Toolbox. all you need to succeed. bouw & reno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolbox. all you need to succeed. bouw & reno"

Transcriptie

1 Toolbox all you need to succeed bouw & reno JANUARI 2014

2 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN

3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN HOOFDSTUK 2 PRODUCTEN & DIENSTEN HOOFDSTUK 3 BESTELBONNEN HOOFDSTUK 4 ALGEMENE VOORWAARDEN & REGLEMENTEN 1.1 ALGEMENE INLICHTINGEN TECHNISCHE INFO PLAN VAN DE VENUE UITNODIGINGEN, PROMOTIEMATERIAAL & BADGES PARKING (AANGEWEZEN) VOOROPBOUW STANDBOUW TAPIJT AANSLUITINGEN (VERPLICHT) OPHANGPUNTEN VERLICHTING LICHTBRUGGEN MEUBILAIR AUDIO - VIDEO PLANTEN ONDERHOUD VERZEKERINGEN (VERPLICHT) HOSTESSES / STANDBEWAKING BETAALTERMINAL GOEDERENBEHANDELING EN DOUANEFORMALITEITEN UW BESTELLING (VERPLICHT) UW SCHETS (VERPLICHT) UW INVENTARIS VOOR VERZEKERINGEN (VERPLICHT) UW PLANNING VAN SERVICES TELECOM GOEDERENBEHANDELING EN DOUANEFORMALITEITEN ALGEMENE VOORWAARDEN REGLEMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN DHL BELANGRIJK BERICHT VOOR BUITENLANDSE EXPOSANTEN CHECKLIST VOOR DE STANDBOUW 91 P. 3

4 ALGEMENE INLICHTINGEN algemene inlichtingen

5 ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1 bouw & reno 2014 vindt plaats in de hallen 1, 2, 3 en 4 van Antwerp Expo. OPBOUW De opbouw kan op de hieronder aangeduide dagen en uren: A. Exposanten met een eigen standbouw: BELANGRIJK dinsdag 07/01/14 7u tot 20u00 woensdag 08/01/14 7u tot 20u00 donderdag 09/01/14 7u tot 20u00 vrijdag 10/01/14 7u tot 20u00 B. Exposanten met een door Artexis NV gebouwde stand: donderdag 09/01/14 10u tot 20u00 vrijdag 10/01/14 7u tot 20u00 Voertuigen worden toegelaten in de hallen t.e.m. woensdag 08/01/14. VOOROPBOUW Vooropbouw voor standen in hal 1 is gratis. Vooropbouw voor hallen 3 en 4 kan op maandag 6/01/14 en is betalend ( 500,00/stand). De vooropbouw dient telkens vooraf aangevraagd te worden. Vooropbouw in hal 2 is helaas niet mogelijk. Voor meer informatie, zie 2.3 Vooropbouw. maandag 06/01/14 8u tot 18u00 Belangrijk! Hal 1: gelieve zeker op 06/01/14 te komen. BEURSPERIODE De beurs is open van zaterdag 11/01 tot en met zondag 19/01/2014. Bezoekersuren: zaterdag & zondag 11 & 12/01/14 10u tot 18u00 maandag - donderdag 13-16/01/14 14u tot 18u00 vrijdag (nocture) 17/01/14 14u tot 22u00 zaterdag & zondag 18 & 19/01/14 10u tot 18u00 Exposantenuren: Telkens 1 uur vóór opening tot ½ uur na sluiting van de beurs. ONTRUIMING Algemene ontruiming volgens onderstaande regeling: zondag 19/01/14 18u30 tot 23u00 maandag 20/01/14 7u00 tot 17u00 Bij niet tijdig ontruimen bedragen de kosten minimaal 1.000,00 / dag / stand, vanaf het eerste uur. TOEGANGSPRIJS PLAN GEGEVENS VENUE Algemene toegangsprijs: 10,00 incl. BTW Gratis op vertoon van een toegangskaart verstuurd door de organisatoren of exposanten. Kinderen tot 16 jaar gratis. (indien vergezeld van volwassenen) Een gepersonaliseerd beursplan met uw standaanduiding wordt u toegestuurd. Antwerp Expo Jan Van Rijswijcklaan 191 BE ANTWERPEN T. +32(0) F. +32(0) P. 5

6 GEGEVENS ARTEXIS NV BESTELBONNEN BESTELLING & LEVERING Artexis NV, Maaltekouter 1, BE GENT T. +32(0) F. +32(0) BTW BE RPR Gent Rekeningnr: (BNP Paribas Fortis) IBAN: BE In deze map vindt u in hoofdstuk 3 de verplicht terug te sturen bestelbonnen. Na het invullen neemt u best een kopie van deze bonnen voor u ze ons toestuurt. Enkele data op de bestelbonnen moet u verplicht invullen. Deze noodzakelijke gegevens vindt u zeer goed aangeduid op de bonnen. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld. De bestelbonnen moeten teruggestuurd worden naar Artexis NV tenzij anders vermeld. Gelieve de bonnen terug te sturen voor de datum vermeld bovenaan elke bestelbon. Laattijdig terugsturen van de bonnen resulteert in een aantal praktische problemen en mindere serviceverlening in het algemeen. Het is bij een laattijdige bestelling mogelijk dat zaken niet meer conform aan uw bestelling geleverd kunnen worden. Om reglementair te bestellen dienen de bestelbonnen volledig en correct te worden ingevuld. Dit wil zeggen dat de verplichte velden zoals standnummer, klantgegevens, eventuele facturatiegegevens, naam, datum en handtekening duidelijk zichtbaar moeten zijn ingevuld. Levering van de verschillende diensten, waaronder elektriciteitsaansluiting, gebeurt slechts na betaling van alle facturen. Het tijdstip van levering is afhankelijk van het soort dienst en van de volgorde waarin de bestellingsopdrachten bij Artexis NV zijn binnengekomen. Laattijdige bestellingen kunnen geen voorrang krijgen op tijdig bestelde zaken. Bij onnauwkeurige levering van de bestelde goederen en/of klachten i.v.m. de geleverde diensten, wordt u verzocht zo snel mogelijk na levering, en max. binnen de 24 uur, contact op te nemen met het beurssecretariaat (customer support) om alsnog gevolg te kunnen geven aan uw klachtmelding. TARIEVEN Er wordt gewerkt met een preferentieel tarief, geldig tot en met 08/12/2013. Vanaf 09/12/2013 zal het preferentieel tarief verhoogd worden met 25%. Vanaf de 1e opbouwdag wordt er op het preferentieel tarief een supplement van 50% aangerekend. Hou hiermee rekening bij het plaatsen van uw bestellingen. Artexis NV behoudt zich het recht om de tarieven, op eender welk tijdstip aan te passen aan de gangbare marktsituatie. FACTURATIE PRIJZEN VERHUUR GEHUURDE GOEDEREN In handelszaken wordt, omwille van een vlot en efficiënt rechtsverkeer, algemeen aangenomen dat op een handelaar/exposant de verplichting rust om op brieven en facturen te reageren wanneer niet wordt ingestemd met de inhoud ervan. Het niet reageren bij ontvangst van een brief, geldt als vermoeden van aanvaarding. Aangezien in een factuur het bestaan van een verbintenis wordt geponeerd, is die verplichting nog prangender. Er wordt dan ook unaniem aanvaard dat het niet protesteren van een factuur binnen de 8 werkdagen het vermoeden oplevert dat de handelaar het met de factuur en haar bepalingen eens is. Er bestaat voor de handelaar/exposant een morele verplichting om te protesteren indien hem een bevestiging wordt gericht die een verbintenis voor hem inhoudt. Dit geldt nog meer wanneer men meermaals aan de bedoelde factuur werd herinnerd. De prijzen in deze toolbox zijn geldig voor de duur van de beurs (prijs in euro, exclusief BTW). De gehuurde materialen en/of goederen blijven op het terrein van het beursgebouw en worden teruggegeven bij het einde van de beurs. Elk gehuurd goed dat niet of beschadigd wordt teruggegeven zal gefactureerd worden aan de reële kostprijs. P. 6

7 VERZEKERING Elke exposant is verplicht zich bij deelname aan een beurs georganiseerd door Artexis NV te verzekeren voor: 1 Stand en standinhoud (All risk verzekering) 2 Burgerlijke Aansprakelijkheid -deelname beurzen - De premies worden automatisch aangerekend samen met de facturatie van uw deelname. Om bij eventuele schade of diefstal tussenkomst van de verzekeraar te kunnen bekomen, is het belangrijk dat u aan volgende voorwaarden voldoet: 1 Artexis NV in het bezit stellen van een gedetailleerde en gewaardeerde inventarislijst van het standmateriaal en de tentoongestelde goederen vóór aanvang van opbouw. 2 Bij schade of diefstal onmiddellijk (binnen 24u) het beurssecretariaat op de hoogte brengen van de zaak en er een schadeaangifteformulier invullen, alsook een proces-verbaal laten opstellen door de politie in geval van diefstal. De exposant is verantwoordelijk voor materialen gehuurd bij Artexis NV en dient deze te laten verzekeren. Indien de gehuurde goederen niet worden verzekerd via Artexis NV, zal bij verlies een bedrag aangerekend worden dat overeenstemt met de waarde van de verdwenen voorwerpen. Dit bedrag zal rechtstreeks door de leverancier gefactureerd worden. GOEDEREN De exclusieve goederenbehandelaar en verhuurdienst heftruck voor alle BEHANDELING beurzen op Antwerp Expo is DHL Freight (Belgium) NV. HEFTRUCK U kan DHL rechtstreeks contacteren op het volgende adres: (zie ook 3.6) DHL Trade Fairs & Events Benelux Klaus-Michael Kühnelaan 13, BE GEEL T. +32(0) F. +32(0) GEGEVENS SABAM BILLIJKE VERGOEDING WETGEVING HANDELSPRAKTIJKEN Videofilms zonder muziek zijn niet onderhevig aan auteursrechten. Voor videofilms met muziek moet de exposant de rechten zelf regelen met SABAM. Noodzakelijk zijn in dat geval: nummer van toelating van SABAM. opgave nr. SO/ datum van toelating U vraagt deze gegevens best op aan de makers/leveranciers van de video s. Voor muziekgroepen, combo s, zangers en andere live optredens dienen de auteursrechten steeds afzonderlijk geregeld te worden met SABAM. Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met: SABAM Aarlenstraat 75/77, BE BRUSSEL T. +32(0) De billijke vergoeding is van toepassing wanneer er muziek wordt uitgezonden in voor het publiek toegankelijke plaatsen, ter gelegenheid van een gebeurtenis van voorbijgaande aard. Verdere info: SIMIM Almaplein 3 bus 5, BE BRUSSEL T. +32(0) F. +32(0) Elke exposant dient zich te houden aan de wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken. Voor meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met onderstaande instelling: FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie Controle en Bemiddeling Koning Albert II-laan 16, BE BRUSSEL T. +32(0) F. +32(0)

8 OPGELET! WAARSCHUWING BETREFFENDE: EXPOGUIDE, WORLD BUSINESS GUIDE EN FAIRGUIDE. Artexis NV wenst klaar en duidelijk te vermelden dat er geen enkele samenwerking bestaat rond de Fair Guide, World Business Guide en ExpoGuide. Wij hebben geen enkele toestemming gegeven om op gelijk welke manier onze bedrijfsnaam of enige beursnaam te gebruiken in de verspreiding van hun informatie via mail, fax, brief of welke andere manier ook. WORLD BUSINESS GUIDE De firma World Business Guide vraagt ondernemers om hun gegevens gratis te updaten. Ogenschijnlijk gratis want in de kleine lettertjes van het contract valt te lezen dat het gaat om een jaarlijkse bijdrage van 995, en dat het contract automatisch wordt verlengd. EXPO GUIDE Expo Guide stuurt bedrijven een brief met een formulier om gegevens te corrigeren voor een vermelding in Expo Guide. Na ondertekening van de brief is men voor een periode van 3 jaar gebonden aan een jaarlijkse betaling. FAIR GUIDE (CONSTRUCT DATA) De brief van het Oostenrijkse bedrijf Construct Data suggereert bedoeld te zijn om correcties door te geven op de vermelding in Fair Guide, en een registratie via om bedrijfsgegevens up-to-date te houden. Ook hier is men, na ondertekening van de brief, gebonden aan een jaarlijkse betaling. Lees aandachtig de kleine letters voor u Voor akkoord tekent. Artexis NV neemt of draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien u dergelijke bestelbon heeft getekend. We maken u er graag attent op dat de bestelbonnen van Artexis NV steeds herkenbaar zijn aan het logo van de beurs en onze coördinaten. Bij de minste twijfel gelieve contact op te nemen met Artexis NV Wij vertellen u dan graag wie onze partners zijn betreffende de organisatie van onze diverse beurzen. Wij nodigen u trouwens uit om ons elke briefwisseling van deze partijen over te maken. P. 8

9 TECHNISCHE INFO 1.2 TECHNISCH Hal 1 Hal 2 Hal 3 Hal 4 Oppervlakte 4,056 m² 2,652 m² 3,840 m² 6,000 m² Vrije hoogte 4 m / 7 m 4 m 4 m / 9 m 7 m / 9 m H X B poorten 1A: 3,9 x 3,4 m 1B: 3,9 x 3,8 m 2A: 4,2 x 3,90 m 2B: 4,2 x 3,90 m 3A: 4 x 3,65 m 3B: 4,4 x 3,65 m 4A: 5,5 x 5,2 m 4B: 4,6 x 4,6 m SPANTBELASTING BEVESTIGING AAN DAKSTRUCTUUR BRANDHASPELS STANDENOPBOUW EN -AFBOUW Bevestiging aan de dakstructuur kan enkel door Artexis NV of een door haar aangestelde partner. Alle info hieromtrent kan u terugvinden in de cataloog onder 2.7 Ophangpunten. De brandkranen en brandblusapparaten moeten steeds zonder moeilijkheden en zonder verplaatsing van voorwerpen toegankelijk zijn. Hou hiermee rekening bij het concept en de opbouw van uw stand. Het gebruik van verf, stickers, nagels e.d. is niet toegestaan op de gehuurde panelen, noch op de muren en tarmacvloeren van Antwerp Expo. Bij eventuele schade worden volgende tarieven gehanteerd: verfvlekken en andere: 61,97 / m² (min. wordt steeds 1m² aangerekend) olievlekken: 185,92 / m² krassen & schade veroorzaakt door zwaar materiaal: 37,18 / schadepunt Bij het verwijderen van tapijt / tapijttegels houdt u er best rekening mee dat alle dubbelzijdige tape en kleefresten dienen verwijderd te worden van de vloer. Wij vragen u om groot afval zoals tapijt, standonderdelen, terug mee te nemen. Indien Artexis NV hiervoor moet instaan worden de kosten aan de exposanten doorgerekend. Hieronder enkele tarieven: verwijderen van dubbelzijdige tape en kleefresten: 14,39 / lopende meter Opruimen van groot afval (tapijt, panelen, ): prijs voor een 1100 liter container / gemengd persbaar afval: 77,25 (huur container, stortkosten en -taksen, afleveren en ophalen container inbegrepen), zelf te vullen door exposant. prijs stortkosten per m³ / niet persbaar afval (hout, standelementen, tapijt, metaal, ), te stockeren door exposant op pallet, wegvoeren naar containerpark inbegrepen: 77,25 per m³ (min. wordt steeds 1m³ aangerekend), zelf te vullen door exposant. papierafval op pallet (catalogussen, ), wegvoeren naar containerpark inbegrepen: 46,35 per m³ (min. wordt steeds 1 m³ aangerekend), zelf te vullen door exposant. open container van 17m³ / niet persbaar afval - gemengd klasse 2: 978,50 (afleveren, storttaksen en ophalen container inbegrepen), zelf te vullen door exposant. Bij niet tijdig ontruimen bedragen de kosten minimaal 1000,00 / dag / stand, vanaf het eerste uur. Indien uw stand bovendien door Artexis NV (op risico van exposant / standenbouwer) ontruimd wordt, zullen volgende tarieven gehanteerd worden: werktijd technieker: 60,00 / manuur (min. wordt steeds 1 uur aangerekend) Deze bepalingen zijn een onderdeel van het algemeen reglement dat u kan terugvinden in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. WIEL- EN RUPSLADER Bij het gebruik van een wiel- en rupslader moet de schepbak of graafbak van de wiellader zonder tanden uitgevoerd zijn en moeten de rupsen van rubbers voorzien zijn. P. 9

10 ELEKTRISCHE INSTALLATIE ELEKTRICITEIT GEBRUIK VAN GAS GEBRUIK VAN WATER/ LEGIONELLA De voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installatie van standen op beurzen kan u terugvinden in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. Controle van de elektrische installatie: Artexis NV oefent controle uit op de installaties, vóór de inschakeling van de stroom. Elke installatie die niet voldoet aan de officiële veiligheidsvoorschriften kan geweigerd worden zonder verhaal tegenover Artexis NV. Wij verwijzen naar de voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installaties van de standen op beurzen. Deze veiligheidsvoorschriften werden ons overgemaakt door een erkend keuringsorganisme en zijn gebaseerd op de Belgische normen. U vindt deze richtlijnen in het deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. Tengevolge van veiligheidsinstructies betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (propaan / butaan) in publiek toegankelijke ruimtes, hebben wij de verplichting u mee te delen dat deze gassen niet mogen gebruikt worden in de gebouwen van Antwerp Expo. Bij besluit van de VLAAMSE REGERING dd. 09/02/2007 (cfr Belgisch Staatsblad dd. 04/05/2007) dienen wij uw aandacht te vestigen op het volgende: Alle vormen van aerosolproducerende installaties (verneveling van water) zijn verboden op de beurs (sproeiers, fonteinen, watervallen, jacuzzi s in werking, bubbelbaden, ) (artikel 36), met uitzondering van: toepassingen, toestellen of installaties die volledig afgesloten zijn (art. 37.1) of toepassingen met water waarvan de temperatuur in geen geval de 20 overschrijdt (art. 38) en waarbij geen warmtebronnen of verwarmingselementen aangesloten zijn (art. 38). Bovendien is het noodzakelijk dat: de installaties, toestellen, andere toepassingen met water, voor in gebruikname en alle volgende dagen, volledig gereinigd en gedesinfecteerd worden (bewijs of verklaring door de exposant voor te leggen) (art. 38). de temperatuur door de exposant, minstens 4 maal per dag, geregistreerd en bijgehouden wordt. Deze gegevens dienen door de exposant ter beschikking worden gesteld aan de exploitant van de expositie (art. 38). Artexis NV zal als exploitant van de hallen de nodige controles uitvoeren of laten uitvoeren. Wanneer onregelmatigheden vastgesteld worden, zal Artexis NV de nodige maatregelen opleggen (art. 38 4). Deze bepalingen zijn een onderdeel van het besluit van de Vlaamse regering dat u in het deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen kan terugvinden. P. 10

11 PLAN VAN DE VENUE 1.3 Antwerp Expo Jan Van Rijswijcklaan 191 BE ANTWERPEN <<< INGANG PARKING EXPOSANTEN<<< SECRETARIAAT P. 11

12 PRODUCTEN & DIENSTEN producten & diensten

13 UITNODIGINGEN, PROMOTIEMATERIAAL & BADGES 2.1 A) UITNODIGINGEN, PROMOTIEMATERIAAL BELANGRIJK Beursuitnodigingen zijn alle dagen geldig voor 2 personen. U hebt reeds (verplicht) 150 beursuitnodigingen (geldig voor 2 personen) besteld via het deelnameformulier. U hebt misschien ook al extra vrijkaarten besteld via het deelnemingsformulier. Indien u nog extra uitnodigingen etalagestickers en/of wagenstickers wenst te bestellen, buiten degene die u al zal ontvangen, kan u dit doen via U ontvangt als exposant 5 etalagestickers en 5 wagenstickers. B) BADGES Elke exposant heeft recht op een aantal gratis exposantenbadges: 1 gratis badge per 4 m 2, met een max. van 10 stuks. BELANGRIJK Deze badges zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en tijdens de openingsuren van de beurs zichtbaar te dragen Gratis badges 1/4m² Extra badges 19,00/stuk De badges kunt u afhalen op het secretariaat vanaf 07/01/2014. Niet afgehaalde badges kunnen wij niet crediteren. artexis catalogus Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 13

14 PARKING 2.2 PARKINGABONNEMENT Parkeren is gratis tijdens de op- en afbouwperiode van de beurs. Antwerp Expo voorziet een exposantenparking. BELANGRIJK U kan parkingkaarten kopen voor de duur van de beurs aan 44,63 excl. BTW per kaart. De kaarten kunt u afhalen op het secretariaat na betaling van alle facturen, vanaf dinsdag 07/01/2014. Niet afgehaalde kaarten kunnen wij niet crediteren Parkingabonnement(geldig voor de duur van de beurs) 44,63 (excl. BTW) artexis catalogus Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 14

15 VOOROPBOUW 2.3 BELANGRIJK Als exposant heeft u de mogelijkheid om een extra opbouwdag te reserveren op maandag 06/01/2014 van 8u tot 18u. Om de algemene opbouw vlotter te laten verlopen, kunnen de exposanten van hal 1 kostenloos van deze vervroegde opbouwdag genieten. Voor de exposanten van hallen 3 en 4 wordt deze extra opbouwdag gefactureerd aan 500,00 per stand. Voor de exposanten van hal 2 is een vervroegde opbouwdag helaas niet mogelijk. Zij kunnen starten op dinsdag 07/01/2014. Voorwaarden (zowel voor gratis als voor betalende vooropbouw): Een schriftelijke aanvraag moet worden ingediend via 3.1 Uw bestelling. Artexis houdt zich het recht voor om deze bijkomende opbouwdag te aanvaarden of te weigeren naargelang de technische mogelijkheden Vooropbouw maandag 06/01/2014 voor standen in hal 3 of 4 500,00/stand CODE 1011 Vooropbouw maandag 06/01/2014 voor standen in hal 1 GRATIS artexis catalogus Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 15

16 STANDBOUW 2.4 Bekijk en vergelijk de pasklare standen waar Antwerp Expo voor kan zorgen: hout of aluminium, u kiest. De naakte oppervlakte is niet inbegrepen in de huurprijs van een stand. Het tapijt dat voorzien wordt in de gebouwde standen heeft standaardkleur antracietgrijs. Indien u een andere kleur wenst, kan u uw keuze maken op fiche 2.5 Tapijt, en dit invullen op bon 3.1 Uw bestelling. Vergeet niet om een technische schets van uw stand terug te sturen via de bestelbon 3.2 Uw schets. 1. bouw & reno stand code TS2015 bouw & reno stand 75,00 /m 2* Inbegrepen in uw bouw & reno stand: HOUTEN WAND Houten panelen van 1m breed en 3m hoog. U kan zelf de schilderkleur van de wanden bepalen. Gelieve de gewenste RAL-kleur op de bestelbon te vermelden. Indien u zware materialen wenst op te hangen, dan kan extra versteviging voorzien worden. Gelieve dit tijdig door te geven via GRIJS TAPIJT Over de gehele oppervlakte van de stand wordt tapijt geplaatst met een beschermende laag plastic, die door de exposant zelf te verwijderen is. Indien u een andere kleur wenst, kan u uw keuze maken op fiche 2.5 Tapijt en dit invullen op bon 3.1 Uw bestelling. 75/m 2* *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting VERLICHTING De stand wordt voorzien van verlichting door middel van rail(s) met spots van 100W. U beschikt reeds over 1 spot/4m². Extra verlichting op rail kan worden bijbesteld via 3.1 Uw bestelling. ECRU VELUM Over de gehele oppervlakte van de stand wordt ecru velum geplaatst. Indien u een andere kleur wenst (zwart of wit) dan kan u uw keuze maken, zie p. 20 "Opties bouw & reno stand", en dit invullen op bon 3.1 Uw bestelling. BELETTERING artexis catalogus Niet inbegrepen in uw bouw & reno stand: ELEKTRICITEIT Zie 2.6 Aansluitingen. Vul uw gewenste aansluiting in op 3.1 Uw bestelling. BERGING Indien gewenst, zie p. 20 "Opties bouw & reno stand", en vul dit in op bon 3.1 Uw bestelling. Code: TS2015 Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 16

17 2. Techno stand Code TS2005 Techno stand (beschikbaar vanaf 24m 2 ) 50,00 / m 2 * Code TS2010 Techno stand black (beschikbaar vanaf 24m 2 ) 55,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Techno stand: - Rechthoekig kader lichtbrug (4,00m hoog) - Wanden in zwarte gordijnstof - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.5 Tapijt). Optie p. 21 spandoek Optie p. 20 berging Optie p. 20 kousen 55/m 2 Techno Black 50/m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 17 Mail naar of bel naar +32 (0)

18 All-in pakketten Wilt u graag een All-in pakket als surplus bij uw bouw & reno stand? Kies een van deze drie pakketten. Helemaal kant-en-klaar. 1. WELCOME Meubelpakket WELCOME code 20W - 1 witte ronde tafel Ottawa (112 cm hoog, Ø 80 cm) - 3 barkrukken Shirley in wit leder - 1 lichtgrijze papiermand - 1 folderrek Aida (H150xD33xB24) - 1 balie Pamela (95 cm hoog x 120 cm breed) { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220Volt) - 1 multistekker (Multi-4) 39,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand Code 20W Kant-en-klaar All-in met meubelpakket WELCOME 39,50 / m 2 * Code 20M Kant-en-klaar All-in met meubelpakket MEETING 39,50 / m 2 * Code 20F Kant-en-klaar All-in met meubelpakket OFFICE 39,50 / m 2 * artexis catalogus * ALL-IN: Niet mogelijk in combinatie met Techno stand Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 18

19 2. MEETING Meubelpakket MEETING code 20M - 1 zwarte tafel Dublin (75 cm hoog, 70x70 cm) - 4 stoelen Daisy - 1 zwarte papiermand - 1 folderrek Aurora (H150xD33xB24) { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220volt) - 1 multistekker (Multi-4) 39,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand 3. OFFICE Meubelpakket OFFICE code 20F - 2 witte tafels Calais (80 cm hoog) - 6 witte stoelen Joyce { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220volt) - 1 multistekker (Multi-4) 39,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand ALL-IN: Niet mogelijk in combinatie met Techno stand Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 19 Mail naar of bel naar +32 (0)

20 OPTIES bij bouw & reno stand: Enkelzijdig paneel 1m (wit) H3,00m 60, Dubbelzijdig paneel 1m (wit) H3,00m 83, Enkelzijdig paneel 0,5m (wit) H3,00m 44, Dubbelzijdig paneel 0,5m (wit) H3,00m 68, Dwarslat per lopende meter 19, Afsluitbare deur 106, Wit velum per m² 0, Zwart velum per m² 0, Verf (andere kleur dan wit) per m 2 0, Berging in hout 1x1m (3m hoog) (1 vaste wand + 1 afsluitbare deur) Berging in hout 2x1m (3m hoog) (2 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 190,00 273,00 OPTIES bij Techno stand: Berging in zwart 2x1m (2,5m hoog) 311, Berging in zwart 2x2m (2,5m hoog) 395, Zwarte kousen aan de poten van het kader, 4 poten x 4H 22,00 /lm kousen 2 x 1 artexis catalogus Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 20

21 NIEUW! OPTIE SPANDOEK bij Techno stand: TROEVEN VAN DEZE OPTIE Personaliseer uw stand met een spandoek volledig naar eigen ontwerp. Zet uw product, dienst, naam of logo extra in de verf. Wij leveren en plaatsen het spandoek op uw stand. Neem na de beurs het spandoek mee en gebruik het opnieuw. Voor het ontwerp is het belangrijk dat de logo s en/of teksten vectorieel aangeleverd worden. WAT TE DOEN? 1. Duid deze optie aan op 3.1 Uw bestelling. 2. Bezorg ons uw ontwerp tijdig! Graag -15 werkdagen voor de start van de opbouw. 3. Bezorg ons uw afgewerkt bestand op formaat van de zichtmaat + 60mm extra beeld aan elke zijde voor de zoom. (technische fiche op aanvraag) 4. Wij doen de rest en hangen uw spandoek op in uw stand. Prijslijst o.b.v. stand 8m B x 4m D: Spandoek vooraan B 735 cm x H 40 cm 202, Spandoek vooraan B 735 cm x H 60 cm 244, Groot spandoek op de achterzijde van de stand B 735 cm x H 365 cm 798, Groot spandoek op de zijkant van de stand B 335 X H 365 cm 441,00 Interesse in andere formaten? Contacteer SPANDOEK VOORAAN HET KADER B 735 cm x H 40 cm of 60cm NIEUW Personaliseer uw stand. Plaats een spandoek als naambord SPANDOEK OP ACHTERWAND VAN HET KADER B 735 cm x H 365 cm Personaliseer uw stand. Zet uw product, dienst, naam of logo in de verf SPANDOEK OP ZIJWAND VAN HET KADER B 335 X H 365 cm Personaliseer uw stand. Zet uw product, dienst, naam of logo in de verf Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 21 Mail naar of bel naar +32 (0)

22 TAPIJT 2.5 WAT TE DOEN? 1. Kies hieronder een tapijtkleur. 2. Noteer de kleurcode op bon 3.1 Uw bestelling. ONZE TROEVEN GEMAK Maak u verder geen zorgen, wij leveren en plaatsen het tapijt. KWALITEIT Uw vast tapijt is afgewerkt met een beschermende plasticfolie. STIPT Wij werken stipt af tegen de eerste opbouwdag van uw beurs. Niets vergeten? Onderhoud? Wenst u dat wij iedere dag uw tapijt stofzuigen? Dat kan. Zie: 2.13 Onderhoud. Extra Kleur? Wilt u een persoonlijke toets? Vraag ons kleurpallet aan. U kan uit tientallen extra tapijtkleuren kiezen. Bel +32 (0) DGR RO GRO BL GRIJS ZW COGNAC WIT SAHARA Is uw standoppervlakte < 64 m 2? Is uw standoppervlakte > 64m 2? Noteer de kleurcode van uw keuze op 3.1 Uw bestelling Noteer de kleurcode van uw keuze op 3.1 Uw bestelling artexis catalogus Code: DGR 6,00/m 2 Code: DGR 4,00/m 2 Code: RO 6,00/m 2 Code: RO 4,00/m 2 Code: GRO 6,00/m 2 Code: GRO 4,00/m 2 Code: BL 6,00/m 2 Code: BL 4,00/m 2 Code: GRIJS 6,00/m 2 Code: GRIJS 4,00/m 2 Code: ZW 6,00/m 2 Code: ZW 4,00/m 2 Code: COGNAC 6,00/m 2 Code: COGNAC 4,00/m 2 Code: WIT 6,00/m 2 Code: WIT 4,00/m 2 Code: SAHARA 6,00/m 2 Code: SAHARA 4,00/m 2 Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 22

23 AANSLUITINGEN 2.6 A) ELEKTRICITEITSAANSLUITING Bereken het vermogen en/of de stroom die u nodig hebt (verbruik door machines, lampen, apparaten samentellen). Vergeet niet de plaats waar u de aansluiting wenst aan te duiden op 3.2 Uw schets a 3kW mét aansluitbord met 2 stopcontacten 164, a 6kW mét aansluitbord met 4 stopcontacten 239, a 10kW mét aansluitbord met 6 stopcontacten 348, a 13 kw (3x20A) met CEE stekker 413, a 13 kw (3x20A) met aansluitbord met 4 stopcontacten 469, a 16 kw (3x25A) met CEE stekker 501, a 16 kw (3x25A) met aansluitbord met 5 stopcontacten 557, a 20 kw (3x32A) met CEE stekker 609, a 20 kw (3x32A) met aansluitbord met 6 stopcontacten 665, a 26 kw (3 x 50A) met CEE stekker 773, a 26 kw (3 x 50A) met aansluitbord met 9 stopcontacten 839, a 41 kw (3 x 63A) met CEE stekker 1.142, a 41 kw (3 x 63A) met aansluitbord met 12 stopcontacten 1.208, a 52 kw (3 x 80A) met CEE stekker 1.436, a 52 kw (3 x 80A) met aansluitbord 1.569,00 artexis catalogus a 66 kw (3 x 100A) met CEE stekker 1.740, a 66 kw (3 x 100A) met aansluitbord 1.873,00 Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 23

Toolbox. all you need to succeed

Toolbox. all you need to succeed Toolbox all you need to succeed ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN HOOFDSTUK 2 PRODUCTEN

Nadere informatie

Standenbouw. 2.3 Truss standenbouw p.23. 2.1 Systeembouw p.15. 2.4 Pakketten p.26. 2.2 Houtbouw p.20

Standenbouw. 2.3 Truss standenbouw p.23. 2.1 Systeembouw p.15. 2.4 Pakketten p.26. 2.2 Houtbouw p.20 Standenbouw 2.1 Systeembouw p.15 Basic White Basic Max Basic Black Basic Tower Basic Plus Topline New Look White New Look Black 2.3 Truss standenbouw p.23 Techno Techno White Techno Pure 2.4 Pakketten

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal Per stuk

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed ALL4HOME GENT

Toolbox. all you need to succeed ALL4HOME GENT Toolbox all you need to succeed ALL4HOME GENT 24-27/08/2014 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed EXPOVET

Toolbox. all you need to succeed EXPOVET Toolbox all you need to succeed EXPOVET 18-20/10/2013 Algemene inlichtingen producten en diensten Bestelbonnen Algemene voorwaarden en reglementen 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 Algemene inlichtingen

Nadere informatie

BESTELBONNEN. bestelbonnen

BESTELBONNEN. bestelbonnen BESBONNEN bestelbonnen STANDN R : 3.1 UW BESLING VANAF 20/12/2014, WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN 25% OP DE VERMELDE PRIJS VANAF DE 1 STE OPBOUWDAG WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN 50%

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling Facturatie gegevens Standnummer: Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal Per stuk

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed BIS

Toolbox. all you need to succeed BIS Toolbox all you need to succeed BIS 5-13/10/2013 Algemene inlichtingen producten en diensten Bestelbonnen Algemene voorwaarden en reglementen 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 Algemene inlichtingen 1.1

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed BELGIAN BOAT SHOW

Toolbox. all you need to succeed BELGIAN BOAT SHOW Toolbox all you need to succeed BELGIAN BOAT SHOW 08-10 & 14-16/02/2014 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal Per stuk

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed

Toolbox. all you need to succeed Toolbox all you need to succeed ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1 ALGEMENE INLICHTINGEN

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed HOUT & HABITAT

Toolbox. all you need to succeed HOUT & HABITAT Toolbox all you need to succeed HOUT & HABITAT 21-24/11/2013 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling VERPLICHT Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. bouw & reno 9-17 januari 2016 Antwerp Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. bouw & reno 9-17 januari 2016 Antwerp Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox bouw & reno 9-17 januari 2016 Antwerp Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 3.4 Meubilair 3.5 Planten 43 56 5 Formulieren 5.1 Uw bestelling

Nadere informatie

5-13/10/2013 VB 230231 XXXX 2 37,00 74,00. Handtekening

5-13/10/2013 VB 230231 XXXX 2 37,00 74,00. Handtekening 3.1 Uw bestelling Vanaf 1/09/2013, wordt er een supplement aangerekend van 25% op de vermelde prijs Vanaf de 1 ste opbouwdag wordt er een supplement aangerekend van 50% op de vermelde prijs uw BESBON Algemene

Nadere informatie

Formulieren 5.1 Uw bestelling 5.2 Uw schets 5.3 Uw gegevens 5.4 Uw planning van services 5.5 Uw checklist 5.6 Logistieke services

Formulieren 5.1 Uw bestelling 5.2 Uw schets 5.3 Uw gegevens 5.4 Uw planning van services 5.5 Uw checklist 5.6 Logistieke services Formulieren 5.1 Uw bestelling p.78 5.2 Uw schets p.79 5.3 p.80 5.4 Uw planning van services p.81 5.5 Uw checklist p.82 5.6 Logistieke services p.84 5.1 Uw bestelling VERPLICHT Facturatiegegevens Naam:

Nadere informatie

4.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

4.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 4.1 Uw bestelling Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal Per stuk

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal Per stuk

Nadere informatie

UW BESTELLING. bouw & reno 11-19/01/2014 3.1 UW BESTELLING TOTAAL POST TEL +32 (0)9 241 96 00. E-MAIL customer.support@artexis.com

UW BESTELLING. bouw & reno 11-19/01/2014 3.1 UW BESTELLING TOTAAL POST TEL +32 (0)9 241 96 00. E-MAIL customer.support@artexis.com 3.1 UW BESLING VANAF 09/12/2013, WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN 25% OP DE VERMELDE PRIJS VANAF DE 1 STE OPBOUWDAG, WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN 50% OP DE VERMELDE PRIJS UW BESLING ALGEMENE

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Jaarbeurs Gent. 12-20 september 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Jaarbeurs Gent. 12-20 september 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Jaarbeurs Gent 12-20 september 2015 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 1 2 3 Index 5 Praktische info 1.1 Over Jaarbeurs

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Edubuild & IT. 15-16 oktober 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Edubuild & IT. 15-16 oktober 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Edubuild & IT 15-16 oktober 2015 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 1 2 3 Index Praktische info 1.1 Over Edubuild & IT

Nadere informatie

Toolbox. Green Expo 21-23 september 2014 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten & Promo Formulieren

Toolbox. Green Expo 21-23 september 2014 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten & Promo Formulieren All you need to succeed Toolbox Green Expo 21-23 september 2014 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten & Promo Formulieren Inhoud 1 Index Praktische info 1.1 Over Green Expo

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. bis, dé bouwbeurs. 3-11 oktober 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. bis, dé bouwbeurs. 3-11 oktober 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox bis, dé bouwbeurs 3-11 oktober 2015 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 3.4 Meubilair 52 5 Formulieren 5.1 Uw bestelling

Nadere informatie

VB XXXX 2 37,00 74,00 HANDTEKENING

VB XXXX 2 37,00 74,00 HANDTEKENING . UW BESLING VANAF 0/0/0, WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN % OP DE VERMELDE PRIJS VANAF DE STE OPBOUWDAG WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN 0% OP DE VERMELDE PRIJS UW BESLING ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Horeca Expo. 15-19 november 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Horeca Expo. 15-19 november 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Horeca Expo 15-19 november 2015 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 3.4 Meubilair 51 5 Formulieren 5.1 Uw bestelling 91

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox REVA. 23-25 april 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox REVA. 23-25 april 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox REVA 23-25 april 2015 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 3.4 Meubilair 47 5 Formulieren 5.1 Uw bestelling 83 Index 3.5

Nadere informatie

Toolbox. Prowood 18-22 oktober 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren. All you need to succeed

Toolbox. Prowood 18-22 oktober 2015 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren. All you need to succeed All you need to succeed Toolbox Prowood 18-22 oktober 2015 Flanders Expo OPGELET! Voor ophangpunten en lichtbruggen is de deadline voor bestellingen 01/09/2015. Praktische info Standenbouw Standinrichting

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed JAARBEURS GENT

Toolbox. all you need to succeed JAARBEURS GENT Toolbox all you need to succeed JAARBEURS GENT 06-14/09/2014 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed PROWOOD 21/10-25/10/2012. Organised by Claever Associates bvba

Toolbox. all you need to succeed PROWOOD 21/10-25/10/2012. Organised by Claever Associates bvba Toolbox all you need to succeed PROWOOD 21/10-25/10/2012 Organised by Claever Associates bvba ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Toolbox. Belgian Boat Show. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren. 13-15 & 19-21 februari 2016 Flanders Expo

Toolbox. Belgian Boat Show. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren. 13-15 & 19-21 februari 2016 Flanders Expo All you need to succeed Toolbox Belgian Boat Show 13-15 & 19-21 februari 2016 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 3.4 Meubilair 3.5 Planten 52 65 5 Formulieren

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling VERPLICHT Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal

Nadere informatie

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats:

5.1 Uw bestelling. Uw gegevens. Facturatie gegevens VERPLICHT. Standnummer: Naam: Bedrijf: Adres: Contactpersoon: Btw-nr.: Plaats: 5.1 Uw bestelling VERPLICHT Facturatie gegevens Naam: Adres: Btw-nr.: Telefoonnr. contactpersoon: E-mail contactpersoon: Postcode: Klantnummer: Plaats: vb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Modelreferentie Aantal

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Van 30 november t/m 08 december 2013 ANTWERP EXPO Hallen 1 & 4 Brusselsesteenweg, 539 B-3090 Overijse PROJECT MANAGER Annita Vander Poorten T: +32 (0)2 808 41 72 F: +32 (0)2 732

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Realty. 19-20 - 21 mei 2015 Tour & Taxis Brussel. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Realty. 19-20 - 21 mei 2015 Tour & Taxis Brussel. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Realty 19-20 - 21 mei 2015 Tour & Taxis Brussel Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud Index 1 Praktische info 1.1 Over Realty 1.2 Over

Nadere informatie

Charter voor exposanten

Charter voor exposanten Charter voor exposanten Basisrichtlijnen bij deelname Beste exposant, Wij helpen u graag om uw deelname zo succesvol en aangenaam mogelijk te maken. Dit technisch handboek bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Realty 19-20 - 21 mei 2015 Tour & Taxis Brussel. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Realty 19-20 - 21 mei 2015 Tour & Taxis Brussel. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Realty 19-20 - 21 mei 2015 Tour & Taxis Brussel Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud Index 1 Praktische info 1.1 Over Realty 1.2 Over

Nadere informatie

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot:

BTW nummer (voor exposanten gevestigd in het buitenland) Naam op kaart: Kaart nummer: CvC code (achterzijde pas): Geldig tot: NAW GEGEVENS (verplicht in te zenden voorblad bij al uw bestellingen!) Geachte exposant, De organisatie verzoekt u de onderstaande gegevens volledig in te vullen en deze pagina als voorblad mee te sturen

Nadere informatie

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS

TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS DIENSTENBROCHURE BESTELFORMULIER (2014-2015) TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE COMPUTERS Aanvragen online via de Citymesh CAB- manager: http://exhibition.citymesh.com/antwerpexpo

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed STONE & TILE EVENT

Toolbox. all you need to succeed STONE & TILE EVENT Toolbox all you need to succeed STONE & TILE EVENT 22-23 JANUARI 2015 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN & DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN & REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS DIENSTENBROCHURE - BESTELFORMULIER TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE HARDWARE TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM Deze aanvraag moet ten

Nadere informatie

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux

Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Welkom bij het beurshandboek van LaboramaLux Via dit document willen wij u bijkomende informatie geven betreffende uw deelname aan LaboramaLux. U kunt hier een overzicht terugvinden van alle praktische

Nadere informatie

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E-MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E-MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM DIENSTENBROCHURE - BESTELFORMULIER TIJDELIJKE INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E-MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM Deze aanvraag moet ten laatste 5 werkdagen voor de

Nadere informatie

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016.

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016. OPBOUWINSTRUCTIES Nr.1 LIEGE EXPO (FIL) Avenue Maurice Denis, 4 4000 Luik Belgium salonhabitat@liegeexpo.be Tel.: 0032(0)4 228.77.64 Fax: 0032(0)4 227.18.95 1. INLEIDING Hieronder vindt u de opbouwinstructies

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Antica Namur 12-22 november 2015 Namur Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Antica Namur 12-22 november 2015 Namur Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Antica Namur 12-22 november 2015 Namur Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud Index 1 Praktische info 4 2 3 1.1 Over Antica Namur 1.2

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Van 24 t/m 28 januari 2013 ANTWERP EXPO Hallen 1-2-3-4 Brusselsesteenweg, 539 B-3090 Overijse ORGANISATIE : TECHNISCHE COÖRDINATIE: COMMERCIËLE COÖRDINATIE : Florent Godin Laurence

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed 13-14-15/05/2014 TOUR & TAXIS BRUSSELS

Toolbox. all you need to succeed 13-14-15/05/2014 TOUR & TAXIS BRUSSELS Toolbox all you need to succeed 13-14-15/05/2014 TOUR & TAXIS BRUSSELS ALGEMENE INLICHTINGEN 1 PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Toolbox. all you need to succeed COUNTRYSIDE

Toolbox. all you need to succeed COUNTRYSIDE Toolbox all you need to succeed COUNTRYSIDE 01-04/11/2012 Algemene inlichtingen producten en diensten Bestelbonnen Algemene voorwaarden en reglementen 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 Algemene inlichtingen

Nadere informatie

Toolbox. Horeca Expo. Chef s place. Praktische info Standinrichting Diensten& Promo Formulieren. 15-19 november 2015 Flanders Expo

Toolbox. Horeca Expo. Chef s place. Praktische info Standinrichting Diensten& Promo Formulieren. 15-19 november 2015 Flanders Expo All you need to succeed Toolbox Horeca Expo Chef s place 15-19 november 2015 Flanders Expo Praktische info Standinrichting Diensten& Promo Formulieren Locatie Chef s Place vindt plaats in: Flanders Expo,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie

VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie VEILIGHEIDSWEEKEND 2012 Algemene informatie ADRES VAN DE BEURS Gemeentehallen Kloosterstraat 32 9820 Merelbeke OPBOUW Dinsdag 30 oktober Woensdag 31 oktober van 17u00 tot 22u00 van 08u00 tot 22u00 De opbouw

Nadere informatie

25-27 april 2015 Brussels Expo www.artbrussels.com. Toolbox

25-27 april 2015 Brussels Expo www.artbrussels.com. Toolbox 25-27 april 2015 Brussels Expo www.artbrussels.com BRUSSELS EXPO Toolbox ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016

REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 REGLEMENT TOEGANGSKAARTEN SALON 2016 FEBIAC vzw Woluwedal 46 bus 6 BE -1200 Brussel Tel. +32 (02)788 64 00 Fax +32(0)2 762 81 71 e-mail: exhibitors@febiac.be website: www.autosalon.be 1 INTRODUCTIE Om

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op contacta.nl

Kijk voor meer informatie op contacta.nl Formulier : Bedrijfsprofiel en Naamsvermelding Formulier 2: Standinrichting Formulier 3: Ophangen van materialen Formulier 4: Demovoertuig op het buitenterrein/demoruimte binnen Formulier 5: Exposantenkaarten/

Nadere informatie

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed ENERGY FORUM 14-15/11/2012 Toolbox all you need to succeed ALGEMENE INLICHTINGEN 1 PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 1.1 ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Dentex 6-8 oktober 2016 Brussels Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Dentex 6-8 oktober 2016 Brussels Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Dentex 6-8 oktober 2016 Brussels Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 1 Praktische info 4 2 3 1.1 Over Dentex 1.2 Brussels Expo Standenbouw

Nadere informatie

15, 16, 17 en 18 januari 2015 Flanders Expo Maaltekouter 1, 9051 Gent

15, 16, 17 en 18 januari 2015 Flanders Expo Maaltekouter 1, 9051 Gent 15, 16, 17 en 18 januari 2015 Flanders Expo Maaltekouter 1, 9051 Gent Praktische informatie 1. Overzicht belangrijkste data 27/11/2014 Deadline voor indienen formulieren m.b.t. standenbouwer, website-info

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015

Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 Beursinformatie ArtArnhem FineArts 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein

Nadere informatie

Toolbox. Expo60+ Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren oktober 2015 Nekkerhal - Brussels North, Mechelen

Toolbox. Expo60+ Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren oktober 2015 Nekkerhal - Brussels North, Mechelen All you need to succeed Toolbox Expo60+ 7-8 - 9 oktober 2015 Nekkerhal - Brussels North, Mechelen Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 1 Praktische info 4 2 3 1.1 Over

Nadere informatie

Deelnemingsformulier Huwelijk en samenwonen beurs van Brussel 2013 - Pagina 1/5 FACTURATIEADRES. DEELNAME: ONDERGETEKENDE BESTELT (prijzen excl.

Deelnemingsformulier Huwelijk en samenwonen beurs van Brussel 2013 - Pagina 1/5 FACTURATIEADRES. DEELNAME: ONDERGETEKENDE BESTELT (prijzen excl. HUWELIJK EN SAMENWONEN BEURS VAN BRUSSEL Eerste editie 4, 5 & 6 october 2013 Tour & Taxis Poortlaan 86 C 1000 Brussel Ondertekend terugsturen: per fax naar +32 2 425 46 76 of via e-mail naar info@apevents.eu

Nadere informatie

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014

HORECABEURSGOES Dé vakbeurs van Zuid-West Nederland en Vlaanderen 10 t/m 12 maart 2014 HORECABEURSGOES Formulier : Formulier 2: Formulier 3: Formulier 4: Formulier 5: Formulier 6: Formulier 7: Formulier 8: Bedrijfsprofiel en naamsvermelding Exposantenkaarten / parkeerkaarten / uitnodigingskaarten

Nadere informatie

Bestelformulieren Let op! Bestelformulieren tijdig insturen!

Bestelformulieren Let op! Bestelformulieren tijdig insturen! Bestelformulieren Let op! Bestelformulieren tijdig insturen! 1 Overzicht bestelformulieren en deadlines Formulier: Verplicht Deadline: formulier: Badges ja vrij. 1 september Ingevuld: Naamsvermelding op

Nadere informatie

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten

Nieuwpoort International Boatshow. 23-24-25 oktober 2015. Toolbox Exposanten Nieuwpoort International Boatshow 23-24-25 oktober 2015 Toolbox Exposanten Praktische Informatie Data en praktische schikkingen van de opbouw, stand inrichting, beurs en ontruiming Opbouw Opbouw Donderdag

Nadere informatie

Beursinformatie ArtArnhem 2014

Beursinformatie ArtArnhem 2014 Beursinformatie ArtArnhem 2014 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 21 november van 18.00-22.00u Zaterdag 22 november van 11.00-21.00u Zondag 23 november 11.00-18.00u LOCATIE Eusebiuskerk, Kerkplein 1 Arnhem

Nadere informatie

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw

Algemeen reglement. www.agridagen.be. reservatie & inschrijving. bestellingen bij de organisatie. richtlijnen op- en afbouw Algemeen reglement reservatie & inschrijving 1. Deelname 2. Inschrijvingsformulier 3. Reservatie van een standplaats 4. Deadline voor inschrijving 5. Laattijdige inschrijvingen 6. Annulatie van deelname

Nadere informatie

LEEF 2015 Expohallen Roeselare

LEEF 2015 Expohallen Roeselare LEEF 2015 Expohallen Roeselare 1. STANDENBOUW ALUMINIUM TRUSSEN: A. 6m truss opgehangen aan 2 handtakels Opmerking: niet op alle standen is opstelling A mogelijk. Neem hiervoor contact op met de organisatie.

Nadere informatie

Laborama Expo. Expo. Lux. Inschrijven kan vanaf nu: via het online inschrijvings formulier op www.expo.laborama.be. 19 en 20 maart.

Laborama Expo. Expo. Lux. Inschrijven kan vanaf nu: via het online inschrijvings formulier op www.expo.laborama.be. 19 en 20 maart. nschrijven kan vanaf nu: via het online inschrijvings formulier op www.expo.laborama.be Op deze website kunt u ook terecht voor alle verdere praktische informatie. Expo Lux 2015 19 en 20 maart LABORAMA

Nadere informatie

XL stand INHOUDSOPGAVE NUTTIGE INFO. 1 CONTACTPERSONEN. Sales +31 (0)

XL stand INHOUDSOPGAVE NUTTIGE INFO. 1  CONTACTPERSONEN. Sales +31 (0) CONTACTPERSONEN Sales +31 (0) 162 408 999 1 standaard inhoud De is minimaal 8 x 5 meter (40m2) en wordt altijd uitgevoerd als kopstand (drie open zijden). Bij de is het volgende inbegrepen: Achterwand

Nadere informatie

LAGE TAFELS 6-7 HOGE TAFELS 8-9 STOELEN BARKRUKKEN STEIGERHOUT LOUNGE LINNEN BAR / BALIE VERWARMING KOELEN

LAGE TAFELS 6-7 HOGE TAFELS 8-9 STOELEN BARKRUKKEN STEIGERHOUT LOUNGE LINNEN BAR / BALIE VERWARMING KOELEN LAGE TAFELS HOGE TAFELS STOELEN BARKRUKKEN STEIGERHOUT LOUNGE LINNEN BAR / BALIE VERWARMING KOELEN VERLICHTING DIVERSEN PODIUM BRADERIE / BUFFET TENTEN VERBRUIKSMATERIALEN TAPIJT VERKOOP 6-7 8-9 10-11

Nadere informatie

UITNODIGING EXPOSANTEN BETONDAG 2015 DONDERDAG 19 NOVEMBER - DE DOELEN ROTTERDAM

UITNODIGING EXPOSANTEN BETONDAG 2015 DONDERDAG 19 NOVEMBER - DE DOELEN ROTTERDAM UITNODIGING EXPOSANTEN BETONDAG DONDERDAG 19 NOVEMBER - DE DOELEN ROTTERDAM Inclusief Inschrijfformulier Algemene beursinformatie De Betondag is hét jaarlijkse ontmoetingspunt van betonminnend, bouwend

Nadere informatie

Formulier 1: Bedrijfsprofiel en Naamsvermelding

Formulier 1: Bedrijfsprofiel en Naamsvermelding FORMULIEREN Formulier 1: Bedrijfsprofiel en Naamsvermelding Formulier 2: Standinrichting Formulier 3: Ophangen van materialen Formulier 4: Demovoertuig op het buitenterrein/demoruimte binnen Formulier

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Flanders Horse Expo februari 2016 Flanders Expo

All you need to succeed. Toolbox. Flanders Horse Expo februari 2016 Flanders Expo All you need to succeed Toolbox Flanders Horse Expo 26-28 februari 2016 Flanders Expo Praktische info Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud Index 1 Praktische info 3 2 1.1 Over Flanders Horse Expo

Nadere informatie

ArtArnhem\Objects 2015

ArtArnhem\Objects 2015 Beursinformatie ArtArnhem\Objects 2015 OPENINGSTIJDEN KUNSTBEURS Vrijdag 30 oktober van 18.00-22.00u Zaterdag 31 oktober van 11.00-21.00u Zondag 1 november 11.00-18.00u LOCATIE Dudok, Ranzowzaal, Koningstraat

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Essential Fit februari 2016 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Essential Fit februari 2016 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Essential Fit 20-21 februari 2016 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 3.4 Meubilair 3.5 Planten 52 65 5 Formulieren 5.1

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

Standmogelijkheden. 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam

Standmogelijkheden. 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam Standmogelijkheden 23 t/m 26 februari 2016, Ahoy Rotterdam Basisstand Op de door u gehuurde standruimte kunt u door ons een nietgemeubileerde stand in systeembouw laten plaatsen. Dat bespaart u veel werk

Nadere informatie

Toolbox. Wonen 28 januari - 5 februari 2017 Nekkerhal - Brussels North, Mechelen. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

Toolbox. Wonen 28 januari - 5 februari 2017 Nekkerhal - Brussels North, Mechelen. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Wonen 28 januari - 5 februari 2017 Nekkerhal - Brussels North, Mechelen Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 1 Praktische info 4 2 3 1.1

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Opbouwkalender Donderdag 22/10 : 14u00 18u00 Vrijdag 23/10 : 8u00 18u00 (De Modulex stand die via Wallonie Expo gehuurd wordt, mag vanaf 23/10 aangelegd worden) Datums & Openingstijden Zaterdag 24/10 Bezoekers

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Expovet 5-6 november 2016 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Expovet 5-6 november 2016 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Expovet 5-6 november 2016 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 1 2 3 Index 52 5 Praktische info 1.1 Over Expovet 1.2 Over

Nadere informatie

Sport en Speelpleinen v.z.w.

Sport en Speelpleinen v.z.w. HUUROVEREENKOMST ZAAL DENNENOORD Tussen enerzijds de vzw sport en speelpleinen en anderzijds: De huurder: INSZ nummer Naam organisatie: BTW nr.: Contactpersoon:. Adres: Nr Gemeente:......Postcode Tel/Gsm:...

Nadere informatie

Deelnemingsformulier Pizza Benelux 2012 - Pagina 1/5 FACTURATIEADRES. DEELNAME: ONDERGETEKENDE BESTELT (prijzen excl. btw)

Deelnemingsformulier Pizza Benelux 2012 - Pagina 1/5 FACTURATIEADRES. DEELNAME: ONDERGETEKENDE BESTELT (prijzen excl. btw) 1st editie Antwerpen Expo 6 & 7 Juni 2012 www.pizzabenelux.com 1 Ondertekend terugsturen: per fax naar +32 2 425 46 76 of via e-mail naar info@pizzabenelux.com Deelnemingsformulier Pizza Benelux 2012 -

Nadere informatie

Informatie voor exposanten

Informatie voor exposanten Informatie voor exposanten LOCATIE Adres: Expo Houten Meidoornkade 24 3992 AE Houten TIJDEN Opbouw Woensdag 8 maart 10.00 20.00 Donderdag 9 maart 08.00 09.30 alleen voor kleine spullen en promotiemateriaal

Nadere informatie

ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 1. BASIS SPORT-NET STANDHUUR BEURSARRANGEMENT

ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 1. BASIS SPORT-NET STANDHUUR BEURSARRANGEMENT ALL-INCLUSIEF SPORTBEURS-ARRANGEMENTEN SPORT-NET ZONDAG 09 MAART 2014 Er zijn op de beurs Sport-Net 3 varianten van beursarrangementen: 1. Basis Arrangement 2. Sportbond Arrangement 3. VIP Arrangement

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Agriflanders januari 2017 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Agriflanders januari 2017 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Agriflanders 12-15 januari 2017 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 3.4 Meubilair 3.5 Planten 52 66 5 Formulieren 5.1 Uw

Nadere informatie

All you need to succeed. Toolbox. Jaarbeurs september 2016 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren

All you need to succeed. Toolbox. Jaarbeurs september 2016 Flanders Expo. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren All you need to succeed Toolbox Jaarbeurs 10-18 september 2016 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 1 Index Praktische info 1.1 Over Jaarbeurs 1.2 Over

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN BEURSPRESENTATIE IN EEN COLLECTIEVE IRO STAND

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN BEURSPRESENTATIE IN EEN COLLECTIEVE IRO STAND VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EEN BEURSPRESENTATIE IN EEN COLLECTIEVE IRO STAND 1. Aanmelding Deelname in een collectieve IRO stand is voorbehouden aan leden van IRO, tenzij het een beurs betreft die wordt

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Van 26 t/m 30 januari 2017 ANTWERP EXPO Hallen 1-2-3-4 Brusselsesteenweg, 539 B-3090 Overijse PROJECT MANAGERS OPERATIONAL COORDINATOR Christelle Fiore Valérie Obbiet Maud Leroy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS 1. Inschrijving De standhouder tekent via de online inschrijvingsfiche in en dit ten laatste op maandag 23 februari 2015. Belangrijk; een inschrijving betekent niet

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven raad van bestuur van 5 december 2016 ingangsdatum: 1 januari 2017 Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht Havenhuis Zaha Hadidplein 1 2030 Antwerpen T+3232052011

Nadere informatie

YOUR CARE & HEALTH EXPO 7-8-9 OKTOBER 2015 NEKKERHAL MECHELEN CARE & HOSPILALITY FACILITY SERVICES BUILDING PROJECTS MANAGEMENT & IT

YOUR CARE & HEALTH EXPO 7-8-9 OKTOBER 2015 NEKKERHAL MECHELEN CARE & HOSPILALITY FACILITY SERVICES BUILDING PROJECTS MANAGEMENT & IT YOUR CARE & HEALTH EXPO 7-8-9 OKTOBER 2015 NEKKERHAL MECHELEN CARE & HOSPILALITY FACILITY SERVICES BUILDING PROJECTS MANAGEMENT & IT 7 GOEDE REDENEN OM DEEL TE NEMEN! EXPO60+ is uitgegroeid tot een begrip

Nadere informatie

Deelnemingsformulier Pizza Benelux + Snacking Expo 2014 - Pagina 1/5 FACTURATIEADRES. DEELNAME: ONDERGETEKENDE BESTELT (prijzen excl.

Deelnemingsformulier Pizza Benelux + Snacking Expo 2014 - Pagina 1/5 FACTURATIEADRES. DEELNAME: ONDERGETEKENDE BESTELT (prijzen excl. 3de editie 18 & 19 Mei 2014 Tour & Taxis Havenlaan 86 C B-1000 Brussel 1 Ondertekend terugsturen: per fax naar +32 2 425 46 76 of via e-mail naar info@pizzabenelux.com Deelnemingsformulier Pizza Benelux

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Beursreglement Belfair 2017

Beursreglement Belfair 2017 Beursreglement Belfair 2017 Algemeen 1. De deelname aan de beurs als standhouder is voorbehouden voor EUROPEN-geregistreerde oefenfirma s. De deelnemer heeft gedurende overeengekomen periode recht op standruimte

Nadere informatie

Toolbox. Belgian Boat Show. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren & februari 2017 Flanders Expo

Toolbox. Belgian Boat Show. Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren & februari 2017 Flanders Expo All you need to succeed Toolbox Belgian Boat Show 11-13 & 17-19 februari 2017 Flanders Expo Praktische info Standenbouw Standinrichting Diensten Formulieren Inhoud 5 1 2 3 Praktische info 1.1 Over Belgian

Nadere informatie