OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: Fase: Startbekaam Naam student:. 1

2 D1.T1.KP.start. Voorbehouden handelingen en de wet BIG in de praktijk De student kan verwoorden onder welke voorwaarden voorbehouden (en risicovolle) handelingen volgens de wet BIG in de praktijk moeten worden uitgevoerd Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 1 De gevolgen van de wet BIG voor de verzorgende praktijk Hoofdstuk 1 t/m 3 Leslokaal, thuis, praktijk A. Beslissen en activiteiten initiëren E. Samenwerken en overleggen H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren In deze activiteit breng je in kaart op welke manier in jouw beroepspraktijk wordt omgegaan met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voorbehouden (en risicovolle) handelingen in de praktijk te mogen uitvoeren. 1. Stel je op de hoogte van de voorwaarden waaraan in de praktijk moet worden voldaan om voorbehouden (en risicovolle) handelingen te mogen uitvoeren. Gebruikt hiervoor je boek. 2. De voorwaarden waaronder voorbehouden handelingen mogen worden uitgevoerd staan beschreven in de wet BIG. Bepaal met welke voorbehouden handelingen jij in de praktijk te maken hebt. 3. Zoek een voorbeeld op internet of in een vakblad, waarin een praktijksituatie wordt beschreven waarin een fout is gemaakt rondom de uitvoering van een voorbehouden (of risicovolle) handeling. Beschrijf het voorbeeld (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 4. Onderzoek in je beroepspraktijk of er wel eens fouten worden gemaakt met voorbehouden of risicovolle handelingen. Je kunt dit doen door te observeren, of door collega s te vragen of ze weleens fouten hebben gemaakt of gezien bij anderen. Beschrijf om welke fouten het gaat (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 5. Geef je mening over de fouten die je hebt gevonden in de literatuur (op internet) en in de praktijk. Beschrijf hoe je zelf wilt voorkomen dat je fouten maakt met de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen. 6. Schrijf een verslag over punt 2, 3, 4 en 5 (max. 4 A4) 7. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. Het mag een les zijn, of een discussiebijeenkomst. 8. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent zodat zij vragen over dit onderwerp kunnen bedenken. 9. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent. 10. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 2

3 D1.T2.KP.start. Maagsonde inbrengen De student kan beschrijven en verwoorden welke maagsondes er worden gebruikt in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 De zorgvrager met een maagsonde I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart welke maagsondes worden gebruikt in de praktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het inbrengen vaneen maagsonde. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke maagsondes er worden gebruikt : -welke soorten maagsondes worden er gebruikt? -van welk materiaal zijn de maagsondes? -wat zijn de kosten van de verschillende maagsondes? -hoe vaak moeten de verschillende maagsondes worden verwisseld? -wat is de reden van dat voor deze maagsonde wordt gekozen? 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 3

4 D1.T4.KP.start. Injecteren De student kan beschrijven en verwoorden welke injecties worden gegeven in de praktijk, wat de reden is dat deze injecties worden gegeven en welke complicaties mogelijk kunnen optreden Boek Verpleegtechnische handelingen Thema Medicijnen toedienen Hoofdstuk 6 Medicijnen toedienen per injectie Leslokaal, thuis, praktijk I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart welke injecties worden gegeven in jouw beroepspraktijk, wat de reden is dat deze injecties worden gegeven en welke complicaties kunnen optreden. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van medicijnen toedienen per injectie. Gebruikt hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke injecties worden toegediend in jouw beroepspraktijk: -wat is de reden dat deze injecties worden gegeven -hoe wordt de injectie toegediend (frequentie, toedieningswijze) -welke complicaties kunnen optreden bij het toedienen van deze injecties (maak onderscheid tussen complicaties door het injecteren en complicaties door het medicijn) - zijn er andere manieren om het medicijn toe te dienen? Zo ja, waarom wordt daar in dit geval niet voor gekozen? 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent zodat zij vragen over dit onderwerp kunnen bedenken. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent. 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 4

5 D1.T7.KP.start. Katheteriseren De student kan verwoorden en beschrijven welke katheters er worden gebruikt in de praktijk, wat de reden is voor het katheteriseren en wat de indicatie voor het katheteriseren is. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 7 De zorgvrager met een blaaskatheter I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart bij verschillende zorgvragers welke katheters er worden gebruikt in jouw beroepspraktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het inbrengen en verzorgen van een katheter. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek bij verschillende zorgvragers -wat de indicatie is voor het gebruik van een katheter - gaat het over een eenmalige katheter of een verblijfskatheter - zijn de benodigde protocollen aanwezig in de beroepspraktijk -welke complicaties kunnen er optreden 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 5

6 D2.T2.KP.start. Maagsonde verzorgen De student kan beschrijven wat de voorlichting is die gegeven wordt aan een zorgvrager met een maagsonde Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 Hoofdstuk 2 De verzorging van een maagsonde Door middel van een evaluatie met medestudenten en de docent I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je voorlichting kunt geven aan een zorgvrager met een maagsonde 1. Stel je op de hoogte van de theorie van een maagsonde verzorgen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de praktijk of er zorgvragers zijn met een maagsonde: a. -wat is de reden van de maagsonde b. -wat zijn de verzorgingsaandachtspunten c. -wat is de voorlichting die gegeven wordt aan een zorgvrager met een maagsonde 3. Maak een voorlichtingsfolder voor een zorgvrager met een maagsonde. Neem daarin de punten uit vraag 2 op. 4. Bespreek je folder met medestudenten en beantwoord hun vragen 6

7 D2.T4.KP.start Het toedienen van anticoagulantia De student kan beschrijven wat te doen bij het gebruik van anticoagulantia en kan het recept van de arts verwerken Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 4 Medicijnen toedienen Hoofdstuk 1 t/m 4 Met je docent of praktijkopleider J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart waarop je moet letten bij het toedienen van anticoagulantia en weet het recept van de arts te verwerken. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van anticoagulantia. Gebruik hiervoor je boek. Zoek ook specifieke informatie op over het toedienen van anticoagulantia, in de praktijk of op internet. 2. Onderzoek wat te doen bij het krijgen van het recept: Wat is de reden dat de zorgvrager anticoagulantia krijgt? Welke handelingen worden er verricht voordat de zorgvrager de medicatie krijgt? Wat zijn de evt. bijwerkingen? Wat zij de speciale aandachtspunten bij dit medicijn? 3. Maak een informatiefolder over anticoagulantia. 4. Bespreek de folder met je docent of praktijkopleider. 7

8 D2.T4.KP.start. Medicijnen toedienen De student kan verwoorden en beschrijven welke medicatie er word gegeven, wat de reden is dat deze medicatie wordt voorgeschreven, wat is de werking en de bijwerkingen van deze medicijnen Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 4 Medicijnen toedienen Hoofdstuk 1 t/m 5 I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart welke medicijnen worden gegeven bij 5 zorgvragers in de praktijk. Wat is de reden dat deze medicatie wordt voorgeschreven, wat is de werking en bijwerkingen van deze medicatie. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van medicijnen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke medicatie er word gebruikt bij de 5 zorgvragers: -wat is de reden dat deze medicatie wordt voorgeschreven -wat is de werking van deze medicijnen -hoe worden deze medicijnen toegediend -wat zijn de evt. bijwerkingen van deze medicijnen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 8

9 D2.T4.KP.start. Medicijnfouten De student kan beschrijven en verwoorden welke medicijnfouten gemaakt kunnen worden en weergeven welke medicijnfouten in de praktijk gemaakt worden en hoe daarmee wordt omgegaan Studieboek Verpleegtechnische handelingen Thema 4: Medicijnen toedienen Leslokaal, thuis, praktijk A. Beslissen en activiteiten initiëren E. Samenwerken en overleggen H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart welke medicijnfouten gemaakt kunnen worden en op welke manier in jouw beroepspraktijk wordt omgegaan met (het voorkomen van) medicijnfouten 11. Stel je op de hoogte van de voorwaarden waaraan in de praktijk moet worden voldaan om medicijnen te checken, registreren en distribueren. Gebruikt hiervoor je boek. 12. Zoek minstens drie voorbeelden op internet of in een vakblad, waarin een praktijksituatie wordt beschreven waarin een fout is gemaakt rondom het checken, registreren en distribueren van medicijnen. Beschrijf de voorbeelden (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 13. Onderzoek in je beroepspraktijk of er wel eens fouten worden gemaakt met het checken, registreren en distribueren van medicijnen. Je kunt dit doen door te observeren, of door collega s te vragen of ze weleens fouten hebben gemaakt of gezien bij anderen. Beschrijf om welke fouten het gaat (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 14. Geef je mening over de fouten die je hebt gevonden in de literatuur (op internet) en in de praktijk. Beschrijf hoe je zelf wilt voorkomen dat je fouten maakt met het checken, registreren en distribueren van medicijnen. 15. Schrijf een verslag over punt 2, 3 en 4 (max. 4 A4). 16. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. Het mag een les zijn, of een discussiebijeenkomst. 17. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent zodat zij vragen over dit onderwerp kunnen bedenken. 18. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent. 19. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 9

10 D2.T4.KP.start. Richtlijnen voor opiaten De student kan verwoorden en beschrijven wat de richtlijnen zijn voor het toedienen van opiaten Internet I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit beschrijf je hoe te handelen bij het toedienen van opiaten 1. Stel je op de hoogte van de richtlijnen. 2. Onderzoek wat de specifieke toediening is bij het gebruik van opiaten: Om welke medicatie gaat het Beschrijf de werking en de bijwerking Is er een protocol toediening opiaten Werken je collegae volgens protocol Welke handelingen moeten er extra gedaan worden Mag jij als leerling deze medicatie toedienen Maak een PowerPoint over dit onderwerp 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en werkbegeleider 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 10

11 D2.T5.KP.start. Rode en gele wonden De deelnemer kan verwoorden en beschrijven welke rode en gele wonden er zijn in de praktijk, wat het behandelingsplan is en of deskundige hulp ingeschakeld moet worden Boek Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden IG deel 1 Thema 9 wonden verzorgen en verpleegtechnische handelingen Thema 5 Wondverzorging Door middel van een interview door klasgenoten en docent en/of praktijkopleider I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart welke rode en gele wonden er zijn in jouw beroepspraktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het verzorgen van rode en gele wonden. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke rode en gele wonden er zijn: - fotografeer de rode en gele wonden - beschrijf het behandelingsplan bij de rode en gele wonden - is er in de praktijk een decubitusspecialist, wondverpleegkundige of WISverpleegkundige en stel je op de hoogte van de inhoud van zijn/haar functie 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. Gebruik daarbij de foto s 5. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je klasgenoten en de docent 6. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 11

12 D2.T5.KP.start. Zwachteltechniek toepassen De student kan verwoorden en beschrijven welke zwachtel technieken er worden toegepast in de praktijk Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 5 Hoofdstuk 4 Zwachteltechnieken als compressietherapie Door middel van een interview door klasgenoten en docent en/of praktijkopleider I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de zwachteltechniek in de praktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het toepassen van zwachteltechniek. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek het doel van het zwachtelen: - bij welke zorgvragers worden er zwachteltechnieken toegepast - beschrijf het soort zwachtel wat is gebruikt - beschrijf de werkwijze bij het zwachtelen 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medesudenten en de docent 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 12

13 D2.T7.KP.start. Blaaskatheter observeren en verzorgen De student kan beschrijven wat de verzorgings- en de observatiepunten zijn bij een zorgvrager met een blaaskatheter Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 6 Hoofdstuk 2 De zorg voor een blaaskatheter met werkbegeleider of praktijkopleider I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de verzorging van een blaaskatheter 1. Stel je op de hoogte van de theorie van een blaaskatheter. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de praktijk of er zorgvragers zijn met een blaas katheter: -welke blaaskatheters worden er gebruikt -is er een protocol verzorgen en observeren blaaskatheter -zijn er verschillen met het protocol van het Albeda. -beschrijf de verschillen van deze protocollen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek het verslag met collegae in de praktijk 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht 13

14 D2.T7.KP.start. Blaasspoeling uitvoeren De student kan verwoorden en beschrijven wanneer er een blaasspoeling word gegeven in de praktijk Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 7 Hoofdstuk 4 Het spoelen van de blaas I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het uitvoeren van een blaasspoeling. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het uitvoeren van een blaasspoeling. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de beroepspraktijk of er zorgvragers zijn met een blaas katheter en blaasspoeling: -wat is de reden van het uitvoeren van een blaasspoeling -beschrijf of het een gesloten, open of een langdurige spoeling betreft -vergelijk het Albedaprotocol en de protocollen van de praktijk -wat valt je op, zijn er verschillen en welke. 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je klasgenoten en de docent 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 14

15 D2.T7.KP.start. Suprapubische katheter verzorgen De student kan beschrijven wat de verzorgingsaandachtspunten zijn bij een zorgvrager met een suprapubische katheter Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 7 Hoofdstuk 3 De verzorging van een suprapubische katheter I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de verzorgingsaandachtspunten bij een zorgvrager met een suprapubische katheter 1. Stel je op de hoogte van de theorie van een suprapubische katheter. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de praktijk of er zorgvragers zijn met een suprapubische katheter.: -wat is de reden van de suprapubische katheter -wat zijn de verzorgingsaandachtspunten. -wordt er gebruik gemaakt van het protocol en hier naar gehandeld. 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek je verslag met 4 medestudenten en beantwoord hun vragen 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 15

16 D2.T9.KP.start. Koude- en warmtebehandeling De student kan verwoorden en beschrijven welke warmte of koude behandeling er word gegeven in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 9 Hoofdstuk 1 Warmte- of koudebehandeling I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- en warmtebehandeling. 1. Stel je op de hoogte van de theorie lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- en warmtebehandeling. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de beroepspraktijk of er zorgvragers zijn met een koude of warmte behandeling: -beschrijf of het gaat om een koude of warmte behandeling -beschrijf hoe de koude- of warmtebehandeling wordt toegepast -wat is de reden dat de koude- of warmtebehandeling bij deze zorgvrager wordt toegepast? -hoe ervaart de zorgvrager deze koude/ of warmtebehandeling? 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 16

17 D2.T10.KP.start. Verzamelen van monsters t.b.v. diagnostiek De student kan beschrijven welke monsters t.b.v. diagnostiek (steriel en niet-steriel) er worden verzameld in de praktijk en uitleg geven over het doel hiervan Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 10 Hoofdstuk 1 Monsters voor diagnostiek Door middel van evaluatie met de docent J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken In deze activiteit breng je in kaart welke steriele en niet steriel monster er worden verzameld in jouw beroepspraktijk 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het verzamelen van monster t.b.v. diagnostiek. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek diverse monsters t.b.v. diagnostiek: - beschrijf om welk monster het gaat - beschrijf het doel -gaat het om steriel of niet steriel materiaal -beschrijf de werkwijze van het opvangen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek het verslag met de docent of praktijkbegeleider 17

18 D2.T11.KP.start. Reanimatiebeleid De student kan verwoorden en beschrijven wat het reanimatiebeleid is in de praktijk Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 11 Reanimeren I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart hoe de eerst hulp wordt verleend bij jou in de praktijk 1. Stel je op de hoogte van het reanimatiebeleid in de instelling waar je stage loopt 2. Onderzoek: - is er een reanimatiebeleid? -hoe ziet dit beleid er uit in de praktijk? -hoe worden zorgvragers voorgelicht over dit beleid? 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van medestudenten en de docent 18

19 D3.T2.KP.start. Maagspoelen De student kan beschrijven wat de indicatie is voor een maagspoeling en hoe deze moet worden uitgevoerd Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 Hoofdstuk 4 Maagspoelen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de indicatie en de uitvoering van een maagspoeling 1. Stel je op de hoogte van de theorie van maagspoelen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek: -wat is de indicatie voor een maagspoeling? - welke materialen zijn nodig om een maagspoeling te kunne n uitvoeren? -hoe moet een maagspoeling worden uitgevoerd? -welke begeleiding geef je de zorgvrager die een maagspoeling moet ondergaan? 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek, maak gebruik van powerpoint. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 19

20 D3.T2.KP.start. Toedienen van sondevoeding De student kan beschrijven hoe de toediening van sondevoeding gaat via de voedingspomp, druppelregelaar en per portie Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 Hoofdstuk 3 het toedienen van sondevoeding I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de toedieningwijzen bij het geven van sondevoeding 1. Stel je op de hoogte van de theorie, het toedienen van sondevoeding en voedingspomp. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn die sondevoeding krijgen via een voedingspomp, per portie of continue via druppelregelaar: -welke indicatie heeft de zorgvrager voor de sondevoeding -beschrijf welke sondevoeding de zorgvrager krijgt -beschrijf de wijze van toediening, portie, pomp of druppelregelaar en waarom wordt gekozen voor deze toedieningwijze 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 20

21 D3.T3.KP.start. Darmspoelen De student kan beschrijven wat de indicatie is voor een darmspoeling en hoe deze moet worden uitgevoerd Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 3 Hoofdstuk 2 het spoelen van de darm of de stoma I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de indicatie en de uitvoering van een darmspoeling 1. Stel je op de hoogte van de theorie,het uitvoeren van een darmspoeling. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn waarbij je een darmspoeling kan uitvoeren: welke indicatie heeft de zorgvrager voor een darmspoeling beschrijf de werkwijze van het uitvoeren van de darmspoeling beschrijf de beleving van de zorgvrager 3 Schrijf een verslag over punt 2 4 Bespreek het verslag met je docent/praktijkopleider en medestudenten 21

22 D3.T3.KP.start. Verzorgen van een stoma De student kan verwoorden en beschrijven hoe je een stoma moet verzorgen in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 3 Hoofdstuk 1 Een stoma verzorgen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het verzorgen van een stoma. 1. Stel je op de hoogte van de theorie. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn met een stoma: -welke stoma s zijn theoretisch behandeld -welke stoma kom je tegen op je stageplek -welke indicatie heeft de zorgvrager voor de stoma -beschrijf de verzorging van de stoma, welk materiaal wordt gebruikt (een- of tweedelig -waarom is gekozen voor dit materiaal 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je klasgenoten en de docent 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 22

23 D3.T5.KP.start.Verzorgen van zwarte wonden De student kan de verzorging van een zwarte wond verwoorden en beschrijven. Hij of zij is op de hoogte van het behandelingsplan en kan hier naar handelen. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 5 Hoofdstuk 3 de verzorging van zwarte wonden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het verzorgen van zwarte wonden. 3. Stel je op de hoogte van de theorie,het verzorgen van zwarte wonden. Gebruik hiervoor je boek. 4. Onderzoek of er zwarte wonden zijn: -beschrijf de zwarte wond -beschrijf het behandelingsplan van de zwarte wond. Wat is het zorgdoel Welke activiteiten worden er ondernomen Door wie worden deze activiteiten ondernomen Zijn er alternatieven voor de behandeling 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek het onderzoek en verslag met je docent en medestudenten. 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 23

24 D3.T6.KP.start. Mond en keelholte uitzuigen De student kan het uitzuigen van mond en keelholte verwoorden en beschrijven. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 6 Hoofdstuk 2 De mond- en keelholte uitzuigen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het uitzuigen van mond en keelholte. 1. Stel je op de hoogte van de theorie, mond- en keelholte uitzuigen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Begeleid een leerling bij het uitzuigen van mond en keelholte: -verwoord en beschrijf het uitzuigen van mond en keelholte -verwoord en beschrijf de complicaties en de nazorg - Stel een GVO plan op volgens de stappen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek je bevindingen met je werkbegeleider en de leerling 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 24

25 D3.T6.KP.start. Tracheacanule en tracheastoma verzorgen De student kan verwoorden en beschrijven hoe hij/zij een tracheacanule en tracheastoma moet verzorgen in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen thema 6 Hoofdstuk 1 De tracheastoma en tracheacanule verzorgen Praktijk Evalueer met je werkbegeleider/praktijkopleider of docent I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het verzorgen van een tracheacanule en tracheastoma. 1. Stel je op de hoogte van de theorie,het verzorgen van een tracheacanule en tracheastoma. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn je kan begeleiden bij het verzorgen van een tracheacanule of tracheastoma: -welke indicatie heeft de zorgvrager voor een tracheacanule of tracheastoma -beschrijf de verzorging van een tracheacanule of tracheastoma -beschrijf of de verzorging klopt met het daarvoor bestaande protocol 3. Bespreek je bevindingen met je werkbegeleider 25

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese

Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Dit project is gefinancierd door de steun van de Europese Commissie. Deze mededeling weerspiegelt alleen de mening van de auteur en de Europese Commissie en de Europese Commissie kan niet aansprakelijk

Nadere informatie

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding VTV BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg KD Maatschappelijke Zorg 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen KD Verzorgende-IG

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 3: Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; Cohort 2009-2012/

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2

Beroepsopdracht/ leermenu 5. Verpleegtechnische handelingen deel 2 Beroepsopdracht/ leermenu 5 Verpleegtechnische handelingen deel 2 Werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit Competenties: K: vakdeskundigheid toepassen L: materialen en middelen inzetten

Nadere informatie

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen

Verzorgende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verzorgende en verpleegtechnische handelingen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Bijlage 02 Bijlage 03 Bijlage 04 Bijlage 05 Leerlijn BOL en BBL 4 jarig Leerlijn BOL en BBL Verkort Formuleblad Te toetsen vaardigheden per deel

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK STARTBEKWAAM inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn BEROEPSTAAK D Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatiedossier MBO Verpleegkunde 2012-2013 Crebonummer 95520

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014

Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Scholingsaanbod vanaf 1 september 2014 t/m eind 2014 Basiscursus 1: Het bepalen van een bloedsuiker en het toedienen van insuline maandag 08 september van 09.00 12.00 maandag 24 november van 09.00 12.00

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg

NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV. Crebonummer: 95520. Sector: Gezondheidszorg NCOI-programma voor de opleiding Verpleegkundige niveau IV Crebonummer: 95520 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI opleidingsgroep biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort opleidingstraject

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Voorbehouden en risicovolle handelingen Voorbehouden en risicovolle handelingen Sonde inbrengen en verwijderen Verzorgenden IG/ verpleegkundigen - De cursist kan adequaat een maagsonde inbrengen via de mond/ keelholte bij een cliënt volgens

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: november 2014 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verplegende en verpleegtechnische handelingen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0119 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg,

Nadere informatie

Zuurstof toedienen via een tracheacanule

Zuurstof toedienen via een tracheacanule 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Zuurstof toedienen via een tracheacanule Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Medisch Psychiatrische Unit (MPU) Inleiding In 2006 heeft de afdeling MPU zijn deuren open gedaan. Het doel van de afdeling is om zorg te dragen voor een hogere efficiëntie en doelmatigheid van de zorg voor patiënten met lichamelijk en

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 3 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 1 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Doorstroom Helpende Zorg Beroepstaak B beginner: B1 en B3 Beroepstaak C beginner: C1 Beroepstaak E beginner Albeda College Branche Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorgeenheid Cardiologie en Cardiochirurgie

Zorgeenheid Cardiologie en Cardiochirurgie Inleiding Deze zorgeenheid bestaat uit cardiochirurgische patiënten en cardiologische. Tevens is er een special care voor cardiochirurgische patienten die gedurende één dag, postoperatief na de IC periode,

Nadere informatie

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012

Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Scholingsaanbod vanaf 1 januari 2012 Maandag 16 januari 2012 van 09.00 12.00 Herhalingscursus 1: bloedsuiker bepalen, insuline spuiten, subcutaan en intramusculair injecteren, het toedienen van oor/oog/neus

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen Keuzedeel mbo Verplegende en verpleegtechnische handelingen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING. Verpleegtechnische handelingen

PROJECTHANDLEIDING. Verpleegtechnische handelingen PROJECTHANDLEIDING Verpleegtechnische handelingen Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. Werkproces: 2.7 Voert verpleegtechnische handelingen uit Als medewerker gehandicaptenzorg/gespecialiseerde

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden hbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Zorgplan van een chronische zieke, een lichamelijk gehandicapte of revaliderende zorgvrager bespreken en vervolgens bijstellen

Zorgplan van een chronische zieke, een lichamelijk gehandicapte of revaliderende zorgvrager bespreken en vervolgens bijstellen OPDRACHTFORMULIER Zorgplan van een chronische zieke, een lichamelijk gehandicapte of revaliderende zorgvrager bespreken en vervolgens bijstellen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie 3 Datum: januari 2014

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: Naam student: Naam Loopbaanbegeleider: 1 2 Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen bij Verpleegtechnische handelingen, wat ook wel certificeerbare eenheid

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK 1 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 93 Versie: Juli 2013 Fase:

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 3 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Urologie Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief examen beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie ODB BEROEPSTAAK D 1516

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

PROJECTHANDLEIDING Oudercontacten. On your site BOL PW, niveau 4

PROJECTHANDLEIDING Oudercontacten. On your site BOL PW, niveau 4 PROJECTHANDLEIDING Oudercontacten On your site BOL PW, niveau 4 In je dagelijkse werk heb je veel met ouders te maken. Zij zijn, samen met de kinderen, jouw belangrijkste klant, en zoals je weet is het

Nadere informatie

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE BEROEPSTAAK D, DEEL 7 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: juni 2013 Fase: Gevorderd 2 Naam deelnemer:. 2 Inhoudsopgave Beroepsopdracht

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1

Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 1 Beroepsopdracht 3: Voeding en Hygiëne / Zorghulp / september 2012 1 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 6 Opdracht 3... 9 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D

OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D OPDRACHTENBOEK VAN BEGINNER TOT STARTBEKWAAM BEROEPSTAAK D inclusief toets beroepstaak D en ondersteuningsmagazijn Albeda College Branche Gezondheidszorg Crebonummer 95520 Versie ODB BEROEPSTAAK D 1415

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

ADL-vaardigheidstraining geven

ADL-vaardigheidstraining geven OPDRACHTFORMULIER Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van vaardigheid en noteer vragen en opdrachten. Bespreek deze samen met medestudenten of je docent. 2 Bestudeer de theorie. 3 Beantwoord

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren

Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren OPDRACHTFORMULIER Groepsactiviteit organiseren en uitvoeren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn!

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Verpleging thuis Opella verpleging Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis verpleging

Nadere informatie

9789006924206 De zorgbehoefte van een zorgvrager inschatten. Een individueel zorgplan of zorgleefplan opstellen

9789006924206 De zorgbehoefte van een zorgvrager inschatten. Een individueel zorgplan of zorgleefplan opstellen Overzicht 1 Het zorgplan vaststellen 978900692206 De zorgbehoefte van een zorgvrager inschatten Een individueel zorgplan of zorgleefplan opstellen Methodisch werken Observaties Het voeren van een anamnesegesprek

Nadere informatie

Protocollen verpleegtechnische handelingen voor PBGZ

Protocollen verpleegtechnische handelingen voor PBGZ Protocollen verpleegtechnische handelingen voor PBGZ Colofon Edu Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel 0522-235235 service@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Met medewerking van: Eindredactie: Titel:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Overzicht vaardigheden

Overzicht vaardigheden Overzicht vaardigheden mbo Verpleegkunde Versie 1.1 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medicament per intramusculaire injectie toedienen

Medicament per intramusculaire injectie toedienen 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Medicament per intramusculaire injectie toedienen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Het uitzuigen van de keelholte via een tracheacanule

Het uitzuigen van de keelholte via een tracheacanule 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Het uitzuigen van de keelholte via een tracheacanule Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen

Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 1 van 43 Overzicht

Nadere informatie

Het verzorgen van een tracheacanule en een tracheostoma

Het verzorgen van een tracheacanule en een tracheostoma 0 0 0 0 0 0 Opdrachtformulier Het verzorgen van een tracheacanule en een tracheostoma Naam student: Datum: Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK

VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE OPDRACHTENBOEK inclusief ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN EN TOETSEN BEROEPSTAAK D Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 Versie:

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Overzicht Zorg Basisboeken inhoudsopgave boeken - werkprocessen 1

Overzicht Zorg Basisboeken inhoudsopgave boeken - werkprocessen 1 Overzicht Zorg Basisboeken inhoudsopgave boeken - werkprocessen 1 Het zorgplan vaststellen 978900692206 De zorgbehoefte van een inschatten Methodisch werken Observaties Het voeren van een anamnesegesprek

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Beginner

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Beginner OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda college Branche

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

VZK16 VVV. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

VZK16 VVV. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres team vz 05 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/81438 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam KD 2009-2010

OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK. Fase: Startbekwaam KD 2009-2010 OPLEIDING VERZORGENDE-IG OPDRACHTENBOEK Fase: Startbekwaam KD 2009-2010 Beroepstaak B Startbekwaam Beroepstaak C Startbekwaam Beroepstaak D Startbekwaam Beroepstaak E Startbekwaam Albeda College Branche

Nadere informatie

Stageverslag jaar 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Stageplek: Sint Jacob (Osira)

Stageverslag jaar 2. Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Stageplek: Sint Jacob (Osira) Stageverslag jaar 2 Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Stageplek: Sint Jacob (Osira) Stageafdeling: W1 PG & Huntington Plantage Middenlaan 52 1018 DH Amsterdam Stagebegeleider: Ireen Kleinmeulman

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

Medicament per subcutane injectie toedienen

Medicament per subcutane injectie toedienen 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Medicament per subcutane injectie toedienen Naam student: Datum: Vaardigheid 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verpleegtechnische handelingen Test jezelf.

Verpleegtechnische handelingen Test jezelf. Verpleegtechnische handelingen Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe het zit met wetgeving, wanneer je bevoegd en bekwaam bent? Weet je alles van verpleegtechnisch handelen? Kun je deelnemen aan onderzoek?

Nadere informatie

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s

Injecteren - medicijn Injecteren Cytostaticum subcutaan VH x* x* s Oichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus 1 Verwijzingen in de lijst 1 De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Mond- en keelholte uitzuigen

Mond- en keelholte uitzuigen 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Mond- en keelholte uitzuigen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen

Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Skillstrainingscentrum Limburg Verzorgende-IG Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen Module 2 Opleiding: Risicovolle en Voorbehouden Handelingen 2016 / 2017 Gastro-enterologie Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

Een tracheacanule verwisselen

Een tracheacanule verwisselen 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een tracheacanule verwisselen Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie