WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST

2 WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen (WBO) staat voor een nieuw soort ondernemerschap, waarbij iedereen binnen een organisatie mee kan doen. Bedrijven die aan de hand van hun kernwaarden handelen en communiceren, zijn in staat om passende ontwikkelingskeuzes te maken. RESULTATEN WBO Kernwaarden worden bewust en continu geïntegreerd in de organisatie en dagelijkse bedrijfsvoering. De organisatieprocessen en keuzes balanceren tussen strategie-, cultuur- en structuur- waarden. Er wordt door het inzetten van (kern)waarden, meerwaarde en rendement gecreëerd voor belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Elke medewerker weet wat er van hem of haar verwacht wordt binnen de organisatieprocessen. Elke medewerker heeft een realistisch en helder beeld van zijn of haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden, kansen en keuzes. De bedrijfsprocessen verlopen zowel qua inhoud, vorm en samenwerking op meest logische wijze, passend bij de organisatievisie en doelstellingen. De (psychosociale) werkbelastingbeleving is laag, wat een positief effect heeft op het ziekteverzuim. ONZE VISIE OP WBO Waarden Bewust Ondernemen is voor iedereen mogelijk. Het heeft te maken met de keuze om datgene wat je als mens erg belangrijk vindt na te streven. Wanneer mensen binnen organisaties de verbindende kracht van waarden inzetten en uitdragen, herkennen wij dat als Waarden Bewust Ondernemerschap. Dit kan op vele manieren. Wij hebben tijdens onze jarenlange samenwerking met een grote diversiteit aan organisaties ontdekt, dat er een steeds sterkere behoefte is ontstaan om vanuit gezamenlijke drijfveren en ambities op te trekken. Juist in een continue veranderende maatschappij, blijkt het succes van een organisatie direct verband te houden met de meerwaarde en creativiteit die gezamenlijk geleverd wordt. WBO geeft in onze ogen een ideale basis hiervoor. ONZE MISSIE Onze missie is om zoveel mogelijk organisaties en hun medewerkers deelgenoot te maken van de voordelen van het WBO, uiteraard afstemmend op de eigen koers, mensen en middelen. Omdat wij geloven dat vooral de organisatie zelf verantwoordelijk is voor het succes, is onze advisering en begeleiding voornamelijk gericht op deskundigheidsbevordering op het gebied van WBO. Hiermee geven we direct een positieve impuls op de (persoonlijke) ontwikkeling en communicatie van alle betrokkenen. Wij zijn inmiddels expert op het gebied van WBO en werken graag samen met organisaties die de meerwaarde hiervan inzien en dit in hun bedrijfsvoering en omgang willen uitdragen.

3 IMPLEMENTATIE WBO Organisaties die het Waarden Bewust Ondernemerschap in alle facetten implementeren en waarborgen doorlopen idealiter het proces wat we hieronder weergeven. Of een organisatie nu kiest voor dit hele proces of een onderdeel eruit, het positieve effect zal meteen merkbaar zijn. $ Fase'3' Fase'4' Fase'1' Fase'2' WBO$ ''''''Bouwproject' '''''''Focus' ''''''Fundament' Schets' Fase'1''''' '''''''De'basis'schets' In'deze'fase'worden'de'kernwaarden'bepaald'en'maakt'men'een'schets'van' de'meest'wenselijke'organisatie.'er'wordt'gebrainstormd'over'de'organisatie' identiteit,'visie,'missie'en'ambities.'i'wie'zijn'wij'i''waar'staan'wij'voor'i'waar' gaan'we'voor'i'wat'zetten'we'centraal'i'' Kortom'vanuit'welke'basis'geven'we'onze'ontwikkeling'vorm'en'inhoud Fase'2''''' '''''''Het'waarden'fundament' In'deze'fase'worden'de'kernwaarden'gericht'naar'de'drie'hoeken'Strategie,' en' Structuur.' Er' wordt' bepaald' hoe' de' meest' logische' keuzes' gemaakt' kunnen' worden' en' dilemma's' kunnen' worden' besproken. Keuzes' worden' getoetst' aan' de' specifieke' waarden' en' er' wordt' gestreefd' naar' balans'tussen'de'drie'hoeken.' Fase'3''''' ''''''De'bouwprojecten' In' deze' fase' ontwikkelt' de' organisatie' zich' merkbaar' en' meetbaar' richting' het' WBO' ontwerp.' Alle' bedrijfsprocessen' op' het' gebied' van' HRM,' dienstverlening/productie,' communicatie,' financiën' etc' krijgen' in' de' dagelijkse'praktijk'steeds'meer'inhoud'en'vorm'vanuit'de'kernwaarden.'' ' Fase'4''''' ''''''WBO'focus' WBO$ In' deze' fase' ontstaat' een' organisatie,' waarbij' op' het' gebied' van' communicatie' en' ontwikkeling' alles' gericht' is' op' het' waarborgen' van' het Waarden'Verantwoord'Ondernemerschap'' ' De Coachtrain homepage:www.decoachtrain.nl e- mail:

4 FASE 1: DE BASISSCHETS In deze fase wordt door directie en management gezocht naar de kern van de organisatie weerspiegeld in het tijdsbeeld (verleden, heden en toekomst). In een continue veranderende maatschappij is het van belang om de verbinding van de eigen organisatie hiermee, zowel naar binnen als naar buiten, scherp voor ogen te blijven houden. Identiteit, visie en ambities worden besproken met elkaar en kernwaarden worden gekozen of 'herijkt'. Het verbinden van Directie en MT leden, op het niveau van intenties en basis commitment, waardoor het helder wordt waar men voor wil gaan. FASE 2: Strategie Structuur Cultuur HET WAARDEN FUNDAMENT In deze fase worden de kernwaarden op drie verschillende niveaus (strategie, cultuur en structuur) gekoppeld aan de organisatiekoers. Hierdoor worden keuze en beslissingsmogelijkheden op logische wijze zichtbaar gemaakt. Deze gezamenlijke aanpak vormt het waardenfundament van waaruit heel de organisatie zich verder kan opbouwen. Het creëren van een praktisch hulpmiddel dat binnen alle lagen van de organisatie bij alle ontwikkelings,- en communicatieprocessen als leidraad kan dienen. FASE 3: DE BOUWPROJECTEN In deze fase worden, gebruikmakend van het waardenfundament, processen ingericht volgens de gekozen koers en kernwaarden. Dit is toe te passen op alle processen/projecten op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, marketing, facilitaire voorzieningen, administratie, HRM, omgang met medewerkers, cliënten/klanten en andere belanghebbenden. Het op projectgestructureerde basis vorm en inhoud geven aan het WBO in de dagelijkse praktijk.

5 3 + : OPTIMALE BOUWPROJECTEN De volgende processen geven optimaal betekenis aan het Waarden Bewust Ondernemerschap: 1. PROFESSIONALISERING TEAMS. 2. WAARDEGERICHTE BRANDING. Resultaat: alle medewerkers werken, vanuit 'persoonlijk leiderschap' en deskundigheid, optimaal volgens het WBO samen, om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Resultaat: de organisatie heeft een passend imago ontwikkeld, waardoor de identiteit en missie van de organisatie bij alle in,- en externe belanghebbenden de juiste impact heeft en aansluit bij het WBO. 3. ONTWIKKELINGSGERICHT COMPETENTIEMANAGEMENT. Resultaat: door het inrichten van een ontwikkelingsgericht competentiesysteem, is voor iedereen in de organisatie duidelijk en toetsbaar wat er verwacht wordt. FASE 4: WBO FOCUS Structuur WBO In deze fase is iedereen binnen de organisatie 'mede- eigenaar' van het WBO proces. Vanaf dit moment richt de organisatie zich op een duurzame inzet van het WBO. Cultuur Strategie WBO op alle niveaus continu uitdragen en het waarborgen hiervan op lange termijn.

6 INZET DE COACHTRAIN Wanneer organisaties de meerwaarde van het WBO herkennen, werken wij graag samen met hen om een ontwikkelingsslag te maken. Of het nu gaat om fase 1 t/m 4 te doorlopen of bijvoorbeeld alleen fase 2, wij zetten graag onze deskundigheid in. We richten ons daarbij vooral op het versterken van de eigen kracht van de organisatie en medewerkers. Voorbeelden waarin wij meerwaarde kunnen leveren: Directie en Managementteam Oriëntatie, - en adviesgesprekken over het Waarden Bewust Ondernemen Sparring en/of Coachingsessies (individueel of teamgericht) Begeleiding Strategisch/ Operationeel overleg en heidagen Medewerkers Individuele Coaching medewerkers ingericht om specifieke ontwikkelings- mogelijkheden te benutten Teamcoaching Specifieke Projectbegeleiding op het gebied van doelgerichte samenwerking, inrichting en uitvoering vanuit de basis van het WBO Begeleiden invoering van intervisiebijeenkomsten waarin dilemma's op het gebied van WBO op gestructureerde wijze worden uitgewerkt met elkaar Medewerkerscan gericht op de WBO beleving binnen de organisatie Opleiding, Training & Workshops Opleidingscyclus Zelfbewust Leiderschap voor ervaren leidinggevenden. Trainen van leidinggevenden om het voeren van ontwikkelingsgesprekken met medewerkers te professionaliseren Workshops voor leidinggevenden om het begeleiden van medewerkers in een continue veranderende organisatie vanuit het WBO te vergemakkelijken en te professionaliseren Interne Coach de Coach workshops, om anderen te begeleiden op het gebied van WBO binnen de organisatie Teambuildingsactiviteiten op het gebied van samenwerking en branding Inspiratiebijeenkomsten met interactieve, actuele en ontwikkelingsgerichte activiteiten KOSTEN Wanneer een organisatie gaat voor WBO wordt in goed overleg gezocht naar een voor beide partijen passend tariefnorm voor de inzet van de Coachtrain. Wij hanteren uurtarieven, maar ook projecttarieven of abonnementtarieven als het gaat om o.a. een 'WBO jaarcontract'. Van alle samenwerkingsprojecten bij professionele organisaties zetten wij 5% van onze omzet in voor begeleidingstrajecten van startende ondernemers of organisaties met ontoereikend ontwikkelingsbudget die het WBO willen invoeren (voorwaarde is dat deze ondernemers zelf ook hun meerwaarde willen delen met anderen). Wanneer onze informatie uw interesse opwekt stemmen wij graag af over de mogelijkheden en een meest logische benadering voor uw organisatie.

3 Team coaching & ontwikkeling

3 Team coaching & ontwikkeling 3 Team coaching & ontwikkeling Team-Talenten-Trainingen van SVision Management Consultants verbeteren de teamprestatie. De deelnemers begrijpen en benutten na afloop elkaars talenten beter. Het resultaat?

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld:

Advice2Change. Juist daarvoor is Advice2Change bijzonder geschikt! Dit kan op verschillende manieren worden ingevuld: Join2Change advies Een adviestraject kunnen we op verschillende manieren inrichten: Dit hangt af van een aantal factoren, zoals de aard en omvang van het probleem, de beschikbare tijd om tot een oplossing

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol

Strategisch beleidsplan 2015-2019. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol. Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Strategisch beleidsplan 2015-2019 Bewust, Bekwaam, Betekenisvol Bewust, Bekwaam, Betekenisvol I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 4 In dit strategisch beleidsplan beschrijven wij de richting waarin

Nadere informatie

As each case is new, then we must think anew and act anew

As each case is new, then we must think anew and act anew As each case is new, then we must think anew and act anew van klantbewust naar klantgericht ondernemen Moderne kunst en golf zijn bezigheden die mij, naast mijn werk, veel voldoening geven. Ik denk dat

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst

Samen werken aan de toekomst Samen werken aan de toekomst Schoolplan 2012-2016 Schoolplan 2012-2016 en werkprogramma schooljaren 2012-2016 Samen werken aan de toekomst Vooraf Het schoolplan 2012-2016 is de koers van het Fioretti College

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl

www.ludenstraining.nl MANAGEMENT DEVELOPMENT Het is belangrijk om als organisatie de jonge (potentiële) leidinggevenden te koesteren. Ten slotte zijn het de leiders van de toekomst. Een MD- traject is een effectieve manier

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2015-2018 RSG MAGISTER ALVINUS

SCHOOLPLAN 2015-2018 RSG MAGISTER ALVINUS SCHOOLPLAN 2015-2018 RSG MAGISTER ALVINUS DE RSG LEERT INHOUD Inhoud 2 Woord vooraf 3 Leeswijzer 4 Dit is waar we voor staan 5 Dit zijn onze ambities 6 Zo geven we vorm aan onderwijs- en personeelsbeleid

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier,

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie