Toolbox. all you need to succeed ALL4HOME GENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolbox. all you need to succeed ALL4HOME GENT"

Transcriptie

1 Toolbox all you need to succeed ALL4HOME GENT 24-27/08/2014

2 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN

3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1 ALGEMENE INLICHTINGEN TECHNISCHE INFO PLAN VAN DE VENUE 13 HOOFDSTUK 2 PRODUCTEN & DIENSTEN 2.1 TOEGANGSKAARTEN & BADGES PARKING (AANGEWEZEN) STAND TAPIJT AANSLUITINGEN (VERPLICHT) ELEKTRISCH MATERIAAL OPHANGPUNTEN VERLICHTING LICHTBRUGGEN ONDERHOUD VERZEKERINGEN MEUBILAIR AUDIO - VIDEO PLANTEN HOSTESSES / STANDBEWAKING GOEDERENBEHANDELING EN DOUANEFORMALITEITEN 77 HOOFDSTUK 3 BESTELBONNEN 3.1 UW BESTELLING (VERPLICHT) UW SCHETS (VERPLICHT) UW INVENTARIS VOOR VERZEKERINGEN (VERPLICHT) UW PLANNING VAN SERVICES UW GEGEVENS GOEDERENBEHANDELING EN DOUANEFORMALITEITEN TELECOM 93 HOOFDSTUK 4 ALGEMENE VOORWAARDEN & REGLEMENTEN 4.1 ALGEMENE VOORWAARDEN REGLEMENTEN RIGGING VOORSCHRIFTEN ALGEMENE VOORWAARDEN DHL BELANGRIJK BERICHT VOOR BUITENLANDSE EXPOSANTEN CHECKLIST VOOR DE STANDBOUW 113 P. 3

4

5 ALGEMENE INLICHTINGEN algemene inlichtingen

6

7 ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1 All4Home vindt plaats in hal 1 van Flanders expo OPBOUW De opbouw kan op de hieronder aangeduide dagen en uren: A. Exposanten met een eigen standbouw: BELANGRIJK dinsdag 19/08/2014 8u00-18u00 woensdag 20/08/2014 8u00-18u00 donderdag 21/08/2014 8u00-18u00 vrijdag 22/08/2014 8u00-18u00 zaterdag 23/08/2014 8u00-18u00 B. Exposanten met een door Artexis NV gebouwde stand: donderdag 21/08/2014 8u00-18u00 vrijdag 22/08/2014 8u00-18u00 zaterdag 23/08/2014 8u00-18u00 BEURSPERIODE De beurs is open van 24 tot en met 27 augustus Bezoekersuren: Zondag 24/08/ u00 tot 19u00 Maandag 25/08/ u00 tot 19u00 Dinsdag 26/08/ u00 tot 18u00 Woensdag 27/08/ u00 tot 17u00 Exposantenuren telkens 1u voor opening tot 1 / 2 u na sluiting van de beurs. ONTRUIMING Algemene ontruiming volgens onderstaande regeling: Woensdag 27/08/ u30 tot 22u00 Donderdag 28/08/2014 8u00 tot 20u00 Bij niet tijdig ontruimen bedragen de kosten minimaal 1000,00 / dag / stand, vanaf het eerste uur. TOEGANGSPRIJS 10,00 Gratis voor bezoekers met een uitnodiging voorzien van een toegangscode voor gratis registratie. Deze uitnodigingen worden verstuurd door de exposanten. De bezoeker moet zich via de website op voorhand registreren aan de hand van de code. Dieren worden niet toegelaten. PLAN GEGEVENS ARTEXIS NV GEGEVENS ORGANISATIE Een beursplan met uw standaanduiding wordt u toegestuurd door de organisatie, eveneens terug te vinden op de website Artexis NV, Maaltekouter 1 BE 9051 Gent Tel.: +32(0) Fax.: +32(0) BTW BE RPM Gent Rekeningnr: (BNP Paribas Fortis) IBAN: BE Claever Associates bvba Weertstraat 66 - BE 2880 Bornem Tel.: +32(0) Fax.: +32(0) P. 7

8 DEELNAMEREGLEMENT BESTELBONNEN BESTELLING & LEVERING U kan het deelnamereglement opvragen bij de organisatie. In deze map vindt u in hoofdstuk 3 de verplicht terug te sturen bestelbonnen. Na invullen neemt u best een kopie van deze bonnen voor u ze ons toestuurt. Enkele data op de bestelbonnen moet u verplicht invullen. Deze noodzakelijke gegevens vindt u zeer goed aangeduid op de bonnen. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld. De bestelbonnen moeten teruggestuurd worden naar Artexis NV tenzij anders vermeld. Gelieve de bonnen terug te sturen voor de datum vermeld bovenaan elke bestelbon. Laattijdig terugsturen van de bonnen resulteert in een aantal praktische problemen en mindere serviceverlening in het algemeen. Het is bij laattijdige bestelling mogelijk dat zaken niet meer conform aan uw bestelling geleverd kunnen worden. Om reglementair te bestellen dienen de bestelbonnen volledig en correct te worden ingevuld. Dit wil zeggen dat de verplichte velden zoals standnummer, klantgegevens, eventuele facturatiegegevens, naam, datum en handtekening duidelijk zichtbaar moeten zijn ingevuld. Levering van de verschillende diensten, waaronder elektriciteitsaansluiting, gebeurt slechts na betaling van alle facturen. Het tijdstip van levering is afhankelijk van het soort dienst en van de volgorde waarin de bestellingsopdrachten bij Artexis NV zijn binnengekomen. Laattijdige bestellingen kunnen geen voorrang krijgen op tijdig bestelde zaken. Bij onnauwkeurige levering van de bestelde goederen en/of klachten i.v.m. de geleverde diensten, wordt u verzocht zo snel mogelijk na levering, en max. binnen de 24 uur, contact op te nemen met het beurssecretariaat (customer support) om alsnog gevolg te kunnen geven aan uw klachtmelding. TARIEVEN! Er wordt gewerkt met een preferentieel tarief, geldig tot en met 27/07/2014. Vanaf 28/07/2014 zal het preferentieel tarief verhoogd worden met 25%. Vanaf de 1e opbouwdag wordt er op het preferentieel tarief een supplement van 50% aangerekend. Houd hiermee rekening bij het plaatsen van uw bestellingen. Artexis NV behoudt zich het recht om de tarieven, op eender welk tijdstip aan te passen aan de gangbare marktsituatie. FACTURATIE PRIJZEN VERHUUR GEHUURDE GOEDEREN VERZEKERING In handelszaken wordt, omwille van een vlot en efficiënt rechtsverkeer, algemeen aangenomen dat op een handelaar/exposant de verplichting rust om op brieven en facturen te reageren wanneer niet wordt ingestemd met de inhoud ervan. Het niet reageren bij ontvangst van een brief, geldt als vermoeden van aanvaarding. Aangezien in een factuur het bestaan van een verbintenis wordt geponeerd, is die verplichting nog prangender. Er wordt dan ook unaniem aanvaard dat het niet protesteren van een factuur binnen de 8 werkdagen het vermoeden oplevert dat de handelaar het met de factuur en haar bepalingen eens is. Er bestaat voor de handelaar/exposant een morele verplichting om te protesteren indien hem een bevestiging wordt gericht die een verbintenis voor hem inhoudt. Dit geldt nog meer wanneer men meermaals aan de bedoelde factuur werd herinnerd. De prijzen in deze toolbox zijn geldig voor de duur van een beurs (prijs in euro, exclusief btw). De gehuurde materialen en/of goederen blijven op het terrein van het beursgebouw en worden teruggegeven bij het einde van de beurs. Elk gehuurd goed dat niet of beschadigd wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan de reële kostprijs. Elke exposant is verplicht zich bij deelname aan een beurs georganiseerd door Artexis of een derde organisatie te verzekeren voor: 1 Stand en standinhoud (All risk verzekering) 2 Burgerlijke Aansprakelijkheid -deelname beurzen P. 8

9 De premies worden automatisch aangerekend samen met de facturatie van uw deelname. Om bij eventuele schade of diefstal tussenkomst van de verzekeraar te kunnen bekomen, is het belangrijk dat u aan volgende voorwaarden voldoet: 1 Artexis NV in het bezit stellen van een gedetailleerde en gewaardeerde inventarislijst van het standmateriaal en de tentoongestelde goederen vóór aanvang van opbouw. 2 Bij schade of diefstal onmiddellijk (binnen 24u) het beurssecretariaat (customer support) op de hoogte brengen van de zaak en er een schadeaangifteformulier invullen, alsook een proces-verbaal laten opstellen door de politie in geval van diefstal. De exposant is verantwoordelijk voor materialen gehuurd bij Artexis NV en dient deze te laten verzekeren. Indien de gehuurde goederen niet worden verzekerd via Artexis NV, zal bij verlies een bedrag aangerekend worden dat overeenstemt met de waarde van de verdwenen voorwerpen. Dit bedrag zal rechtstreeks door Artexis gefactureerd worden. GOEDEREN De exclusieve goederenbehandelaar en verhuurdienst heftruck voor alle BEHANDELING beurzen op Flanders Expo is DHL Freight (Belgium) NV. HEFTRUCK U kan DHL rechtstreeks contacteren op het volgende adres: (zie ook 3.6) DHL Trade Fairs & Events Benelux Klaus-Michael Kühnelaan 13 BE 2440 GEEL Tel.: +32(0) Fax: +32(0) GEGEVENS SABAM BILLIJKE VERGOEDING WETGEVING HANDELSPRAKTIJKEN De achtergrondmuziek in de hallen en op de standen is met SABAM geregeld door de organisatie. Videofilms zonder muziek zijn niet onderhevig aan auteursrechten. Voor videofilms met muziek moet de exposant de rechten zelf regelen met SABAM. Noodzakelijk zijn in dat geval: nummer van toelating van SABAM opgave nr. SO/ datum van toelating U vraagt deze gegevens best op aan de makers/leveranciers van de video s. Voor muziekgroepen, combo s, zangers en andere live optredens dienen de auteursrechten steeds afzonderlijk geregeld te worden met SABAM. Voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met: SABAM CV, Aarlenstraat 75/77, 1040 Brussel. T.+32(0) , De billijke vergoeding is van toepassing wanneer er muziek wordt uitgezonden in voor het publiek toegankelijke plaatsen, ter gelegenheid van een gebeurtenis van voorbijgaande aard. Verdere info: SIMIM, Almaplein 3 bus 5, BE 1200 Brussel, tel.:+32(0) , fax: +32(0) , Elke exposant dient zich te houden aan de wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken. Voor meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met onderstaande instelling: FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie Controle en Bemiddeling Koning Albert II-laan Brussel Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) P. 9

10 OPGELET! WAARSCHUWING BETREFFENDE: EXPOGUIDE, WORLD BUSINESS GUIDE EN FAIRGUIDE. Artexis NV wenst klaar en duidelijk te vermelden dat er geen enkele samenwerking bestaat rond de Fair Guide, World Business Guide en ExpoGuide. Wij hebben geen enkele toestemming gegeven om op gelijk welke manier onze bedrijfsnaam of enige beursnaam te gebruiken in de verspreiding van hun informatie via mail, fax, brief of welke andere manier ook. WORLD BUSINESS GUIDE De firma World Business Guide vraagt ondernemers om hun gegevens gratis te updaten. Ogenschijnlijk gratis want in de kleine lettertjes van het contract valt te lezen dat het gaat om een jaarlijkse bijdrage van 995, en dat het contract automatisch wordt verlengd. EXPO GUIDE Expo Guide stuurt bedrijven een brief met een formulier om gegevens te corrigeren voor een vermelding in Expo Guide. Na ondertekening van de brief is men voor een periode van 3 jaar gebonden aan een jaarlijkse betaling. FAIR GUIDE (CONSTRUCT DATA) De brief van het Oostenrijkse bedrijf Construct Data suggereert bedoeld te zijn om correcties door te geven op de vermelding in Fair Guide, en een registratie via om bedrijfsgegevens up-to-date te houden. Ook hier is men, na ondertekening van de brief, gebonden aan een jaarlijkse betaling. Lees aandachtig de kleine letters voor u Voor akkoord tekent. Artexis NV neemt of draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien u dergelijke bestelbon heeft getekend. We maken u er graag attent op dat de bestelbonnen van Artexis NV steeds herkenbaar zijn aan het logo van de beurs en onze coördinaten. Bij de minste twijfel gelieve contact op te nemen met Artexis NV via Wij vertellen u dan graag wie onze partners zijn betreffende de organisatie van onze diverse beurzen. Wij nodigen u trouwens uit om ons elke briefwisseling van deze partijen over te maken. P. 10

11 TECHNISCHE INFO 1.2 TECHNISCH SPANTBELASTING BEVESTIGING AAN DAKSTRUCTUUR BRANDHASPELS STANDENOPBOUW EN -AFBOUW Vrije hoogte hal 1: 11m Vrije hoogte hallen 2 en 7: 6m Hoogte poorten: 4,35m Breedte poorten: 5,36m Maximale grondbelasting: 3500 kg/m² Bevestiging aan de dakstructuur kan enkel door Artexis NV of een door haar aangestelde preferred partner. Alle info hieromtrent kan u terugvinden in de cataloog onder 2.8 Ophangpunten. De brandkranen en brandblusapparaten moeten steeds zonder moeilijkheden en zonder verplaatsing van voorwerpen toegankelijk zijn. Hou hiermee rekening bij het concept en de opbouw van uw stand. Het gebruik van verf, stickers, nagels e.d. is niet toegestaan op de gehuurde panelen, noch op de muren en tarmacvloeren van Flanders Expo. Bij eventuele schade worden volgende tarieven gehanteerd: verfvlekken en andere: 61,97 / m² (min. wordt steeds 1m² aangerekend) olievlekken: 185,92 / m² krassen & schade veroorzaakt door zwaar materiaal: 37,18 / schadepunt Bij het verwijderen van tapijt / tapijttegels houdt u er best rekening mee dat alle dubbelzijdige tape en kleefresten dienen verwijderd te worden van de vloer. Wij vragen u om groot afval zoals tapijt, standonderdelen, terug mee te nemen. Indien Artexis NV hiervoor moet instaan worden de kosten aan de exposanten doorgerekend. Hieronder enkele tarieven: verwijderen van dubbelzijdige tape en kleefresten: 14,39 / lopende meter Opruimen van groot afval (tapijt, panelen, ): prijs voor een 1100 liter container / gemengd persbaar afval: 77,25 (huur container, stortkosten en -taksen, afleveren en ophalen container inbegrepen), zelf te vullen door exposant prijs stortkosten per m³ / niet persbaar afval (hout, standelementen, tapijt, metaal, ), te stockeren door exposant op pallet, wegvoeren naar containerpark inbegrepen: 77,25 per m³ (min. wordt steeds 1m³ aangerekend), zelf te vullen door exposant papierafval op pallet (catalogussen, ), wegvoeren naar containerpark inbegrepen: 46,35 per m³ (min. wordt steeds 1 m³ aangerekend), zelf te vullen door exposant open container van 17m³ / niet persbaar afval - gemengd klasse 2: 978,50 (afleveren, storttaksen en ophalen container inbegrepen), zelf te vullen door exposant Bij niet tijdig ontruimen bedragen de kosten minimaal 1000,00 / dag / stand, vanaf het eerste uur. Indien uw stand bovendien door Artexis NV (op uw risico) ontruimd wordt, zullen volgende tarieven gehanteerd worden: werktijd technieker: 60,00 / manuur (min. wordt steeds 1 uur aangerekend) Deze bepalingen zijn een onderdeel van het algemeen reglement dat u kan terugvinden in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. WIEL- EN RUPSLADER Bij het gebruik van een wiel- en rupslader moet de schepbak of graafbak van de wiellader zonder tanden uitgevoerd zijn en moeten de rupsen van rubbers voorzien zijn. P. 11

12 PLAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE ELEKTRICITEIT GEBRUIK VAN GAS De vierkantjes die op het plan vermeld staan, zijn de aanduidingen van de aansluiting van en voor technische nutsvoorzieningen. Bijgevolg kan de elektrische aansluiting en/of de wateraan- en -afvoer van daaruit gebeuren voor uw stand en/of buurstand. Deze energieputten en elektriciteitskasten moeten ten allen tijde toegankelijk blijven voor de diensten van Artexis NV. Houd hiermee rekening bij uw standontwerp (bv. plaatsing van uw berging). De voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installatie van standen op beurzen kan u terugvinden in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. Controle van de elektrische installatie: Artexis NV oefent controle uit op de installaties, vóór de inschakeling van de stroom. Elke installatie die niet voldoet aan de officiële veiligheidsvoorschriften kan geweigerd worden zonder verhaal tegenover Artexis NV. Wij verwijzen naar de voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installaties van de standen op beurzen. Deze veiligheidsvoorschriften werden ons overgemaakt door een erkend keuringsorganisme en zijn gebaseerd op de Belgische normen. U vindt deze richtlijnen in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. Tengevolge van veiligheidsinstructies betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (propaan / butaan) in publiek toegankelijke ruimtes, hebben wij de verplichting u mee te delen dat deze gassen niet mogen gebruikt worden in de gebouwen van Flanders Expo. Artexis NV Freddy Hebbrecht Preventieadviseur Maaltekouter 1 BE 9051 Gent Tel.: +32(0) Fax: +32(0) GEBRUIK VAN WATER/ LEGIONELLOSE Bij besluit van de VLAAMSE REGERING dd. 09/02/2007 (cfr Belgisch Staatsblad dd. 04/05/2007) dienen wij uw aandacht te vestigen op het volgende: Alle vormen van aerosolproducerende installaties (verneveling van water) zijn verboden op de beurs (sproeiers, fonteinen, watervallen, jacuzzi s in werking, bubbelbaden, ) (artikel 36), met uitzondering van: toepassingen, toestellen of installaties die volledig afgesloten zijn (art. 37.1). of toepassingen met water waarvan de temperatuur in geen geval de 20 overschrijdt (art. 38) en waarbij geen warmtebronnen of verwarmingselementen aangesloten zijn (art. 38). Bovendien is het noodzakelijk dat: De installaties, toestellen, andere toepassingen met water, voor ingebruikname en alle volgende dagen, volledig gereinigd en gedesinfecteerd worden (bewijs of verklaring door de exposant voor te leggen) (art. 38). De temperatuur door de exposant, minstens 4 maal per dag, geregistreerd en bijgehouden wordt. Deze gegevens dienen door de exposant ter beschikking worden gesteld aan de exploitant van de expositie (art. 38). Artexis NV zal als exploitant van de hallen de nodige controles uitvoeren of laten uitvoeren. Wanneer onregelmatigheden vastgesteld worden zal Artexis NV de nodige maatregelen opleggen (art. 38 4). Voor meer info: Artexis NV Freddy Hebbrecht Preventieadviseur Maaltekouter 1 BE Gent Tél.: +32(0) Fax: +32(0) Deze bepalingen zijn een onderdeel van het besluit van de Vlaamse regering dat u in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen kan terugvinden. P. 12

13 PLAN VAN DE VENUE 1.3 Maaltekouter Gent P. 13

14 LEDVERTISING OP 1.4 VOER TIJDENS DE BEURS RECLAME OP ONZE LEDSCHERMEN U valt op bij alle bezoekers van de beurs U geniet van grote visibiliteit bij uw doelgroep U lokt geïnteresseerden direct naar uw stand HOE WERKT HET? Lengte: een spot van 6 of vast beeld van 6 Grootte: aan hal 1 uw spot op een ledscherm van 5,12 x 2,88m en 3,20 x 1,80m Plaats: op de meest strategische locaties: ingangen en inkom Visibiliteit: je spot verschijnt in lusvorm op onze drie ledschermen Frequentie: op onze schermen volgen de lussen elkaar op, naargelang de gekozen formule verschijnt je spot in een of meerdere lussen Duur: non-stop tijdens de beurs RESULTAAT In 4 dagen bereikt u met LEDvertising op Flanders expo alle bezoekers. Iedere bezoeker ziet - naargelang de gekozen formule - per bezoek minstens 2x uw boodschap. Men kan echt niet om u heen! TARIEF FREQUENTIE EFFECT PER BEZOEKER TARIEF uw spot in 2 lussen 2 x gezien 500, uw spot in 1 lus 1 x gezien 350,00 TECHNISCHE SPECIFICATIES Eenvoudig, stuur ons de file door in formaat: Volledig afgewerkt materiaal: aanleveren in JPG, RGB en in 2 formaten: formaat 320x180 pixels en formaat 512x288 pixels CONTACTEER ONS of P. 14

15 PRODUCTEN & DIENSTEN producten & diensten

16

17 TOEGANGSKAARTEN & BADGES 2.1 Voor toegangskaarten en badges, contacteer de organisatie. ADRES ORGANISATIE Claever Associates bvba Weertstraat 66 - BE 2880 Bornem Tel.: +32(0) Fax.: +32(0) artexis catalogus Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 17

18

19 PARKING 2.2 PARKINGKAARTEN BELANGRIJK U kan parkingkaarten kopen voor de duur van de beurs aan 44,63 per kaart (excl. BTW). De kaarten kan u afhalen op het technisch secretariaat na betaling van alle facturen vanaf 19/08/2014. Niet afgehaalde kaarten kunnen wij niet crediteren. Parkeren tijdens de op- en afbouwperiode van de beurs is gratis tussen de hallen Parkingkaart (geldig voor de duur van de beurs) 19,84 (excl. BTW) TIP: Kom met het openbaar vervoer naar Flanders Expo. Tram 1 stopt aan de ingang van de beurs. Een 10-rittenkaart kost in voorverkoop slechts 10,00! artexis catalogus Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 19

20

21 STAND 2.3 STANDBOUW Op zoek naar een standenbouwer? Vertrouw uw stand met een gerust hart toe aan de gespecialiseerde huisleveranciers van Flanders Expo. Als beursorganisator kennen we de wereld van de standenbouwers beter dan wie ook. En zelf houdt u de handen vrij voor uw echte werk. Een stijlvolle stand zonder zorgen Flanders Expo regelt alles voor u U kiest uit ons aanbod de stand die het best bij u past vanaf 30/m 2 Laat uw bedrijf op de beurs van zijn beste kant zien Bekijk en vergelijk op de volgende bladzijden de pasklare standen waar Flanders Expo voor kan zorgen: sober of luxueus, aluminium of hout, u kiest. Elektriciteit, stoelen, spots? Flanders Expo maakt het u nóg gemakkelijker. Kijk maar op pagina 29 naar onze kant-en-klare all-in meubelpakketten. Wij zorgen voor de elektrische aansluiting, voor spots en voor het dagelijks onderhoud. Laat uw stofzuiger gerust thuis. artexis catalogus Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 21

22 1. Basic stand Code TS2001 Basic white 2,5 H - wit 30,00 / m 2 * Code TS2007 Basic white MAX 3 H - wit 35,00 / m 2 * Code TS2008 Basic white black 2,5 H - zwart 32,00 / m 2* Inbegrepen in uw Basic stand: - Modulaire wanden in een aluminium structuur - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.5 Tapijt). 32/m 2 Basic black 2,5 H - zwart 30/m 2 Basic white 2,5 H - wit 35/m 2 Basic MAX 3 H - wit *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 29) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 22 Mail naar of bel naar +32 (0)

23 2. New look stand Code TS2002 New look stand 35,00 / m 2 * Inbegrepen in uw New look stand: - Modulaire witte wanden (2,50 m hoog) in een aluminium structuur - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.5 Tapijt). artexis catalogus /m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 29) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 23

24 3. Woody stand Code TS2003 Woody Stand 65,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Woody stand: - Houten panelen geschilderd en geplamuurd, kleur verf is standaard wit (1 m breed x 2,50 m hoog) - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur tapijt? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.5 Tapijt). Wilt u liever een andere kleur verf? Dat kan eenvoudig en zonder supplement (in één enkele kleur). Vermeld gewoon de juiste RAL-kleur op 3.1 Uw bestelling. 65/m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 29) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 24 Mail naar of bel naar +32 (0)

25 4. Woody Max stand Code TS2004 Woody Max stand 72,50 / m 2 * Inbegrepen in uw Woody Max stand: - Houten panelen geschilderd en geplamuurd, kleur verf is standaard wit (1 m breed x 3 m hoog) - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur tapijt? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.5 Tapijt). Wilt u liever een andere kleur verf? Dat kan eenvoudig en zonder supplement (in één enkele kleur). Vermeld gewoon de juiste RAL-kleur op 3.1 Uw bestelling. 72,50/m 2 artexis catalogus ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 29) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 25

26 5. Techno stand Code TS2005 Techno stand (beschikbaar vanaf 24m 2 ) 48,00 / m 2 * Code TS2010 Techno stand black (beschikbaar vanaf 24m 2 ) 55,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Techno stand: - Rechthoekig kader lichtbrug (4,00m hoog) - Wanden in zwarte gordijnstof - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.5 Tapijt). 55/m 2 Techno Black Optie p. 31 Optie p. 31 kousen 48/m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 26 Mail naar of bel naar +32 (0)

27 All-in pakketten Wilt u graag een All-in pakket als surplus bij uw stand? Kies een van deze drie pakketten. Helemaal kant-en-klaar. Code 20W Kant-en-klaar All-in met meubelpakket WELCOME 40,50 / m 2 * Code 20M Kant-en-klaar All-in met meubelpakket MEETING 40,50 / m 2 * Code 20F Kant-en-klaar All-in met meubelpakket OFFICE 40,50 / m 2 * 1. WELCOME Meubelpakket WELCOME code 20W - 1 witte ronde tafel Ottawa (112 cm hoog, Ø 80 cm) - 3 barkrukken Shirley in wit leder - 1 lichtgrijze papiermand - 1 folderrek Aida (H150xD33xB24) - 1 balie Pamela (95 cm hoog x 120 cm breed) { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220Volt) - 1 multistekker (Multi-4) 40,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand artexis catalogus * ALL-IN: Niet mogelijk in combinatie met Techno stand Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 27

28 2. MEETING Meubelpakket MEETING code 20M - 1 zwarte tafel Dublin (75 cm hoog, 70x70 cm) - 4 stoelen Daisy - 1 zwarte papiermand - 1 folderrek Aurora (H150xD33xB24) { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220volt) - 1 multistekker (Multi-4) 40,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand 3. OFFICE Meubelpakket OFFICE code 20F - 2 witte tafels Calais (80 cm hoog) - 6 witte stoelen Joyce { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220volt) - 1 multistekker (Multi-4) 40,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand ALL-IN: Niet mogelijk in combinatie met Techno stand Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 28 Mail naar of bel naar +32 (0)

29 Bergruimte en andere opties Bouwt u uw stand graag nog verder uit? Dit zijn twee pagina s met mogelijke opties. Laat uw hele stand gerust over aan de specialisten van Flanders Expo. Met de opties maakt u er nog meer maatwerk van. OPTIES bij standen BASIC en NEW LOOK : Berging in wit 1x1m (2,50m hoog) (1 vaste wand + 1 afsluitbare deur) 110, Berging in wit 2x1m (2,50m hoog) (2 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 140, Berging in wit 2x2m (2,50m hoog) (3 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 165, Legbord wit 23, Extra witte wand (H 2,50m x L 1m) 36, Extra witte wand (H 2,50m x L 0,50m) 28, Berging in zwart 1x1m (2,50m hoog) (1 vaste wand + 1 afsluitbare deur) 145, Berging in zwart 2x1m (2,50m hoog) (2 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 187, Berging in zwart 2x2m (2,50m hoog) (3 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 228, Extra zwarte wand (H 2,50m x L 1m) 42, Extra zwarte wand (H 2,50m x L 0,50m) 30,00 OPTIES bij standen TECHNO : Berging in zwart 2x1m (2,5m hoog) 311, Berging in zwart 2x2m (2,5m hoog) 395, Zwarte kousen aan de poten van het kader, 4 poten x 4H 22,00 /lm kousen 2 x 2 2 x 1 artexis catalogus Vindt u niet precies wat u zoekt? Mail naar of bel naar +32 (0) P. 29

30 OPTIES bij standen WOODY en WOODY MAX : Voor Woody: Berging in hout 1x1m (2,50 m hoog) (1 vaste wand + 1 afsluitbare deur) 158, Berging in hout 2x1m (2,50 m hoog) (2 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 224, Berging in hout 2x2m (2,50 m hoog) (3 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 291,00 Voor Woody Max: Berging in hout 1x1m (3 m hoog) (1 vaste wand + 1 afsluitbare deur) 190, Berging in hout 2x1m (3 m hoog) (2 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 273, Berging in hout 2x2m (3 m hoog) (3 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 356,00 GRATIS OPTIES: - Kies zelf de kleur van uw tapijt: antraciet (standaard), rood, groen, blauw, lichtgrijs, zwart, cognac, wit, sahara. Kies op 2.5 Tapijt en noteer de kleur van uw keuze op 3.1 Uw bestelbon. - Kies zelf de kleur van de verf voor uw stand Woody of Woody Max: de standaardkleur is wit. Wilt u liever een andere kleur? Dat kan eenvoudig en zonder supplement (in één enkele kleur). Vermeld gewoon de juiste RAL-kleur op 3.1 Uw bestelbon. Vindt u niet precies wat u zoekt? P. 30 Mail naar of bel naar +32 (0)

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed ENERGY FORUM 14-15/11/2012 Toolbox all you need to succeed ALGEMENE INLICHTINGEN 1 PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 1.1 ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË INHOUD: Voorwoord Locatie Security Preventie Geluid Brandveiligheid EHBO Rookverbod Alcohol Drugs Sabam Billijke Vergoeding Promotie voering Verzekeringen Ondersteuning Fuifkoffer Veiligheidsplan Sluitingsuur

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" 15-25 januari 2015 - Brussels Expo georganiseerd door FEBIAC vzw Woluwedal 46, bus 6 BE - 1200 Brussel Tel. + 32 (0)2 778 64

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

Tips Om uw beursdeelname te doen slagen

Tips Om uw beursdeelname te doen slagen 10 Tips Om uw beursdeelname te doen slagen Onze 10 geboden 1. Denk na over uw strategie 2. Consulteer de leverancier van uw stand 3. Kies uw technische aspecten 4. Volg uw planning 5. Beeld uw stand in

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014 Exposantenhandboek De Woonindustrie Editie Augustus 2014 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die De Woonindustrie u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij vertrouwen

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

Wegwijzer 100 medewerkers staan elke dag voor u klaar om u een optimale service te bieden.

Wegwijzer 100 medewerkers staan elke dag voor u klaar om u een optimale service te bieden. Wegwijzer 100 medewerkers staan elke dag voor u klaar om u een optimale service te bieden. Geachte Klant, Beste Partner, Onze service naar u toe blijven optimaliseren vormt een permanente opdracht voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd

Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Gemeente Moerbeke-Waas Jeugdraad Moerbeke-Waas Marc Fruytier - Schepen van jeugd FUIFWIJZER Een fuif organiseren Hoe pak ik dat aan? INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 DE VOORBEREIDING...6 1. De eerste

Nadere informatie

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN CATALOGUS 2013 Ontmoet elkaar bij CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN EN HET MERK VOOR CAMPINGS STAANPLAATSEN BUNGALOWS STACARAVANS CHALETS MANCHE SERVON 04 Campéole stelt u kwaliteitsbestemmingen voor die voldoen

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Pop-up Business Center

Pop-up Business Center Vlaanderen FLANDERS INVESTMENT & TRADE is Internationaal Ondernemen Wedstrijd Pop-up Business Center Ontwerp een concept, voor een State of the Art reizende module, ter promotie van het Vlaamse bedrijfsleven

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE

HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE HANDLEIDING VOOR DE PROCEDURES VAN RAMING, HERSTELLING EN VERGOEDING VAN DE MATERIEELE VOERTUIGSCHADE TER ATTENTIE VAN DE HERSTELLERS, DE EXPERTEN EN DE SCHADEBEHEERDERS ONDERZOEK EN ONTWIKKELING AUTO

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN HUISVESTINGSDIENST Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN Katholieke Universiteit Leuven Huisvestingsdienst Van Dalecollege Naamsestraat 80 bus 5415 3000 LEUVEN tel. + 32 16 32 44 00 fax + 32 16 32 88 20 huisvestingsdienst@dsv.kuleuven.be

Nadere informatie