Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneisen Marketingcommunicatie-B"

Transcriptie

1 Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B (Know It! en Do It!). Onder studiemateriaal moet worden verstaan: Syllabi; verplichte literatuur; opdrachten, cases etc.; al hetgeen tijdens de lessen aan de orde komt en al het materiaal dat door SRM als ondersteuning van die lessen wordt uitgedeeld. Examendoelstelling De examens toetsen of kandidaten beschikken over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om als (onafhankelijk) volwaardig marketingcommunicatieadviseur te kunnen functioneren. De examens toetsen in hoeverre een kandidaat op Advanced-niveau: Kennis heeft van marketingcommunicatiebegrippen en deze kan toepassen; Kennis heeft van en inzicht heeft in het marketingcommunicatievakgebied; In staat is om op basis van ongestructureerde informatie over de marketingcommunicatieproblematiek van een organisatie, merk, product of dienst, het vraagstuk dat aan de orde gesteld wordt in zijn samenstellende componenten te analyseren. De kandidaat dient vervolgens in staat te zijn, op basis van deze analyse: 1. Een geïntegreerde marketingcommunicatiestrategie te formuleren; 2. Deze strategie operationeel te vertalen naar diverse middelen; 3. En daarnaast in samenhang een gedegen budget te kunnen advies te geven; Tot slot dient te kandidaat in staat te zijn de voornoemde kennis, inzicht en vaardigheden te vervatten in een geïntegreerd marketingcommunicatieplan voor de eigen organisatie, merk product of dienst (of voor de organisatie van een opdrachtgever, zijn merk, product of dienst) De kandidaat dient desgewenst op basis van het voornoemde plan aanbevelingen te kunnen en adviezen te geven doen over de te voeren marketingcommunicatiestrategie. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

2 Examenmethodiek Het SRM Marketingcommunicatie-B examen bestaat uit twee delen: een schriftelijk deel en een mondeling deel. Kandidaten moeten voor beide examendelen een voldoende (5,5 of hoger) halen om te slagen. Schriftelijk examen Dit deel van het examen bestaat uit een case. Getoetst wordt of de kandidaat in staat is de vereiste kennis van en in en inzicht van het marketingcommunicatieplanningsproces kan toepassen op een ongestructureerde praktijksituatie. Mondeling examen Dit deel van het examen bestaat uit een toetsend advies gesprek met 2 examinatoren. Daarbij wordt een door kandidaten geschreven notitie over een door hem of haar gekozen marketingcommunicatieprobleemstelling en oplossing gepresenteerd en vervolgens besproken. De notitie zelf telt voor 25% mee in het eindcijfer. De andere 3 criteria waarop beoordeeld wordt zijn: kennis & inzicht (25%), argumentatie & toelichting (25%) en presentatie (25%). In de presentatie dient de kandidaat de essentie van de notitie weer te geven in maximaal 10 minuten. Exameneisen (schriftelijk deel) De beheersing van het marketingcommunicatie-planningsproces staat centraal in de eisen van het examen. Dit betekent dat de kandidaat moet beschikken over: Kennis van onderwerpen die deel uitmaken van de NIMA Marketing-A exameneisen; deze kennis maakt geen deel uit van het lesprogramma, maar wordt bekend verondersteld ( ), Kennis van onderwerpen welke deel uitmaken van de SRM Marketingcommunicatie-A eisen (zie ); deze kennis maakt geen deel uit van het lesprogramma, maar wordt bekend verondersteld, Kennis hebben van de kernbegrippen die deel uitmaken van de opleiding Mediaplanning of Mediaplanning in vogelvlucht teneinde een gedegen advies te kunnen geven, een media plan op hoofdlijnen te beoordelen dan wel aan te geven welke specialistische media expertise verder noodzakelijkerwijs ingeschakeld dient te worden, Kennis van en inzicht in de onderdelen van het strategische marketingcommunicatie planningsproces en de uitvoering daarvan; deze kennis en inzichten maken deel uit van het lesprogramma. Het laatste punt wordt op de volgende pagina verder uitgewerkt. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

3 1. Kennis van en inzicht in de relatie marketing en marketingcommunicatie 1.1 Eisen De kandidaat is in staat om op basis de marketingproblematiek af te bakenen. Tevens is de kandidaat in staat een gedegen marketinganalyse te maken van de uitgangssituatie ten behoeve van het marketingcommunicatieplan waarbij hij of zij helder kan aan geven wat de specifieke rol van marketingcommunicatie is in samenhang met de rol van de overige marketingmix factoren. 1.2 Onderwerpen Relatie marketingproblematiek en marketingcommunicatieproblematiek Relatie ondernemings-, marketing-, en marketingcommunicatieplanning, Marketingconcept, Trends & ontwikkelingen (waaronder de kracht van de hedendaagse consument) en hun invloed op marketing en marketingcommunicatie, Marketinganalyse (SWOT, confrontatiematrix), Marketingdoelstelling(en) en - strategie(ën), Keuze van een marketingdoelgroep (marktsegmentatievraagstuk), De verschillen tussen een marketingdoelgroep en een marketingcommunicatiedoelgroep, Doelgroepbehoeften: functionele en emotionele, motieven en drijfveren, situaties en gevoelens (Brandnext model), De relatie tussen de marketingcommunicatiemix en de andere marketingmix-instrumenten, Internet als informatiekanaal en analysetool. 2. Kennis van en inzicht in de merkidentiteit en de merkportfolio 2.1 Eisen De kandidaat is in staat om de lange termijn strategische merkidentiteit te beschrijven aan de hand van het Brand Identity Guide merkidentiteitsmodel met als belangrijkste elementen; merkessentie, merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

4 2.2 Onderwerpen Belang en waarde van een merk en een merkidentiteit, Functies van een merk voor een bedrijf en de consument, Belang en waarde van het hanteren van een merkidentiteitsmodel, Waarde en belang van een scherpe positionering, Positioneren & merkidentiteit, De Brand Identity Guide als merkidentiteitsmodel met o.a. als elementen merkessentie, merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid, De Merkpiramide als model om functionele en emotionele elementen in kaart te brengen, Inhoudelijke criteria om een merkbelofte te beoordelen, De merkportfolio en de merkarchitectuur, Het verband tussen de merkidentiteiten van merken met zelfde naam (uit dezelfde merkportfolio), Brand- en line-extensions, Productmerken, submerken en het corporate merk, De monolitische, endorsed en branded merkbasis, Paraplumerken en gescheiden merken, Merkontwikkelingsstrategieën. 3. Kennis van en inzicht in het bepalen van het communicatievraagstuk bij de marketingcommunicatiedoelgroep 3.1 Eisen De kandidaat is in staat om het belangrijkste marketingcommunicatievraagstuk te bepalen bij de gekozen marketingcommunicatiedoelgroep. Daarnaast kan de kandidaat consumer insights beschrijven die behulpzaam zijn bij het oplossen van het marketingcommunicatievraagstuk. 3.2 Onderwerpen Beschrijving van marketingcommunicatiedoelgroepen op drie niveaus (algemeen niveau, domeinspecifiek niveau en merkspecifiek niveau), Relatie tussen de gekozen marketingstrategie en de keuze voor de marketingcommunicatiedoelgroep, Verschillen tussen marketingcommunicatiedoelgroepen en de marketingdoelgroep(en?), Waarde en belang van het marketingcommunicatievraagstuk als de centrale probleemstelling van een marketingcommunicatieplan, Beschrijving van het marketingcommunicatievraagstuk, Criteria voor het beoordelen van een marketingcommunicatievraagstuk, Relatie tussen marketingcommunicatievraagstuk en marketingcommunicatie doelgroep, Waarde en belang van consumer insights SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

5 - beschrijving van consumer insights en hun functie - criteria om consumer insights te beoordelen - product en emotionele insights - te stellen vragen om product en emotionele insights te genereren. 4. Kennis van en inzicht in het bepalen van de marketingcommunicatiedoelstelling & -strategie 4.1 Eisen De kandidaat is in staat om de marketingcommunicatiedoelstelling te bepalen bij de primaire marketingcommunicatiedoelgroep. Daarnaast is de kandidaat in staat een marketingcommunicatiestrategie te bepalen die de doelstellingen gaat bereiken en het marketingcommunicatievraagstuk oplost. 4.2 Onderwerpen Verschillende modellen om marketingcommunicatiedoelstellingen te definiëren waaronder de beschrijving op drie (klassiek model) en op acht niveaus, Criteria om marketingcommunicatiedoelstellingen te beoordelen (o.a. SMART), Verschil en de relatie tussen de marketingdoelstelling en marketingcommunicatiedoelstellingen, Vier budgetteringsmethodes inclusief de invloed op het formuleren van de marketingcommunicatiedoelstellingen, De definitie van de marketingcommunicatiestrategie bestaande uit een propositie en de keuze voor de inzet van de marketingcommunicatie-instrumenten, De relatie met het marketingcommunicatievraagstuk, Het verband tussen de propositie en de merkidentiteit (Brand Identity Guide), Verband tussen de propositie en het centraal creatieve concept. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

6 . 5. Kennis en inzicht in de beoordeling van een centraal creatief concept als vertaling van de propositie uit de marketingcommunicatiestrategie 5.1 Eisen De kandidaat weet wat het belang en de rol is van een centraal creatief concept, is in staat om een centraal creatief concept te definiëren en kent de criteria om een centraal creatief concept te beoordelen. 5.2 Onderwerpen Belang, waarde en functie van centraal creatief concept (medianeutraal, middelenvrij), Beschrijving van centraal creatief concept, Verband met de propositie uit de marketingcommunicatiestrategie en met de merkidentiteit (Brand Identity Guide) Criteria om voorstellen van creatieve concepten en uitingen te beoordelen, Terugkoppelen van de beoordeling naar het creatieve bureau, Insight-based concepten, Het creatieve concept als het begin dan wel het einde van marketingcommunicatie en conversaties. 6. Kennis en inzicht in de marketingcommunicatie-instrumenten en de uitwerking hiervan naar de inzet van specifieke marketingcommunicatiemiddelen (geïntegreerde communicatie) 6.1 Eisen De kandidaat kent de individuele kenmerken van de marketingcommunicatie-instrumenten en hun werking en is in staat om de juiste instrumenten te selecteren die in lijn liggen met de gemaakte keuzes in doelgroep(en), doelstelling(en) en strategie. Daarbij is de kandidaat in staat synergie tussen de verschillende instrumenten te bewerkstelligen (geïntegreerde communicatie), zowel off- als online. Tot slot kan de kandidaat de mogelijkheden identificeren om owned, paid en earned media in te zetten. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

7 6.2 Onderwerpen De verschillende marketingcommunicatie-instrumenten en per instrument de uitwerking naar de specifieke marketingcommunicatiemiddelen (de marketingcommunicatiemix), Waarde, belang en functie van owned, paid en earned media, Owned, paid en earned media als model om keuzes te maken in de marketingcommunicatiemix, Waarde, belang en functie van de traditionele marketingcommunicatie-instrumenten reclame, PR & voorlichting, sponsoring, promoties, direct marketingcommunicatie, winkelcommunicatie, persoonlijke verkoop en evenementen, en de relatie en onderverdeling in owned, paid en earned media, De online marketingcommunicatie-instrumenten en -middelen als onderdeel van de marketingcommunicatiemix, en de relatie met owned, paid en earned media, De rol en het belang van marketingcommunicatie in de nieuwe wereld van de hedendaagse consument, De noodzaak van geïntegreerde marketingcommunicatie, De mogelijke middelen keuzes per marketingcommunicatie-instrument, Formuleren van effectdoelstellingen per gekozen marketingcommunicatie-instrument en - middel, en de relatie tot de marketingcommunicatiedoelstellingen, Het budgetteren van ieder marketingcommunicatiemiddel en van de gehele marketingcommunicatiemix, Verschillende manieren van onderzoek naar consument, product of concurrentie, communicatieonderzoek en mediaonderzoek om de elementen van een marketingcommunicatieplan vooraf, tijdens of achteraf te testen ter kwalificatie of evaluatie. Exameneisen (notitie) Eisen: De kandidaat is in staat een notitie te schrijven naar aanleiding van een marketingcommunicatievraagstuk dat binnen de eigen organisatie of bij één van de accounts speelt. De notitie mag zich toespitsen of een of meerdere productgroepen, en dient qua niveau te voldoen aan de hiervoor vernoemde eisen. Uitwerking: Het (op basis van aangedragen feiten),herkennen, beschrijven, analyseren en oplossen van een marketingcommunicatievraagstuk, Het gebruiken van het strategisch marketingcommunicatieplanningsproces (zie hieronder), Het kunnen opzetten van een logisch-systematisch en consistent betoog, Het hanteren van state-of-the-art marketingcommunicatie kennis, Het op verantwoorde wijze redeneren om tot de juiste conclusies te komen, SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

8 Het leveren van een verantwoorde oplossing voor het communicatievraagstuk. Omvang: De maximale lengte van de tekst bedraagt tussen de 2500 en 3000 woorden. Eventuele bijlages mogen in totaal niet meer dan 600 woorden bevatten. Nederlands: De notitie dient in het Nederlands geschreven te worden, het mondeling examen wordt ook in het Nederlands afgenomen. Bij hoge uitzondering kan een notitie in de Engels taal worden ingeleverd. De toestemming hiervoor dient ruim vóór de start van de notitie bij het Examenbureau schriftelijk aangevraagd te worden. Ten einde te worden goedgekeurd door de Examencommissie. (NB niet alle verzoeken worden automatisch ingewilligd). Het mondeling examen wordt altijd in de Nederlandse taal afgenomen, hierop worden geen uitzondering gemaakt. Citeren: Het is toegestaan om te citeren in de notitie, maar er moet altijd vermeld worden waar de gebruikte bronnen van modellen en/of citaten vandaan komen. Dit moet onderaan de pagina staan. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

9 Strategisch Marketingcommunicatieplanningsmodel SRM Consistentie in het model is cruciaal. Het resultaat moet een bijdrage zijn aan het bereiken van de marketingdoelstelling. 1. Inleiding Schets de achtergrond en inleiding van je plan. Beschrijf de context, bijv. aan de hand van de ondernemingsmissie & -visie en de ondernemingsdoelstellingen & -strategieën. Geef de geografische scope aan en beschrijf de uitgangssituatie van het onderwerp van je plan. Gaat het plan over een bestaand product of merk, over de introductie van een nieuw product of merk, of over een uitbreiding van de merkportfolio? Wat is de grote marketingcommunicatie-uitdaging? 2. Marketinganalyse Analyseer de vraag- en aanbodzijde incl. dat van de belangrijkste concurrentie. Een SWOT analyse wordt gebruikt om de interne factoren (sterktes en zwaktes) en de externe factoren (kansen en bedreigingen) van een product of merk in kaart te brengen. In de interne analyse wordt de marketingmix waaronder de marketingcommunicatie onderzocht. Ook financiële en organisatorische aspecten worden hierin betrokken. In de externe analyse wordt een aantal marktfactoren dat van belang is of kan zijn voor het ontwikkelen van de vraag- dan wel de aanbodzijde onderzocht. Uit de SWOT dienen de belangrijkste marketing- en marketingcommunicatie-issues te worden afgeleid, bijv. met een confrontatiematrix. 3. Marketingdoelstelling en strategie Beschrijf bij de marketingdoelstelling wat je in absolute termen wilt bereiken met de omzet of afzet: Prijs (P) * Volume (Q) resp. alleen Volume (Q). Beschrijf bij de marketingstrategie op hoofdlijnen hoe je P gaat verhogen, of hoe je Q gaat verhogen door het aantrekken van nieuwe gebruikers (penetratiestrategie) of door het realiseren van meer volume bij bestaande gebruikers (consumptie- dan wel frequentiestrategie). Zorg dat het SMART is. 4. Marketingdoelgroep & Behoeften Beschrijf bij de marketingdoelgroep op welk gebruikers- of koperssegment(en) in de markt je je gaat richten. Wie is mijn gebruikers- dan wel kopersgroep? De keuze van de marketingdoelgroep is het marktsegmentatievraagstuk. Beschrijf van deze marketingdoelgroep de functionele en emotionele behoeften, de motivaties en de wensen t.a.v. het productgebruik. Beschrijf tevens hun gevoelens bij dat productgebruik en de situaties van het productgebruik. Dit is feitelijk een beschrijving van de vraagzijde. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

10 5. Merkidentiteit Gebruik het Brand Identity Guide (BIG) merkidentiteitsmodel om de lange termijn strategische merkidentiteit te beschrijven. De belangrijkste elementen zijn de merkessentie, merkbelofte, bewijsvoering en merkpersoonlijkheid. Beoordelingscriteria: is de merkbelofte relevant, geloofwaardig en onderscheidend van de concurrentie. Tevens aandacht voor het verband tussen het hoofdmerk en eventuele andere gerelateerde (sub)merken vanuit de merkbasis of merkportfolio. Deze stap is onderdeel van de beschrijving van de aanbodzijde, die uiteraard afgestemd moet zijn op de vraagzijde. 6. Marketingcommunicatiedoelgroep Kies op welke groep(en) je je marketingcommunicatieactiviteiten gaat richten. Dit kunnen gebruikers/kopers, beslissers, partners, beïnvloeders, etc. zijn. Welke groep heeft het grootste effect op het behalen van je marketingdoelstelling? Beschrijf eerst op domeinspecifiek niveau, daarna op algemeen niveau en tot slot op merkspecifiek niveau. Iedere marketingcommunicatiedoelgroep heeft zijn eigen specifieke marketingcommunicatievraagstukken. Onderscheid dus primaire (bijv. een groep potentiële of bestaande gebruikers) en secundaire marketingcommunicatiedoelgroepen (bijv. partners, overheden, etc.). Beschrijf altijd mensen, ook als de doelgroep uit bedrijven bestaat (zoals bijv. bij B2B marketingcommunicatie). 7. Marketingcommunicatievraagstuk Beschrijf wat de barrière in het hoofd van de gekozen primaire marketingcommunicatiedoelgroep is en waarom zij niet doen wat jij wilt dat ze doen. Wat weerhoudt hen, wat staat er in tussen wat de doelgroep nu denkt/weet, voelt of doet en wat jij wilt dat ze denkt/weet, voelt of doet? Is dat een probleem van relevantie, van geloofwaardigheid of van onderscheidend vermogen? Ligt die barrière meer in de sfeer van kennis, van houding of van gedrag? Het is handig de beschrijving te beginnen met wat de doelgroep wèl aanspreekt in de merkbelofte, om vervolgens de barrière te beschrijven. Het marketingcommunicatievraagstuk is de centrale probleemstelling van het marketingcommunicatieplan. Het moet vanuit het perspectief van de doelgroep geformuleerd zijn; niet vanuit de eigen organisatie. Ten tweede moet het een probleem zijn dat met marketingcommunicatie is op te lossen. 8. Consumer Insights Beschrijf de 2 à 3 haakjes die de barrière bij de primaire marketingcommunicatiedoelgroep weg zouden kunnen nemen en daarmee het marketingcommunicatievraagstuk oplossen. Er zijn product insights (functioneel of instrumenteel) en psychologische insights (emotioneel). Denk aan de specifieke vragen om tot insights te komen. Insights zijn een hulpmiddel voor creatieven om ze te helpen en te inspireren een krachtig creatief concept te ontwikkelen. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

11 9. Budgetteringsmethode Beschrijf de te hanteren budgetteringsmethode. Bij de taakstellende methode ben je vrij om de marketingcommunicatiedoelstellingen te bepalen. Bij de omzetpercentage-, pariteiten- of sluitpostmethode niet; deze hebben alle drie een beperkende invloed op de bepaling van de marketingcommunicatiedoelstellingen. 10. Marketingcommunicatiedoelstellingen Beschrijf wat je met marketingcommunicatie bij de primaire marketingcommunicatiedoelgroep wilt bereiken. Doelstellingen zijn basaal te formuleren in termen van kennis, houding en/of gedrag(sintentie). Of uitgebreider in: categoriebehoefte, merkbekendheid, merkkennis, merkhouding, gedragsfacilitatie, gedragsintentie, gedrag en/of tevredenheid. De marketingcommunicatiedoelstellingen moeten in het verlengde liggen van de gekozen marketingdoelstelling en -strategie en inhoudelijk gerelateerd zijn aan het oplossen van het marketingcommunicatievraagstuk. Zorg ook hier dat het SMART is. 11. Marketingcommunicatiestrategie = Propositie + Marketingcommunicatie-instrumenten Iedere strategie is een beschrijving op hoofdlijnen van de keuzes hoe je je doelstellingen gaat bereiken. De marketingcommunicatiestrategie beschrijft dus de keuze hoe je je marketingcommunicatiedoelstellingen gaat bereiken en je communicatievraagstuk gaat oplossen. De marketingcommunicatiestrategie bestaat uit de keuze van: a) de propositie (boodschap). De keuze voor de propositie hangt uiteraard af van de voorgaande stappen waaronder de keuze van de primaire marketingcommunicatiedoelgroep en van het marketingcommunicatievraagstuk. Als de primaire marketingcommunicatiedoelgroep de gebruikers/kopers zijn, heb je te maken met de Brand Identity Guide (stap 5). Er zijn dan 2 opties: de korte termijn propositie is identiek aan de lange termijn, strategische merkbelofte uit de Brand Identity Guide; of binnen de Merkbelofte ga je een andere propositie formuleren de merkbelofte wordt aangescherpt of je legt de nadruk op een specifiek aspect uit de merkbelofte. De propositie vormt samen met de consumer insights het inhoudelijke antwoord op het marketingcommunicatievraagstuk. b) voor de inzet van de marketingcommunicatie-instrumenten. Ofwel de keuze welke van de 9 marketingcommunicatie-instrumenten reclame, online, PR & voorlichting, sponsoring, promoties, direct marketingcommunicatie, winkelcommunicatie, persoonlijke verkoop en evenementen worden ingezet? Denk naast paid media ook aan earned en owned media. NB: De uitwerking naar de marketingcommunicatie-middelen volgt pas in stap Centraal creatief concept Het is het specialisme van een creatief bureau om, al dan niet gebruikmakend van de insights, de propositie uit de marketingcommunicatiestrategie te vertalen naar een krachtig centraal creatief concept. Met centraal wordt medianeutraal of middelenvrij SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

12 bedoeld, dus zonder uitwerking naar instrumenten en middelen. Het is de fase waarin fabrikantentaal (propositie) doelgroepentaal (creatief concept) wordt. Het concept is een beschrijving, zonder visuals, in 1 à 2 zinnen van het communicatie-idee dat ook wel selling idea, advertising idea, Big Idea, selling proposition, etc. wordt genoemd. 13. Marketingcommunicatiemix: uitwerking naar Marketingcommunicatiemiddelen Dit is de stap waarin de keuze voor de inzet van marketingcommunicatieinstrumenten als onderdeel van de marketingcommunicatiestrategie (stap 11) wordt uitgewerkt naar de keuze voor de inzet van specifieke marketingcommunicatiemiddelen per instrument. Uitdaging is dat deze als geheel een geïntegreerde inzet van marketingcommunicatiemiddelen vormen. Formuleer per middel de timing, het budget en een of meer effectdoelstellingen, als afgeleide van de gekozen marketingcommunicatiedoelstellingen. 14. Terugkoppeling & Evaluatie In deze laatste stap check je of je met de gekozen inzet van marketingcommunicatiemiddelen inclusief budget en het creatieve concept de marketingcommunicatiedoelstellingen gaat realiseren. Daarnaast geef je aan of je een of meer elementen uit het plan gaat testen via onderzoek naar consument, product of concurrentie, communicatieonderzoek of mediaonderzoek. Het testen kan vooraf zijn ter kwalificatie van een of meerdere planelement(en), maar ook tijdens of achteraf ter evaluatie. SRM Exameneisen Marketingcommunicatie-B

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf

Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Exameneisen Marketingcommunicatie-A Vooraf Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-A

Nadere informatie

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014

Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Exameneisen Mediaplanning 2013-2014 Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Mediaplanning

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Marketingcommunicatie in 14 stappen Guy van Liemt & Gert Koot

Marketingcommunicatie in 14 stappen Guy van Liemt & Gert Koot Marketingcommunicatie in 4 stappen Guy van Liemt & Gert Koot Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Marketing communicatie in 4 stappen Guy van Liemt Gert Koot Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen

H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen H6 Marketingcommunicatie-doelgroepen les 2 Segmentatie Het verdelen van de markt in kleine, homogene deelgroepen waarbij men rekening houdt met de verschillende behoeften van de consument. Hoe diverser

Nadere informatie

Inhoudsopgave beknopt

Inhoudsopgave beknopt Inhoudsopgave beknopt Hoofdstuk 1 Marketing en communicatie Hoofdstuk 2 Consumentengedrag Hoofdstuk 3 Reclame Hoofdstuk 4 Sales promotions Hoofdstuk 5 Direct marketing en persoonlijke verkoop Hoofdstuk

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan.

Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. merkpaspoort Welkom bij Brand instinct! In dit merkpaspoort leggen we uit wie wij zijn, wat we beloven, waarom wij doen wat we doen en waar wij voor staan. Dit paspoort is voor iedereen die op een of andere

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 2, 7 september 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 2, 7 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC Onderwerp WC 1 31 aug Introductie crossmedia Creatieve strategieontwikkeling. 2 7 sep De stappen in het

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 6, 5 oktober 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hiërarchische modellen 94 VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 RECLAME BESCHRIJVEN 53

Inhoudsopgave. Hiërarchische modellen 94 VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 RECLAME BESCHRIJVEN 53 Inhoudsopgave VOORWOORD 11 VOORWOORD BIJ EERSTE DRUK 13 WOORD VOORAF 19 HISTORISCH OVERZICHT 21 Voor 1850: ad hoc 24 1850-1880: het ontwaken 25 1880-1929: de conceptualisering selling the goods 26 1929-1945:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55

Inhoudsopgave. 1 Marketing en communicatie 19. 2 Consumentengedrag 55 Inhoudsopgave 1 Marketing en communicatie 19 1.1 Inleiding 19 1.2 Ondernemingsplan en marketingplan 24 1.3 Marketingcommunicatieplan 26 1.3.1 Analysefase 27 1.3.2 Doelstellingen 31 1.3.3 Doelgroep 33 1.3.4

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Praktijkinstructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) instructie Marketingplanning 4 (CCA06.4/CREBO:50147) pi.cca06.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09 1 Plan van aanpak Door: Student Jim Perk Navigator: Mevr. Pein Lunenberg Assessor De heer Matthijs de Feber 2 1 Achtergrond Projectnaam: Next level De organisatie The right person gives the right thing

Nadere informatie

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011

Strategische Media. Werkcollege week 1 2011 Strategische Media Werkcollege week 1 2011 Wat gaan we doen? 1. Korte introductie 2. Briefing Microsoft Windows Phone 7 3. Samenstellen teams 4. Opdracht 5. Huiswerk Briefing Microsoft De opdracht: ontwikkel

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

NIMA EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE B1 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE

NIMA EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE B1 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE 27 JANUARI 2015 Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1 Vragen bij

Nadere informatie

H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: CG2 les 2

H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: CG2 les 2 H6 Floor en van Raaij/Marketingcommunicatiedoelgroepen: segmentatie CG2 les 2 Segmentatie-proces 1. Afbakenen van de markt 2. Inzicht verkrijgen in de behoeften 3. Selecteren van de segmentatie variabelen

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media!

donderdag 5 mei 2011 Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! Meer omzet door strategisch kiezen van (nieuwe) media! WERNER VAN BEUSEKOM conceptontwikkelaar & merkstrateeg DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAGELIJKSE CONCURRENTIESTRIJD DAT GELDT NIET ALLEEN VOOR A-MERKEN

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

baken in roerige tijden

baken in roerige tijden baken in roerige tijden - (Her-) positioneren complex continue proces - Iedereen voortdurend juiste doel voor ogen - Brand Guide inzichtelijk richtinggevend model voor het merk - Gids die weg wijst naar

Nadere informatie

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011

Hoorcollege. Crossmedia. Week 1, 31 augustus 2011 Hoorcollege Crossmedia Week 1, 31 augustus 2011 Agenda - Wat is crossmedia? - Waarom is crossmedia zo belangrijk? - 2 onderdelen/docenten Crossmedia - Uitleg tentamen en opbouw cijfer - Opbouw en inhoud

Nadere informatie

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing

QUIZ. anders ONVOLDOENDE. Werkgroep 2. Marketing WC MARKETING BLOK 3 QUIZ Tafels leeg! Dus alleen een pen! Geen gebruik van laptops of mobieltjes! Antwoord op de formulieren en lever alles in! en niet spieken dus rechtuit kijken! anders ONVOLDOENDE AGENDA

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie. Communicatie P1 Auteurs: drs. C. Essink-Matzinger en drs. B. Van Veghel. Concerncommunicatie: communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat. Doel: positief beeld creëren van de organisatie.

Nadere informatie

Hoorcollege Crossmedia

Hoorcollege Crossmedia Hoorcollege Crossmedia Week 5, 28 september 2011 Opbouw blok Crossmedia Week Datum HC Onderwerp HC 1 31 aug Introductie crossmedia 2 7 sep De stappen in het marketingcommunicatieplan 3 14 sep Marketingcommunicatieinstrumenten

Nadere informatie

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE

HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HOW-TO DOWNLOADSERIE: MARKETINGCOMMUNICATIE HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN EEN STRATEGISCHE OPZET VANUIT DE CONCEPTGEDACHTE Communicatieplan How-to? Download Het Consultatiehuis 2014 / 1 Inhoud Marketingcommunicatieplan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01

Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01 Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01 Literatuur H 5, 6, 7 Floor en van Raaij H 10 Schiffman, Kanuk & Hansen H 1, 4, 7, 9, 10, 12 Handboek Online Marketing, Patrick Petersen Project Lessen zijn

Nadere informatie

Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01

Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01 Consumentengedrag bij communicatie CG2VS2CE01 Literatuur H 5, 6, 7 & 22, Floor en van Raaij H 10 Schiffman, Kanuk & Hansen H 1, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14 & 15 Handboek Online Marketing, Patrick Petersen

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIE 24 JANUARI 2017 1 Vragen bij de case Einde van het klassieke warenhuis (totaal 90 punten) Vraag 7 (20 punten)

Nadere informatie

HET CREATIEVE CONCEPT GEÏNTEGREERDE MARKETING MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 2 BLOK 4

HET CREATIEVE CONCEPT GEÏNTEGREERDE MARKETING MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 2 BLOK 4 HET CREATIEVE CONCEPT GEÏNTEGREERDE MARKETING MARKETINGCOMMUNICATIE HOORCOLLEGE 2 BLOK 4 AGENDA Consumer insight en marketingcommunicatie Geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC) Het creatieve concept

Nadere informatie

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge

Organization Branding; het merk als verbinder. Mary Hoogerbrugge Organization Branding; het merk als verbinder Mary Hoogerbrugge Aandacht voor organization branding Giep Franzen Literatuurstudie: een naslagwerk SWOCC Missie: kennisontwikkeling en uitwisseling tussen

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen. Personeel, Organisatie & Organisatie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 15 vragen. Het online examen bestaat uit 25 vragen. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING

HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING HOOFDSTUK 3: MERKPOSITIONERING 1 INTRODUCTIE H:3 Hoofdstuk 3 gaat over merkkennisstructuren Positioneren is het identificeren en vaststellen van punten van verschil en punten van overeenkomst om zo de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2014 Juni 2013 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Examens (CvE). Het CvE is verantwoordelijk voor de afname van

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Marketing modulenaam Marketingcommunicatie: instrumenten Media & reclame code module A7A Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie vwo

Examenprogramma management en organisatie vwo Examenprogramma management en organisatie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Publiciteit optimalisatie

Publiciteit optimalisatie Publiciteit optimalisatie inhoudsopgave 1. Doelstelling van publiciteit: realiseren gewenste positionering 4 2. Fases plan van aanpak om publiciteit te genereren 4 Voorbereiding 4 Uitvoering 4 Evaluatie/bijstellen

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Doelgroepen beschrijven

Doelgroepen beschrijven Consumentengedrag * H5 onderzoek naar consument, product en concurrentie (Floor en van Raaij) * Concept gekozen doelgroep (zowel algemene- als domeinspecifieke variabelen) bespreken * Aan de slag met moodboard

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER

ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER ESPRIX 2014 VOORBEELD INSCHRIJFFORMULIER LET OP: DIT IS NIET HET OFFICIËLE INSCHRIJFFORMULIER! DIT VOORBEELDFORMULIER DIENT TER VOORBEREIDING VAN JE OFFICIËLE ONLINE INSCHRIJVING. www.esprix.nl EXTRA INLEIDING

Nadere informatie

Scenario s maken voor milieu, natuur en ruimte: een presentatie. Ed Dammers en Susan van 't Klooster 6 mei 2013

Scenario s maken voor milieu, natuur en ruimte: een presentatie. Ed Dammers en Susan van 't Klooster 6 mei 2013 S V V I V Scenario s maken voor milieu, natuur en ruimte: een presentatie Ed Dammers en Susan van 't Klooster 6 mei 2013 Programma Inleiding Scenarioproject positioneren Resultaten definiëren Methoden

Nadere informatie

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT

DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT DOMEINBESCHRIJVING 27 MEI 2014 VOORLOPIG CONCEPT 1. VOORSTEL NIEUW DOMEIN D MARKETING 1.1 Doel en inhoud Dit domein maakt de leerling vertrouwd met marketing en de functies daarvan. Marketing gaat over

Nadere informatie

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing?

Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Content marketing Welke stappen zijn belangrijk voordat je begint met contentmarketing? Deze whitepaper helpt je: Belangrijke keuzes te maken voordat je start Het proces efficiënter in te richter Het resultaat

Nadere informatie

aspecten van het communicatiebeleid - Kennis van het standaardcommunicatie-instrumentarium 55% rekening houdend met de kansscore

aspecten van het communicatiebeleid - Kennis van het standaardcommunicatie-instrumentarium 55% rekening houdend met de kansscore Kwalificatiedossier: Medewerker marketing en communicatie Jaartal: 1112-1213-1314 Kwalificaties: 90531 Assistent-communicatiemedewerker Niveau: 4 Kennisonderdeel: Communicatiebeleid en -instrumenten Vakkennis

Nadere informatie

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1

WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 WC MARKETING BLOK 2 LESWEEK 1 AGENDA Blok 2 overzicht Team formatie Blokopdracht briefing Debriefing Onderzoek deel 1 marktoriëntatie Huiswerk Andre Neumann Propedeuse Psychologie MSc Kunstmatige Intelligentie/HCI

Nadere informatie

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID MARKETING / 11A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Vormen van communicatie: F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Communicatie in de praktijk Examennummer: 27855 Datum: 5 februari 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT?

EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? EEN BRIEFING SCHRIJVEN DIE OOK ECHT CREATIVITEIT OPLEVERT? Strategie Concept Creatie 10 handige stappen waar je elke conceptklus mee kunt starten! Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling

Nadere informatie

ere ). Maar zeker niet altijd de goed kant op.

ere ). Maar zeker niet altijd de goed kant op. De toekomst is nog nooit zo lastig voorspelbaar geweest. Traditionele marketingmethoden zijn deels achterhaald. De ontwikkelingen gaan zo snel dat je als merk binnenkort overbodig bent als je niet tijdig

Nadere informatie

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES 5 P S VAN DE MARKETINGMIX (SOMMIGE DINGEN VERANDEREN NIET)

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Suvi Eckert, Steffi Schildermans, Tinne Oostvogels

COMMUNICATIEPLAN. Suvi Eckert, Steffi Schildermans, Tinne Oostvogels COMMUNICATIEPLAN Inhoud 1. Product 2. Naam 3. Logo 4. Missie 5. Visie 6. Onderzoek naar consument, product, merk en marktsituatie 7. Marketingcommunicatiedoelgroep 8. Marketingcommunicatiedoelstellingen

Nadere informatie

BRAND REPORT CARD (Pag 162)

BRAND REPORT CARD (Pag 162) BRAND REPORT CARD (Pag 162) WAT IS DE WAARDE VAN UW MERK? De Brand Report Card (BRC) is een instrument om de sterktes van een merk te bepalen, om te identificeren waar verbeteringen nodig zijn en om inzicht

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR ELEMENTAIR VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V

RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR ELEMENTAIR VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V RUSSISCHE TAAL EN LITERATUUR ELEMENTAIR VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2018 V17.03.2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent

Taxanomie van Bloom en de kunst van het vragen stellen. Anouk Mulder verschil in talent Onthouden Kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën Opslaan en ophalen van informatie (herkennen) Kennis van data, gebeurtenissen, plaatsen Kennis van belangrijkste

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Leereenheid Marketingcommunicatie II Onderdelen

Leereenheid Marketingcommunicatie II Onderdelen Leereenheid Marketingcommunicatie II Onderdelen 1. Communicatie 2. Internet Marketing Onderdeel Communicatie Leereenheid : L.MIM.9756 Toets: T.MIM.15813 Module verantwoordelijke: Jan de Wilde/Hans Engbers

Nadere informatie

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier

Toelichting. bij de jurering & het inschrijvingsformulier Toelichting bij de jurering & het inschrijvingsformulier Cuckoo Awards 2014 1. Wat is voor de jury van uitzonderlijk belang om een Award toe te kennen? a. Direct marketing is een response-driven marketingstrategie,

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

Reclame en promotie 4 RECLAME EN PROMOTIE 4 (CCA09.4/CREBO:50116)

Reclame en promotie 4 RECLAME EN PROMOTIE 4 (CCA09.4/CREBO:50116) RECLAME EN PROMOTIE 4 (CCA09.4/CREBO:50116) sd.cca09.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Exameneisen opleiding Online marketeer

Exameneisen opleiding Online marketeer Exameneisen opleiding Online marketeer Datum: 1-09-2014 Versie: 1.0 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op het

Nadere informatie