Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG ten opzichte van dossier Verzorgende-IG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011"

Transcriptie

1 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG ten opzichte van dossier Verzorgende-IG Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet alle branches - Schema kwalificatiestructuur is verplaatst naar deel D Deze tekst is geschreven vanuit de NIEUWE werkprocessen en kerntaken, refererend naar de oude. Wegens de grote hoeveelheid veranderingen is dit de meest begrijpelijke oplossing. Zie hiervoor overzicht nieuwe kwalificatiedossier, na deel B. Deel B 1 Inleiding - Leeswijzer toegevoegd. 2.1 Colofon - Is aangepast. 2.2 Formele vereisten - ce s enigszins gewijzigd, verwezen naar het in werking treden van de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en het BCP Kraamzorg toegevoegd als brondocument. 2.3 Typering beroepengroep - Meer branchespecifieke beschrijvingen toegevoegd en betere scheiding met hoofdstuk Loopbaanperspectief - Ongewijzigd. 2.5 Trends en innovaties - Informatie bijgewerkt. 3 Overzicht van het kwalificatiedossier - Gewijzigd: van 3 kt naar 2kt. - Gewijzigd: diverse wp, de volgorde van de wp, sommige wp samengevoegd en de inhoud en de titels aangepast. 4.1 Branche VVT - voornamelijk aanpassingen bij de 4.2 Branche GHZ - voornamelijk aanpassingen bij de 4.3 Branche GGZ - voornamelijk aanpassingen bij de 4.4 Branche KZ - voornamelijk aanpassingen bij de Veranderdocument dossier VZ-IG t.o.v. dossier VZ-IG

2 Deel B 5.1 Beschrijving kerntaak 1 - Ingrijpend gewijzigd: - nieuwe titel kerntaak: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier - wp 1.2 is een samenvoeging van de oude werkprocessen 1.2, 1.3 en toegevoegd bij wp 1.3 verpleegtechnische handelingen: PEGsondevoeding toedienen. De verpleegtechnische handelingen, waaronder voorbehouden handelingen zijn nu schematisch weergegeven. Er is een tekstuele aanpassing geweest mbt de Wet BIG - wp 1.4 is wegens wensen uit het werkveld nieuw toegevoegd - wp 1.5 is een samenvoeging van de oude werkprocessen 2.1, 2.2 en wp 1.6 beschrijving aangepast - de tekst m.b.t. werkbegeleiding is uitgebreid en in een nieuw werkproces (2.3) geplaatst - wegens de nieuwe structuur met brancheverbijzonderingen zijn wp 1.9 en 2.5 verwijderd. Het branchespecifieke van de toelichting wordt nu beschreven bij 4.1 context - i.v.m. het aanbrengen van meer onderscheid tussen niveau 3 en 4 is de beschrijving van wp 1.8 aangepast laatste zin veranderd. 5.2 Beschrijving kerntaak 2 - Nieuwe titel kerntaak: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (+ zie hierboven) 5.3 Beschrijving kerntaak 3 - verwijderd; kerntaak 1, 2 en 3 zijn samengevoegd in 1 en 2, zodat het gehele zorgproces binnen 1 kerntaak valt. Veranderdocument dossier VZ-IG t.o.v. dossier VZ-IG

3 Overzicht nieuwe kwalificatiedossier Kerntaak, nummer en titel werkproces kd Kt 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak, nummer en titel werkproces kd Kt 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kt 2: Begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kt 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op 1.1 Stelt het zorgplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.2 Ondersteunt bij persoonlijke basiszorg 1.3 Biedt palliatief-terminale zorg 1.6 Monitort de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Voert partusassistentie uit 1.5 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.5 Begeleidt een zorgvrager 2.1 Begeleidt een zorgvrager bij zelfredzaamheid 2.2 Begeleidt een zorgvrager op psychosociaal gebied 2.3 Begeleidt een zorgvrager op sociaalmaatschappelijk gebied 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers 2.4 Begeleidt een groep zorgvragers op sociaal-maatschappelijk gebied 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden 1.4 Ondersteunt bij huishouden en wonen 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.7 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.8 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.10 Stemt de zorgverlening af 3.3 Stemt de zorgverlening af 1.11 Evalueert de zorgverlening 3.4 Evalueert de zorgverlening Kt 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Kt 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Veranderdocument dossier VZ-IG t.o.v. dossier VZ-IG

4 Overzicht nieuwe kwalificatiedossier Kerntaak, nummer en titel werkproces kd Kerntaak, nummer en titel werkproces kd Geeft werkbegeleiding Nieuw (deels tekst wp 3.3) Algemeen - In het kd verwerkt 1.9 Verleent zorg en ondersteuning in één specifieke branche 2.5 Biedt begeleiding in één specifieke branche Deel C In plaats van één uitstroom bestaat het kd nu uit vier brancheverbijzonderingen: Verzorgende-IG verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), Verzorgende-IG gehandicaptenzorg (GHZ), Verzorgende-IG geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Verzorgende-IG kraamzorg (KZ). In deel C zijn alle onderdelen branchespecifiek ingevuld. In deze beschrijving wordt wederom uitgegaan van het huidige werkproces. De veranderingen zijn gedaan op basis van (de samenvoeging van) de werkprocessen zoals in het overzicht nieuwe kwalificatiedossier is aangegeven. Algemeen: daar waar mogelijk, zijn aan de werkprocesbeschrijvingen branchespecifieke aspecten toegevoegd. Zonodig zijn de resultaat beschrijvingen aangepast. De competenties zijn bij de nieuwe samengevoegde werkprocessen allemaal opgenomen en/of samengevoegd, tenzij anders vermeld. Alle pi s zijn opnieuw bekeken en zo mogelijk tekstueel ingekort. Hieronder worden alleen toegevoegde, samengevoegde of verwijderde competenties beschreven. Wp 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op - in de titel het woord mede toegevoegd, omdat het niet in alle branches door de Verzorgende-IG wordt uitgevoerd in wp beschrijving. - PI comp. D kleine aanpassing. - PI comp. H iets aangepast Wp 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Wp 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit - titel is gewijzigd wegens samenvoeging - PI comp F is samenvoeging van oud wp 1.2 en comp K en V verwijderd, niet essentieel - comp N verwijderd - tekst gewenst resultaat aangepast wegens samenvoeging Wp 1.4 Voert partusassistentie uit - nieuw werkproces, geldt alleen voor de branche KZ Wp 1.5 Begeleidt een zorgvrager - PI comp D samengevoegd van het oude wp 2.1 en 2.2 en tekst toegevoegd - comp G verwijderd, dubbelt met Veranderdocument dossier VZ-IG t.o.v. dossier VZ-IG

5 Deel C beschrijving werkproces Wp 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers - titel aangepast - gewenst resultaat aangepast wegens gewijzigde beschrijving werkproces Wp 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden Wp 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie - gewenst resultaat tekstueel aangepast - toevoeging aan gewenst resultaat Wp 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties aan werkproces beschrijving - comp. A verwijderd, niet essentieel - comp. E toegevoegd - comp. V component toegevoegd en PI aangepast Wp 1.10 Stemt de zorgverlening af - tekst over werkbegeleiding is verplaatst naar het nieuwe wp verwijderd comp B, dubbelt met beschrijving werkproces - verwijderd comp U, inhoud is verplaatst naar werkprocesbeschrijving Wp 1.11 Evalueert de zorgverlening Wp 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg - verwijderd comp P, inhoud is verplaatst naar PI van comp K - comp S verwijderd Wp 2.3 Geeft werkbegeleiding - toegevoegd wp met daaraan gekoppeld comp. C Certificeerbare eenheid 1 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging Certificeerbare eenheid 2 Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen Certificeerbare eenheid 3 Ondersteunen bij huishouden en wonen - Tekst is aangepast i.v.m. samenvoegen en wijzigen van de beschrijvingen van de werkprocessen. - Tekst is aangepast i.v.m. samenvoegen en wijzigen van de beschrijvingen van de werkprocessen. - Tekst is aangepast i.v.m. samenvoegen en wijzigen van de beschrijvingen van de werkprocessen. Veranderdocument dossier VZ-IG t.o.v. dossier VZ-IG

6 Deel D 1 Inleiding - Ongewijzigd. 2.1 Betrokkenen - Aangepast. 2.2 Verwantschap - Aangepast schema ingevoegd met leeswijzer, voorbeelden en opmerkingen. 2.3 Vertaling bcp s in kwalificatiedossier - Aangepast met uitleg over de nieuwe structuur, aangepast aan nieuwe structuur. 2.4 Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen - Nieuwe paragraaf met informatie over Nederlands en rekenen voor de beroepsuitoefening. 2.5 Discussiepunten - Informatie over de nieuwe structuur en de totstandkoming hiervan toegevoegd. 3 Ontwikkel- en onderhoudsperspectief - Aangepast. Veranderdocument dossier VZ-IG t.o.v. dossier VZ-IG

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Mbo-Verpleegkundige 2011-2012 ten opzichte van VP 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen niet

Nadere informatie

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding

NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG. Niveau 3 Crebonummer: 95530. Sector: Gezondheidszorg. Aanleiding NCOI-programma voor de opleiding Verzorgende IG Niveau 3 Crebonummer: 95530 Sector: Gezondheidszorg Aanleiding NCOI Opleidingsgroep (NCOI) biedt in samenwerking met een zorginstelling een sterk verkort

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie Crebonummer: 22093, 91541, 91542, 91543, 91530 Sector: Media, Communicatie en Informatie Branche: Reclame, presentatie en

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree

Landelijke Kwalificaties MBO. Entree Landelijke Kwalificaties MBO Entree Dossierstatus: Ontwikkeling Crebonummer: Sector: Alle sectoren op het laagste mbo niveau. Branche: Alle branches. Opleidingsdomein: Geldig vanaf: 1 augustus 2014 Stichting

Nadere informatie

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en leeswijzer Voorwoord en leeswijzer Hierbij presenteren we de opleidingsgids 2014-2015 van De Trans. De opleidingsgids wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, digitaal aangeboden. Het betreft een levend

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel

Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Specialist Uitdeuken zonder spuiten Restyler Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie