Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg"

Transcriptie

1 Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus CC Bunnik T F Iwww.calibris.nl

2 Inleiding Dit servicedocument is ontwikkeld omdat door een toename van kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg andere eisen aan de werknemers gesteld worden. Er is een behoefte ontstaan aan werknemers die o.a. meer zelf bepalen wanneer ze welke werkzaamheden uitvoeren en de verzorgende en begeleidende werkzaamheden afwisselend kunnen uitvoeren. Zorginstellingen vragen aan onderwijsinstellingen deze nieuwe wensen vorm te geven in onderwijstrajecten. Onderwijsinstellingen gebruiken veelal de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg om de ontwikkeling kleinschalig wonen in de ouderenzorg in een combinatieopleiding vorm te geven. Deze combinatie-opleidingen komen steeds meer voor. Dit document geeft informatie over hoe flexibel omgegaan kan worden met de kwalificatiestructuur bij ontwikkelingen in het werkveld. Er wordt in beschreven op welke manieren de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg gecombineerd kunnen worden gericht op enkel- en dubbelkwalificering, zodat een verdieping gericht op kleinschalig wonen vormgegeven kan worden. Om die reden is in dit document een vergelijking tussen de kwalificaties Verzorgende-IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg opgenomen om zicht te krijgen op de overeenkomsten en de verschillen tussen beide kwalificaties (bijlage 1). 1

3 Inhoud Aanleiding...3 Kleinschalig wonen heeft gevolgen voor de beroepsuitoefening... 3 Hoofdstuk 1 Flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur Accenten leggen en de vrije ruimte benutten Combineren van 2 kwalificaties... 4 Hoofdstuk 2 Flexibel omgaan met de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Huidige situatie opleidingstrajecten kleinschalig wonen in de ouderenzorg Combineren van de kwalificaties Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg Vormgeven en kwalificeren van een combinatie opleiding Vergelijking tussen kwalificaties Verzorgende IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) De wensen van het werkveld ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg Verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg in de Medewerker Maatschappelijke Zorgen2012 en de Verzorgende IG Hoofdstuk 3 De opleidingsduur van een kwalificatie Opleidingsduur van een kwalificatie De duur van een combinatie opleiding gebaseerd op de Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De opleidingsduur van combinatie opleidingen gebaseerd op de Verzorgende IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg Tot slot...17 Bijlage 1: Vergelijking tussen de Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Bijlage 2: Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie

4 Aanleiding De laatste jaren heeft binnen de intra-murale en transmurale ouderenzorg een verandering naar kleinschalige woonvormen voor psycho-geriatrische zorgvragers plaatsgevonden. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn hier de oorzaak van. De nieuwe generatie ouderen met een zorgvraag wenst een nieuwe benadering, waarbij de eigen regie over het bestaan van de oudere mens een meer prominente rol speelt. De organisatie en uitvoering van de zorg is hierdoor veranderd naar een vraaggerichte werkwijze, nl. het aan bieden van de gewenste diensten van bewoners. Naast professionele aandacht voor zorg ligt er structureel meer accent op welzijn. Veel zorgorganisaties in Nederland zijn gestart met belevingsgerichte zorg, waarbij men in gaat op gevoelens van oudere bewoners. De gevolgen zijn vaak dat de ouderen meer in evenwicht komen, zich beter kunnen uiten en meer plezier en/of tevredenheid tonen. Ook door politieke impulsen, onder andere vertaald naar nieuwbouweisen, wordt de invoering van belevingsgerichte zorg bevorderd. Kleinschalig wonen en belevingsgerichte zorg gaan hierdoor hand in hand. Zo wordt de afdelingsgerichte benadering van de zorg vervangen door de belevingsgerichte, individuele benadering van de oudere bewoner in een kleinschalige leefomgeving. Kleinschalig wonen heeft gevolgen voor de beroepsuitoefening Dat deze ontwikkeling effect heeft op benodigde competenties van huidige en toekomstige medewerkers zal helder zijn. Er worden andere eisen gesteld aan een beroepsbeoefenaar die werkt in een kleinschalige woonvorm dan aan een beroepsbeoefenaar die werkzaam is op een afdeling. Bijvoorbeeld: op een afdeling is een medewerker over het algemeen bijna altijd samen met collega s, terwijl een medewerker op een woongroep vaak alleen werkt en daardoor zelf bepaalt hoe om te gaan met veranderende situaties en dilemma s. En: bij afdelingsgerichte werken worden de zorg- en begeleidingstaken veelal door verschillende medewerkers op geplande tijdstippen uitgevoerd. De medewerker op een woongroep voert zowel de zorg en als begeleiding, meer geïntegreerd en minder aan tijdstippen gebonden uit. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op tijden, die de bewoners wensen, uitgevoerd. Hierdoor hebben instellingen in de ouderenzorg andere opleidingswensen met betrekking tot de beroepsuitoefening gekregen, die ze vervolgens bij de opleidingsinstituten hebben neergelegd. De opleidingsinstituten stelden op hun beurt vragen aan Calibris over de mogelijkheden om binnen de kaders van de kwalificatiestructuur opleidingstrajecten met een verdieping op kleinschalig wonen te ontwikkelen. Aanpak van Calibris om de informatiebehoefte te achterhalen Deze vragen hebben er toe geleid dat Calibris duidelijkheid wil over of er bij opleiders behoefte is aan servicedocument(en) met informatie over opleiden voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg. En zo ja: aan welke informatie is dan behoefte? Om dit te achterhalen zijn er in de maanden maart en april 2011 drie klankbordgroepen voor opleiders uit het onderwijs en werkveld georganiseerd. De klankbordleden hebben tijdens deze bijeenkomsten ervaringen over opleiden gericht op kleinschalig wonen met elkaar uitgewisseld. Er bleek behoefte te bestaan aan informatie over opleidingstrajecten voor kleinschalig wonen. Om die reden heeft Calibris besloten om een servicedocument te ontwikkelen over opleidingstrajecten met een verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3). Calibris is ook in gesprek gegaan met Actiz, een van de werkgeversorganisaties van de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg over de ontwikkeling in de ouderenzorg. Actiz vindt het niet nodig om kleinschalig wonen in de ouderenzorg vorm te geven in een nieuwe kwalificatie, maar ziet wel het belang in van een servicedocument met relevante informatie over opleiden in kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. 3

5 Hoofdstuk 1 Flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur Inleiding Om een aantal redenen kan het wenselijk zijn om flexibel om te gaan met de kwalificatiestructuur, bijv. bij nieuwe ontwikkelingen in het werkveld of de wens voor dubbelkwalificering. Veel ontwikkelingen worden vertaald naar wensen van het werkveld ten aanzien een onderwijstraject Accenten leggen en de vrije ruimte benutten Hoe kan een opleidingsinstituut flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur bij wensen van het werkveld, die niet in een kwalificatie beschreven staan? Dit kan op 2 manieren: A. Accenten leggen De totale inhoud van deberoepskwalificatie en het document Loopbaan & Burgerschap moet in 80%vande opleidingstijd uitgevoerd worden en dit wordt door de Inspectie getoetst d.m.v. het examen.bepaalde onderdelen van de kwalificatie kunnen minimaal aangestipt worden, terwijl op andere onderdelen accenten gelegd kunnen worden. Bij het leggen van de accenten kunnen de wensenvan de praktijken/of onderdelen uit een andere kwalificatie meer aandacht krijgen. Aan de onderdelen met accent wordt uiteraard meer tijd besteed vergeleken met de onderdelen die alleen aangestipt worden. B. Gebruik maken van de vrije ruimte. De overige 20% van de opleidingsduur is vrije ruimte. Daarin kunnen o.a. wensen van het werkveld en/of onderdelen van een andere kwalificatie een plek krijgen. 1.2 Combineren van 2 kwalificaties Het is mogelijk dat de wensen van een werkveld in twee kwalificaties beschreven staan. De inhoud van de twee kwalificaties gericht op 1 of 2 diploma s wordt gecombineerd door het leggen van accenten met verdieping en het gebruik maken van de vrije ruimte. Zo ontwikkelen scholen combinatie-opleidingen. Bij het combineren met kwalificaties, zijn er voor onderwijsinstellingen drie opties. 1. Dubbelkwalificering Een deelnemer behaalt de diploma s van twee kwalificaties, hij moet beide afronden/examineren. De onderwijsinstelling kan gebruik maken van aansluiting tussen de kwalificaties, om zo de duur van de opleiding te beperken. De inhoud van beide kwalificaties wordt naast elkaar gezet en dan worden verschillen en overeenkomsten zichtbaar. In een schema: K1 K2 A A B C De deelnemer behaalt kwalificatie/diploma K1 en K2. K2 sluit met onderdeel A grotendeels aan op A, er zijn ook gedeelten die niet aansluiten (B en C). 2. Verdieping Bij enkel- en dubbelkwalificering kan een opleidingsinstelling gebruik maken van verdieping. 4

6 Een deelnemer behaalt een diploma van K1 aangevuld met een aansluitend verdiepend onderdeel (A ) uit K2. In een schema: K1 K2 A A De deelnemer behaalt K1 en het aansluitendverdiepend gedeelte A uit K Verbreding Bij enkel- en dubbel kwalificering kan een opleidingsinstelling gebruik maken verbreding. Een deelnemer behaalt een diploma van K1 aangevuld met een niet aansluitend onderdeel (B en C) uit K 2. In een schema: K1 K 2 A B C De deelnemer haalt K1 en niet aansluitende gedeelten B en C uit K2. Voor (gedeelten van) werkprocessen die een deelnemer via verdieping of verbreding toevoegt aan zijn primaire kwalificatie, kan hij een door de school uitgereikt certificaat, getuigschrift of verklaring krijgen. Zo n bewijsstuk kan de deelnemer bijvoorbeeld opnemen in het portfolio. 5

7 Hoofdstuk 2 Flexibel omgaan met de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg 2.1 Huidige situatie opleidingstrajecten kleinschalig wonen in de ouderenzorg Op dit moment is er een grote verscheidenheid aan onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg wat betreft niveau, duur en inhoud. Er is een beperkt aantal opleidingstrajecten voor kleinschalig wonen gebaseerd op de Zorghulp (niveau 1) en op de Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2). Opleidingstrajecten op niveau 4 komen minder voor, omdat ze te duur zijn. Gediplomeerden op niveau 1 en 2 (als ze er zijn in een instelling) worden vaak ingezet om medewerkers op niveau 3 of niveau 4 te ondersteunen op piekuren in kleinschalige woonvormen. Combinatie-opleidingstrajecten gebaseerd op de Verzorgende-IG (niveau 3) en de Medewerker maatschappelijke Zorg (niveau 3) met een verdieping gericht op kleinschalig wonen komen veel vaker voor. Dit is de reden om in dit servicedocument verder in te gaan op het combineren van deze kwalificaties. 2.2 Combineren van de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De wensen van een werkveld ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg staan grotendeels beschreven in de Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg. Deze twee kwalificaties kunnen gecombineerd worden bij het leggen van accenten en het gebruik maken van de vrije ruimte. In het combineren met deze kwalificaties zijn er voor onderwijsinstellingen drie opties, zoals werd geschetst in paragraaf 1.2. Hieronder worden de opties met onderdelen van de Medewerker Maatschappelijke Zorg en de Verzorgende-IG uitgewerkt. 1. Dubbelkwalificering Bij dubbelkwalificering wordt gebruik gemaakt wordt van de aansluiting tussen beide kwalificaties. Een deelnemer behaalt de diploma s van de Verzorgende-IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg. In onderstaand schema worden werkprocessen en beroepshandelingen met elkaar vergeleken. Een beroepshandeling is een onderdeel van een werkproces. Een werkproces wordt aangegeven met wp. In een schema: Kwalificering K1: Verzorgende-IG A. Bieden van persoonlijke verzorging B. wp: Een zorgplan (mede) opstellen Kwalificering K2: Medewerker Maatschappelijke Zorg A. wp: Ondersteunen van de cliënt bij de persoonlijke verzorging C. Een evaluatieverslag aan het eind van een traject over de geboden zorg en begeleiding schrijven 6

8 De deelnemer behaalt kwalificatie K1 en kwalificatie K 2. K 2 sluit met A grotendeels aan op A. Er zijn ook gedeelten die niet aansluiten (B en C) met de andere kwalificatie. Alle onderdelen (overlap en verschillen) van beide kwalificaties komen voor in het onderwijstraject en worden geëxamineerd. Bijvoorbeeld: Er is overlap en er zijn verschillen tussen de Verzorgende-IG (K1) en de Medewerker Maatschappelijke Zorg (K2). Er is een grote overlap bij ondersteunen van de cliënt bij de persoonlijke verzorging (A en A ). Maar: de medewerker maatschappelijke zorg stelt geen zorgplan (of plan van aanpak) op, de verzorgende-ig wel (B). En: de medewerker maatschappelijke zorg schrijft een evaluatieverslag aan het einde van een traject over de geboden zorg en begeleiding, de verzorgende- IG doet dit niet, maar past eventueel het zorgplan aan (C). Voordelen van dubbelkwalificering van de Verzorgende-IG én de Medewerker Maatschappelijke Zorg: de deelnemer heeft veel kennis van de verschillende branches en doelgroepen van beide kwalificaties; de deelnemer bezit veel kennis en vaardigheden op het gebied van zorg- en agogische taken; de deelnemer is extra breed inzetbaar in de verschillende beroepscontexten van beide kwalificaties. 2. Verdieping. Bij enkelkwalificering behaalt een deelnemer het diploma van de Verzorgende-IG en rondt tevens een aansluitend verdiepend onderdeel gericht op kleinschalig wonen uit de Medewerker Maatschappelijke Zorg af. In een schema: Kwalificering K1: Verzorgende-IG A.wp.Begeleiden bij activiteiten B. Terminale zorg en ondersteuning uitvoeren Verdieping uit K2: Medewerker Maatschappelijke zorg B. Extra kennis en vaardigheden van begeleidingsmethodieken en communicatietechnieken De deelnemer behaalt A uit K1 en het aansluitende gedeelte A uit K 2. Het gedeelte uit K 2 dat kan als accent van K1 of in de vrije ruimte aangeboden worden. Alle onderdelen van de Verzorgende-IG en de aanvulling uit de Medewerker Maatschappelijke Zorg komen voor in het onderwijstraject en worden geëxamineerd. Bijvoorbeeld: Verzorgende-IG (niveau 3)(K1) met een aansluitend deel uit Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3)(K2). Er is aansluiting op het onderdeel: begeleiden bij activiteiten (A en A ) Voor de verzorgende-ig is de extra kennis en vaardigheden op gebied van begeleidingsmethodieken en communicatie technieken een aanvulling op het primaire kwalificatiedossier (K1). Deze extra kennis en vaardigheden is voor een verzorgende-ig noodzakelijk voor de beroepsuitoefening in kleinschalige woonvormen. Bij onderdeel Bis geen aansluiting met de Medewerker Maatschappelijke Zorg. Voordeel van verdieping: de deelnemer bezit extra kennis en vaardigheden van de aanvulling met verdieping (uit K2) ten aanzien van de inhoud van het kwalificatiedossier (K1). 7

9 3. Verbreding Bij enkelkwalificering behaalt een deelnemer het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg en rond tevens een niet aansluitend onderdeel uit de Verzorgende-IG af. In een schema: Kwalificering K1: Medewerker Maatschappelijke Zorg A. Totale inhoud Medewerker Maatschappelijke Zorg Verbreding uit 2: Verzorgende-IG B. wp: Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen C.Ondersteunen van familie/naasten van de cliënt D. Op eigen initiatief in schakelen van andere disciplines (incl. artsen) De deelnemer behaalt eerst volledige inhoud (A) K1 en daarna de onderdelen B, C en D uit K 2. De onderdelen uit K2 kunnen mogelijk in de vrije ruimte of na het opleidingstraject van K1 aangeboden worden. Alle onderdelen van de Medewerker Maatschappelijke Zorg en de niet aansluitende aanvullingen uit de Verzorgende-IG moeten worden geëxamineerd. Bijvoorbeeld: Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3)(K1) aangevuld met een gedeelte uit Verzorgende-IG (niveau 3)(K2). Er is geen aansluiting tussen de Medewerker Maatschappelijke Zorg (K1) en de onderdelen B, C en D uit de Verzorgende-IG (K2). Voor een medewerkermaatschappelijke zorg kan het wenselijk zijn om in bepaalde branches in kleinschalige woonvormen, zoals de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, om aanvullende onderdelen van de Verzorgende-IG te kunnen uitvoeren. Er is sprake van verbreding als de onderdelen B, C en D in het onderwijstraject opgenomen worden Voordeel van verbreding: de deelnemer bezit extra kennis en vaardigheden van een aanvulling met verbreding (uit K2) ten aanzien van de inhoud van het kwalificatiedossier (K1). Voor (gedeelten van) werkprocessen die een deelnemer via verdieping of verbreding toevoegt aan zijn primaire kwalificatie, kan hij een door de school uitgereikt certificaat, getuigschrift of verklaring krijgen. Zo n bewijsstuk kan de deelnemer bijvoorbeeld opnemen in het portfolio. 2.3 Vormgeven en kwalificeren van een combinatie-opleiding Bij een combinatie-opleiding gericht op 1 of 2 diploma s kan men al in het opleidingsprogramma van de startende kwalificatie accenten leggen met verdieping uit de andere kwalificatie. Zo integreert men de inhoud van de ene kwalificatie in de andere kwalificatie. Daarnaast kan men in de vrije ruimte van de eerste kwalificatie ook een gedeelte van de inhoud van de tweede kwalificatie (zowel verdieping als verbreding) uitvoeren. Hierna volgt kwalificering van de eerste kwalificatie. Indien er nog meer inhoud van de tweede kwalificatie in het opleidingsprogramma opgenomen moet worden, kan er een aanvulling uit de tweede kwalificatie volgen. Dubbelkwalificering volgt na afronding van de totale inhoud van de tweede kwalificatie. Een opleidingsprogramma gebaseerd op Verzorgende-IG (VZ-IG) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) gericht op enkel- en dubbelkwalificering met een verdieping kleinschalig wonen bestaat uit verschillende onderdelen. In deze onderdelen kan de inhoud van de Verzorgende-IG en 8

10 Medewerker Maatschappelijke Zorg gecombineerd worden. In het onderstaande schema s is te zien hoe de inhoud van beide kwalificaties in de onderdelen gecombineerd kan worden. Uitgaande dat Verzorgende IG de primaire kwalificatie is: Onderdeel 1: Totale inhoud VZ-IG: 80% opleidingstijd mét accenten op onderdelen van VZ-IG gericht op kleinschalig wonen uit MMZ (verdieping) Onderdeel 2: Vrije ruimte VZ-IG: 20% opleidingstijd met verdieping en verbreding uit MMZ Afronding 2: Kwalificering VZ-IG Onderdeel 3: Eventuele inhoud uit MMZ gericht op kleinschalig wonen die nog niet bij accenten en in vrije ruimte van VZ-IG (1 en 2) aan bod is gekomen. Eventueel afronding 3: Extra aanvulling uit MMZ Onderdeel 4: Resterende inhoud uit MMZ Afronding 4: Kwalificering MMZ 9

11 Uitgaande dat Medewerker Maatschappelijke Zorg de primaire kwalificatie is: Onderdeel 1: Totale inhoud MMZ: 80% opleidingstijd mét accenten op onderdelen MMZ gericht op kleinschalig wonen uit VZ-IG (verdieping) Onderdeel 2: Vrije ruimte MMZ: 20% opleidingstijd met verdieping en verbreding uit VZ-IG Afronding 2: Kwalificering MMZ Onderdeel 3: Eventuele inhoud uit VZ-IGgericht op kleinschalig wonen die nog niet bij accenten en in vrije ruimte van MMZ (1 en 2) aan bod is gekomen. Eventueel afronding 3: Extra aanvulling uit VZ-IG Onderdeel 4: Resterende inhoud uit VZ-IG Afronding 4: Kwalificering VZ-IG Bij een combinatie-onderwijstraject gericht op enkelkwalificering kan het zijn dat onderdeel 3 niet vormgegeven wordt, omdat alle wensen van het werkveld bijv. ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg in onderdelen 1 of 2 aan bod zijn gekomen. 2.4 Vergelijking tussen kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Bij het vormgeven van een combinatie-opleiding met een verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg is het van belang te weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de Verzorgende-IG en de Medeweker Maatschappelijke Zorg, om daarna efficiënt aan te vullen met verdiepen en verbreden. Om die reden is een vergelijking tussen de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg uitgevoerd. Voor de volledige inhoudelijke vergelijking zie bijlage 1. Uit de vergelijking blijkt dat er werkprocessen van de Verzorgende-IG zijn die inhoudelijk grote, deels en geen overeenkomsten vertonen met werkprocessen van de Medewerker Maatschappelijke Zorg. 10

12 Uitkomsten van de vergelijking VZ-IG en MMZ Grote overeenkomst VZ-IG MMZ Wp 1.6: Begeleidt een groep zorgvragers Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaal- Wp 1.9: Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Wp 2.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 2.2: Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg maatschappelijk gebied Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg Deels overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.1 Stelt (mede) een zorgplan op Wp 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Wp 1.2: Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 1.5: Begeleidt een zorgvrager Wp 1.7: Ondersteunt bij wonen en huishouden Wp 1.8: Geeft voorlichting, advies en instructie Wp 1.10: Stemt de zorgverlening af Wp 1.11: Evalueert de zorgverlening Geen overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.3: Voert - verpleegtechnische handelingen uit Wp 1.4:Voert partusassistentie uit Wp 2.3: Geeft werkbegeleiding Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Wp 3.6: Evalueert de geboden ondersteuning

13 Conclusies: Er is een aantal werkprocessen van beide kwalificaties die grote overeenkomsten vertonen Er is een groot aantal werkprocessen van beide kwalificaties die deels overeenkomsten vertonen Er zijn drie werkprocessen die geen overeenkomsten vertonen De werkprocessen van beide kwalificaties bieden goede mogelijkheden tot verdieping en verbreding gerichtop kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 2.5 De wensen van het werkveld ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg Er is door de verschillende zorgaanbieders van het Leer- en doe-netwerk in de provincie Utrecht de competentielijst: medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie in 2010 opgesteld. Deze competentielijst bevat aanvullende competenties en gedragsankers behorend bij een gediplomeerd functieniveau. Deze competenties met bijbehorende gedragsankers moet een medewerker beheersen om succesvol te functioneren in kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. De competenties van de competentielijst komen niet overeen met de SHL-competenties, maar zijn wel herleidbaar. De competentielijst medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie bestaat uit de volgende competenties: - de basiscompetentie: Werken vanuit de relatie De medewerker werkt vanuit de relatie, heeft oprechte aandacht voor de cliëntbewoner en sluit nauw aan bij de cliëntbewoner. Kan zich, met een minimum aan distantie en een maximum aan inleving, verbinden met de cliëntbewoner, zijn beleving, zijn leefwereld, zijn levensgeschiedenis en zijn familie en naasten. - de overige competenties medewerkers kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg De aanvullende competenties met bijbehorend gedrag: COMPETENTIE GEDRAG 1 Cliëntgericht/ Richt zich op de behoefte en verwachtingen van de cliënt. belevingsgericht gedrag 2 Bevorderen woon/leefsfeer Creëert een thuis waarin elke cliënt zo veel mogelijk zichzelf kan zijn en eigen dingen kan doen, en tegelijkertijd met elkaar plezierige en gezamenlijke activiteiten heeft. Kan huishoudelijke taken tot activiteiten maken die aansluiten bij de levensgeschiedenis en leefwereld van de cliënt. 3 Vakbekwaam handelen Heeft actuele kennis (op eigen niveau) van voorkomende ziektebeelden (somatisch, psychogeriatrisch, psychiatrisch); weet wat dit betekent voor de cliënt en kan daarop aansluiten met gerichte handelingen en benaderingswijzen. 4 Integriteit Draagt er zorg voor dat de cliënt de vrijheid ervaart en zolang mogelijk zeggenschap houdt over het eigen leven. 5 Flexibiliteit/daadkracht Kan omgaan met veranderende omstandigheden en past de werkwijze hierop aan; kan omgaan met dilemma s die zich gedurende de dag voordoen. 6 Participeren Schept voorwaarden zodat de familie/naasten een betekenisvolle relatie kunnen (blijven) vervullen in het leven van de cliënt en met de cliënt plezierige dingen kunnen (blijven) doen. 7 Samenwerken en overleggen Kan zelfstandig werken en daarbinnen tijdig ondersteuning vragen en/of hulp van andere inschakelen. In dit document wordt ervan uitgegaan dat de competentielijst: Medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie de beschrijving van de beroepsuitoefening in kleinschalig wonen in de ouderenzorg is. Voor meer informatie zie bijlage 2. 12

14 2.6 Verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg in de Medewerker Maatschappelijke Zorgen2012 en de Verzorgende-IG Het is van belang bij het ontwikkelen van een combinatie-opleidingstraject met een verdieping kleinschalig wonen in de ouderenzorg om duidelijkheid te hebben wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de kwalificaties VZ-IG of de MMZ en de wensen van het werkveld. In het servicedocument: Handreiking voor curriculumontwikkeling voor de verdieping Kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en de Medewerker Maatschappelijke Zorg wordt hierover informatie gegeven. Dit servicedocument is te vinden op de website van Calibris. De informatie in dit servicedocument is gebruikt bij de vergelijking tussen de wensen van het werkveld en de Verzorgende-IG of de Medewerker Maatschappelijke Zorg Zo kan worden bepaald uitgaande van de primaire kwalificatie wat de aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg uit de andere kwalificatie is. 1. Inhoudelijke aanvulling van Medewerker Maatschappelijke Zorg gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg uitgaande van de Verzorgende-IG. In de rechterkolom in onderstaand schema staat de aanvulling uit de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg beschreven. In een schema: Kwalificatie 1: Verzorgende-IG De volledige inhoud van de kwalificatie. Kwalificatie 2: Medewerker Maatschappelijke Zorg Aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg: verdiepende kennis van begeleidingsmethodieken en communicatietechnieken en bijbehorende vaardigheden bezitten continue streven naar een zo optimaal mogelijk gevoel van welzijn (lichamelijk en mentaal) bij de cliënt ook in (veranderde) situaties organiseren en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten gericht op herstel of behoud met een individuele cliënt of gericht op ander (vaak socialer) gedrag of het stimuleren van de zelfredzaamheid bij een of meer cliënten een huishouding in kleinschalige woonvormen organiseren (wel VZ-IG in de GHZ+ GGZ); een evaluatieverslag over de geboden zorg en begeleiding schrijven. 13

15 2. Inhoudelijke aanvulling van de Verzorgende-IG uitgaande van Medewerker maatschappelijke zorg In de rechterkolom in onderstaand schema staat de aanvulling uit de kwalificatie Verzorgende-IG beschreven. Kwalificatie 1: Medewerker maatschappelijke zorg De volledige inhoud van de kwalificatie Kwalificatie 2: Verzorgende-IG Aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg: verdiepende kennis van ziektebeelden, stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen, medicijnen en effecten m.b.t. de doelgroepen continu observeren en signaleren van veranderingen bij de cliënt en de gezondheidstoestand bewaken; bevindingen over de gezondheidstoestand van de cliënt rapporteren en zonodig vervolgstappen zetten; verpleegtechnische handelingen uitvoeren; (mede) een zorgplan of zorgleefplan opstellen; familie/naasten van de cliënt ondersteunen en het sociale netwerk bij de ondersteuning en betrekken bij het reilen en zeilen van de woonleefgroep; voorwaarden scheppen zodat de familie/naasten een betekenisvolle relatie kunnen blijven vervullen in het leven van de cliënt en met de cliënt plezierige activiteiten kunnen (blijven) doen; op eigen initiatief andere disciplines (incl.artsen) inschakelen; terminale zorg en ondersteuning verlenen; voorlichting over o.a. gezondheid en financieringsvraagstukken aan groepen geven. Conclusies: Het is goed mogelijk om een combinatie-onderwijstraject te ontwikkelen gericht op kwalificering uitgaande van de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg (middels verdieping en/of verbreding) gericht op kleinschalig wonen met een aanvulling uit het kwalificatiedossier Verzorgende-IG, of andersom; Als men uitgaat van uit de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg is het aanvullende deel uit de kwalificatie Verzorgende-IG omvangrijker, dan het aanvullende deel uit de kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg uitgaande van de kwalificatie Verzorgende- IG. Dit is zo, omdat de Verzorgende-IG meer overlap (dan de Medewerker Maatschappelijke Zorg)met de Competentielijst: Medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie vertoont. 14

16 Hoofdstuk 3 De opleidingsduur van een kwalificatie 3.1 Opleidingsduur van een kwalificatie De opleidingsduur van een kwalificatie ligt niet vast. Over het algemeen gaat men er van uit dat het niveau ook de reguliere opleidingsduur in jaren aangeeft. In die tijd moet een gemiddelde deelnemer de opleiding kunnen afronding. Waarschijnlijk gaat in de toekomst deopleidingsduur van de meeste kwalificaties op niveau 4 veranderen van 4 naar 3 jaar. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de duur van alle opleidingen, die zij aanbieden. Zij bepalen de opleidingsduur o.a. aan de hand van de hieronder beschreven aspecten. 3.2 De duur van een combinatie-opleiding gebaseerd op de Verzorgende-IG enmedewerker Maatschappelijke Zorg De volgende aspecten beïnvloeden de opleidingsduur van een combinatie-opleiding van de Verzorgende-IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg: 1. De branche-eisen in de kwalificatiedossiers 2. Het aanleren van verpleegtechnische handelingen 3. Vooropleiding en werkervaring van de deelnemers 4. Verschillen en overeenkomsten tussen de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg 1. De branche-eisen in de kwalificatiedossiers Breed opleiden betekent dat de eisen van de branches beschreven in een kwalificatiedossier in het onderwijstraject aan bod komen. Breed opleiden is een wettelijke verplichting en staat beschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De meeste kwalificaties van Calibris richten zich op meer dan één branche. De kwalificatie Verzorgende-IG richt zich op de verpleeg-en verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en kraamzorg. De kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg richt zich op nog meer branches namelijk de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, sociale werkvoorzieningen, reïntegratiebedrijven, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra. Bij dubbelkwalificering betekent breed opleiden dat de eisen van de branches van beide kwalificaties in het opleidingstraject voor moeten komen. Na diplomering is het de bedoeling dat een deelnemer een beginnend beroepsbeoefenaar is in alle beschreven branches van de kwalificaties. Dit betekent dat bij dubbelkwalificering zeker niet alleen de vereisten van kleinschalig wonen in de ouderenzorg in een onderwijstraject aan bod kunnen komen. Breed opleiden moet ook bij de examinering van het (combinatie-)onderwijstraject aangetoond worden. De Inspectie let hier ook op bij de examinering. 2. Het aanleren van verpleegtechnische handelingen Het aanleren van verpleegtechnische handelingen moet op een verantwoorde manier gebeuren, omdat als een handeling fout uitgevoerd wordt dit grote gevolgen voor de cliënt kan hebben. De deelnemer heeft voldoende tijd nodig om de noodzakelijke achtergrond kennis verkrijgen en om de vaardigheden op een juiste manier uit te voeren in verschillende situaties. Dit heeft tot gevolg dat het aanleren van deze handelingen een tijdrovende zaak is en niet in korte tijd een aangeleerd trucje kan zijn. 3. Vooropleiding en werkervaring van de deelnemers De vooropleidingen en relevante en recente werkervaring van de deelnemers kunnen vrijstellingen of versnelling van het onderwijstraject opleveren na onderzoek van een onderwijsinstelling in een EVC-traject. De examencommissie van de onderwijsinstelling doet daarna een uitspraak over de eventuele verkorting van het opleidingstraject. In deze situaties bieden de opleidingsinstituten op maat aan. 15

17 4. Verschillen en overeenkomsten tussen de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De inhoud van de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg is met elkaar vergeleken in bijlage 1. Uit deze vergelijking blijkt dat er overeenkomsten én verschillen tussen beide kwalificaties zijn. Hoe groter de overeenkomsten tussen de twee kwalificaties, hoe korter de opleidingsduur van een combinatie-opleiding. 3.3 De opleidingsduur van combinatie-opleidingen gebaseerd op de Verzorgende-IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg De kwalificatie Verzorgende-IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg zijn ieder in 3 jaar af te ronden. Als er rekening gehouden wordt met bovengenoemde aspecten komen we tot de opleidingsduur van een combinatie-opleiding bij enkel- en dubbelkwalificering. Bij het bepalen van de aangegeven opleidingsduur van de combinatie-opleidingen is uitgegaan dat de deelnemers niet in aanmerking komen voor vrijstellingen. Opleidingsduur bij enkelkwalificering Combinatie-opleidingstrajecten VZ-IG + MMZ gericht op enkelkwalificering Verzorgende-IG + aanvulling uit Medewerker Maatschappelijke Zorg gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg Medewerker Maatschappelijke Zorg + aanvulling uit Verzorgende- IG gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg Opleidingsduur min. 3 jaar en max. 3 jaar + enkele maanden min. 3 jaar en max. 3 jaar + enkele maanden De aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg wordt in overleg tussen onderwijsinstelling en leerbedrijf vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat deze aanvulling van inhoud en omvang kan verschillen. Als men bijvoorbeeld uitgaat dat de Competentielijst: Medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie de wensen van het werkveld zijn, zal de opleidingsduur uitkomen op de maximaal aangegeven tijd in het schema. Het is ook mogelijk dat de wensen van het werkveld beperkter zijn, waardoor de opleidingsduur korter wordt. Hierdoor is het lastig om een exacte opleidingsduur van het opleidingstraject aan te geven. Vandaar dat een opleidingstraject gericht op enkel kwalificering met een aanvullende gedeelte uit een tweede kwalificatie leidt tot een opleidingsduur van minimaal 3 jaar en maximaal 3 jaar + enkele maanden. Opleidingsduur bij dubbelkwalificering Combinatie-opleidingstrajecten VZ-IG en MMZ gericht op dubbelkwalificering Verzorgende-IG en resterend volledig Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg en resterend volledig Verzorgende-IG Opleidingsduur ± 3 jaar en 4 maanden ± 3 jaar en 8 maanden Bij een opleidingstraject gericht op dubbelkwalificering gestart met de Verzorgende-IG en daarna gevolgd met een aanvulling uit de Medewerker Maartschappelijke Zorg, zal de opleidingsduur om de bovenstaande aspecten ongeveer 3 jaar en 4 maanden zijn. 16

18 Bij een opleidingstraject gericht op dubbelkwalificering gestart met de Medewerker Maatschappelijke Zorg en daarna gevolgd met een aanvulling uit de Verzorgende-IG, zal de opleidingsduur om de bovenstaande aspecten ongeveer 3 jaar en 8 maanden zijn. Tot slot Na verwachting zullen ontwikkelingen in de beroepspraktijk elkaar sneller opvolgen. Structurele landelijke ontwikkelingen worden beschreven in een beroepscompetentieprofiel en worden daarna opgenomen in een of meerdere kwalificatiedossier(s). Als de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening nog niet beschreven staan in een kwalificatiedossier zullen de onderwijsinstellingen flexibel en verantwoord met de kwalificatiestructuur om moeten gaan om opleidingstrajecten op maatte maken.dit geldt ook voor wensen vanuit het werkveld (een of meerdere leerbedrijven), die niet beschreven staan in een kwalificatiedossier. Bijvoorbeeld in een leerbedrijf uitgevoerde specifieke verpleegtechnische handeling of werkwijze. Dus ook bijandere nieuwe ontwikkelingen in en wensen van het werkveld kan de informatie uit dit servicedocument gebruikt worden. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de frontdesk van Calibris via 17

19 Bijlage 1: Vergelijking tussen de Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) In de volgende tabel en schema zijn de uitkomsten van de vergelijking tussen VZ IG en MMZ te zien. Uitkomsten van de vergelijking VZ-IG en MMZ Grote overeenkomst VZ-IG MMZ Wp 1.6: Begeleidt een groep zorgvragers Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaal- Wp 1.9: Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Wp 2.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 2.2: Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg maatschappelijk gebied Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg Deels overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.1 Stelt (mede) een zorgplan op Wp 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Wp 1.2: Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 1.5: Begeleidt een zorgvrager Wp 1.7: Ondersteunt bij wonen en huishouden Wp 1.8: Geeft voorlichting, advies en instructie Wp 1.10: Stemt de zorgverlening af Wp 1.11: Evalueert de zorgverlening Geen overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.3: Voert - verpleegtechnische handelingen uit Wp 1.4:Voert partusassistentie uit Wp 2.3: Geeft werkbegeleiding Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Wp 3.6: Evalueert de geboden ondersteuning

20 Conclusies Er is een aantal werkprocessen van beide kwalificaties die grote overeenkomsten vertonen Er is een groot aantal werkprocessen van beide kwalificaties die deels overeenkomsten vertonen Er zijn drie werkprocessen die geen overeenkomsten vertonen De werkprocessen van beide kwalificaties bieden goede mogelijkheden tot verdieping en verbreding gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg. Hieronder volgt een overzicht van de kerntaken van beide kwalificaties. Deze informatie maakt het makkelijker om de uitkomsten van de vergelijking in de tabel en in het schema hieronder te lezen. De kwalificatie Verzorgende-IG (niveau 3) bestaat uit 2 kerntaken: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. Deze kerntaak beschrijft het primaire proces. Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Deze kerntaak beschrijft de organisatie- en professiegebonden taken. De kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) bestaat uit 3 kerntaken. Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak bestaat voor de Medewerker Maatschappelijke Zorg uit 1 werkproces 1.1 Inventariseert de hulpvragen van de cliënt. Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. Deze kerntaak beschrijft met werkproces 1.1 het primaire proces. Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Deze kerntaak beschrijft de organisatie- en professiegebonden taken. In de tabel en het schema zijn bij de volgende criteria gehanteerd: + werkproces van Verzorgende-IG heeft grote overeenkomst met inhoud van Medewerker Maatschappelijke Zorg ± werkproces van Verzorgende-IG heeft deels overeenkomsten met de inhoud van de Medewerker Maatschappelijke Zorg - werkproces van Verzorgende-IG heeft geen overeenkomst (is niet herkenbaar) met de inhoud van de Medewerker Maatschappelijke Zorg 19

21 Processen Uitkomsten van de vergelijking VZ-IG en MMZ Medewerker Maatschappelijke zorg Verzorgende- IG ± 1.2 ± ± ± ± 1.8 ± ± 1.11 ±

22 Inhoudelijke vergelijking tussen de Verzorgende IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg in schema In onderstaand schema worden de kerntaken, werkprocessen én onderdelen van deel B (paragraaf 2.3 Typering beroepsgroep en paragraaf 4.1 Algemene informatie over de kwalificatie) met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt per werkproces van de Verzorgende-IG (schema:1e kolom) aangeven wat de mate van overeenkomst is met de Medewerker Maatschappelijke Zorg (schema: 2e en 3e kolom). In kolom 4 van het schema staan opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van de kwalificaties Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG. Hier volgt de definitie van de gebruikte afkortingen uit onderstaande vergelijking: VZ-IG = Verzorgende - Individuele Gezondheidszorg MMZ = Medewerker Maatschappelijke Zorg KD = Kwalificatiedossier KZ = Kraamzorg VVT = Verzorgings- en verzorgingshuizen en thuiszorg GHZ = Gehandicaptenzorg GGZ = Geestelijke gezondheidszorg Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier Medewerker Maatschappelijke Zorg Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen KD s Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van het KD MZ en KD VZ-IG MMZ: Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt ± De VZ-IG en de MMZ verzamelen gegevens over de ondersteuningsbehoeften van de cliënt. De VZ-IG analyseert de verzamelde gegevens, formuleert (mede) zorg-en ondersteuningsdoelen en passende activiteiten en stelt (mede) het zorgplan op. De MMZ stelt geen zorgplan of plan van aanpak op. 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging ± De VZ-IG past continu risicosignalering toe op gebied van gezondheid en veiligheid. Ze bewaakt hierdoor de gezondheidstoestand van de cliënt. Ze rapporteert bevindingen over de gezondheidstoestand en zet zonodig vervolgstappen. 21

23 Verzorgende-IG Medewerker Mate van Opmerkingen over de Maatschappelijke Zorg overeen- overeenkomsten en komst van verschillen in de het werkprocessen en andere werkproces onderdelen van het KD MZ en andere en KD VZ-IG onderdelen KD s VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier MMZ: Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg De MMZ zorgt voor optimaal lichamelijk en geestelijk welbevinden. Bewaking van de veiligheid staat bij de MMZ in werkproces 1.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden beschreven. De VZ-IG in de KV verzorgt pasgeborenen en geeft hulp bij borst-en flesvoeding. De MMZ werkt niet in de KV en met de daar aanwezige doelgroepen. De VZ -IG in de VVT, GHZ en GGZ biedt in voorkomende gevallen terminale zorg en ondersteuning. De medewerker MZ voert geen terminale zorg en ondersteuning uit. De verzorgende -IG schakelt deskundigen in als een zorgvrager is overleden. Ze zorgt voor een eerste opvang van naasten. De medewerker MZ schakelt geen deskundige in. 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit - De MMZ voert geen verpleegtechnische handelingen uit. Zie tabel Vergelijking werkprocessen VZ-IG en MMZ werkproces

24 Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier 1.4 Voert partusassistentie uit Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen KD s Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van het KD MZ en KD VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg - De VZ-IG in de KV voert partusassistentie uit. De MMZ werkt niet in de KV en met de aanwezige doelgroep. 1.5 Begeleidt een zorgvrager 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Zie tabel Vergelijking werkprocessen VZ-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg bij werkproces 1.4. ± De VZ-IG en de MMZ streven bij de zorgvrager naar een zo groot mogelijke sociale zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij de dagelijkse bezigheden en in de samenleving. De VZ-IG in de VVT, GHZ en GHZ en de MMZ streven de regie over het eigen leven na en naar een optimaal welbevinden. In KD MZ Deel B 2.3 Typerende beroepengroep Aard van het werk. De VZ-IG in de KV ondersteunt de kraamvrouw en familie bij de nieuwe gezinssituatie en bij veranderde situaties. De MMZ werkt niet in de KV en met de aanwezige doelgroepen. De VZ-IG ondersteunt naasten bij de omgang met de zorgvrager en betrekt het sociale netwerk bij de ondersteuning. De MMZ gaat om en werkt samen met het sociaal systeem volgens het plan 23

25 Verzorgende-IG Medewerker Mate van Opmerkingen over de Maatschappelijke Zorg overeen- overeenkomsten en komst van verschillen in de het werkprocessen en andere werkproces onderdelen van het KD MZ en andere en KD VZ-IG onderdelen KD s VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier MMZ: Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg van aanpak. In KD MZ Deel B 2.3 Typerende beroepengroep Aard van het werk. 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden 2.2 Ondersteunt bij wonen en huishouden 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden + Bij MMZ stimuleert ander gedrag gericht op het beter omgaan met andere mensen en de VZ-IG in de VVT, GHZ en GGZ ondersteunt de zorgvrager bij het opbouwen en onderhouden van contacten. Daarnaast stimuleren de VZ-IG en de MMZ het maatschappelijk functioneren. ± De MMZ biedt bij wonen en huishouden ontwikkelingsgericht activiteiten gericht op om ander gedrag of nieuwe (huishoudelijke) vaardigheden bij de cliënt. Dit doet een VZ-IG niet. De MMZ ondersteunt de cliënt bij (het aanleren van) de organisatie van het huishouden, huishoudelijke werkzaamheden en bij het uitvoeren van (financiële) administratieve werkzaamheden. De VZ- IG in de GHZ en GGZ ondersteunt de cliënt zo mogelijk bij het leren voeren van een huishouden. De VZ-IG in de GHZ ondersteunt de cliënt ook bij het uitvoeren van (financiële) administratieve werkzaamheden. De VZ-IG waarborgt in de KZ ook de hygiëne. 24

26 Verzorgende-IG Medewerker Mate van Opmerkingen over de Maatschappelijke Zorg overeen- overeenkomsten en komst van verschillen in de het werkprocessen en andere werkproces onderdelen van het KD MZ en andere en KD VZ-IG onderdelen KD s VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier MMZ: Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.10 Stemt de zorgverlening af 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen ± De VZ-IG geeft voorlichting, advies en instructie aan zorgvrager en naasten over o.a. ziekten, gezonde leefstijl, veiligheid in huis. De medewerker MZ ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging, wonen en huishouding en dagbesteding naar een grotere zelfstandigheid. Hierbij verstrekt zij adviezen en informatie. De MMZ geeft informatie en instructie over de uitvoering van de activiteiten. + De VZ-IG en MMZ ondernemen beide acties bij gedragsproblemen en in escalerende situaties. De VZ-IG in de GHZ bespreekt achteraf (de gevolgen van) het voorval met de gehandicapte en zijn omgeving. De MMZ probeert proactief haar begeleidingsmethodiek en communicatietechniek af te stemmen op de veranderende situatie. ± De VZ-IG stemt haar werkzaamheden af met andere disciplines. De MMZ geeft relevante informatie door aan het multidisciplinair team. 25

27 Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen KD s Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van het KD MZ en KD VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 1.11 Evalueert de zorgverlening 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning ± De VZ-IG voert, indien daartoe aanleiding is, in overleg veranderingen door in het zorgplan. De MMZ stelt het zorgplan of plan van aanpak niet bij. De VZ-IG in de KZ zorgt in overleg met de verloskundige voor een overdracht naar de JeugdGezondheidszorg c.q. het consultatiebureau. De MMZ werkt niet in de KV en met de aanwezige doelgroepen. De MMZ schrijft een evaluatieverslag of evalueert mondeling over de geboden zorg en begeleiding met haar leidinggevende. Ze stelt zonodig in overleg verandering in de door in de zorg en begeleiding (die zij gaat geven) bij. 26

28 Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevorderi ng en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevorde ring en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg + + De VZ-IG ziet toe op de naleving van protocollen en richtlijnen van de organisatie. - De MMZ geeft geen werkbegeleiding. 27

29 Bijlage 2: Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie 28

30 Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie Aanvullend op competenties behorend bij een gediplomeerd functieniveau. Vastgesteld door de regiegroep kleinschalig wonen op 29 maart 2010 Deze notitie is tot stand gekomen met subsidie vanuit de Provindie Utrecht. Dit materiaal mag alleen gebruikt worden met bronvermelding. 1

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) 2011-2012 en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) 2011-2012 Calibris

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers

Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Vergelijkingsdocument Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers Zorg en welzijn l KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 Inhoud Kennisbundels in relatie tot kwalificatiedossiers...

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: VERZORGENDE - IG OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij en wonen Ondersteunen bij

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Dossiercode: - Dossierjaar:

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4

Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 examenproducten V&V Verzorgende IG niveau 3 Verpleegkundige niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE februari 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpassingen 2011-2012 ten opzichte van 2010-2011 in de proeven

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving

Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving Competenties Werken in een kleinschalige woonomgeving Basiscompetentie: Werken vanuit de relatie Werkt vanuit de relatie, heeft oprechte aandacht voor de cliëntbewoner en sluit nauw aan bij de cliëntbewoner.

Nadere informatie

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M

E Q L R T D J M E F J R C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verzorgende-IG KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verzamelen

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3

Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 Voorbeeld indeling beroepsgerichte examens voor dubbelkwalificering VZ-MZ3 voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) en Verzorgende IG (branche GHZ)

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG

OVERZICHT OPLEIDING VERZORGENDE-IG Werkproces: Van kwalificatiedossier Verzorgende-IG, versie vanaf augustus 2012: KERNTAAK 1: BIEDEN VAN ZORG EN BEGELEIDING IN HET VERPLEEGKUNDIG PROCES 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Als verzorgende-ig

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering. Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (GHZ) en Begeleider GHZ Project/Werkgroep : Btg ZWS Auteur(s)

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : Verzorgende-IG Crebonummer : 95530 KBB : Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 21-5-2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Stichting Leerstation Zorg

Stichting Leerstation Zorg Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg Stichting Leerstation Zorg zet zich in voor de ontwikkeling en de kwaliteitsborging van digitaal leermateriaal voor zorg en onderwijs. Deze inspanningen hebben

Nadere informatie

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016

Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 Blauwdruk ZorgPad Nieuwe leeroplossing 2016 MBO Verzorgende (IG) Versie 1.4 Noordhoff Health Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Noordhoff Health, aantoonbaar beter. www.noordhoff-health.nl

Nadere informatie

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Omgaan met diversiteit in de beroepspraktijk Cursus De Brug, een instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen

Nadere informatie

Kwalificatievergelijking

Kwalificatievergelijking Kwalificatievergelijking Doorstroom Maatschappelijke Zorg niveau 3 naar Verzorgende-IG Gebaseerd op kwalificatiedossiers geldig vanaf 2015 Plaats: Bunnik Datum: augustus 2014 Disclaimer Calibris kan niet

Nadere informatie

Kwalificatievergelijking

Kwalificatievergelijking Kwalificatievergelijking Doorstroom Verzorgende-IG naar Maatschappelijke Zorg niveau 3 Gebaseerd op kwalificatiedossiers geldig vanaf 2015 Plaats: Bunnik Datum: augustus 2014 Disclaimer Calibris kan niet

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen

Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, welzijnsinstellingen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Preventieactiviteiten en rehabilitatie voor de doelgroep Cursus Gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg,

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke zorg 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Begeleiden van muzisch-ludische activiteiten Training De medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk

Nadere informatie

k j J K R D J M C D R D J M

k j J K R D J M C D R D J M Koppeling leereenheden Nuzorg aan de Fase-indeling de opleiding Verpleegkundige KD 2011 en 2012 van Consortium Beroepsonderwijs Fase 1 Beroepsprestaties Werkprocessen Competenties Leereenheden NUzorg Verwerken

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Verzorgende IG Niveau 3 3 jaar Crebocode: 95530 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: VZ Code Examen examenvorm Kerntaak en onderliggende

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

proeven bij fase: certificeren

proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: oriënteren proeven bij fase: certificeren proeven bij fase: diplomeren EXAMEN OVERZICHT: MBO VERPLEEGKUNDIGE OP BASIS VAN HET DOSSIER 2011-2012 Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport

Sectoraal Examenprofiel. Zorg, Welzijn en Sport Sectoraal Eamenprofiel Zorg, Welzijn en Sport Sector: GDW(S) Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 30 mei 2011 Het onderstaande sectorale eamenprofiel is geldig voor de volgende crebonummers/kwalificatiedossiers:

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG. Werkversie 0.1. 1/9 Verzorgende IG v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Werkversie 0.1 1/9 Verzorgende IG v0.1 Inhoud 1 Verzorgende IG basis... 3 1.1 Zorgcontext... 3 1.2 Communicatie, coaching en begeleiding... 3 1.3 Functioneren

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN

Datum 16 juli Versie 1.0. Noordhoff Uitgevers BV. Het Spoor AK HOUTEN Datum 16 juli 2015 Versie 1.0 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 health@noordhoff.nl Inhoudsopgave Examens Kerntaak 1 & 2... 3 Examens VVT... 6 Examens GHZ... 7 Examens

Nadere informatie

Competente medewerker kleinschalig wonen bouwt aan een driehoeksrelatie met bewoner en familie

Competente medewerker kleinschalig wonen bouwt aan een driehoeksrelatie met bewoner en familie Competente medewerker kleinschalig wonen bouwt aan een driehoeksrelatie met bewoner en familie Werken in kleinschalige woonvoorzieningen vraagt speciale competenties van medewerkers. Daarom is het belangrijk

Nadere informatie

De overlap en verschillen tussen de kwalificaties zijn weergegeven in tabellen. Naar aanleiding van deze vergelijkingen zijn conclusies getrokken.

De overlap en verschillen tussen de kwalificaties zijn weergegeven in tabellen. Naar aanleiding van deze vergelijkingen zijn conclusies getrokken. Overlap kwalificaties VZ branche GHZ en MZ profiel GHZ & VZ branche VVT en MZ profiel SD In dit document worden de vakkennis, vaardigheden en werkprocessen van de volgende kwalificaties met elkaar vergeleken:

Nadere informatie

Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie

Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie Aanvullend op competenties behorend bij een gediplomeerd functieniveau. Vastgesteld door de regiegroep kleinschalig wonen op 29 maart

Nadere informatie

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Opgesteld door de btg ZWS i.s.m. roc s en BDM Advies Titel : Vrijstellingen Maatschappelijke

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

1. Opstellen van een plan van aanpak 2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Vormen van kleinschalig wonen Project Sociaal-cultureel werk Boekje/brochure met alle informatie over het opzetten

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Opgesteld door de btg ZWS i.s.m. BDM Advies Titel : Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau

Nadere informatie

Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Doorstroomprofiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Doorstroomprofiel voor de branche erkende opleiding EVV 2003 en 2009 naar de branche erkende opleiding

Nadere informatie

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

KD: Maatschappelijke Zorg 2012-2013 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Werken in een team: vergaderen en evalueren Training gehandicaptenzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Gesprekstechnieken BBL-CombiCare Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg: Werkproces 1.1: Inventariseert de hulpvraag van de cliënt. De medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING

Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Onderwijspakket voor niveau 2, 3 en 4 Voedingsbeleid: ONDERVOEDING Zorg voor Beter II project Stoplichtmodel verbetert Voedingstoestand auteur mw. Anita van Zuijlen, docent verpleegkunde Gooise Zorgacademie

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Module 1 Een dynamisch vak

Module 1 Een dynamisch vak THEORIE Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 1 Een dynamisch vak Module 1 Een dynamisch vak Malmberg s-hertogenbosch Inhoudsopgave module 1 Inleiding 3 1 Een nieuwe visie op gezondheid 5 1.1 De

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Werkproces 1.1: Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig in de KZ checkt met behulp van het ingevuld landelijk indicatieprotocol

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht

Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht Examenplan voor de opleidingen tot Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Medewerker Maatschappelijke Zorg Niveau 3 3 jaar Crebocode: 92650

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Geschiedenis Zorg Academie Leiden

Geschiedenis Zorg Academie Leiden Doorlopende leerweg Programma Inleiding Geschiedenis ZAL Toelichting project niveau 4 5 Waarderingsonderlegger Competentiekaart (uitleg en werkwijze) Huidige situatie Vraagstukken Afronding Geschiedenis

Nadere informatie

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01)

95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) ROC Nijmegen, Brinnummer 25 PN Onderwijs-en Examenregeling (OER) 2014 95530 Verzorgende-IG (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)) (2015_01) Deze OER is vastgesteld door de Domeinexamencommissie

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE

OVERZICHT OPLEIDING MBO-VERPLEEGKUNDIGE Werkproces: 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en welbevinden Van kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige,

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg

Maatschappelijke Zorg Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Maatschappelijke Zorg Kwalificatie: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Crebonummer: 92662 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A:

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek.

Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4. Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. 1 Maatschappelijke Zorg niveau 3 & 4 Een schematisch overzicht van de beroepsprestaties, werkprocessen en bijbehorende thema s per boek. Opleiding medewerker maatschappelijke 2 MZ 3 Medewerker maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg

Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voorbeeldexamen Persoonlijke basiszorg Voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (branche VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen (MZ3) Verzorgende IG (branche GHZ) en Begeleider gehandicaptenzorg (MZ3)

Nadere informatie

Thuiszorg Verzorgende C en D

Thuiszorg Verzorgende C en D Branchekwalificaties Thuiszorg Verzorgende C en D Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012

Leerplanschema. Helpende zorg/ welzijn. BBL-traject 2012 Leerplanschema Helpende zorg/ welzijn BBL-traject 2012 Leerplanschema / cohort 2012 / opleiding HZW BBL / KD 2012 / M.Bolt Thema 1 Basiszorg 10 weken Loopbaan en Burgerschap LB 1: Loopbaan Kennismaking

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Werkproces 1.1: Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig in de VVT verzamelt gegevens over dreigende of gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: Loopbaanbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE GEHANDICAPTENZORG. Uitbreiding/verdieping van eindtermen V&V en SAW. Annelies Bannink

HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE GEHANDICAPTENZORG. Uitbreiding/verdieping van eindtermen V&V en SAW. Annelies Bannink HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE GEHANDICAPTENZORG Uitbreiding/verdieping van eindtermen V&V en SAW Auteurs: Neeske Bouwknegt Annelies Bannink Bunnik, januari 2004 HANDREIKING VOOR (OPLEIDERS IN) DE

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn Landelijke Kwalificaties MBO Helpende Zorg & Welzijn Crebonummer: 22189, 92640 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg, Ziekenhuizen, Kinderopvang, Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verzorgende IG Crebo 23187 Definitieve werkversie 2015-2016 1/12 BoK Verzorgende IG Inhoud Voorwoord... 4 1 Verzorgende IG basis... 6 1.1 Zorg- en begeleidingscontext...

Nadere informatie

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn

Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn Terug naar Overzicht Stichting Consortium Beroepsonderwijs Zorg & Welzijn www.microwebedu.nl/bestellen/svz Artikelnummer Titel Type Status Verwachte daprijs Bijzonderheden Serie 2012 Zorghulp CZW20120286

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Verzorgende-IG. Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Kraamzorg

Landelijke Kwalificaties MBO. Verzorgende-IG. Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Kraamzorg Landelijke Kwalificaties MBO Verzorgende-IG Crebonummer: 22190, 95530 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Gezondheidszorg Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige

Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Verantwoordingsdocument relatie editie 2016 Prove2Move niveau 4 Verpleegkundige Datum juni 2016 Versie 1.2 Noordhoff Uitgevers BV Het Spoor 8-14 3994 AK HOUTEN 088-522 68 66 zorgpadmbo@noordhoff.nl Verantwoordingsdocument

Nadere informatie

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn Landelijke Kwalificaties MBO Helpende Zorg & Welzijn Dossiercode: - Sector: Branche: Gezondheidszorg Cohort: 2008-2009 Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Ziekenhuizen, Overige gezondheidsdiensten, Kinderopvang,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie