Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)"

Transcriptie

1 Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke Zorg (MBO niveau 3) Maatschappelijk Verzorgende (2 x MBO niveau 3) Van Thuishulp naar Helpende (MBO niveau 2) GMT is aangesloten bij: Heideanjer 8, 9292 PG Drachten Middelerf 14, Heideanjer 3851 SP Ermelo of PG Drachten GMT is erkend Pagina 1

2 Aanleiding specificaties M B O V E R P L E E G K U N D E (NI V E A U 4) In verschillende onderdelen van de zorgsector zorgt politieke besluitvorming voor grote veranderingen. De ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg hebben hiermee te maken. Medewerkers zullen worden geconfronteerd met zwaardere eisen op het gebied van verpleegtechnische kennis en vaardigheden. Voorafgaand aan het project zal de individuele haalbaarheid van BIG-registratie i.v.m. urennorm worden getoetst. Voor veel medewerkers kan het wenselijk zijn dat zij beschikken over een officieel OC&W-erkend diploma MBO verpleegkunde en BIG registratie. Op deze wijze wordt hun inzetbaarheid vergroot en is men beter toegerust op veranderende eisen. GMT biedt een opleidingstraject gericht op het (zo mogelijk kostenneutraal) scholen van eigen medewerkers tot MBO Verpleegkundige. Opleiding MBO Verpleegkunde Niveau 4 Crebo maanden 504 onderwijscontacturen, 72 bijeenkomsten van 7 uren Studiebelasting: Gemiddeld 4 uren per week thuisstudie Individuele Begeleiding deelnemers een BPV-map Praktijkobservaties, Proeve Rekenen, Engels Deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat een OC&W-erkend diploma. Met docente/coach/trajectbegeleider, projectmanager GMT en praktijkopleider de instellingen waarvoor we werken. Optimale aansluiting tussen de lesstof en de praktijk is leidend in onze werkwijze. Er zal in eerste instantie in kaart worden gebracht wat mensen al goed beheersen en waar de hiaten liggen. Daarnaast is de situatie binnen de zorginstellingen maatgevend voor het onderwijs. Daarbij geldt het kwalificatiedossier als leidraad in het bereiken van de leerresultaten. docenten die naast het verzorgen van de lessen ook verantwoordelijk zijn voor de trajectbegeleiding en coaching. Pagina 2

3 Aanleiding A P P L I C A T I E V E R Z O R G E N D E IG (NI V E A U 3 ) Een belangrijk deel van de medewerkers bestaat uit verzorgenden met een lang dienstverband. Velen hebben een verouderde opleiding Verzorgende. Door de ontwikkeling naar zwaardere zorg is meer kennis en vaardigheid vereist op het gebied van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen. specificaties Medewerkers die in het bezit zijn van een diploma voor een verouderde opleiding Verzorgende en voor wie het noodzakelijk is dat zij via een verkort traject zodanig worden opgeschoold dat ze kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen. GMT biedt een opleidingstraject gericht op het (zo mogelijk kostenneutraal) scholen van eigen medewerkers tot Verzorgende IG Opleiding Applicatie Verzorgende IG Crebo maanden 252 onderwijscontacturen, 36 bijeenkomsten van 7 uren Studiebelasting: Gemiddeld 4 uren per week thuisstudie Individuele begeleiding deelnemers een BPV-map, Praktijkobservaties, Proeve Rekenen, Engels Deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat een OC&W-erkend diploma. Met docente/coach/trajectbegeleider, projectmanager GMT en praktijkopleider de instellingen waarvoor we werken. Optimale aansluiting tussen de lesstof en de praktijk is leidend in onze werkwijze. Er zal in eerste instantie in kaart worden gebracht wat mensen al goed beheersen en waar de hiaten liggen. Daarnaast is de situatie binnen de zorginstellingen maatgevend voor het onderwijs. Daarbij geldt het kwalificatiedossier als leidraad in het bereiken van de leerresultaten. docenten die naast het verzorgen van de lessen ook verantwoordelijk zijn voor de trajectbegeleiding en coaching. Pagina 3

4 A P P L I C A T I E M A A T S C H A P P E L I J K E Z O R G (NI V E A U 3 ) Aanleiding De zorgsector staat mede door politieke besluitvorming voor grote veranderingen. Van medewerkers zullen in veranderde organisaties andere en meer vaardigheden worden gevraagd. Om hun werkzaamheden te kunnen blijven uitoefenen zullen de vaardigheden moeten worden uitgebreid. Door verschuiving van taken zullen verzorgenden steeds meer begeleidende taken krijgen en begeleiders steeds meer verzorgende taken krijgen. Deze ontwikkeling doet zich voor in thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Medewerkers binnen zorginstellingen als verzorgende en die zich moeten / willen bekwamen in meer begeleidende taken. Medewerkers werkzaam binnen gehandicaptenzorg met verouderde opleidingen zoals MBO AW, SPW, etc. Op deze wijze wordt hun inzetbaarheid vergroot en is men beter toegerust op veranderende eisen. Specificaties GMT biedt een opleidingstraject gericht op het scholen van eigen medewerkers tot MBO Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 Opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg niveau 3 12 maanden 252 onderwijscontacturen, 36 bijeenkomsten van 7 uren Studiebelasting Gemiddeld 4 uren per week thuisstudie Individuele begeleiding deelnemers een BPV-map Praktijkobservaties, Proeve Rekenen en LLB Deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat de OC&W-erkende diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg Met docente/coach/trajectbegeleider, projectmanager GMT en praktijkopleider de instellingen waarvoor we werken. Optimale aansluiting tussen de lesstof en de praktijk is leidend in onze werkwijze. Er zal in eerste instantie in kaart worden gebracht wat mensen al goed beheersen en waar de hiaten liggen. Daarnaast is de situatie binnen de zorginstellingen maatgevend voor het onderwijs. Daarbij gelden de kwalificatiedossiers als leidraad in het bereiken van de leerresultaten. De scholingstrajecten worden verzorgd door ervaren en gekwalificeerde docenten die naast het verzorgen van de lessen ook verantwoordelijk zijn voor de trajectbegeleiding en coaching. Pagina 4

5 M A A T S C H A P P E L I J K V E R Z O R G E N D E IG (NI V E A U 3 ) Aanleiding De zorgsector staat mede door politieke besluitvorming voor grote veranderingen. Van medewerkers zullen in veranderde organisaties andere en meer vaardigheden worden gevraagd. Om hun werkzaamheden te kunnen blijven uitoefenen zullen de vaardigheden moeten worden uitgebreid. Door verschuiving van taken zullen verzorgenden steeds meer begeleidende taken krijgen en begeleiders steeds meer verzorgende taken krijgen. Deze ontwikkeling doet zich voor in thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ. Specificaties Medewerkers binnen zorginstellingen in het bezit van verouderde zorgwelzijnsopleidingen. Zoals: Ziekenverzorgende, MDGO Vz, MBO AW, SPW, etc. Werkzaam als verzorgende binnen vvt of begeleider binnen ghz of ggz. Op deze wijze wordt hun inzetbaarheid vergroot en is men beter toegerust op veranderende eisen. GMT biedt een gecombineerd opleidingstraject gericht op het scholen van eigen medewerkers tot MBO Maatschappelijk Verzorgende IG niveau 3 Opleiding Maatschappelijk Verzorgende IG niveau 3 18 maanden 504 onderwijscontacturen, 72 bijeenkomsten van 7 uren Studiebelasting Gemiddeld 6 uren per week thuisstudie Individuele begeleiding deelnemers een BPV-map Praktijkobservaties, Proeve Rekenen en LLB Deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat de OC&W-erkende diploma s Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg Met docente/coach/trajectbegeleider, projectmanager GMT en praktijkopleider de instellingen waarvoor we werken. Optimale aansluiting tussen de lesstof en de praktijk is leidend in onze werkwijze. Er zal in eerste instantie in kaart worden gebracht wat mensen al goed beheersen en waar de hiaten liggen. Daarnaast is de situatie binnen de zorginstellingen maatgevend voor het onderwijs. Daarbij gelden de kwalificatiedossiers als leidraad in het bereiken van de leerresultaten. docenten die naast het verzorgen van de lessen ook verantwoordelijk zijn voor de trajectbegeleiding en coaching. Pagina 5

6 V A N T H U I S H U L P N A A R H E L P E N D E (NI V E A U 2) Aanleiding Specificaties De zorgsector staat mede door politieke besluitvorming voor grote veranderingen. Van medewerkers zullen in veranderde organisaties andere en meer vaardigheden worden gevraagd. Om hun werkzaamheden te kunnen blijven uitoefenen zullen de vaardigheden moeten worden uitgebreid. Met name in de ouderen- en thuiszorg zullen door de toenemende zorgzwaarte meer en andere eisen van medewerkers worden gevraagd. Medewerkers die nu werkzaam zijn als zorg- of thuishulp binnen ouderenzorg of thuiszorg. Door de toenemende zorgzwaarte zal ook voor deze medewerkers meer worden gevraagd op het gebied van zorgverlening en moet hun kennis en vaardigheden op gebied van huishoudelijke zorg worden uitgebreid. Op deze wijze wordt hun inzetbaarheid vergroot en is men beter toegerust op veranderende eisen. GMT biedt een opleidingstraject gericht op het scholen van eigen medewerkers tot MBO Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 8 maanden 168 onderwijscontacturen, 24 bijeenkomsten van 7 uren Studiebelasting Gemiddeld 4 uren per week thuisstudie Ind. begeleiding deelnemers een BPV-map Praktijkobservaties, Proeve van bekwaamheid, panelgesprek, Nederlands, Rekenen en LLB Deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat de OC&Werkende diploma Helpende Zorg en Welzijn Met docente/coach/trajectbegeleider, projectmanager GMT en praktijkopleider de instellingen waarvoor we werken. Binnen dit traject is de mogelijkheid kennis over medicijntoediening toe te voegen. Optimale aansluiting tussen de lesstof en de praktijk is leidend in onze werkwijze. Er zal in eerste instantie in kaart worden gebracht wat mensen al goed beheersen en waar de hiaten liggen. Daarnaast is de situatie binnen de zorginstellingen maatgevend voor het onderwijs. Daarbij gelden de kwalificatiedossiers als leidraad in het bereiken van de leerresultaten. docenten die naast het verzorgen van de lessen ook verantwoordelijk zijn voor de trajectbegeleiding en coaching. Pagina 6

7 B I J L A G E N o B R O C H U R E G M T o B E S C H R I J V I N G G M T L E R E N o B E S C H R I J V I N G DN- I T E S T E N G M T GMT is aangesloten bij: Pagina 7

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen

Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen Zorg zonder Zorgen! Zorg zonder Zorgen is een initiatief van Zorg zonder Grenzen b.v. en is de werktitel van een uniek concept met een projectmatige aanpak bij het werven en selecteren

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Meer rendement uit uw opleidingseuro. Werkervaring erkend door middel van EVC. Effectief opleiden en trainen bij NCOI

ERK&OPLEIDING. Meer rendement uit uw opleidingseuro. Werkervaring erkend door middel van EVC. Effectief opleiden en trainen bij NCOI MEI 2012 - NUMMER 4 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Meer rendement uit uw opleidingseuro Effectief opleiden en trainen bij NCOI Werkervaring erkend door middel van EVC Samenwerking

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente?

15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD. Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? 15 VRAGEN OVER HET KWALITEITSKADER JEUGD Kwaliteitskader Jeugd: waarom is dit belangrijk voor u als gemeente? Wat is het Kwaliteitskader Jeugd en wat betekent dit voor gemeenten? Dat leest u in deze brochure.

Nadere informatie

Good practice. Pilot Gastvrij Contact

Good practice. Pilot Gastvrij Contact Good practice Pilot Gastvrij Contact Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Feiten en aanleiding 4 2. Doelstelling pilot 4 3. Organisatie en projectomgeving 5 4. Aanpak INK model en de kwaliteitscirkel

Nadere informatie

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning

Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning School voor informatie Recordsmanagement Opleidingen, Cursussen & Workshops Maatwerk & Incompany Profielmetingen & Opleidingsadvies Gaming & E-learning Over GO opleidingen GO opleidingen School voor informatie

Nadere informatie

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1

Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg DEF 1 Professionalisering leerklimaat voor 3 e en 4 e jaars HBO-V studenten in de ouderenzorg Dr. C.M.A. de Bot 1 *, Drs. J.F.M. Bruininks 1, Drs A.M.T. van Bers 2 1. HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool Breda

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg

1. Wat is EVC? Bron: website van Kenniscentrum EVC, praktijkvoorbeelden zorg 1. Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. EVC is een methode om de kennis en ervaring die iemand heeft opgedaan in werk, scholing of daarbuiten, in kaart te brengen en te waarderen

Nadere informatie

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008 Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk Amsterdam-Haarlem 2008 Stichting Helpdesk Allochtonen Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie. De organisatie

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Onderwerp: Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg Datum: 20 december 2011 Van: Acute Zorgregio Oost

Onderwerp: Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg Datum: 20 december 2011 Van: Acute Zorgregio Oost Onderwerp: Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg Datum: 20 december 2011 Van: Acute Zorgregio Oost Aanleiding en achtergrond Op dit moment zijn er vier potentiële arbeidskrachten

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie