Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg"

Transcriptie

1 Servicedocument Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus CC Bunnik T F Iwww.calibris.nl

2 Servicedocument: Onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Inleiding Dit servicedocument is ontwikkeld omdat door een toename van kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg andere eisen aan de werknemers gesteld worden. Er is een behoefte ontstaan aan werknemers die o.a. meer zelf bepalen wanneer ze welke werkzaamheden uitvoeren en de verzorgende en begeleidende werkzaamheden afwisselend kunnen uitvoeren. Zorginstellingen vragen aan onderwijsinstellingen deze nieuwe wensen vorm te geven in onderwijstrajecten. Onderwijsinstellingen gebruiken veelal de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg om de ontwikkeling kleinschalig wonen in de ouderenzorg in een combinatieopleiding vorm te geven. Deze combinatie-opleidingen komen steeds meer voor. Dit document geeft informatie over hoe flexibel omgegaan kan worden met de kwalificatiestructuur bij ontwikkelingen in het werkveld. Er wordt in beschreven op welke manieren Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg gecombineerd kunnen worden gericht op enkel- en dubbelkwalificering, zodat een verdieping gericht op kleinschalig wonen vormgegeven kan worden. Om die reden is in dit document een vergelijking tussen Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg opgenomen om zicht te krijgen op de overeenkomsten en de verschillen tussen beide kwalificaties (bijlage 1). 1

3 Inhoud Aanleiding... 3 Kleinschalig wonen heeft gevolgen voor de beroepsuitoefening... 3 Hoofdstuk 1 Flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur Accenten leggen en de vrije ruimte benutten Combineren van 2 kwalificaties... 4 Hoofdstuk 2 Flexibel omgaan met de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Huidige situatie opleidingstrajecten kleinschalig wonen in de ouderenzorg Combineren van de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg Vormgeven en kwalificeren van een combinatie-opleiding Vergelijking tussen de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) De wensen van het werkveld ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg Verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg in Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende -IG Hoofdstuk 3 De opleidingsduur van een kwalificatie Opleidingsduur van een kwalificatie De duur van een combinatie-opleiding gebaseerd op Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De opleidingsduur van combinatie-opleidingen gebaseerd op Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg Tot slot...17 Bijlage 1: Vergelijking tussen Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Bijlage 2: Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie

4 Aanleiding De laatste jaren heeft binnen de intramurale en transmurale ouderenzorg een verandering naar kleinschalige woonvormen voor psycho-geriatrische zorgvragers plaatsgevonden. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn hier de oorzaak van. De nieuwe generatie ouderen met een zorgvraag wenst een nieuwe benadering, waarbij de eigen regie over het bestaan van de oudere mens een meer prominente rol speelt. De organisatie en uitvoering van de zorg is hierdoor veranderd naar een vraaggerichte werkwijze, nl. het aan bieden van de gewenste diensten van bewoners. Naast professionele aandacht voor zorg ligt er structureel meer accent op welzijn. Veel zorgorganisaties in Nederland zijn gestart met belevingsgerichte zorg, waarbij men in gaat op gevoelens van oudere bewoners. De gevolgen zijn vaak dat de ouderen meer in evenwicht komen, zich beter kunnen uiten en meer plezier en/of tevredenheid tonen. Ook door politieke impulsen, onder andere vertaald naar nieuwbouweisen, wordt de invoering van belevingsgerichte zorg bevorderd. Kleinschalig wonen en belevingsgerichte zorg gaan hierdoor hand in hand. Zo wordt de afdelingsgerichte benadering van de zorg vervangen door de belevingsgerichte, individuele benadering van de oudere bewoner in een kleinschalige leefomgeving. Kleinschalig wonen heeft gevolgen voor de beroepsuitoefening Dat deze ontwikkeling effect heeft op benodigde competenties van huidige en toekomstige medewerkers zal helder zijn. Er worden andere eisen gesteld aan een beroepsbeoefenaar die werkt in een kleinschalige woonvorm dan aan een beroepsbeoefenaar die werkzaam is op een afdeling. Bijvoorbeeld: op een afdeling is een medewerker over het algemeen bijna altijd samen met collega s, terwijl een medewerker op een woongroep vaak alleen werkt en daardoor zelf bepaalt hoe om te gaan met veranderende situaties en dilemma s. En: bij afdelingsgerichte werken worden de zorg- en begeleidingstaken veelal door verschillende medewerkers op geplande tijdstippen uitgevoerd. De medewerker op een woongroep voert zowel de zorg en als begeleiding, meer geïntegreerd en minder aan tijdstippen gebonden uit. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk op tijden, die de bewoners wensen, uitgevoerd. Hierdoor hebben instellingen in de ouderenzorg andere opleidingswensen met betrekking tot de beroepsuitoefening gekregen, die ze vervolgens bij de opleidingsinstituten hebben neergelegd. De opleidingsinstituten stelden op hun beurt vragen aan Calibris over de mogelijkheden om binnen de kaders van de kwalificatiestructuur opleidingstrajecten met een verdieping op kleinschalig wonen te ontwikkelen. Aanpak van Calibris om de informatiebehoefte te achterhalen Deze vragen hebben er toe geleid dat Calibris duidelijkheid wil over of er bij opleiders behoefte is aan servicedocument(en) met informatie over opleiden voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg. En zo ja: aan welke informatie is dan behoefte? Om dit te achterhalen zijn er in de maanden maart en april 2011 drie klankbordgroepen voor opleiders uit het onderwijs en werkveld georganiseerd. De klankbordleden hebben tijdens deze bijeenkomsten ervaringen over opleiden gericht op kleinschalig wonen met elkaar uitgewisseld. Er bleek behoefte te bestaan aan informatie over opleidingstrajecten voor kleinschalig wonen en opleiden in kleinschalige woonvormen. Om die reden heeft Calibris besloten om een servicedocument te ontwikkelen over opleidingstrajecten met een verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3). Calibris is ook in gesprek gegaan met Actiz, een van de werkgeversorganisaties van de verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg over de ontwikkeling in de ouderenzorg. Actiz vindt het niet nodig om kleinschalig wonen in de ouderenzorg vorm te geven in een (nieuwe) kwalificatie, maar ziet wel het belang in van een servicedocument met relevante informatie over opleiden voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg. 3

5 Hoofdstuk 1 Flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur Inleiding Om een aantal redenen kan het wenselijk zijn om flexibel om te gaan met de kwalificatiestructuur bij nieuwe ontwikkelingen die (nog) niet beschreven staan in een kwalificatie. Soms geeft het werkveld (lees ook een of meerdere zorginstellingen) dat het slechts om een enkele beroepshandeling of werkwijze gaat Accenten leggen en de vrije ruimte benutten Hoe kan een opleidingsinstituut flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur bij wensen van het werkveld, die niet in een kwalificatie beschreven staan? Dit kan op 2 manieren, die na elkaar uitgevoerd kunnen worden. A. Accenten leggen De totale inhoud van de beroepskwalificatie en het document Loopbaan & Burgerschap moet in 80% van de opleidingstijd uitgevoerd worden. Dit wordt door de Inspectie gecontroleerd d.m.v. het examen. Bepaalde onderdelen van de kwalificatie kunnen minimaal aangestipt worden, terwijl op andere onderdelen accenten gelegd kunnen worden. Bij het leggen van de accenten kunnen de wensen van de praktijk en/of onderdelen uit een andere kwalificatie meer aandacht krijgen. Uiteraard moet men wel opletten dat de opleidingstijd niet overschreden wordt. B. Gebruik maken van de vrije ruimte De overige 20% van de opleidingsduur is vrije ruimte. Daarin kunnen o.a.de eisen van Nederlands en Rekenen, maar ook de wensen van het werkveld en/of onderdelen van een andere kwalificatie een plek krijgen. 1.2 Combineren van 2 kwalificaties Het is mogelijk dat de wensen van een werkveld in twee kwalificaties beschreven staan. De inhoud van de twee kwalificaties gericht op 1 of 2 diploma s wordt gecombineerd door het leggen van accenten met verdieping en het gebruik maken van de vrije ruimte. Bij het combineren met kwalificaties, zijn er voor onderwijsinstellingen drie opties. Opleidingstrajecten kunnen gericht zijn op enkel- of dubbelkwalificering. Bij enkelkwalificering behaalt de student 1 diploma en bij dubbelkwalificering 2 diploma s. 1. Verdieping Bij enkel- en dubbelkwalificering kan een opleidingsinstelling gebruik maken van verdieping. Een student behaalt een diploma van K1 aangevuld met een aansluitend verdiepend onderdeel (A ) uit K2. In een schema: K1 K2 A A De student behaalt K1 en het aansluitend verdiepend gedeelte A uit K 2. 4

6 Voor (gedeelten van) werkprocessen die een student via verdieping toevoegt aan zijn primaire kwalificatie, kan hij een door de school uitgereikt certificaat, getuigschrift of verklaring krijgen. Zo n bewijsstuk kan de student bijvoorbeeld opnemen in het portfolio. 2. Verbreding Bij enkel- en dubbel kwalificering kan een opleidingsinstelling gebruik maken verbreding. Een student behaalt een diploma van K1 aangevuld met een niet aansluitend onderdeel (B en C) uit K 2. In een schema: K1 K 2 A B C De student haalt K1 en niet aansluitende gedeelten B en C uit K2. Voor (gedeelten van) werkprocessen die een student via verbreding toevoegt aan zijn primaire kwalificatie, kan hij een door de school uitgereikt certificaat, getuigschrift of verklaring krijgen. Zo n bewijsstuk kan de student bijvoorbeeld opnemen in het portfolio. 3. Dubbelkwalificering Een student behaalt de diploma s van twee kwalificaties, hij moet beide afronden/examineren. De onderwijsinstelling kan gebruik maken van aansluiting tussen de kwalificaties, om zo de duur van de opleiding te beperken. De inhoud van beide kwalificaties wordt naast elkaar gezet en dan worden verschillen en overeenkomsten zichtbaar. In een schema: K1 K2 A A B C De student behaalt kwalificatie/diploma K1 en K2. K2 sluit met onderdeel A grotendeels aan op A, er zijn ook gedeelten die niet aansluiten (B en C). 5

7 Hoofdstuk 2 Flexibel omgaan met de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg 2.1 Huidige situatie opleidingstrajecten kleinschalig wonen in de ouderenzorg Op dit moment is er een grote verscheidenheid aan onderwijstrajecten voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg wat betreft niveau, duur en inhoud. Er is een beperkt aantal opleidingstrajecten voor kleinschalig wonen gebaseerd op Zorghulp (niveau 1) en op Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2). Opleidingstrajecten op niveau 4 komen minder voor, omdat ze te duur zijn. Gediplomeerden op niveau 1 en 2 (als ze er zijn in een instelling) worden vaak ingezet om medewerkers op niveau 3 of niveau 4 te ondersteunen op piekuren in kleinschalige woonvormen. Combinatie-opleidingstrajecten gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker maatschappelijke Zorg (niveau 3) met een verdieping gericht op kleinschalig wonen komen veel vaker voor. Dit is de reden om in dit servicedocument verder in te gaan op het combineren van deze kwalificaties. 2.2 Combineren van de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De wensen van een werkveld ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg staan grotendeels beschreven in Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg. Deze twee kwalificaties kunnen gecombineerd worden bij het leggen van accenten en het gebruik maken van de vrije ruimte. In het combineren met deze kwalificaties zijn er voor onderwijsinstellingen drie opties, zoals wordt geschetst in paragraaf 1.2. Hieronder worden de opties met onderdelen van Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG uitgewerkt. 1. Verdieping. Een voorbeeld bij enkelkwalificering: een student behaalt het diploma van Verzorgende-IG en rondt tevens een aansluitend verdiepend onderdeel gericht op kleinschalig wonen uit Medewerker Maatschappelijke Zorg af. De student behaalt A uit VZ-IG (K1) en het aansluitende gedeelte A uit MMZ (K 2). Het gedeelte uit K 2 dat kan als accent van K1 of in de vrije ruimte aangeboden worden. Alle onderdelen van Verzorgende-IG en de aanvulling uit Medewerker Maatschappelijke Zorg komen voor in het onderwijstraject en worden geëxamineerd. In onderstaand schema worden werkprocessen en beroepshandelingen met elkaar vergeleken. Een beroepshandeling is een onderdeel van een werkproces. Een werkproces wordt aangegeven met wp. In een schema: Kwalificering K1: Verzorgende-IG A.wp. Begeleiden bij activiteiten B. Terminale zorg en ondersteuning uitvoeren Verdieping uit K2: Medewerker Maatschappelijke zorg B. Extra kennis en vaardigheden van begeleidingsmethodieken en communicatietechnieken Bijvoorbeeld: Verzorgende-IG (niveau 3)(K1) met een aansluitend deel uit Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3)(K2). Er is verdiepende aansluiting bij het onderdeel: begeleiden bij 6

8 activiteiten (A en A ) Voor de verzorgende-ig is de extra kennis en vaardigheden op gebied van begeleidingsmethodieken en communicatie technieken een aanvulling op het primaire kwalificatiedossier (K1). Deze extra kennis en vaardigheden is voor een verzorgende-ig noodzakelijk voor de beroepsuitoefening in kleinschalige woonvormen. Bij onderdeel B is geen aansluiting met Medewerker Maatschappelijke Zorg. Voordeel van verdieping: de student bezit verdiepende kennis en vaardigheden uit K2 ten opzichte van de inhoud van het kwalificatiedossier K1. Voor (gedeelten van) werkprocessen die een student via verdieping toevoegt aan zijn primaire kwalificatie, kan hij een door de school uitgereikt certificaat, getuigschrift of verklaring krijgen. Zo n bewijsstuk kan de student bijvoorbeeld opnemen in het portfolio. 2. Verbreding Een voorbeeld bij enkelkwalificering: een student behaalt het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg en rond tevens een niet aansluitend onderdeel uit de Verzorgende-IG af. De student behaalt eerst volledige inhoud (A) uit Medewerker Maatschappelijke Zorg (K1) en daarna de onderdelen B, C en D uit Verzorgende-IG (K 2). De onderdelen uit K2 kunnen mogelijk in de vrije ruimte of na het opleidingstraject van K1 aangeboden worden. Alle onderdelen van Medewerker Maatschappelijke Zorg en de niet aansluitende aanvullingen uit Verzorgende-IG moeten worden geëxamineerd. In een schema: Kwalificering K1: Medewerker Maatschappelijke Zorg A. Totale inhoud Medewerker Maatschappelijke Zorg Verbreding uit 2: Verzorgende-IG B. wp: Uitvoeren van verpleegtechnische handelingen C. Ondersteunen van familie/naasten van de cliënt D. Op eigen initiatief in schakelen van andere disciplines (incl. artsen) Bijvoorbeeld: Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3)(K1) aangevuld met een gedeelte uit Verzorgende-IG (niveau 3)(K2). Er is geen aansluiting tussen Medewerker Maatschappelijke Zorg (K1) en de onderdelen B, C en D uit Verzorgende-IG(K2). Voor een medewerker maatschappelijke zorg kan het wenselijk zijn om in bepaalde branches in kleinschalige woonvormen, zoals de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, om aanvullende onderdelen van Verzorgende-ig te kunnen uitvoeren. Er is sprake van verbreding als de onderdelen B, C en D in het onderwijstraject opgenomen worden Voordeel van verbreding: de student bezit extra kennis en vaardigheden (verbreding) uit K2 ten opzichte van de inhoud van het kwalificatiedossier K1. Voor (gedeelten van) werkprocessen die een student via verbreding toevoegt aan zijn primaire kwalificatie, kan hij een door de school uitgereikt certificaat, getuigschrift of verklaring krijgen. Zo n 7

9 bewijsstuk kan de student bijvoorbeeld opnemen in het portfolio. 3. Dubbelkwalificering Bij dubbelkwalificering wordt gebruik gemaakt wordt van de aansluiting tussen beide kwalificaties. De student behaalt kwalificatie Verzorgende-IG (K1) en kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg ( K 2). K 2 sluit met A grotendeels aan op A. Er zijn ook gedeelten die niet aansluiten (B en C) met de andere kwalificatie. Alle onderdelen (overlap en verschillen) van beide kwalificaties komen voor in het onderwijstraject en worden geëxamineerd. In een schema: Kwalificering K1: Verzorgende-IG A. Bieden van persoonlijke verzorging B. wp: Een zorgplan (mede) opstellen Kwalificering K2: Medewerker Maatschappelijke Zorg A. wp: Ondersteunen van de cliënt bij de persoonlijke verzorging C. Een evaluatieverslag aan het eind van een traject over de geboden zorg en begeleiding schrijven Bijvoorbeeld: Er is overlap en er zijn verschillen tussen Verzorgende-IG (K1) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (K2). Er is een grote overlap bij ondersteunen van de cliënt bij de persoonlijke verzorging (A en A ). Maar: de medewerker maatschappelijke zorg stelt geen zorgplan (of plan van aanpak) op, de verzorgende-ig wel (B). En: de medewerker maatschappelijke zorg schrijft een evaluatieverslag aan het einde van een traject over de geboden zorg en begeleiding, de verzorgendeig doet dit niet, maar past eventueel het zorgplan aan (C). Voordelen van dubbelkwalificering: de student heeft veel kennis van de verschillende branches en doelgroepen van beide kwalificaties; de student bezit veel kennis en vaardigheden op het gebied van zorg- en agogische taken; de student is extra breed inzetbaar in de verschillende beroepscontexten van beide kwalificaties. 2.3 Vormgeven en kwalificeren van een combinatie-opleiding Bij een combinatie-opleiding gericht op 1 of 2 diploma s kan men al in het opleidingsprogramma van de startende kwalificatie accenten leggen met verdieping uit de andere kwalificatie. Zo integreert men de inhoud van de ene kwalificatie in de andere kwalificatie. Daarnaast kan men in de vrije ruimte van de eerste kwalificatie ook een gedeelte van de inhoud van de tweede kwalificatie (zowel verdieping als verbreding) uitvoeren. Hierna volgt kwalificering van de eerste kwalificatie. Indien er nog meer inhoud van de tweede kwalificatie in het opleidingsprogramma opgenomen moet worden, kan er een aanvulling uit de tweede kwalificatie volgen. Dubbelkwalificering volgt na afronding van de totale inhoud van de tweede kwalificatie. In het onderstaande schema s is te zien hoe de inhoud van beide kwalificaties in de onderdelen gecombineerd kan worden. 8

10 Opleidingsprogramma startend met VZ-IG: Onderdeel 1: Totale inhoud VZ-IG: 80% opleidingstijd mét accenten op onderdelen van VZ-IG, gericht op kleinschalig wonen uit MMZ (verdieping) Onderdeel 2: Vrije ruimte VZ-IG: 20% opleidingstijd met verdieping en verbreding uit MMZ Afronding1 en 2: Kwalificering VZ-IG Onderdeel 3: Eventuele inhoud uit MMZ gericht op kleinschalig wonen, die nog niet bij accenten en in vrije ruimte van VZ-IG (onderdeel 1 en 2) aan bod is gekomen. Eventueel afronding 3: Extra aanvulling uit MMZ Onderdeel 4: Resterende inhoud uit MMZ Afronding 4: Kwalificering MMZ 9

11 Opleidingsprogramma startend met Medewerker Maatschappelijke Zorg: Onderdeel 1: Totale inhoud MMZ: 80% opleidingstijd mét accenten op onderdelen MMZ gericht op kleinschalig wonen uit VZ-IG (verdieping) Onderdeel 2: Vrije ruimte MMZ: 20% opleidingstijd met verdieping en verbreding uit VZ-IG Afronding 1 en 2: Kwalificering MMZ Onderdeel 3: Eventuele inhoud uit VZ-IG gericht op kleinschalig wonen, die nog niet bij accenten en in vrije ruimte van MMZ (onderdeel 1 en 2) aan bod is gekomen. Eventueel afronding 3: Extra aanvulling uit VZ-IG Onderdeel 4: Resterende inhoud uit VZ-IG Afronding 4: Kwalificering VZ-IG Bij een combinatie-onderwijstraject gericht op enkelkwalificering kan het zijn dat onderdeel 3 niet vormgegeven wordt, omdat alle wensen van het werkveld bijv. ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg al in onderdelen 1 of 2 aan bod zijn gekomen. 2.4 Vergelijking tussen de kwalificaties Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) Bij het vormgeven van een combinatie-opleiding met een verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg is het van belang te weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de Verzorgende-IG en de Medewerker Maatschappelijke Zorg, om daarna efficiënt aan te vullen met verdiepen en verbreden. Om die reden is een vergelijking tussen de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg uitgevoerd. Voor de volledige inhoudelijke vergelijking zie bijlage 1. 10

12 Uitkomsten van de vergelijking VZ-IG en MMZ Grote overeenkomst VZ-IG MMZ Wp 1.6: Begeleidt een groep zorgvragers Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaal- Wp 1.9: Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Wp 2.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 2.2: Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg maatschappelijk gebied Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg Deels overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.1 Stelt (mede) een zorgplan op Wp 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Wp 1.2: Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 1.5: Begeleidt een zorgvrager Wp 1.7: Ondersteunt bij wonen en huishouden Wp 1.8: Geeft voorlichting, advies en instructie Wp 1.10: Stemt de zorgverlening af Wp 1.11: Evalueert de zorgverlening Geen overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.3: Voert - verpleegtechnische handelingen uit Wp 1.4:Voert partusassistentie uit Wp 2.3: Geeft werkbegeleiding Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Wp 3.6: Evalueert de geboden ondersteuning

13 Conclusies: Er is een aantal werkprocessen van beide kwalificaties die grote overeenkomst vertonen; Er is een groot aantal werkprocessen van beide kwalificaties die deels overeenkomsten vertonen; Er zijn drie werkprocessen die geen overeenkomsten vertonen; 2.5 De wensen van het werkveld ten aanzien van kleinschalig wonen in de ouderenzorg Er is door de verschillende zorgaanbieders van het Leer- en doe-netwerk in de provincie Utrecht de competentielijst: medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie in 2010 opgesteld. Deze competentielijst bevat aanvullende competenties en gedragsankers behorend bij een gediplomeerd functieniveau. Deze competenties met bijbehorende gedragsankers moet een medewerker beheersen om succesvol te functioneren in kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. De competenties van de competentielijst komen niet overeen met de SHL-competenties, maar zijn wel herleidbaar. De competentielijst medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie bestaat uit de volgende competenties: - de basiscompetentie: Werken vanuit de relatie De medewerker werkt vanuit de relatie, heeft oprechte aandacht voor de cliëntbewoner en sluit nauw aan bij de cliëntbewoner. Kan zich, met een minimum aan distantie en een maximum aan inleving, verbinden met de cliëntbewoner, zijn beleving, zijn leefwereld, zijn levensgeschiedenis en zijn familie en naasten. - de overige competenties medewerkers kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg. De aanvullende competenties met bijbehorend gedrag: COMPETENTIE GEDRAG 1 Cliëntgericht/ Richt zich op de behoefte en verwachtingen van de cliënt. belevingsgericht gedrag 2 Bevorderen woon/leefsfeer Creëert een thuis waarin elke cliënt zo veel mogelijk zichzelf kan zijn en eigen dingen kan doen, en tegelijkertijd met elkaar plezierige en gezamenlijke activiteiten heeft. Kan huishoudelijke taken tot activiteiten maken die aansluiten bij de levensgeschiedenis en leefwereld van de cliënt. 3 Vakbekwaam handelen Heeft actuele kennis (op eigen niveau) van voorkomende ziektebeelden (somatisch, psychogeriatrisch, psychiatrisch); weet wat dit betekent voor de cliënt en kan daarop aansluiten met gerichte handelingen en benaderingswijzen. 4 Integriteit Draagt er zorg voor dat de cliënt de vrijheid ervaart en zolang mogelijk zeggenschap houdt over het eigen leven. 5 Flexibiliteit/daadkracht Kan omgaan met veranderende omstandigheden en past de werkwijze hierop aan; kan omgaan met dilemma s die zich gedurende de dag voordoen. 6 Participeren Schept voorwaarden zodat de familie/naasten een betekenisvolle relatie kunnen (blijven) vervullen in het leven van de cliënt en met de cliënt plezierige dingen kunnen (blijven) doen. 7 Samenwerken en overleggen Kan zelfstandig werken en daarbinnen tijdig ondersteuning vragen en/of hulp van andere inschakelen. In dit document wordt ervan uitgegaan dat de competentielijst: Medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie de beschrijving van de beroepsuitoefening in kleinschalig wonen in de ouderenzorg is. Voor meer informatie zie bijlage Verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg in Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG

14 Het is van belang bij het ontwikkelen van een combinatie-opleidingstraject met een verdieping kleinschalig wonen in de ouderenzorg om duidelijkheid te hebben wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de kwalificaties VZ-IG of de MMZ en wat de specifieke wensen van het werkveld zijn. De informatie van de vergelijking tussen VZ-IG en MMZ van en de competentielijst: Medewerker kleinschalig wonen voor mensen met dementie zijn gebruikt om te bepalen wat de aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg uit de tweede kwalificatie (dus uit VZ-IG of uit MMZ) is. Inhoudelijke aanvulling uit Medewerker Maatschappelijke Zorg Kwalificatie 1: Verzorgende-IG De volledige inhoud van de kwalificatie. Kwalificatie 2: Medewerker Maatschappelijke Zorg Aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg: verdiepende kennis van begeleidingsmethodieken en communicatietechnieken en bijbehorende vaardigheden bezitten; continu streven naar een zo optimaal mogelijk gevoel van welzijn (lichamelijk en mentaal) bij de cliënt ook in (veranderde) situaties; organiseren en uitvoeren van ontwikkelingsgerichte activiteiten gericht op herstel of behoud met een individuele cliënt of gericht op ander (vaak socialer) gedrag of het stimuleren van de zelfredzaamheid bij een of meer cliënten; een huishouding in kleinschalige woonvormen organiseren (wel VZ-IG in de GHZ+ GGZ); een evaluatieverslag over de geboden zorg en begeleiding schrijven. Inhoudelijke aanvulling uit Verzorgende-IG Kwalificatie 1: Medewerker maatschappelijke zorg Kwalificatie 2: Verzorgende-IG De volledige inhoud van de kwalificatie Aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg: verdiepende kennis van ziektebeelden, stoornissen, beperkingen, functioneringsproblemen, medicijnen en effecten m.b.t. de doelgroepen; continu observeren en signaleren van veranderingen bij de cliënt en de gezondheidstoestand bewaken; bevindingen over de gezondheidstoestand van de cliënt rapporteren en zonodig vervolgstappen zetten; verpleegtechnische handelingen uitvoeren; (mede) een zorgplan of zorgleefplan opstellen; familie/naasten van de cliënt ondersteunen en het sociale netwerk bij de ondersteuning en betrekken bij het reilen en zeilen van de woonleefgroep; voorwaarden scheppen zodat de familie/naasten een betekenisvolle relatie kunnen blijven vervullen in het leven van de cliënt en met de cliënt plezierige activiteiten kunnen (blijven) doen; op eigen initiatief andere disciplines (incl. artsen) inschakelen; terminale zorg en ondersteuning verlenen; 13

15 voorlichting over o.a. gezondheid en financieringsvraagstukken aan groepen geven. Conclusie: Verzorgende-IG heeft meer overlap met de Competentielijst: Medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie dan Medewerker Maatschappelijke Zorg; Als bij een combinatieopleiding wordt gestart met Medewerker Maatschappelijke Zorg is het aanvullende deel uit Verzorgende-IG omvangrijker dan het aanvullende deel uit Medewerker Maatschappelijke Zorg uitgaande van Verzorgende-IG. 14

16 Hoofdstuk 3 De opleidingsduur van een kwalificatie 3.1 Opleidingsduur van een kwalificatie De opleidingsduur van een kwalificatie ligt niet vast. Over het algemeen gaat men er van uit dat het niveau ook de opleidingsduur in jaren aangeeft. In die tijd moet een gemiddelde student de opleiding kunnen afronding. Waarschijnlijk gaat in de toekomst de opleidingsduur van de meeste kwalificaties op niveau 4 veranderen van 4 naar 3 jaar. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de duur van alle opleidingen, die zij aanbieden. Zij bepalen de opleidingsduur o.a. aan de hand van de hieronder beschreven aspecten. 3.2 De duur van een combinatie-opleiding gebaseerd op Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De volgende aspecten beïnvloeden de opleidingsduur van een combinatie-opleiding van Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg: 1. De branche-eisen in de kwalificatiedossiers 2. Het aanleren van verpleegtechnische handelingen 3. Vooropleiding en werkervaring van de student(en) 4. Verschillen en overeenkomsten tussen de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg 1. De branche-eisen in de kwalificatiedossiers Breed opleiden betekent dat de eisen van de branches beschreven in een kwalificatiedossier in het onderwijstraject aan bod komen. Breed opleiden is een wettelijke verplichting en staat beschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). De meeste kwalificaties van Calibris richten zich op meer dan één branche. De kwalificatie Verzorgende-IG richt zich op de verpleeg-en verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en kraamzorg. De kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg richt zich op nog meer branches namelijk de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen, sociale werkvoorzieningen, reïntegratiebedrijven, justitiële inrichtingen en asielzoekerscentra. Dit betekent dat bij dubbelkwalificering een student met een diploma VZ-IG en MMZ een beginnend beroepsbeoefenaar moet zijn in alle beschreven branches van de kwalificatie. Bij dubbelkwalificering betekent breed opleiden dat de eisen van de branches van beide kwalificaties in het opleidingstraject voor moeten komen. Na diplomering is het de bedoeling dat een student een beginnend beroepsbeoefenaar is in alle beschreven branches van beide kwalificaties. Dit betekent dat bij dubbelkwalificering zeker niet alleen de vereisten van kleinschalig wonen in de ouderenzorg in een onderwijstraject aan bod kunnen komen. Breed opleiden moet ook bij de examinering van het (combinatie-)onderwijstraject aangetoond worden. De Inspectie let hier ook op bij de examinering. 2. Het aanleren van verpleegtechnische handelingen Het aanleren van verpleegtechnische handelingen moet op een verantwoorde manier gebeuren, omdat als een handeling fout uitgevoerd wordt dit grote gevolgen voor de cliënt kan hebben. De student heeft voldoende tijd nodig om de noodzakelijke achtergrond kennis verkrijgen en om de vaardigheden op een juiste manier uit te voeren in verschillende situaties. Dit heeft tot gevolg dat het aanleren van deze handelingen een tijdrovende zaak is en niet in korte tijd een aangeleerd trucje kan zijn. 3. Vooropleiding en werkervaring van de student(en) De vooropleidingen en relevante en recente werkervaring van de studenten kunnen vrijstellingen of versnelling van het onderwijstraject opleveren na onderzoek van een onderwijsinstelling in een EVC-traject. De examencommissie van de onderwijsinstelling doet daarna een uitspraak over de eventuele verkorting van het opleidingstraject. In deze situaties bieden de opleidingsinstituten een opleidingstraject op maat aan. 15

17 4. Verschillen en overeenkomsten tussen de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De inhoud van de kwalificaties Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg is met elkaar vergeleken in bijlage 1. Uit deze vergelijking blijkt dat er overeenkomsten én verschillen tussen beide kwalificaties zijn. Hoe groter de overeenkomsten tussen de twee kwalificaties, hoe korter de opleidingsduur van een combinatie-opleiding. 3.3 De opleidingsduur van combinatie-opleidingen gebaseerd op Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg De kwalificatie Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg zijn ieder in 3 jaar af te ronden. Als er rekening gehouden wordt met bovengenoemde aspecten komen we tot de opleidingsduur van een combinatie-opleiding bij enkel- en dubbelkwalificering. Bij het bepalen van de aangegeven opleidingsduur van de combinatie-opleidingen is uitgegaan dat de studenten niet in aanmerking komen voor vrijstellingen. Opleidingsduur bij enkelkwalificering Combinatie-opleidingstrajecten VZ-IG + MMZ gericht op enkelkwalificering Verzorgende-IG + aanvulling uit Medewerker Maatschappelijke Zorg gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg Medewerker Maatschappelijke Zorg + aanvulling uit Verzorgende- IG gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg Opleidingsduur min. 3 jaar en max. 3 jaar + enkele maanden min. 3 jaar en max. 3 jaar + enkele maanden De aanvulling gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg wordt in overleg tussen onderwijsinstelling en leerbedrijf vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat deze aanvulling van inhoud en omvang kan verschillen. Als men bijvoorbeeld uitgaat dat de Competentielijst: Medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie de wensen van het werkveld zijn, zal de opleidingsduur uitkomen op de maximaal aangegeven tijd in het schema. Het is ook mogelijk dat de wensen van het werkveld beperkter zijn, waardoor de opleidingsduur korter wordt. Hierdoor is het lastig om een exacte opleidingsduur van het opleidingstraject aan te geven. Vandaar dat een opleidingstraject gericht op enkel kwalificering met een aanvullend gedeelte uit een tweede kwalificatie leidt tot een opleidingsduur van minimaal 3 jaar en maximaal 3 jaar + enkele maanden. Opleidingsduur bij dubbelkwalificering Combinatie-opleidingstrajecten VZ-IG en MMZ gericht op dubbelkwalificering Verzorgende-IG en resterend volledig Medewerker Maatschappelijke Zorg Medewerker Maatschappelijke Zorg en resterend volledig Verzorgende-IG Opleidingsduur ± 3 jaar en 3 maanden ± 3 jaar en 6 maanden Als bij een opleidingstraject gericht op dubbelkwalificering wordt gestart met Verzorgende-IG en daarna gevolgd met resterend deel uit Medewerker Maartschappelijke Zorg, zal de opleidingsduur vanwege de beschreven aspecten bij paragraaf 3.2 ongeveer 3 jaar en 3 maanden zijn. 16

18 Als bij een opleidingstraject gericht op dubbelkwalificering wordt gestart met Medewerker Maatschappelijke Zorg en daarna gevolgd met een resterend deel uit Verzorgende-IG, zal de opleidingsduur vanwege de beschreven aspecten bij paragraaf 3.2 ongeveer 3 jaar en 6 maanden zijn. Tot slot Na verwachting zullen ontwikkelingen in de beroepspraktijk elkaar snel blijven opvolgen. Structurele landelijke ontwikkelingen worden beschreven in een beroepscompetentieprofiel en worden daarna opgenomen in een of meerdere kwalificatiedossier(s). Als de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening (nog) niet beschreven staan in een kwalificatie zullen de onderwijsinstellingen flexibel en verantwoord met de kwalificatiestructuur om moeten gaan om opleidingstrajecten op maat te maken. Dit geldt ook voor wensen vanuit het werkveld (een of meerdere leerbedrijven), die niet beschreven staan in een kwalificatie. Bijvoorbeeld in een leerbedrijf uitgevoerde specifieke verpleegtechnische handeling of werkwijze. Dus ook bij andere nieuwe ontwikkelingen in en wensen van het werkveld kan de informatie uit dit servicedocument gebruikt worden. Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de frontdesk van Calibris via 17

19 Bijlage 1: Vergelijking tussen Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) In de volgende tabel en schema zijn de uitkomsten van de vergelijking tussen VZ-IG en MMZ te zien. Uitkomsten van de vergelijking VZ-IG en MMZ Grote overeenkomst VZ-IG MMZ Wp 1.6: Begeleidt een groep zorgvragers Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaal- Wp 1.9: Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties Wp 2.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 2.2: Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg maatschappelijk gebied Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep Wp 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteitszorg Deels overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.1 Stelt (mede) een zorgplan op Wp 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Wp 1.2: Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 1.5: Begeleidt een zorgvrager Wp 1.7: Ondersteunt bij wonen en huishouden Wp 1.8: Geeft voorlichting, advies en instructie Wp 1.10: Stemt de zorgverlening af Wp 1.11: Evalueert de zorgverlening Geen overeenkomsten VZ-IG MMZ Wp 1.3: Voert - verpleegtechnische handelingen uit Wp 1.4:Voert partusassistentie uit Wp 2.3: Geeft werkbegeleiding Wp 2.1: Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging Wp 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Wp 2.2: Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden Wp 2.4: Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied Wp 3.3: Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen Wp 3.6: Evalueert de geboden ondersteuning

20 Conclusies Er is een aantal werkprocessen van beide kwalificaties die grote overeenkomsten vertonen Er is een groot aantal werkprocessen van beide kwalificaties die deels overeenkomsten vertonen Er zijn drie werkprocessen die geen overeenkomsten vertonen De werkprocessen van beide kwalificaties bieden goede mogelijkheden tot verdieping en verbreding gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg. Hieronder volgt een overzicht van de kerntaken van beide kwalificaties. Deze informatie maakt het makkelijker om de uitkomsten van de vergelijking in de tabel en in het schema hieronder te lezen. De kwalificatie Verzorgende-IG (niveau 3) bestaat uit 2 kerntaken: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier. Deze kerntaak beschrijft het primaire proces. Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Deze kerntaak beschrijft de organisatie- en professiegebonden taken. De kwalificatie Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3) bestaat uit 3 kerntaken. Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak bestaat voor de Medewerker Maatschappelijke Zorg uit 1 werkproces 1.1 Inventariseert de hulpvragen van de cliënt. Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg. Deze kerntaak beschrijft met werkproces 1.1 het primaire proces. Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Deze kerntaak beschrijft de organisatie- en professiegebonden taken. In de tabel en het schema zijn bij de volgende criteria gehanteerd: + werkproces van Verzorgende-IG heeft grote overeenkomst met de inhoud van Medewerker Maatschappelijke Zorg ± werkproces van Verzorgende-IG heeft deels overeenkomsten met de inhoud van Medewerker Maatschappelijke Zorg - werkproces van Verzorgende-IG heeft geen overeenkomst (is niet herkenbaar) met de inhoud van Medewerker Maatschappelijke Zorg 19

21 Processen Uitkomsten van de vergelijking VZ-IG en MMZ Medewerker Maatschappelijke zorg Verzor gende- IG 1.1 ± 1.2 ± ± ± ± 1.8 ± ± 1.11 ±

22 Inhoudelijke vergelijking tussen Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg in schema In onderstaand schema worden de kerntaken, werkprocessen én onderdelen van deel B (paragraaf 2.3 Typering beroepsgroep en paragraaf 4.1 Algemene informatie over de kwalificatie) met elkaar vergeleken. Vervolgens wordt per werkproces van Verzorgende-IG (schema:1e kolom) aangeven wat de mate van overeenkomst is met Medewerker Maatschappelijke Zorg (schema: 2e en 3e kolom). In kolom 4 van het schema staan opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van de kwalificaties Medewerker Maatschappelijke Zorg en Verzorgende-IG. Hier volgt de definitie van de gebruikte afkortingen uit onderstaande vergelijking: VZ-IG = Verzorgende-Individuele Gezondheidszorg MMZ = Medewerker Maatschappelijke Zorg KD = Kwalificatiedossier KZ = Kraamzorg VVT = Verzorgings- en verzorgingshuizen en thuiszorg GHZ = Gehandicaptenzorg GGZ = Geestelijke gezondheidszorg Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van MMZ en VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.1 Inventariseert hulpvragen van de cliënt 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging ± De vz--ig en de mmz verzamelen gegevens over de ondersteuningsbehoeften van de cliënt. De vz-ig analyseert de verzamelde gegevens, formuleert (mede) zorgen ondersteuningsdoelen en passende activiteiten en stelt (mede) het zorgplan op. De mmz stelt geen zorgplan of plan van aanpak op. ± De vz-ig past continu risicosignalering toe op gebied van gezondheid en veiligheid. Ze bewaakt hierdoor de gezondheidstoestand van de cliënt. Ze rapporteert bevindingen over de gezondheidstoestand en zet zo nodig 21

23 Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van MMZ en VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg vervolgstappen. De mmz zorgt voor optimaal lichamelijk en geestelijk welbevinden. Bewaking van de veiligheid staat bij MMZ in werkproces 1.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden beschreven. De vz-ig in de KV verzorgt pasgeborenen en geeft hulp bij borst- en flesvoeding. De mmz werkt niet in de KV en met de daar aanwezige doelgroepen. De vz -ig in de VVT, GHZ en GGZ biedt in voorkomende gevallen terminale zorg en ondersteuning. De mmz voert geen terminale zorg en ondersteuning uit. De vz -ig schakelt deskundigen in als een zorgvrager is overleden. Ze zorgt voor een eerste opvang van naasten. De mmz schakelt geen deskundige in. 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit - De mmz voert geen verpleegtechnische handelingen uit. Zie tabel Vergelijking werkprocessen VZ-IG en MMZ werkproces

24 Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier 1.4 Voert partusassistentie uit Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van MMZ en VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg - De vz-ig in de KV voert partusassistentie uit. De mmz werkt niet in de KV en met de aanwezige doelgroep. 1.5 Begeleidt een zorgvrager 2.1 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding Zie tabel Vergelijking werkprocessen VZ-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg bij werkproces 1.4. ± De vz-ig en de mmz streven bij de zorgvrager naar een zo groot mogelijke sociale zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij de dagelijkse bezigheden en in de samenleving. De vz-ig in de VVT, GHZ en GHZ en de mmz streven de regie over het eigen leven na en naar een optimaal welbevinden. In KD MZ Deel B 2.3 Typerende beroepengroep Aard van het werk. De vz-ig in de KV ondersteunt de kraamvrouw en familie bij de nieuwe gezinssituatie en bij veranderde situaties. De mmz werkt niet in de KV en met de aanwezige doelgroepen. De vz-ig ondersteunt naasten bij de omgang met de zorgvrager en betrekt het sociale netwerk bij de ondersteuning. 23

25 Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van MMZ en VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg De mmz gaat om en werkt samen met het sociaal systeem volgens het plan van aanpak. In KD MZ in Deel B 2.3: Typering beroepengroep; Aard van het werk. 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden 2.2 Ondersteunt bij wonen en huishouden 2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied 2.2 Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden + De mmz stimuleert ander gedrag gericht op het beter omgaan met andere mensen en de vz-ig in de VVT, GHZ en GGZ ondersteunt de zorgvrager bij het opbouwen en onderhouden van contacten. Daarnaast stimuleren de vz-ig en de mmz het maatschappelijk functioneren. ± De mmz biedt bij wonen en huishouden ontwikkelingsgericht activiteiten gericht op om ander gedrag of nieuwe (huishoudelijke) vaardigheden bij de cliënt. Dit doet een vz-ig niet. De mmz ondersteunt de cliënt bij (het aanleren van) de organisatie van het huishouden, huishoudelijke werkzaamheden en bij het uitvoeren van (financiële) administratieve werkzaamheden. De vz-ig in de GHZ en GGZ ondersteunt de cliënt zo mogelijk bij het leren voeren van een huishouden. De vz-ig in de GHZ ondersteunt de cliënt ook bij het uitvoeren van (financiële) administratieve werkzaamheden. De vz-ig waarborgt in de 24

26 Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van MMZ en VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg KZ ook de hygiëne. 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.10 Stemt de zorgverlening af 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaalmaatschappelijk gebied 3.3 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen ± De vz-ig geeft voorlichting, advies en instructie aan zorgvrager en naasten over o.a. ziekten, gezonde leefstijl, veiligheid in huis. De mmz ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging, wonen en huishouding en dagbesteding naar een grotere zelfstandigheid. Hierbij verstrekt zij adviezen en informatie. De mmz geeft informatie en instructie over de uitvoering van de activiteiten. + De vz-ig en mmz ondernemen beide acties bij gedragsproblemen en in escalerende situaties. De vz-ig in de GHZ bespreekt achteraf (de gevolgen van) het voorval met de gehandicapte en zijn omgeving. De mmz probeert proactief haar begeleidingsmethodiek en communicatietechniek af te stemmen op de veranderende situatie. ± De vz-ig stemt haar werkzaamheden af met andere disciplines. De mmz geeft relevante informatie door aan het multidisciplinair team. 25

27 Verzorgende-IG VZ-IG: Kerntaak 1: Bieden van zorg op basis van het zorgdossier Medewerker Maatschappelijke Zorg MMZ: Mate van overeenkomst van het werkproces en andere onderdelen Opmerkingen over de overeenkomsten en verschillen in de werkprocessen en andere onderdelen van MMZ en VZ-IG Kerntaak 1: Opstellen van een plan van aanpak Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg 1.11 Evalueert de zorgverlening 3.6 Evalueert de geboden ondersteuning ± De vz-ig voert, indien daartoe aanleiding is, in overleg veranderingen door in het zorgplan. De mmz stelt het zorgplan of plan van aanpak niet bij. De vz-ig in de KZ zorgt in overleg met de verloskundige voor een overdracht naar de Jeugd Gezondheidszorg c.q. het consultatiebureau. De mmz werkt niet in de KV en met de aanwezige doelgroepen. De mmz schrijft een evaluatieverslag of evalueert mondeling over de geboden zorg en begeleiding met haar leidinggevende. Ze stelt zonodig in overleg verandering in de door in de zorg en begeleiding (die zij gaat geven) bij. 26

28 Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevorderi ng en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevorde ring en professionalisering van het beroep 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg + + De vz-ig ziet toe op de naleving van protocollen en richtlijnen van de organisatie. - De mmz geeft geen werkbegeleiding. 27

29 Bijlage 2: Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie 28

30 Bijlage 2: Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie Combinatie-opleidingen met verdieping gericht op kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd op de VZ-IG 28

31 Competentielijst medewerker Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie Aanvullend op competenties behorend bij een gediplomeerd functieniveau. Vastgesteld door de regiegroep kleinschalig wonen op 29 maart 2010 Deze notitie is tot stand gekomen met subsidie vanuit de Provindie Utrecht. Dit materiaal mag alleen gebruikt worden met bronvermelding. 1

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen

GZvaktherapeut. Beroepscompetentieprofiel. Federatie Vaktherapeutische Beroepen GZvaktherapeut Beroepscompetentieprofiel Federatie Vaktherapeutische Beroepen 1 GZvaktherapeut Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel GZ-vaktherapeut 3 Psychomotorische therapie

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0

b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 d i g i t a l e v e r s i e b a c h E l o r n u r s i n g 2 0 2 0 E E n t o E k o m s t b E s t E n d i g o p l E i d i n g s p r o f i E l 4.0 bachelor of nursing 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord

Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Eisen aan de beginnend verpleegkundige: algemene ziekenhuizen aan het woord Koen Kauffman, Frank Peters en Paul den Boer, onderzoekers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt In opdracht van

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

(SG)LVG ( s g ) l v g

(SG)LVG ( s g ) l v g (SG)LVG Competentieprofiel voor beroepskrachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg die behandeling en begeleiding bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie