Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 3"

Transcriptie

1 Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 3 Gemaakt op datum: November 2009 Door: Tennille Carter Aantal beschikbare stagiaireplaatsen binnen afdeling: 1 Aantal beschikbare leerlingplaatsen binnen afdeling: 1 Eventuele specifieke afspraken rondom plaatsing (leeftijd/leerjaar): Totaal aantal leerlingen en stagiaires de tegelijk geplaatst kunnen worden op de Boog zijn 8 leerlingen en 2 stagiaires 1. Afdelingsgegevens RVE: Specifieke zorg Adres: vordenseweg 12, Warnsveld, gebouw de Boog Telefoon secretariaat: (0575) Contactpersoon afdeling: Tennille Carter Roosterplanner: Jeroen Wierdsma Teamleider: cco Postma 1.1 Doelstelling/visie van de afdeling (opname duur/observatie/behandeling/woonvoorziening etc.) De doelstelling van de afdeling is het resocialiseren naar de hoogst haalbare vervolg woonvorm voor de individuele cliënten. De visie op verplegen binnen de afdeling bestaat uit het bieden van structuur, persoonlijke begeleiding en het gebruik van groepsdynamische processen waardoor een therapeutisch klimaat wordt gecreëerd waarin de individuele cliënt kan groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Binnen het verpleegsysteem wordt gewerkt met de systeemtheorie en met Gordon. De specifieke kenmerken van de afdeling zijn: Resocialisatie (koken, boodschappen doen, corvee, wassen, omgaan met vrijheden, signaleringsplan.) Ondersteuningsgroep, Libermanmodules Groepsgesprek/ huishoudelijke gesprekken Onderzoek, observatie en diagnostiek Systeemanalyse Reintegratie naar definitieve plek binnen GGZ wonen of maatschappij Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

2 1.2 Cliëntengroep De Boog 3 heeft een groep Forensische (FPA) s in een resocialisatie traject. De grootte van de cliëntengroep is maximaal 9 personen, zij verblijven op een gesloten afdeling. De cliënten zijn relatief zelfstandig in hun ADL. De groep bestaat uit een gemengde populatie, voor het merendeel mannen die veel structuur behoeven. Indicatie: aanmelding vanuit forensisch circuit (FPD, FPK, TBS, PI, Reclassering) in heel Nederland; strafrechtelijke maatregel; vermoedelijke behandelduur korter dan twee jaar. Contraindicatie: uitgesproken crimineel profiel; IQ lager dan 70; primaire verslavingsproblematiek; aanwijsbaar risico van wapengebruik. 1.3 Werkwijze van de afdeling (therapieën, activiteiten, eetmomenten, overlegvormen etc.) De Boog 3 kent de volgende overlegvormen: Verpleegkundige overdrachten na elke dienst. Iedere maandag t/m vrijdag Ochtendrapport, waarbij BPZers, teamleider en behandelaren cliëntenbijzonderheden bespreken per groep. 1 maal per 2 weken Werkoverleg, waarbij BPZers, teamleider en behandelaren praktische zaken bespreken. Teamoverleg, waarbij BPZers en teamleider beleidszaken doornemen en casussen bespreken vanuit het intervisiemodel. Behandelberaad (na opname), MultiDisciplinairBehandeloverleg, Behandelevaluatie (met cl./syst.), waarbij BPZers, teamleider, behandelaar, psychiater, reclassering (en soms cliënt en familie) het beleid rondom de cliënt bespreken. Deze wisselen elkaar af per 3 mnd. 1.4 Verpleegkundig team en overige disciplines Het team van De Boog 3 bestaat uit 8 verpleegkundigen, 1 SPHer 1 leerling, 1 teamleider. Er zijn meerdere behandelaren voor o.a. deze groep beschikbaar in een wat wisselende samenstelling van opleiding. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

3 1.5 Werktijden en inwerkprogramma (indien al elders beschreven dan volstaat verwijzing naar dat document) De verschillende diensten binnen De Boog 3 kennen de volgende tijden: A: uur tot uur G: uur tot uur B: uur tot uur E: uur tot uur K: uur tot uur L: uur tot uur W: uur tot uur Van de leerlingen wordt verwacht dat zij alle diensten meedraaien, behalve de nachtdiensten (tenzij op verzoek, boventallig). Van de stagiaires wordt hetzelfde verwacht, al zal er in de praktijk rekening gehouden met aanpassingen aan de tijden van het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Er is een inwerkprogramma aanwezig op de afdeling, tevens beschikt de afdeling over een infomap ZIB/ FPA De Boog. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

4 2. Begeleiding van leerlingen en stagiaires Wat kunnen leerlingen en stagiaires verwachten van begeleiding op deze afdeling (beschrijving van leerklimaat): Er zijn 2 verpleegkundigen die de begeleiding van de leerlingen/ stagiaires op zich nemen. We proberen begeleiders met de zelfde opleiding als de leerling/ stagiaire volgt te koppelen. De voorbereiding op de stage is afhankelijk van de kennis, ervaring die leerling eventueel elders al heeft opgedaan. Enige kennis van psychiatrische ziektebeelden wordt verondersteld. De leerling kan gebruik maken van informatie die op de afdeling ligt en kan rekenen op een intensieve begeleiding, zeker gedurende de eerste periode. Verwachtingen van leerlingen en stagiaires om op deze specifieke afdeling te kunnen leren (beginsituatie met betrekking tot attitude/competenties/ reflectievaardigheden/agressie hantering etc.): Het wordt op prijs gesteld als de leerling/ stagiair vooraf aan de stage telefonisch en/ of persoonlijk contact opneemt met de planner/ begeleiders Leerlingen (voor stagiaires geldt dit niet) dienen vóór aanvang van de praktijkleerperiode, een bewijs van goed gedrag in te leveren bij het secretariaat van de Boog. Dit bewijs van goed gedrag is te verkrijgen via de gemeente. De kosten hiervoor kun je declareren via het declaratieformulier (docs & procs) met daaraan het bonnetje vastgeniet en een kopie van het bewijs van goedgedrag. Het declaratieformulier dien je in te leveren bij het secretariaat opleidingen, kenniscentrum Warnsveld. Zij zorgen dat het geld teruggestort wordt via je loonbetaling. Via een interne verrekening worden de kosten daarna door de Boog betaald. Het is van groot belang dat de leerling de cursus agressie de baas heeft gevolgd, bij stagiaires hangt dit van de duur van de opleiding af ( gaat in overleg teamleider). Het is prettig als de leerling enige kennis heeft van het werken met het EPD. Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid van de leerling verwacht i.v.m. de zorgzwaarte op de groep. Een leerling moet open staan om te reflecteren op zijn eigen handelen Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

5 3.a MBOV ROC Aventus Te behalen Kerntaken, werkprocessen en RBA4 examens in: Basisfase Hoofdfase Differentiatiefase Kerntaak Werkproces RBA4 examens (MBO 2010) 1: Bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Een verpleegplan opstellen Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Te behalen op afdeling (/) Bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het revalidatieplan Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) Plannen en uitvoeren van zorg bij een langdurige opname (psychiatrische ) 1.2 Ondersteunt bij persoonlijke basiszorg Lichamelijke verzorging Bedverzorging Begeleiden bij eten en drinken Hulp bij problemen bij de uitscheiding Hulp bij mobiliteitsproblemen Kan voorkomen Waak en slaapritme bevorderen Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Verlenen van verpleegkundige zorg aan een geriatrische of psychogeriatrische Bijzonderheden Chronische Psychiatrische Chronische Psychiatrische Chronische Psychiatrische Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

6 1.3 Biedt palliatiefterminale zorg Biedt palliatieve en of terminale zorg 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit Verzorgt sondevoeding en maagsonde Verzorgt stoma, suprapubische katheter en blaaskatheter Katheteriseert de blaas 1 Brengt de maagsonde in* Dient medicijnen toe: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen en dient zuurstof toe Dient medicijnen toe per injectie: subcutaan, intramusculair, intraveneus* Dient medicijnen toe per toedieningsysteem* Brengt perifeer infuus in* Verricht puncties venapunctie en hielprik* Dient parenteraal vloeistoffen toe Verzorgt wonden, wonden met drains en tampons Voert orgaanspoelingen Verzorgt tracheacanule en tracheastoma Regelt de lichaamstemperatuur d.m.v. koude en warmtebehandeling Zuigt mond en keelholte uit Oraal, via de huid, Subcutaan, intramusculair Wonden 1 is een voorbehouden handeling, deze voert de verpleegkundige uit in opdracht van een arts of behandelaar. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

7 1.5 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de (s) 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Een observeren, monitoren en de gegevens verwerken Vitale functies bewaken Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Verlenen van verpleegkundige zorg aan een geriatrische of psychogeriatrische Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) Observeren van een (psychiatrische ) Primaire preventie Secundaire preventie Voorlichting, advies en/of instructie geven aan een chronisch zieke Voorlichting, advies en instructie aan de geriatrische Geven van individuele voorlichting (psychiatrische ) Voorlichting geven aan en begeleiden van meerdere s (psychiatrische ) Handelen bij een ademhaling en circulatiestilstand Handelen bij ongevallen en onverwachte situaties (EHBO) Hanteren van grensoverschrijdend gedrag (geriatrische ) Ingrijpen als een afspraken niet nakomt (bij grensoverschrijdend gedrag van een psychiatrische ) n.v.t. n.v.t. ja Chronische Psychiatrische Chronische Psychiatrische Op psychisch gebied Simulatie op school Simulatie op school Komt wel voor op de afdeling bij psychiatrische. Oefenen kan dus wel. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

8 1.8 Verleent verpleegkundige zorg en ondersteuning in één specifieke branche Het perspectief van 1A t/m F) 2: begeleiden van de (s) op basis van het verpleegplan 2.1 Begeleidt een bij zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een op psychosociaal gebied 2.3 Begeleidt een op sociaalmaatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep s op sociaalmaatschappelijk gebied 2.5 Biedt verpleegkundige begeleiding in één specifieke branche Zelfredzaamheid bij de ADL Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Plannen en uitvoeren van zorg bij een langdurige opname (psychiatrische ) Begeleiden van een op emotioneel gebied Begeleiden van een geriatrische en een psychogeriatrische bij het verwerken van emoties Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) Plannen en uitvoeren van zorg bij een langdurige opname (psychiatrische ) Begeleiden van een op sociaalmaatschappelijk gebied Begeleiden van een chronisch zieke op sociaalmaatschappelijk gebied Begeleiden van een (psychiatrische ) Begeleiden van een groep geriatrische s op sociaalmaatschappelijk gebied Uitvoeren van een groepsactiviteit (psychiatrische ) Het perspectief van (1A t/m F) ja Chronische Psychiatrische (psychiatrische ) Chronische Psychiatrische Meer ouderen niet geriatrisch Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

9 3: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Stagiaires en nieuwe collega s begeleiden (coördineren van zorg en coachen van collega s) Kwaliteitsverbetering op microniveau Kwaliteitsverbetering op mesoniveau (presentatie) 3.3 Coördineert de zorgverlening Coördineren van zorg (coördineren van zorg en coachen van collega s) Overdragen van zorg (coördineren van zorg en coachen van collega s) Voorbereiden voor het ontslag (coördineren van zorg en coachen van collega s) Overleggen t.b.v. de (coördineren van zorg en coachen van collega s) Deelnemen aan teamoverleg of werkbespreking (coördineren van zorg en coachen van collega s) 3.4 Voert beleidsmatige taken uit 3.5 Evalueert de zorgverlening De zorg evalueren o.b.v. het verpleegplan Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Verlenen van verpleegkundige zorg aan een geriatrische of psychogeriatrische Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) ja ja soms is die mogelijkheid er om iemand te begeleiden. Chronische Psychiatrische Niet opgenomen in dit leerplaatsprofiel zijn: de revaliderende (reactivering/revalidatie afdeling van een verpleeg of verzorgingshuis, in een revalidatiecentrum of thuis de klinische (ziekenhuis voor operatie bijv. chirurgische afdeling, onderzoek en/of behandeling bijv. interne of neurologische afdeling) Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

10 3.b HBOV Saxion Met het hier volgend overzicht wordt er een beeld gevormd van de te behalen kerncompetenties op de afdeling. 1. Welke kerncompetenties kan de student ontwikkelen op de afdeling? 2. Hoe vaak komen ze voor? 3. Hoe komt de kerncompetentie voor op de afdeling? 4. Hoe kan de student werken aan de kerncompetentie op de afdeling? De eerste twee vragen kunnen met behulp van de schema s worden beantwoord. Onder het schema wordt vervolgens een voorbeeld gegeven hoe de kerncompetentie kan voorkomen op de afdeling en hoe gewerkt kan worden aan de kerncompetentie. Hiermee worden de laatste twee vragen beantwoord. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

11 ROL: ZORGVERLENER Domein: zorg Domeinspecificatie: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 1: Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hboverpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat. 1. Zich verplaatsen in degene die zorg nodig heeft 2. Samenwerken met de en zijn familie 3. Met gebruik van wetenschappelijke kennis een assessment doen (verzamelen van gegevens) of een diagnose stellen 4. Een zorgplan opstellen, uitwerken en evalueren volgens professionele standaarden 5. Gebruikmaken van wetenschappelijke kennis, klinische expertise (praktijkkennis) en patiëntenvoorkeuren bij het uitvoeren van interventies; zo nodig afwijken van gebruikelijk geldende protocollen en deze afwijking beargumenteren en verantwoorden 6. Verslagleggen van de zorg volgens geldende, professionele en wettelijke standaarden 7. Fysieke, psychosociale en (medisch)technische hulp bieden 8. Integreren van morele, mentale en technische handelingen (ethisch oordelen,moreel redeneren) 9. Beargumenteerde afwegingen maken in de soms strijdige belangen van de individuele en een groep s 10.Gebruikmaken van informatietechnologie Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

12 ROL: ZORGVERLENER Domein: zorg Domeinspecificatie: Individuele en collectieve preventie 2: Om risico s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de hboverpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. 1. Het scheppen van een klimaat waarin preventie kan gedijen 2. Op een professionele wijze prognoses geven over de risico s die een loopt 3. Gerichte keuzes maken uit verschillende beïnvloedingsmethoden 4. Vroegtijdig en proactief interventies uitvoeren, zo mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten 5. Het evalueren van de genomen maatregelen en interventies 6. Gebruikmaken van interventiemethoden die de stimuleren tot gewenst gedrag 7. Beïnvloeden van de omgeving waardoor deze veiliger wordt 8. Uitvoering geven aan collectieve preventieve maatregelen Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

13 ROL: ZORGVERLENER Domein: zorg Domeinspecificatie: GVO 3: Om een gezonde leefstijl bij patiënten en hun familieleden te bevorderen geeft de hboverpleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen. 1. Vertonen van voorbeeldgedrag door werkers in de gezondheidszorg 2. Een situatieanalyse maken, op basis waarvan besloten wordt dat GVO nodig is 3. Zich verplaatsen in degene op wie de GVO gericht is 4. Programmatische voorlichting geven aan individu of groep, ondersteund door andere maatregelen 5. De juiste media kiezen voor voorlichting en beïnvloeding 6. Geven van informatie op een verantwoorde manier 7. Zo nodig barrières wegnemen die het de moeilijk maken om inderdaad wat met de betreffende informatie te doen 8. Feitelijke informatie aan de verstrekken over zaken die met onderzoek of behandeling te maken hebben 9. Op zo n wijze instructie geven dat de het begrijpt en hij de instructie kan opvolgen 10.Meewerken aan uitvoering van GVOprogramma s 11.Op een methodisch verantwoorde manier groeps en individuele voorlichting geven en daarbij met verschillende GVOmodellen werken 12.Samenwerken met professionals, patiëntenvoorlichters en patiënten, cliënten en consumentenorganisaties Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

14 ROL: REGISSEUR Domein: zorg Domeinspecificatie: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 4: Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de coördineert de hboverpleegkundige de zorg 1. Rekening houden met de rechten en plichten van de x 2. Inschatten van de behoefte aan coördinatie 3. Maatregelen treffen zodat wordt voorkomen dat de iedere keer opnieuw zijn verhaal moet vertellen 4. Maatregelen treffen zodat wordt voorkomen dat de van het kastje naar de muur wordt gestuurd 5. Zorgen dat de juiste activiteiten op het juiste moment door de juiste persoon worden verricht 6. Op een proactieve wijze concrete aanwijzingen geven aan s, familieleden en zorgverleners over de mensen en middelen die aangewend moeten worden om de zorg te realiseren 7. Het voorkomen van overlap in de activiteiten 8. Het inschakelen van de juiste instellingen en personen op het juiste moment 9. Zo te communiceren met andere professionals en de dat dit mogelijke verwarring in verwachtingen opheft Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

15 ROL: REGISSEUR Domein: zorg Domeinspecificatie: Individuele en collectieve preventie en GVO 5: Om te zorgen dat de doelen van een preventieprogramma worden gerealiseerd, coördineert de hboverpleegkundige de afgesproken activiteiten 1. Leidinggeven aan de uitvoering van vastgestelde programma s 2. Samenwerken met andere disciplines 3. Activiteiten organiseren 4. Cursussen organiseren 5. Mensen aanspreken op het nakomen van de afspraken 6. Deelnemen aan multidisciplinair overleg 7. Voorlichting en andere preventieve activiteiten inhoudelijk op elkaar afstemmen 8. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek 9. Activiteiten evalueren 10.Feedback geven Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

16 ROL: ONTWERPER Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Zorgprogrammering 6: Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hboverpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgprogramma s 1. Werken vanuit een doelgroepenaanpak 2. Gebruiken van expertise over de doelgroep 3. Rekening houden met de rechten en plichten van de doelgroep 4. Multidisciplinair werken 5. De eigen vakdeskundigheid beknopt en concreet kunnen verwoorden 6. Grenzen van de eigen vakdeskundigheid kennen en daarmee om kunnen gaan 7. Openstaan voor de deskundigheid van andere disciplines 8. Feedback geven en feedback ontvangen 9. Evalueren van de effectiviteit en efficiency van zorgarrangementen 10.Bondig mondeling en schriftelijk formuleren 11.Beleidsmatig werken Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

17 ROL: ONTWERPER Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Verpleegbeleid 7: Om de zorgverlening zo efficiënt, effectief en goed mogelijk op de afdeling te laten verlopen, levert de hboverpleegkundige een bijdrage aan het tot stand komen van het verpleegbeleid 1. Rekening houden met de waarden van de zorggebruiker 2. Kritisch het eigen vakgebied beoordelen 3. Oplossingen bedenken voor individuele en groepsvraagstukken 4. Oplossingsrichtingen formuleren voor dagelijkse problemen 5. Verpleegmodellen kunnen toepassen 6. Vakinhoud vertalen naar dagelijks handelen 7. Het expliciet maken van de dagelijkse ergernissen en dagelijkse uitdagingen 8. Uitdragen van beroepswaarden 9. Rekening houden met waarden van s bij afdelingsontwikkeling 10.Continu de eigen werkstijl en afdeling willen en durven veranderen 11.Openstaan voor ontwikkelingen binnen de organisatie Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

18 ROL: ONTWERPER Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Kwaliteitszorg 8. Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert de hboverpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg op afdelingsniveau 1. Initiatieven nemen voor kwaliteitsverbetering op afdelingsniveau 2. Een bijdrage leveren aan ontwikkeling en vaststelling van kwaliteitscriteria 3. Een bijdrage leveren aan ontwikkeling en vaststelling van meetinstrumenten 4. Initiëren en meewerken aan vraaggestuurde zorgverlening 5. Samenwerken met kwaliteitsfunctionarissen 6. Deelname aan kwaliteitsgroepen met cliënten, patiënten en consumentenorganisaties 7. Voorstellen doen voor kwaliteitsverbetering door verbetering van rapportage en registratiesystemen 8. Voorstellen doen voor overleg gericht op verbetering van communicatie 9. Voorstellen doen voor en participeren in de ontwikkeling en vaststelling van meetinstrumenten 10.Meewerken aan de invoering van uitgewerkte modellen voor kwaliteitsverbetering 11.Participeren in de ontwikkeling van vaststelling van protocollen en richtlijnen Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

19 ROL: COACH Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Zorgprogrammering ven verpleegbeleid 9: Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma s te realiseren kan de hboverpleegkundige andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies 1. Het inzicht vergroten over de doelgroep van zorgprogramma 2. Het inzicht en de acceptatie vergroten van verpleegbeleid 3. Informatie geven over nieuwe werkwijzen en methoden 4. Een voorbeeldfunctie vervullen 5. Beter omschrijven van de problemen die worden ondervonden bij de uitvoering van de taken en functies en mogelijke oorzaken daarvan 6. Het inzicht in eigen gevoelens en gedrag vergroten 7. Instructie geven over de methoden en technieken Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

20 ROL: COACH Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Werkbegeleiding 10: Om stagiaires en collegaverpleegkundigen en verzorgenden te steunen in hun professionele identiteit, staat de hboverpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde 1. Nieuwe collega s inwerken 2. De ander stimuleren en motiveren om zich te uiten over haar waarnemingen en gevoelens 3. Feedback ontvangen en geven op gedrag en gevoelens 4. Een voorbeeldrol vervullen 5. Reflecteren op eigen individueel en groepsgedrag 6. Advies geven 7. Inzicht geven in en beargumenteren van de afdelingsgewoontes 8. Ingaan op signalen van onzekerheid Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

21 ROL: BEROEPSBEOEFENAAR Domein: Beroep Domeinspecificatie: Beroepsinnovatie 11: Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw, vervult de hboverpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het beroepsbewustzijn 1. Zich identificeren met de waarden van het beroep 2. De beroepswaarden in de dagelijkse praktijk uitdragen 3. Het begrijpen van de situatie waarin de verpleegkunde verkeert als zich professionaliserend beroep 4. Concreet maken van wet en regelgeving in de beroepspraktijk en beroepsontwikkeling 5. Deelname aan professionele verenigingen en hiervan afgeleide werkgroepen en vakgroepen 6. Opzetten van en deelnemen aan verpleegkundige adviesraden 7. Participeren in de ontwikkeling van nieuwe classificatiesystemen, standaarden en modellen en deze toepassen in de praktijk 8. Participeren in verplegingswetenschappelijk onderzoek 9. Participeren in ethische commissies Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

22 ROL: BEROEPSBEOEFENAAR Domein: Beroep Domeinspecificatie: Deskundigheidsbevordering 12: Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hboverpleegkundige actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep 1. Het ontwikkelen en uitdragen van een levenslange leerhouding 2. Zelf leermogelijkheden zien en gebruiken 3. Instrueren, adviseren en voorlichten over methoden, technieken, classificatiesystemen, modellen en verpleegkundige theorieën 4. Klinische lessen bijwonen en verzorgen 5. Het bijwonen van een bijdrage leveren aan symposia en congressen 6. Vakliteratuur bijhouden en deze bespreken in de praktijk 7. Volgen en geven van bijscholingen x Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 8

Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 8 Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 8 Gemaakt op datum: december 2009 Circuit; specifieke zorg Door: Annie Velhorst Afdeling/ locatie ZIB/FPA laakveld groep 8 Aantal beschikbare stagiaireplaatsen binnen

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel afdeling: De Wieken in Groenlo

Leerplaatsprofiel afdeling: De Wieken in Groenlo Leerplaatsprofiel afdeling: De Wieken in Groenlo Gemaakt op datum: 04-01-2012 Door: Annelies van Eerden Aantal beschikbare stagiaireplaatsen binnen afdeling: 2 Aantal beschikbare leerling-plaatsen binnen

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 2, SGLVG+

Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 2, SGLVG+ Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 2, SGLVG+ Gemaakt op datum: maart 2011 Door: Ingrid Petrik Aantal beschikbare stagiaireplaatsen binnen afdeling: 0 Aantal beschikbare leerling-plaatsen binnen afdeling:

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel afdeling: De Gaarde

Leerplaatsprofiel afdeling: De Gaarde Leerplaatsprofiel afdeling: De Gaarde Gemaakt op datum:20082011 Door:R. Smith Aantal beschikbare stagiaireplaatsen binnen afdeling: 1 Aantal beschikbare leerlingplaatsen binnen afdeling: 1 Eventuele specifieke

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel afdeling: IZ Warnsveld

Leerplaatsprofiel afdeling: IZ Warnsveld Leerplaatsprofiel afdeling: IZ Warnsveld Gemaakt op datum: 26 n. 2010 Door: Margret Bleijerveld Aantal beschikbare stagiaireplaatsen binnen afdeling: Aantal beschikbare leerlingplaatsen binnen afdeling:

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Examens Kerntaak 1 & 2... 3 Examens VVT... 6 Examens GHZ... 7 Examens

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Vakkennis en vaardigheden kerntaak... 3 Vakkennis en vaardigheden ZH...

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 2 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel Conceptoverzicht 1 Het zorgplan 978900692916 Als je zorg nodig hebt Ondersteunen bij basiszorg en huishoudelijke zorg Verschillende vormen van zorg Zelfredzaamheid in kaart brengen Drie methoden voor systematische

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Uitwerking kerncompetenties. Een beschrijving van de rollen van de Hbo-verpleegkundige en de 12 kerncompetenties

Uitwerking kerncompetenties. Een beschrijving van de rollen van de Hbo-verpleegkundige en de 12 kerncompetenties Uitwerking kerncompetenties Een beschrijving van de rollen van de Hbo-verpleegkundige en de 12 kerncompetenties Inleiding In Met het oog op de toekomst zijn de 12 kerncompetenties van de hboverpleegkundige

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 3 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verpleegkundige Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Datum juni 2016 Versie 1.2 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Naam student Studentnummer Jaar Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 4 Naam Student: Studentnummer: INFORMATIE PRAKTIJKINSTELLING

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verpleegkundige Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatielintstage 1 (CUO13311) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Praktische informatie... 6 1. Inhoudelijk kader

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Ondersteunen bij begeleiden. Beroepstaak C. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Ondersteunen bij begeleiden Beroepstaak C Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING Binnenkort ga je de toets

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Toelichting op de VP-Examens

Toelichting op de VP-Examens Toelichting op de VP-Examens Deze toelichting is bestemd voor examenkandidaten en alle anderen die betrokken zijn bij de uitvoering en beoordeling van de examens van de opleiding Verpleegkundige serie

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Rollen en competenties

Rollen en competenties Het praktijkleren Rollen en competenties Tijdens deze praktijkleerperiode werk je aan het ontwikkelen van de onderstaande competenties tot minimaal niveau 2 of 3. Het is mogelijk competenties op een hoger

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13

Inhoud. Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 Inhoud Voorwoord 11 DEEL 1 HET BEROEP VAN DE MBO-VERPLEEGKUNDIGE 13 1 Waar gaat het om in de verpleging? 15 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige 15 1.1.1 Inhoud van het beroep 16 1.1.2

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV Crebonummer: 95520 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI opleidingsgroep biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort opleidingstraject

Nadere informatie

Geschiedenis Zorg Academie Leiden

Geschiedenis Zorg Academie Leiden Doorlopende leerweg Programma Inleiding Geschiedenis ZAL Toelichting project niveau 4 5 Waarderingsonderlegger Competentiekaart (uitleg en werkwijze) Huidige situatie Vraagstukken Afronding Geschiedenis

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige is ontleend

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Verzamelen en interpreteren van gegevens

Verzamelen en interpreteren van gegevens De opleiding tot obstetrieverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot obstetrieverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De obstetrieverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Medisch Psychiatrische Unit (MPU) Inleiding In 2006 heeft de afdeling MPU zijn deuren open gedaan. Het doel van de afdeling is om zorg te dragen voor een hogere efficiëntie en doelmatigheid van de zorg voor patiënten met lichamelijk en

Nadere informatie

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten

Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Let op! Dit formulier kunt u het beste downloaden en digitaal invullen. Daarna uitprinten, ondertekenen en retour sturen. Bijlage Beroepscompetenties Fysiotherapeuten Deze bijlage is een verplicht onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De recovery verpleegkundige verzamelt continu gegevens, maakt een situationele

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Code kwartaal 2 : OVKSTH01P1 studiepunten:

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot obstetrische en gynaecologische verpleegkundige is

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Module 1: Het afnemen van de anamnese

Zelfevaluatie. Module 1: Het afnemen van de anamnese Zelfevaluatie Dit zelfevaluatie instrument (de quickscan) bestaat uit de een beschrijving van de acht generieke modulen waaruit de scholing voor de Big herregistratie bestaat. In deze acht generieke modulen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: HBO Verpleegkunde voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: HBO Verpleegkunde voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: HBO Verpleegkunde voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie