Toolbox. all you need to succeed EXPOVET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolbox. all you need to succeed EXPOVET"

Transcriptie

1 Toolbox all you need to succeed EXPOVET 18-20/10/2013

2 Algemene inlichtingen producten en diensten Bestelbonnen Algemene voorwaarden en reglementen

3 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 Algemene inlichtingen 1.1 Algemene inlichtingen technische info Plan van de venue meeting center 12 HOOFDSTUK 2 producten & diensten 2.1 toegangskaarten & BADGES PARKING (AANGEWEZEN) stand tapijt Aansluitingen (VERPLICHT) elektrisch materiaal ophangpunten verlichting lichtbruggen onderhoud verzekeringen meubilair Audio - Video Planten hostesses / Standbewaking goederenbehandeling en douaneformaliteiten Betaalterminal catering hotel 73 HOOFDSTUK 3 BESTELBONNEN 3.1 uw bestelling (VERPLICHT) uw schets (VERPLICHT) uw inventaris VOOR VERZEKERINGEN (VERPLICHT) uw planning van services uw gegevens telecom goederenbehandeling en douaneformaliteiten hotel catering 94 HOOFDSTUK 4 Algemene voorwaarden & reglementen 4.1 ALGEMENE VOORWAARDEN reglementen rigging voorschriften Algemene voorwaarden DHL Belangrijk bericht voor buitenlandse exposanten checklist VOOR DE STANDBOUW 108 P. 3

4 algemene inlichtingen algemene inlichtingen

5 Algemene inlichtingen 1.1 Expovet 2013 vindt plaats in hal 3 van Flanders expo. Opbouw De opbouw kan op de hieronder aangeduide dagen en uren: A. Exposanten met een eigen standbouw: belangrijk Donderdag 17/10/ u00 tot 22u00 Vrijdag 18/10/ u00 tot 16u00 Enkel afwerken van de stand B. Exposanten met een door Artexis NV gebouwde stand: Donderdag 17/10/ u00 tot 22u00 Vrijdag 18/10/ u00 tot 15u00 Beursperiode De beurs is open van 18/10/2013 tot en met 20/10/2013. Bezoekersuren: Vrijdag 18/10/ u00 tot 20u00 Zaterdag 19/10/ u00 tot 20u00 Zondag 20/10/ u00 tot 20u00 officiële opening en receptie vindt plaats op vrijdag 02/11 van 16u00 tot 17u00. Exposantenuren van 12u00 tot 21u00. Ontruiming Algemene ontruiming volgens onderstaande regeling: Zondag 20/10/ u00 tot 21u30 klein draagbaar materiaal, via nooddeur 31 en foyer hal 3 Maandag 21/10/ u00 tot 12u00 Bij niet tijdig ontruimen bedragen de kosten minimaal 1000,00 / dag / stand, vanaf het eerste uur. Toegangsprijs 10,00 gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar gratis voor leden van het VDK en ereleden gratis voor studenten, professoren en personeel van de faculteit diergeneeskunde (bij vertoon van de UGent-kaart) 1,00 voor studenten diergeneeskunde Plan Gegevens Artexis NV Gegevens organisatie Zie Artexis NV, Maaltekouter 1 BE 9051 Gent tel.: +32(0) Fax: +32(0) BTW BE RPM Gent rekeningnr: (BNP Paribas Fortis) iban: BE Vlaamse Diergeneeskundige Kring VZW salisburylaan 133 B-9820 Merelbeke P. 5

6 DEELNAMEREGLEMENT Bestelbonnen Bestelling & levering U kan het deelnamereglement opvragen bij de organisatie. In deze map vindt u in hoofdstuk 3 de verplicht terug te sturen bestelbonnen. Na invullen neemt u best een kopie van deze bonnen voor u ze ons toestuurt. Enkele data op de bestelbonnen moet u verplicht invullen. Deze noodzakelijke gegevens vindt u zeer goed aangeduid op de bonnen. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld. De bestelbonnen moeten teruggestuurd worden naar Artexis NV tenzij anders vermeld. Gelieve de bonnen terug te sturen voor de datum vermeld bovenaan elke bestelbon. Laattijdig terugsturen van de bonnen resulteert in een aantal praktische problemen en mindere serviceverlening in het algemeen. Het is bij laattijdige bestelling mogelijk dat zaken niet meer conform aan uw bestelling geleverd kunnen worden. Om reglementair te bestellen dienen de bestelbonnen volledig en correct te worden ingevuld. Dit wil zeggen dat de verplichte velden zoals standnummer, klantgegevens, eventuele facturatiegegevens, naam, datum en handtekening duidelijk zichtbaar moeten zijn ingevuld. levering van de verschillende diensten, waaronder elektriciteitsaansluiting, gebeurt slechts na betaling van alle facturen. Het tijdstip van levering is afhankelijk van het soort dienst en van de volgorde waarin de bestellingsopdrachten bij Artexis NV zijn binnengekomen. Laattijdige bestellingen kunnen geen voorrang krijgen op tijdig bestelde zaken. Bij onnauwkeurige levering van de bestelde goederen en/of klachten i.v.m. de geleverde diensten, wordt u verzocht zo snel mogelijk na levering, en max. binnen de 24 uur, contact op te nemen met het beurssecretariaat (customer support) om alsnog gevolg te kunnen geven aan uw klachtmelding. Tarieven! Er wordt gewerkt met een preferentieel tarief, geldig tot en met 13/09/2013. Vanaf 14/09/2013 zal het preferentieel tarief verhoogd worden met 25%. Vanaf de 1e opbouwdag wordt er op het preferentieel tarief een supplement van 50% aangerekend. Houd hiermee rekening bij het plaatsen van uw bestellingen. Artexis NV behoudt zich het recht om de tarieven, op eender welk tijdstip aan te passen aan de gangbare marktsituatie. Facturatie PRIJZEN VERHUUR GEHUURDE GOEDEREN Verzekering In handelszaken wordt, omwille van een vlot en efficiënt rechtsverkeer, algemeen aangenomen dat op een handelaar/exposant de verplichting rust om op brieven en facturen te reageren wanneer niet wordt ingestemd met de inhoud ervan. Het niet reageren bij ontvangst van een brief, geldt als vermoeden van aanvaarding. Aangezien in een factuur het bestaan van een verbintenis wordt geponeerd, is die verplichting nog prangender. Er wordt dan ook unaniem aanvaard dat het niet protesteren van een factuur binnen de 8 werkdagen het vermoeden oplevert dat de handelaar het met de factuur en haar bepalingen eens is. Er bestaat voor de handelaar/exposant een morele verplichting om te protesteren indien hem een bevestiging wordt gericht die een verbintenis voor hem inhoudt. Dit geldt nog meer wanneer men meermaals aan de bedoelde factuur werd herinnerd. De prijzen in deze toolbox zijn geldig voor de duur van een beurs (prijs in euro, exclusief btw). De gehuurde materialen en/of goederen blijven op het terrein van het beursgebouw en worden teruggegeven bij het einde van de beurs. elk gehuurd goed dat niet of beschadigd wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan de reële kostprijs. Elke exposant is verplicht zich bij deelname aan een beurs georganiseerd door Artexis of een derde organisatie te verzekeren voor: 1 Stand en standinhoud (All risk verzekering) 2 Burgerlijke Aansprakelijkheid - deelname beurzen de premies worden automatisch aangerekend samen met de facturatie van uw deelname. Om bij eventuele schade of diefstal tussenkomst van de verzekeraar te kunnen bekomen, is het belangrijk dat u aan volgende voorwaarden voldoet: P. 6

7 1 Artexis NV in het bezit stellen van een gedetailleerde en gewaardeerde inventarislijst van het standmateriaal en de tentoongestelde goederen vóór aanvang van opbouw. 2 Bij schade of diefstal onmiddellijk (binnen 24u) het beurssecretariaat (customer support) op de hoogte brengen van de zaak en er een schadeaangifteformulier invullen, alsook een proces-verbaal laten opstellen door de politie in geval van diefstal. de exposant is verantwoordelijk voor materialen gehuurd bij Artexis NV en dient deze te laten verzekeren. Indien de gehuurde goederen niet worden verzekerd via Artexis NV, zal bij verlies een bedrag aangerekend worden dat overeenstemt met de waarde van de verdwenen voorwerpen. Dit bedrag zal rechtstreeks door Artexis gefactureerd worden. Goederen De exclusieve goederenbehandelaar en verhuurdienst heftruck voor alle behandeling beurzen op Flanders expo is DHL Freight (Belgium) NV. heftruck U kan DHL rechtstreeks contacteren op het volgende adres: (zie ook 3.7) dhl Trade Fairs & Events Benelux klaus-michael Kühnelaan 13 BE 2440 GEEL tel.: +32(0) Fax.: +32(0) Gegevens SABAM Billijke vergoeding Wetgeving handelspraktijken De achtergrondmuziek in de hallen is met SABAM geregeld door de organisatie. videofilms zonder muziek zijn niet onderhevig aan auteursrechten. Voor videofilms met muziek moet de exposant de rechten zelf regelen met SABAM. Noodzakelijk zijn in dat geval: nummer van toelating van SABAM opgave nr. SO/ datum van toelating u vraagt deze gegevens best op aan de makers/leveranciers van de video s. Voor muziekgroepen, combo s, zangers en andere live optredens dienen de auteursrechten steeds afzonderlijk geregeld te worden met SABAM. voor meer informatie kan u altijd contact opnemen met: SABAM CV, Aarlenstraat 75/77, 1040 Brussel tel.: +32(0) , De billijke vergoeding is van toepassing wanneer er muziek wordt uitgezonden in voor het publiek toegankelijke plaatsen, ter gelegenheid van een gebeurtenis van voorbijgaande aard. Verdere info: SIMIM, Almaplein 3 bus 5, BE 1200 Brussel tel.: +32(0) , Fax.: +32(0) , Elke exposant dient zich te houden aan de wetgeving met betrekking tot de handelspraktijken. Voor meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met onderstaande instelling: fod Economie, KMO, Middenstand & Energie controle en Bemiddeling koning Albert II-laan Brussel tel.: +32 (0) Fax.: +32 (0) P. 7

8 OPGELET! Waarschuwing betreffende: Expoguide, World Business Guide en Fairguide. Artexis NV wenst klaar en duidelijk te vermelden dat er geen enkele samenwerking bestaat rond de Fair Guide, World Business Guide en ExpoGuide. Wij hebben geen enkele toestemming gegeven om op gelijk welke manier onze bedrijfsnaam of enige beursnaam te gebruiken in de verspreiding van hun informatie via mail, fax, brief of welke andere manier ook. World Business Guide de firma World Business Guide vraagt ondernemers om hun gegevens gratis te updaten. Ogenschijnlijk gratis want in de kleine lettertjes van het contract valt te lezen dat het gaat om een jaarlijkse bijdrage van 995, en dat het contract automatisch wordt verlengd. Expo Guide expo Guide stuurt bedrijven een brief met een formulier om gegevens te corrigeren voor een vermelding in Expo Guide. Na ondertekening van de brief is men voor een periode van 3 jaar gebonden aan een jaarlijkse betaling. Fair Guide (Construct Data) de brief van het Oostenrijkse bedrijf Construct Data suggereert bedoeld te zijn om correcties door te geven op de vermelding in Fair Guide, en een registratie via om bedrijfsgegevens up-to-date te houden. Ook hier is men, na ondertekening van de brief, gebonden aan een jaarlijkse betaling. lees aandachtig de kleine letters voor u Voor akkoord tekent. Artexis NV neemt of draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien u dergelijke bestelbon heeft getekend. We maken u er graag attent op dat de bestelbonnen van Artexis NV steeds herkenbaar zijn aan het logo van de beurs en onze coördinaten. Bij de minste twijfel gelieve contact op te nemen met Artexis NV via Wij vertellen u dan graag wie onze partners zijn betreffende de organisatie van onze diverse beurzen. Wij nodigen u trouwens uit om ons elke briefwisseling van deze partijen over te maken. P. 8

9 Technische info 1.2 Technisch Spantbelasting Bevestiging aan dakstructuur Brandhaspels Standenopbouw en -afbouw Vrije hoogte hal 3: 6m hoogte poorten: 4,35m Breedte poorten: 5,36m maximale grondbelasting: 3500 kg/m² Bevestiging aan de dakstructuur kan enkel door Artexis NV of een door haar aangestelde preferred partner. Alle info hieromtrent kan u terugvinden in de cataloog onder 2.7 Ophangpunten. De brandkranen en brandblusapparaten moeten steeds zonder moeilijkheden en zonder verplaatsing van voorwerpen toegankelijk zijn. Hou hiermee rekening bij het concept en de opbouw van uw stand. Het gebruik van verf, stickers, nagels e.d. is niet toegestaan op de gehuurde panelen, noch op de muren en tarmacvloeren van Flanders expo. Bij eventuele schade worden volgende tarieven gehanteerd: verfvlekken en andere: 61,97 / m² (min. wordt steeds 1m² aangerekend) olievlekken: 185,92 / m² krassen & schade veroorzaakt door zwaar materiaal: 37,18 / schadepunt Bij het verwijderen van tapijt / tapijttegels houdt u er best rekening mee dat alle dubbelzijdige tape en kleefresten dienen verwijderd te worden van de vloer. Wij vragen u om groot afval zoals tapijt, standonderdelen, terug mee te nemen. indien Artexis NV hiervoor moet instaan worden de kosten aan de exposanten doorgerekend. hieronder enkele tarieven: verwijderen van dubbelzijdige tape en kleefresten: 14,39 / lopende meter opruimen van groot afval (tapijt, panelen, ): prijs voor een 1100 liter container / gemengd persbaar afval: 77,25 (huur container, stortkosten en -taksen, afleveren en ophalen container inbegrepen), zelf te vullen door exposant prijs stortkosten per m³ / niet persbaar afval (hout, standelementen, tapijt, metaal, ), te stockeren door exposant op pallet, wegvoeren naar containerpark inbegrepen: 77,25 per m³ (min. wordt steeds 1m³ aangerekend), zelf te vullen door exposant papierafval op pallet (catalogussen, ), wegvoeren naar containerpark inbegrepen: 46,35 per m³ (min. wordt steeds 1 m³ aangerekend), zelf te vullen door exposant open container van 17m³ / niet persbaar afval - gemengd klasse 2: 978,50 (afleveren, storttaksen en ophalen container inbegrepen), zelf te vullen door exposant Bij niet tijdig ontruimen bedragen de kosten minimaal 1000,00 / dag / stand, vanaf het eerste uur. indien uw stand bovendien door Artexis NV (op uw risico) ontruimd wordt, zullen volgende tarieven gehanteerd worden: werktijd technieker: 60,00 / manuur (min. wordt steeds 1 uur aangerekend) deze bepalingen zijn een onderdeel van het algemeen reglement dat u kan terugvinden in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. Wiel- en rupslader Bij het gebruik van een wiel- en rupslader moet de schepbak of graafbak van de wiellader zonder tanden uitgevoerd zijn en moeten de rupsen van rubbers voorzien zijn. P. 9

10 Plan Elektrische Installatie Elektriciteit Gebruik van gas De vierkantjes die op het plan vermeld staan, zijn de aanduidingen van de aansluiting van en voor technische nutsvoorzieningen. Bijgevolg kan de elektrische aansluiting en/of de wateraan- en -afvoer van daaruit gebeuren voor uw stand en/of buurstand. deze energieputten en elektriciteitskasten moeten ten allen tijde toegankelijk blijven voor de diensten van Artexis NV. Houd hiermee rekening bij uw standontwerp (bv. plaatsing van uw berging). De voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installatie van standen op beurzen kan u terugvinden in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. Controle van de elektrische installatie: Artexis NV oefent controle uit op de installaties, vóór de inschakeling van de stroom. elke installatie die niet voldoet aan de officiële veiligheidsvoorschriften kan geweigerd worden zonder verhaal tegenover Artexis NV. Wij verwijzen naar de voorschriften inzake veiligheid van de elektrische installaties van de standen op beurzen. Deze veiligheidsvoorschriften werden ons overgemaakt door een erkend keuringsorganisme en zijn gebaseerd op de Belgische normen. U vindt deze richtlijnen in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen. Tengevolge van veiligheidsinstructies betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (propaan / butaan) in publiek toegankelijke ruimtes, hebben wij de verplichting u mee te delen dat deze gassen niet mogen gebruikt worden in de gebouwen van Flanders expo. Artexis NV Freddy Hebbrecht Preventieadviseur maaltekouter 1 BE 9051 Gent tel.: +32(0) Fax: +32(0) Gebruik van water/ legionellose Bij besluit van de VLAAMSE REGERING dd. 09/02/2007 (cfr Belgisch Staatsblad dd. 04/05/2007) dienen wij uw aandacht te vestigen op het volgende: Alle vormen van aerosolproducerende installaties (verneveling van water) zijn verboden op de beurs (sproeiers, fonteinen, watervallen, jacuzzi s in werking, bubbelbaden, ) (artikel 36), met uitzondering van: toepassingen, toestellen of installaties die volledig afgesloten zijn (art. 37.1). of toepassingen met water waarvan de temperatuur in geen geval de 20 overschrijdt (art. 38) en waarbij geen warmtebronnen of verwarmingselementen aangesloten zijn (art. 38). Bovendien is het noodzakelijk dat: De installaties, toestellen, andere toepassingen met water, voor ingebruikname en alle volgende dagen, volledig gereinigd en gedesinfecteerd worden (bewijs of verklaring door de exposant voor te leggen) (art. 38). De temperatuur door de exposant, minstens 4 maal per dag, geregistreerd en bijgehouden wordt. Deze gegevens dienen door de exposant ter beschikking worden gesteld aan de exploitant van de expositie (art. 38). Artexis NV zal als exploitant van de hallen de nodige controles uitvoeren of laten uitvoeren. Wanneer onregelmatigheden vastgesteld worden zal Artexis NV de nodige maatregelen opleggen (art. 38 4). Voor meer info: Artexis NV Freddy Hebbrecht Preventieadviseur maaltekouter 1 BE Gent tél.: +32(0) Fax: +32(0) deze bepalingen zijn een onderdeel van het besluit van de Vlaamse regering dat u in deel 4 Algemene voorwaarden en reglementen kan terugvinden. P. 10

11 Plan van de venue 1.3 Maaltekouter Gent P. 11

12 meeting center 1.4 Tijdens of na de beurs een vergaderzaal, auditorium of receptieruimte nodig? Boek nu FLEX Meeting Center, uw kwaliteitsreflex, via of telefonisch Uw garantie: meeting center Maaltekouter Gent T. +32 (0) P. 12

13 PRODUCTEN & DIENSTEN producten & diensten

14 Toegangskaarten & BADGES 2.1 A) Toegangskaarten U kan toegangskaarten bestellen om uw relaties uit te nodigen. Deze kaarten geven recht op gratis toegang tot de beurs. Elke standhouder ontvangt 5 toegangskaarten per m 2, die alleen betaald moeten worden bij gebruik aan de kassa ( 10,00/kaart). Daarbovenop kan u extra kaarten bestellen aan 10,00/kaart (incl. BTW). Wij raden u aan om selectief om te gaan met deze gratis toegangskaarten. U kan als exposant immers actief meewerken aan het optimaliseren van de kwaliteit van de bezoekers. Wenst u de toegangskaarten vooraf toegestuurd te krijgen, dan kan dit op schriftelijk verzoek via De toegangskaarten worden u dan na ontvangst van betaling per aangetekende zending opgestuurd. De kosten hiervan zijn ten laste van de exposant Gratis toegangskaart (indien < 100 stuks) 10,00/stuk (incl. BTW) Gratis toegangskaart (indien = of > 100 stuks) 8,00/stuk (incl. BTW) B) Badges Elke exposant heeft recht op een aantal gratis exposantenbadges: 1 gratis badge per 4m², met een maximum van 10. Deze badges zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en tijdens de openingsuren van de beurs zichtbaar te dragen. U kunt ook extra badges bestellen, deze kosten 6,00 (excl. BTW) Gratis badges 1/4m² Extra badges 6,00/stuk (excl. BTW) OPGELET De badges kunt u afhalen aan de kassa van de foyer van hal 3 na betaling van alle facturen op donderdag 17/10/2013 en op vrijdag 18/10/2013 volgens exposantenuren. U ontvangt tegelijk uw standhoudermap en uw drank- en eetbonnen. OPGELET Gelieve u voor alle bijkomende bestellingen tijdens de opbouw of de beurs te wenden tot het beurssecretariaat. artexis catalogus Mail naar of bel naar +32 (0) P. 14

15 PARKING 2.2 Parkingkaarten Voor de exposanten is er gratis parking voorzien. U heeft recht op 1 parkingkaart per 3m 2, met een maximum van 5 stuks/stand. De parkingkaart is geldig gedurende de volledige beursperiode. Parkeren tijdens de op- en afbouwperiode van de beurs is gratis. U heeft uw parkingkaart nodig vanaf vrijdag 18/10/2013. Zonder parkingkaart zal u geen toegang verleend worden tot de exposantenparking. OPGELET De parkingkaarten* kunt u afhalen op donderdag 17/10/2013 en op vrijdag 18/10/2013 volgens exposantenuren. Niet afgehaalde kaarten kunnen wij niet crediteren. Wenst u de parkingkaarten* vooraf toegestuurd te krijgen, dan kan dit op schriftelijk verzoek via De parkingkaarten worden u per aangetekende zending opgestuurd. De kosten hiervan zijn ten laste van de exposant. * Parkingkaarten worden u toegestuurd of kan u afhalen op het beurssecretariaat, mits betaling van alle facturen. artexis catalogus Mail naar of bel naar +32 (0) P. 15

16

17 STAND 2.3 standbouw Op zoek naar een standenbouwer? Vertrouw uw stand met een gerust hart toe aan de gespecialiseerde huisleveranciers van Flanders expo. Als beursorganisator kennen we de wereld van de standenbouwers beter dan wie ook. En zelf houdt u de handen vrij voor uw echte werk. Een stijlvolle stand zonder zorgen Flanders expo regelt alles voor u U kiest uit ons aanbod de stand die het best bij u past vanaf 29/m 2 Laat uw bedrijf op de beurs van zijn beste kant zien Bekijk en vergelijk op de volgende bladzijden de pasklare standen waar Flanders expo voor kan zorgen: sober of luxueus, aluminium of hout, u kiest. Elektriciteit, stoelen, spots? Flanders expo maakt het u nóg gemakkelijker. Kijk maar op pagina 25 naar onze kant-en-klare all-in meubelpakketten. Wij zorgen voor de elektrische aansluiting, voor spots en voor het dagelijks onderhoud. Laat uw stofzuiger gerust thuis. artexis catalogus Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Mail naar of bel naar +32 (0) P. 17

18 1. Basic stand Code TS2001 Basic stand 2,5 H - wit 29,00 / m 2 * Code TS2007 Basic stand MAX 3 H - wit 34,00 / m 2 * Code TS2008 Basic stand black 2,5 H - zwart 31,00 / m 2* Inbegrepen in uw Basic stand: - Modulaire wanden in een aluminium structuur - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.4 Tapijt). 31/m 2 Basic black 2,5 H - zwart 29/m 2 Basic stand 2,5 H - wit 34/m 2 Basic MAX 3 H - wit *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 25) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! P. 18 Mail naar of bel naar +32 (0)

19 2. New look stand Code TS2002 New look stand 34,00 / m 2 * Inbegrepen in uw New look stand: - Modulaire witte wanden (2,50 m hoog) in een aluminium structuur - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.4 Tapijt). artexis catalogus /m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 25) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Mail naar of bel naar +32 (0) P. 19

20 3. Woody stand Code TS2003 Woody Stand 59,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Woody stand: - Houten panelen in standaardkleur wit (1 m breed x 2,50 m hoog) - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur tapijt? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.4 Tapijt). Wilt u liever een andere kleur verf? Dat kan eenvoudig en zonder supplement (in één enkele kleur). Vermeld gewoon de juiste RAL-kleur op 3.1 Uw bestelling. 59/m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 25) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! P. 20 Mail naar of bel naar +32 (0)

21 4. Woody Max stand Code TS2004 Woody Max stand 67,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Woody Max stand: - Houten panelen in standaardkleur wit (1 m breed x 3 m hoog) - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur tapijt? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.4 Tapijt). Wilt u liever een andere kleur verf? Dat kan eenvoudig en zonder supplement (in één enkele kleur). Vermeld gewoon de juiste RAL-kleur op 3.1 Uw bestelling. 67/m 2 artexis catalogus ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 25) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting Mail naar of bel naar +32 (0) P. 21

22 5. Techno stand Code TS2005 Techno stand (beschikbaar vanaf 24m 2 ) 50,00 / m 2 * Code TS2010 Techno stand black (beschikbaar vanaf 24m 2 ) 55,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Techno stand: - Rechthoekig kader lichtbrug (4,00m hoog) - Wanden in zwarte gordijnstof - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.4 Tapijt). Optie p. 28 spandoek Optie p. 27 berging Optie p. 27 kousen 55/m 2 Techno Black 50/m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! P. 22 Mail naar of bel naar +32 (0)

23 6. Truss stand Code TS2009 Truss stand (beschikbaar vanaf 24m 2 ) 62,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Truss stand: - Rechthoekig kader lichtbrug (4,00m hoog) - Modulaire zwarte wanden (2,50m hoog) in alu-structuur - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.4 Tapijt). Optie p. 28 spandoek Optie p. 27 berging Optie p. 27 kousen artexis catalogus /m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting Mail naar of bel naar +32 (0) P. 23

24 7. Topline stand Code TS2006 Topline stand (beschikbaar vanaf 32m 2 ) 61,00 / m 2 * Inbegrepen in uw Topline stand: - Modulaire witte wanden (3 m hoog) in een aluminium structuur, gecombineerd met twee frontpanelen in zwart, rood of blauw, noteer de kleurcode op 3.1 Uw bestelling (enkel 1 kleur mogelijk). - Bergruimte 2 x 1 m met deur - Frieslijst met uw naambord aan elke open kant (uw firmanaam in zwarte letters) - Voltapijt met beschermfolie in standaardkleur antraciet grijs. Wilt u liever een andere kleur? Kies dan voor rood, groen, zwart, lichtgrijs, blauw, cognac, wit of sahara (zie 2.4 Tapijt). 61/m 2 *exclusief btw, standhuur van de naakte oppervlakte, elektrische aansluiting en verlichting ALL-IN: Meubelpakket, aansluiting, spots en dagelijks onderhoud (zie pagina 25) Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! P. 24 Mail naar of bel naar +32 (0)

25 All-in pakketten Wilt u graag een All-in pakket als surplus bij uw stand? Kies een van deze drie pakketten. Helemaal kant-en-klaar. 1. WELCOME Meubelpakket WELCOME code 20W - 1 witte ronde tafel Ottawa (112 cm hoog, Ø 80 cm) - 3 barkrukken Shirley in wit leder - 1 lichtgrijze papiermand - 1 folderrek Aida (H150xD33xB24) - 1 balie Pamela (95 cm hoog x 120 cm breed) { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220Volt) - 1 multistekker (Multi-4) 39,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand Code 20W Kant-en-klaar All-in met meubelpakket WELCOME 39,50 / m 2 * Code 20M Kant-en-klaar All-in met meubelpakket MEETING 39,50 / m 2 * Code 20F Kant-en-klaar All-in met meubelpakket OFFICE 39,50 / m 2 * artexis catalogus * ALL-IN: Niet mogelijk in combinatie met Techno & Truss stand Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! Mail naar of bel naar +32 (0) P. 25

26 2. MEETING Meubelpakket MEETING code 20M - 1 zwarte tafel Dublin (75 cm hoog, 70x70 cm) - 4 stoelen Daisy - 1 zwarte papiermand - 1 folderrek Aurora (H150xD33xB24) { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220volt) - 1 multistekker (Multi-4) 39,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand 3. OFFICE Meubelpakket OFFICE code 20F - 2 witte tafels Calais (80 cm hoog) - 6 witte stoelen Joyce { + Dagelijks onderhoud van uw stand Tapijt stofzuigen + vuilnisbakken leegmaken Spots 1 LED spot 15W per 4m² Elektrische aansluiting - 1x16A (3520W-220volt) - 1 multistekker (Multi-4) 39,50/m 2 *exclusief btw, naakte oppervlakte en stand ALL-IN: Niet mogelijk in combinatie met Techno & Truss stand Bestel uiterlijk 3 weken voor de beurs! P. 26 Mail naar of bel naar +32 (0)

27 Bergruimte en andere opties Bouwt u uw stand graag nog verder uit? Dit zijn pagina s met mogelijke opties. Laat uw hele stand gerust over aan de specialisten van Flanders expo. Met de opties maakt u er nog meer maatwerk van. OPTIES bij standen BASIC en NEW LOOK : Berging in wit 1x1m (2,50m hoog) (1 vaste wand + 1 afsluitbare deur) 110, Berging in wit 2x1m (2,50m hoog) (2 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 140, Berging in wit 2x2m (2,50m hoog) (3 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 165, Berging in wit 1x1m (3m hoog), bij stand Basic MAX 156, Berging in wit 2x1m (3m hoog), bij stand Basic MAX 212, Legbord wit 23, Extra witte wand (H 2,50m x L 1m) 36, Extra witte wand (H 2,50m x L 0,50m) 28, Berging in zwart 1x1m (2,50m hoog) (1 vaste wand + 1 afsluitbare deur) 145, Berging in zwart 2x1m (2,50m hoog) (2 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 187, Berging in zwart 2x2m (2,50m hoog) (3 vaste wanden + 1 afsluitbare deur) 228, Extra zwarte wand (H 2,50m x L 1m) 42, Extra zwarte wand (H 2,50m x L 0,50m) 30,00 OPTIES bij standen TECHNO en TRUSS : Berging in zwart 2x1m (2,5m hoog) 311, Berging in zwart 2x2m (2,5m hoog) 395, Zwarte kousen aan de poten van het kader, 4 poten x 4H 22,00 /lm artexis catalogus kousen 2 x 1 Mail naar of bel naar +32 (0) P. 27

Toolbox. all you need to succeed ALL4HOME GENT

Toolbox. all you need to succeed ALL4HOME GENT Toolbox all you need to succeed ALL4HOME GENT 24-27/08/2014 ALGEMENE INLICHTINGEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 1 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLICHTINGEN

Nadere informatie

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed

ENERGY FORUM 14-15/11/2012. Toolbox. all you need to succeed ENERGY FORUM 14-15/11/2012 Toolbox all you need to succeed ALGEMENE INLICHTINGEN 1 PRODUCTEN EN DIENSTEN BESTELBONNEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENTEN 2 3 4 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 1.1 ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Van 30 november t/m 08 december 2013 ANTWERP EXPO Hallen 1 & 4 Brusselsesteenweg, 539 B-3090 Overijse PROJECT MANAGER Annita Vander Poorten T: +32 (0)2 808 41 72 F: +32 (0)2 732

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING Van 24 t/m 28 januari 2013 ANTWERP EXPO Hallen 1-2-3-4 Brusselsesteenweg, 539 B-3090 Overijse ORGANISATIE : TECHNISCHE COÖRDINATIE: COMMERCIËLE COÖRDINATIE : Florent Godin Laurence

Nadere informatie

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË

INHOUD: OUDSTE STAD VAN BELGIË INHOUD: Voorwoord Locatie Security Preventie Geluid Brandveiligheid EHBO Rookverbod Alcohol Drugs Sabam Billijke Vergoeding Promotie voering Verzekeringen Ondersteuning Fuifkoffer Veiligheidsplan Sluitingsuur

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT

DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT DEEL 1 ALGEMEEN REGLEMENT "Lichte Bedrijfs-, Vrijetijdsvoertuigen en Moto's" 15-25 januari 2015 - Brussels Expo georganiseerd door FEBIAC vzw Woluwedal 46, bus 6 BE - 1200 Brussel Tel. + 32 (0)2 778 64

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014

Exposantenhandboek De Woonindustrie. Editie Augustus 2014 Exposantenhandboek De Woonindustrie Editie Augustus 2014 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die De Woonindustrie u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij vertrouwen

Nadere informatie

Exposanten Handboek. Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht

Exposanten Handboek. Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht Exposanten Handboek Material Xperience 2015 9 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht Versie 1.0, 22 januari 2015 Inhoudsopgave Checklist & deadlines Material Xperience 2015 4 1. Concept Material Xperience

Nadere informatie

Tips Om uw beursdeelname te doen slagen

Tips Om uw beursdeelname te doen slagen 10 Tips Om uw beursdeelname te doen slagen Onze 10 geboden 1. Denk na over uw strategie 2. Consulteer de leverancier van uw stand 3. Kies uw technische aspecten 4. Volg uw planning 5. Beeld uw stand in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Billi

Algemene voorwaarden Billi Indien onderhavig contract wordt afgesloten op afstand in de zin van de wet van 21/12/2013 (wetboek economisch recht) betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument, dan heeft de consument

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen

zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen do my move nieuw! nu ook online zeg je oude adres vaarwel, niet de brieven die daar nog toekomen V.6.1 binnenkort verhuizen? Tijd om even aan Do My Move te denken: uw post volgt u op de voet! Bij een verhuis

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Evenementen organiseren in Antwerpen

Evenementen organiseren in Antwerpen Evenementen organiseren in Antwerpen 1 2 Redactie: stedelijke jeugddienst Antwerpen, augustus 2009. Vormgeving: grafisch centrum van de stad Antwerpen. v.u.: Maarten Caestecker, Noordersingel 28, 2140

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE 1. Wettelijk kader Advies over de algemene voorwaarden van Billi Brussel, 29 februari 2012 Artikel 108, 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Wegwijzer 100 medewerkers staan elke dag voor u klaar om u een optimale service te bieden.

Wegwijzer 100 medewerkers staan elke dag voor u klaar om u een optimale service te bieden. Wegwijzer 100 medewerkers staan elke dag voor u klaar om u een optimale service te bieden. Geachte Klant, Beste Partner, Onze service naar u toe blijven optimaliseren vormt een permanente opdracht voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom

Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom Algemene voorwaarden - dienst Belgacom TV van Belgacom 1. Definities In het kader van dit Contract hebben de onderstaande termen de volgende betekenis: Dienst: dienst genaamd 'Belgacom TV' die wordt beschreven

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie