Exameneisen opleiding Online marketeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneisen opleiding Online marketeer"

Transcriptie

1 Exameneisen opleiding Online marketeer Datum: Versie: 1.0 1

2 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer. Deze eisen zijn van toepassing op het SRM-examen Online marketeer vanaf september 2014 en zullen voor onbepaalde tijd geldig zijn. Dit document heeft als doel jou als examenkandidaat te informeren over de eisen die worden gesteld bij het SRMexamen Online marketeer. In dit document is te lezen wat het niveau is van het examen, de methodiek van de beide examenmodules, de daadwerkelijke exameneisen en de lijst met literatuur die als basis dient voor het SRM-examen Online marketeer. Deze onderwerpen zijn als volgt onderverdeeld in vier hoofstukken: 1. Niveau en positionering SRM-examen Online marketeer 2. Examenmethodiek 3. Exameneisen 4. Literatuurlijst 1.0 Niveau en positionering SRM-examen Online marketeer Het examen Online marketeer toetst de kennis en toepassingsvaardigheden die nodig zijn om op uitvoerend niveau binnen het online marketingdomein te kunnen opereren. Daarbij dient de kandidaat onder meer aan te kunnen tonen in staat te zijn om op basis van de gekozen online marketingstrategie het online marketingbeleid op operationeel niveau vorm te geven en de inzet van de online instrumenten aan te sturen. Het SRM-examen Online marketeer is ontwikkeld voor marketeers en (marketing)communicatieprofessionals die zich willen verdiepen in de vele mogelijkheden die online marketing biedt om het resultaat van de inspanningen op online gebied te analyseren en vervolgens te verbeteren. De deelnemers aan het examen kunnen zowel beginnende marketeers zijn, alsmede ervaren (marketing)communicatieprofessionals die zich (alsnog) in het online marketingvakgebied willen verdiepen. De opleiding - en derhalve ook de toetsing - is gericht op het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de inzet van online marketinginstrumenten. Van de kandidaat worden toepassingsvaardigheden verwacht op zowel beleidsvoorbereidend als uitvoerend niveau. Het betreft een examen op EQF 6 niveau. Voorkennis van marketing(communicatie) is een toelatingsadvies voor dit examen. 2

3 2.0 Examenmethodiek Bij het examen wordt getoetst op kennis, toepassings- en analysevaardigheden. Het examen bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1 betreft een schriftelijke toetsing en onderdeel 2 een mondelinge. De kandidaat dient het schriftelijke onderdeel met een 5,5 of hoger af te ronden om deel te mogen nemen aan het mondelinge onderdeel. Om in het bezit te komen van het SRM-diploma Online marketeer dient de kandidaat voor beide onderdelen een voldoende resultaat (cijfer van 5,5 of hoger) te hebben behaald. Onderdeel 1 van het SRM-examen Online marketeer: het analyseren van de online marketing inspanningen van een (S)BU of merk. De kandidaat dient te onderzoeken in hoeverre alle - in het kader van de online doelstellingen - relevante instrumenten op een verantwoorde wijze zijn ingezet en bijdragen tot het beoogde resultaat. De analyse heeft een omvang van maximaal 15 getypte pagina s, eventueel aangevuld met bijlagen. De online marketingstrategie en de daarbij behorende online doelstellingen van de geanalyseerde organisatie gelden als uitgangspunt. Deze online strategie staat in beginsel niet ter discussie. Eisen bij de analyse van de online marketinginspanningen: Startpunt van de analyse vormen de online marketingdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn geformuleerd in termen van het bereiken van de juiste doelgroep, het converteren van bezoek en het binden van de doelgroep. Deze doelstellingen kunnen nader worden uitgewerkt in concrete (SMART) subdoelen. Indien de doelstellingen door de (S)BU (nog) niet helder zijn vastgesteld is het alsnog vaststellen van de doelstellingen de eerste stap van de analyse. Zodra de doelen zijn vastgesteld begint de kandidaat met het analyseren van de interne organisatie en doelgroep. Dus: in welke mate is de interne organisatie uitgerust om de doelgroep online te bedienen? Voor de volgende tijdens de opleiding behandelde middelen dient vervolgens een analyse uitgevoerd te worden: SEO, Mobile, SEA, , Content, Social media, Affiliate marketing, Display advertising, Usability, Conversie optimalisatie en CRM. Voor deze analyse moeten per middel de volgende stappen minimaal doorlopen worden: o Trends en ontwikkelingen. o De prestaties van de concurrenten. o De prestaties van de eigen organisatie. o De bijdrage van het middel aan de gestelde (sub)doelstellingen. o Vat de bevindingen in een (middelen)swot. De kandidaat maakt vervolgens op basis van alle (middelen)swot items een impactanalyse. De meest impactvolle items dienen uiteindelijk samengevat te worden in een overkoepelende SWOT. De kandidaat confronteert daarna de SWOT items met behulp van een confrontatiematrix. Op basis van de confrontatiematrix trekt de kandidaat tenslotte een conclusie waar de meest rendabele kansen liggen. Het kan voorkomen dat bepaalde onderdelen van de analyse niet (geheel) kunnen worden uitgevoerd omdat de benodigde gegevens niet beschikbaar zijn. Als dit de situatie is zal de kandidaat moeten uitleggen waarom deze gegevens ontbreken. Het ontbreken van binnen het kader van de opdracht echt relevante informatie moet (indien enigszins mogelijk) worden vermeden. Het niveau (in mate van diepgravendheid) en de mate waarin state-of-the-art-technieken zijn toegepast bij de analyse, is mede afhankelijk van de positie op de online learning curve van de betrokken (S)BU. Voorbeeld: van een werknemer van Bol.com of Booking.com mag op dit gebied meer worden verwacht dan van de Online marketeer bij Theater de Purmer. Best practices op online gebied van bedrijven binnen de betrokken branche (of indien relevant bij andere branches) worden indien zinvol - bij de analyses betrokken. 3

4 Onderdeel 2 van het SRM-examen Online marketeer: verbetering van de inspanningen op online gebied. Op basis van de analyses bij onderdeel 1 maakt de kandidaat een plan van aanpak om de inspanningen op de relevante online deelgebieden aan te scherpen. Onder online deelgebieden (en/of online instrumenten) wordt verstaan: Search Engine Optimization, Mobile, Search Engine Advertising, marketing, Contentstrategie, Social Media, Affiliate marketing, Display advertising, Google Analytics, Usability, Conversie optimalisatie en CRM. De keuze van de gekozen deelgebieden en de inhoud van het plan van aanpak moeten logisch voortvloeien uit de in onderdeel 1 gemaakte analyses en getrokken conclusies. Het plan van aanpak wordt gepresenteerd aan twee examinatoren, gevolgd door vragen en discussie. Het plan van aanpak moet aan de volgende eisen voldoen: De online marketing (sub)doelstellingen (of op basis van de in onderdeel 1 geherformuleerde doelstellingen) vormen het startpunt. Het plan van aanpak moet realistisch passen binnen de beschikbare tijd en het gestelde budget van de organisatie. Op basis van de doelstellingen en de analyses van onderdeel 1 worden SMART subdoelstellingen geformuleerd per deelgebied waar het plan van aanpak betrekking op heeft. Het plan bevat een zo concreet mogelijk stappenplan waarbij aannemelijk wordt dat de SMART gedefinieerde (sub)doelstellingen worden behaald. Het plan van aanpak moet gebruik maken van vernieuwende online marketingmiddelen. De kandidaat zal moeten kunnen omgaan met onzekere uitkomsten. Ofwel testen dient onderdeel uit te maken van het plan van aanpak. De kandidaat maakt gebruik van relevante theorie met betrekking tot de gekozen deelgebieden. Praktische zaken: Het plan van aanpak wordt opgesteld in een presentatie (Powerpoint of Prezi) van maximaal 20 slides. Dit document wordt niet van tevoren aan de examinatoren toegestuurd. De kandidaat maakt vooraf een document (outline) van maximaal 3 getypte pagina s met de voornaamste conclusies van de analyses van onderdeel 1. Tevens bevat dit document de online marketingdoelstellingen en wordt de gekozen richting voor het plan van aanpak nader toegelicht. Dit document stuurt de kandidaat op de aangegeven deadline toe naar het examenbureau. Tijdens de presentatie zal de kandidaat aannemelijk moeten maken dat de voorgestelde aanpak tot verbetering van de resultaten (behalen van de doelstellingen) zal leiden en dat de beoogde investeringen in tijd en geld verantwoord zijn. 4

5 3.0 Exameneisen De exameneisen van het SRM-examen Online marketeer zijn opgebouwd per onderwerp. Per onderwerp zijn een aantal deelonderwerpen waarvan geacht wordt dat de kandidaat daar kennis van heeft. Tijdens het opstellen van het plan van aanpak (onderdeel 2) zal de kandidaat op bepaalde online deelgebieden (en/of online instrumenten) diep ingaan, terwijl andere deelgebieden/instrumenten niet aan de orde komen. Tijdens het mondelinge examen zal dan ook bovenal ingezoomd worden op deze door de kandidaat gekozen deelgebieden/instrumenten. De examinatoren kunnen vragen waarom er in het plan van aanpak andere deelgebieden/instrumenten niet gebruikt zijn. 1. Algemene (online) marketingcommunicatiekennis 1.1 Het verschil tussen ondernemings-, marketing- en marketingcommunicatiedoelstellingen. 1.2 Ondernemingsmissie vs. ondernemingsdoelstellingen. 1.3 Marketingdoelstelling & -strategie. 1.4 Marketingcommunicatiedoelstellingen & -strategie. 1.5 Doelen vs. Strategieën. 1.6 Merk, merkidentiteit en positioneren. 1.7 Merkidentiteitsmodel (Bull s Eye): Merkessentie, Merkbelofte, Bewijsvoering en Merkpersoonlijkheid. 1.8 Merkmissie: WHY / Purpose. 1.9 Marketingcommunicatiebarrière / vraagstuk. 2. Mobile 2.1 Het verschil kennen tussen een mobile website, native app en hybrid app. 2.2 De verdeling weten tussen app en website gebruik op een smartphone. 2.3 Kunnen benoemen waarom het belangrijk is om mobile in te zetten. 2.4 Weten wat NFC is en wat ermee mogelijk is. 2.5 Weten wat de impact van mobile is op zoekmachinemarketing (SEO en SEA). 2.6 Weten wat de impact van mobile is op marketing. 2.7 Weten wat de impact van mobile is op de contentstrategie. 2.8 Weten wat de impact van mobile is op social mediabeleid. 2.9 Weten wat de impact van mobile is op display advertising Weten wat de impact van mobile is op affiliate marketing Weten wat de impact van mobile is op (Google) analytics Weten wat de impact van mobile is op usability en conversie optimalisatie. 3. Zoekmachine marketing 3.1 Uit kunnen leggen in welke situatie het logischer is om SEA in te zetten ten opzichte van SEO. 3.2 Uit kunnen leggen in welke situatie het logischer is om SEO in te zetten ten opzichte van SEA. 4. Search Engine Optimization (SEO) 4.1 Kunnen beschrijven wat het doel van SEO is. 4.2 Uit kunnen leggen wat SEO Techniek inhoudt en waarom het belangrijk is. 4.3 Uit kunnen leggen wat SEO Content inhoudt en waarom het belangrijk is. 4.4 Uit kunnen leggen wat SEO Populariteit inhoudt en waarom het belangrijk is. 4.5 Weten waar de afkorting SERP voor staat. 4.6 Aan kunnen geven wat je fysieke locatie voor impact heeft op de SERP. 4.7 Weten wat een meta title en meta description is en waarvoor ze worden gebruikt. 4.8 Een duidelijk beeld kunnen schetsen van hoe Google websites en pagina s indexeert. 4.9 Uit kunnen leggen wat duplicate content is en hoe je het kunt vermijden Het nut van een sitemap en robots.txt kunnen uitleggen Begrijpen wat de mogelijkheden van de Google Webmaster Tools zijn Het zoekvolume op zoekwoorden naar keuze kunnen achterhalen Uit kunnen leggen wat bedoeld wordt met linkbuilding Het nut van een concurrentieanalyse kunnen uitleggen t.b.v. een goede SEO strategie. 5

6 5. Search Engine Advertising (SEA) op Google 5.1 Kunnen beschrijven wat het doel van SEA is. 5.2 Het verschil tussen het zoeknetwerk en display netwerk kunnen uitleggen. 5.3 Weten welke sitelinks er zijn, wat hun onderlinge verschil is en wat de voordelen van sitelinks zijn. 5.4 De volgende begrippen zijn niet onbekend: SERP, vertoningen, klikken, CTR, CPC, Max. CPC, Gem. CPC, kwaliteitsscore, gemiddelde positie, conversies en CPA. 5.5 De samenhang tussen campagnes, advertentiegroepen, zoekwoorden en advertenties weten te beschrijven (Ook bekend als de accountstructuur). 5.6 Uitleggen hoe het veilingsysteem van Google werkt. 5.7 Weten waaruit de kwaliteitsscore bestaat. 5.8 Uitleggen wat de mogelijkheden van remarketing zijn. 5.9 De toegevoegde waarde van een goede landingspagina uitleggen De toegevoegde waarde van kruislings uitsluiten beschrijven De BCG-Matrix kunnen gebruiken om zoekwoorden te analyseren In kaart kunnen brengen wat de verschillen zijn per apparaat (desktop, mobiel en tablets) De voordelen van adverteren op de zoekmachine Bing kunnen benoemen. 6. marketing 6.1 De vier verschillende toepassingen voor marketing kennen. 6.2 Uit kunnen leggen wat wordt bedoeld met opt-in en opt-out. 6.3 Uit kunnen leggen waarom je rekening moet houden met verschillende (type) clients. 6.4 Weten wat een responsive design inhoudt. 6.5 Weten hoe adressen voor een campagne verworven kunnen worden. 6.6 Uitleggen hoe bestaande klantenprofielen verrijkt kunnen worden. 6.7 Uitleggen waarop de openrate gebaseerd wordt. 6.8 Uitleggen waarom het handig is om voor verschillende type berichten verschillende designs te hanteren. 6.9 Het nut van de preheader toe kunnen lichten Weten hoe een aanmeldformulier succesvol ingericht kan worden Weten hoe een afmeldformulier succesvol ingericht kan worden Het belang van de onderwerpregel kunnen onderschrijven Weten hoe een campagne voorzien kan worden van UTM tagging, zodat deze bijvoorbeeld als ' ' bron wordt opgenomen in (Google) analytics Weten wat het verschil is tussen een hard- en softbounce. 7. Contentstrategie 7.1 Weten wat een contentstrategie behelst. 7.2 De verschillende onderdelen van contentstrategie kennen (missie, visie, doelstellingen, doelgroep, kanalen en acties). 7.3 Weten dat content de som is van de volledige online ervaring die de klant (online) met de organisatie heeft. 7.4 Weten dat whitepapers, e-books, infographics, visuals, video s, foto s, blogberichten, persberichten, muziek, webinars etc. allemaal in de categorie content vallen. 7.5 Begrijpen wat het nut is van persona s en waarvoor ze ingezet kunnen worden t.b.v. de contentstrategie. 7.6 Weten wat het verschil is tussen paid, owned, earned en shared content. 7.7 Weten wat de toegevoegde waarde is van content curatie. 7.8 Het doel van een contentkalender kunnen beschrijven. 8. Social media 8.1 De zes verschillende redenen waarom mensen social media gebruiken kennen (Informeren, uitdragen identiteit, interactie met doelgroep, service, entertainen en het bieden van voordeel en exclusiviteit). 8.2 Social media kunnen plaatsen op de piramide van Maslov. 8.3 Weten in welke situaties adverteren op social media relevant kan zijn. 8.4 De verschillende type social media weten te onderscheiden. 8.5 De impact van algoritmes als EdgeRank kennen en weten hoe hiermee om te gaan. 6

7 8.6 Uitleggen hoe op social media geadverteerd kan worden op Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn en Pinterest. 8.7 Het nut van social media luistertools kunnen onderschrijven (Hootsuite etc). 8.8 Begrijpen hoe social media ingezet kunnen worden om de doelgroep te bereiken. 8.9 Aan kunnen geven hoe social media kunnen worden ingezet voor webcare. 9. Display advertising 9.1 Uitleggen hoe display advertising werkt. 9.2 Weten welke vier partijen in het begin betrokken worden bij online display advertising? 9.3 De afkortingen RTB, CPM, CPC, CPS en CPA kennen. 9.4 Uitleggen wat een geautomatiseerde online display campagne inhoudt. 9.5 De voordelen van automated trading kunnen benoemen. 9.6 De display funnel kunnen toelichten. 9.7 Weten hoe online display beoordeeld kan worden. 9.8 Kunnen beschrijven wat rich media inhoudt. 10. Affiliate marketing 10.1 Uitleggen hoe affiliate marketing werkt Weten wat een affiliate netwerk doet Snappen wat de rol van cookies is binnen affiliate marketing Het afrekenmodel van affiliate marketing begrijpen voor de kant van adverteerder en affiliate Het nut van UTM tagging binnen affiliate marketing begrijpen De rol van (Google) analytics ten opzichte van affiliate begrijpen. 11. Analytics 11.1 Weten wat de volgende begrippen betekenen: bron, medium, sessies, bouncepercentage, pagina s/sessie, gemiddelde sessieduur, paginaweergaves, unieke paginaweergaves, gemiddelde tijd op pagina, instappunten, uitstappercentage, paginawaarde, bestemmingspagina en doelen De toegevoegde waarde van secundaire dimensies kunnen beschrijven Het nut van segmenten uiteen kunnen zetten Het belang van doelen kunnen onderschrijven Uit kunnen leggen in welke situatie men welke van de volgende vier soorten doelen inzet: bestemming, duur, pagina s/schermen per sessie of gebeurtenis Begrijpen hoe binnen Google Analytics het account, de property en de dataweergave zich tot elkaar verhouden Het nut van filters binnen een dataweergave kunnen uitleggen Een aangepast rapport kunnen maken Het verschil weten tussen dimensies en metrics. 12. Usability en Conversieoptimalisatie 12.1 Het verschil tussen usability en conversieoptimalisatie kunnen duiden Uitleggen hoe analytics en conversieoptimalisatie zich tot elkaar verhouden Uitleggen hoe conversie aan diverse kanalen kan worden toegekend De piramide van websiteoptimalisatie kennen De 7 design principes van Donald Norman kennen De 10 heuristieken van Jakob Nielsen kennen De rol van A/B testen binnen usability en conversieoptimalisatie kennen De vier verschillende type gebruikers/mensen en hun eigenschappen kunnen onderscheiden. 13. CRM 13.1 Snappen wat de filosofie achter CRM is Kunnen uitleggen hoe een touchpoint zich verhoudt tot de customer journey De voordelen van het koppelen van verschillende kanalen kunnen benoemen De vertrekboom gebruiken om actief touchpoints te plannen De drie verschillende loyaliteitsmotivaties kunnen benoemen Bekend zijn met het feit dat een Customer Lifetime Value berekenend kan worden. 7

8 14. Schriftelijke en mondelinge vaardigheden 14.1 Beargumenteren welke keuzes gemaakt zijn bij de uitvoering van de opdrachten Een gestructureerde presentatie verzorgen Visuele hulpmiddelen gebruiken ter ondersteuning van een presentatie Tijdens een presentatie zelfvertrouwen uitstralen met non-verbaal gedrag zoals lichaamstaal en houding Correct taalgebruik toepassen zowel in schrift als tijdens een presentatie en/of in een bespreking Tijdens een presentatie adequaat reageren op signalen van de examinatoren Kort, bondig en duidelijk vragen beantwoorden Op basis van argumenten in discussie gaan met de examinatoren. 4.0 Literatuurlijst Boeken Bertrams, J. (2013). Online Marketing Expert in een week. Uitgeverij Scriptum Powerpoint presentaties De Powerpoint presentaties die door de docenten beschikbaar zijn gesteld. Cheatsheets en aanvullende informatie De cheatsheets en extra informatie die door de docenten beschikbaar zijn gesteld. 8

Exameneisen opleiding Online marketeer B

Exameneisen opleiding Online marketeer B Exameneisen opleiding Online marketeer B Datum: 08-04-2016 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online marketeer B. Deze eisen zijn van toepassing op het SRM-examen

Nadere informatie

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online marketeer A Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENEISEN... 4 5. LITERATUURLIJST...

Nadere informatie

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online communicatie essentials

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online communicatie essentials SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online communicatie essentials Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENEISEN... 4 5.

Nadere informatie

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A

SRM Opleidingen en trainingen. Exameneisen Online marketeer A SRM Opleidingen en trainingen Exameneisen Online marketeer A Inhoudsopgave 1. EXAMENMETHODIEK... 2 2. DE GANG VAN ZAKEN... 3 3. TOETSINGSCRITERIA EN BEOORDELING... 3 4. EXAMENONDERWERPEN... 4 Exameneisen

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA Online

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Inhoud van dit document... 2 1.2 Niveau en positionering NIMA Online

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf 2018

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A1 Online Marketeer. Van toepassing op de examens vanaf 2018 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A1 Online Marketeer Van toepassing op de examens vanaf 2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Inhoud van dit document... 3 1.2 Niveau en positionering NIMA Online Marketeer...

Nadere informatie

Exameneisen opleiding Online communicatie

Exameneisen opleiding Online communicatie Exameneisen opleiding Online communicatie Datum: 16-10-2017 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online communicatie. Deze eisen zijn van toepassing op het SRM-examen

Nadere informatie

Help, ik heb een website!

Help, ik heb een website! Help, ik heb een website! Help, ik heb een website Zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren: wat houdt dit in en wat kan/moet ik ermee? De zin en onzin van Zelf check: hoe doet mijn website

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Internet Marketing Plan

Internet Marketing Plan Internet Marketing Plan Bedrijf Door Datum : : : Stap 1 Wat is je jaarlijks marketingbudget? Welk deel daarvan gaat naar online? En volgend jaar? Stap 2. Je website Hoe goed in je website in de ogen van

Nadere informatie

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol De online strategie van een grote offline speler Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol Even voorstellen Online marketeer bij Kwik-Fit Nederland. Blogt wel eens wat. Moeder van #ukkies. Vragen? @riannejacobs

Nadere informatie

Handleiding aangepaste rapporten

Handleiding aangepaste rapporten Handleiding aangepaste rapporten Inhoudsopgave 1. Wat zijn aangepaste rapporten?... 3 2. Naar welke statistieken kijk je eigenlijk?... 4 3. Hoe stel je aangepaste rapporten in?... 7 4. Gebruik je tabbladen

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Google Analytics Training

Google Analytics Training Google Analytics Training www.actemium.nl Deel 1 - De basis - 29 Februari 2016 Inhoud Over Google Analytics Het bovenste menu Admin / Gebruikersniveau s Reporting Real-Time data Audience Acquisition Behavior

Nadere informatie

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1

LEM-IMPROMAR-FS-2017-V3.1 1. Inleiding 1.1 Wat is er met marketing gebeurd? Distributiestructuur en rolverdeling: Traditionele ketenstructuur Fabrikant Nieuwe samenwerkingsstructuur Gebruiker Marketing 1.0 massa media Verkoper

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING Online marketing

MODULEHANDLEIDING Online marketing MODULEHANDLEIDING Online marketing Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 Samenvatting Online marketing Studielast 3 ects Studiejaar 3 Periode 2 - de student kan

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

Workshop. SEO & SEA in a nutshell

Workshop. SEO & SEA in a nutshell Workshop SEO & SEA in a nutshell Matthias de Smit Webdesign Interaction design IxD SEO en SEA Doel van deze workshop SEO en SEA begrijpelijker maken Tips en informatie krijgen waar je echt iets aan hebt

Nadere informatie

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail

HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail HOE TREKT U ONLINE MEER KLANTEN AAN? UNIZO Retail Inleiding syllabus Pagina s syllabus: Dit is de syllabus bij de UNIZO retail sessie Hoe trekt u online klanten aan?. In deze syllabus hernemen we enkele

Nadere informatie

De perfecte online customer journey

De perfecte online customer journey De perfecte online customer journey 1 Missie Netprofiler Wij geloven dat het goed verzamelen, analyseren en gebruiken van digitale data leidt tot betere marketing beslissingen en tot een betere invulling

Nadere informatie

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces

De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces De digitale speurtocht naar de optimalisatie van het aankoopproces 1 21/6/13 1 Wie zijn jullie? 1. Wie is markt onderzoeker / marketeer / online marketeer / web analist 2. Wie gebruikt er web analytics

Nadere informatie

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer?

Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Waar moet een recruiter op letten bij het werven van een online marketeer? Online marketing is een breed vakgebied waarbij zoekmachine optimalisatie en het gebruik van social media nauw met elkaar verbonden

Nadere informatie

Kennissessie Google Analytics.

Kennissessie Google Analytics. Kennissessie Google Analytics. Analytics Consultant Google Analytics, Adobe Reports & Analytics Webanalist sinds juni 2011 MA Bedrijfscommunicatie & Digitale Media BSc Bedrijfseconomie LinkedIn Wat verwachten

Nadere informatie

Exameneisen opleiding Online communicatie

Exameneisen opleiding Online communicatie Exameneisen opleiding Online communicatie Datum: 10-02-2016 1 Inhoud van dit document Dit document bevat de exameneisen voor het SRM-examen Online communicatie. Deze eisen zijn van toepassing op het SRM-examen

Nadere informatie

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING

ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING ADWORDSCADABRA TOVEREN MET ONLINE ADVERTISING MEER KLANTEN EN MINDER KOSTEN, ALS JE WEET WAT JE DOET Door Timm & Pimm Sjoerd van Tilburg 26-04-2017 DOELSTELLING TRAINING Inzicht krijgen in de werking en

Nadere informatie

Online Marketeer Kennistest

Online Marketeer Kennistest Online Marketeer Kennistest 1 U heeft 60 minuten voor deze kennistest Gebruik van hulpmiddelen zoals uw mobiele telefoon is verboden Niet alle vragen zijn even relevant, het geeft daarom niet als u niet

Nadere informatie

Module 1 Search & Analytics

Module 1 Search & Analytics Module 1 Search & Analytics Programma vandaag Inleiding Search Wat is SEM? Opzet van een SEA campagne Recap Inleiding Search Wat is Search? Zoekmachines zijn de databases van onze intenties - John Battelle

Nadere informatie

Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing

Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing Oefenmateriaal Basiskennis Online Marketing Vakgebied: Basis Basiskennis Online Marketing Welkom bij het oefenmateriaal van het NIMA Examen Basiskennis Online Marketing. it oefenmateriaal bestaat uit 20

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Optimalisatie Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Optimalisatie De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing door: Daisy Leenders Even voorstellen.. E&A BEST Websolutions Daisy Leenders 2 Internet Marketing? - Onderdeel van uw totale marketing plan - Onderdeel van uw communicatie mix

Nadere informatie

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing

Hand-outs. Groei dankzij zoekmachinemarketing Hand-outs Groei dankzij zoekmachinemarketing Hoeveel zoekopdrachten verwerkt Google per dag? 3,5 miljard Hoeveel km legt de gemiddelde zoekopdracht af? 2.400 km Uit hoeveel pagina s bestaat het internet?

Nadere informatie

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner.

WordStream is één van de grootste leveranciers van Internet Marketing software en tevens Google Premier SMB Partner. Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Wemessage. De expertreview biedt inzicht in onze werkwijze, de prestaties en de potentie van jullie Adwords campagne. In de onderstaande expertreview

Nadere informatie

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders

Welkom. Internet Marketing zonder grenzen. door: Daisy Leenders Welkom Internet Marketing zonder grenzen door: Daisy Leenders Even voorstellen.. - E&A BEST Websolutions - Daisy Leenders 2 Onderzoek: Online winkelen (internetgebruikers 16-74 jaar) EU, 2008 3 Internet

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Webinar Succes met Adwords in je Customer Journey.

Webinar Succes met Adwords in je Customer Journey. Webinar Succes met Adwords in je Customer Journey Mattanja de Vries Adwords consultant Mattanja@netprofiler.nl De agenda voor vandaag 1 Inleiding AdWords 2 Hoe werkt AdWords? 3 Accountopzet volgens de

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Whitepaper Search & Display Advertising Haal maximale resultaten door structuur, optimalisatie en analyse. Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat is Search Engine Advertising?... 4

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Google AdWords Expertreview

Google AdWords Expertreview Google AdWords Expertreview Voorwoord Bedankt voor het aanvragen van de expertreview van Brandfirm. Onderstaand vind je een voorbeeld van een review die we gemaakt hebben voor een klant. Hopelijk biedt

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter?

Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Handleiding organische vs. betaalde kanalen: wat converteert beter? Inhoudsopgave Inleiding... 2 Gebruik campagne metingen om de impact van je betaalde kanalen te bepalen!... 3 Hoe bepaal je of een organisch/betaald

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013

Contentstrategie. Hoorcollege 3 16 september 2013 Contentstrategie Hoorcollege 3 16 september 2013 Agenda HC3 Doelstellingen (KPI s) Funnel De belangrijkste content KPI s Case 2 3 KPI s KPI s Key Performance Indicator Variabelen om doelstellingen van

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

How & Knower. Met How & Knower blijf je je hele carrière bij de tijd

How & Knower. Met How & Knower blijf je je hele carrière bij de tijd How & Knower Twee slimme mensen die vanaf het eerste uur betrokken zijn bij de opkomst van internet, Google, social media en de smartphone. De wens van het vindbaar, bereikbaar en zichtbaar willen en moeten

Nadere informatie

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp

Welkom bij de breakout. Online marketing. trainer: Martin Suithoff. www.fondsenwervingenzo.nl. #bootcamp Welkom bij de breakout trainer: Martin Suithoff Wat is Inbound Marketing Strategie? Wat is Inbound Marketing Strategie? Is gebaseerd op het principe: Wordt gevonden door potentiële klanten (donateurs)

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau

Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Whitepaper Handleiding rapportages Google Analytics Datum: Juni 2013 Schrijver: Gerard Rathenau Inhoudsopgave DOELGROEPSRAPPORT... 2 GEDRAGSRAPPORTEN... 3 MOBIELE RAPPORTEN... 5 INHOUDSRAPPORTEN...7 VERKEERSBRONNEN...

Nadere informatie

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens

Welkom bij onze presentatie. Internet Marketing + Webteksten. door: Daisy Leenders en Susan Hermens Welkom bij onze presentatie Internet Marketing + Webteksten door: Daisy Leenders en Susan Hermens Even voorstellen.. Wie zijn we en wat doen we? - E&A BEST Websolutions / Daisy Leenders - Kliktaal / Susan

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel!

Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl. 50 tips voor uw webwinkel! Contact opnemen: www.pithmedia.nl info@pithmedia.nl 50 tips voor uw webwinkel! Inhoudsopgave 1. Webshop / layout... 4 2. Goede menu structuur... 4 3. USP s zichtbaar... 4 4. Een perfecte homepage?... 4

Nadere informatie

@jeroennieuwstad. www.think-online.nl

@jeroennieuwstad. www.think-online.nl @jeroennieuwstad www.think-online.nl Waarde (onkopieerbare unieke toegevoegde waarde) WAAROM een website, social media of online campagne? WIE wil je bereiken? Welke interesses of behoefte heeft je doelgroep?

Nadere informatie

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Doelen bepalen Bepaal online meetbare doelen in Analytics: Webwinkel--> bedankt voor uw bestelling pagina Groothandel>

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling

SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling SEO Consultancy Services Bedrijfsvoorstelling Wie zijn we? Wat is Google Marketing? Google Optimalisatie Google Adwords Google & SEO Workshop Google Analytics

Nadere informatie

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door middel van Facebook Advertising Facebook Advertising Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Zijn advocaten geschikte marketeers?

Zijn advocaten geschikte marketeers? Zijn advocaten geschikte marketeers? Het verkoopproces begint bij het begrijpen van het aankoopproces, ook in de advocatuur De wereld van de advocatuur is ten opzichte van vroeger sterk veranderd. Mensen

Nadere informatie

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet

Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Online adverteren? Een geweldige kans! Meer klanten en minder kosten, als je weet wat je doet Doelen bepalen Webwinkel--> bedankt voor uw bestelling pagina of ecommerce Groothandel> onze dealer pagina

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie?

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie? FabWeb Checklist website bouwen Je wilt een bedrijfswebsite laten maken. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij

Nadere informatie

Social en Direct Marketing

Social en Direct Marketing Social en Direct Marketing Wim van der Mark, Dialoogtrainers.nl Inhoud Direct marketing essentials tot 2002 DM 1.0 Direct marketing essentials i.c.m. search, web en e-mail DM 2.0 Direct marketing essentials

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf

SEARCH. Gevonden worden met uw bedrijf SEARCH Gevonden worden met uw bedrijf Agenda 1. Zoeken op internet 2. Zoekmachine optimalisatie 3. Zoekmachine adverteren 4. Vervolgstappen 2 Zoeken op internet 3 Eén van de meest populaire online activiteiten

Nadere informatie

Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. adviezen. Met direct toepasbare tips en praktische

Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. adviezen. Met direct toepasbare tips en praktische Nieuw! Beeckestijn Business School introduceert een serie kortlopende opleidingen. Met direct toepasbare tips en praktische adviezen Direct aan de slag met: Mobile Marketing Zoekmachinemarketing Digital

Nadere informatie

INBOUND MARKETING STRATEGIE

INBOUND MARKETING STRATEGIE Webinar INBOUND MARKETING STRATEGIE voor GROEI! Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing

Haal het maximale uit je marketing budget. Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing Haal het maximale uit je marketing budget Sander Jacobs, Search Science Internetmarketing 1 Over Search Science en Sander, Search Science Team van ervaren online marketeers Ervaring in marketing en sales

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT?

HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? HOE WORD JE HET EERSTE ZOEKRESULTAAT? WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding Wat is zoekmachine optimalisatie? SEO, search engine optimization ook wel zoekmachine optimalisatie

Nadere informatie

Online Marketing. Jeroen Nieuwstad online marketing adviseur, Google certified. Reduitlaan 33-4814 DC Breda 076 8883080 - jeroen@think-online.

Online Marketing. Jeroen Nieuwstad online marketing adviseur, Google certified. Reduitlaan 33-4814 DC Breda 076 8883080 - jeroen@think-online. Online Marketing Jeroen Nieuwstad online marketing adviseur, Google certified Reduitlaan 33-4814 DC Breda 076 8883080 - jeroen@think-online.nl www.think-online.nl BREAKING NEWS Onderwerpen: Plan / strategie

Nadere informatie

Inhoud. 1 Introductie online adverteren 1. 2 Starten met Google AdWords 9. vii

Inhoud. 1 Introductie online adverteren 1. 2 Starten met Google AdWords 9. vii Inhoud 1 Introductie online adverteren 1 Cijfers 2 Google 2 Relevantie 3 Zoekwoorden 3 Afrekenmethoden 3 Zoeknetwerk en partnersites 4 Advertentietypen 5 Tekstadvertenties 5 Google Shopping-advertenties

Nadere informatie

7 februari 2017 Inbound Marketing & Marketing Automation in de praktijk.

7 februari 2017 Inbound Marketing & Marketing Automation in de praktijk. Paul Tops 7 februari 2017 Inbound Marketing & Marketing Automation in de praktijk. Agenda. 1. Introductie 2. Inbound marketing in de praktijk a. B2B Maxlead case b. B2C Ruiter Dakkapellen case 3. Andere

Nadere informatie

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing

Starterscafé Rabobank Peelland Zuid. Presentatie Zoekmachine marketing Starterscafé Rabobank Peelland Zuid Presentatie Zoekmachine marketing Programma: 1. Introductie 2. Vindbaarheid en Zoekmachine marketing 3.Zoekmachine optimalisatie 4. Zoekmachine adverteren 5. Vragen

Nadere informatie

Wat is remarketing voor search?

Wat is remarketing voor search? In navolging van het artikel op de evolutie in remarketing vinden we dat remarketing voor search ads (RLSA) extra aandacht verdiend. In deze post willen we verder ingaan op de werking, de implementatie

Nadere informatie

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015

KBP Relatiedag. Digitale trends en ondernemen met Social Media. 17 september 2015 KBP Relatiedag Digitale trends en ondernemen met Social Media 17 september 2015 FACEBOOK LINKEDIN TWITTER OPLEIDING EVENTS ONLINE CAMPAGNES EVENTS Social Media Training & Advies Social Media Expert Businesscoach

Nadere informatie

Hoe kom je hoger in de zoekresultaten van Google? Coaching Online Vindbaarheid & Analytics

Hoe kom je hoger in de zoekresultaten van Google? Coaching Online Vindbaarheid & Analytics Hoe kom je hoger in de zoekresultaten van Google? Coaching Online Vindbaarheid & Analytics De 25 tips & trucs van de Coaching (1) 1. Google is marktleider met bijna 90%. 2. Gebruik Google Chrome als browser

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00

Webinar - SEA. Koen van den Eeden. Start: 19:00 Webinar - SEA Koen van den Eeden Start: 19:00 1 Voorstellen SEA Bol.com & SEA Tips & Tricks Ontwikkelingen SEA 2 Koen van den Eeden 3 Online Marketing bol.com Online Marketing SEA SEO Prijsvergelijkers

Nadere informatie

Online marketing traject

Online marketing traject gek van online effect Online marketing traject Myhappypet.nl Repairlab Eindhoven Keizersgracht 2a/b 5611 GD Eindhoven T +31 (0)40 304 00 70 E info@happyidiots.nl www.happyidiots.nl Inhoudsopgave 1. Introductie...

Nadere informatie

Google AdWords Academy. Deel II Groep I

Google AdWords Academy. Deel II Groep I Google AdWords Academy Deel II Groep I Agenda Opzetten Search Campagne Google Tools Advertentie Extensies Opzetten Display Campagne MCC Aanmaken Google AdWords Academy Het opzetten van een Search campagne

Nadere informatie

19 juni 2012 Workshop Google Adwords

19 juni 2012 Workshop Google Adwords 19 juni 2012 Workshop Google Adwords voor gevorderden Wie zijn wij? Nick Boterberg n.boterberg@yonego.be Dimitri Claerbout d.claerbout@yonego.be Programma Optimaliseren van een bestaande account (structuur,

Nadere informatie

Welcome back. WebwinkelSucces - Seminar

Welcome back. WebwinkelSucces - Seminar Welcome back Middag Programma Zoekmachine optimalisatie Adwords Korte pauze Bezoekers krijgen Socialmedia Rule the Web Borrel Zoekmachine Optimalisatie Wat is Search Engine Optimalisation? Waarom SEO?

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima)

NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer (nima) NIMA A; Zet een extra stap in jouw online marketingcarrière De opleiding NIMA A2 Specialisatie Online Marketeer is voor mensen die werkzaam zijn in een marketingfunctie

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

Whitepaper: Segmentatie in marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0)

Whitepaper: Segmentatie in  marketing. Stationsplein EX Hilversum +31 (0) Whitepaper: Segmentatie in e-mailmarketing Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Segmentatie in e-mailmarketing Hoe verbeter in mijn e-mail campagnes? Vaak wordt er uitvoerig A-B getest,

Nadere informatie