Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013"

Transcriptie

1 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

2 Inleiding 3 Authenticiteitslijst 4 Bewijsstuk D: Verpleegtechnische vaardigheden 6 Medicijnen controleren, registreren, uitdelen en zo nodig controleren op inname 7 Medicijnen toedienen : oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen 8 Verzorgen van rode en gele wonden 9 Zwachteltechnieken toepassen 10 Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek 11 Eerste hulp verlenen 12 Suprapubische katheter verzorgen 13 Observeren en controleren van blaaskatheter en maagsonde 14 Uitvoeren van een blaasspoeling 15 Lichaamstemperatuur regelen 16 Subcutaan injecteren 17 Intramusculair injecteren 18 Bewijsstuk E: Branche specifiek 19 Verzorgen van zwarte wonden 21 Zuurstof toedienen 22 Sondevoeding toedienen via neussonde 23 Sondevoeding toedienen via de PEG 24 Voedingspomp bedienen 25 Verzorgen van een stoma 26 Verzorgen van tracheacanule en trachestoma 27 Maag en darmspoeling uitvoeren 28 Irrigeren van vagina en stoma 29 Uitzuigen van mond en keelholte 30 Verplicht voor de KZ: partusassistentie verlenen 31 Inbrengen van een maagsonde 32 Katheteriseren van de blaas bij mannen 33 Katheteriseren van de blaas bij vrouwen 34

3 Beste student van de opleiding Verzorgende IG, De voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen zijn onderdeel van de opleiding Verzorgende IG (wettelijke beroepsvereiste). De beoordelingslijsten verpleegtechnische vaardigheden zijn specifieke bewijsstukken (bewijsstuk D en bewijsstuk E), die een onderdeel zijn van de kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden. In deze beroepsprestatie is benoemd welke verpleegtechnische vaardigheden in de instelling uitgevoerd moeten worden. Elke handeling wordt twee maal zelfstandig volgens protocol uitgevoerd en wordt dan door twee onafhankelijke beoordelaars beoordeeld. Iedere handeling wordt dus twee keer uitgevoerd en beoordeeld. Alle genoemde verpleegtechnische vaardigheden moeten uitgevoerd worden: dat is een voorwaarde (naast alle andere voorwaarden) om tot aanvraag diploma te kunnen overgaan. Daarnaast zijn in de beroepsprestatie branche specifieke verpleegtechnische vaardigheden genoemd. Van deze vaardigheden kiest de student in overleg met de praktijkbegeleider/praktijkopleider ten minste vier verpleegtechnische vaardigheden die binnen de instelling, waar de student beroepspraktijkvorming volgt, uitgevoerd kunnen worden. Ook deze handelingen worden twee keer uitgevoerd en dan beoordeeld door twee onafhankelijke beoordelaars. De voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische/medisch technische handelingen vinden plaats over een langere periode. In veel gevallen zal het niet haalbaar zijn om alle handelingen aan te tonen binnen één setting. Het is belangrijk dat iedere beoordelaar zijn gegevens vermeld op de authenticiteitslijst (zie pagina 4 en 5). De onderdelen die niet aangetoond kunnen worden tijdens een bepaalde examensetting, worden meegenomen naar een volgende examensetting. Het is daarom van groot belang dat deze beoordelingslijsten door de student zorgvuldig worden bijgehouden en worden bewaard. Indien aantoonbaar enkele voorbehouden en/of risicovolle verpleegtechnische handelingen/medisch technische handelingen niet uitgevoerd kunnen worden in de beroepspraktijk kan de examencommissie besluiten om deze te examineren in een simulatiesetting.

4 Authenticiteitslijst van student:. Naam tekenbevoegde Instelling Functie Handtekening Paraaf Telefoonnummer adres

5 Authenticiteitslijst van student:. Naam tekenbevoegde Instelling Functie Handtekening Paraaf Telefoonnummer adres 5

6 BEWIJSSTUK D: VERPLEEGTECHNISCHE VAARDIGHEDEN BEOORDELINGSLIJST VERPLEEGTECHNISCHE VAARDIGHEDEN Verzorgende IG kwalificerend bewijsstuk van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 6

7 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Medicijnen controleren, registreren, uitdelen en zo nodig controleren op inname te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 7

8 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Medicijnen toedienen : oraal, rectaal, vaginaal, via de huid, via de luchtwegen, via de slijmvliezen te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 8

9 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Verzorgen van rode en gele wonden te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 9

10 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Zwachteltechnieken toepassen te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 10

11 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Verzamelen van monsters ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet steriel materiaal) te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 11

12 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken, ademstilstand en circulatiestilstand te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 12

13 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Verzorgen van een suprapubische katheter te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 13

14 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Observeren en controleren van blaaskatheter en maagsonde te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 14

15 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Uitvoeren van een blaasspoeling te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 15

16 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: : Lichaamstemperatuur regelen door middel van koude of warmtebehandeling te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 16

17 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Subcutaan injecteren te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 17

18 kwalificerend bewijsstuk D van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Intramusculair injecteren te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 18

19 BEWIJSSTUK E: BRANCHE SPECIFIEK BEOORDELINGSLIJST VERPLEEGTECHNISCHE VAARDIGHEDEN VERZORGENDE IG, BRANCHE SPECIFIEK kwalificerend bewijsstuk van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie

20 De student kiest uit onderstaande lijst met verpleegtechnische handelingen ten minste vier branche specifieke handelingen die regelmatig in de praktijk voorkomen: BRANCHESPECIFIEKE VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN VVT GHZ GGZ KZ een maagsonde inbrengen x x x x katheteriseren van de blaas bij vrouwen x x x x katheteriseren van de blaas bij mannen x x x x PEG sondevoeding toedienen x x x x verzorgen van zwarte wonden x x x x zuurstof toedienen x x x x toedienen van sondevoeding en x x x x voedingspomp bedienen verzorgen van een stoma x x x x tracheacanule en tracheastoma verzorgen x x x x maag en darmspoeling uitvoeren x x x x vagina en stoma irrigeren x x x x mond en keelholte uitzuigen x x x x verplicht voor de KZ: partusassistentie verlenen x 20

21 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Verzorgen van zwarte wonden te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 21

22 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Zuurstof toedienen te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 22

23 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Sondevoeding toedienen via neussonde te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 23

24 vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnischee Verpleegtechnische handeling: Toedienen van sondevoeding via de PEG te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. De verpleegtechnische handelingen dienen volgens protocol en zelfstandig te worden Beoordeling 1 Beoordeling 2 Beoordeling 1 in BPV Beoordeling 2 in BPV Datum: Datum: Datum: Datum: Naam beoordelaar: Naam beoordelaar: Naam beoordelaar: Naam beoordelaar: Naam instelling: Naam instelling: Naam instelling: Naam instelling: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: 24

25 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Een voedingspomp bedienen te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 25

26 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Verzorgen van een stoma te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 26

27 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Verzorgen van tracheacanule en tracheastoma te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 27

28 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Uitvoeren van een maag en darmspoeling te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 28

29 vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnischee Verpleegtechnische handeling: Irrigeren van vagina en stoma te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. De verpleegtechnische handelingen dienen volgens protocol en zelfstandig te worden Beoordeling 1 Beoordeling 2 Beoordeling 1 in BPV Beoordeling 2 in BPV Datum: Datum: Datum: Datum: Naam beoordelaar: Naam beoordelaar: Naam beoordelaar: Naam beoordelaar: Naam instelling: Naam instelling: Naam instelling: Naam instelling: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: 29

30 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Uitzuigen van mond en keelholte te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 30

31 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Partusassistentie verlenen (VERPLICHT VOOR DE KRAAMZORG) te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 31

32 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Inbrengen van een maagsonde te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 32

33 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Katheteriseren van de blaas bij mannen te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 33

34 kwalificerend bewijsstuk E van het examen uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden, beroepsprestatie 2.4 Verpleegtechnische handeling: Katheteriseren van de blaas bij vrouwen te worden Dit kan binnen ROC en/of BPV. 34

35 35

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst'

Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' Verschillen tussen kwalificatieniveau 4 & 5 Samenvatting nav 'Gekwalificeerd voor de toekomst' verplegen verzorgen vp 1e niv. Verpleegkundige 2e niveau verzorgende helpende 5 4 3 2 individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Zorgen voor het medicijngebruik 7 1.1 Het medicijngebruik controleren 7 Praktijk: Nieuwe medicijnen

Nadere informatie

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal

Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Toelichting bij inschrijving activiteiten Stichting Wielewaal Reservering: je kunt telefonisch, per e-mail of via de website een plaats op een activiteit reserveren. De plaats wordt tot 2 weken na reservering

Nadere informatie

Ga verder op het volgende blad >>

Ga verder op het volgende blad >> Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 2 van 5 A INFORMATIE BETROKKENE Naam betrokkene: Geboortedatum: BSN nummer: Datum ongeval of gebeurtenis: Omschrijving

Nadere informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie

Zelfstandig werkend medewerker Toeristische Informatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ROC ZEELAND VESTIGING: CLUSTER: AFDELING: Middelburg HTV Toerisme & Recreatie Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor de opleiding: Zelfstandig werkend medewerker Toeristische

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

DAN EXAMENS Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven.

DAN EXAMENS Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven. DAN EXAMENS Artikel 16. Bij de dan-examens moet de kandidaat voldoen aan de dan-eisen zoals deze door de SKN zijn voorgeschreven. Artikel 17.1 De aanvraag van het danexamen dient te worden ondertekend

Nadere informatie

Handboek. Eva Kalmeijer +31(0)624682091. Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam. eva@lanounou.nl www.lanounou.nl

Handboek. Eva Kalmeijer +31(0)624682091. Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam. eva@lanounou.nl www.lanounou.nl Handboek Eva Kalmeijer +31(0)624682091 Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam eva@lanounou.nl www.lanounou.nl KvK: 24450932 BTW: NL173873340B01 Rabobank: 11 69 36 223 Algemene Voorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1345 4 december 2008 Regeling faciliteiten bij afkoop Turkse dienstplicht voor politieambtenaren 14 november 2008 Nr.

Nadere informatie

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen

Programma van Eisen. Afspraken op vlak van Instroom, Werving & Selectie. Voordat aan de opleiding wordt begonnen De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming (BPV) een volwassen positie heeft in de opleiding: De BPV is het hart van

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Reglement register ggz-agogen

Reglement register ggz-agogen Reglement register ggz-agogen REGISTRATIE REGISTER GGZ-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register ggz-agoog verklaart u: zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht

Nadere informatie

Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland

Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland Ik/ Wij ben/zijn de wettige persoon/personen/instantie met gezag over Achternaam minderjarige Voornaam (volledige naam/namen) Informatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool)

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Waarom algemene voorwaarden bij Mode Vak Amsterdam? Wij willen voor alle deelnemers een goede organisatie en kwaliteit van de opleidingen

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking

Doel. Inhoud. Medicijnbeheer en verstrekking Medicijnbeheer en verstrekking Doel Het verantwoord (laten) beheren en verstrekken van medicijnen aan cliënten met als doel dat de juiste cliënt de juiste medicatie op het juiste tijdstip en de juiste

Nadere informatie

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009

CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 CDFD-DISPENSATIEREGELING BIJ EXAMINERING WFT-MODULES. d.d. 1 juni 2009 De dispensatieregeling onderscheidt de volgende begrippen: examen; tentamen; toets. Het deskundigheidsbewijs van een examen wordt

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie