Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige ten opzichte van VP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011"

Transcriptie

1 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige ten opzichte van VP Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet alle branches - Schema kwalificatiestructuur is verplaatst naar deel D Deze tekst is geschreven vanuit de NIEUWE werkprocessen en kerntaken, refererend naar de oude. Wegens de grote hoeveelheid veranderingen is dit de meest begrijpelijke oplossing. Zie hiervoor overzicht nieuwe kwalificatiedossier, na deel B. Deel B 1 Inleiding - Leeswijzer toegevoegd. 2.1 Colofon - Datumvaststelling gewijzigd. 2.2 Formele vereisten - Gewijzigd: titel ce 1, bij alle ce s niveau 4 toegevoegd en beschrijving - Tekstuele wijziging Nederlands en rekenen. 2.3 Typering beroepengroep - De context is uitgebreid met specifieke branchebeschrijvingen - Enkele tekstuele wijzigingen bij De aard van het werk en Typerende beroepshouding. 2.4 Loopbaanperspectief - Aangevuld met enkele voorbeelden. 2.5 Trends en innovaties - Informatie over arbeidsmarkt en beroepspraktijkvorming is geactualiseerd - Wet- en regelgeving; is geactualiseerd en uitgebreid - Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening: is geactualiseerd en aangevuld. 3 Overzicht van het kwalificatiedossier - Gewijzigd: van 3 kt naar 2kt. - Gewijzigd: diverse wp, de volgorde van de wp, sommige wp samengevoegd en de inhoud en de titels. 4.1 Branche ZH - voornamelijk aanpassingen bij de context en 4.2 Branche VVT - voornamelijk aanpassingen bij de context en 4.3 Branche GGZ - voornamelijk aanpassingen bij de context en Veranderdocument dossier Mbo-Verpleegkundige t.o.v. Mbo-verpleegkundige

2 Deel B 4.4 Branche GHZ - voornamelijk aanpassingen bij de context en 5.1 Beschrijving kerntaak 1 Ingrijpend gewijzigd: - nieuwe titel kt 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces. - wp 1.1: titel en beschrijving zijn. - wp 1.2: is een samenvoeging van de oude werkprocessen 1.2, 1.3 en 1.5, titel en de beschrijving zijn. - wp 1.3: was wp 1.4, de verpleegtechnische handelingen staan nu in een matrix, tekstuele aanpassing m.b.t. de Wet BIG. Toegevoegd: 3 handelingen:. suprapubische katheter verwisselen. PEG-sondevoeding toedienen. thoraxdrainage. - wp 1.4: is een samenvoeging van de oude werkprocessen 2.1, 2.2 en 2.3. Titel en beschrijving zijn. - wp. 1.5: was wp 2.4.Titel en beschrijving zijn. - wp 1.6: tekst iets gewijzigd. - wp 1.7: tekst iets. - wp 1.8: was wp 3.3, tekst over werkbegeleiding is een nieuw wp 2.3, tekst. Tekst wp 1.8 is ook. - wp 1.9: was wp 3.5, tekst iets uitgebreid. 5.2 Beschrijving kerntaak 2 - Nieuwe titel kerntaak: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (was kt. 3) - wp 2.1: was wp 3.1, tekst ongewijzigd. - wp 2.2: was wp 3.2, toegevoegd/opgenomen wp 3.4 en - op verzoek op een minder hoog abstractieniveau beschreven. - wp 2.3: (nieuw) Geeft werkbegeleiding. Deel tekst uit oude wp 3.3 is /uitgebreid. 5.3 Beschrijving kerntaak 3 - verwijderd; kerntaak 1, 2 en 3 zijn samengevoegd in 1en 2, zodat het gehele verpleegkundige proces binnen 1 kerntaak valt. Veranderdocument dossier Mbo-Verpleegkundige t.o.v. Mbo-verpleegkundige

3 Overzicht nieuwe werkprocessen Nummer en titel werkproces kd Nummer en titel werkproces kd Kerntaak 1: Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces - Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan - Kerntaak 2: Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het verpleegplan - Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt een verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt een verpleegplan op 1.2 Ondersteunt bij persoonlijke basiszorg 1.3 Biedt palliatief-terminale zorg 1.5 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Begeleidt een zorgvrager 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaalmaatschappelijk gebied 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie aan de zorgvrager(s) 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.8 Coördineert de zorgverlening 3.3 Coördineert de zorgverlening 1.9 Evalueert de zorgverlening 3.5 Evalueert de zorgverlening Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 3.4 Voert beleidsmatige taken uit 2.3 Geeft werkbegeleiding Nieuw (deels tekst wp 3.3) Veranderdocument dossier Mbo-Verpleegkundige t.o.v. Mbo-verpleegkundige

4 Algemeen In het kd verwerkt 1.9 Verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche 2.5 Biedt begeleiding in één specifieke branche Deel C In plaats van één uitstroom bestaat het kd nu uit vier brancheverbijzonderingen: Mbo- Verpleegkundige ziekenhuis (ZH), Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), Mbo-Verpleegkundige gezondheidszorg (GGZ), Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ). In deel C zijn alle onderdelen branchespecifiek ingevuld. In deze beschrijving wordt wederom uitgegaan van het huidige werkproces. De veranderingen zijn gedaan op basis van (de samenvoeging van) de werkprocessen zoals in het overzicht nieuwe kwalificatiedossier is aangegeven. Algemeen: daar waar mogelijk, zijn aan de werkprocesbeschrijvingen branchespecifieke aspecten toegevoegd. Zonodig zijn de resultaat beschrijvingen. De competenties zijn bij de nieuwe samengevoegde werkprocessen allemaal opgenomen en/of samengevoegd, tenzij anders vermeld. Alle pi s zijn opnieuw bekeken en zo mogelijk tekstueel ingekort. Hieronder worden met name de toegevoegde, samengevoegde of verwijderde competenties beschreven. Wp 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op Wp 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden in wp beschrijving - toegevoegd: comp. A - PI comp. D kleine aanpassing, component verwijderd - PI comp. H iets - PI comp. F iets - titel is gewijzigd wegens samenvoeging - PI comp F is samenvoeging van oud wp 1.2 en PI comp K, component verwijderd - comp N verwijderd - tekst gewenst resultaat wegens samenvoeging Wp 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit - comp. L component verwijderd en PI Wp 1.4 Begeleidt een zorgvrager - PI comp D samengevoegd van het oude wp 2.1 en 2.2 en tekst toegevoegd - comp G verwijderd, dubbelt met beschrijving werkproces Wp 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers - verwijderd comp. U - toegevoegd comp. D nieuwe PI geformuleerd (vervangt PI van comp. U) - gewenst resultaat wegens gewijzigde beschrijving werkproces Wp 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie - comp. I component verwijderd en PI - comp. L component verwijderd en PI Veranderdocument dossier Mbo-Verpleegkundige t.o.v. Mbo-verpleegkundige

5 Wp 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties - toevoeging aan gewenst resultaat aan werkproces beschrijving - comp. A verwijderd, niet essentieel - comp. E toegevoegd en PI - comp. U component toegevoegd en PI Wp 1.8 Coördineert de zorgverlening - tekst over werkbegeleiding en comp. C zijn verplaatst naar het nieuwe wp verwijderd comp B, dubbelt met beschrijving werkproces - verwijderd comp U, inhoud is verplaatst naar werkprocesbeschrijving Wp 1.9 Evalueert de zorgverlening Wp 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg - verwijderd comp. P, inhoud is verplaatst naar PI van comp. K - comp. S verwijderd - comp. H toegevoegd door samengaan van wp 3.2 en 3.4 Wp 2.3 Geeft werkbegeleiding - toegevoegd wp met daaraan gekoppeld comp. C Certificeerbare eenheid: Ondersteunen bij persoonlijke verzorging (niveau 4) Certificeerbare eenheid: Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen (niveau 4) Certificeerbare eenheid: Ondersteunen bij de begeleiding (niveau 4) - Tekst is i.v.m. samenvoegen en wijzigen van de beschrijvingen van de werkprocessen. - Tekst is i.v.m. samenvoegen en wijzigen van de beschrijvingen van de werkprocessen. - Tekst is i.v.m. samenvoegen en wijzigen van de beschrijvingen van de werkprocessen. Veranderdocument dossier Mbo-Verpleegkundige t.o.v. Mbo-verpleegkundige

6 Deel D 1 Inleiding - Ongewijzigd. 2.1 Betrokkenen - Aangepast. 2.2 Verwantschap - Aangepast schema ingevoegd met leeswijzer, voorbeelden en opmerkingen. 2.3 Vertaling bcp s in kwalificatiedossier - Aangepast met uitleg over de nieuwe structuur, aan nieuwe structuur. 2.4 Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen - Nieuwe paragraaf met informatie over Nederlands en rekenen voor de beroepsuitoefening. 2.5 Discussiepunten - Informatie over de nieuwe structuur en de totstandkoming hiervan toegevoegd. 3 Ontwikkel- en onderhoudsperspectief - Aangepast. Veranderdocument dossier Mbo-Verpleegkundige t.o.v. Mbo-verpleegkundige

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree Landelijke Kwalificaties MBO Entree Dossierstatus: Ontwikkeling Crebonummer: Sector: Alle sectoren op het laagste mbo niveau. Branche: Alle branches. Opleidingsdomein: Geldig vanaf: 1 augustus 2014 Stichting

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie