OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam"

Transcriptie

1 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: Fase: Startbekaam Naam student:. 1

2 D1.T1.KP.start. Voorbehouden handelingen en de wet BIG in de praktijk De student kan verwoorden onder welke voorwaarden voorbehouden (en risicovolle) handelingen volgens de wet BIG in de praktijk moeten worden uitgevoerd Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 1 De gevolgen van de wet BIG voor de verzorgende praktijk Hoofdstuk 1 t/m 3 Leslokaal, thuis, praktijk A. Beslissen en activiteiten initiëren E. Samenwerken en overleggen H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren In deze activiteit breng je in kaart op welke manier in jouw beroepspraktijk wordt omgegaan met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om voorbehouden (en risicovolle) handelingen in de praktijk te mogen uitvoeren. 1. Stel je op de hoogte van de voorwaarden waaraan in de praktijk moet worden voldaan om voorbehouden (en risicovolle) handelingen te mogen uitvoeren. Gebruikt hiervoor je boek. 2. De voorwaarden waaronder voorbehouden handelingen mogen worden uitgevoerd staan beschreven in de wet BIG. Bepaal met welke voorbehouden handelingen jij in de praktijk te maken hebt. 3. Zoek een voorbeeld op internet of in een vakblad, waarin een praktijksituatie wordt beschreven waarin een fout is gemaakt rondom de uitvoering van een voorbehouden (of risicovolle) handeling. Beschrijf het voorbeeld (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 4. Onderzoek in je beroepspraktijk of er wel eens fouten worden gemaakt met voorbehouden of risicovolle handelingen. Je kunt dit doen door te observeren, of door collega s te vragen of ze weleens fouten hebben gemaakt of gezien bij anderen. Beschrijf om welke fouten het gaat (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 5. Geef je mening over de fouten die je hebt gevonden in de literatuur (op internet) en in de praktijk. Beschrijf hoe je zelf wilt voorkomen dat je fouten maakt met de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen. 6. Schrijf een verslag over punt 2, 3, 4 en 5 (max. 4 A4) 7. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. Het mag een les zijn, of een discussiebijeenkomst. 8. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent zodat zij vragen over dit onderwerp kunnen bedenken. 9. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent. 10. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 2

3 D1.T2.KP.start. Maagsonde inbrengen De student kan beschrijven en verwoorden welke maagsondes er worden gebruikt in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 De zorgvrager met een maagsonde I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart welke maagsondes worden gebruikt in de praktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het inbrengen vaneen maagsonde. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke maagsondes er worden gebruikt : -welke soorten maagsondes worden er gebruikt? -van welk materiaal zijn de maagsondes? -wat zijn de kosten van de verschillende maagsondes? -hoe vaak moeten de verschillende maagsondes worden verwisseld? -wat is de reden van dat voor deze maagsonde wordt gekozen? 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 3

4 D1.T4.KP.start. Injecteren De student kan beschrijven en verwoorden welke injecties worden gegeven in de praktijk, wat de reden is dat deze injecties worden gegeven en welke complicaties mogelijk kunnen optreden Boek Verpleegtechnische handelingen Thema Medicijnen toedienen Hoofdstuk 6 Medicijnen toedienen per injectie Leslokaal, thuis, praktijk I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart welke injecties worden gegeven in jouw beroepspraktijk, wat de reden is dat deze injecties worden gegeven en welke complicaties kunnen optreden. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van medicijnen toedienen per injectie. Gebruikt hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke injecties worden toegediend in jouw beroepspraktijk: -wat is de reden dat deze injecties worden gegeven -hoe wordt de injectie toegediend (frequentie, toedieningswijze) -welke complicaties kunnen optreden bij het toedienen van deze injecties (maak onderscheid tussen complicaties door het injecteren en complicaties door het medicijn) - zijn er andere manieren om het medicijn toe te dienen? Zo ja, waarom wordt daar in dit geval niet voor gekozen? 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent zodat zij vragen over dit onderwerp kunnen bedenken. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent. 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 4

5 D1.T7.KP.start. Katheteriseren De student kan verwoorden en beschrijven welke katheters er worden gebruikt in de praktijk, wat de reden is voor het katheteriseren en wat de indicatie voor het katheteriseren is. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 7 De zorgvrager met een blaaskatheter I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart bij verschillende zorgvragers welke katheters er worden gebruikt in jouw beroepspraktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het inbrengen en verzorgen van een katheter. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek bij verschillende zorgvragers -wat de indicatie is voor het gebruik van een katheter - gaat het over een eenmalige katheter of een verblijfskatheter - zijn de benodigde protocollen aanwezig in de beroepspraktijk -welke complicaties kunnen er optreden 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 5

6 D2.T2.KP.start. Maagsonde verzorgen De student kan beschrijven wat de voorlichting is die gegeven wordt aan een zorgvrager met een maagsonde Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 Hoofdstuk 2 De verzorging van een maagsonde Door middel van een evaluatie met medestudenten en de docent I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je voorlichting kunt geven aan een zorgvrager met een maagsonde 1. Stel je op de hoogte van de theorie van een maagsonde verzorgen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de praktijk of er zorgvragers zijn met een maagsonde: a. -wat is de reden van de maagsonde b. -wat zijn de verzorgingsaandachtspunten c. -wat is de voorlichting die gegeven wordt aan een zorgvrager met een maagsonde 3. Maak een voorlichtingsfolder voor een zorgvrager met een maagsonde. Neem daarin de punten uit vraag 2 op. 4. Bespreek je folder met medestudenten en beantwoord hun vragen 6

7 D2.T4.KP.start Het toedienen van anticoagulantia De student kan beschrijven wat te doen bij het gebruik van anticoagulantia en kan het recept van de arts verwerken Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 4 Medicijnen toedienen Hoofdstuk 1 t/m 4 Met je docent of praktijkopleider J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart waarop je moet letten bij het toedienen van anticoagulantia en weet het recept van de arts te verwerken. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van anticoagulantia. Gebruik hiervoor je boek. Zoek ook specifieke informatie op over het toedienen van anticoagulantia, in de praktijk of op internet. 2. Onderzoek wat te doen bij het krijgen van het recept: Wat is de reden dat de zorgvrager anticoagulantia krijgt? Welke handelingen worden er verricht voordat de zorgvrager de medicatie krijgt? Wat zijn de evt. bijwerkingen? Wat zij de speciale aandachtspunten bij dit medicijn? 3. Maak een informatiefolder over anticoagulantia. 4. Bespreek de folder met je docent of praktijkopleider. 7

8 D2.T4.KP.start. Medicijnen toedienen De student kan verwoorden en beschrijven welke medicatie er word gegeven, wat de reden is dat deze medicatie wordt voorgeschreven, wat is de werking en de bijwerkingen van deze medicijnen Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 4 Medicijnen toedienen Hoofdstuk 1 t/m 5 I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart welke medicijnen worden gegeven bij 5 zorgvragers in de praktijk. Wat is de reden dat deze medicatie wordt voorgeschreven, wat is de werking en bijwerkingen van deze medicatie. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van medicijnen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke medicatie er word gebruikt bij de 5 zorgvragers: -wat is de reden dat deze medicatie wordt voorgeschreven -wat is de werking van deze medicijnen -hoe worden deze medicijnen toegediend -wat zijn de evt. bijwerkingen van deze medicijnen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 8

9 D2.T4.KP.start. Medicijnfouten De student kan beschrijven en verwoorden welke medicijnfouten gemaakt kunnen worden en weergeven welke medicijnfouten in de praktijk gemaakt worden en hoe daarmee wordt omgegaan Studieboek Verpleegtechnische handelingen Thema 4: Medicijnen toedienen Leslokaal, thuis, praktijk A. Beslissen en activiteiten initiëren E. Samenwerken en overleggen H. Overtuigen en beïnvloeden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart welke medicijnfouten gemaakt kunnen worden en op welke manier in jouw beroepspraktijk wordt omgegaan met (het voorkomen van) medicijnfouten 11. Stel je op de hoogte van de voorwaarden waaraan in de praktijk moet worden voldaan om medicijnen te checken, registreren en distribueren. Gebruikt hiervoor je boek. 12. Zoek minstens drie voorbeelden op internet of in een vakblad, waarin een praktijksituatie wordt beschreven waarin een fout is gemaakt rondom het checken, registreren en distribueren van medicijnen. Beschrijf de voorbeelden (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 13. Onderzoek in je beroepspraktijk of er wel eens fouten worden gemaakt met het checken, registreren en distribueren van medicijnen. Je kunt dit doen door te observeren, of door collega s te vragen of ze weleens fouten hebben gemaakt of gezien bij anderen. Beschrijf om welke fouten het gaat (wat is er fout gegaan, wat was de oorzaak, wat waren de gevolgen, hoe had het kunnen worden voorkomen). 14. Geef je mening over de fouten die je hebt gevonden in de literatuur (op internet) en in de praktijk. Beschrijf hoe je zelf wilt voorkomen dat je fouten maakt met het checken, registreren en distribueren van medicijnen. 15. Schrijf een verslag over punt 2, 3 en 4 (max. 4 A4). 16. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. Het mag een les zijn, of een discussiebijeenkomst. 17. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent zodat zij vragen over dit onderwerp kunnen bedenken. 18. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent. 19. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 9

10 D2.T4.KP.start. Richtlijnen voor opiaten De student kan verwoorden en beschrijven wat de richtlijnen zijn voor het toedienen van opiaten Internet I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit beschrijf je hoe te handelen bij het toedienen van opiaten 1. Stel je op de hoogte van de richtlijnen. 2. Onderzoek wat de specifieke toediening is bij het gebruik van opiaten: Om welke medicatie gaat het Beschrijf de werking en de bijwerking Is er een protocol toediening opiaten Werken je collegae volgens protocol Welke handelingen moeten er extra gedaan worden Mag jij als leerling deze medicatie toedienen Maak een PowerPoint over dit onderwerp 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en werkbegeleider 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 10

11 D2.T5.KP.start. Rode en gele wonden De deelnemer kan verwoorden en beschrijven welke rode en gele wonden er zijn in de praktijk, wat het behandelingsplan is en of deskundige hulp ingeschakeld moet worden Boek Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden IG deel 1 Thema 9 wonden verzorgen en verpleegtechnische handelingen Thema 5 Wondverzorging Door middel van een interview door klasgenoten en docent en/of praktijkopleider I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart welke rode en gele wonden er zijn in jouw beroepspraktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het verzorgen van rode en gele wonden. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek welke rode en gele wonden er zijn: - fotografeer de rode en gele wonden - beschrijf het behandelingsplan bij de rode en gele wonden - is er in de praktijk een decubitusspecialist, wondverpleegkundige of WISverpleegkundige en stel je op de hoogte van de inhoud van zijn/haar functie 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. Gebruik daarbij de foto s 5. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je klasgenoten en de docent 6. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 11

12 D2.T5.KP.start. Zwachteltechniek toepassen De student kan verwoorden en beschrijven welke zwachtel technieken er worden toegepast in de praktijk Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 5 Hoofdstuk 4 Zwachteltechnieken als compressietherapie Door middel van een interview door klasgenoten en docent en/of praktijkopleider I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de zwachteltechniek in de praktijk. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het toepassen van zwachteltechniek. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek het doel van het zwachtelen: - bij welke zorgvragers worden er zwachteltechnieken toegepast - beschrijf het soort zwachtel wat is gebruikt - beschrijf de werkwijze bij het zwachtelen 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medesudenten en de docent 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 12

13 D2.T7.KP.start. Blaaskatheter observeren en verzorgen De student kan beschrijven wat de verzorgings- en de observatiepunten zijn bij een zorgvrager met een blaaskatheter Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 6 Hoofdstuk 2 De zorg voor een blaaskatheter met werkbegeleider of praktijkopleider I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de verzorging van een blaaskatheter 1. Stel je op de hoogte van de theorie van een blaaskatheter. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de praktijk of er zorgvragers zijn met een blaas katheter: -welke blaaskatheters worden er gebruikt -is er een protocol verzorgen en observeren blaaskatheter -zijn er verschillen met het protocol van het Albeda. -beschrijf de verschillen van deze protocollen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek het verslag met collegae in de praktijk 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht 13

14 D2.T7.KP.start. Blaasspoeling uitvoeren De student kan verwoorden en beschrijven wanneer er een blaasspoeling word gegeven in de praktijk Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 7 Hoofdstuk 4 Het spoelen van de blaas I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het uitvoeren van een blaasspoeling. 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het uitvoeren van een blaasspoeling. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de beroepspraktijk of er zorgvragers zijn met een blaas katheter en blaasspoeling: -wat is de reden van het uitvoeren van een blaasspoeling -beschrijf of het een gesloten, open of een langdurige spoeling betreft -vergelijk het Albedaprotocol en de protocollen van de praktijk -wat valt je op, zijn er verschillen en welke. 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je klasgenoten en de docent 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 14

15 D2.T7.KP.start. Suprapubische katheter verzorgen De student kan beschrijven wat de verzorgingsaandachtspunten zijn bij een zorgvrager met een suprapubische katheter Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 7 Hoofdstuk 3 De verzorging van een suprapubische katheter I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de verzorgingsaandachtspunten bij een zorgvrager met een suprapubische katheter 1. Stel je op de hoogte van de theorie van een suprapubische katheter. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de praktijk of er zorgvragers zijn met een suprapubische katheter.: -wat is de reden van de suprapubische katheter -wat zijn de verzorgingsaandachtspunten. -wordt er gebruik gemaakt van het protocol en hier naar gehandeld. 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek je verslag met 4 medestudenten en beantwoord hun vragen 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 15

16 D2.T9.KP.start. Koude- en warmtebehandeling De student kan verwoorden en beschrijven welke warmte of koude behandeling er word gegeven in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 9 Hoofdstuk 1 Warmte- of koudebehandeling I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren L. Materialen en middelen inzetten N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T. Instructies en procedures opvolgen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- en warmtebehandeling. 1. Stel je op de hoogte van de theorie lichaamstemperatuur regelen door middel van koude- en warmtebehandeling. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek in de beroepspraktijk of er zorgvragers zijn met een koude of warmte behandeling: -beschrijf of het gaat om een koude of warmte behandeling -beschrijf hoe de koude- of warmtebehandeling wordt toegepast -wat is de reden dat de koude- of warmtebehandeling bij deze zorgvrager wordt toegepast? -hoe ervaart de zorgvrager deze koude/ of warmtebehandeling? 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 5. Geef je verslag over dit onderwerp minimaal een week voorafgaand aan de presentatie aan drie medestudenten en de docent. 6. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 7. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 16

17 D2.T10.KP.start. Verzamelen van monsters t.b.v. diagnostiek De student kan beschrijven welke monsters t.b.v. diagnostiek (steriel en niet-steriel) er worden verzameld in de praktijk en uitleg geven over het doel hiervan Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 10 Hoofdstuk 1 Monsters voor diagnostiek Door middel van evaluatie met de docent J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten M. Analyseren N. Onderzoeken In deze activiteit breng je in kaart welke steriele en niet steriel monster er worden verzameld in jouw beroepspraktijk 1. Stel je op de hoogte van de theorie van het verzamelen van monster t.b.v. diagnostiek. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek diverse monsters t.b.v. diagnostiek: - beschrijf om welk monster het gaat - beschrijf het doel -gaat het om steriel of niet steriel materiaal -beschrijf de werkwijze van het opvangen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek het verslag met de docent of praktijkbegeleider 17

18 D2.T11.KP.start. Reanimatiebeleid De student kan verwoorden en beschrijven wat het reanimatiebeleid is in de praktijk Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 11 Reanimeren I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart hoe de eerst hulp wordt verleend bij jou in de praktijk 1. Stel je op de hoogte van het reanimatiebeleid in de instelling waar je stage loopt 2. Onderzoek: - is er een reanimatiebeleid? -hoe ziet dit beleid er uit in de praktijk? -hoe worden zorgvragers voorgelicht over dit beleid? 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van medestudenten en de docent 18

19 D3.T2.KP.start. Maagspoelen De student kan beschrijven wat de indicatie is voor een maagspoeling en hoe deze moet worden uitgevoerd Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 Hoofdstuk 4 Maagspoelen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de indicatie en de uitvoering van een maagspoeling 1. Stel je op de hoogte van de theorie van maagspoelen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek: -wat is de indicatie voor een maagspoeling? - welke materialen zijn nodig om een maagspoeling te kunne n uitvoeren? -hoe moet een maagspoeling worden uitgevoerd? -welke begeleiding geef je de zorgvrager die een maagspoeling moet ondergaan? 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek, maak gebruik van powerpoint. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 19

20 D3.T2.KP.start. Toedienen van sondevoeding De student kan beschrijven hoe de toediening van sondevoeding gaat via de voedingspomp, druppelregelaar en per portie Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 2 Hoofdstuk 3 het toedienen van sondevoeding I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de toedieningwijzen bij het geven van sondevoeding 1. Stel je op de hoogte van de theorie, het toedienen van sondevoeding en voedingspomp. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn die sondevoeding krijgen via een voedingspomp, per portie of continue via druppelregelaar: -welke indicatie heeft de zorgvrager voor de sondevoeding -beschrijf welke sondevoeding de zorgvrager krijgt -beschrijf de wijze van toediening, portie, pomp of druppelregelaar en waarom wordt gekozen voor deze toedieningwijze 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je medestudenten en de docent 20

21 D3.T3.KP.start. Darmspoelen De student kan beschrijven wat de indicatie is voor een darmspoeling en hoe deze moet worden uitgevoerd Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 3 Hoofdstuk 2 het spoelen van de darm of de stoma I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen M. Analyseren N. Onderzoeken Q. Plannen en organiseren T Instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van de indicatie en de uitvoering van een darmspoeling 1. Stel je op de hoogte van de theorie,het uitvoeren van een darmspoeling. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn waarbij je een darmspoeling kan uitvoeren: welke indicatie heeft de zorgvrager voor een darmspoeling beschrijf de werkwijze van het uitvoeren van de darmspoeling beschrijf de beleving van de zorgvrager 3 Schrijf een verslag over punt 2 4 Bespreek het verslag met je docent/praktijkopleider en medestudenten 21

22 D3.T3.KP.start. Verzorgen van een stoma De student kan verwoorden en beschrijven hoe je een stoma moet verzorgen in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 3 Hoofdstuk 1 Een stoma verzorgen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het verzorgen van een stoma. 1. Stel je op de hoogte van de theorie. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn met een stoma: -welke stoma s zijn theoretisch behandeld -welke stoma kom je tegen op je stageplek -welke indicatie heeft de zorgvrager voor de stoma -beschrijf de verzorging van de stoma, welk materiaal wordt gebruikt (een- of tweedelig -waarom is gekozen voor dit materiaal 3. Bereid een korte presentatie voor over dit onderzoek. 4. Geef de presentatie en reageer op de vragen van je klasgenoten en de docent 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 22

23 D3.T5.KP.start.Verzorgen van zwarte wonden De student kan de verzorging van een zwarte wond verwoorden en beschrijven. Hij of zij is op de hoogte van het behandelingsplan en kan hier naar handelen. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 5 Hoofdstuk 3 de verzorging van zwarte wonden I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het verzorgen van zwarte wonden. 3. Stel je op de hoogte van de theorie,het verzorgen van zwarte wonden. Gebruik hiervoor je boek. 4. Onderzoek of er zwarte wonden zijn: -beschrijf de zwarte wond -beschrijf het behandelingsplan van de zwarte wond. Wat is het zorgdoel Welke activiteiten worden er ondernomen Door wie worden deze activiteiten ondernomen Zijn er alternatieven voor de behandeling 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek het onderzoek en verslag met je docent en medestudenten. 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 23

24 D3.T6.KP.start. Mond en keelholte uitzuigen De student kan het uitzuigen van mond en keelholte verwoorden en beschrijven. Boek Verpleegtechnische handelingen Thema 6 Hoofdstuk 2 De mond- en keelholte uitzuigen I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het uitzuigen van mond en keelholte. 1. Stel je op de hoogte van de theorie, mond- en keelholte uitzuigen. Gebruik hiervoor je boek. 2. Begeleid een leerling bij het uitzuigen van mond en keelholte: -verwoord en beschrijf het uitzuigen van mond en keelholte -verwoord en beschrijf de complicaties en de nazorg - Stel een GVO plan op volgens de stappen 3. Schrijf een verslag over punt 2 4. Bespreek je bevindingen met je werkbegeleider en de leerling 5. Schrijf een reflectieverslag over deze opdracht. 24

25 D3.T6.KP.start. Tracheacanule en tracheastoma verzorgen De student kan verwoorden en beschrijven hoe hij/zij een tracheacanule en tracheastoma moet verzorgen in de praktijk. Boek Verpleegtechnische handelingen thema 6 Hoofdstuk 1 De tracheastoma en tracheacanule verzorgen Praktijk Evalueer met je werkbegeleider/praktijkopleider of docent I. Presenteren J. Formuleren en rapporteren K. Vakdeskundigheid toepassen L. Materialen en middelen inzetten, M. Analyseren N. Onderzoeken, plannen en organiseren en instructies en procedures toepassen. In deze activiteit breng je in kaart dat je op de hoogte bent van het verzorgen van een tracheacanule en tracheastoma. 1. Stel je op de hoogte van de theorie,het verzorgen van een tracheacanule en tracheastoma. Gebruik hiervoor je boek. 2. Onderzoek of er zorgvragers zijn je kan begeleiden bij het verzorgen van een tracheacanule of tracheastoma: -welke indicatie heeft de zorgvrager voor een tracheacanule of tracheastoma -beschrijf de verzorging van een tracheacanule of tracheastoma -beschrijf of de verzorging klopt met het daarvoor bestaande protocol 3. Bespreek je bevindingen met je werkbegeleider 25

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen

Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen Keuzemenu bij beroepsopdracht 5 Verpleegtechnische en voorbehouden handelingen voor verpleegkundigen BBL 4 AZ/ keuzemenu 5 verpleegtechnisch en voorbehouden handelingen/ juli 2008 Pagina 1 van 43 Overzicht

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK OPLEIDING tot MBO-VERPLEEGKUNDIGE Geestelijke Gezondheidszorg OPDRACHTENBOEK inclusief ondersteuningsmagazijn en toetsen beroepsopdrachten Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Schooljaar

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK

OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK OPLEIDING VERZORGENDE-IG Kraam OPDRACHTENBOEK Fase: Beginner Beroepstaak A beginner, gevorderd, startbekwaam Beroepstaak B beginner Beroepstaak C beginner Beroepstaak E beginner Albeda College Branche

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 4. 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 4. 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 4 1.4 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Voorbehouden handelingen 7 1.1 Voorbehouden handelingen 7 Praktijk: Twijfel 7 Praktijk: Bevoegd

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak B Beginner. Geriatrische zorgvrager OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak B Beginner Geriatrische zorgvrager Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Versie:1

Nadere informatie

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ 8.8.2.4 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Zorgen voor het medicijngebruik 7 1.1 Het medicijngebruik controleren 7 Praktijk: Nieuwe medicijnen

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Gevorderd/ Startbekwaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:.

Nadere informatie

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Cohorten 2009-2010 Versie Juni 2009 Inleiding Competentiegericht opleiden heeft tot doel

Nadere informatie

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE ONDERSTEUNINGSMAGAZIJN GEVORDERDE FASE 2 BEROEPSTAAK B EN C GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo: 95 Versie:

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2012 KD:2012 Versie 1 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Verpleegtechnische handelingen Niveau 3

Verpleegtechnische handelingen Niveau 3 Antwoorden stellingen Verpleegtechnische handelingen Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Wetgeving 1. De Wet marktordening gezondheidszorg is een wet die de financiering regelt. 2. Wetgeving

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten

Eenvoudige verpleegtechnische. Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Eenvoudige verpleegtechnische assistentie Informatie voor cliënten en ADL-assistenten Inhoud Eenvoudige verpleegtechnische assistentie 3 Uitgangspunten Fokus bij EVA-handelingen 4 Voorbehouden en niet-voorbehouden

Nadere informatie

ANALYSE COMPETENTIES. [December 2014] Studie uitgevoerd in opdracht van Euregio Scheldemond

ANALYSE COMPETENTIES. [December 2014] Studie uitgevoerd in opdracht van Euregio Scheldemond ANALYSE COMPETENTIES KNELPUNTBEROEPEN [December 2014] Studie uitgevoerd in opdracht van Euregio Scheldemond INHOUDSOPGAVE 1. METHODOLOGIE 5 2. SELECTIE KNELPUNTBEROEPEN 7 3. DE ONDERWIJSSYSTEMEN IN VLAANDEREN

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie