel geeft per leeftijdsklasse een bijbehorend premiepercentage weer. Premiegrondslag De premiegrondslag voor BeterExcedent wordt vastgesteld op basis van het verschil tussen het door de werknemer genoten pensioenloon en het maximum pensioenloon van bpfbouw. Premiebetaling Per loonperiode draagt u premie af aan bpfbouw. U levert de premies aan via de Opgave Loon en Premie (OLP). Dit is gelijk aan de premie-aanlevering voor de middelloonpensioenregeling van bpfbouw. Daarmee wordt de administratieve last van de BeterExcedent-regeling tot een minimum beperkt. BpfBOUW boekt de ingelegde pensioenpremies op de BeterExcedent rekening op naam van uw werknemer. Eenmalige kosten Aan de jaarlijkse premie wordt eenmalig (van iedere inleg) de risicopremie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid onttrokken. Dat is 3% van de ingelegde BeterExcedent premie. Hoe belegt bpfbouw de ingelegde premie? BpfBOUW voert een solide beleggingsbeleid, waarin de belangen van de deelnemers centraal staan. Op korte én lange termijn. Het is belangrijk dat de beleggingen een goed rendement opleveren. Maar het is ook belangrijk dat we niet te veel risico nemen. Het bestuur van bpfbouw geeft daarom de grenzen van het beleggingsbeleid aan. BeterExcedent Pensioenregeling 4

5 BeterExcedent Pensioenregeling 5

6 Beleggen brengt risico s met zich mee. Risicobeheer is daarom een vast onderdeel van het beleggingsbeleid. BpfBOUW zorgt voor spreiding in de beleggingsportefeuille: We beleggen in aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en alternatieve beleggingen. We beleggen in verschillende sectoren. We beleggen in verschillende landen en werelddelen. Meer informatie over het beleggingsbeleid en de beleggingsportefeuille van bpfbouw vindt u op bpfbouw.nl/beleggen. Lifecycle beleggen In geval van de Beleggingsvariant wordt het spaarsaldo van uw werknemer opgenomen in de beleggingen van bpfbouw. BpfBOUW kent de volgende categorieën: Aandelen Vastgoed Vastrentende waarden (obligaties) Alternatieve beleggingen) Beleggen in alternatieve beleggingen en aandelen Beleggen in alternatieve beleggingen en aandelen is het meest risicovol. De koersen kunnen flink schommelen. Daar staat tegenover dat het verwachte rendement op alternatieve beleggingen en aandelen hoger is. Beleggingen in vastrentende waarden Beleggingen in vastrentende waarden (obligaties) zijn minder risicovol, maar het verwachte rendement hierop is ook lager. BeterExcedent Pensioenregeling 6

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Vastrentend 15% Alternatives 20% 80% Aandelen 65% Vastgoed 10% 5% Vastrentend Vastgoed Alternatives Aandelen BeterExcedent Pensioenregeling 7

8 Beleggingen in vastgoed Beleggingen in vastgoed vormen een tussencategorie: minder risicovol dan alternatieve beleggingen en aandelen, maar meer risicovol dan vastrentende waarden (obligaties). Lifecycle beleggen De verdeling van het spaarsaldo over deze categorieën is afhankelijk van de leeftijd van uw werknemer en de bijbehorende leeftijdsklasse waarin hij valt. Is uw werknemer jong? Dan wordt meer risicovol belegd, met kans op een hoger rendement. Wanneer de pensioendatum van uw werknemer nadert, wordt het risico op de beleggingen in jaarlijkse stapjes verminderd, tot een groot deel van het saldo is belegd in vastrentende waarde met een lager risico. Deze wijze van beleggen wordt ook wel lifecycle beleggen genoemd. Zie Diagram op de vorige pagina. Veelgestelde vragen Wat gebeurt er als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt? In de Pensioenregeling Bouwnijverheid wordt de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid premievrij voortgezet. Ook in de pensioenregeling BeterExcedent is uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid verzekerd van premievrije voortzetting van de opbouw van het spaarsaldo. De premievrije voortzetting is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsklasse Premievrije voortzetting 65% of meer 100% van de premiestaffel 45 tot 65% 50% van de premiestaffel 35 tot 45% 25% van de premiestaffel Tot 35% geen premievrije voortzetting BeterExcedent Pensioenregeling 8

9 Wat gebeurt er als uw werknemer komt te overlijden? Wanneer uw werknemer voor de pensioendatum komt te overlijden, dan wordt het opgebouwde spaarsaldo gebruikt voor aanvullend partnerpensioen. Heeft uw werknemer op het moment van overlijden geen partner? Dan wordt het opgebouwde spaarsaldo gebruikt voor aanvullend wezenpensioen. Heeft uw werknemer geen kinderen? Dan vervalt het saldo aan het fonds. Wat gebeurt er als uw werknemer uit dienst gaat? Wanneer een werknemer uit dienst gaat, kan hij gebruik maken van waardeoverdracht. Uw werknemer heeft gekozen voor de Pensioeninkoopvariant Met betrekking tot de ingekochte pensioenaanspraken gelden de regels van de Pensioenregeling Bouwnijverheid. Uw werknemer heeft gekozen voor de Beleggingsvariant Het opgebouwde spaarsaldo in de pensioenregeling BeterExcedent wordt overgedragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Hieraan zijn voor u als werkgever geen extra kosten verbonden. Uw werknemer verlaat de bedrijfstak Wanneer de werknemer de bedrijfstak verlaat, zonder gebruik te maken van waardeoverdracht, wordt het spaarsaldo gebruikt voor verhoging van de aanspraken in de middelloonregeling van bpfbouw. Uw werknemer neemt niet langer deel aan de pensioenregeling BeterExcedent Wanneer de werknemer in de bedrijfstak blijft werken maar niet langer deelneemt aan de pensioenregeling BeterExcedent, dan blijft het spaarsaldo renderen. Wel wordt dan jaarlijks 0,6% op het rendement in mindering gebracht, als bijdrage in de kosten die bpfbouw maakt voor het beheer van zijn spaarsaldo. U draagt als voormalig werkgever niet bij in deze kosten. Wat gebeurt er als een werknemer met pensioen gaat? Uw werknemer heeft gekozen voor de Pensioeninkoopvariant De ingelegde premies worden jaarlijks op 31 december omgezet in aanspraken op levenslang ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP) volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. Op de pensioendatum van uw werknemer wordt dit voor de laatste keer gedaan. Uw werknemer heeft gekozen voor de Beleggingsvariant Op het moment dat uw werknemer met pensioen gaat, wordt het spaarsaldo omgezet in een levenslang ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP). Net zoals beschreven in het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw. BeterExcedent Pensioenregeling 9

10 Uw werknemer kan daarbij dezelfde keuzes maken als in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. Bijvoorbeeld de keuze om het partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hoe informeren wij uw werknemers? Per kwartaal ontvangen uw werknemers een overzicht van de ingelegde premiebedragen. Bij de Beleggingsvariant ontvangen uw werknemers jaarlijks een overzicht van het toegekende rendement (overzicht rendementsbijschrijving). Bij de Pensioeninkoopvariant ontvangen uw werknemers jaarlijks een overzicht van de pensioenaanspraken die volgens het Pensioenreglement Bouwnijverheid van bpfbouw zijn verworven met de ingelegde premies (omzettingsbericht). Uw werknemers ontvangen jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Meer informatie Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op bpfbouw.nl/ BeterExcedent. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om een BeterExcedent regeling onder te brengen bij bpfbouw? Dan kunt u een afspraak maken met één van onze relatiemanagers. Neem contact op met de Pensioen Informatielijn, tel BeterExcedent Pensioenregeling 10

11 BeterExcedent Pensioenregeling 11

12 bpfbouw.nl

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen

Pensioenregeling. Individueel pensioenbeleggen Pensioenregeling Individueel pensioenbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 4 1.1 De regelingen 4 1.2 De administratie van uw beleggingen 6 Deel 2 7 2.1 Wat is beleggen? 7 2.2 Risico en rendement 8

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen

Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed. Een pensioen op basis van beleggen. Essentie Pensioen Eenvoudig goed Zoals elke werkgever denkt u na over de toekomst. Van uw bedrijf. En van uw werknemers. Logisch dat u ook een pensioenregeling

Nadere informatie

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN

U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKGEVER U VINDT HET BELANGRIJK DAT UW WERKNEMERS EEN GOEDE PENSIOENREGELING HEBBEN Uit onderzoek (GfK, 2011) blijkt dat pensioen wordt gezien als de belangrijkste secundaire

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers

Generali Pensioen. Informatie voor werkgevers Generali Pensioen Informatie voor werkgevers Generali Pensioen I n h o u ds o p g av e Inleiding Inleiding 2 Het Generali Pensioen 3 Kenmerken van het Generali Pensioen 6 Wet- en regelgeving 7 Service

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Zelf Beleggen en Sparen

Zelf Beleggen en Sparen de vrijheid van Zelf Beleggen en Sparen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Zelf Beleggen en Sparen? 2 2. Hoe werkt Zelf Beleggen en Sparen bij ABN AMRO Pensioenen? 2 3. Hoeveel rendement kunt u behalen?

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever

Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Prisma Pensioen Informatie voor de werkgever Robert Jan de Koning, 38 jaar Werknemers staan nog al eens aan mijn bureau met vragen over hun pensioen. Ik ben daar best veel tijd aan kwijt. Het is mijn vak

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

NN Prestatie Pensioen

NN Prestatie Pensioen NN Prestatie Pensioen Pensioen Een transparant en veelzijdig pensioen gebaseerd op beleggingen www.nn.nl/prestatiepensioen 2 NN Prestatie Pensioen In de hectische wereld van vandaag verlangen we naar meer

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken?

Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? Meer vrije tijd? Eerder stoppen met werken? U regelt het met de levensloopregeling! Tijd is kostbaar, tijd is geld. Spaar het! voor zorg en welzijn Nieuw: de levensloopregeling Vanaf 1 januari 2006 kunnen

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid

Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Life cycles in premieover eenkomsten met beleggingsvrijheid Een vaak onderbelicht aspect van beschikbarepremieregelingen is het effect van life cycle beleggen op het pensioenresultaat. In dit artikel definiëren

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie