NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding"

Transcriptie

1 NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort opleidingstraject aanbieden voor de Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, de verzorgende-ig niveau 3, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Het opleidingsprogramma, inclusief het praktijkprogramma, wordt door NCOI ontwikkeld en incompany uitgevoerd, waarbij de zorginstelling een opleidingspartner van NCOI is. NCOI zal voor het verpleegtechnische praktijkonderdeel van de opleiding samen met de zorginstelling een doelgroepgerichte aanpak inrichten qua onderwijsprogramma en praktijkbegeleiding inclusief de praktijkopdrachten en het eindassessment. In samenwerking met de zorginstelling en onder verantwoordelijkheid van NCOI worden alle kerntaken en werkprocessen uit het kwalificatiedossier afgedekt, waarbij de verpleegtechnische handelingen onder supervisie vallen van de praktijkopleiders van de zorginstelling. Verzorgende IG De Verzorgende IG wordt door NCOI opgeleid voor alle werkvelden van de verpleging en verzorging. Het kwalificatiedossier bevat één ongedeeld dossier met vier brancheverbijzonderingen, ook wel specialisaties genoemd, namelijk: 1. verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), 2. gehandicaptenzorg en 3. geestelijke gezondheidszorg en 4. kraamzorg. De specialisatie Kraamzorg wordt niet aangeboden door NCOI. Onderwijsprogramma Het praktijkgerichte onderwijsprogramma bestaat uit 3 praktijkgerichte modules. Naast de modules is er het praktijkprogramma. Dit bevat het portfolio en de branche-specifieke BPV opdrachten. Per specialisatie wordt in de modules en de BPV opdrachten rekening gehouden met brancheverbijzonderingen uit het zorgdossier. De opleiding wordt afgesloten met het examenprogramma op basis van de theorie en praktijk. Docenten en praktijkopleiders Module 1 en 2: NCOI werkt uitsluitend met bevoegde, zeer ervaren en uiterst deskundige docenten en praktijkopleiders. De NCOI docenten zullen module 1 en 2 verzorgen van de opleiding en het eindassessment. Module 3: het verpleegtechnische onderdeel van de opleiding wordt in nauwe samenwerking met een zorginstelling uitgevoerd door gecertificeerde praktijkopleiders. De praktijkopleiders zijn materiedeskundig en werkzaam bij een zorginstelling. Zij hebben de training Bekwamen Verpleegkundigen of een vergelijkbare geschikte opleiding of training gevolgd. De instelling heeft bij voorkeur minimaal twee gecertificeerde praktijkopleiders; één voor onderwijs en begeleiding van verpleegtechnische handelen en één voor de (mede)beoordeling van de deelnemers. 1

2 Toelatingseisen De deelnemer is in het bezit van een MBO-diploma, bij voorkeur het MBO-diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 en heeft minimaal één jaar werkervaring binnen een zorginstelling. Gedurende de opleiding is hij werkzaam in een bij de opleiding passende zorginstelling. Locatie Voor de uitvoering van het onderwijsprogramma volstaat een normale onderwijsruimte. Voor verpleegtechnisch handelen is de inzet van een skills lab noodzakelijk. Voor samengestelde groepen vanuit meerdere zorginstellingen zal de training van verpleegtechnische handelingen plaatsvinden in één gezamenlijk skills lab. Studiebelasting en doorlooptijd De opleiding duurt circa 9 maanden. Het kan ook sneller of langzamer, afhankelijk van de leervorderingen die individueel bepaald zijn. De opleiding bestaat uit 3 modules van 6 dagdelen per module = 18 dagdelen onderwijs van 3 uur. Dit leidt in combinatie met een strakke begeleiding op de werkplek en een forse tijdsinvestering door de studenten van minimaal 5 uur per week tot het landelijk erkende MBO diploma. Startmomenten Meerdere startmomenten per jaar in overleg Groepsgrootte De opleiding gaat in company van start bij minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. Inschrijvingen van meerdere instellingen in een groep behoort tot de mogelijkheden. NCOI combineert individuele inschrijvingen van diverse instellingen in een groep en zoekt in overleg een geschikte locatie. Inschrijving Het inschrijfformulier kan via worden gedownload. Kosten Totaal Incompany 2.350,- (prijsniveau ). Specificatie: *Inschrijfgeld 65,- *Studiemateriaal 150,- *Cursusgeld 1.385,- *Praktijkprogramma 450,- *Examinering 300,- Subsidie Wet Vermindering Afdracht (WVA) loonbelasting 2.738,00 is (in bijna alle gevallen) van toepassing. Wij verwijzen u naar Contactgegevens Wilt u meer informatie of een consultant spreken? Mijn collega s of ik staan u graag te woord. Per mail via of op telefoonnummer NCOI Opleidingsgroep Celia Tuijnman Strategisch Consultant 2

3 Opleidingstraject Aanpak 1. Voortraject 2. Opleidingsprogramma a. modulair opleidingsprogramma: 3 modules (2 NCOI modules en 1 instellingsgebonden module en mogelijk rekenen, taal en LLB) b. praktijkprogramma met portfolio en BPV opdrachten en LLB-opdrachten 3. Examenprogramma met assessment 4. Diploma-uitreiking 1. Voortraject brede voorlichtingsbijeenkomst. NCOI hecht groot belang aan te wegnemen van de weerstand rondom scholing bij de doelgroep. Door middel van het juiste verhaal wil NCOI de doelgroep enthousiast maken voor deze praktijkgerichte opleiding. kick-off persoonlijke intake 2. Opleidingsprogramma a. Het modulaire onderwijsprogramma bestaat uit 3 modules: Module 1: Methodisch handelen, regelgeving en kwaliteitszorg Relatie met werkprocessen: 1.1, 1.2, 1.7, 1.10, 1.11, 2.1 en 2.2 Module 2: Communicatie voor zorgverleners en handelen bij calamiteiten Relatie met de werkprocessen: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.3 Module 3: Verpleegtechnische handelen Relatie met werkprocessen: 1.3 Het onderwijs- en begeleidingsprogramma van module 3 wordt samen met de zorginstelling volgens een doelgroepgerichte aanpak ingericht. Het praktijkprogramma wordt in het skills lab geoefend onder begeleiding van gecertificeerde trainer. Voorwaarde is dat de studenten op hun werkplek kunnen oefenen met de verpleegtechnische handelingen onder begeleiding van een ervaren en gecertificeerde praktijkopleiders. Per specialisatie geldt een toegespitst programma. Voor de specialisatie VVT de deelnemer wordt aandacht besteed aan voor deze deelnemers relevante zorgcategorieën: oudere cliënt met beperkte zelfzorg psychogeriatrische cliënt en cliënten met psychiatrische problemen chronische zieken revaliderende cliënten en cliënten die kortdurende zorg ontvangen na ziekenhuisopname kwetsbare ouderen (met multimorbiditeit) 3

4 Talen, rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB) Mbo-studenten zijn verplicht aan te tonen dat ze voldoen aan de eisen van leren, loopbaan en burgerschap (LLB), Nederlands en rekenen. Indien niet reeds afgedekt worden deze onderdelen afgetoetst in overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen volgens de voor het mbo vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. E-Connect en de Online Leeromgeving (OLO) Voor zelfstudie, contact met docent en medestudenten. NCOI heeft een uitgebreide E- connect online leeromgeving waarin deelnemers naar believen kunnen oefenen, zelfstandig kunnen leren en kunnen leren van elkaar. 2.b Praktijkprogramma: Portfolio en BPV opdrachten Een belangrijk onderdeel van het praktijkprogramma wordt gevormd door het Portfolio en het afsluitende assessments met de praktijkopdrachten circa 12 BPV opdrachten, waarvan deelnemers een verslag maken. De verslagen van de opdrachten plaatsen zij in het portfolio in de online leeromgeving (OLO). Tijdens de modulebijeenkomsten trainen en ontwikkelen de deelnemers verschillende vaardigheden. De resultaten van hun vaardigheidsontwikkeling leggen de deelnemers vast in het portfolio. Dit is het POP; Persoonlijk Ontwikkelplan. Bij elk werkproces uit het kwalificatiedossier hoort een praktijkopdracht. 3. Examenprogramma Het examenprogramma omvat de zowel mondelinge als schriftelijke module-examens en assessments volgend uit de praktijkexaminering van de praktijkopdrachten en een eindassessment of Proeve van Bekwaamheid. De beoordeling van de op de werkplek uitgevoerde praktijk (BPV)opdrachten geschiedt onder deskundige begeleiding van de praktijkopleider. De bewijzen worden verzameld in het portfolio. De bewijslast kan bestaan uit praktijkverslagen, videomateriaal, examens en alle overige eindproducten. De precieze invulling kan per zorginstelling variëren. De verantwoordelijkheid voor de examinering ligt te allen tijde bij NCOI. Een onafhankelijke en domeindeskundige assessor van NCOI doet de eindbeoordeling. 4. Diploma-uitreiking Bij een voldoende beoordeling van de toetsen en het praktijkprogramma ontvangen deelnemers het diploma 'Mbo-opleiding Verzorgende IG niveau 3'. 4

5 Bijlage Kerntaken en werkprocessen Certificeerbare eenheden: Ondersteunen bij persoonlijk verzorging, Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen en Ondersteunen bij huishouden en wonen (niveau 3) Module 1 en 2 betreffen de werkprocessen uit het kwalificatiedossier : Voor elk werkproces wordt een BPV opdracht gemaakt 1.1 Stelt (mede)het zorgplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.5 Begeleidt een zorgvrager 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers (indien van toepassing bij de specialisatie) 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden 1.8 Geeft voorlichting advies en instructie 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.10 Stemt de zorgverlening af 1.11 Evalueert de zorgverlening 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding Module 3 betreft werkproces 1.3: Verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*), die door elke verzorgende-ig kunnen worden uitgevoerd: (VVT GHZ GGZ KZ) - medicijnen checken, registreren, distribueren, zo nodig controle op inname (volgens zorgplan) - medicijnen toedienen: oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen - verzorgen rode en gele wonden - zwachteltechnieken toepassen - verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet-steriel materiaal) - eerste hulp (somatisch) verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, en bij ademstilstand en circulatiestilstand - een suprapubische katheter verzorgen - blaaskatheter en maagsonde observeren en controleren - blaasspoeling uitvoeren - lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- of warmtebehandeling - subcutaan injecteren - intramusculair injecteren 5

6 Overige verpleegtechnische handelingen waaronder voorbehouden handelingen (*), waarvan de verzorgende-ig er vier dient aan te leren, afgestemd op de branche-specifieke setting: - een maagsonde inbrengen - katheteriseren van de blaas bij vrouwen - katheteriseren van de blaas bij mannen - PEG-sondevoeding toedienen - verzorgen van zwarte wonden - zuurstof toedienen - toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen - verzorgen van een stoma - tracheacanule en tracheastoma verzorgen - maag- en darmspoeling uitvoeren - vagina en stoma irrigeren - mond- en keelholte uitzuigen 6

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen

Toelichting voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen voorbeeldcurriculum Marketing, communicatie en evenementen Profielen Medewerker marketing en communicatie (MMC) (niveau 4) Medewerker evenementenorganisatie (MEO) (niveau 4) Onderdeel Algemeen Aandachtspunten

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) juni 2012 2/55 NQA - Stenden Hogeschool: Creatieve Therapie, BOB Inleiding

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - BLACK BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 4.490,- Studiemateriaal: 250,-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie