SRM Opleidingen & Trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SRM Opleidingen & Trainingen"

Transcriptie

1 Alles weten over de opleiding Merkregie? In deze factsheet vind je opleidingsinformatie, prijsinformatie en het rooster. Mocht je na het lezen van de factsheet nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op: mijn naam is John van der Stam, programmamanager marketingcommunicatie. Je kunt me bereiken via of via Algemene informatie Recent onderzoek laat zien dat veel organisaties in Nederland merkmanagement als complex, onvoorspelbaar, rommelig, chaotisch en soms zelfs anarchistisch ervaren. De evolutie en fragmentatie van media helpen daar niet bij. Ook de democratisering rondom de vraag van wie het merk is, waarbij de stem van de klant, consument of andere belanghebbende zwaarder weegt dan die van de merkmanager, werpt de vraag op of de huidige communicatieprofessional voldoende toegerust is om regisseur te zijn en niet alleen deelnemer in de communicatie rondom het merk. Er bestaan voldoende opleidingen die stilstaan bij de inhoud van wat merken zijn en waar ze voor staan, bij wat een positionering is en uit welke onderdelen een merkidentiteit bestaat en wat de elementen van merkcommunicatie zijn. De opleiding Merkregie richt zich vooral op de how to van deze onderwerpen en begrippen. Oftewel het realiseren van een coherente en succesvolle merkprestatie door het merk in alle bedrijfsprocessen en communicatiemiddelen te optimaliseren. Op de succesvolle implementatie van de positionering naar een consistente en duurzame merkbeleving. Regisseren is implementeren. De opleiding Merkregie gaat dus over de management, proces en implementatiekant van het merk, van de merkidentiteit en van de merkcommunicatie. In het Engels wordt dit ook wel omschreven als: the acts of planning, controlling, directing, guiding, influencing and standardizing the conduct, actions and solutions associated with the discipline known as brand management. De opleiding Merkregie brengt merkoriëntatie, merkstrategie, merkontwikkeling, merkorganisatie, merkmanifestatie en merkvalidatie samen in één handzame werkwijze. Deze opleiding leidt communicatieprofessionals op om de regisseur van het merk en de merkcommunicatie te kunnen zijn. Hoe kom je tot een sterke merkidentiteit en positionering, zowel mentaal als visueel? Hoe organiseer en manage je alle elementen van de in en externe merkcommunicatie? Hoe zorg je dat alles op elkaar is afgestemd en dat er heldere afspraken tussen alle betrokkenen zijn? Maar ook dat er draagvlak is binnen de organisatie en met externe partners en leveranciers? Hoe orkestreer je de merkcommunicatie en hoe optimaliseer je het marketingcommunicatieproces zodanig dat het merk ook doet wat het belooft? Maar ook dat de gemaakte afspraken consequent en eenduidig in de praktijk worden toegepast? En welke systemen helpen om deze processen te ondersteunen? Met merkregie bedoelen we de ketenregie

2 ofwel het managen van het merk als een waardeketen waarin alle stappen gericht zijn op het verbeteren van de merkprestatie. Doel is dat alle marketingcommunicatiedoelgroepen het merk en de merkcommunicatie als één en ondeelbaar ervaren; als een merk dat consistent communiceert in vorm en inhoud. Een merk waarbij het werkelijke imago zo veel mogelijk overeenkomt met het gewenste imago (de identiteit), zoals dat bij sterke merken het geval is. En dat is niet eenvoudig omdat merken zich juist door eenheid in verscheidenheid kenmerken en omdat veel mensen, zowel binnen als buiten organisaties, bij de merk en marketingcommunicatie betrokken zijn en het merkimago beïnvloeden. De opleiding Merkregie reikt geen rigide methode of proces aan maar een transparante werkwijze, die hulp biedt in de interne communicatie rondom het merk, die voor meer opbrengst uit de investeringen in marketingcommunicatie mensen en middelen zorgt en die met de bedrijfsmatige/financiële kant van het merk helpt, inclusief tools en KPI's. Onterecht is de proceskant van merkcommunicatie, het plannings en coördinatie of afstemmmingsvraagstuk bij organisaties nog wel eens onderbelicht. Niet zelden is het een reden dat merken in de praktijk minder sterk zijn dan zij op voorhand op papier beloven. Met als gevolg dat ze minder waarde hebben doordat opbrengsten lager zijn en de kosten om waardevolle merken te creëren en te behouden te hoog. Samengevat staat in deze opleiding centraal hoe je de regie over de mentale en visuele merkidentiteit voert, alsook over de doorvertaling van de identiteit naar de interne en externe merkcommunicatie. Hoe organiseer je merktransformaties zoals herpositioneringen, renaming en redesigns, en hoe organiseer je de validatie van het merk en de merkcommunicatie, de accountability en de return on investment (ROI)? Dus ben je werkzaam in een senior (marketing)communicatiefunctie, kom je regelmatig in aanraking met vraagstukken rondom merkmanagement en zoek je vanuit verschillende invalshoeken (zowel theorie als praktijk) naar een fundamenteel en actueel inzicht hoe je merken en merkcommunicatie sterker kunt maken en efficiënter kunt organiseren? Dan ben je toe aan de opleiding Merkregie. De opleiding Merkregie geeft je de kennis, vaardigheden en het inzicht om de merkcommunicatie efficiënter en effectiever te managen. Na afloop van de opleiding ben je in staat om als regisseur van het merk en de merkcommunicatie te opereren en het merk bedrijfsmatiger te managen. Daarnaast biedt de opleiding inzicht in de recente ontwikkelingen in het vakgebied, state of the art cases, een Do It! weekend, diverse praktijkprofessionals die hun inzichten met je delen, geïnspireerde mededeelnemers en een uitbreiding van jouw netwerk. Voor wie bedoeld? Merkregie is de eerste merk en communicatieopleiding in Nederland met een 'single minded' focus op de regie en de

3 proceskant van merkcommunicatie. Je kent de inhoud van de begrippen en wilt uitgroeien tot een expert op merk en marketingcommunicatiegebied. Je komt in jouw praktijk regelmatig in aanraking met verschillende vraagstukken rond merkcommunicatie. Deze opleiding staat open voor zowel marketing als corporate communicatieprofessionals die meer kennis en inzicht willen hebben over merkmanagement. Direct rendement Je krijgt inzicht in de rol van het merk in de marketing en ondernemingsstrategie. Je krijgt inzicht in het proces van het bouwen, exploiteren en onderhouden van merken. Je leert beleidsbeslissingen nemen gericht op het creëren van merkwaarde. Je krijgt inzicht in het organiseren en orkestreren van merkcommunicatie als instrument voor het behalen en behouden van concurrentievoordelen op lange termijn (merkconcept, merkcreatie en merkactivatie). Je ontwikkelt jouw strategisch en analytisch denken. Je bent in staat om brand management op de agenda van de directie te plaatsen en te houden. Je krijgt tools die je in de praktijk kunt toepassen. Je schrijft desgewenst onder begeleiding van een mentor een scriptie gebaseerd op een merk en/of communicatievraagstuk dat bij jouw eigen organisatie of bij een klant speelt. Jouw collega deelnemers Jouw collega deelnemers hebben een overeenkomstig denk en ervaringsniveau. Ze hebben, of streven naar, een zware merk, marketingcommunicatie of communicatiefunctie en zijn werkzaam bij merkeigenaren c.q. adverteerders (profit en non profit) of bij marketing, design of communicatieadviesbureaus. Zij deden ervaring op in tal van verschillende situaties: B2C en B2B, met FMCG's, diensten of industriële producten. Docenten en trainers De docenten en trainers zijn toppers op het gebied van marketing, branding en communicatie en vooral op de implementatie van merktrajecten en communicatie. Vakkennis, ruime en actuele ervaring in het vakgebied en didactische kwaliteiten zijn de belangrijkste criteria. Programma Het programma bestaat in totaal uit zes Know It! modules die in vier dagen (acht dagdelen) worden behandeld, een Do It! Live Case weekend, een optionele afstudeermodule en een optionele vaardigheden dag Brand Direction skills. De Know It!

4 modules worden georganiseerd rondom de thema's Merkoriëntatie, Merkstrategie, Merkontwikkeling, Merkorganisatie, Merkmanifestatie en Merkevaluatie. In de Live Case komen al deze modules bij elkaar waarbij je in teams met ondersteuning van een coach aan de oplossing van een echte praktijkopdracht werkt. In de afstudeermodule schrijf je onder begeleiding van een mentor een scriptie (notitie) gebaseerd op een merk of communicatievraagstuk dat bij jouw organisatie of bij een klant speelt. Een officieel diploma wordt verkregen nadat je het mondeling examen over jouw notitie met goed gevolg hebt afgelegd. Tot slot biedt SRM optioneel als onderdeel van deze opleiding een vaardigheden dag Brand Direction skills aan. Know it! Tijdens het Know It! gedeelte staat het verkrijgen van kennis en inzicht centraal. Je inzicht wordt verdiept en verbreed door state of the art kennis en inspirerende topdocenten uit de praktijk. De kennis wordt toegankelijk gemaakt aan de hand van actuele cases. Do it! Het Do It! gedeelte is gebaseerd op de visie dat kennis en inzicht uit het Know It! gedeelte in de eigen werksituatie moet kunnen worden toegepast. In het Do It! Live Case weekend wordt aan een echte praktijkopdracht van een opdrachtgever gewerkt. Ook de afstudeermodule waarin je onder begeleiding aan een zelfgeschreven strategisch plan (scriptie) werkt en de vaardigheden dag Brand Direction skills behoren tot de Do It! onderdelen. Modules 1. Merkoriëntatie & Merkregie (1 dagdeel) In de eerste module worden de kaders van het vakgebied Merkregie benoemd. Aan de hand van het merkregiemodel wordt toegelicht uit welke domeinen het vakgebied bestaat, en hoe deze domeinen (intern en extern) aan elkaar gerelateerd zijn. De rol van het merk binnen de bedrijfsstrategie staat centraal in deze module. We staan stil bij het belang van de merkoriëntatie van de organisatie en de factoren die hierop van invloed zijn. Belang van het merk Merkoriëntatie Merkregiemodel aan de hand van de Brand Life Cycle Company Journey vs. Customer Journey

5 2. Merkstrategie: Regie van de Mentale Merkidentiteit (1 dagdeel) In deze tweede module staan we niet zozeer stil bij de inhoud van positioneren en de mentale merkidentiteit (die wordt als bekend verondersteld) maar in deze module wordt vooral aangereikt wat het proces rondom positioneren, de mentale identiteit en de doorvertaling ervan is. Deze bijeenkomst is dus met nadruk geen klassiek verhaal over positioneren. Dus hoe kun je het ontwikkelen en vastleggen van een merkidentiteit het beste aanpakken? Wat is de beste aanpak bij verschillende transitiescenario?s bij herpositioneringen en renaming? En hoe kan ik voor dergelijke trajecten de juiste partners selecteren die mij kunnen ondersteunen? Stappen om te komen tot een sterke merkidentiteit & positionering Impact van organisatie identiteit Merkstructuur & architectuur van de merkportfolio Transitiescenario's bij herpositioneringen en renaming Vergelijkingsmodel positionering Ontwikkelingen in merklandschap: proces versus positioneren & implementatie 3. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit (2 dagdelen) In de derde module staan we uitgebreid stil bij de tweede belangrijke component van de merkstrategie: de doorvertaling van de mentale merkidentiteit naar de visuele merkidentiteit. De positionering wordt in deze fase zichtbaar gemaakt, doordat de basiselementen van het merk worden gecreëerd. De belangrijkste bouwsteen is de huisstijl. In deze module staat de ontwikkeling van de huisstijl (logo, kleur, typografie, fotografie, 5D design, etc.) centraal: wat moet er worden ontwikkeld? Welke bureaus moet ik hiervoor inschakelen? Welke informatie moet ik zelf verzamelen voordat ik kan beginnen? Wie moet ik hierbij betrekken? Ook de doorvertaling naar naamgeving (merknamen) komt in deze module aan de orde. Huisstijl (incl. designarchitectuur) 5D design Naamgeving Vastleggen & bescherming identiteit Briefing en bureauselectie 4. Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie (2 dagdelen) In de module Merkorganisatie staat allereerst de interne organisatie van de merkcommunicatie centraal. Hoe organiseer je de structuren en processen voor zowel de interne als externe merkcommunicatie. Hoe is de merkmanagement structuur georganiseerd? Wie beslist en doet wat (verschillen tussen strategisch, tactisch en

6 operationeel)? Wie is de merkmanager, wat is zijn of haar taak en wat is zijn of haar verantwoordelijkheid? Hoe zorg je dat er heldere afspraken zijn tussen alle betrokkenen, dat er draagvlak is binnen de organisatie en met partners en leveranciers? En dat de gemaakte afspraken consequent en eenduidig in de praktijk tot uiting komen in het gedrag? Ook de marketing procesorganisatie inclusief de mogelijkheden voor efficiënt en effectief marketing resource (campaign) management komen aan de orde. Tot slot staan we in deze module stil bij het belang en de aanpak van de interne merkcommunicatie. Binnen = buiten en internal branding, het merk niet alleen als externe maar ook als interne kompas. Merkorganisatie (stakeholders) inclusief merkmanagementstructuur Taken, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden (TBV) & roadmap Intern organiseren om succesvol met externe partners samen te werken Marketing procesorganisatie Resource management / Campaign management Internal branding Tools: training, guidelines 5. Merkmanifestatie: Regie van de Externe Merkcommunicatie (1 dagdeel) In de module Merkmanifestatie gaan we door waar we met Merkorganisatie gebleven waren en staat vooral het extern waarmaken van de positionering centraal. Hoe zorg je ervoor dat wat je belooft ook tot uiting komt in alle communicatie, of beter nog: wordt overtroffen? Hoe maak je van brand touch points brand proof points? Op welke manier wordt het merk een beleving? Aan de hand van de brand proof point matrix krijg je praktische handvatten voor het waarmaken van je beloften. Tot slot staan actuele vraagstukken op het programma zoals digital branding & branded content, het managen van conversaties & de dialoog en zaken als co creatie en crowd sourcing. Brand proof point matrix Digital Branding & Branded Content Brand experience (merkbeleving) 6. Merkvalidatie: Merkevaluatie & Accountability (1 dagdeel) De laatste module is Merkvalidatie die uitgebreid stil staat bij de bedrijfsmatige en financiële kant van het merk inclusief KPI?s, ook wel Brand Performance Indicators (BPI?s) genoemd. Hoe meten we de brand performance in output en waarde, hoe zorgen we voor een tijdige of zelfs continue monitoring en hoe en wanneer sturen we bij? Inclusief tools om te meten en dashboards op te zetten.

7 Overzicht van relevante merkprestatie onderzoekmethodes Brand Performance Indicators & tooling Brand Finance: financiële waardebepaling van het merk Prestatie van de interne merkorganisatie Prestatie van de externe merkmanifestatie 7. Do It! Live Case weekend (vrijdag/zaterdag) Je krijgt een briefing van een vertegenwoordiger van het merk dat de Live Case is. In de Live Case komen de voorgaande modules aan bod. In teams met ondersteuning van coaches wordt gewerkt aan de uitwerking van de diverse vraagstukken. Met je team bereid je een presentatie voor. De vertegenwoordiger van de organisatie beoordeelt de presentaties en geeft feedback op de plannen. 8. Optioneel: Afstudeermodule Een officieel diploma wordt behaald op basis van een mondeling examen naar aanleiding van een zelfgeschreven scriptie (notitie) binnen het vakgebied merkregie. Een werkelijke en actuele praktijkcasus naar keuze moet onderdeel zijn van de scriptie. In deze module worden mentorbijeenkomsten gepland ter ondersteuning en coaching voor het schrijven van deze notitie. De scriptie is opgebouwd uit 4 onderdelen: Probleemformulering Theoretisch kader Praktijkonderzoek Conclusies, aanbevelingen en implicaties 9. Optioneel: Brand Direction skills (2 dagdelen) Een optionele aanvullende module is een vaardigheidstraining van een dag specifiek gericht op het opdoen van vaardigheden om een goede Merkregisseur te zijn. Denk aan programma en projectmanagement, inkoopmanagement en effectief samenwerken met anderen. Toelatingseisen Theoretische kennis op het niveau van Marketingcommunicatie B of Senior communicatieadviseur (Beroepsniveau C) aangevuld met de Masterclass Branding of Brand Essentials, en een praktijkervaring van tenminste vier jaar in een relevante functie, is vereist.

8 Bijeenkomsten Hier vind je een overzicht van alle bijeenkomsten waaruit de opleiding is opgebouwd. Bij elke bijeenkomst vind je een korte beschrijving van de lesstof die zal worden behandeld. 01. Merkoriëntatie & Merkregie 02. Merkstrategie: Regie van de Mentale Merkidentiteit 03. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie Merkmanifestatie: Regie van de Externe Merkcommunicatie 08. Merkvalidatie: Merkevaluatie & Accountability 09. Do It Live Case weekend Examen en diploma Het examen toetst of je over voldoende kennis en inzicht beschikt om als merkregisseur te kunnen functioneren. Het examen wordt mondeling afgenomen waarin de scriptie de basis voor het examen vormt.

9 Prijsinformatie In onderstaand overzicht vind je de prijsopbouw. Hierin zijn de kosten van de opleiding en eventuele examen en verblijfskosten verwerkt. Prijsopbouw Opleidingskosten 3395, Verblijfskosten 250, Mentorbijeenkomsten 430, Mondeling examen 320, Integrale prijs 4395, (exclusief btw) Interesse? Reserveer dan nu vrijblijvend een plaats voor de opleiding Merkregie of schrijf je direct in via de website van SRM. Neem voor meer informatie contact op met de SRM Client Desk via of Disclaimer Let op: SRM houdt de factsheet over Merkregie up to date. Het programma kan dus enigszins aangepast worden. Alle docenten, lestijden, bijeenkomsten en prijzen zijn onder voorbehoud.

10 Najaar 2014 Voorlopig rooster Merkregie Opleiding: UTRECHT AVOND UTRECHT DAG Locatie: Meeting Plaza Meeting Plaza Dag: Dinsdag Vrijdag # Bijeenkomst Groepsnummer: Merkoriëntatie & Merkregie 7 oktober :00 uur 22:00 uur 10 oktober :30 uur 12:30 uur 2. Merkstrategie: Regie van de Mentale Merkidentiteit 4 november :00 uur 22:00 uur 10 oktober :30 uur 16:30 uur 3. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit 1 18 november :00 uur 22:00 uur 14 november :30 uur 12:30 uur 4. Merkontwikkeling: Regie van de Visuele Merkidentiteit 2 2 december :00 uur 22:00 uur 14 november :30 uur 16:30 uur 5. Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie 1 16 december :00 uur 22:00 uur 19 december :30 uur 12:30 uur 6. Merkorganisatie: Regie van de Interne Merkimplementatie & Merkcommunicatie 2 13 januari :00 uur 22:00 uur 19 december :30 uur 16:30 uur 7. Merkmanifestatie: Regie van de Externe Merkcommunicatie 27 januari :00 uur 22:00 uur 30 januari :30 uur 12:30 uur 8. Merkvalidatie: Merkevaluatie & Accountability 10 februari :00 uur 22:00 uur 30 januari :30 uur 16:30 uur 9. Do It Live Case weekend 6 maart 09:30 uur t/m 7 maart 16:30 uur 6 maart 09:30 uur t/m 7 maart 16:30 uur 9. Andere dag en/of andere locatie: Weekend, Bilderberg Wolfheze in Wolfheze Bilderberg Wolfheze in Wolfheze Let op: Alle data blijven onder voorbehoud. Soms komt het voor dat de bijeenkomsten niet op nummervolgorde kunnen worden ingeroosterd.

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Boost your Business! Beauty Business Academy

Boost your Business! Beauty Business Academy Boost your Business! Beauty Business Academy MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagnes te voeren. Je leert beleid te maken op stra- De Beauty Business Academy is een

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers

Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers Mei 2014 Fase 1 Aangemeerd Inhoudsopgave Inleiding Conversie-attributie: de blue ocean voor marketeers 1 Fase 1: Aangemeerd. Je voelt aan je water dat

Nadere informatie