Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 3"

Transcriptie

1 Leerplaatsprofiel afdeling: de Boog 3 Gemaakt op datum: November 2009 Door: Tennille Carter Aantal beschikbare stagiaireplaatsen binnen afdeling: 1 Aantal beschikbare leerlingplaatsen binnen afdeling: 1 Eventuele specifieke afspraken rondom plaatsing (leeftijd/leerjaar): Totaal aantal leerlingen en stagiaires de tegelijk geplaatst kunnen worden op de Boog zijn 8 leerlingen en 2 stagiaires 1. Afdelingsgegevens RVE: Specifieke zorg Adres: vordenseweg 12, Warnsveld, gebouw de Boog Telefoon secretariaat: (0575) Contactpersoon afdeling: Tennille Carter Roosterplanner: Jeroen Wierdsma Teamleider: cco Postma 1.1 Doelstelling/visie van de afdeling (opname duur/observatie/behandeling/woonvoorziening etc.) De doelstelling van de afdeling is het resocialiseren naar de hoogst haalbare vervolg woonvorm voor de individuele cliënten. De visie op verplegen binnen de afdeling bestaat uit het bieden van structuur, persoonlijke begeleiding en het gebruik van groepsdynamische processen waardoor een therapeutisch klimaat wordt gecreëerd waarin de individuele cliënt kan groeien naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Binnen het verpleegsysteem wordt gewerkt met de systeemtheorie en met Gordon. De specifieke kenmerken van de afdeling zijn: Resocialisatie (koken, boodschappen doen, corvee, wassen, omgaan met vrijheden, signaleringsplan.) Ondersteuningsgroep, Libermanmodules Groepsgesprek/ huishoudelijke gesprekken Onderzoek, observatie en diagnostiek Systeemanalyse Reintegratie naar definitieve plek binnen GGZ wonen of maatschappij Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

2 1.2 Cliëntengroep De Boog 3 heeft een groep Forensische (FPA) s in een resocialisatie traject. De grootte van de cliëntengroep is maximaal 9 personen, zij verblijven op een gesloten afdeling. De cliënten zijn relatief zelfstandig in hun ADL. De groep bestaat uit een gemengde populatie, voor het merendeel mannen die veel structuur behoeven. Indicatie: aanmelding vanuit forensisch circuit (FPD, FPK, TBS, PI, Reclassering) in heel Nederland; strafrechtelijke maatregel; vermoedelijke behandelduur korter dan twee jaar. Contraindicatie: uitgesproken crimineel profiel; IQ lager dan 70; primaire verslavingsproblematiek; aanwijsbaar risico van wapengebruik. 1.3 Werkwijze van de afdeling (therapieën, activiteiten, eetmomenten, overlegvormen etc.) De Boog 3 kent de volgende overlegvormen: Verpleegkundige overdrachten na elke dienst. Iedere maandag t/m vrijdag Ochtendrapport, waarbij BPZers, teamleider en behandelaren cliëntenbijzonderheden bespreken per groep. 1 maal per 2 weken Werkoverleg, waarbij BPZers, teamleider en behandelaren praktische zaken bespreken. Teamoverleg, waarbij BPZers en teamleider beleidszaken doornemen en casussen bespreken vanuit het intervisiemodel. Behandelberaad (na opname), MultiDisciplinairBehandeloverleg, Behandelevaluatie (met cl./syst.), waarbij BPZers, teamleider, behandelaar, psychiater, reclassering (en soms cliënt en familie) het beleid rondom de cliënt bespreken. Deze wisselen elkaar af per 3 mnd. 1.4 Verpleegkundig team en overige disciplines Het team van De Boog 3 bestaat uit 8 verpleegkundigen, 1 SPHer 1 leerling, 1 teamleider. Er zijn meerdere behandelaren voor o.a. deze groep beschikbaar in een wat wisselende samenstelling van opleiding. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

3 1.5 Werktijden en inwerkprogramma (indien al elders beschreven dan volstaat verwijzing naar dat document) De verschillende diensten binnen De Boog 3 kennen de volgende tijden: A: uur tot uur G: uur tot uur B: uur tot uur E: uur tot uur K: uur tot uur L: uur tot uur W: uur tot uur Van de leerlingen wordt verwacht dat zij alle diensten meedraaien, behalve de nachtdiensten (tenzij op verzoek, boventallig). Van de stagiaires wordt hetzelfde verwacht, al zal er in de praktijk rekening gehouden met aanpassingen aan de tijden van het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Er is een inwerkprogramma aanwezig op de afdeling, tevens beschikt de afdeling over een infomap ZIB/ FPA De Boog. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

4 2. Begeleiding van leerlingen en stagiaires Wat kunnen leerlingen en stagiaires verwachten van begeleiding op deze afdeling (beschrijving van leerklimaat): Er zijn 2 verpleegkundigen die de begeleiding van de leerlingen/ stagiaires op zich nemen. We proberen begeleiders met de zelfde opleiding als de leerling/ stagiaire volgt te koppelen. De voorbereiding op de stage is afhankelijk van de kennis, ervaring die leerling eventueel elders al heeft opgedaan. Enige kennis van psychiatrische ziektebeelden wordt verondersteld. De leerling kan gebruik maken van informatie die op de afdeling ligt en kan rekenen op een intensieve begeleiding, zeker gedurende de eerste periode. Verwachtingen van leerlingen en stagiaires om op deze specifieke afdeling te kunnen leren (beginsituatie met betrekking tot attitude/competenties/ reflectievaardigheden/agressie hantering etc.): Het wordt op prijs gesteld als de leerling/ stagiair vooraf aan de stage telefonisch en/ of persoonlijk contact opneemt met de planner/ begeleiders Leerlingen (voor stagiaires geldt dit niet) dienen vóór aanvang van de praktijkleerperiode, een bewijs van goed gedrag in te leveren bij het secretariaat van de Boog. Dit bewijs van goed gedrag is te verkrijgen via de gemeente. De kosten hiervoor kun je declareren via het declaratieformulier (docs & procs) met daaraan het bonnetje vastgeniet en een kopie van het bewijs van goedgedrag. Het declaratieformulier dien je in te leveren bij het secretariaat opleidingen, kenniscentrum Warnsveld. Zij zorgen dat het geld teruggestort wordt via je loonbetaling. Via een interne verrekening worden de kosten daarna door de Boog betaald. Het is van groot belang dat de leerling de cursus agressie de baas heeft gevolgd, bij stagiaires hangt dit van de duur van de opleiding af ( gaat in overleg teamleider). Het is prettig als de leerling enige kennis heeft van het werken met het EPD. Er wordt een hoge mate van zelfstandigheid van de leerling verwacht i.v.m. de zorgzwaarte op de groep. Een leerling moet open staan om te reflecteren op zijn eigen handelen Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

5 3.a MBOV ROC Aventus Te behalen Kerntaken, werkprocessen en RBA4 examens in: Basisfase Hoofdfase Differentiatiefase Kerntaak Werkproces RBA4 examens (MBO 2010) 1: Bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Een verpleegplan opstellen Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Te behalen op afdeling (/) Bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het revalidatieplan Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) Plannen en uitvoeren van zorg bij een langdurige opname (psychiatrische ) 1.2 Ondersteunt bij persoonlijke basiszorg Lichamelijke verzorging Bedverzorging Begeleiden bij eten en drinken Hulp bij problemen bij de uitscheiding Hulp bij mobiliteitsproblemen Kan voorkomen Waak en slaapritme bevorderen Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Verlenen van verpleegkundige zorg aan een geriatrische of psychogeriatrische Bijzonderheden Chronische Psychiatrische Chronische Psychiatrische Chronische Psychiatrische Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

6 1.3 Biedt palliatiefterminale zorg Biedt palliatieve en of terminale zorg 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit Verzorgt sondevoeding en maagsonde Verzorgt stoma, suprapubische katheter en blaaskatheter Katheteriseert de blaas 1 Brengt de maagsonde in* Dient medicijnen toe: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de slijmvliezen, via de luchtwegen en dient zuurstof toe Dient medicijnen toe per injectie: subcutaan, intramusculair, intraveneus* Dient medicijnen toe per toedieningsysteem* Brengt perifeer infuus in* Verricht puncties venapunctie en hielprik* Dient parenteraal vloeistoffen toe Verzorgt wonden, wonden met drains en tampons Voert orgaanspoelingen Verzorgt tracheacanule en tracheastoma Regelt de lichaamstemperatuur d.m.v. koude en warmtebehandeling Zuigt mond en keelholte uit Oraal, via de huid, Subcutaan, intramusculair Wonden 1 is een voorbehouden handeling, deze voert de verpleegkundige uit in opdracht van een arts of behandelaar. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

7 1.5 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de (s) 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Een observeren, monitoren en de gegevens verwerken Vitale functies bewaken Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Verlenen van verpleegkundige zorg aan een geriatrische of psychogeriatrische Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) Observeren van een (psychiatrische ) Primaire preventie Secundaire preventie Voorlichting, advies en/of instructie geven aan een chronisch zieke Voorlichting, advies en instructie aan de geriatrische Geven van individuele voorlichting (psychiatrische ) Voorlichting geven aan en begeleiden van meerdere s (psychiatrische ) Handelen bij een ademhaling en circulatiestilstand Handelen bij ongevallen en onverwachte situaties (EHBO) Hanteren van grensoverschrijdend gedrag (geriatrische ) Ingrijpen als een afspraken niet nakomt (bij grensoverschrijdend gedrag van een psychiatrische ) n.v.t. n.v.t. ja Chronische Psychiatrische Chronische Psychiatrische Op psychisch gebied Simulatie op school Simulatie op school Komt wel voor op de afdeling bij psychiatrische. Oefenen kan dus wel. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

8 1.8 Verleent verpleegkundige zorg en ondersteuning in één specifieke branche Het perspectief van 1A t/m F) 2: begeleiden van de (s) op basis van het verpleegplan 2.1 Begeleidt een bij zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een op psychosociaal gebied 2.3 Begeleidt een op sociaalmaatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep s op sociaalmaatschappelijk gebied 2.5 Biedt verpleegkundige begeleiding in één specifieke branche Zelfredzaamheid bij de ADL Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Plannen en uitvoeren van zorg bij een langdurige opname (psychiatrische ) Begeleiden van een op emotioneel gebied Begeleiden van een geriatrische en een psychogeriatrische bij het verwerken van emoties Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) Plannen en uitvoeren van zorg bij een langdurige opname (psychiatrische ) Begeleiden van een op sociaalmaatschappelijk gebied Begeleiden van een chronisch zieke op sociaalmaatschappelijk gebied Begeleiden van een (psychiatrische ) Begeleiden van een groep geriatrische s op sociaalmaatschappelijk gebied Uitvoeren van een groepsactiviteit (psychiatrische ) Het perspectief van (1A t/m F) ja Chronische Psychiatrische (psychiatrische ) Chronische Psychiatrische Meer ouderen niet geriatrisch Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

9 3: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Stagiaires en nieuwe collega s begeleiden (coördineren van zorg en coachen van collega s) Kwaliteitsverbetering op microniveau Kwaliteitsverbetering op mesoniveau (presentatie) 3.3 Coördineert de zorgverlening Coördineren van zorg (coördineren van zorg en coachen van collega s) Overdragen van zorg (coördineren van zorg en coachen van collega s) Voorbereiden voor het ontslag (coördineren van zorg en coachen van collega s) Overleggen t.b.v. de (coördineren van zorg en coachen van collega s) Deelnemen aan teamoverleg of werkbespreking (coördineren van zorg en coachen van collega s) 3.4 Voert beleidsmatige taken uit 3.5 Evalueert de zorgverlening De zorg evalueren o.b.v. het verpleegplan Verlenen van verpleegkundige zorg aan een chronisch zieke Verlenen van verpleegkundige zorg aan een geriatrische of psychogeriatrische Plannen en uitvoeren van zorg in een crisissituatie of crisisopvang (psychiatrische ) ja ja soms is die mogelijkheid er om iemand te begeleiden. Chronische Psychiatrische Niet opgenomen in dit leerplaatsprofiel zijn: de revaliderende (reactivering/revalidatie afdeling van een verpleeg of verzorgingshuis, in een revalidatiecentrum of thuis de klinische (ziekenhuis voor operatie bijv. chirurgische afdeling, onderzoek en/of behandeling bijv. interne of neurologische afdeling) Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

10 3.b HBOV Saxion Met het hier volgend overzicht wordt er een beeld gevormd van de te behalen kerncompetenties op de afdeling. 1. Welke kerncompetenties kan de student ontwikkelen op de afdeling? 2. Hoe vaak komen ze voor? 3. Hoe komt de kerncompetentie voor op de afdeling? 4. Hoe kan de student werken aan de kerncompetentie op de afdeling? De eerste twee vragen kunnen met behulp van de schema s worden beantwoord. Onder het schema wordt vervolgens een voorbeeld gegeven hoe de kerncompetentie kan voorkomen op de afdeling en hoe gewerkt kan worden aan de kerncompetentie. Hiermee worden de laatste twee vragen beantwoord. Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

11 ROL: ZORGVERLENER Domein: zorg Domeinspecificatie: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 1: Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hboverpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op menselijke maat. 1. Zich verplaatsen in degene die zorg nodig heeft 2. Samenwerken met de en zijn familie 3. Met gebruik van wetenschappelijke kennis een assessment doen (verzamelen van gegevens) of een diagnose stellen 4. Een zorgplan opstellen, uitwerken en evalueren volgens professionele standaarden 5. Gebruikmaken van wetenschappelijke kennis, klinische expertise (praktijkkennis) en patiëntenvoorkeuren bij het uitvoeren van interventies; zo nodig afwijken van gebruikelijk geldende protocollen en deze afwijking beargumenteren en verantwoorden 6. Verslagleggen van de zorg volgens geldende, professionele en wettelijke standaarden 7. Fysieke, psychosociale en (medisch)technische hulp bieden 8. Integreren van morele, mentale en technische handelingen (ethisch oordelen,moreel redeneren) 9. Beargumenteerde afwegingen maken in de soms strijdige belangen van de individuele en een groep s 10.Gebruikmaken van informatietechnologie Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

12 ROL: ZORGVERLENER Domein: zorg Domeinspecificatie: Individuele en collectieve preventie 2: Om risico s voor de gezondheid en complicaties van onderzoek of behandeling te verminderen, past de hboverpleegkundige primaire, secundaire en tertiaire preventie toe. 1. Het scheppen van een klimaat waarin preventie kan gedijen 2. Op een professionele wijze prognoses geven over de risico s die een loopt 3. Gerichte keuzes maken uit verschillende beïnvloedingsmethoden 4. Vroegtijdig en proactief interventies uitvoeren, zo mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke inzichten 5. Het evalueren van de genomen maatregelen en interventies 6. Gebruikmaken van interventiemethoden die de stimuleren tot gewenst gedrag 7. Beïnvloeden van de omgeving waardoor deze veiliger wordt 8. Uitvoering geven aan collectieve preventieve maatregelen Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

13 ROL: ZORGVERLENER Domein: zorg Domeinspecificatie: GVO 3: Om een gezonde leefstijl bij patiënten en hun familieleden te bevorderen geeft de hboverpleegkundige op basis van een programmatische aanpak informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen. 1. Vertonen van voorbeeldgedrag door werkers in de gezondheidszorg 2. Een situatieanalyse maken, op basis waarvan besloten wordt dat GVO nodig is 3. Zich verplaatsen in degene op wie de GVO gericht is 4. Programmatische voorlichting geven aan individu of groep, ondersteund door andere maatregelen 5. De juiste media kiezen voor voorlichting en beïnvloeding 6. Geven van informatie op een verantwoorde manier 7. Zo nodig barrières wegnemen die het de moeilijk maken om inderdaad wat met de betreffende informatie te doen 8. Feitelijke informatie aan de verstrekken over zaken die met onderzoek of behandeling te maken hebben 9. Op zo n wijze instructie geven dat de het begrijpt en hij de instructie kan opvolgen 10.Meewerken aan uitvoering van GVOprogramma s 11.Op een methodisch verantwoorde manier groeps en individuele voorlichting geven en daarbij met verschillende GVOmodellen werken 12.Samenwerken met professionals, patiëntenvoorlichters en patiënten, cliënten en consumentenorganisaties Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

14 ROL: REGISSEUR Domein: zorg Domeinspecificatie: Zorg voor zieken, gehandicapten en stervenden 4: Om de zorg te laten verlopen als een continu en integraal proces dat gericht is op het welzijn van de coördineert de hboverpleegkundige de zorg 1. Rekening houden met de rechten en plichten van de x 2. Inschatten van de behoefte aan coördinatie 3. Maatregelen treffen zodat wordt voorkomen dat de iedere keer opnieuw zijn verhaal moet vertellen 4. Maatregelen treffen zodat wordt voorkomen dat de van het kastje naar de muur wordt gestuurd 5. Zorgen dat de juiste activiteiten op het juiste moment door de juiste persoon worden verricht 6. Op een proactieve wijze concrete aanwijzingen geven aan s, familieleden en zorgverleners over de mensen en middelen die aangewend moeten worden om de zorg te realiseren 7. Het voorkomen van overlap in de activiteiten 8. Het inschakelen van de juiste instellingen en personen op het juiste moment 9. Zo te communiceren met andere professionals en de dat dit mogelijke verwarring in verwachtingen opheft Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

15 ROL: REGISSEUR Domein: zorg Domeinspecificatie: Individuele en collectieve preventie en GVO 5: Om te zorgen dat de doelen van een preventieprogramma worden gerealiseerd, coördineert de hboverpleegkundige de afgesproken activiteiten 1. Leidinggeven aan de uitvoering van vastgestelde programma s 2. Samenwerken met andere disciplines 3. Activiteiten organiseren 4. Cursussen organiseren 5. Mensen aanspreken op het nakomen van de afspraken 6. Deelnemen aan multidisciplinair overleg 7. Voorlichting en andere preventieve activiteiten inhoudelijk op elkaar afstemmen 8. Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek 9. Activiteiten evalueren 10.Feedback geven Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

16 ROL: ONTWERPER Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Zorgprogrammering 6: Om verpleegkundige deskundigheid te waarborgen in een integrale aanpak van zorg, behandeling en voorlichting werkt de hboverpleegkundige mee aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe zorgprogramma s 1. Werken vanuit een doelgroepenaanpak 2. Gebruiken van expertise over de doelgroep 3. Rekening houden met de rechten en plichten van de doelgroep 4. Multidisciplinair werken 5. De eigen vakdeskundigheid beknopt en concreet kunnen verwoorden 6. Grenzen van de eigen vakdeskundigheid kennen en daarmee om kunnen gaan 7. Openstaan voor de deskundigheid van andere disciplines 8. Feedback geven en feedback ontvangen 9. Evalueren van de effectiviteit en efficiency van zorgarrangementen 10.Bondig mondeling en schriftelijk formuleren 11.Beleidsmatig werken Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

17 ROL: ONTWERPER Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Verpleegbeleid 7: Om de zorgverlening zo efficiënt, effectief en goed mogelijk op de afdeling te laten verlopen, levert de hboverpleegkundige een bijdrage aan het tot stand komen van het verpleegbeleid 1. Rekening houden met de waarden van de zorggebruiker 2. Kritisch het eigen vakgebied beoordelen 3. Oplossingen bedenken voor individuele en groepsvraagstukken 4. Oplossingsrichtingen formuleren voor dagelijkse problemen 5. Verpleegmodellen kunnen toepassen 6. Vakinhoud vertalen naar dagelijks handelen 7. Het expliciet maken van de dagelijkse ergernissen en dagelijkse uitdagingen 8. Uitdragen van beroepswaarden 9. Rekening houden met waarden van s bij afdelingsontwikkeling 10.Continu de eigen werkstijl en afdeling willen en durven veranderen 11.Openstaan voor ontwikkelingen binnen de organisatie Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

18 ROL: ONTWERPER Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Kwaliteitszorg 8. Om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te waarborgen participeert de hboverpleegkundige in het ontwerpen van kwaliteitszorg op afdelingsniveau 1. Initiatieven nemen voor kwaliteitsverbetering op afdelingsniveau 2. Een bijdrage leveren aan ontwikkeling en vaststelling van kwaliteitscriteria 3. Een bijdrage leveren aan ontwikkeling en vaststelling van meetinstrumenten 4. Initiëren en meewerken aan vraaggestuurde zorgverlening 5. Samenwerken met kwaliteitsfunctionarissen 6. Deelname aan kwaliteitsgroepen met cliënten, patiënten en consumentenorganisaties 7. Voorstellen doen voor kwaliteitsverbetering door verbetering van rapportage en registratiesystemen 8. Voorstellen doen voor overleg gericht op verbetering van communicatie 9. Voorstellen doen voor en participeren in de ontwikkeling en vaststelling van meetinstrumenten 10.Meewerken aan de invoering van uitgewerkte modellen voor kwaliteitsverbetering 11.Participeren in de ontwikkeling van vaststelling van protocollen en richtlijnen Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

19 ROL: COACH Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Zorgprogrammering ven verpleegbeleid 9: Om de doelen van het verpleegbeleid en de zorgprogramma s te realiseren kan de hboverpleegkundige andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies 1. Het inzicht vergroten over de doelgroep van zorgprogramma 2. Het inzicht en de acceptatie vergroten van verpleegbeleid 3. Informatie geven over nieuwe werkwijzen en methoden 4. Een voorbeeldfunctie vervullen 5. Beter omschrijven van de problemen die worden ondervonden bij de uitvoering van de taken en functies en mogelijke oorzaken daarvan 6. Het inzicht in eigen gevoelens en gedrag vergroten 7. Instructie geven over de methoden en technieken Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

20 ROL: COACH Domein: Organisatie van zorg Domeinspecificatie: Werkbegeleiding 10: Om stagiaires en collegaverpleegkundigen en verzorgenden te steunen in hun professionele identiteit, staat de hboverpleegkundige de collega met raad en daad ter zijde 1. Nieuwe collega s inwerken 2. De ander stimuleren en motiveren om zich te uiten over haar waarnemingen en gevoelens 3. Feedback ontvangen en geven op gedrag en gevoelens 4. Een voorbeeldrol vervullen 5. Reflecteren op eigen individueel en groepsgedrag 6. Advies geven 7. Inzicht geven in en beargumenteren van de afdelingsgewoontes 8. Ingaan op signalen van onzekerheid Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

21 ROL: BEROEPSBEOEFENAAR Domein: Beroep Domeinspecificatie: Beroepsinnovatie 11: Om het beroep van verpleegkundige te ontwikkelen tot een professie die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen van de eenentwintigste eeuw, vervult de hboverpleegkundige een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en het bevorderen van het beroepsbewustzijn 1. Zich identificeren met de waarden van het beroep 2. De beroepswaarden in de dagelijkse praktijk uitdragen 3. Het begrijpen van de situatie waarin de verpleegkunde verkeert als zich professionaliserend beroep 4. Concreet maken van wet en regelgeving in de beroepspraktijk en beroepsontwikkeling 5. Deelname aan professionele verenigingen en hiervan afgeleide werkgroepen en vakgroepen 6. Opzetten van en deelnemen aan verpleegkundige adviesraden 7. Participeren in de ontwikkeling van nieuwe classificatiesystemen, standaarden en modellen en deze toepassen in de praktijk 8. Participeren in verplegingswetenschappelijk onderzoek 9. Participeren in ethische commissies Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

22 ROL: BEROEPSBEOEFENAAR Domein: Beroep Domeinspecificatie: Deskundigheidsbevordering 12: Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep op het vereiste peil te houden zodat het kan voldoen aan de maatschappelijke criteria, werkt de hboverpleegkundige actief mee aan de bevordering van de deskundigheid van de beroepsgroep 1. Het ontwikkelen en uitdragen van een levenslange leerhouding 2. Zelf leermogelijkheden zien en gebruiken 3. Instrueren, adviseren en voorlichten over methoden, technieken, classificatiesystemen, modellen en verpleegkundige theorieën 4. Klinische lessen bijwonen en verzorgen 5. Het bijwonen van een bijdrage leveren aan symposia en congressen 6. Vakliteratuur bijhouden en deze bespreken in de praktijk 7. Volgen en geven van bijscholingen x Leerplaatsprofiel. Kenniscentrum, Opleidingen, 27 oktober

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG. Verpleegkundigen

Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG. Verpleegkundigen Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen COLOFON De publicatie Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de MBO Raad/Bedrijfstakgroep

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE. VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK. Gevorderd 1 OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE VERKORTE OPLEIDING BOL en BBL OPDRACHTENBOEK Gevorderd 1 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie: ODB G1 VERKORT 1516 Datum: Augustus

Nadere informatie

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau

Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau JENNIE MAST JULIE MEERVELD Competentiebeschrijvingen voor verzorgenden in de thuiszorg, werkzaam op mbo-niveau N I Z

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Verzorgende-IG. Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Kraamzorg

Landelijke Kwalificaties MBO. Verzorgende-IG. Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Kraamzorg Landelijke Kwalificaties MBO Verzorgende-IG Crebonummer: 22190, 95530 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Gezondheidszorg Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor opleiding Verpleegkunde CROHO-34560 voltijd / deeltijd /duaal De opleiding verpleegkunde is geaccrediteerd van 1 januari 2007

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE

GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE Beroepscompetentieprofiel GGZ- VERPLEEG- KUNDIGE Beroepscompetentieprofiel 1 Hoofdstuk titel MBO Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Zo maak je een verpleegplan

Zo maak je een verpleegplan Zo maak je een verpleegplan Jessica Hesselink Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten opmaak.indd 4-09-0 5:40 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen Omslagillustratie: istockfoto Aan de totstandkoming

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie