Exameneisen opleiding Online marketeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneisen opleiding Online marketeer"

Transcriptie

1 Exameneisen opleiding Online marketeer Datum: Versie: 1.0 1

2 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op het SRM-examen Online marketeer vanaf september 2014 en zullen voor onbepaalde tijd geldig zijn. Dit document heeft als doel jou als examenkandidaat te informeren over de eisen die worden gesteld bij het SRMexamen Online marketeer. In dit document is te lezen wat het niveau is van het examen, de methodiek van de beide examenmodules, de daadwerkelijke exameneisen en de lijst met literatuur die als basis dient voor het SRM-examen Online marketeer. Deze onderwerpen zijn als volgt onderverdeeld in vier hoofstukken: 1. Niveau en positionering SRM-examen Online marketeer 2. Examenmethodiek 3. Exameneisen 4. Literatuurlijst 1.0 Niveau en positionering SRM-examen Online marketeer Het examen Online marketeer toetst de kennis en toepassingsvaardigheden die nodig zijn om op uitvoerend niveau binnen het online marketingdomein te kunnen opereren. Daarbij dient de kandidaat onder meer aan te kunnen tonen in staat te zijn om op basis van de gekozen online marketingstrategie het online marketingbeleid op operationeel niveau vorm te geven en de inzet van de online instrumenten aan te sturen. Het SRM-examen Online marketeer is ontwikkeld voor marketeers en (marketing)communicatieprofessionals die zich willen verdiepen in de vele mogelijkheden die online marketing biedt om het resultaat van de inspanningen op online gebied te analyseren en vervolgens te verbeteren. De deelnemers aan het examen kunnen zowel beginnende marketeers zijn, alsmede ervaren (marketing)communicatieprofessionals die zich (alsnog) in het online marketingvakgebied willen verdiepen. De opleiding - en derhalve ook de toetsing - is gericht op het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de inzet van online marketinginstrumenten. Van de kandidaat worden toepassingsvaardigheden verwacht op zowel beleidsvoorbereidend als uitvoerend niveau. Het betreft een examen op EQF 6 niveau. Voorkennis van marketing(communicatie) is een toelatingsadvies voor dit examen. 2

3 2.0 Examenmethodiek Bij het examen wordt getoetst op kennis, toepassings- en analysevaardigheden. Het examen bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1 betreft een schriftelijke toetsing en onderdeel 2 een mondelinge. De kandidaat dient het schriftelijke onderdeel met een 5,5 of hoger af te ronden om deel te mogen nemen aan het mondelinge onderdeel. Om in het bezit te komen van het SRM-diploma Online marketeer dient de kandidaat voor beide onderdelen een voldoende resultaat (cijfer van 5,5 of hoger) te hebben behaald. Onderdeel 1 van het SRM-examen Online marketeer: het analyseren van de online marketing inspanningen van een (S)BU of merk. De kandidaat dient te onderzoeken in hoeverre alle - in het kader van de online doelstellingen - relevante instrumenten op een verantwoorde wijze zijn ingezet en bijdragen tot het beoogde resultaat. De analyse heeft een omvang van maximaal 15 getypte pagina s, eventueel aangevuld met bijlagen. De online marketingstrategie en de daarbij behorende online doelstellingen van de geanalyseerde organisatie gelden als uitgangspunt. Deze online strategie staat in beginsel niet ter discussie. Eisen bij de analyse van de online marketinginspanningen: Startpunt van de analyse vormen de online marketingdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn geformuleerd in termen van het bereiken van de juiste doelgroep, het converteren van bezoek en het binden van de doelgroep. Deze doelstellingen kunnen nader worden uitgewerkt in concrete (SMART) subdoelen. Indien de doelstellingen door de (S)BU (nog) niet helder zijn vastgesteld is het alsnog vaststellen van de doelstellingen de eerste stap van de analyse. Zodra de doelen zijn vastgesteld begint de kandidaat met het analyseren van de interne organisatie en doelgroep. Dus: in welke mate is de interne organisatie uitgerust om de doelgroep online te bedienen? Voor de volgende tijdens de opleiding behandelde middelen dient vervolgens een analyse uitgevoerd te worden: SEO, Mobile, SEA, , Content, Social media, Affiliate marketing, Display advertising, Usability, Conversie optimalisatie en CRM. Voor deze analyse moeten per middel de volgende stappen minimaal doorlopen worden: o Trends en ontwikkelingen. o De prestaties van de concurrenten. o De prestaties van de eigen organisatie. o De bijdrage van het middel aan de gestelde (sub)doelstellingen. o Vat de bevindingen in een (middelen)swot. De kandidaat maakt vervolgens op basis van alle (middelen)swot items een impactanalyse. De meest impactvolle items dienen uiteindelijk samengevat te worden in een overkoepelende SWOT. De kandidaat confronteert daarna de SWOT items met behulp van een confrontatiematrix. Op basis van de confrontatiematrix trekt de kandidaat tenslotte een conclusie waar de meest rendabele kansen liggen. Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen van de analyse niet (geheel) kunnen worden uitgevoerd omdat de benodigde gegevens niet beschikbaar zijn. Als dit de situatie is zal de kandidaat moeten uitleggen waarom deze gegevens ontbreken. Het ontbreken van binnen het kader van de opdracht echt relevante informatie moet (indien enigszins mogelijk) worden vermeden. Het niveau (in mate van diepgravendheid) en de mate waarin state-of-the-art-technieken zijn toegepast bij de analyse, is mede afhankelijk van de positie op de online learning curve van de betrokken (S)BU. Voorbeeld: van een werknemer van Bol.com of Booking.com mag op dit gebied meer worden verwacht dan van de Online marketeer bij Theater de Purmer. Best practices op online gebied van bedrijven binnen de betrokken branche (of indien relevant bij andere branches) worden indien zinvol - bij de analyses betrokken. 3

4 Onderdeel 2 van het SRM-examen Online marketeer: verbetering van de inspanningen op online gebied. Op basis van de analyses bij onderdeel 1 maakt de kandidaat een plan van aanpak om de inspanningen op de relevante online deelgebieden aan te scherpen. Onder online deelgebieden (en/of online instrumenten) wordt verstaan: Search Engine Optimization, Mobile, Search Engine Advertising, marketing, Contentstrategie, Social Media, Affiliate marketing, Display advertising, Google Analytics, Usability, Conversie optimalisatie en CRM. De keuze van de gekozen deelgebieden en de inhoud van het plan van aanpak moeten logisch voortvloeien uit de in onderdeel 1 gemaakte analyses en getrokken conclusies. Het plan van aanpak wordt gepresenteerd aan twee examinatoren, gevolgd door vragen en discussie. Het plan van aanpak moet aan de volgende eisen voldoen: De online marketing (sub)doelstellingen (of op basis van de in onderdeel 1 geherformuleerde doelstellingen) vormen het startpunt. Het plan van aanpak moet realistisch passen binnen de beschikbare tijd en het gestelde budget van de organisatie. Op basis van de doelstellingen en de analyses van onderdeel 1 worden SMART subdoelstellingen geformuleerd per deelgebied waar het plan van aanpak betrekking op heeft. Het plan bevat een zo concreet mogelijk stappenplan waarbij aannemelijk wordt dat de SMART gedefinieerde (sub)doelstellingen worden behaald. Het plan van aanpak moet gebruik maken van vernieuwende online marketingmiddelen. De kandidaat zal moeten kunnen omgaan met onzekere uitkomsten. Ofwel testen dient onderdeel uit te maken van het plan van aanpak. De kandidaat maakt gebruik van relevante theorie met betrekking tot de gekozen deelgebieden. Praktische zaken: Het plan van aanpak wordt opgesteld in een presentatie (Powerpoint of Prezi) van maximaal 20 slides. Dit document wordt niet van tevoren aan de examinatoren toegestuurd. De kandidaat maakt vooraf een document (outline) van maximaal 3 getypte pagina s met de voornaamste conclusies van de analyses van onderdeel 1. Tevens bevat dit document de online marketingdoelstellingen en wordt de gekozen richting voor het plan van aanpak nader toegelicht. Dit document stuurt de kandidaat op de aangegeven deadline toe naar het examenbureau. Tijdens de presentatie zal de kandidaat aannemelijk moeten maken dat de voorgestelde aanpak tot verbetering van de resultaten (behalen van de doelstellingen) zal leiden en dat de beoogde investeringen in tijd en geld verantwoord zijn. 4

5 3.0 Exameneisen De exameneisen van het SRM-examen Online marketeer zijn opgebouwd per onderwerp. Per onderwerp zijn een aantal deelonderwerpen waarvan geacht wordt dat de kandidaat daar kennis van heeft. Tijdens het opstellen van het plan van aanpak (onderdeel 2) zal de kandidaat op bepaalde online deelgebieden (en/of online instrumenten) diep ingaan, terwijl andere deelgebieden/instrumenten niet aan de orde komen. Tijdens het mondelinge examen zal dan ook bovenal ingezoomd worden op deze door de kandidaat gekozen deelgebieden/instrumenten. De examinatoren kunnen vragen waarom er in het plan van aanpak andere deelgebieden/instrumenten niet gebruikt zijn. 1. Algemene (online) marketingcommunicatiekennis 1.1 Het verschil tussen ondernemings-, marketing- en marketingcommunicatiedoelstellingen. 1.2 Ondernemingsmissie vs. ondernemingsdoelstellingen. 1.3 Marketingdoelstelling & -strategie. 1.4 Marketingcommunicatiedoelstellingen & -strategie. 1.5 Doelen vs. Strategieën. 1.6 Merk, merkidentiteit en positioneren. 1.7 Merkidentiteitsmodel (Bull s Eye): Merkessentie, Merkbelofte, Bewijsvoering en Merkpersoonlijkheid. 1.8 Merkmissie: WHY / Purpose. 1.9 Marketingcommunicatiebarrière / vraagstuk. 2. Mobile 2.1 Het verschil kennen tussen een mobile website, native app en hybrid app. 2.2 De verdeling weten tussen app en website gebruik op een smartphone. 2.3 Kunnen benoemen waarom het belangrijk is om mobile in te zetten. 2.4 Weten wat NFC is en wat ermee mogelijk is. 2.5 Weten wat de impact van mobile is op zoekmachinemarketing (SEO en SEA). 2.6 Weten wat de impact van mobile is op marketing. 2.7 Weten wat de impact van mobile is op de contentstrategie. 2.8 Weten wat de impact van mobile is op social mediabeleid. 2.9 Weten wat de impact van mobile is op display advertising Weten wat de impact van mobile is op affiliate marketing Weten wat de impact van mobile is op (Google) analytics Weten wat de impact van mobile is op usability en conversie optimalisatie. 3. Zoekmachine marketing 3.1 Uit kunnen leggen in welke situatie het logischer is om SEA in te zetten ten opzichte van SEO. 3.2 Uit kunnen leggen in welke situatie het logischer is om SEO in te zetten ten opzichte van SEA. 4. Search Engine Optimization (SEO) 4.1 Kunnen beschrijven wat het doel van SEO is. 4.2 Uit kunnen leggen wat SEO Techniek inhoudt en waarom het belangrijk is. 4.3 Uit kunnen leggen wat SEO Content inhoudt en waarom het belangrijk is. 4.4 Uit kunnen leggen wat SEO Populariteit inhoudt en waarom het belangrijk is. 4.5 Weten waar de afkorting SERP voor staat. 4.6 Aan kunnen geven wat je fysieke locatie voor impact heeft op de SERP. 4.7 Weten wat een meta title en meta description is en waarvoor ze worden gebruikt. 4.8 Een duidelijk beeld kunnen schetsen van hoe Google websites en pagina s indexeert. 4.9 Uit kunnen leggen wat duplicate content is en hoe je het kunt vermijden Het nut van een sitemap en robots.txt kunnen uitleggen Begrijpen wat de mogelijkheden van de Google Webmaster Tools zijn Het zoekvolume op zoekwoorden naar keuze kunnen achterhalen Uit kunnen leggen wat bedoeld wordt met linkbuilding Het nut van een concurrentieanalyse kunnen uitleggen t.b.v. een goede SEO strategie. 5

6 5. Search Engine Advertising (SEA) op Google 5.1 Kunnen beschrijven wat het doel van SEA is. 5.2 Het verschil tussen het zoeknetwerk en display netwerk kunnen uitleggen. 5.3 Weten welke sitelinks er zijn, wat hun onderlinge verschil is en wat de voordelen van sitelinks zijn. 5.4 De volgende begrippen zijn niet onbekend: SERP, vertoningen, klikken, CTR, CPC, Max. CPC, Gem. CPC, kwaliteitsscore, gemiddelde positie, conversies en CPA. 5.5 De samenhang tussen campagnes, advertentiegroepen, zoekwoorden en advertenties weten te beschrijven (Ook bekend als de accountstructuur). 5.6 Uitleggen hoe het veilingsysteem van Google werkt. 5.7 Weten waaruit de kwaliteitsscore bestaat. 5.8 Uitleggen wat de mogelijkheden van remarketing zijn. 5.9 De toegevoegde waarde van een goede landingspagina uitleggen De toegevoegde waarde van kruislings uitsluiten beschrijven De BCG-Matrix kunnen gebruiken om zoekwoorden te analyseren In kaart kunnen brengen wat de verschillen zijn per apparaat (desktop, mobiel en tablets) De voordelen van adverteren op de zoekmachine Bing kunnen benoemen. 6. marketing 6.1 De vier verschillende toepassingen voor marketing kennen. 6.2 Uit kunnen leggen wat wordt bedoeld met opt-in en opt-out. 6.3 Uit kunnen leggen waarom je rekening moet houden met verschillende (type) clients. 6.4 Weten wat een responsive design inhoudt. 6.5 Weten hoe adressen voor een campagne verworven kunnen worden. 6.6 Uitleggen hoe bestaande klantenprofielen verrijkt kunnen worden. 6.7 Uitleggen waarop de openrate gebaseerd wordt. 6.8 Uitleggen waarom het handig is om voor verschillende type berichten verschillende designs te hanteren. 6.9 Het nut van de preheader toe kunnen lichten Weten hoe een aanmeldformulier succesvol ingericht kan worden Weten hoe een afmeldformulier succesvol ingericht kan worden Het belang van de onderwerpregel kunnen onderschrijven Weten hoe een campagne voorzien kan worden van UTM tagging, zodat deze bijvoorbeeld als ' ' bron wordt opgenomen in (Google) analytics Weten wat het verschil is tussen een hard- en softbounce. 7. Contentstrategie 7.1 Weten wat een contentstrategie behelst. 7.2 De verschillende onderdelen van contentstrategie kennen (missie, visie, doelstellingen, doelgroep, kanalen en acties). 7.3 Weten dat content de som is van de volledige online ervaring die de klant (online) met de organisatie heeft. 7.4 Weten dat whitepapers, e-books, infographics, visuals, video s, foto s, blogberichten, persberichten, muziek, webinars etc. allemaal in de categorie content vallen. 7.5 Begrijpen wat het nut is van persona s en waarvoor ze ingezet kunnen worden t.b.v. de contentstrategie. 7.6 Weten wat het verschil is tussen paid, owned, earned en shared content. 7.7 Weten wat de toegevoegde waarde is van content curatie. 7.8 Het doel van een contentkalender kunnen beschrijven. 8. Social media 8.1 De zes verschillende redenen waarom mensen social media gebruiken kennen (Informeren, uitdragen identiteit, interactie met doelgroep, service, entertainen en het bieden van voordeel en exclusiviteit). 8.2 Social media kunnen plaatsen op de piramide van Maslov. 8.3 Weten in welke situaties adverteren op social media relevant kan zijn. 8.4 De verschillende type social media weten te onderscheiden. 8.5 De impact van algoritmes als EdgeRank kennen en weten hoe hiermee om te gaan. 6

7 8.6 Uitleggen hoe op social media geadverteerd kan worden op Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Pinterest. 8.7 Het nut van social media luistertools kunnen onderschrijven (Hootsuite etc). 8.8 Begrijpen hoe social media ingezet kunnen worden om de doelgroep te bereiken. 8.9 Aan kunnen geven hoe social media kunnen worden ingezet voor webcare. 9. Display advertising 9.1 Uitleggen hoe display advertising werkt. 9.2 Weten welke vier partijen in het begin betrokken worden bij online display advertising? 9.3 De afkortingen RTB, CPM, CPC, CPS en CPA kennen. 9.4 Uitleggen wat een geautomatiseerde online display campagne inhoudt. 9.5 De voordelen van automated trading kunnen benoemen. 9.6 De display funnel kunnen toelichten. 9.7 Weten hoe online display beoordeeld kan worden. 9.8 Kunnen beschrijven wat rich media inhoudt. 10. Affiliate marketing 10.1 Uitleggen hoe affiliate marketing werkt Weten wat een affiliate netwerk doet Snappen wat de rol van cookies is binnen affiliate marketing Het afrekenmodel van affiliate marketing begrijpen voor de kant van adverteerder en affiliate Het nut van UTM tagging binnen affiliate marketing begrijpen De rol van (Google) analytics ten opzichte van affiliate begrijpen. 11. Analytics 11.1 Weten wat de volgende begrippen betekenen: bron, medium, sessies, bouncepercentage, pagina s/sessie, gemiddelde sessieduur, paginaweergaves, unieke paginaweergaves, gemiddelde tijd op pagina, instappunten, uitstappercentage, paginawaarde, bestemmingspagina en doelen De toegevoegde waarde van secundaire dimensies kunnen beschrijven Het nut van segmenten uiteen kunnen zetten Het belang van doelen kunnen onderschrijven Uit kunnen leggen in welke situatie men welke van de volgende vier soorten doelen inzet: bestemming, duur, pagina s/schermen per sessie of gebeurtenis Begrijpen hoe binnen Google Analytics het account, de property en de dataweergave zich tot elkaar verhouden Het nut van filters binnen een dataweergave kunnen uitleggen Een aangepast rapport kunnen maken Het verschil weten tussen dimensies en metrics. 12. Usability en Conversieoptimalisatie 12.1 Het verschil tussen usability en conversieoptimalisatie kunnen duiden Uitleggen hoe analytics en conversieoptimalisatie zich tot elkaar verhouden Uitleggen hoe conversie aan diverse kanalen kan worden toegekend De piramide van websiteoptimalisatie kennen De 7 design principes van Donald Norman kennen De 10 heuristieken van Jakob Nielsen kennen De rol van A/B testen binnen usability en conversieoptimalisatie kennen De vier verschillende type gebruikers/mensen en hun eigenschappen kunnen onderscheiden. 13. CRM 13.1 Snappen wat de filosofie achter CRM is Kunnen uitleggen hoe een touchpoint zich verhoudt tot de customer journey De voordelen van het koppelen van verschillende kanalen kunnen benoemen De vertrekboom gebruiken om actief touchpoints te plannen De drie verschillende loyaliteitsmotivaties kunnen benoemen Bekend zijn met het feit dat een Customer Lifetime Value berekenend kan worden. 7

8 14. Schriftelijke en mondelinge vaardigheden 14.1 Beargumenteren welke keuzes gemaakt zijn bij de uitvoering van de opdrachten Een gestructureerde presentatie verzorgen Visuele hulpmiddelen gebruiken ter ondersteuning van een presentatie Tijdens een presentatie zelfvertrouwen uitstralen met non-verbaal gedrag zoals lichaamstaal en houding Correct taalgebruik toepassen zowel in schrift als tijdens een presentatie en/of in een bespreking Tijdens een presentatie adequaat reageren op signalen van de examinatoren Kort, bondig en duidelijk vragen beantwoorden Op basis van argumenten in discussie gaan met de examinatoren. 4.0 Literatuurlijst Boeken Bertrams, J. (2013). Online Marketing Expert in een week. Uitgeverij Scriptum Powerpoint presentaties De Powerpoint presentaties die door de docenten beschikbaar zijn gesteld. Cheatsheets en aanvullende informatie De cheatsheets en extra informatie die door de docenten beschikbaar zijn gesteld. 8

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online marketeer A Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENEISEN... 4 5. LITERATUURLIJST...

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Exameneisen Marketingcommunicatie-B

Exameneisen Marketingcommunicatie-B Exameneisen Marketingcommunicatie-B Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding Marketingcommunicatie-B

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

ACADEMY TRAININGSGIDS

ACADEMY TRAININGSGIDS ACADEMY TRAININGSGIDS EXCELLENT DIGITAL PEOPLE C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Academy trainingsgids

Academy trainingsgids Academy trainingsgids C O N T E N T INTRODUCTIE BASIC DIGITAL MARKETEER MODULES DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA ADVANCED DIGITAL MARKETEER OPTIMISATION CUSTOMER INTELLIGENCE KPI WORKSHOP DASHBOARDING

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

Basisboek Online Marketing

Basisboek Online Marketing Basisboek Online Marketing Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Basisboek Online Marketing 1 M. Visser en B. Sikkenga Noordhoff

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie

Online Marketing. Uitwerkingen

Online Marketing. Uitwerkingen Online Marketing Uitwerkingen Deze uitwerkingen behoren bij de opdrachten in het Handboek Online Marketing 2 e editie, ISBN-nummer 9789013077346. 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. KPI s instellen binnen Google Analytics... 1. De Google Analytics rapporten... 5

Inhoudsopgave. KPI s instellen binnen Google Analytics... 1. De Google Analytics rapporten... 5 RAPPORTAGES IN GOOGLE ANALYTICS Inhoudsopgave KPI s instellen binnen Google Analytics... 1 De Google Analytics rapporten... 5 Doelgroepsrapport... 6 Gedragsrapporten... 8 Cohort rapport... 10 Mobiele rapporten...

Nadere informatie

DE GOOGLE ANALYTICS IMPLEMENTATIE

DE GOOGLE ANALYTICS IMPLEMENTATIE DE GOOGLE ANALYTICS IMPLEMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding... 1 1.1. Maak een meetplan vóór je Google Analytics implementatie... 4 1.2. Profiel instellingen... 7 1.3. E-commerce module... 11 1.4. Doormeten

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol.

LOCATIES A-side media is gevestigd in Mijdrecht. Ideaal gelegen in de randstad, tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol. OVER A-SIDE MEDIA OPRICHTING A-side media is opgericht in 2001 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een fullservice internetbureau. Wij profileren ons als allround mediabedrijf en staan bekend om

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Stappenplan voor ondernemers en marketeers:

Stappenplan voor ondernemers en marketeers: Speciaal voor ondernemende ondernemers & marketeers die méér willen halen uit hun inspanningen op social media. Inclusief online ondersteuning in de vorm van tutorials, artikelen & blogs. Stappenplan voor

Nadere informatie

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 2 Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie