Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016"

Transcriptie

1 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor AK HOUTEN Noordhoff Health, aantoonbaar beter.

2 Voorwoord Met deze blauwdruk willen we u inzage geven in de inhoud van ZorgPad, de nieuwe leeroplossing 2016, voor de opleiding MBO Verzorgende (IG). U vindt hier een overzicht van de thema s en onderwerpen die aan bod komen in deze nieuwe leeroplossing. Onder ieder thema vindt u een opsomming van werkprocessen uit het nieuwe kwalificatiedossier (geldig vanaf augustus 2015) die binnen het thema worden behandeld. Mocht u vragen hebben over deze blauwdruk of andere vragen ten aanzien de nieuwe leeroplossing ZorgPad, neemt u dan contact op met Silvia Vernooij, accountmanager MBO Zorgonderwijs. Ze is telefonisch te bereiken op en via op Houten, november 2015 Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 2 van 12

3 Inhoudsopgave Thema s Basis...4 Thema s Beroepsgerichte basis...5 Thema s Brancheverbijzonderingen...9 Klinisch redeneren Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 3 van 12

4 Thema s Basis B1-K1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kennismaken met de zorg 1. Organisatie van de gezondheidszorg 2. Visie op zorg 3. Financiering 4. Beroepsethiek 5. Patiëntveiligheid 6. Zorg en technologie 7. Branches in de zorg: Kraam, VVT, GGZ, GHZ 8. Kennismaken met de doelgroep: ziekte en gezondheid 9. Kennismaken met de doelgroep: ontwikkelingsfasen 10. Kennismaken met de doelgroep: gedrag en gedragsproblemen 11. Kennismaken met de doelgroep: cultuur en levensbeschouwing Wet- en regelgeving in de zorg 1. Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener. 2. Wetten die de financiering en verzekering regelen 3. Wetten die eisen stellen aan de kwaliteit van de zorg 4. Borging kwaliteit van zorg 5. Werk gerelateerde wetten 6. Wetten rondom sterven en dood 7. Wet- en regelgeving bij huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling Communicatie in de zorg 1. Communiceren 2. Jezelf ontwikkelen als zorgverlener 3. Beroepshouding 4. Communicatie met de zorgvrager 5. Samenwerken Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 4 van 12

5 Thema s Beroepsgerichte basis B1-K1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Plannen en afstemmen van zorg 1. Methodisch werken 2. Gegevens verzamelen 3. De zorgvraag in kaart brengen 4. Een zorgplan opstellen 5. De zorg organiseren en afstemmen 6. Rapporteren 7. De zorg evalueren 8. Overdracht of ontslag 9. Aandachtspunten voor de branches B1-K1-W3: Stelt (mede) het zorgplan op B1-K1-W10: Evalueert en legt de zorgverlening vast B1-K1-W9: Stemt de zorgverlening af met alle betrokkenen Persoonlijke zorg 1. Voorschriften toepassen 2. Veranderingen signaleren 3. Persoonlijke verzorging 4. Uiterlijke verzorging 5. Voeding en vocht 6. Uitscheiding 7. Mobiliteit 8. Slapen en waken 9. Bedden verzorgen 10. Complicaties van de bedrust voorkomen 11. Vitale functies en lichaamstemperatuur 12. Intimiteit en seksualiteit 13. Aandachtspunten voor de branches 14. Het lichaam B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging B1-K1-W2: Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 5 van 12

6 Wonen en huishouden 1. Ondersteunen bij de regie 2. Ondersteunen bij de schoonmaak 3. Ondersteunen bij maaltijden 4. Ondersteunen bij textiel B1-K1-W1: Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden Verpleegtechnische handelingen 1. Werken volgens voorschriften 2. Verpleegkundig rekenen 3. Sondevoeding 4. Katheterzorg 5. Medicijngebruik 6. Injectie 7. Wondzorg 8. Stomazorg 9. Ademhaling, zuurstof en tracheacanule 10.Warmte- en koude behandeling 11.Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek 12.EHBO 13.Aandachtspunten voor de branches B1-K1-W5: Voert verpleegtechnische handelingen uit Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 6 van 12

7 Begeleiden in de zorg 1. Begeleiden bij de zelfredzaamheid op psychosociaal gebied 2. Begeleiden bij eigen regie 3. Begeleiden bij praktische zaken 4. Naastbetrokkenen begeleiden 5. Begeleiden op maatschappelijk gebied 6. Begeleiden bij de verwerking van ziekte, beperking of behandeling 7. Ondersteunen bij emotionele problemen 8. Organisatie van palliatieve en terminale zorg 9. Palliatieve en terminale zorg verlenen 10. Begeleiden van groepen 11. Aandachtspunten voor de branches B1-K1-W6: Begeleidt een zorgvrager Voorlichting, advies en instructie 1. Voorlichting en advies 2. Voorlichting en advies ter bevordering van zelfmanagement 3. Instructie 4. Aandachtspunten voor de branches B1-K1-W7: Geeft voorlichting, advies en instructie Crisissituaties en onvoorziene situaties in de zorg 1. Crisissituaties die het gevolg zijn van gedragsproblemen 2. Crisissituaties die het gevolg zijn van somatische problemen 3. Crisissituaties die het gevolg zijn van grensoverschrijdend gedrag. 4. Calamiteiten 5. Risicosignalering en preventie B1-K1-W8: Reageert op onvoorziene en crisissituaties Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 7 van 12

8 B1-K2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid Professioneel handelen in de zorg 1. Eigen deskundigheid bevorderen 2. Samenwerken met andere beroepsgroepen 3. Kwaliteit van zorg verbeteren 4. Kwaliteit van de eigen werkzaamheden bewaken 5. Nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers begeleiden 6. Nieuwe collega s, stagiaires of vrijwilligers beoordelen 7. Contacten onderhouden met andere opleiders B1-K2-W1: Werkt aan de eigen deskundigheid B1-K2-W2: Werkt samen met andere beroepsgroepen in de zorg B1-K2-W3: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg B1-K2-W4: Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 8 van 12

9 Thema s Brancheverbijzonderingen Thuiszorg (VVT deel I) 1. Werken in de thuiszorg 2. Begeleiden bij dagelijkse bezigheden en participatie 3. Ondersteunen bij zelf- en samenredzaamheid 4. Ondersteunen bij wonen en maatschappelijke participatie 5. Ondersteunen bij het onderhouden van een sociaal netwerk 6. Informele zorg organiseren en coördineren 7. Naasten begeleiden in de thuiszorg 8. Ziekten van het bewegingsapparaat 9. Ziekten van het spijsverteringsstelsel en uitscheidingsstelsel 10. Ziekten van het ademhalingsstelsel 11. Ziekten van het circulatiestelsel 12. Ziekten van de zintuigen en huid 13. Ziekten van het zenuwstelsel 14. Ziekten van het hormoonstelsel 15. Oncologie 16. Aan een middel gebonden stoornis 17. Kinderen met een chronische aandoening P2-K1-W3: Biedt zorg in de woonsituatie P1-K1-W1: Biedt ondersteuning gericht op zelf- en samenredzaamheid P2-K1-W2: Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners Verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT deel II) 1. Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 2. Revalidatie 3. Ouderen met psychosociale problemen 4. Ouderen met psychogeriatrische aandoeningen 5. Ouderen met psychische problemen. 6. Naasten begeleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen 7. Een individu of een groep begeleiden bij dagelijkse activiteiten 8. Een zorgvrager in de groep begeleiden P2-K1-W2: Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en andere zorgverleners P1-K1-W4: Begeleidt een individu of een groep zorgvragers bij dagelijkse activiteiten Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 9 van 12

10 Geestelijke Gezondheidszorg 1. Werken in de geestelijke gezondheidszorg 2. Behandeling en therapie 3. Psychofarmacologie 4. Psychiatrische ziektebeelden (1) 5. Psychiatrische ziektebeelden (2) 6. Psychosociale ziektebeelden 7. Psychiatrie en somatiek 8. Vrijheidsbeperking 9. Crisissituaties 10. Verslavingsproblematiek in de GGZ 11. Forensische psychiatrie 12. Rehabilitatie en revalidatie in de GGZ 13. Psycho educatie 14. Stimuleren tot maatschappelijke participatie 15. Herstelondersteunende zorg 16. Een groep zorgvragers begeleiden 17. Een zorgvrager in de groep begeleiden P3-K1-W1: Communiceert met zorgvragers gericht op maatschappelijke participatie P3-K1-W2 Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen Gehandicaptenzorg 1. Werken in de gehandicaptenzorg 2. Mensen met een verstandelijke beperking (inclusief ziektebeelden) 3. Mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking. 4. De oudere zorgvrager met een verstandelijke beperking 5. Psychische en gedragsproblemen 6. Gezond gedrag stimuleren 7. Begeleiden bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden 8. Begeleiden bij het versterken van de eigen kracht 9. Communiceren met doelgroepen in de gehandicaptenzorg 10. Naasten begeleiden bij communicatie met de zorgvrager 11. Een groep zorgvragers begeleiden 12. Een zorgvrager begeleiden bij contacten in de groep P2-K1-W1: Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 10 van 12

11 Kraamzorg 1. Ouderschap in Nederland 2. De organisatie van de kraamzorg 3. Vervroegde partusondersteuning bieden 4. Partusassistentie uitvoeren / normale bevalling 5. Omgaan met acute situaties/ afwijkende bevalling 6. Kraamvrouw 7. Begeleiding 8. Pasgeborene 9. Afwijkende kraamperiode 10. Voorlichting, advies en instructie P4-K1-W1: Verleent vervroegde partusondersteuning en assisteert bij partus P4-K1-W2: Biedt zorg aan moeder en kind P4-K1-W3: Geeft informatie en voorlichting gericht op het omgaan met de nieuwe gezinssituatie Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 11 van 12

12 Klinisch redeneren In ZorgPad 2016 Verzorgende (IG) verschijnt ook het thema Klinisch redeneren voor verzorgenden (IG). Dit thema bestaat uit twee delen: In de theorie wordt het stappenplan voor klinisch redeneren beschreven. Per stap worden redeneerhulpen genoemd en uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Daarnaast bevat het thema Klinisch redeneren voor verzorgenden een aantal casussen: zowel voor de werkprocessen uit de beroepsgerichte basis als voor de brancheverbijzonderingen. In de casussen wordt gewerkt met een toenemende complexiteit. Door middel van deze casussen leert de student het stappenplan voor klinisch redeneren toepassen. Het thema Klinisch redeneren voor verzorgenden (IG) ligt als een paraplu over de methode heen. De student leert voor ieder werkproces, en over meerdere werkprocessen heen, situaties te overzien, te analyseren, te onderzoeken, aan te pakken en te bewaken. Blauwdruk ZorgPad MBO Verzorgende (IG) 12 van 12

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 3 Verzorgende (IG)

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 3 Verzorgende (IG) Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 3 Verzorgende (IG) Gebaseerd op: Prove2Move, mei 2016, ISBN 978-94-6224-115-2, Kwalificatiedossier Verzorgende-IG,

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Examens Kerntaak 1 & 2... 3 Examens VVT... 6 Examens GHZ... 7 Examens

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Uitstroomvariant Specifieke Doelgroepen Datum januari 2017 Versie 1.0 Noordhoff

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg

Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Verantwoordingsdocument relatie editie 2017 Prove2Move combi-opleiding Verzorgende (IG) / medewerker Maatschappelijke Zorg Uitstroomvariant Begeleider Gehandicaptenzorg Datum januari 2017 Versie 1.0 Noordhoff

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verpleegkundige Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verpleegkundige Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 HBO Verpleegkundige Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadhbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Datum juni 2016 Versie 1.2 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 4 Verpleegkundige

Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 4 Verpleegkundige Verantwoordingsdocument betreffende relatie ZorgPad, editie 2017 en Prove2Move, mei 2016 Niveau 4 Verpleegkundige Gebaseerd op: Prove2Move, mei 2016, ISBN 978-94-6224-103-9, Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige,

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Vakkennis en vaardigheden kerntaak... 3 Vakkennis en vaardigheden ZH...

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

Printdatum: Pagina 1 van 5

Printdatum: Pagina 1 van 5 B1-K1-W1 Ondersteunt bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden - 23187 - B1-K1-W1 Bedverzorging - 23187 - B1-K1-W1 Methodisch werken - 23187 - B1-K1-W1 Schoonmaken - 23187 - B1-K1-W1 Verzorgen

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG Verkort traject voor gediplomeerd bejaardenverzorgenden, MDGO-vz, etc

Examenplan Verzorgende IG Verkort traject voor gediplomeerd bejaardenverzorgenden, MDGO-vz, etc Examenplan Verzorgende IG Verkort traject voor gediplomeerd bejaardenverzorgenden, MDGO-vz, etc Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 79140 Dossier Verzorgende IG Crebonummer dossier 23187

Nadere informatie

Opleiding: Combi Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG

Opleiding: Combi Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG Summa Maatschappij en Gezondheid Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM Examenprogramma Datum van ingang 26-9-2018 Opleiding: Combi Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG Niveau: 3 Crenummer:

Nadere informatie

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) en Verzorgende IG (branche GHZ)

Nadere informatie

EXAMENPLAN Vaststellingsdatu m examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Vaststellingsdatu m examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENLAN 016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Verzorgende IG 3187 Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering X BOL X BBL 016 September 016 en februari 017 Verpleeg-verzorgingshuizen

Nadere informatie

Optioneel Naam kwalificatiedossier 1. BEROEPSSPECIFIEK. Periode. Kerntaak/ werkproces. afname

Optioneel Naam kwalificatiedossier 1. BEROEPSSPECIFIEK. Periode. Kerntaak/ werkproces. afname Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2018 Verzorgende I ( VZ.I) Naam kwalificatie Verpleeg,-verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) ehandicaptenzorg (HZ)

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering. Verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering. Verpleeg-verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

De overlap en verschillen tussen de kwalificaties zijn weergegeven in tabellen. Naar aanleiding van deze vergelijkingen zijn conclusies getrokken.

De overlap en verschillen tussen de kwalificaties zijn weergegeven in tabellen. Naar aanleiding van deze vergelijkingen zijn conclusies getrokken. Overlap kwalificaties VZ branche GHZ en MZ profiel GHZ & VZ branche VVT en MZ profiel SD In dit document worden de vakkennis, vaardigheden en werkprocessen van de volgende kwalificaties met elkaar vergeleken:

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Examenplan , 2016 t/m 2019, examenplan en diplomavereisten Verzorgende IG. (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2016 t/m 2019, examenplan en diplomavereisten Verzorgende IG. (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Verzorgende IG Uitstroom crebo 25491 Kwalificatiedossier Verzorgende IG Instroom crebo 23187 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2018 Combi VVT- BSD

EXAMENPLAN 2018 Combi VVT- BSD Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen EXAMENPLAN 2018 Combi VVT- BSD Naam kwalificatie Crebonr. Kwalificatie Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatiedossier Crebonr.

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 2,5 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BBL Cohort: 2014-2017 Sector: GWS Team: VZ Code examenvorm kerntaak Werkprocessen

Nadere informatie

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT Basisdeel Het verpleegplan Persoonlijke basiszorg 1 Persoonlijke basiszorg 2 Begeleiden Voorlichting, advies en instructie Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen Inschatten van zorgsituaties Verpleegdoelen

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan

X X X X X X verwachtingen ven de klant richten Met druk en tegenslag omgaan KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES Ongevallen en Ademhalings- en circulatie stilstand Het meten van vitale functies op emotioneel gebied bij zelfredzaamheid Slaap en

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD)

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN (BSD) Naam kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( VVT) / BEGELEIDER SECIFIEKE DOELGROEEN (BSD) Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum plan Mbo-Verpleegkundige

Nadere informatie

Examenplan MBO-Verpleegkundige

Examenplan MBO-Verpleegkundige Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 79140 Dossier MBO-Verpleegkundige Crebonummer dossier 23182 Kwalificatie MBO-Verpleegkundige Crebonummer kwalificatie 25480 Cohort 2018-2019 Leerweg

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Basis voor deskundige zorg

Basis voor deskundige zorg Eisen mbo-certificaat Basis voor deskundige zorg Code Het mbo-certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) 25491 Geestelijke

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Begeleider specifieke doelgroepen Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 7940 Dossier Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Crebonummer dossiers

Nadere informatie

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht

Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht Examenplan voor de brancheopleiding Kraamverzorgende 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Kraamverzorgende Niveau 3 1 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Mbo-Verpleegkunde

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Mbo-Verpleegkunde WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Mbo-Verpleegkunde Naam opleiding Mbo-Verpleegkunde Crebonummer 5480 Niveau 4 Leerweg BBL Cohort 016-019 Startmoment opleiding Sept. 018 Vaststellingsdatum wijziging 6-10-017

Nadere informatie

Kwalificatievergelijking

Kwalificatievergelijking Kwalificatievergelijking Doorstroom Maatschappelijke Zorg niveau 3 naar Verzorgende-IG Gebaseerd op kwalificatiedossiers geldig vanaf 2015 Plaats: Bunnik Datum: augustus 2014 Disclaimer Calibris kan niet

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2017 Crebocode: Leerweg: BOL

EXAMENPLAN 2017 Crebocode: Leerweg: BOL Opleiding: Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2017 Crebocode: 23187 25491 23181 25476 Leerweg: BOL Cohort: 2017-2020 College: Welzijn en Gezondheid Team:

Nadere informatie

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Examenplan Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Gehandicaptenzorg Opleidingsdomein Zorg en Welzijn Crebonummer domein 7940 Dossier Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg Crebonummer dossiers VIG: 2387

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld.

Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria beoordeeld. Examen 2, Deel 1. Verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitvoeren. Handleiding werkproces 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit. Gedragsbeoordeling. Elke handeling wordt volgens de volgende criteria

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_EXPLAN_25491_Verzorgende IG

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_EXPLAN_25491_Verzorgende IG Wijzigingsblad OER Naam opleiding Verzorgende I Crebonummer kwalificatiedossier 23187 Crebonummer kwalificatie 25491 Niveau 3 Leerweg BOL / BBL Cohort 2016 Code OER 08_K16_OER_25491_Verzorgende I Code

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2018 Combi GHZ-BGZ

EXAMENPLAN 2018 Combi GHZ-BGZ Examinator school Examinator BPV School BPV Aantal gelegenheden Duur examen Naam kwalificatie Crebonr. Kwalificatie Leerweg Cohort Startdatum EXAMENPLAN 2018 Combi HZ-BZ Optioneel Naam kwalificatiedossier

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg

EXAMENPLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier EAMENLAN 2016 COMBI VERZORGENDE IG ( GHZ)/ Begeleider Gehandicaptenzorg Leerweg Cohort Startdatum Branche verbijzondering Crebonr. kwalificatie Niveau

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2018 Verpleegkundige MBO ( VPK)

EXAMENPLAN 2018 Verpleegkundige MBO ( VPK) Examinator school Examinator School Aantal gelegenheden EXAMENPLAN 2018 Verpleegkundige MBO ( VPK) Naam kwalificatie MBO-verpleegkundige ziekenhuis ( ZH) Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Verpleegkundige MBO ( VPK)

EXAMENPLAN 2016 Verpleegkundige MBO ( VPK) Examinator school Examinator School Aantal gelegenheden EXAMENPLAN 2016 Verpleegkundige MBO ( VPK) Naam kwalificatie MBO-verpleegkundige ziekenhuis ( ZH) Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen

Nadere informatie

Kwalificatievergelijking

Kwalificatievergelijking Kwalificatievergelijking Doorstroom Verzorgende-IG naar Maatschappelijke Zorg niveau 3 Gebaseerd op kwalificatiedossiers geldig vanaf 2015 Plaats: Bunnik Datum: augustus 2014 Disclaimer Calibris kan niet

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 4 jarig regulier BOL/BBL 1. Overzicht 1.1 Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde Niveau 4 4 jarig Crebocode: 95520 Dossiercode: 95520/2013-2017

Nadere informatie

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel

Conceptoverzicht. Niveau Boektitel ISBN Thematitel Artikel Conceptoverzicht 1 Het zorgplan 978900692916 Als je zorg nodig hebt Ondersteunen bij basiszorg en huishoudelijke zorg Verschillende vormen van zorg Zelfredzaamheid in kaart brengen Drie methoden voor systematische

Nadere informatie

Leereenheid 5 Zorg bieden aan zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening (VIG)

Leereenheid 5 Zorg bieden aan zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening (VIG) Verzorgende IG niveau 3 Leereenheid 5 Zorg bieden aan zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening (VIG) Kwalificatie : Verzorgende IG, niveau 3 (KD Verzorgende IG) Leereenheid 5 Zorg bieden aan zorgvragers

Nadere informatie

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 2 jarig versneld BOL/BBL 1.Overzicht

Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 2 jarig versneld BOL/BBL 1.Overzicht Examenplan Verpleegkundige niveau 4, 2 jarig versneld BOL/BBL 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verpleegkunde niveau 4 2 jarig Crebocode: 93510 Dossiercode: 93510/2012-2014

Nadere informatie

Leereenheid 3 Ondersteuning in de omgeving (BG SD) Kwalificatie Begeleider Specifieke Doelgroepen (KD Maatschappelijke Zorg)

Leereenheid 3 Ondersteuning in de omgeving (BG SD) Kwalificatie Begeleider Specifieke Doelgroepen (KD Maatschappelijke Zorg) Leereenheid 3 Ondersteuning in de omgeving (BG SD) Kwalificatie Begeleider Specifieke Doelgroepen (KD Maatschappelijke Zorg) Overzicht van de leereenheden voor de kwalificatie Begeleider Specifieke Doelgroepen,

Nadere informatie

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider.

Eindbeoordeling inplannen vóór 22 juni 2018 Voorafgaand aan het gesprek heb je: het formulier eindbeoordeling laten invullen door werkbegeleider. BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Definitieve werkversie 2015-2016 1/12 BoK Verzorgende IG Inhoud Voorwoord... 4 1 Verzorgende IG basis... 6 1.1 Zorg- en begeleidingscontext...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Crebonummer : 23187 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2016 Status:

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2017 Crebocode: Leerweg: BOL

EXAMENPLAN 2017 Crebocode: Leerweg: BOL Opleiding: Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2017 Crebocode: 23187 25491 23181 25476 Leerweg: BOL Cohort: 2017-2020 College: Welzijn en Gezondheid Team:

Nadere informatie

Examentijd in beeld. Sociaal Werk. Verpleging en Verzorging. Welzijn. Projectleiders. Alice van Ingen. Coby Willems.

Examentijd in beeld. Sociaal Werk. Verpleging en Verzorging. Welzijn. Projectleiders. Alice van Ingen. Coby Willems. Sociaal Werk Sociaal ultureel Werk Sociaal Maatschappelijke dienstverlening Examentijd in beeld Verpleging en Verzorging Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende-IG Verpleegkundige Welzijn Maatschappelijke

Nadere informatie

Verzorgende IG NL Crebonr

Verzorgende IG NL Crebonr K w a l i f i c a t i e d o c u m e n t v o o r h e t A r u b a a n s e B e r o e p s o n d e r w i j s Verzorgende IG NL Crebonr. 23187 K w a l i f i c a t i e Verzorgende IG NL - Crebonr. 25491, kwalificatieniveau

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. Verzorgende IG

Kwalificatiedossier mbo. Verzorgende IG Kwalificatiedossier mbo Verzorgende IG Brancheverbijzonderingen» Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)» Gehandicaptenzorg (GHZ)» Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)» Kraamzorg (KZ) Geldig vanaf

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling

Overgangseisen m.b.t. de BPV: De 12 Consortium opdrachten klaar en van feedback voorzien Voldoende eindbeoordeling BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 2 BBL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: Stageperiode: 40 weken stage van 2 dagen per week (POK graag zo snel mogelijk getekend inleveren bij het BPV bureau)

Nadere informatie

Crebonr Kwalificatie Verzorgende-IG VVT, GHZ, GGZ, KZ

Crebonr Kwalificatie Verzorgende-IG VVT, GHZ, GGZ, KZ OER Verzorgende-IG ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2016 [KD] Kwalificatiedossier Verzorgende Kwalificatiedossier 23187_2016_08 Crebo 23187 Deze OER is vastgesteld door

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Werkversie 2016-2017 1/11 BoK Verzorgende IG Inhoud Voorwoord... 3 1. Basis beroepsspecifiek... 5 1.1 Zorg- en begeleidingscontext... 5

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMEN BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 KD 2012-2013 Crebo 95530 Albeda College Branche

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier Kwalificatiedossier : Verzorgende IG : Medewerker maatschappelijke zorg Crebonummers dossier : 23181/23187 Crebonummers opleiding :

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Kwalificatiedossier mbo. Verzorgende IG. Crebonr

Kwalificatiedossier mbo. Verzorgende IG. Crebonr Kwalificatiedossier mbo Verzorgende IG Crebonr. 23187 Brancheverbijzonderingen» Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (Crebonr. 25491)» Gehandicaptenzorg (GHZ) (Crebonr. 25491)» Geestelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke zorg 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

BPV wijzer leerjaar 3 GHZ. VP BOL breed KD 2016 Branche GHZ

BPV wijzer leerjaar 3 GHZ. VP BOL breed KD 2016 Branche GHZ BPV wijzer leerjaar 3 GHZ VP BOL breed KD 2016 Branche GHZ April 2018 Inhoud Inleiding... 3 De ABC oefenopdrachten werkprocessen... 4 De wegwijzer... 5 Soorten opdrachten en bewijsstukken... 5 Feedbacklijst...

Nadere informatie

Leereenheid 1 Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg (VIG)

Leereenheid 1 Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg (VIG) Verzorgende IG niveau 3 Leereenheid 1 Plannen van ondersteunende begeleiding en zorg (VIG) Kwalificatie : Verzorgende IG, niveau 3 (KD Verzorgende IG) Leereenheid 1 Plannen en voorbereiden van ondersteunende

Nadere informatie

OER Verzorgende-IG ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2017 Kwalificatiedossier Verzorgende_2017: Verzorgende-IG.

OER Verzorgende-IG ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2017 Kwalificatiedossier Verzorgende_2017: Verzorgende-IG. OER Verzorgende-IG ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2017 Kwalificatiedossier Verzorgende_2017: Verzorgende-IG. Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie op Registratienummer

Nadere informatie

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_EXAMENPLAN_ _Combi_MZ-VZ-VVT-SD

Wijzigingsblad OER. Cohort _K16_EXAMENPLAN_ _Combi_MZ-VZ-VVT-SD Wijzigingsblad OER Naam opleiding COMBI MZ-VZ Begeleider Specifieke Doelgroepen (VVT) Crebonummer kwalificatiedossier 2387-238 Crebonummer kwalificatie 2549-25476 Niveau 3 Leerweg BOL/BBL Cohort 206 Code

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Crebonummer : 23187 Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2016 1. 1 maart 2016 Beste student,

Nadere informatie

Verzorgende IG niv. 3 BBL

Verzorgende IG niv. 3 BBL Verzorgende IG niv. 3 BBL 1 Opleidingsinformatie ROC TOP cohort 2018-2019 DEEL 3 Onderwijs en Examenregeling (OER) 2018-2019 BRIN: 30 RM Kwalificatiedossier Verzorgende-IG Nummer kwalificatiedossier 23182

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG/medewerker maatschappelijke zorg Crebonummer dossier : 23187 Crebonummer opleiding : 25491 Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

BPV wijzer leerjaar 3 VV&T

BPV wijzer leerjaar 3 VV&T BPV wijzer leerjaar 3 VV&T VP BOL breed KD 2016 Branche VVT April 2018 Inhoud Inleiding... 3 De ABC oefenopdrachten werkprocessen... 4 De wegwijzer... 5 Soorten opdrachten en bewijsstukken... 5 Feedbacklijst...

Nadere informatie

Leereenheid 4 Verpleegtechnisch handelen (VIG)

Leereenheid 4 Verpleegtechnisch handelen (VIG) Leereenheid 4 Verpleegtechnisch handelen (VIG) Kwalificatie : Verzorgende IG, niveau 3 (KD Verzorgende IG) Leereenheid 4 Verpleegtechnisch handelen 1 Overzicht van de leereenheden voor de kwalificatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Veiligheid en Vakmanschap Crebonummer dossier : 23187 Crebonummer opleiding : 25491 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2015-2016 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 KD 2012 Cohort: 2012-2013 1 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL niv 3.

Verzorgende IG BOL niv 3. Verzorgende IG BOL niv 3. 1 Opleidingsinformatie ROC TOP cohort 2018-2019 DEEL 3 Onderwijs en Examenregeling (OER) 2018-2019 BRIN: 30 RM Kwalificatiedossier Nummer kwalificatiedossier Verzorgende-IG 23182

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012-2013 KD 2012-2013 Crebo 95530 Versie 1.0 Albeda

Nadere informatie

Verzorgende IG. update 2017

Verzorgende IG. update 2017 Verzorgende IG update 2017 Communicatie in de zorg Communiceren Communiceren Communicatie met de zorgvrager Communicatie met de zorgvrager Paragraaf 1.1 Het communicatieproces, subparagraaf 1 Verbale en

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Verzorgende-IG WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Verzorgende-IG Naam opleiding Verzorgende-IG Crebonummer 95530 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2015-2018 Startmoment opleiding September 2015 - Februari 2016 Vaststellingsdatum

Nadere informatie