SRM Opleidingen & Trainingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SRM Opleidingen & Trainingen"

Transcriptie

1 Alles weten over de opleiding Merkregie? In deze factsheet vind je opleidingsinformatie, prijsinformatie en het rooster. Mocht je na het lezen van de factsheet nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op: mijn naam is John van der Stam, programmamanager marketingcommunicatie. Je kunt me bereiken via of via Algemene informatie Recent onderzoek laat zien dat veel organisaties in Nederland merkmanagement als complex, onvoorspelbaar, rommelig, chaotisch en soms zelfs anarchistisch ervaren. De evolutie en fragmentatie van media helpen daar niet bij. Ook de democratisering rondom de vraag van wie het merk is, waarbij de stem van de klant, consument of andere belanghebbende zwaarder weegt dan die van de merkmanager, werpt de vraag op of de huidige communicatieprofessional voldoende toegerust is om regisseur te zijn en niet alleen deelnemer in de communicatie rondom het merk. Er bestaan voldoende opleidingen die stilstaan bij de inhoud van wat merken zijn en waar ze voor staan, bij wat een positionering is en uit welke onderdelen een merkidentiteit bestaat en wat de elementen van merkcommunicatie zijn. De opleiding Merkregie richt zich vooral op de how to van deze onderwerpen en begrippen. Oftewel het realiseren van een coherente en succesvolle merkprestatie door het merk in alle bedrijfsprocessen en communicatiemiddelen te optimaliseren. Op de succesvolle implementatie van de positionering naar een consistente en duurzame merkbeleving. Regisseren is implementeren. De opleiding Merkregie gaat dus over de management, proces en implementatiekant van het merk, van de merkidentiteit en van de merkcommunicatie. In het Engels wordt dit ook wel omschreven als: the acts of planning, controlling, directing, guiding, influencing and standardizing the conduct, actions and solutions associated with the discipline known as brand management. De opleiding Merkregie brengt merkoriëntatie, merkstrategie, merkontwikkeling, merkorganisatie, merkmanifestatie en merkvalidatie samen in één handzame werkwijze. Deze opleiding leidt communicatieprofessionals op om de regisseur van het merk en de merkcommunicatie te kunnen zijn. Hoe kom je tot een sterke merkidentiteit en positionering, zowel mentaal als visueel? Hoe organiseer en manage je alle elementen van de in en externe merkcommunicatie? Hoe zorg je dat alles op elkaar is afgestemd en dat er heldere afspraken tussen alle betrokkenen zijn? Maar ook dat er draagvlak is binnen de organisatie en met externe partners en leveranciers? Hoe orkestreer je de merkcommunicatie en hoe optimaliseer je het marketingcommunicatieproces zodanig dat het merk ook doet wat het belooft? Maar ook dat de gemaakte afspraken consequent en eenduidig in de praktijk worden toegepast? En welke systemen helpen om deze processen te ondersteunen? Met merkregie bedoelen we de ketenregie

2 ofwel het managen van het merk als een waardeketen waarin alle stappen gericht zijn op het verbeteren van de merkprestatie. Doel is dat alle marketingcommunicatiedoelgroepen het merk en de merkcommunicatie als één en ondeelbaar ervaren; als een merk dat consistent communiceert in vorm en inhoud. Een merk waarbij het werkelijke imago zo veel mogelijk overeenkomt met het gewenste imago (de identiteit), zoals dat bij sterke merken het geval is. En dat is niet eenvoudig omdat merken zich juist door eenheid in verscheidenheid kenmerken en omdat veel mensen, zowel binnen als buiten organisaties, bij de merk en marketingcommunicatie betrokken zijn en het merkimago beïnvloeden. De opleiding Merkregie reikt geen rigide methode of proces aan maar een transparante werkwijze, die hulp biedt in de interne communicatie rondom het merk, die voor meer opbrengst uit de investeringen in marketingcommunicatie mensen en middelen zorgt en die met de bedrijfsmatige/financiële kant van het merk helpt, inclusief tools en KPI's. Onterecht is de proceskant van merkcommunicatie, het plannings en coördinatie of afstemmmingsvraagstuk bij organisaties nog wel eens onderbelicht. Niet zelden is het een reden dat merken in de praktijk minder sterk zijn dan zij op voorhand op papier beloven. Met als gevolg dat ze minder waarde hebben doordat opbrengsten lager zijn en de kosten om waardevolle merken te creëren en te behouden te hoog. Samengevat staat in deze opleiding centraal hoe je de regie over de mentale en visuele merkidentiteit voert, alsook over de doorvertaling van de identiteit naar de interne en externe merkcommunicatie. Hoe organiseer je merktransformaties zoals herpositioneringen, renaming en redesigns, en hoe organiseer je de validatie van het merk en de merkcommunicatie, de accountability en de return on investment (ROI)? Dus ben je werkzaam in een senior (marketing)communicatiefunctie, kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rondom merkmanagement en zoek je vanuit verschillende invalshoeken (zowel theorie als praktijk) naar een fundamenteel en actueel inzicht hoe je merken en merkcommunicatie sterker kunt maken en efficiënter kunt organiseren? Dan ben je toe aan de opleiding Merkregie. De opleiding Merkregie geeft je de kennis, vaardigheden en het inzicht om de merkcommunicatie efficiënter en effectiever te managen. Na afloop van de opleiding ben je in staat om als regisseur van het merk en de merkcommunicatie te opereren en het merk bedrijfsmatiger te managen. Daarnaast biedt de opleiding inzicht in de recente ontwikkelingen in het vakgebied, state of the art cases, een Do It! weekend, diverse praktijkprofessionals die hun inzichten met je delen, geïnspireerde mededeelnemers en een uitbreiding van jouw netwerk. Voor wie bedoeld? Merkregie is de eerste merk en communicatieopleiding in Nederland met een 'single minded' focus op de regie en de

3 proceskant van merkcommunicatie. Je kent de inhoud van de begrippen en wilt uitgroeien tot een expert op merk en marketingcommunicatiegebied. Je komt in jouw praktijk regelmatig in aanraking met verschillende vraagstukken rond merkcommunicatie. Deze opleiding staat open voor zowel marketing als corporate communicatieprofessionals die meer kennis en inzicht willen hebben over merkmanagement. Direct rendement Je krijgt inzicht in de rol van het merk in de marketing en ondernemingsstrategie. Je krijgt inzicht in het proces van het bouwen, exploiteren en onderhouden van merken. Je leert beleidsbeslissingen nemen gericht op het creëren van merkwaarde. Je krijgt inzicht in het organiseren en orkestreren van merkcommunicatie als instrument voor het behalen en behouden van concurrentievoordelen op lange termijn (merkconcept, merkcreatie en merkactivatie). Je ontwikkelt jouw strategisch en analytisch denken. Je bent in staat om brand management op de agenda van de directie te plaatsen en te houden. Je krijgt tools die je in de praktijk kunt toepassen. Je schrijft desgewenst onder begeleiding van een mentor een scriptie gebaseerd op een merk en/of communicatievraagstuk dat bij jouw eigen organisatie of bij een klant speelt. Jouw collega deelnemers Jouw collega deelnemers hebben een overeenkomstig denk en ervaringsniveau. Ze hebben, of streven naar, een zware merk, marketingcommunicatie of communicatiefunctie en zijn werkzaam bij merkeigenaren c.q. adverteerders (profit en non profit) of bij marketing, design of communicatieadviesbureaus. Zij deden ervaring op in tal van verschillende situaties: B2C en B2B, met FMCG's, diensten of industriële producten. Docenten en trainers De docenten en trainers zijn toppers op het gebied van marketing, branding en communicatie en vooral op de implementatie van merktrajecten en communicatie. Vakkennis, ruime en actuele ervaring in het vakgebied en didactische kwaliteiten zijn de belangrijkste criteria. Programma Het programma bestaat in totaal uit zes Know It! modules die in vier dagen (acht dagdelen) worden behandeld, een Do It! Live Case weekend, een optionele afstudeermodule en een optionele vaardigheden dag Brand Direction skills. De Know It!

4 modules worden georganiseerd rondom de thema's Merkoriëntatie, Merkstrategie, Merkontwikkeling, Merkorganisatie, Merkmanifestatie en Merkevaluatie. In de Live Case komen al deze modules bij elkaar waarbij je in teams met ondersteuning van een coach aan de oplossing van een echte praktijkopdracht werkt. In de afstudeermodule schrijf je onder begeleiding van een mentor een scriptie (notitie) gebaseerd op een merk of communicatievraagstuk dat bij jouw organisatie of bij een klant speelt. Een officieel diploma wordt verkregen nadat je het mondeling examen over jouw notitie met goed gevolg hebt afgelegd. Tot slot biedt SRM optioneel als onderdeel van deze opleiding een vaardigheden dag Brand Direction skills aan. Know it! Tijdens het Know It! gedeelte staat het verkrijgen van kennis en inzicht centraal. Je inzicht wordt verdiept en verbreed door state of the art kennis en inspirerende topdocenten uit de praktijk. De kennis wordt toegankelijk gemaakt aan de hand van actuele cases. Do it! Het Do It! gedeelte is gebaseerd op de visie dat kennis en inzicht uit het Know It! gedeelte in de eigen werksituatie moet kunnen worden toegepast. In het Do It! Live Case weekend wordt aan een echte praktijkopdracht van een opdrachtgever gewerkt. Ook de afstudeermodule waarin je onder begeleiding aan een zelfgeschreven strategisch plan (scriptie) werkt en de vaardigheden dag Brand Direction skills behoren tot de Do It! onderdelen. Modules 1. Merkoriëntatie & Merkregie (1 dagdeel) In de eerste module worden de kaders van het vakgebied Merkregie benoemd. Aan de hand van het merkregiemodel wordt toegelicht uit welke domeinen het vakgebied bestaat, en hoe deze domeinen (intern en extern) aan elkaar gerelateerd zijn. De rol van het merk binnen de bedrijfsstrategie staat centraal in deze module. We staan stil bij het belang van de merkoriëntatie van de organisatie en de factoren die hierop van invloed zijn. Belang van het merk Merkoriëntatie Merkregiemodel aan de hand van de Brand Life Cycle Company Journey vs. Customer Journey

5 2. Merkstrategie: Regie van de Mentale Merkidentiteit (1 dagdeel) In deze tweede module staan we niet zozeer stil bij de inhoud van positioneren en de mentale merkidentiteit (die wordt als bekend verondersteld) maar in deze module wordt vooral aangereikt wat het proces rondom positioneren, de mentale identiteit en de doorvertaling ervan is. Deze bijeenkomst is dus met nadruk geen klassiek verhaal over positioneren. Dus hoe kun je het ontwikkelen en vastleggen van een merkidentiteit het beste aanpakken? Wat is de beste aanpak bij verschillende transitiescenario?s bij herpositioneringen en renaming? En hoe kan ik voor dergelijke trajecten de juiste partners selecteren die mij kunnen ondersteunen? Stappen om te komen tot een sterke merkidentiteit & positionering Impact van organisatie identiteit Merkstructuur & architectuur van de merkportfolio Transitiescenario's bij herpositioneringen en renaming Vergelijkingsmodel positionering Ontwikkelingen in merklandschap: proces versus positioneren & implementatie 3. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit (2 dagdelen) In de derde module staan we uitgebreid stil bij de tweede belangrijke component van de merkstrategie: de doorvertaling van de mentale merkidentiteit naar de visuele merkidentiteit. De positionering wordt in deze fase zichtbaar gemaakt, doordat de basiselementen van het merk worden gecreëerd. De belangrijkste bouwsteen is de huisstijl. In deze module staat de ontwikkeling van de huisstijl (logo, kleur, typografie, fotografie, 5D design, etc.) centraal: wat moet er worden ontwikkeld? Welke bureaus moet ik hiervoor inschakelen? Welke informatie moet ik zelf verzamelen voordat ik kan beginnen? Wie moet ik hierbij betrekken? Ook de doorvertaling naar naamgeving (merknamen) komt in deze module aan de orde. Huisstijl (incl. designarchitectuur) 5D design Naamgeving Vastleggen & bescherming identiteit Briefing en bureauselectie 4. Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie (2 dagdelen) In de module Merkorganisatie staat allereerst de interne organisatie van de merkcommunicatie centraal. Hoe organiseer je de structuren en processen voor zowel de interne als externe merkcommunicatie. Hoe is de merkmanagement structuur georganiseerd? Wie beslist en doet wat (verschillen tussen strategisch, tactisch en

6 operationeel)? Wie is de merkmanager, wat is zijn of haar taak en wat is zijn of haar verantwoordelijkheid? Hoe zorg je dat er heldere afspraken zijn tussen alle betrokkenen, dat er draagvlak is binnen de organisatie en met partners en leveranciers? En dat de gemaakte afspraken consequent en eenduidig in de praktijk tot uiting komen in het gedrag? Ook de marketing procesorganisatie inclusief de mogelijkheden voor efficiënt en effectief marketing resource (campaign) management komen aan de orde. Tot slot staan we in deze module stil bij het belang en de aanpak van de interne merkcommunicatie. Binnen = buiten en internal branding, het merk niet alleen als externe maar ook als interne kompas. Merkorganisatie (stakeholders) inclusief merkmanagementstructuur Taken, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden (TBV) & roadmap Intern organiseren om succesvol met externe partners samen te werken Marketing procesorganisatie Resource management / Campaign management Internal branding Tools: training, guidelines 5. Merkmanifestatie: Regie van de Externe Merkcommunicatie (1 dagdeel) In de module Merkmanifestatie gaan we door waar we met Merkorganisatie gebleven waren en staat vooral het extern waarmaken van de positionering centraal. Hoe zorg je ervoor dat wat je belooft ook tot uiting komt in alle communicatie, of beter nog: wordt overtroffen? Hoe maak je van brand touch points brand proof points? Op welke manier wordt het merk een beleving? Aan de hand van de brand proof point matrix krijg je praktische handvatten voor het waarmaken van je beloften. Tot slot staan actuele vraagstukken op het programma zoals digital branding & branded content, het managen van conversaties & de dialoog en zaken als co creatie en crowd sourcing. Brand proof point matrix Digital Branding & Branded Content Brand experience (merkbeleving) 6. Merkvalidatie: Merkevaluatie & Accountability (1 dagdeel) De laatste module is Merkvalidatie die uitgebreid stil staat bij de bedrijfsmatige en financiële kant van het merk inclusief KPI?s, ook wel Brand Performance Indicators (BPI?s) genoemd. Hoe meten we de brand performance in output en waarde, hoe zorgen we voor een tijdige of zelfs continue monitoring en hoe en wanneer sturen we bij? Inclusief tools om te meten en dashboards op te zetten.

7 Overzicht van relevante merkprestatie onderzoekmethodes Brand Performance Indicators & tooling Brand Finance: financiële waardebepaling van het merk Prestatie van de interne merkorganisatie Prestatie van de externe merkmanifestatie 7. Do It! Live Case weekend (vrijdag/zaterdag) Je krijgt een briefing van een vertegenwoordiger van het merk dat de Live Case is. In de Live Case komen de voorgaande modules aan bod. In teams met ondersteuning van coaches wordt gewerkt aan de uitwerking van de diverse vraagstukken. Met je team bereid je een presentatie voor. De vertegenwoordiger van de organisatie beoordeelt de presentaties en geeft feedback op de plannen. 8. Optioneel: Afstudeermodule Een officieel diploma wordt behaald op basis van een mondeling examen naar aanleiding van een zelfgeschreven scriptie (notitie) binnen het vakgebied merkregie. Een werkelijke en actuele praktijkcasus naar keuze moet onderdeel zijn van de scriptie. In deze module worden mentorbijeenkomsten gepland ter ondersteuning en coaching voor het schrijven van deze notitie. De scriptie is opgebouwd uit 4 onderdelen: Probleemformulering Theoretisch kader Praktijkonderzoek Conclusies, aanbevelingen en implicaties 9. Optioneel: Brand Direction skills (2 dagdelen) Een optionele aanvullende module is een vaardigheidstraining van een dag specifiek gericht op het opdoen van vaardigheden om een goede Merkregisseur te zijn. Denk aan programma en projectmanagement, inkoopmanagement en effectief samenwerken met anderen. Toelatingseisen Theoretische kennis op het niveau van Marketingcommunicatie B of Senior communicatieadviseur (Beroepsniveau C) aangevuld met de Masterclass Branding of Brand Essentials, en een praktijkervaring van tenminste vier jaar in een relevante functie, is vereist.

8 Bijeenkomsten Hier vind je een overzicht van alle bijeenkomsten waaruit de opleiding is opgebouwd. Bij elke bijeenkomst vind je een korte beschrijving van de lesstof die zal worden behandeld. 01. Merkoriëntatie & Merkregie 02. Merkstrategie: Regie van de Mentale Merkidentiteit 03. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie Merkmanifestatie: Regie van de Externe Merkcommunicatie 08. Merkvalidatie: Merkevaluatie & Accountability 09. Do It Live Case weekend Examen en diploma Het examen toetst of je over voldoende kennis en inzicht beschikt om als merkregisseur te kunnen functioneren. Het examen wordt mondeling afgenomen waarin de scriptie de basis voor het examen vormt.

9 Prijsinformatie In onderstaand overzicht vind je de prijsopbouw. Hierin zijn de kosten van de opleiding en eventuele examen en verblijfskosten verwerkt. Prijsopbouw Opleidingskosten 3395, Verblijfskosten 250, Mentorbijeenkomsten 430, Mondeling examen 320, Integrale prijs 4395, (exclusief btw) Interesse? Reserveer dan nu vrijblijvend een plaats voor de opleiding Merkregie of schrijf je direct in via de website van SRM. Neem voor meer informatie contact op met de SRM Client Desk via of Disclaimer Let op: SRM houdt de factsheet over Merkregie up to date. Het programma kan dus enigszins aangepast worden. Alle docenten, lestijden, bijeenkomsten en prijzen zijn onder voorbehoud.

10 Najaar 2014 Voorlopig rooster Merkregie Opleiding: UTRECHT AVOND UTRECHT DAG Locatie: Meeting Plaza Meeting Plaza Dag: Dinsdag Vrijdag # Bijeenkomst Groepsnummer: Merkoriëntatie & Merkregie 7 oktober :00 uur 22:00 uur 10 oktober :30 uur 12:30 uur 2. Merkstrategie: Regie van de Mentale Merkidentiteit 4 november :00 uur 22:00 uur 10 oktober :30 uur 16:30 uur 3. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit 1 18 november :00 uur 22:00 uur 14 november :30 uur 12:30 uur 4. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit 2 2 december :00 uur 22:00 uur 14 november :30 uur 16:30 uur 5. Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie 1 16 december :00 uur 22:00 uur 19 december :30 uur 12:30 uur 6. Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie 2 13 januari :00 uur 22:00 uur 19 december :30 uur 16:30 uur 7. Merkmanifestatie: Regie van de Externe Merkcommunicatie 27 januari :00 uur 22:00 uur 30 januari :30 uur 12:30 uur 8. Merkvalidatie: Merkevaluatie & Accountability 10 februari :00 uur 22:00 uur 30 januari :30 uur 16:30 uur 9. Do It Live Case weekend 6 maart 09:30 uur t/m 7 maart 16:30 uur 6 maart 09:30 uur t/m 7 maart 16:30 uur 9. Andere dag en/of andere locatie: Weekend, Bilderberg Wolfheze in Wolfheze Bilderberg Wolfheze in Wolfheze Let op: Alle data blijven onder voorbehoud. Soms komt het voor dat de bijeenkomsten niet op nummervolgorde kunnen worden ingeroosterd.

Over de Brand Performance Study

Over de Brand Performance Study Introductie 6 7 Over de Brand Performance Study Een succesvol merk begint bij het ontwikkelen van een sterke merkbelofte. Maar beloven alleen is niet voldoende. Want of een merk nu vertrouwen, glashelder

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

NIMA B2 Consumentenmarketing

NIMA B2 Consumentenmarketing NIMA B2 Consumentenmarketing De consument effectief bereiken met jouw product of dienst Het gedrag van hedendaagse consumenten is flink veranderd en zal dat in de toekomst blijven doen. De tijd dat iedereen

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Senior Communicatieprofessional

Senior Communicatieprofessional 1/6 COMMUNICATIEOPLEIDING VAN DER HILST C Senior Communicatieprofessional Hoe maak je met communicatie je organisatie succesvol? Dat is toch wat het management van jou wil weten? Je wilt directie, management,

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Branded Content Strategie De cursus Branded Content Strategie duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Executive Communicatieprofessional

Executive Communicatieprofessional 1/5 COMMUNICATIEOPLEIDING VAN DER HILST D Executive Communicatieprofessional Herken je dat communicatie steeds meer een verbindende rol vervult bij het realiseren van de strategische doelen van jouw organisatie?

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT

CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT CRIMINALITEITSANALYSE OMGEVINGSRECHT 12 daagse opleiding Tijdens deze opleiding leer je: Hoe je een analyseplan opstelt Hoe je een keuze maakt voor een analysemethode Hoe je diverse methodes uitvoert Hoe

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Boost your Business! Beauty Business Academy

Boost your Business! Beauty Business Academy Boost your Business! Beauty Business Academy MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagnes te voeren. Je leert beleid te maken op stra- De Beauty Business Academy is een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Beste Louisson de Kok,

Beste Louisson de Kok, Kunnen Willen Durven Rapport KWD Projectsucces KWD Projectmanagement app Louisson de Kok KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties maken het verschil

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

PRAKTISCH INZICHT IN SALES

PRAKTISCH INZICHT IN SALES PRAKTISCH INZICHT IN SALES LEER IN JOUW EIGEN TEMPO, TIJD- EN PLAATS ONAFHANKELIJK NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EFFICIËNTE COMBINATIE TUSSEN LIVE EN ONLINE LEREN! 2 INLEIDING Ben je werkzaam in de sales

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN

HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN HOOFDSTUK 14: MERKEN BEHEREN OVER GEOGRAFISCHE GRENZEN EN MARKTSEGMENTEN 1 INTRODUCTIE H:14 Er zijn diverse factoren die bedrijven aansporen om producten en diensten buiten de eigen thuismarkt te verkopen.

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Junior Communicatieadviseur in modules

Junior Communicatieadviseur in modules o NIEUW! Beroepsopleiding in modules Schrijf jij veel (beleids)teksten, maar organiseer je net zo makkelijk een groot evenement? Droom jij ervan om het communicatievak in al zijn facetten professioneel

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Boost your Business! Beauty Business Academy

Boost your Business! Beauty Business Academy Boost your Business! Beauty Business Academy MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagnes te voeren. Je leert beleid te maken op stra- De Beauty Business Academy is een

Nadere informatie

APICS CSCP. Brochure: APICS CSCP NL APICS

APICS CSCP. Brochure: APICS CSCP NL APICS APICS CSCP Brochure: APICS CSCP NL APICS CSCP De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij nodig hebben om de activiteiten van de productie- en distributieketens te kunnen integreren

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie