SRM College for Brand Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SRM College for Brand Management"

Transcriptie

1 SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding SRM College for Brand Management. Onder studiemateriaal moet worden verstaan: verplichte literatuur, opdrachten, cases, etc. al hetgeen tijdens de bijeenkomsten aan de orde komt en al het materiaal dat in het kader van het SRM College for Brand Management als ondersteuning van die bijeenkomsten online beschikbaar wordt gesteld of wordt uitgedeeld. Examendoelstelling Het examen toetst of kandidaten beschikken over voldoende kennis, inzicht en toepassingsvaardigheden om als marketingcommunicatieprofessional op strategisch niveau te kunnen adviseren op het gebied van merk- en (marketing)communicatiestrategie. Examenmethodiek Het SRM College for Brand Management examen bestaat uit een mondeling examen. Het mondeling examen bestaat uit een adviesgesprek, waarbij de door de kandidaat geschreven scriptie het onderwerp van gesprek is. In het examen worden 4 onderdelen beoordeeld: 1. De vorm en inhoud van de scriptie 2. De mondelinge toelichting op de scriptie 3. Kennis en inzicht van de behandelde theorie van het opleidingsprogramma verwerkt in de scriptie en getoond in het adviesgesprek 4. De presentatie van de scriptie. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde van deze vier waarbij de onderdelen 1 t/m 3 ieder voor 30% meetellen en onderdeel 4 voor 10%. SRM Exameneisen pagina - 1 -

2 Exameneisen (theoriedeel van mondeling examen) Mede met verwijzing naar het hiervoor vermelde derde onderdeel (3. Kennis en inzicht van de behandelde theorie van het opleidingsprogramma) moet de kandidaat blijk geven te beschikken over: 1. Kennis van en inzicht in de te voeren strategie(ën) om met merken en marketingcommunicatie waarde voor organisaties te creëren binnen de context van de organisatie en de marketingstrategie 2. Kennis van en inzicht in de verschillende facetten van het merk en van merkleiderschap (brand leadership) 3. Kennis van en inzicht in de relatie tussen corporate branding en communicatie vraagstukken enerzijds en product branding en marketingcommunicatie vraagstukken anderzijds 4. Kennis van en inzicht in het proces van brand activation via strategische marketingcommunicatie-instrumenten om het merk te activeren en tot leven te brengen 5. Kennis van en inzicht in customer journey mapping en touchpoints om van daaruit brand programming, merkregie en geïntegreerde marketingcommunicatieplanning uit te kunnen voeren 6. Kennis en inzicht het voeren van de merkregie en het managen van de marketingcommunicatie en de marketingcommunicatiefunctie waaronder het managen van brand conversations (conversation management) al dan niet met behulp van derden (managen van partnerships). 1. Kennis van en inzicht in de te voeren strategie(ën) om met merken en marketingcommunicatie waarde voor organisaties te creëren binnen de context van de organisatie en de marketingstrategie 1.1 Eisen De kandidaat is in staat om de relatie tussen merkmanagement en de marketingstrategie van een (deel van de) organisatie te leggen. 1.2 Onderwerpen (o.a.) Het merk en marketingcommunicatie als belangrijke instrumenten om waarde voor organisaties te creëren Business models waarin keuzes over verdienmodellen gemaakt worden, als basis en context voor het creëren van waarde met merken Marketingstrategie als context voor te maken keuzes in merkbeleid en marketingcommunicatie Het OGSM model om op één A4 in kaart te brengen en een overzicht te hebben van de doelstellingen, strategieën en measures om de voortgang op de strategie te meten, evenals hun onderlinge relatie De (hiërarchische) relatie tussen doelstellingen en strategieën, en de aansluiting van doelen en strategieën op de verschillende niveaus van organisaties De belangrijkste marketingcommunicatie trends & ontwikkelingen. SRM Exameneisen pagina - 2 -

3 2. Kennis van en inzicht in de verschillende facetten van het merk en van merkleiderschap (brand leadership) 2.1 Eisen De kandidaat is in staat advies te geven omtrent het te voeren merkenbeleid (merk bouwen, merkwaarde creatie, merkarchitectuur en merkportfolio). 2.2 Onderwerpen (o.a.) Emotive Branding, rol en belang van emoties in branding Neuromarketing 23plusone model Transformationele brands Rol en belang van purpose in relatie tot branding Brand prototyping en brand archetyping Brand equity Merkarchitectuur en merkportfolio vraagstukken. 3. Kennis van en inzicht in de relatie tussen corporate branding en communicatie vraagstukken enerzijds en product branding en marketingcommunicatievraagstukken anderzijds 3.1 Eisen De kandidaat is in staat om in het merkbeleid en in de marketingcommunicatie relevante corporate branding aspecten mee te nemen De kandidaat is in staat om bij corporate communicatievraagstukken meerwaarde te creëren door de inbreng van kennis, inzichten en principes over branding en marketingcommunicatie 3.2 Onderwerpen (o.a.) Internal branding Corporate Branding Corporate Social Responsibility / Creating Shared Value Employer Branding Values & Principles / kernwaarden als de andere zijde van dezelfde branding medaille Reputatiemanagement / Reputation Economy Re-branding. 4. Kennis van en inzicht in het proces van brand activation via strategische marketingcommunicatie-instrumenten om het merk te activeren en tot leven te brengen 4.1 Eisen De kandidaat is in staat om strategische keuzes te maken hoe duurzaam (op lange termijn) meer waarde voor het merk en de business te creëren door het merk te laden en te activeren. 4.2 Onderwerpen Brand activation door thought leadership Brand activation door storytelling & conversations SRM Exameneisen pagina - 3 -

4 Brand activation door live marketing en brand experiences Dialogue brands 5. Kennis van en inzicht in customer journey mapping en touchpoints om van daaruit brand programming en geïntegreerde marketingcommunicatieplanning uit te kunnen voeren 5.1 Eisen De kandidaat is in staat om via customer journey mapping en te identificeren touchpoints van klanten en andere marketingcommunicatiedoelgroepen de brand programming / planning te verzorgen gedurende 365 dagen per jaar (always on) van paid, owned en earned media. 5.2 Onderwerpen Customer journey mapping Brand touchpoints & brand proofpoints Paid, owned & earned media Brand programming en geïntegreerde marketingcommunicatieplanning 365 dagen per jaar (always on) planning i.p.v. 360 graden planning Brand experiences Brand utilities Live marketing. 6. Kennis van en inzicht in het voeren van de merkregie en het managen van de marketingcommunicatie en de marketingcommunicatiefunctie waaronder het managen van brand conversations (conversation management) al dan niet met behulp van derden (managen van partnerships). 6.1 Eisen De kandidaat is in staat om de marketingcommunicatiefunctie te organiseren volgens de laatste inzichten inclusief het effectief managen van partnerships in de uitvoering van de marketingcommunicatieactiviteiten / -taken en -functie. 6.2 Onderwerpen Connected organisatie Verschillende organisatievormen Managing conversations Merkregie en merkmanagement Marketingcommunicatiemanagement Managing partnerships. Exameneisen (scriptie) Eisen De kandidaat is in staat een scriptie te schrijven naar aanleiding van een merk- of marketingcommunicatievraagstuk dat binnen de eigen organisatie of bij een andere organisatie (bijvoorbeeld een klant) speelt. De scriptie mag zich toespitsen op één of op meerdere SRM Exameneisen pagina - 4 -

5 productgroepen maar dient vooral een voor de organisatie strategisch (belangrijk) vraagstuk te zijn, en dient op strategisch niveau (doordacht) geschreven te zijn. Toelichting Niveau Het onderwerp dient een voor de organisatie belangrijk merk- of marketingcommunicatievraagstuk te zijn, waarbij de strategische opties en hun mogelijke impact afgewogen worden als basis voor de uiteindelijke keuze. Het merk- of marketingcommunicatievraagstuk dient helder uiteen gezet te zijn en de doelstellingen dienen overeenkomstig te zijn doorgerekend inclusief een doorrekening naar de betekenis voor de organisatie en de waarde voor de business. Reikwijdte De reikwijdte volgt uit het gekozen niveau (zie hierboven) en uit de marktafbakening. Het niveau en de afbakening van het gekozen scriptieonderwerp bepalen ook het niveau waarop de analyse moet worden uitgevoerd en de probleemstelling en de opties moeten worden geformuleerd. Onderdelen van de scriptie De volgende onderwerpen dienen minimaal aan de orde te worden gesteld: 1. Probleemformulering. De afbakening van de marketingproblematiek en de consequenties daarvan voor de merk- en communicatievraagstuk(probleemstelling). 2. Theoretisch kader. Onderbouw de analyse en probleem stelling vanuit een theoretisch kader inclusief relevante verwijzingen naar de verplichte literatuur. 3. Praktijkonderzoek. Minimaal bestaande uit Desk research. 4. Conclusies, aanbevelingen en implicaties. Strategisch advies. Meer specifiek inhoudelijk: Inleiding & context (de plaats van het merk of de merken in de organisatie, de rol van de kandidaat binnen de organisatie) Organisatie- en marketingvertrekpunt (historie, organisatiedoelstellingen, marktdefinitie, business model, marketingdoelgroepen, marketingdoelstellingen) Marketing(communicatie)analyse en belangrijkste merk- c.q. marketingcommunicatievraagstuk Merk- en marketingcommunicatiedoelstellingen Hoe merkleiderschap (brand leadership) te effecturen (merkidentiteit & positionering, brand equity) strategische opties Invloed van corporate branding / communicatie aspecten (organisatie-identiteit, values & principles, corporate branding) Hoe dit te activeren (brand activation) en te programmeren (brand programming), keuze in marketingcommunicatiestrategie (propositie + keuze in focus op paid, owned, earned) Organisatie- en managementvraagstukken (hoe worden de benodigde taken georganiseerd, uitgevoerd, wat wordt zelf gedaan en wat met behulp van derden) Onderzoek (per fase van het plan wordt hier aangegeven of en welk onderzoek gewenst is) Budgetindicatie inclusief doorrekening naar pay-out of pay-back en terugverdientijd. SRM Exameneisen pagina - 5 -

6 Mondelinge verdediging Tijdens de mondelinge verdediging wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij er blijk van geeft dat: Met de probleemstelling en analyse tot de kern is gekomen Het merk- c.q. marketingcommunicatieprobleem en de strategische opties logisch voortvloeien uit de analyse De strategische opties daadwerkelijk een oplossing zijn voor het centrale probleem voor het merk c.q. de marketingcommunicatie In het maken van de keuze rekening is gehouden met externe doelgroepen, concurrenten en interne doelgroepen De kandidaat een duidelijke (heldere & objectieve outside-in) visie heeft op de eigen (door de kandidaat geschetste) problematiek De kandidaat laat merken inzicht te hebben in de rol van marketingcommunicatie en merken als investeringsvehikel die tot meer waarde voor de organisatie moet leiden (doel-middel relatie) De kandidaat is in staat dit geheel op een overtuigende wijze te presenteren. SRM Exameneisen pagina - 6 -

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012

Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012 Studiehandleiding Masterclasses Commerciële Economie 2012 Beste alumnus, Welkom bij de masterclasses voor Commerciële Economie alumni van Hogeschool Inholland. In de afgelopen tijd heb je je aangemeld

Nadere informatie

Exameneisen opleiding Online marketeer

Exameneisen opleiding Online marketeer Exameneisen opleiding Online marketeer Datum: 1-09-2014 Versie: 1.0 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op het

Nadere informatie

SRM Opleidingen & Trainingen

SRM Opleidingen & Trainingen Alles weten over de opleiding Merkregie? In deze factsheet vind je opleidingsinformatie, prijsinformatie en het rooster. Mocht je na het lezen van de factsheet nog vragen hebben, neem dan gerust contact

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B 2 specialisatie: Consumentenmarketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2016 Exameneisen NIMA B2 Specialisatie: Consumentenmarketing april 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EXAMENEISEN NIMA/MOA CUSTOMER INSIGHT MANAGEMENT. (Van toepassing op de examens vanaf SEPTEMBER 2014)

EXAMENEISEN NIMA/MOA CUSTOMER INSIGHT MANAGEMENT. (Van toepassing op de examens vanaf SEPTEMBER 2014) EXAMENEISEN NIMA/MOA CUSTOMER INSIGHT MANAGEMENT (Van toepassing op de examens vanaf SEPTEMBER 2014) Inhoud I Examendoelstelling... 3 II Examenmethodiek... 4 Paper... 4 Mondeling examen... 5 Cesuur...

Nadere informatie

Social Media strategieën in relatie tot HR-vraagstukken Employer Branding & Recruitment

Social Media strategieën in relatie tot HR-vraagstukken Employer Branding & Recruitment Social Media strategieën in relatie tot HR-vraagstukken Employer Branding & Recruitment Inhoudsopgave Inleiding 3 Social Media strategie & HR 4 Plan van aanpak 5 Fase 1 Doelstellingen van Social Media

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA B emarketing. Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA B emarketing Van toepassing op de examens vanaf juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA B (e)marketing...

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA CONSUMENTENMARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA CONSUMENTENMARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf 1 januari 2012) Inhoudsopgave I Examendoelstelling 4 II Examenmethodiek 5 III Exameneisen 11 Inhoud module

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA Online

Nadere informatie

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities,

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities, PRE-MASTER Auditing Beginselen Doel van dit vak is de student inzicht te verschaffen in het Auditing proces en een basis te leggen voor met name de vervolgvakken op dit terrein. Het vak sluit aan bij de

Nadere informatie

De rol van communicatie in organisaties

De rol van communicatie in organisaties De rol van communicatie in organisaties Naam: xxxxxxx Studentnummer: xxxxxx Datum: 04-01-2013 Opleidingsinstituut: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: HBO Bedrijfskunde 1 Jaar Naam module: Communicatie

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan

Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan Methode voor het ontwikkelen van een marketingcommunicatieplan Inleiding Uit de praktijk blijkt dat organisaties de volgende vragen hebben: op welke manier zetten wij social media in? Hoe gaan we onze

Nadere informatie

Community Management 3.0

Community Management 3.0 Community Management 3.0 Community Management 3.0, versie 4.0 Pagina: 1 van 8 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De leerdoelen... 4 Competentieontwikkeling... 4 Doelgroep... 5 Het resultaat van de opleiding...

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2

Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Manual BO studiejaar 2010 2011 V2 Domein Media Creatie Informatie (MCI) Opleiding Interactieve Media (IAM) 2010 2011 Manual (handleiding) Verdiepingsfase 2 (V2) Blok 1&2 (semester 1) Afstudeervariant Business

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie